Ko je bio Pavle Đurišić, “oslobodilac” Berana?

Baš uoči 9. maja, kada se slavi dan pobjede nad fašizmom, mitropolit Amfilohije afirmiše Pavla Đurišića, čovjeka koji je cijelog sebe ugradio u Musolinijeve i Hitlerove projekte, tvrdeći da je Đurišić oslobodio Berane?!! Radi mlađih generacija, i onih koji to ne znaju, valja podsjetiti na neka istorijska fakta
Objavljeno: 22. 05. 2015 - 00:06 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Baš prije godinu dana (12. maja 2014.) na Analitici sam objavio tekst "Lažni antifašisti", povodom toga što su se episkop Joanikije Mićović i mitropolit Amfilohije Radović 9. maja 2014. poklonili sjenima partizana, na Gorici, na spomeniku Partizanu borcu.

Naravno, samo zato jer su ih pozvala dva Rusa - ambasador i jedan ruski episkop koji je bio u pośeti. Amfilohije, da se ne bi zamjerio dvojici visokih ruskih ličnosti, progutao je knedlu i otišao na Goricu, iako prezire antifašiste iz II svjetskog rata, što je mnogo puta pokazao.

E, ove se godine "popravio", vratio na stare staze.

Štaviše,  napravio je novi “iskorak” i javno pohvalio osvjedočenog fašistu i zločinca iz II svjetskog rata - Pavla Đurišića. I to samo dan prije 9. maja, kada se slavi dan pobjede nad fašizmom, Amfilohije afirmiše čovjeka koji je cijelog sebe ugradio u Musolinijeve i Hitlerove projekte. Tako je Amfilohije izgovorio i da je Pavle Đurišić oslobodio Berane?!! E, takva tvrdnja je isto kao kad bi za Anta Pavelića kazali da je bio dobar pravnik-advokat, a da ostalo prećutimo!

djurisicamfilohijeok

Pavle Đurišić, potpuno u službi fašizma: Pavle Đurišić je rođen 1908. godine. Prije II svjetskog rata je završio vojnu akademiju i rat je dočekao kao kapetan Vojske kraljevine Jugoslavije. Učestvovao je u 13-julskom ustanku 1941, jedinom opštenarodnom ustanku u porobljenoj fašističkoj Evropi.

Poslije propasti crnogorskog ustanka, Pavle Đurišić u decembru 1941. pristupa četničkom pokretu Draže Mihailovića kao jedan od komandanata tog pokreta za Crnu Goru. Ispočetka tajno, a poslije otvoreno sarađuje sa Italijanima.   

Svi podaci o Đurišiću u ovom tekstu, su iz knjige "Pavle Đurišić" dr Radoja Pajovića. Profesor Radoje Pajović je najbolji poznavalac II svjetskog rata kod nas.

Dr Pajović piše: "U prvo vrijeme Đurišić je nastojao da svoju saradnju sa okupatorom prikrije od javnosti po svaku cijenu, jer se plašio da to narod ne bi odobrio niti bi podržao Đurišićevu borbu protiv NOP-a. Kada je uspio da od okupatora dobije naoružanje, hranu, platu, da učvrsti svoju organizaciju i protjera partizane, saradnja sa njim se više nije mogla prikrivati ali to tada za Đurišića nije bilo ni važno, jer je on uspio da postigne cilj i da ispuni očekivanja i Draže Mihailovića i italijanskog okupatora." (Radoje Pajović, Pavle Đurišić, Podgorica 2005, str 30).

Saradnju sa Italijanima Đurišić je otpočeo početkom 1942. Na njegov zahtjev tada je održao nekoliko tajnih sastanaka sa italijanskim fašistima. Ponudio je Italijanima da formira vojsku koja bi se borila protiv partizana i komunista, a da ga Italijani opreme oružjem, da ga snabdijevaju hranom i da daju plate njegovoj vojsci. Poslije par mjeseci tajnih pregovora potpisan je sporazum između italijanskih fašista i Đurišića. Italijani su ovako snabdijeli Đurišića, piše dr Pajović: " - dva topa kalibra 65/17, - 964 puške preko komande divizije Pusterija, - 99.000 metaka puščane municije, - 20 šmajsera (automata) breda 37, - 80.000 metaka za šmajsere, - 20 minobacača 81 mm, - 1000 bombi. Osim naoružanja, predviđena je i isporuka po 20 kvintala (2.000 kilograma) namirnica svakoga dana, a plate su isplaćivane posebno za oficire, posebno za podoficire, posebno za borce." (ista knjiga, str 35)

Na krilima ovakve podrške Đurišić je formirao vojsku od 15.000 boraca i sa takvom vojskom tokom cijelog rata se žestoko, a često i uspješno obračunavao sa partizanima i komunistima - jedinim istinskim borcima protiv fašizma u okupiranoj Jugoslaviji.

Dr Pajović piše kakva je uputstva Pavle Đurišić dao svojim četnicima kako da se obračunavaju sa antifašistima: "Kada je otpočela hajka protiv partizanskih grupa Đurišić je svojim jedinicima izdao konkretna naređenja u kojima je stajalo: »svakog uhvaćenog komunistu ubiti na licu mjesta sem vođa, koje vezati i sprovesti ovom štabu. Ukoliko bi se uhvatio sa tačnim i osvedočenim dokazima, koji komunistički jatak, bez razmišljanja ga ubiti.« Prilikom izvođenja jedne akcije krajem novembra 1942. Đurišić je naredio: »Svakog komunistu - partizana na koga se naiđe ili se u borbi uhvati, likvidirati po kratkom postupku.«" (ista knjiga, strane 53 i 54)

djurisicpajovicok

Đurišić je u Kolašinu koji mu je bio baza, imao i svoj zatvor u kom je skončalo mnogo partizana.

Đurišić je vršio etnička čišćenja po programima Moljevića i instrukcijama Draže: U Nikšiću, u junu 1941. srpski advokat Stevan Moljević napisao je program "Homogena Srbija" koji je predviđao stvaranje Velike Srbije u okviru zajednice sa Hrvatima i Slovencima.

Granica "Homogene Srbije" na śeverozapadu je trebalo da bude otprilike onamo đe ju je kasnije i Šešelj povukao, na liniji Karlobag - Karlovac - Virovotica. Sam naziv "Homogena Srbija" sugeriše kakva je ta Srbija trebala biti - etnički očišćena od svih nacionalnih manjina! Moljević je jedan od prvih propagatora etničkog čišćenja, u istoriji se stvari ne dešavaju slučajno, pa je tako ideja o etničkom čišćenju u praksi dobila zamaha devedesetih godina 20. vijeka.

Draža Mihailović je na osnovu ovog Moljevićevog programa 20. decembra 1941. dao Instrukcije svojim komandantima u Crnoj Gori. Evo nekih Dražinih instrukcija, iz knjige dr Pajovića: "- Čišćenje državne teritorije od svih 'narodnih manjina i nenacionalnih elemenata', - Stvaranje neposrednih zajedničkih granica između Srbije i Crne Gore... čišćenjem Sandžaka od  albanskog i muslimanskog i Bosne od hrvatskog i muslimanskog življa." (ista knjiga, strana 26)

Po Dražinom naređenju Đurišić je sa svojom vojskom napao Foču u avgustu 1942. U skladu sa Moljevićevim (i Dražinim) programom jednako su mu na meti bili i naoružani protivnici i civili - žene, đeca, starci. Naravno, akcija je bila uperena samo na muslimane i katolike. U Foči su tada izvršeni veliki zločini od strane četnika. Akciju je naredio lično Draža Mihailović

djurisicizvjestajok

U januaru 1942. Đurišićeve jedinice napale su i uništile 33 muslimanska sela u bjelopoljskom srezu. Tom prilikom ubili su oko 400 naoružanih ljudi i oko 1000 žena i đece.

U februaru 1943., sve radeći po Moljevićevom i Dražinom programu za stvaranje Velike Srbije, Đurišićeve snage su napale muslimanska sela u pljevaljskom, čajničkom i fočanskom srezu i tom prilikom je ubijeno 1.200 odraslih muškaraca (od kojih je jedan dio bio naoružan) i 8.000 žena, đece i staraca. Đurišić je bez ustezanja izvijestio Dražu o tome kako je masakrirao civilno stanovništvo, taj dokument je sačuvan.

U julu 1944. četnici su u Bjelopavlićima otkrili skojevsku organizaciju. Izvršili su raciju i pohapsili veći broj omladinaca, dakle, neboračku omladinu. Radoje Pajović u tekstu "Osnovni podaci o zločinima Pavla Đurišića", piše: "U julu 1944. godine, na Lazinama kod Danilovgrada, Đurišićev sud osudio je na smrt 50 omladinaca rodoljuba, koji su svi strijeljani bez prava žalbe. Možda bi ih bilo strijeljano i više, ali se umiješala Njemačka komanda u Danilovgradu, koja je zabranila dalja strijeljanja." (www.montenegrina.net)

Ispada da su nacisti obuzdavali Đurišićeve zločine!

djurisicbeogradok

Bitka na Neretvi, hapšenje Đurišića od strane Njemaca, pa saradnja sa Njemcima: Odmah poslije velikog pokolja muslimanskog stanovništva četnici Pavla Đurišića priključili su se Italijanima i Njemcima u velikoj ofanzivi protiv partizana koja je poznata kao Bitka na Neretvi - to je zajednički naziv za seriju bitaka. U borbi protiv antifašista na Neretvi, četnici su pretrpjeli težak poraz od koga se nijesu oporavili.

U maju 1943. Njemci su u Kolašinu uhapsili Đurišića, jer mu očigledno tada nijesu vjerovali, pa su ga  internirali u jedan logor u Poljskoj. Iz tog logora Đurišić je sa grupom zatvorenika navodno uspio da pobjegne, te se dokopao Beograda. U Beogradu je uhapšen, ali ga je poslije 40 dana na intervenciju Milana Nedića puštio specijalni njemački izaslanik Herman Nojbaher. Odmah pošto je pušten na slobodu Đurišića je primio isti Nojbaher koji je izjavio da je Đurišić nepravedno uhapšen. Zatim se Đurišić poslije kapitulacije Italije stavio u službu Njemaca na zajedničkom poslu - borbi protiv partizana. 

Đurišić je u Beogradu opet boravio u maju 1944. kada je pośetio Nedića, Nojbahera i druge visokorangirane fašiste. Sa njima je dogovorio da po ugledu na nacistički Srpski dobrovoljački korpus organizuje Crnogorski dobrovoljački korpus jačine 5.000 ljudi. Tom prilikom u Beogradu je i odlikovan. Dr Pajović piše: "Na prijedlog njemačke komande za Jugoistok, Đurišića je Hitler odlikovao Ordenom gvozdenog krsta." (ista knjiga, strana 80)

Slom četničkog pokreta u Crnoj Gori, stavljanje pod komandu Sekule Drljevića i smrt Đurišića: Plašeći se odmazde partizana, u decembru 1944. četnici Pavla Đurišića, njih oko 7.000 kao i nekih 3.000 žena i đece, krenuli su u zbijeg prema istočnoj Bosni. Prije toga su razmatrali da li da idu za Grčku, kako je željela većina crnogorskih četnika. Ipak, presudio je poziv Draže Mihailovića da se svi četnici okupe na prostoru Goražde - Foča - Kalinovik, a odluka da se posluša Draža Mihailović ispostavila se kao katastrofalna po ovaj nesrećni zbijeg. Nekoliko dana prije nove 1945. godine četnički zbijeg je stigao u Rudo, a iz Rudog je 10. januara krenuo prema Trebavi. U uslovima surove zime, gladi, iscrpljenosti i epidemije tifusa dosta učesnika zbijega je umrlo.

Kad su stigli u Trebavu Đurišić se sastao sa Dražom Mihailovićem koji mu je poslije svega predložio da se svi vrate u Srbiju i Crnu Goru i tamo organizuju gerilski otpor novim vlastima. To je Đurišić odlučno odbio, organizovao je konferenciju svog oficirskog kadra i četničkih intelektualaca, na kojoj je odlučeno da se ide za Sloveniju.

Poslije te odluke uspostavljen je kontakt sa Sekulom Drljevićem. Sekula Drljević se iz Zemuna (đe je živio tokom rata) brzo poslije teškog savezničkog bombardovanja Beograda u proljeće 1944. preselio u Zagreb i tamo osnovao nekakvo imaginarno Crnogorsko državno vijeće, a sebe ustoličio za preśednika tog vijeća. Đurišić je dakle stupio u kontakt sa Drljevićem, imao je namjeru da mu Drljević, koji je bio u dobrim odnosima sa ustašama, obezbijedi preko teritorije NDH siguran prolazak do Slovenije. Na to je Drljević od Đurišića tražio da ga prizna za vrhovnog komandanta, a da Đurišićeva vojska bude proglašena za Crnogorsku narodnu vojsku. Đurišić je pristao i 22. marta 1945. sklopljen je sporazum po kojem je Sekula Drljević postao vrhovni komandant Đurišićeve vojske. Postupajući po jednoj od odredbi sporazuma 2700 ranjenika i tifusara iz četničkog zbijega odmah je prebačeno na lijevu obalu Save đe su smješteni i zbrinuti u Staroj Gradiški i tako su privremeno spašeni (kasnije su i oni otišli za Sloveniju).

Čim je čuo za sporazum sa Drljevićem Draža Mihailović je odmah krenuo u propagandnu akciju protiv Đurišića i već 23. marta 1945. raspisao svim četničkim komandantima da je Đurišić izvršio izdaju, da će mu biti suđeno i da će saveznici saznati za njegovu izdaju. Što se potom desilo, dr Pajović piše: "Mihailovićev raspis od 23. marta iznenadio je Đurišića, koji se uplašio od neželjenih posljedica. Čim je saznao za raspis, Đurišić je svojim jedinicama, koje su se, navodno kao vojska Sekule Drljevića, četiri dana odmarale u rejonu Bosanskog Broda, naredio pokret desnom obalom Save u pravcu Motajice i Lijevča polja. Time je praktično prekršio sporazum s Drljevićem." (ista knjiga, strane 97 i 98). U fusnoti dr Pajović je dao izjave četnika u emigraciji koji su u Glasniku SKD "Njegoš" tvrdili da je Đurišić izigrao sporazum sa Sekulom.

Kad je uvidio da je Đurišić krenuo sa vojskom drugim pravcem u odnosu na dogovorenu rutu kretanja, Drljević je o tome obavijestio ustaško rukovodstvo koje je poslalo svoje jedinice da spriječe dalji prodor četnika i da ih napadnu. Pokušavajući da se probiju prema Sloveniji četnici su na Lijevča Polju pretrpjeli veliki poraz. Potom su ih ustaški avioni zasipali lecima u kojima je Sekula Drljević tražio od njih da se predaju da ne bi "ludo izgubili glave." Velika većina Đurišićevih četnika se predala 8. aprila, sprovedeni su u kasarnu u Staru Gradišku, oružje im nije oduzeto. Đurišić se tada nije predao već desetak dana kasnije.

Radoje Pajović piše: "Za razliku od ostalih četničkih jedinica koje su neposredno poslije poraza na Lijevče polju prišle Sekuli Drljeviću, ustaše su četničku grupu na čelu s Pavlom Đurišićem, koja se kasnije predala, odmah razoružale. Svakako su to uradile sa znanjem Sekule Drljevića, a - kako izgleda - i na njegovu sugestiju." (ista knjiga, strana 103)

Pavla Đurišića i skoro kompletan njegov oficirski kadar i rukovodstvo, njih oko 150, ustaše su tada sprovele u Jasenovac đe su ih pobili.

Nekoliko hiljada četnika koji su se predali 8. aprila i koji nijesu razoružani i koje je, kako ja razumijem ta dešavanja, privremeno od ustaša spasio Sekula Drljević, završilo je kasnije u Sloveniji đe su komunisti  veliku većinu njih poslije završetka rata postrijeljali. Od komunista ih Sekula nije mogao spasiti.

djuriscodlikovanjeok

Mitropolit Amfilohije prezire antifašizam: Tako je završio Pavle Đurišić koji je, eto, kako episkop Amfilohije reče "oslobodio Berane", ali episkop ne pomenu Đurišićeva stostruko veća nedjela i nesreće koje je donio Crnogorcima skupa sa Srpskom crkvom i Joanikijem Lipovcem, o kojem sam na Analitici već par puta pisao.

U završnom poglavlju knjige dr Pajović ovako piše: "...on je postao najveći ratni zločinac na prostoru Crne Gore i Sandžaka, odgovoran je i za stradanje nekoliko hiljada pripadnika NOP-a i za masakr oko petnaest hiljada muslimana, uglavnom neboračkog stanovništva. Na kraju, odgovoran je i za stradanje desetak hiljada sopstvenih četnika i izbjeglica koje je poveo iz Crne Gore u pravcu Bosne." (ista knjiga, strana 293)

Sve što sam predstavio u ovom tekstu je dobro poznato ne malom broju ljudi u Crnoj Gori, ali nije baš bilo za očekivati da će Amfilohije Radović otići tako daleko i početi otvoreno da veliča zločince i fašiste kakav je bio Đurišić.

 

Komentari: 107

rooje

22. 05. 2015 - 01:53

Sto je neko veci zlocinac za srpsku stvar, to je Amfilohiju drazi, od Pavla, preko onih svetaca koljaca iz Pljevalla do Ratka Mladica. Da je drukcije ja bih se zacudio, tako je Amflohije krivo nasadjen, tvrdoglavi inadzija, osvetoljubivi huskac i tu sapasa nema dok biologija ne odigra svoje
Milutinac

22. 05. 2015 - 18:46

Ajde da razmislimo zajedno koje su sve oružane sile bile ovdje. Prvo, Pavle Đurišić je imao 44-e godine 7000 boraca, što znači da je tokom rata mogao samo više da ima i to su četnici. Drugo, Handžar divizija, čiji ljudi su od početka radili za fašiste i bili "hrvatsko cvijeće". Treće, odredi crnokošuljaša na Brajićima i drugim mjestima. Četvrto, italijanski špijuni koji su na Cetinju imali odredjen termin za prijavljivanje svojih saznanja.... Pa jel ostade ko da nije saradjivao sa fašistima u Crnoj Gori? E o tome treba mi mladi da pričamo a ne da nam matore komunjare bacaju kosku i da se raspravljamo
Anonimno-1475014970

22. 05. 2015 - 16:59

Kako mozete diskutovati sa ovim cetnicinama za ime Boga. To nije zdrava pamet. Kad procitam sto pisu krene mineka mucnina pa moram uzeti zrno kave da zvacem da me prodje. Pi - po sto puta na njih i na njihovog "duhovnog" poglavicu.
poslušajte jovo govori 1 dio

22. 05. 2015 - 18:00

u knjizi tamare nikčević goli otoci jova kapičića zločinac je objasnio "potrebu" zločinstva. kaže: " 17.jula 1941. napali smo odred crnokošuljaša na Brajićima iznad Budve i svih dvije stotine pobili. nije nam bilo dosta nego smo leševe polili naftom i zapalili ostavivši na putu njihova ugljenisana tijela. kada sun to vidjeli zgroženi Italijani su napravili stravičnu odmazdu. na Brajićima su zapalili kuće, pohapsili ljude, strijeljali... slične stvari su se dešavale po msvim krajevimam Crne Gore. zbog ovoga dolazi do demoralizacije u narodu i narod odstupa od komunista, okreće im leđa. više nijesmo uspijevali da kontrolišemo nezadovoljstvo i razočarenje. odmetnuli smo se u šume i povremeno vraćali u sela da bismo se obračunali sa onima koji su nas, zbog načina na koji smo digli i vodili ustanak, kritikovali i proglašavali ludacima i avanturistima. a kritiku nijesmo podnosili. hapsili smo ljude i vodili na saslušanje u Lovćenski odred. neke od njih smo ubijali i bacali u jame.
poslušajte jovo govori 2 dio

22. 05. 2015 - 18:15

na meti su bili u svojim sredinama ugledni ljudi, obično nepartijci, koji su kritikom okretali ljude protiv nas. patrola bi stizala kasno noću, odvela "izdajnika" u planinu Stavor, sudila mu i ubila ga. ko je sudio "izdajnicima" ne zna ali kaže da su tada vrh komunista cetinjskog kraja činili peko dapčević, filip bajković, mićan petričević. izdavali smo bilten u kome smo svakodnevno objavljivali imena strijeljanih. svaki broj bi se završavao zloslutno:"nastaviće se!" Stavor je bio deveti krug pakla. ... ...slično je bilo i 1944.god. veliša leković je na primjer odmah poslije oslobođenja organizovao ubistvo desetak profesora i uglednih Cetinjana, među kojima Miša i Ilije Zorića, Jokice Grujičića... interesantno je da je veliša leković obućar iz Virpazara, među komunistima poznat kao priprost čovjek, nasilnik.
007

22. 05. 2015 - 18:16

Za vrijeme kralja Nikole na popisu je pisalo 95 posto Srbi ovo ostalo dukljani muhamedanske vjeroispovesti i malo arnauta! A na cetinje u tursko vrijeme je Bilo 5 dzamija cisto toliko dukljani da se ne sjekurate a za crkvu imate vaseljensku patrijasiju i patrijaha nego vi nesmijete jer je bolje da se registrujete u policijsku stanicu dukljani moji dukljani iskomplelsirani .
Perun

22. 05. 2015 - 23:29

Pričaš besmislice momče, čak lažeš sam sebi...za vrijeme Nikole nije bilo popisa po narodnosti već isključivo po vjeri, jer 95%, je bilo pravoslavaca a ne "srba", nijeste vi jedini pravoslavci na planeti. Mi imamo svoju obnovljenu i autokefalnu crkvu, ne treba nam vaša okupatorska, a Vaseljenska patrijaršija je korumpirana institucija koja je od Karađorđevića primila mito 1918 godine, u iznosu od milion i pet stotina hiljada zlatnih franaka za pristanak da tu aneksiju priznaju kao tobožnje "ujedinjenje". Samim tim, vaseljena je za nas izgubila svaki ugled koji je nekad davno imala.
Slobodan Gluščević

23. 05. 2015 - 08:27

Ne laži u vrijeme kralja Nikolenije rađen popias po nacionalnoj pripadnosti.
Perun

23. 05. 2015 - 14:04

Nije Gluščeviću, sve do 1948. godine u Cg nije bilo niti jednog popisa po narodnosti već po vjeroispovijesti.
rogoje

22. 05. 2015 - 18:20

Svasta se da procitati, pa takoje navodno "celicni major" kad je uhvacen pozivao na borbu do zadje kapi krvi (vjerovatno tudje), a prije toga se dao u bijeg s jednog kraja zemje na dugi… pazite ljudi kad piseta da barem osnovnu logiku zadrzite!!
Starocrnogorac

22. 05. 2015 - 18:22

Pročitajte dokumenta saveznika i biće vam jasno da je Đurišić oslobodio Berane od Italijana.Pretpostavljam da Dukljani vjeruju prijateljima Amerima i englezima ili i oni lažu!Pozdrav .
Realan

22. 05. 2015 - 21:25

Kako ih je oslobodio ? TAJ NEPOMEN JE NAJVEĆI KRVNIK CRNOGORSKI. KOLIKO JE SAMO ŽENA I ĐECE UBIO. TREBALO BI ti DA MALO VIŠE ČITAŠ, SA VIŠE RAZUMJEVANJA A MANJE STRASTI ( POMUĆENE).
Perun

22. 05. 2015 - 23:32

Ne trabunjaj staroposrbice, Englezi i Amerikanci nijesu imali pojma o zločinačkoj ideologiji četničkog pokreta, zapad je vazda bio neupućen u realno stanje na Balkanu, vrijeme je da saznaju, ali problem je što mi imamo anticrnogorske pojedince u vladi koji to onemogućuju, no kada ih se riješimo, i kada dođu pravi Crnogorci u vladu, to će biti kraj velikosrbske hegemonije, a Crna Gora će tek tada biti istinski slobodna i nezavisna.
Slobodan Gluščević

23. 05. 2015 - 08:31

On je Berane oslobodio od stanovnika, poslije njega malo je ko ostao
poslušajte jovo govori 3 dio

22. 05. 2015 - 18:23

ovi i još gori zločini od ovih, gdje su komunjare zvjerski ubujale svoj narod, nazvani su lijeva skretanja. niko nije odgovarao za ove zločine, već su zločinci proglašeni horojima, oslobodiocima... o njima smo u školama učili kao o herojima, pjevali im pjesme, dizali ih u nebesa... sramotno, da sramotnije nemože biti. stidim se tog vremena i postavljam pitanje da li je žrtva imala pravo na odbranu?
Srbin Ba

22. 05. 2015 - 19:59

Teza o ideoloskim Srbima je pozuv na fasizam!!!Opet neguranja..Crnogirci se botreprotiv negacuje cg nacije i Crnigiraca a ivamo se vave ustim necasnim pislom.Ja sam bio Srbun iz Berana u za vriheme Tita i zato me vruhedha kad mi neko kaze da sam ideoliski Srbin.Nemoj da se vrijwdhamo jer i ja mogu kao i vi vama da kazem koju.Ali ako smo demijratw cemu to vodi?Jel to evropski?
Ćele

22. 05. 2015 - 23:09

I jedni i drugi su bili banditi,tako da je stvarno bilo tesko postenom covjeku tada gdje ce i kako ce,jedino je 13 jul svijetla tacka tog vremena.Eto partizani nisu saradjivali sa okupatorom te su koliko toliko bolji,sto ne znaci da su cvijecke.I naravno u partizanima 90% Srba i Crnogoraca, u cetnicima 99% Srba i Crnogoraca jedni protiv drugih i protiv svih ostalih pa vidite ko bi se snasao gdje.
Perun

23. 05. 2015 - 14:07

Netačno Ćele, u četnicima nije bilo uopšte Crnogoraca nego samo posrbica, niko od njih se nije deklarisao kao Crnogorac po narodnosti, svi Crnogorci su bili - ili u partizanima, ili u zelenašima (Krilaši-Komiti-Krstaši).
Ćele

23. 05. 2015 - 18:36

Mozda si u pravu Perune mislio sam na one Crnogorce tj posrbice koji pripadaju ljudima poput vl.Petra l ili ll,Vasilija,Save ili serdaru Janku a nikako na Sekulu ,Šerba,Šinavatru ili Ranka.
Perun

25. 05. 2015 - 21:33

Sv Petar Cetinjski je jasno razlikovao nas Crnogorce od tvojih Serba, jednako kao što nas je razlikovao i vladika Vasilije, a Janko Vukotić je bio izdajica, to je opšte poznato.
rogoje

23. 05. 2015 - 02:06

Nijesu Srbi u CG ideloski, nego gore od toga, oni su profesionalni Srbi.
Ma i tebi ugnaše ..

24. 05. 2015 - 20:25

...dragosni A1-pragene babe ti darodavke i više đedova-i to ko ?Ameri 2010 u KBCG u Podgorici-preko 9 %Turskije otmanskije pragene+27 %Arbanaškije+29 % Ilirskije+preko 29 % čistije vlaškije-morlačko matračkije i ostale pestokupljavinskije pragena-haplotipova-grupica od Anadolije do divina Balkana! Pa te trpimo-e vonjaš u produženom trajanju na ovaj i druge portale diljem Crne Gore!
KARA RADUSINE...

25. 05. 2015 - 09:03

....pa zna se za boga sve o hrabrosti jajara-četnika i jajašca njihovije zelenaša-koji 1942 potpisaše "prvu narodnu slogu"-na Cetinje u skute Pircija Birolija,guvernera "kraljevine ND/H/Montenegro"! A potpise staviše četnički đeneral Blažo Đukanović Zvicer i zelenaški đeneral Krsto Zrnov Popović! Nota bene sa samo jednim ciljem:"Likvidacija NOP-a,i partizanskih jedinica na teritoriji ND/H/Montenegro"! Dakle,nikad ne zaboravite-vaše "junačke epopeje" u skute okupatora- fišističkih hordi sa Tibra! A bor mi i od 1943 nacističkih vaših gazda sa Rajne i Majne! Kojima oćete da dižete spomenik u kasarnu "Narodni Heroj Milovan Šaranović".u Danilovgradu-na puškomet od Lazina đe su četnici Jakova Nikolina Jovovića i Njemci 23.jula.1944 strijeljali cvijet Danilovgracke omladine-njih 52 Skojevca i Skojevke!
Perunu,zna li se onda...

25. 05. 2015 - 09:10

...zašto je i za koje rabote-mjesčna plata vođe zelenaša bila 105 hiljada lira-kao i njegovim podčinjenim iz "Lovćenske brigade"? Koji su redovito-u tranziciji isplaćivali fašistički okupatori Crne Gore? Isto pitanje-i za plaće u tranziciji-četnika na prostorima "kraljevine ND/H/Montenegro"? Dobro bi bilo-da se jednom za vazde pokrijete ušima i da se više ne javljate-jer vaša bruka traje do vjeka-taman ka tokovi Tare i Morače!
Za koga je ovo

26. 05. 2015 - 15:19

Da li vi gospodine prigovarate četnicima, zelenašima ili partizanima. čiji ste vi uopšte?
Perun

01. 06. 2015 - 13:03

Pokrij se ti sa ušima Jole, jer nijesi istoričar nego samo nestašni đetić u tijelu senilnog penzionera ;)
Bivši šoferu.....

26. 05. 2015 - 14:08

financijera Narodne odnarođene četničke stranke,e si li bio u Grbalj na proslavu povodom rehabilitacije ratnog zločinca Draže,koji je pokušao da sprovede ideju koju i ti širiš na ovom portalu ,Srbi svi i svugdje nešto malo Muhamedanske i Rimske vjere a hercegovcu iz poznatog četničkog kraja ? Veljesrpski nacionalisto ,uskoro ulazimo u EU i NATO pa ti je još samo ostalo da pišeš lažavine i širiš mržnju po ovom portalu,prema svemu što nije tvoje vjere i pasmine,porijekla produkta onih "bračnih" noći na koju Begovi imadoše pravo.Uskoro će ti brodovi NATO-a bit ispred kuće usidreni pa drži gaće veljesrpski nacionalisto.
Danu boga ti Perunu,a....

27. 05. 2015 - 22:03

...ko su i kakvi bijaju Komiti sa ševera Crne Gore od 1916 do 1918.godine(borili se protiv tvojih austrijanaca-okupatora CG,za koje ti je đed oburadavo ćuskijom Grob Vladike Rada 1916-kojeg tvoja obitelj-a ti osobito "obožavaš"?!))-a koje su predvodila braća Drljevići.(otac i stričevi Narodnog Heroja i generalpukovnika TITOVE Armije-Sava Drljevića!)?! Danu malo "krilati psiću" potomče onih koji su od 1941 do 1945 bili na fašističko korito u "Dopo la voro"-u Cattaro-pa vam potla 1945 ribeli(Partizani) uzeli na pozajmicu- imovinu!
Perun

01. 06. 2015 - 13:06

Moj đed nema nikakve veze sa vladikom Radom, a daleko je od toga da ga "obožava", jer je svjestan istorijskih činjenica, za razliku od tebe. Vladavina trojice posljednjih Petrovića i njihova katastrofalna politika je dovela do stvaranja takvih ka' što si ti. Moji su svi bili zelenaši, ali su prešli u partizane jer smo imali zajedničke neprijatelje - tvoje bradonje sa kokardama. Dakle, moji preci su znali da jedino tako možemo očuvati Crnogorstvo, nije bilo drugog načina.
Velikosrpski nacionalisto....

27. 05. 2015 - 22:14

porijekla produkta onih bračnih noći đe su brez donjih gaća čekale mlade nevjeste ,age i begove na probu,običaji koji dugo bijaše kod Srpskog naroda ,osobito u tvoj kraj,ercegovačko-četnički, E si li pročitao na tu ploču ima li onijeh prezimena te si im lični šofer bija svojervremeno i njihovih plemenika ? Ti imaš veze sa Vladikom Radom i Kraljom Nikolom taman koliko i sa Engleskim Kraljem,na Njeguše iz kojih ti nije ujčevina več iz Zalaza,vazda se govorilo,Dok je ercegovaca bit će i magaraca ! Prije da ti je Amfilohije sotona u svojtu,barem po srbovanju i pisanju Srbi svi i svugje,teorije napisane od lažova i falsifikatora istorije,čopavoga Garašanina .
Bivši šoferu....

28. 05. 2015 - 08:48

odnarođene Narodno-četničke stranke,koja je tada a i sada ,vrednovala sva ona djela-nedjela ,zločine,koje je pročetnička vlada Srbije sada rehabilitovala,dok si bio šofer finansijeru narodno-četničke stranke nisi se živ čuo, e kukavice ercegovačke,spominješ pokojnike i pišeš laži o njima što govori o veličini tvoga karaktera i hrabrosti, nesoju velikosrpski, Oburdavao ti je đed Crkve po Crnoj Gori kao Turski podanik-soldat iz ercegovine junačke ,poznate po običaju prve bračne noći na koju imadoše pravo Age i Begovi,te velike sramote i bruke,nepoznate u Crnoj Gori i Crnogorcima,zaboravih da te podsjetim da su puškarnice bile okrenute i prema Zalazima jer su Zalažani pod okriljem noći dolazili i pljačkali palace,Ivanović, Radimiri,Dabinović,Tripković,itd.tako pričaju i dan danas njihovi potomci,a tebi ujčevina iz Zalaza,zato pokrij se po glavi i ne brukaj se više !
Da da,iz VELJIJE ZALAZA...

28. 05. 2015 - 09:01

...okle bijaše BOGDAN VUKOV koji pošeče MAHMUT PAŠU! I okle bijaše MAJKA Vladike Rada-zaseoka Knež do iz VELJIJE ZALAZA! Dakle ,da nebijaše VELJIJE ZALAZA i ISTOČNE HERCEGOVINE-odakle dođoše Petrovići na Njeguše-nebi na današnji dan bilo CG! Ali bi u tvojoj duši bilo "tiho-veselo blejanje":nema ovih s'brda gore,koji su nam okupirali "našu Boku"(tvoje blejanje na Skala Radio Kotor.10.ožujka 2013)!A okle ti ono bijaše? Oklen tebi baba darodavka-(te donese 9,2% Turskije gena/bez braka/onije haplogrupa J2a i J2b )bijaše-te sa bremenom bez hipoteke-ispod raše sa magarcom-oliti-kenjcem stže iz west Ercegovine drito u Škaljare u nahodište-đe se omagari prvi kenjac-ĐED west Ercegovac-(tvoje priznanje na Skala radio Kotor-10.travnja 2012!)-iz sela HUMAC rodno selo Maksa Luburića-komodora s'tvojeg Blajburga)! Dakle,ništa sporno-dok je west Ercegovaca biće i kenjaca-magaradi! Očevid si ti dragi Perunu(ikica)! I na ultimu-nije Ilija bio ćopav-nego Vuk! Lijep pozdrav iz ubavog rodnog mi Prčanja!
Bivši šoferu...

28. 05. 2015 - 09:12

Odnarođene narodno-četničke stranke,zaboravih da ti napišem u vezi guze, nabijali su ne noseve, nego sijalice u guze tvoji u Trebinje i Bileće i diljem junačko-četničke istočne ercegovine- tvoga kraja, svojim komšijama koji nisu bili njihove-tvoje pasmine i vjere a lider stranke za koju si šoferisao tada dok su se ti zločini dešavali,govorio,udri vraga ne ostavi mu traga,a ti se živ tada nisi čuo niti te zločine osuđivao,kukavico i nesoju ercegovačko-četnički,
"Velikosrpski nacionalisto"...

28. 05. 2015 - 12:56

..ovaj potnji "reprint"-dragi Ilija Bijeliću pok .Tomislava-i nije ti baš "reprint"-prije bi se reklo blejanje-jer tvoj orginal na Skala radio Kotor izgleda malo drukčije! Dana 10.ožujka.2013 u 07:16 ura na temu:"Radovi kasne(na zgradi Luke Kotor) zbog izmjena dijela projektne dokumentacije"-Ti Ilja probleja:"Evo javio mi se onaj sa Njeguša(Jole) što sam na njega i mislio..."! Pa ideš dalje i blejiš:" A ovo što stalno ponavljaš(Jole) što ne volim nisam sam! Kad vidimo potomke onizije što su nam krali kokoške,i što smo morali radi njih,onako miroljubivi da ugrađujemo puškarnice prema brdima tu nema pomoći.FAKAT 100%"!Pa ide "finiš:" E pa da ponovim mada vidim da ti se USJEKLO DUBOKO u SRCE(Jole).Ne volim ove što su šljegli s'brda zbog kojih su sve puškarnice sa palača Bokeškije okrenute prema njima gore-brdima-a ne prema civilizaciji-moru! Ovo nisam "brčkao" nego napisao kako mislim i kako su moji mislili da su okupatori dolazili sa brda(ne pominjući Zalaze-Tripkoviće,Ivanoviće...)?!
Ilija Bijeliću-alijas..

28. 05. 2015 - 13:17

..."bivši šoferu",da neznaš slućajno kako se zvao onaj četnik-što ste ga radi čeništva i veljesrpstva prićerali sa funkcije Sekretara Sekretarijata za NO opštine Kotor 1.novembra 1991 godine? Da bi lakše utvrdio broj rješenja kojim je prićeran iz službe evo ti broja: 01-4375 od 19.novembra.1991 godine-sa potpisom Predsjenika SO Kotor gosp. Andrije Perišića! I evo ti rješenja kojim su mu potla puna tri mjeseca "provjera kako ga zajebati"-ipak morali dati rješenje o pravu na funkcionerski lični dohodak do 1.decembra 1992 godine: RJEŠENJE broj 01-457/1 od 04.feb. 1992(poslije tri mjeseca natezanja!) o utvrđivanju prava na lični dohodak po prestanku funkcije(a ona siromašica prestala 1.nov. 1991!)! Rješenje je potpisao prešednik Admin. kom. SO Kotor g.Ljubo Mačić! Dragi Ilija za sve nejasnoće oko četnika prognanika-u doba kad je Crna Gora bila PROCRNOGORSKA-i cipan cijela "SUPROSTAVLJENA" od"planina pa do mora ispod Bara i Kotor-KASAPINU sa Dedinja-javi se Drž. arh.u Kotor?
Crna Gora i Srbija

13. 02. 2017 - 13:58

Crna Gora i Srbija to je jedna familija!
Laziomiso

08. 08. 2017 - 17:56

Zanima me. Nakom čitanja ovog telsta, šta onda autor misli o Krstu Zrnovom? :) Da li je i on kolaborant ili "crnogorski junak"?
Novi komentar