CBCG: Zapad banci dozvola za rad

Savjet Centralne banke Crne Gore donio je danas odluku o izdavanju dozvole za rad Zapad banci AD Podgorica i mikrokreditnoj finansijskoj instituciji Kredit + DOO Podgorica.
Objavljeno: 30. 01. 2015 - 15:12 Promjenite veličinu teksta: A A A

Mediji su ranije javili da bi glavni izvršni direktor Zapad banke trebalo bi bude  Mladen Rabrenović.

Zahtjev za odobravanje licence za tu banku, iza koje stoji ukrajinski kapital, podnijela je advokatska kancelarija Ane Kolarević. Očekivalo se da ta banka dobije licencu krajem januara, te da će početi da posluje i prije zakonskog roka od 60 dana.

Na današnjoj sjednici Savjet CBCG je usvojio Izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za novembar i decembar 2014. godine, u kome je konstatovano da su aktivnosti CBCG u ovom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2014. godini. Pored toga analizirani su potencijalni rizici i njihov uticaj na stanje finansijske stabilnosti i ocijenjeno je da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren.

„Konstatovano je da stabilnost bankarskog sektora počiva na zadovoljavajućem nivou solventnosti i likvidnosti banaka“, saopštili su iz CBCG. 

Kako se dodaje, podaci za jedanaest mjeseci ukazuju da pozitivne trendove bilježi većina djelatnosti u privredi, i to: turizam, šumarstvo, trgovina na malo, kao i većina segmenata u sektoru saobraćaja, dok  je  pad  proizvodnje evidentan u industriji i građevinarstvu.

„Konstatovano je da je povećanje deficita tekućeg računa posljedica pogoršanja spoljnotrgovinskog deficita usled smanjenja izvoza, dok je uvoz ostao na približno istom nivou kao i 2013. godine.  Ostvaren je rast priliva stranih direktnih investicija“, istakli su iz CBCG-a.

Savjet je ocijenio da nivo i tendencija rasta javnog duga i nelikvidnosti realnog sektora i dalje predstavljaju najveću ranjivost. 

„Konstatovano je da stabilnosti bankarskog sektora, pored rastuće likvidnosti i solventnosti,  doprinosi i poboljšanje kvaliteta aktive usled smanjenja kredita koji kasne sa otplatom i nekvalitetnih kredita što je, posledično, dovelo do rasta profitabilnosti banaka i pozitivnog finansijskog rezultata na agregatnom nivou. Cijene su u decembru 2014. godine, u odnosu na prethodni mjesec, smanjene za 0,4 odsto, dok je godišnja stopa inflacije u decembru iznosila -0,3 odsto“, dodali su iz CBCG.

Savjet je razmotrio uticaj kretanja kursa švajcarskog franka na finansijsku stabilnost.

„Konstatovano je da promjena kursa švajcarskog franka nema sistemskog uticaja na crnogorsku privredu i finansijsku stabilnost. Učešće švajcarskog franka u izvozu roba  iznosi samo 0,03 odsto, a isti procenat je i u uvozu roba. Na poziciji izvoza usluga  (naše usluge naplaćene u CHF) učešće CHF je 0,09 odsto dok je učešće CHF u uvozu usluga (naše plaćanje za pružene usluge) 0,6 odsto. Transferi u CHF su u prvih 11 mjeseci 2014. godine iznosili 1,3 odsto ukupnih priliva (jačanje kursa na ovoj poziciji predstavlja pozitivnu tendenciju)”, naveli sui z CBCG.

Na kraju 2014. godine u valutnoj strukturi državnog duga je svega bilo 0,08 odsto u CHF. Po podacima kojim raspolaže Centralna banka privredni subjekti iz Crne Gore nemaju finansijska zaduženja u CHF. Kada je u pitanju bankarski sistem samo jedna banka ima i obaveze i potraživanja u CHF u iznosu od oko 30 miliona eura.

“CBCG je, međutim, konstatovala da je promjena kursa švajcarskog franka značajno uticala na finansijski položaj jednog broja građana koji su zaključili ugovore o kreditu u ovoj valuti. Imajući u vidu da je u pitanju ugovorni odnos između građana i banke, za koji nisu predviđena zakonska ovlašćenja CBCG, Savjet CBCG  preporučuje banci da se intenziviraju razgovori sa klijentima u cilju iznalaženja rješenja vansudskim putem koje je prihvatljivo i za klijente i za banku i  izbjegavanja dodatnih negativnih efekata  za obije strane. Takođe, banci se preporučuje da razmotri da klijentima odobri produženje roka otplate, prilagodjavanje kamatne stope, odobravanje grejs perioda i druge pogodnosti za klijente”, zaključeno je iz CBCG.

Komentari: 0

Novi komentar