Ko je bio vojvoda Mirko: Veliki ratni pobjednik i spasilac moštiju Sv. Vasilija Ostroškog

Kontroverze i polemike koje su se stvorile oko obnavljanja spomenika, odnosno obeliska vojvodi Mirku Petroviću, koji je (i) do nestanka države Crne Gore nakon Prvog svjetskog rata stajao u centru Podgorice, učinile su neophodnim da se o ovom značajnom čovjeku crnogorske istorije kaže nešto više. Nepoznati i manje poznati detalji o njegovoj pohari Kuča... Koji su bili razlozi za poharu?.. Veliki pobjednik bitke na Grahovcu... Devet krvavih dana na odbrani manastira Ostrog i spašavanje moštiju velikoga sveca..
Objavljeno: 16. 04. 2015 - 00:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Ovih dana smo svjedoci kako neki blate Velikog vojvodu Mirka Petrovića, brata knjaza Danila i oca kralja Nikole. Kad čitamo njihova ostrašćena saopštenja, a vidimo da sa crnogorske strane niko sa činjenicama ne ustaje u odbranu vojvode Mirka, stiče se utisak da Mirko Petrović Njegoš ništa dobro u životu nije uradio, samo zlo.

Istorijska fakta, međutim, govore sasvim drugačije. 

Nepoznato u javnosti o Prvoj pohari Kuča: Bilo je nekoliko tako nazvanih - pohara Kuča. Jednu je izvršio skadarski paša 1774. godine. Tada su Drekalovići (glavnina Kuča), morali da bježe sa teritorije svog plemena i nekoliko godina je (prema pričanju Marka Miljanova) veći dio Drekalovića bio u Rovcima, u izbjeglištvu. Ono što je danas skoro nepoznato u Crnoj Gori i krije se, je da je dobar dio Drekalovića tada izbjegao u Staru Crnu Goru. Evo što kažu istoričari Jovan Milićević i Novica Rakočević: "Prema podacima oko 300 Kuča sklonilo se u Crnu Goru u vreme koje je bilo veoma nepovoljno za nju, kad je zemljom vladala strahovita suša, a Mlečani zabranili Crnogorcima pristup u Kotor da nabave hranu. Crnogorci su nastojali da se reši pitanje izbeglica iz Kuča, pa su se obratili ruskom predstavniku knezu Alekseju Orlovu; on je u ime ruskog dvora dodelio izbeglim Kučima 1000 cekina, a bilo je govora i o njihovoj seobi u Rusiju. Napokon su Turci dozvolili Kučima da se vrate u svoje razorene domove, što su učinili samo zato da bi prekinuli njihova četovanja, odnosno pljačkaše pohode." (Istorija srpskog naroda, Srbi u XVIII veku, Beograd 1986, strana 519)

Veliki zločin Mirka Petrovića u Kučima 1856. godine, koji je Marko Miljanov dodatno preuveličao: Petar II Petrović Njegoš ostavio je svom nasljedniku Danilu zemlju u kojoj je carevala krvna osveta, gladne godine su bile česte, pa su se neka plemena okretala skadarskom paši tražeći pomoć. Knjaza Danila je kad je došao na vlast, čekao težak posao da uvede red u zemlji u kojoj je vladala anarhija. Crna Gora je bila zemlja u kojoj je svako pleme bilo država u državi. Jedno od plemena u kojem je bila jaka turkofilna struja bili su i Kuči. Skadarski paša je neprestano podmićivao Kuče želeći da se oni odbiju od Cetinja. Njegoš je još 1842. pisao Kučima “Što se odbijate od svoje vjere i od svoje braće? Ja ću vama svaki lijepi način od svake stvari učiniti. Ne hćeste li vi k mene sada doći, a vi ćete jopet akobogda i po ružnom.” (Živko Andijašević, Nacija s greškom,Cetinje, 2004, strana 120)

Postoji još mnogo dokaza o jakoj turkofilnoj, a ja bih dodao i - albanofilnoj struji u Kučima. Dr Andrijašević još piše o tome: "...postoje i pouzdani austrijski izvori koji svjedoče o turkofilskoj partiji u Kučima. Prema saznanjima austrijske diplomatije, koja je pratila prilike u crnogorskom okruženju, u Kučima su bile brojnije pristalice skadarskog paše nego crnogorskog vladike Njegoša. Sredinom 1845. godine u jednom izvještaju se navodi da je na Cetinje došlo oko 60 Kuča da bi izrazilo pokornost Njegošu, dok je u Skadar na poklonjenje pošlo 113 Kuča. U depeši zadarskog namjesnika iz 1845. decidno se tvrdi: „Postoje dvije partije u Kučima. Jedni Kuči žele da priznaju Njegoševu vlast, dok drugi hoće da ostanu pod turskom vlašću.“ Ova depeša nastala je na osnovu preciznih informacija koje je zadarski namjesnik dobio od austrijskog diplomate iz Skadra. Na desetine dokumenata ovakvog sadržaja objavio je akademik Jevto Milović (1986)." (ista knjiga, strane 120 i 121)

 srbskenovineok I "Srbske novine" iz Beograda, br. 25, od 29. marta 1846. izvještavale su o sukobu u samim Kučima između dvije struje - jedne naklonjene Skadru a druge privržene Cetinju: 

“Ovde nedavno bio je boj među Kučima, tj. pobiše se prva dva plemena između sebe, Čejovići i Ivanovići. Ostalo je 8 mrtvi i do 15 ranjeni. Ovo su dve protivne strane, od koi jedna poteže na stranu vladičinu, a druga paše skadarskoga. Paša je svojoj strani opremio do 100 oka rakije i na svakoga ranjenika po 5 talira, i suviše ljekara. Paša strašno svoju stranu podpomaže: daje odelo, oružije, novce i obećava svagdašnju zaštitu.”

Sve se isto nastavilo i u vrijeme knjaza Danila i o tome Živko Andrijašević pruža dokaze u istoj knjizi.

Kao odgovor na dugogodišnje rovaranje unutar Kuča protiv Crne Gore, knjaz Danilo je poslao svog brata Mirka da sa vojskom, kazni i strijelja kolovođe-izdajnike, što je tada bio uobičajeni način zavođenja reda. Mirko Petrović je dva puta s vojskom intervenisao u Kučima, 1855. i 1856. Javnost je mnogo više upoznata sa Mirkovim pohodom na Kuče iz 1856. Tada je vojvoda Mirko, nakon što mu se dio Kuča oružjem  suprotstavio, upao sa crnogorskom vojskom u kučko pleme i izvršio žestoki zločin, a taj zločin je 40 godina kasnije preuveličao vojvoda Marko Miljanov, koji je u vrijeme dok je Mirkova vojska harala po Kučima śedio na Cetinju kao perjanik knjaza Danila. Evo što piše Živko Andrijašević:

"Inače o samoj pohari Kuča (1856)  prvenstveno se sudi na osnovu zapisa vojvode Marka Miljanova, koji je nastao krajem 19. vijeka, i u kojem se tvrdi da je izginulo preko 250 Kuča, od čega su preko dvije stotine bile žene i djeca. Naravno, današnjim plemenskim patriotama, koji bezrezervno vjeruju ovoj vojvodinoj bezočnoj izmišljotini, ne pada na pamet da potraže i neko drugo svjedočenje. Mogli bi da pročitaju spisak ljudskih gubitaka koji su sami Kuči napravili avgusta 1856. U tom spisku koji je objavljen još 1937. godine navodi se da je u Kučima ubijen 131 vojnosposobni muškarac, tri trudnice, pet žena i desetoro djece u kolijevci. Neka su ovi ljudi ponekoga i pridodali, to je ipak sitnica u odnosu na ono što je pridodao vojvoda Marko. Kao što se može zaključiti vojvoda Marko je ovom spisku pridodao preko dvije stotine žena i djece!" (Živko Andrijašević, Nacija s greškom, strana 42)

Malo je lično, ali moram reći, i ja sam (prema jedinom i mnogo puta ponovljenom malocuckom predanju), dalekim porijeklom Drekalović.

Zbog čega je Mirko Petrović bio tako okrutan prema Kučima: Ne postoji nikakav dokaz da je knjaz Danilo naredio da se crnogorska vojska obračuna sa Kučima na način na koji je to uradio vojvoda Mirko i ovolika svirepost i nečovječnost isključivo je Mirkovo djelo. Da je knjaz Danilo na Cetinju naredio Mirku Petroviću da ubija žene i đecu, to može da pomisli samo neki ostrašćeni mrzitelj knjaza Danila.

vrijedjanjeokRazlog zbog kojeg je vojvoda Mirko bio tako okrutan je jedna žestoka uvreda koju je jedan Kuč uputio porodici Petrović i ta uvreda je izbezumila Mirka Petrovića. O tome imamo svjedočanstvo Srbina Jovana Erdeljanovića koji je u Kučima boravio 1904. godine, te poslije toga objavio knjigu "Kuči - pleme u Crnoj Gori". Dakle, bio je u Kučima 48 godina poslije pohoda Mirka Petrovića i zapisao je ono što su mu starci u Kučima ispričali o događaju kojem su bili svjedoci:

"Tek za vlade kneza Danila obnove se pokušaji za sjedinjenje sa Crnom Gorom. Ali se i toga puta naiđe na plemensku samoživost i tvrdoglavi otpor nekih glavara koji se čak ne ustezahu tražiti tursku pomoć protiv ovih težnja. Ovu je poharu opširno ali na žalost i dosta pristrasno opisao vojvoda Marko i time se ogrešio o vrednost svoje knjige. . . Glavna je stvar u ovome. Knez Danilo je bio poslao vojsku sa svojim bratom Mirkom, da milom ili silom prisajedini Kuče sa Crnom Gorom i da kazni neke neposlušne glavare. Kad je vojvoda Mirko došao sa vojskom na Bioče na Morači, prema njemu se namesti onaj deo Kuča, koji je ostao uza svoje glavare a među njima i 40 podgoričkih Turaka (pl. Kuči, 308). Međutim, većina Kuča pređe na stranu vojvode Mirka, a treći deo Kuča ostane po selima ne držeći stranu ni jednima ni drugima. Pričalo mi je više ljudi da je vojvoda Mirko pokušavao skloniti one Kuče više Bioča, da se izmire sa njim i da ga puste u Kuče. Ali oni nisu hteli za to ni čuti i šta više jedan od njih, Benja Novakov Petrović s Kosora, vikne s vrh Reta (brda nad Biočem): Ako mi dovedete knjeginju crnogorsku, da joj načinim jednog Drekalovića, pustićemo vas u Kuče! Ovaka uvreda ujela je za srce i vojvodu Mirka i vojsku, koja je bila s njim. Zato je crnogorska vojska, kad je s medunske strane ušla u Kuče, i sama mnogo preterala u postupanju s porodicama neposlušnih Kuča." (Jovan Erdeljanović, Kuči Bratonožići Piperi, Podgorica 1997, str. 59 i 60 link:http://i62.tinypic.com/i4g1tv.jpg)

Moramo imati na umu da je ovo odličan izvor, obratimo pažnju, Erdeljanović kaže: "Pričalo mi je više ljudi..."

Kako i Erdeljanović - zapravo sami Kuči zaključuju prije 100-tinak godina, ova žestoka provokacija i uvreda od strane Benja Petrovića, bila je razlog zašto je čoek "kratkog fitilja" Mirko Petrović tako zločinački reagovao i pokazao svoju najgoru stranu. I, obratimo pažnju, Kuči su rekli Erdeljanoviću da je većina Kuča bila na Mirkovoj strani, što je takođe logično, jer da su Kuči bili jedinstveni ne bi Mirkova vojska tako lako i sa neznatnim gubicima ušla u Kuče. Mnogo puta su velike turske vojske napadale Kuče, ali su Kuči bili jedinstveni i nanosili Turcima žestoke gubitke.

Mirko Petrović je jedan od najvećih junaka u istoriji Crne Gore: Crnogorci su se  vjekovima takmičili u junaštvu, a vojvoda Mirko Petrović je, bez dileme, jedan od najvećih junaka u istoriji Crnogoraca. Bio je glavnokomandujući crnogorske vojske u Prvom pohodu Omer-paše Latasa na Crnu Goru 1852/53. Bio je glavnokomandujući kad je Omer paša Latas drugi put napao Crnu Goru 1862. godine, i bio je glavnokomandujući u velikoj crnogorskoj pobjedi na Grahovcu 1858. godine. 

Crna Gora je 1862. primorana da sklopi nepovoljan mir sa Osmanskom imperijom, a u jednoj od odredbi mirovnog ugovora je stojalo da Mirko Petrović mora da napušti Crnu Goru. Turci su dobro znali ko im je najveći neprijatelj i ko im najviše smeta u Crnoj Gori. Osim Turaka i Srbi su ga smatrali za svog najvećeg neprijatelja u Crnoj Gori. Garašaninov špijun Milan Piroćanac izvještavao je 1867. svoju vladu sa Cetinja, sa mržnjom je o Mirku pisao. Sa velikom pažnjom valja pročitati naredni pasus: 

"Mirko je bez spora danas najvažnija ličnost u Crnoj Gori: osrednjeg je stasa, jakog sklopa i dobrog zdravlja...  Njegova perfidija i surovost strašilo su za Crnogorce... Lak je no banalan u govoru, ali brze i jake svatljivosti... Vrlo surov, kao što rekoh, no i odveć učtiv i laskav u prilikama... Ovaj je čovek najviše protivan našim političkim namerama, i ja držim da on neće nikad prestati sebične cjeli sljedovati. Mirko ne zna ni čitati ni pisati, ne poznaje ni Srbiju a kamo li ostali svet evropski i njegovu obštu politiku... Ovaj je upravo čovek jedina prepreka interesima ukupnoga srbstva. Kad njega ne bi bilo, Knjaz bi Nikola iz straha ili napustio Crnu Goru ili konačno u naše ruke pao." (Dragan B. Perović, Izvještaj agenta Milana Piroćanca,www.montenegrina.net)

Kao što vidimo, Mirko je i tusrkim i srpskim pretenzijama bio najveća prepreka u ondašnjoj Crnoj Gori. 

grahovacokMirko Petrović, pobjednik na Grahovcu 1858. godine: Crnogorci su u maju 1858. izvojevali veliku pobjedu protiv Osmanske vojske na Grahovcu. Turci su imali nekoliko hiljada poginulih vojnika, među kojima je bio i Kadri-paša, a Crnogorci su takođe imali velike gubitke, 1.000 - 2.000 što mrtvih, što ranjenih. 

Marijan Mašo Miljić piše: "Ukazom od 29. jula 1859. godine knjaz Danilo je za junačko i mudro komandovanje dodijelio vojvodi Mirku Petroviću titulu 'vojvoda od Grahovca'. Jedan od savremenika ovih događaja, arhimandrit Nićifor Dučić, izjavio je da je ova pobjeda "vijenac svijeh dotadašnjijeh crnogorskijeh pobjeda". U isto vrijeme francuski naučnik i publicista, savremenik Grahovačke bitke Gijom Ležen, rekao je: Grahovac je više učinio za rješavanje crnogorskog pitanja nego svi svjetski diplomati. Crnogorskom pobjedom bila je oduševljena ne samo južnoslovenska omladina nego i brojni krugovi i centri političke moći u evropskim zemljama. Njen odjek je dopirao ne samo do Carigrada, Pariza i Petrograda već i do Berlina i Londona, do Beča i Pijemonta. Doista, značaj bitke na Grahovcu je bio sudbonosan za Crnu Goru, naročito za proces međunarodnog priznanja njene državne nezavisnosti. Neposredna velika politička posljedica crnogorske pobjede a turskog poraza na Grahovcu 1./13. maja 1858. godine jeste formiranje Komisije velikih evropskih sila koja je izvršila i sprovela, uz učešće zaraćenih strana, razgraničenje između Osmanske imperije i Knjaževine Crne Gore... Ona je Crnu Goru predstavila Evropi, tako da se crnogorski fenomen u evropskom poretku nije više mogao ignorisati." (Marijan Mašo Miljić, Simbol nezavisnosti i slobode, Vijesti, 9. avgust 2008)

Živko Andrijašević piše: "Za većinu savremenika, pobjeda na Grahovcu bila je neviđeni vojnički trijumf male zemlje u sukobu s jednom globalnom silom, ali i bljesak silovite nacionalne ideje iza koje stoji Crna Gora. Za same Crnogorce Grahovac je bio prvi veliki uspjeh nakon 62 godine, koji im je vratio samoupouzdanje i pokazao što sve mogu učiniti, ako djeluju kao organizovana sila." (Živko Andrijašević, Knjaz Danilo Petrović Njegoš - politički spisi, Podgorica 2013, str 79). 

Jedan od razloga zbog kojih je vojvoda Mirko imao velike vojničke uspjehe je i to što su ga se njegovi vojnici Crnogorci plašili, vrlo su disciplinovano izvršavali njegove naredbe. Pogledajmo kakvim je mjerama Mirko zavodio disciplinu. Čedo Baćović piše: "U bici na Grahovcu 1858. godine, jedan Bjelica, s posječenim prstima na lijevoj ruci, išao je s ostalim ranjenicima natrag. Kad ga je vidio vojvoda Mirko, izdere se na nj: „Kurvo ženska i s jednom rukom mogao si se biti i zamijeniti. I naredi perjanicima da ga mušketaju. I niko ni za kim nije smio ni zasuzit ni zakukat!" (Čedo Baćović, Prva crnogorska policija, Podgorica, 2006, str 51)

Nikada nijedna bitka Crnogorcima nije donijela više političke koristi od bitke na Grahovcu 1858. Ono što je Mirko Petrović zadobio na bojnom polju, naplatio je knjaz Danilo na političkom. Crna Gora je ubrzo, odlukom velikih sila na Carigradskoj konferenciji, dobila: Grahovski kraj, Rudine, Uskoke, Župu Nikšićku, Gornje Lipovo, Gornje Vasojeviće, i dio Drobnjaka i Kuča. Istorijska je činjenica: dok je Njegoš gubio teritorije, zemlja mu se smanjivala, knjaz Danilo (sa bratom Mirkom) objedinjavao je plemena.

ostrogokDevet krvavih ostroških dana, ogromno Mirkovo junaštvo i podvig: No, ima još jedno veliko i herojsko djelo Vojvode Mirka Petrovića o kojem se manje zna a koje je učinjeno nepune tri godine prije pohare Kuča.

Omer-paša Latas je krajem 1852. napao Crnu Goru sa velikom vojskom sa svih strana. Istoričar Đuro Batrićević piše:

"...Poslije duže borbe, jedan odred crnogorske vojske, pod komandom vojvode Mirka Petrovića, povlačio se pred mnogobrojnim turskim snagama i zatvorio se u manastiru Ostrogu. Turski komandanti su vjerovali da će lako osvojiti Ostrog i pohvatati njegove branioce... Našavši se tako pred očiglednom smrtnom opasnošću, branioci Ostroga su donijeli jednoglasnu i i neopozivu odluku - ili da Manastir odbrane, ili da svi izginu. Pored velikog vojvode Mirka Petrovića, koji je komandovao odbranom manastira Ostroga, bili su: senator Krco Petrović, Mašo Vrbica, kapetan Pero Petrović, Đuro Matanović i Mićun Gvozdenović... Vojvoda Mirko je, sa svojim snagama, teška srca ustuknuo i napustio dalju odbranu Župskog manastira, pa se povlačio i utvrdio u Ostrogu, gdje se 11. januara 1853. godine zatvorio u Gornjem manastiru, sa grupom odabranih boraca, riješenih da poginu ili da odbrane Manastir. Zahvaljujući takvoj odlučnosti ova odbrana je data sa takvim požrtvovanjem kakvo se rijetko srijeće u istoriji ratovanja. Što su Turci, u talasima, jače navaljivali, u toliko je kod branilaca stepen otpora i hrabrosti sve više rastao. Jedino tako mogli su se neustrašivi branioci Ostroga održati za onih "devet krvavih ostroških dana", dok im, najzad, 21. januara iste godine nije stigla toliko željena pomoć, pod komandom Petra Toma Petrovića, brata Njegoševog.

Prilikom deblokade manastira Ostroga dignute su mošti Svetog Vasilija, kako ih Turci, nakon zauzimanja Manastira, ne bi oskrnavili i pobacali niz ostroške grede. Kaluđeri su se za tu priliku angažovali. Oni su, u pratnji nekoliko crnogorskih ratnika, sa moštima sv. Vasilija krenuli uz Pješivce, u pravcu Markovine i Čeva, na putu za Cetinje. Kasno u noć, 26. januara 1853. godine, kaluđeri su, sa moštima Sv. Vasilija, stigli u ćeklićko selo Vuči Do, gdje su prekonačili u kući Mićuna Gvozdenovića i njegove braće. U osvit dana kaluđeri su, u pratnji nekoliko naoružanih Crnogoraca, nastavili put za Cetinje, gdje su istoga dana, na zalazak sunca, stigli i mošti sv. Vasilija pohranili u Cetinjskom manastiru.

Poslije napuštanja Manastira i Crne Gore od strane Turaka, Crnogorci su na svečan način mošti Sv. Vasilija ponovo vratili u manastirsku kriptu. Bilo je to na Đurđevdan iste godine...Arhimandrit ostroški, Nikodin Raičević, za svo vrijeme opsade nalazio se u Gornjem manastiru sa ostalim zatočenicima, hrabro se držeći i hrabreći ove junake.

U vezi s tim izuzetnim istorijskim događajem najimpresivnije djeluje takozvana 'ostroška granata'. Evo, o čemu se radi. Kad su Turci, za vrijeme duže opsade, tukli topovima Gornji manastir, jedna granata uletjela je kroz prozor u malu vavedensku crkvicu, u kojoj su se, prije prijenosa, nalazile mošti Sv. Vasilija. Ovu granatu, koja srećom nije odmah eksplodirala, golim rukama zgrabio je Krco Petrović i kroz isti otvor "vratio" je Turcima. Tako je ona, kotrljajući se niz ostroške strane, eksplodirala na opšte zaprepašćenje Turaka. Drugim dvijema granatama, koje su takođe doletjele i kroz onaj isti prozor pale među Crnogorce u Gornjem manastiru, vojvoda Mirko je uspio ugasiti fitilje prije nego što su eksplodirale... Odbrana manastira Ostrog u toku Omer-pašine vojne na Crnu Goru spada u red najslavnijih ratničkih podviga u istoriji Crne Gore." (Đuro Batrićević, Dr Anto Gvozdenović - general u tri vojskewww.montenegrina.net)

Tako je vojvoda Mirko Petrović izuzetnim junaštvom spasao mošti Sv. Vasilija Ostroškog!

Ako Crnogorci imaju zaštitnika Sv. Vasilija, onda Sv. Vasilije ima zaštitnika - Mirka Petrovića. Tako danas zahvaljujući Mirku Petroviću koji je spasao mošti Sv. Vasilija da ih Turci ne bestragaju, Srpska crkva u Ostrogu ubira godišnje od hodočasnika minimum 15 miliona eura. Da nije bilo Mirka Petrovića koji je spasio mošti Sv. Vasilija danas u Ostrog ne bi dolazio niko, a i malo ko bi uopšte znao za Ostrog. Srpska crkva sramno ćuti povodom nedavnih napada na vojvodu Mirka Petrovića i neće da stane u odbranu ovog Ostroškog heroja. 

medunok

Mnoge značajne istorijske ličnosti imaju zloćine na duši: Jedini mogući zaključak jeste da je vojvoda Mirko Petrović izuzetno značajna ličnost u crnogorskoj istoriji, da niko ne spori počinjeni zločin u Kučima, ali da su njegove zasluge nemjerljive.

Uostalom, sa ove vremenske distance neophodno je napraviti objektivan pristup stvarima. Veliki je i dug spisak značajnih ličnosti u svjetskoj istoriji koji imaju i svoju mračnu stranu, oceubistva, bratoubistva, pokolje nevinih žrtava, nemilosrdne obračune sa političkim protivnicima....   

Veliki vojvoda Mirko Petrović bio je surov u surovom i zlom vremenu, među surovim ljudima, ali njegove su zasluge za ovu državu mnogo, neuporedivo veće nego njegova nedjela.

Veliko je pitanje što bi sa Crnom Gorom i bilo, da nije bilo Mirka Petrovića na čelu njene vojske prilikom dva ratna pohoda Omer-paše Latasa na Crnu Goru. I veliko je pitanje da li bi Crnogorci dobili bitku na Grahovcu 1858. godine.

(Fotografije: Veliki Vojvoda Mirko Petrović,  Srbske novine, 29. mart 1846, grad Medun, gravira pruskog kapetana hatora iz 1876, uvredljive riječi Benja Novakovog Petrovića upućene Vojvodi Mirku, Jovan Erdeljanović, Kuči Bratonožići Piperi, Podgorica 1997,  Bitka na Grahovcu, gravira, manastir Ostrog 1925.) 

Komentari: 85

Anonimno-1493044139

16. 04. 2015 - 00:50

Faktografija i naučni pristup povijesti velikosrpsku opciju ne zanima..na djelu je politika koja ima jasne ciljeve kao i 1918-e- negiranje i zatiranje svega crnogorskog..neće im proći
Vasojevic

16. 04. 2015 - 07:21

Vodja, organizator i glavni egzekutor prvog genocida u modernoj Evropi nad Kucima.A to od miloste nazvase "poharom".Sam je poslao brzojav prvog dana tzv "pohare" da je do podne vec odsjekao 50 glava.Junački nema šta.
GRADJANSKI

16. 04. 2015 - 07:27

RABINDRANAT T., JE LI TI IKAD PALO NA UM I JESI LI SE IKAD ZAPITA': KAKVI JE TEK ZLIKOVAC, ZLOCINAC, BIO STEFAN NEMANJA?!? ON NIJE U ONDASNJU DUKLJU DOSA' DA "PROCERA ROMEJE", NO DA OKUPIRA OGNJEM I MACEM OVI NAS KOMAT MEDITERANA I DA U KRVI UGUSI OTPOR. KOLIKO KRVI, BOLA, PLACA, ZLA I NESRECE NAM JE NANIO-OSTAVIO PRECIMA (I NAS CRNOGORACA I OVIJA POSRBICA-SRBOCETNIKA)! A U OVI DANASNJI VAKAT SE I HRAM GRADI U IVANGRADU! NEVJEROVATNA VI JE LOGIKA: MRZI I BLATI SVOJE SLAVNE I CASNE PETROVICE, A SLAVI I VELJAJ OKUPATORE I ZLIKOVCE NEMANJICE!
Gradjanski, Nemanja je...

16. 04. 2015 - 09:57

...coce imao pravo da radi sto je radio ,glede srpske zelje i volje.Koliko smo inadziski nastrojeni i ponizni govori i to sto dozvoljavamo da se u 21 vijeku njemu posvecuju crkve o Crnoj Gori.I bas tako posvecuje mu ih SPC ,Nemanjicka privatna crkva koja ce nasim potomcima ostavit ludilo u vidu dokaza da nasi poceci nijesu Voislavljevici no Nemanjici. Kako ce tek njima biti ,kad se mi ne mozemo sa ovim jadom izboriti.Drzava je sekularnost shvatila naopako,ne "mijesa" se u zatiranje crnogorskog identiteta.Najbolji dokaz neznanja Min Kulture je natpis na spomeniku Bozidara Vukovica (Podgoricanin) - Srpski stampar .Dj . V.
Геџа85119

08. 08. 2017 - 10:59

Ја ти као Србијанац потврђујем .Немања је освојио ДУкљу
Ћеклић из Вучитрна Дола

08. 08. 2017 - 11:47

Освојио Дукљу кажеш..Па и.ВОјислављевићи су освојили СРбију и Босну и почиње ли ужас убијајући Србијанце.Немања је само врнуо мило за дра
Anonimno-250854379

16. 04. 2015 - 07:37

Njegos je 1842 pisao Kucima kudeci ih sto nisu uz svoju bracu i svoju vjeru a danas nam Cosovic koji je jedan od Crnogoraca koji se distanciraju od slovenstva,pravoslavlja,srpstva citira ove Njegoseve rijeci
Djuro Vucinic

16. 04. 2015 - 09:40

Anonimni ,navedi primjer distanciranja Cosovica ,kako rece od slovenstva, pravoslavlja,srpstva...On koristeci vecinom srpske istoricare i naucne radnike ,u najvecem dijelu citirajuci ih,demistifikuje dosadasnju babolo-giju i donosi objektivne zakljucke.Mnogo je naslaga lazi i mitologije po Crnoj Gori,a sve zarad dokazivanja da Crnogorci ne postoje kao narod i da oni zive na tudjoj drzavnoj teritoriji,da su se borili za tudju slobodu,da je nasa istorija zapravo srpska ( jer je to Njegos tako kazao?) .Cosovic demi-stifikuje Njegosevo knjizevno romanticarsko djelo koje je nasem narodu prestavljeno kao istorijsko djelo ,sto nije tacno,ali se od zaglusujuce buke SPC-a nista ne moze cuti...
Јово

08. 08. 2017 - 11:15

Па нормално да не постоје .Нема етничког народа који нема своје име где год живи..Били сте Дукља,то је 85латинско име или латинизирано.Пре него сте дошли ту.Затим сте били Зета по реци.На крају ЦГ,опет по геопојму.Али шта сте ви етнички?.Србија се пре доласка Срба звала Мезија.Кад су је населили Срби постала је Србија.Али ако вам је за утеху ни највећа сила САД није етничка нација,ни аБразил,,ни Босна ни Чиле ни МАкедонија
Mike

10. 02. 2018 - 14:49

Dioclea na Grčkom znaci crna planina,i nije Zeta po rijeci vec po riječi zenta što znaci crna krvava zemlja.
Anonimno-1903275767

16. 04. 2015 - 13:08

Djuro Vucinicu, Cosovic tvrdi da Crnogorci nemaju veze sa slovenskim doseljenicima,jedan je od onih nazovi Crnogoraca koji smatraju da nam je pravoslavlje nametnuto na stetu predjedovske katolicke vjere.To ne pise u ovom clanku nego to mozes da procitas u mnogim nejgovim drugim clancima koji su objavljeni i na ovom portalu.Zato ne bi smio da se poziva na ovaj Njegosev citat jer se on isto tako ponasa kao Kuci koje njegos opominje.Sa druge strane stalno optuzuje srpske istoricare za podmetanja i lazi a stalno se poziva na njih i na njihova pisanja o istoriji Crne Gore.Mnogo puta smo do raznoraznih Dukljana culi otpuzbe na racun Erdeljanovica a evo sad jedan od njih citira njegovo djelo kao krunski dokaz za svoje tvrdnje .Ako tebi sve ovo nije licemjerno od Cosovic onda si ti isti kao i on- licemjer.
Djuro V. - Anonimnom

16. 04. 2015 - 17:53

Prvo nije mi jasno kako Vam je lako nepoznatim osobama upucivat uvrede.Drugo,nijesam advokat Cosovicu ,ali potrudite se da nadjete dje M Cosovic kazete kuka za katolickom vjerom .To su njemu obje Hriscanske vjere ,bez utrke koja je bolja i sto je najvaznije nasem rodocelniku Hristu razdvojeno Hriscanstvo nebi bilo po volji i borio bi se za jedinstvo.Drugo je Svetosavlje, sigurno na to mislite,ali to nije Hriscanstvo ,osim deklarati-vno.O tome drugom prilikom.Za Erdeljanovica ,koji je trazio Srbe po CG ,naravno da ima primjedbi,ali nema sa kazivanjima koje Erdeljanovic prepricava od savremenika,jer mu je knjiga za zivota stampana ,morao je biti tacan i precizan.Znaci Cosoviceva kritika je uperena protiv zloupotrebe cinjenica od strane Srpskih istoricara...
Rade

21. 04. 2015 - 00:03

Niko se ne distancira od pravoslavlja već od vašeg velikosrbskog svetosavlja, takođe se niko ne distancira od slovenstva, jer crnogorski jezik jest jedan od južnoslovenskih jezika, a što se tiče tzv "srpstva", to je vaša asimilatorska ideologija koja nema nikakve veze sa našim narodom.
I have Sam za CG

08. 08. 2017 - 22:39

Ali ajdemo pravo kazivat .mi smo prvi okupirali SRbiju I nametali joj dukljansku svijest I jezik.Nemanja je cinjeo is to.ALi I'ma moralno pravo da kazni uzurpatore.Dukljani to pravo nijesu imali.Prosto zelju da otimaju tudje.TAko da je jedan_jedan
Mike

10. 02. 2018 - 14:52

Dukljani nikakvu svijest nisu nametali kao ni Nemanjici jer nacionalna svijest ne postoji do 18. vijeka.Zato su Nemanjici porusili sve sto su Dukljani stvarali(gradove,vjerske objekte...) dok Dukljani nisu nista rusili u Raskoj mozda zbog drugacije naravi a mozda i sto se tamo nije imalo sta rusiti....
GRADJANSKI

16. 04. 2015 - 07:46

NIKAD, ALI NIKAD SE NE SMIJE ZABORAVIT DA SU PRIJE cca 35 GODINAH, KAD SU U MANASTIRU CETINJSKOME RADJENI NOVI SARKOFAZI VELIKOM VOJVODI MIRKU I KNJAZU DANILU, SRPSKI, TADA DAJKOVICEVI CRNOMANTIJASI, MALJEVIMA RAZBILI NJIHOVE DOTADASNJE SARKOFAGE I BEZ PRISUSTVA DRZAVNE KOMISIJE (SVJESNO I NAMJERNO DA UGRABE I PREDUHITRE REPUBLICKI ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA), MALJEVIMA I MACAMA SVE UCINJELI U TRICE I BACILI VANKA U SUT (LISE KOCINAH). TAMO JE BILA BACENA I ZASTAVA KOJU JE GARIBALDI POSLA' VELIKOME VOJVODI MIRKU I KOJOM MU JE BIO SANDUK POKRIVEN KAD JEUMARO. VELIKI VOJVODA MIRKO JE SVOJIM DJELOM-OSLOBODILACKIM RATOVIMA INSPIRISA' GARIBALDIJA! ALI, DA SE VRNEM: SVE JE TO NASE CRNOGORSKO CRNOMANTIJASIMA SPC (BILI SU IZVAN CRNE GORE, A DAJKOVICA NIJESU REZILILI - VAZDA SU BILI OSILJENI I DAN DANAS) BILO TUDJE, A VRIJEDNO PRISVAJANJA - PA JOS STO SU NAS PO JEVROPI CIJENILI, KAD JE DOK JE NJIHOVA SRBIJA JOS I TADA BILA I DALJE (UKUPNO 500 GODINAH) NA RAZNE NACINE"JAHANA" OD TURAKAH
Mirko Gardasevic

23. 08. 2017 - 13:44

pojma ti nemas gradjanine. vise su crnogorci izginuli u medjusobnim obracunima nego od turaka srba albanaca nijemaca i italijana zajedno. to najbolje govori o nama kao o narodu. ako bi se srele dvije svadbe na istom putu padalo je po dvaes mrtvije glava. da ne pominjem kako su sela pljackala jedni druge. nemamo mi cime da se pofalimo. a da ne pominjem koliko smo samo puta izdali drobnjake i hercegovinu za rad mira sa turcima.
Vale

16. 04. 2015 - 08:54

Za Mirka ne znam ali Danilo je bio psihopata ovo slično sa Kučima se desilo i Bjelopavlićima a Petrovići su bili dočekani samo tako pod Ostrogom a vratili su im silovanjem mlade cure inače je pobio nekoliko znamenitih Katunjana jer mu je smetala popularnost među Crnogorcima ali su mu Bjelopavlići naplatitli to i danas od Kadića koji su ga ubili ima potomakak koliko oćeš a od Petrovića francuz koji ne umije 20 godina naučit svoj jezik. Istoriju u Crnu Goru tumači kako kome volja ili kako mu treba za političke prilike a sve ovo vodi u još veće podjele koje su došle sad do plemenskih ako nema sloge nema Crne Gore zaludu se dižu spomenici mermer ne čuva naciju no jedinstvo a stime se u CG možete pozdravit .
danilo stojanovic

16. 04. 2015 - 12:06

Vale, Pa u tome i jeste sva nasa tragedija. Vi (velejsrbi) bi jedinstvo u kojemu se slavi srpstvo - a negiraju Crnogorci. Vi bi jedinstvo sa spomenicima krvavijem nemanjicoma i karadjordjevicima, a spomenik velikom vojvodi Mirku vam kvari tu "idilu"? Vi bi da nas nema? Zao nam je. Ali to i takvo "jedinstvo" necete vise nikada imati ni vi. Cak i ako bi uspjeli da restaurirate vasu veliku Srbiju. Istina izlazi na vidjelo. Polako. Jasno je sto se bunite i ljutite. Niko ne voli da vidi tragove svojih lazi i zlocina.
vojvoda mirko

16. 04. 2015 - 14:52

nesretni vale , kadići su uzeli pare da ubiju Danilla...i to koliki je bio "junak"pucao mu je u leđa....danas više ima kadića u onu drugu vjeru no u pravoslavnu....a moj vale ima PETROVIĆA in pored princa Nikole...u C.Gori živ potomci Vojvode ŠAKA,MARKA Č,ĐURA....čestite CRNOGORSKE porodice....od kojih ti vjerovatno dva puta bolje živiš....jadni moj vale...
Crnogorac

08. 08. 2017 - 21:33

To iest problem. mI smo bill katolici itreba da see vrnemo u nasu vjeru .neka pravoslavnima cetinjjski manastir .To je izdaja sto je to Crnojevic podiga..I Njegos I Petrovici su izdali Crnu Goru kad su slavili srpstvo ipravoslavlje.Uostalom sam kralj Nikola reka da su Petrovici Bosanci.Podmuklo su okupirali CG
Ivica

16. 04. 2015 - 09:11

G-dine Ćosoviću oduševljavate me kako svakodnevno matirate ovu gospodu kojoj je milija tuđa zemlja od svoje. Svaka Vam čast.
Anonimno-1357641774

16. 04. 2015 - 09:19

1. 90 0dsto Kuca su porijeklom Albanci, sto im je jedina vrlina, stramotno je sto to negiraju . 2. Bili su podmitljivi i prodavali su se za pare 3. Kovali su urotu protiv Danila i radili o glavio knajzu Danila. Nie on mogao sjedjet plesti carape i pustioti ih da ga smaknu 4.Knjaz Danilo najbolji Petrovic 5. Kuci su i danas onakvi kakvi su bili i onda.
kuči-Vojvoda Mirko car junaka

16. 04. 2015 - 20:11

-....da dodam..... KUČI bi ,ili bar veći dio bio danas arbanaški da vi ne bi Vojvode MIRKA....no se Kuči u pamet pa mu podignite spomenik na mjestu đe nijedan Kuč ne može proć a da ga ne vidi......
Nikola

16. 04. 2015 - 10:15

E šta vam "Joksim" radi svaka mu se pozlatila! :-)))))
Dusan Madzarovic

16. 04. 2015 - 10:31

SPOMENIK VELIKOG VOJVODE MIRKA je srusen odlukom TZV. Podgpricke skupstine 1918 i NESTAJANJEM Crne Gore i sve sto je njeno i sa posebnim akcentom na spomenik--OBELISK Vojvode Mirka, koji je bio SIMBOL slobode i nezavisnosti Crne Gore. U svemu ovome zalosno za Crnu Goru je to sto mnogi i dan danas bastine odluke iz 1918.
Slobodan Gluščević

16. 04. 2015 - 11:17

Gospodine Ćosoviću kao po običaju dokumentovano i besprijekorno tačno. Sad se treba nadati navali "botova" (često iz manastorskih ćelija u okruženju) koji će sav slobodni prostor zatrpati svojim lažljivim smećem, kako su tzobože Crnogorci svoju džinovsku borbu za slobodu, vodili samo da bi ostvarili svoj "vekoni san" i od slobodnih ljudi, Crnogoraca, postali raja, serf milet turskog sultana ili Srbi.
INDIJANCI

16. 04. 2015 - 11:33

Zato je crnogorska vojska, kad je s medunske strane ušla u Kuče, i sama mnogo preterala u postupanju s porodicama neposlušnih Kuča." (Jovan Erdeljanović, Kuči Bratonožići Piperi, P (eto Erdeljanovic je znao mnogo o KUCIMA (da mu se vjeruje) izAustrougarskog Panceva -*ma ajte molim vas isto kao da je Njegos pisao o GENOCIDU INDIJANACA> KAKO da ne ,Датум рођења 11. новембар 1874. Место рођења Панчево (Аустроугарска) Датум смрти 12. фебруар 1944. Место смрти Београд (Краљевина Југославија),, E'o vjerovacemo SRBIJANSKOM mrzitelju DINASTIJE Petrovic sto mu je reka neki KUC mrzitelj DINASTIJE PETROVIC i SUPKALO KARADJORDJEVICA za kintu sto ce i kako da NAPISE , I vama je ERDELJANOVIC IZVOR ,hahahaha o'Boze ?
cowboy

16. 04. 2015 - 12:57

Ili ne umiješ da čitaš, ili nijesi ni čitao tekst. No dobro, INDIJANCI su vazda bili nepismeni.
Montenegrin

16. 04. 2015 - 11:55

Svaka čast Ćosoviću, svjež i interesantan kao i uvijek. Nadasve uvijek prezentuje dokumenta koja nam kazuju kako su se dogadjaji odvijali, Samo ću parafrazirati veliko Getea, kome nije odmah jasno, neće mu nikad biti jasno.
Sve je zpisano

16. 04. 2015 - 14:28

Ратовање Омер-паше на Црну Гору * (1862 год.) * Велики војвода Мирко није хтио, да спјева пјесме за оне велике и жестоке бојеве, који се учинише у Бјелопавлићима од његова доласка у војску; тако и у Загарачу и у Љешанској и Ријечкој нахији зато, што је он, као главни управитељ све војске, лично војску предводио и голом сабљом у руци јуначки напријед јуриш чинио. Кад ми је ове пјесме за друге бојеве пјевао, ја га молих, да ми спјева коју пјесму и за оне бојеве, које је он лично чинио, али ми одговори ово: "Ја сам за себе не могу пјевати пјесме." Видјећи ја, да у овој књизи ни једна пјесма неће бити за те велике бојеве, напишем ову пјесму за жестоки и крвави бој на Расалиној Главици и умолим великога војводу, те ми допушти, да је приложим у ову књигу. Н. Дучић. PS. ANALITIKO vi nemozete sakriti ova dokumenta ne objavljujucu ih.
Rade

23. 04. 2015 - 22:41

Ne možeš ni ti nametnuti falsifikate i bajke, koliko god ih uporno ponavljao po pravilima Gebelsa, koji je upravo od vaših velikosrba naučio kako ponavljanjem jedne te iste laži, ta laž za neke može postati "istina"...e na tvoju žalost - za nas 100% Crnogorce ne može ;)
Sve je zpisano

16. 04. 2015 - 14:28

Ратовање Омер-паше на Црну Гору * (1862 год.) * Велики војвода Мирко није хтио, да спјева пјесме за оне велике и жестоке бојеве, који се учинише у Бјелопавлићима од његова доласка у војску; тако и у Загарачу и у Љешанској и Ријечкој нахији зато, што је он, као главни управитељ све војске, лично војску предводио и голом сабљом у руци јуначки напријед јуриш чинио. Кад ми је ове пјесме за друге бојеве пјевао, ја га молих, да ми спјева коју пјесму и за оне бојеве, које је он лично чинио, али ми одговори ово: "Ја сам за себе не могу пјевати пјесме." Видјећи ја, да у овој књизи ни једна пјесма неће бити за те велике бојеве, напишем ову пјесму за жестоки и крвави бој на Расалиној Главици и умолим великога војводу, те ми допушти, да је приложим у ову књигу. Н. Дучић. PS. ANALITIKO vi nemozete sakriti ova dokumenta ne objavljujucu ih.
Guslaru...

16. 04. 2015 - 18:11

...jeste sve zapisano ,ali slusajte me : i u oni vakat je bilo Srba i Crnogoraca, nadgornjavali su se. Evo Knjaz Danilo ,ima li dje da srbuje i klikuje : a ko je vitez Srbi.Samo je Crnogorce dozivao i klikovao. Ne mogu to naci ni za njegova brata Velikog Vojvodu Mirka .Guslar napise pjesmu i kaze borili su se za "Srpstvo".Moze li mu ko sto .Ne moze. Moze li Vama ko sto zato sto srbujete.Tek danas ne moze ni Vama.Kakve veze ima to sto jedan guslar Crnogorske bojeve naziva Srpskim.Moji pretci Crnogorci se nijesu borili za Srbe no za sebe .Sve drugo mi nesto nije normalno ! Dj.V.
Sve je zapisano

16. 04. 2015 - 20:48

SETAJ.
бој на Расалиној Главици

16. 04. 2015 - 15:23

FRAGMENT iz BOjA: ,,,,,,Црногорци, као соколови, Ноћно хладну воду пријеђоше, Испод Спужа војску преведоше. Док дођоше у Коловоз тврди, Пред њима је Петровићу Крцо С командиром Бошковићем Бајом И сердаром Пилетићем Јолом И соколом Бошком капетаном; Турски индат ту су дочекали, Пет стотинах главах пос'јекоше, Пет стотинах коњах уграбише, И сву турску азну и џебану. Доћераше код војводе Мирка; Џебеану турску под'јелише, Кад се Срби праха добавише И турскога руха и оружја, Тада Мирко на ноге скочио, Па појаха претила ђогата, А галеша у једеку вода, И за њиме храбри Црногорци; Они с леђах заиграше Турке, Отидоше на Коловоз тврди, Поградише метеризе тврде Од Сушице докрај Црковнице: На шанчеве побише барјаке, Под барјаке уређена војска. Оно виђе паша Абди-паша,
danilo stojanovic

16. 04. 2015 - 16:57

Je li ovo diskusija o istorijskim dogadjajima i podizanju spomenika, ili je ovo literarni kruzok dje vi koristite pjesme kao dokaze? Cega? Pa zar vam niko nije skrenuo paznju da je srpstvo - u to doba - bilo sinonim za pravoslavlje? Zaista nije korektno da nas na tako neozbiljan nacin zamajavate. Vi vjerujte sto godj hocete, ali ne podmecite pjesme i srpske istorijske bajke kao dokaze.
Како то?

18. 04. 2015 - 15:20

Поштовани г. Стојановићу, како је то српство било синоним за православље? Због чега би Црногорци узели име неког туђег народа за име своје религије? Занимало би ме Ваше објашњење.
Rade

20. 04. 2015 - 23:59

Kako to? Lako - naš narod je bio pod vašom okupacijom još od vremena Nemanjića, koji su nametnuli svoje narodno ime kao sinonim za pravoslavlje, to se održalo vijekovima jer je narod bio neuk i nepismen, no to vaše ime nikad u Cg nije imalo nacionalno značenje, sve dok tu lažibajku nije usadio Sima Milutinović Sarajlija, koji je lukavo obmanuo Njegoša, pritom ga veličajući kao "velikog mudraca", udarajući ravno na njegov ego, lukavom slatkorječivošću, tako tipičnom za vaše prepredene asimilatore i manipulatore.
Donja Morača

16. 04. 2015 - 16:37

Koga još istorijske činjenice interesuju. Važno je naći opravdanje(makar i glupo) u koje ljudi vjeruju iako znaju da je izmišljeno. Isto je kad se priča o ubistvu Knjaza Danila i izmišljenoj priči o razlozima atentata. A pravi razlozi: odakle je Kadić došao, gdje je svraćao i kuda je ušao u Crnu Goru nijesu ni važni. Sada treba cijelo pleme Kuča optužiti za rušenje spomenika ne bi li zamrli Crnu Goru i glasove dali braniteljima Srpstva.
GRADJANSKI

16. 04. 2015 - 17:07

BOGOMI AKO SE NE PLACE POREZ I AKO SE 'FROM TIME TO TIME' RATUJE U TIRSKIJEMA REDOVIMA PROTIVU CRNE GORE - MORA SE KAD-TAD DOOOBRO DOBIT PO PRKNU!
Tomovic Zeljko

16. 04. 2015 - 17:32

PRILIKOM OCJENE DA LI JE ODREĐENA LIČNOST ZLOČINAC ILI NE POTREBNO JE VODITI RAČUNA O OBIČAJIMA I PRAVILIMA RATOVANJA KOJI SU VAŽILI U VRIJEME KAD JE BORBA VOĐENA. PRIJE UVOĐENJA OVIH PROPISA U RATOVANJE NIJE BILO PRAVNIH NI MORALNIH OGRA-NIČENJA RATOVANJA I POSTUPANJA SA BORCIMA I CIVILNIM STANO-VNIŠTVOM. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO NASTAJALO JE s KRAJA XIX,POČETKOM XX VIJEKA I KASNIJE I NIJE VAŽILO U VRIJEME KAD JE VOJVODA MIRKO KOMANDOVAO BORBAMA,JER NIJE BILO OGRANIČENJA U POSTUPANJU PA SE BILO KOJI BORAC TOGA VREME-NA NE MOŽE SMATRATI ZLOČINCEM. ISTO BI POSTUPANJE BILO I SA POBJEDNICIMA DA SU IZGUBILI BORBU, KAO STO JE I BILO SA CIJELIM STANOVNIŠTVOM CG U SLUČAJEVIMA POHARA.
Miroslav Ćosović

16. 04. 2015 - 17:42

Baš na današnji dan 16. april 1862. počeo je drugi udar Omer pašine vojske na Crnu Goru. U bitkama sa Omer pašom poginulo je 2000 Crnogoraca.
Kada bi ste vi "dananšnji...

16. 04. 2015 - 18:51

...crnogorci"-bili "jedinstveni" u odbrani Crne Gore i Crnogorca-ka što ste jedinstveni kad brljate Lozu Petrovića-onda bi Crna Gora bila vječna! Ovako,bojim joj se kad vidim v a s- "potomke-izdanke predaka od kojih niste odmakli više nego li mačka-koja sve što okoti miše lovi?! A što su i ko su miševi? Zalud reče "srbin" Vladika Rade." A što je miš u tikvu-nego sužanj"? Ka vi potomci od zle babe-darodavke i više đedova!!!! Sram vas i stid bilo!!!!
Rade

20. 04. 2015 - 23:55

mi nijesmo "današnji", nego smo Crnogorci od vazda i za vazda, koliko god to smetalo vama koji ste se posrbili. To što nijesmo "jedinsveni" jer prije svega zbog ove sadašnje vlade, koja stvarno po ničemu nije procrnogorska. Stidite se vi vaših prađedova koji su 1918. godine rekli da "stavljaju na stranu istoriju", te da "više nijesu Crnogorci nego Srbi", i zapamti već jednom za sva vremena da poezija nije nauka, a vaši falsifikati nijesu činjenice ;)
JA!

16. 04. 2015 - 21:48

E Ćosoviću ja sam Crnogorac i volim ovu državu, ali takvi, preplaćeni kao što ste vi će da je dokrajče! većina vas ne zna ni ko su vam pradjedovi bili, mislite da ste veći crnogorci ako režite na Kuče, a pojma nemate o čemu pričate! Pozdrav iz Kuča od Drekalovića koji se ponosi svojim precima i koji na temelju istorijskih dokumenata, a ne falsifikata i falsifikatora istorije, stoje u prvi red onih koji su stvarali Crnu Goru!
Rade

20. 04. 2015 - 23:52

Ćosović je apsolutno u pravu a ti ako si iz Kuča, onda valjda znaš da su vaši velikosrbi falsifikovali istoriju, koliko god tebi smetala ta činjenica.
Marko Kuč

22. 06. 2015 - 11:58

Drekaloviću, junačko ti ime, bilo i ostalo! Pozdrav od nas Kuča, Starih Kuča, raseljenih iz naših brda poslije Pohare 1856. godine. Neka te čuva Sveti Nikola, neka ti sunce grije rod tvoj!
Činjenice

16. 04. 2015 - 22:36

Nečuvena je ovolika drskost u odbrani jednog zločinca. Pa nije on pobio nikakve, Turke, niti ako baš toliko mrzite Srbe- nije pobio Srbe, nego Crnogorce, Kuče. One nekolike stotine muških evo da ne računamo, nego je pobio najmanje stotinu žena i đece, trudnicama je vadio plodove uz stomaka i nabijao ih na bajonete. Šta je radila Evropa tad, je li imalo ikoga da to osudi i da se takav bolesnik zatvori u neku ludaru. To Crnogorci nikad nijesu uradili ni Turcima, niti bi smjeli, jer ih tad ne bi spasila ni Rusija ni Francuska intervencijama na Porti. I još nešto, nije se Mirko zatvorio u Ostrog zbog sv. Vasilija, nego je bio opkoljen i primoran da se tu zatvori, a da je uspio prije da se probije ne bi ni išao u Ostrog. A kad je već tu bio, branio je svoj život, jer da su Turci osvojili Ostrog odrali bi ga živog. Kad im je stigla pomoć sa Cetinja i udarila na Turke sa leđa, Mirko i njegovi su krenuli u proboj i ponijeli mošti, pa ako se probiju spasiće sebe a usput i mošti.
Rade

20. 04. 2015 - 23:51

Lažne "činjenice" - ti tvoji Kuči se nijesu izjašnjavali kao Crnogorci, prema tome, pričaš besmislice.
Замјена теза

17. 04. 2015 - 00:05

Само се једно заборавља, ко је био Војвода Мирко. Ћосовићу не цитирај друге и не износи своје ставове о Мирку, прочитај ти и твоји истомишљеници Јуначки споменик, збирку пјесама Војводе мирка и све ће ви бит јасно. Ако ћете да читате како је написано!!!!
JA!

21. 04. 2015 - 22:42

Rade, oo Radza, ostrašćeni moj Radza, mani se ti ideologija, pa ako tako gledaš, onda su i Srbi imali pravo da čine zločine po Crnoj Gori, a imali su koliko i Petrovići po Kučima, jer Kuči nisu "cetinjska" teritorija, nikad bili, niti će, nego prvo kuča, pa tek onda crnogorska, a kad opravdavaš zločin u kučima onda nemoj da cviliš o velikosrpstvu i 1918. godini, nemaš pravo Radza, to su dvostruki aršini, mi se pozivamo na neku demokratiju, pa valjda su kuči mogli da se priklone i Turskoj ili kome god su oni htjeli, jer je to NAŠA zemlja, moj Radza.....a to što su kuči "srbi" zapitaj se zašto, državu ne gradiš na zločinima, ti zločini su i okrenuli veliki dio kuča protiv CG (i ADMINE objavi sve ili nemoj ništa ) Sportski pozdrav!
Rade

22. 04. 2015 - 12:57

Upravo velikosrbi su i uradili najviše zločina na Balkanu, ne samo protiv nas Crnogoraca nego i protiv mnogih drugih manjih naroda - jer većih se boje (osim u svojim mitomanskim bajkama). Kuči su izdali naš narod u korist Osmanlija, to je opšte poznato, jednako tako su uradili i 1918. godine...što samo pokazuje njihov "karakter" (tj nedostatak istog) - svaka čast rijetkim iznimkama koje su očuvale crnogorstvo među Kučima. Što misliš da bi recimo Rusi napravili Sibircima da su se oni priklonili Kini ili Americi? Isto što je uradio i vojvoda Mirko...svaka zemlja ima pravo da brani svoj integritet.
JA!

22. 04. 2015 - 15:22

Radza, krvnika ne možeš da izdaš, to nije moguće. Odbrana integriteta zemlje, nije nasilno pripajanje nečeg što ti ne pripada. Kuči u tom trenutku nisu pripadali Crnoj Gori, niti je Crna Gora po bilo kom osnovu mogla da polaže pravo na Kuče, to je bilo čisto političko pitanje, kuči nisu htjeli da plaćaju poreze Zeku, a Petrovićima je bila najvažnija poreska osnovica, da malo kasicu pripune, da su imali onda Državnu revizorsku (mada ne kao ovu našu danas) bilo bi veselo, mada bi Mi$a odmah zamahnuo mačem na revizora da kaže nešto i riješio problem, asve u cilju odbrane integriteta naravno. Eto takav je bio Mi$a, a i Danilo, ali moglo im je bit, jer su imali odane poltrone iz okoline, čiji potomci (inače jedini crnogorci u CG, ali na priču) sad satanizuju Kuče, a znaju se i imena tih VELIKANA, junaka iz "kučkog boja", i još nešto nije Mi$un oslobodio PG i Zetu kao što je to neko izjavio u svom zanosu veličanja Vojvode nam Mirčete i objašnjenja odakle to Mirkova varoš
Rade

22. 04. 2015 - 23:42

To područje je vazda pripadalo nama, još od stare Duklje - ne govorim o području koje je kasnije osvojio Bodin, nego još ranije, dok je naša prva država bila mnogo manja. Kuči su izdali naš narod, bili su najprije poturice, a sada su posrbice...takvi su najgori...sve sami licemjeri i poltrončine koji se okreću kako vjetar duva. Ali, što se tiče Mirka kao "krvnika", pogledaj što su sve radili npr - Ivan Grozni, Džingis Kan ili Vlad Cepeš III...oni su bili mnogo suroviji vladari, ali ih ipak poštuju u njihovim državama.
Kuc, istinski

20. 06. 2015 - 23:06

Primili smo k' znanju dabse zeli postaviti spomenik Vojvodi Mirku Petrovicu.
Kiklop

14. 01. 2019 - 10:09

Stid te i sram bilo, znači veliki Marko Miljanov laže a mali Mirko Njeguš i još manji Andrijašević Živko istinu zbore. Jednom velikom vojvodi Marku reći da laže, za to bi ti u njegovom vaktu glava odlećela prije zor svanuća.
radojko

30. 07. 2019 - 15:50

Бој на Мљетичаку У Господа народ што узда се И Христоса што приљуби за се' Путем Божјим и Божјом Истином С'Граховa влада Херцеговином, Црногорци то по срцу знају Потурице по сили сазнају Па кренуше Грахово д'освоје Силом власти да наметну своје. У страшноме исламском времену Али - паша Сточевић их крену Хиљаду осамсто тридес' шесте Крајем јула црни џихад лете Да Грахово у несретном часу У крвавом освоји таласу. Покор траже православног рода Ком од главе скупља је слобода, Харач купе зулуме чинили Живот Срба нису ни ценили. Тад са неба свеци посматрају Светосавски док Срби хитају Потурице да Граховом секу С'Али-пашом да им не утекну, Да Грахово под власт србску врате Па шта треба главама да плате. Ту Владика Раде ревновао Брата Јока на Грахово слао И у одред триста Црногорца Најхрабрија Светосавска борца Док он војску црногорску скупи Па Грахову са њоме наступи. Када одред пред Грахово приђе И зулуме потурица виђе Главнину војске чекао није Но с'Турцима поче бој да бије. На Грахови
radojko

30. 07. 2019 - 15:52

На Грахови Јане бој заче се На Челински поток пренесе се Крвца врела јаругама тече Смаил-ага да Грахово стече Коњаника множину водио Црногорски одред опколио. Православци главе не жалили Смаил аге док обруч сломили Седамдесет ту су попадали Па Граховом Турци завречали Да победу сјајну однели су Светосавце к'о марву секли су. Катуњана ту педесет пало Граховљана двадесет остало Од њих, девет Петровића главе, Чојство више но што живот славе. За слободу свога рода пали У откосу смрти ратовали. С'агом Турци грачу и сеире Мисле Христос да опет умире, А што црни злочин починили Црногорце љуто наљутили Па за харач у племе Дробњака Смаил-ага, кукала му мајка Доћ' не смије нити наде има Да покупи харач Дробњацима. Од кад ага у Грахово дође И четири године кад прође Да би харач крвав сабирао У Дробњаке није отишао, А Дробњаци на харач га маме Решили су да му скрате дане. К'о да ће га у гробу понети Неће Турчин злату одолети Па јунаком већим се чинио Буљубаша триста сакупио, Петстотина потурица с
radojko

30. 07. 2019 - 15:53

Петстотина потурица скупља У Дробњаке да харач прикупља. Кнезови се дробњачки скупили, Њих дванаест тајно одлучили Смаил агу како да убију У Дробњачку кад уђе нахију. Све како су они планирали, У писму су Владици послали Другим, браћу Морачане звали И ускоке дробњачке дозвали. Његош зове Мину Радовића Светосавска да прикупи жића К'о војвода да се пред њих стави Пре но почне бој страшан, крвави. У Мљетичак, Дробњаци решили Па су тамо агу и мамили Где и план се тајно спроводио Што Војводи Мини познат био И владици Петровићу Раду, Само Турци за тај план не знаду. На Крстовдан Смаил-ага крену, Из Липника војском се одену Коњаника песто избројао Небројану послугу имао А успут је зла свака чинио По селима харач док купио. Коњаници сви му оружани Са пушкама добрим снабдевани, Црногорци шешане имају Једно другом барут заимају, Тек по неки има малу пушку А сви главу на рамену мушку Чија цена три Турчина стаје А по нека за девет се даје. Кад четврти октобар свитао Смаил-ага с' Пошћења пошао
radojko

30. 07. 2019 - 15:54

И убрзо на Мљетичак стиже Где му шатор послуга подиже. Тад Новица Церовић пожури У Тушину да гласе дотури И спроведе храбре Морачане С'Дробњацима што тајно уране Све путеве Турцима да секу Да са Смаил агом не утекну. У најближој пратњи су Ченгића Три јунака светосавска жића, С' Годијеља би Годијељ Мијо, Са Превиша Мијо Томић био, Димитрије Ковијанић трећи, Смаил-ага не сме им утећи. Сви најбоље нишанџије били Из племена што се одвојили Да с' Турцима агу би пазили На план тајни што су спремни били. Наређење они су имали: „Црногорци чим буду напали На Мљетичак бој почне да тече, Смаил ага да им не утече Но прилику згодну да гледају Смаил агу из пушке гађају. Ахмет Баук уз Ченгића био Што најближе агу је дворио Уз Ђечевић Елеза га пази Како једе и где ногом гази. Из Никшића и оџа Мушвић, Кнез дробњачки Хамза, Филип Жугић И Војвода Мујо ту бивао Њима Ченгић пуно веровао. Мина Радовић с'Морачанима Тушином се среће с'Дробњацима, Утврдише, пре но зора свану Смаил агу како да нападну. Све п
radojko

30. 07. 2019 - 15:55

Све по плану брзо учинише Смаил-аге војску ударише А Турци се омели, збунили О своме се јаду забавили, Сањиве их на Мљетичак секу Не дају им да лако утекну. Из близине неко кад гађао Смаил ага пред шатор је пао А Алексић Мирко дотрчао С'рамена му главу посекао Са Новицом, другим ускоцима Носи главу крвавог Турчина Владици је на Цетиње даје Брата Јока да њоме окаје. Кад у битку били су крваву Осамдесет једну турску главу Бојем љутим Црногорци секли, По милости други им утекли. Што су Турци освете чинили За то зло су по мери платили На Граховцу педесет и осме, Када су их, мајке им жалосне Црногорци сасвим сакатили Да се никад нису повратили Па слобода Црној Гори стиже Сам их Христос слободу уздиже.
Novi komentar