Zajedno do edukacije građana u oblasti osiguranja

U Privrednoj komori Crne Gore, u organizaciji Udruženja Nacionalni biro osiguravča Crne Gore (NBOCG), danas je održana prezentacija prilika na hrvatskom tržištu osiguranja, koju je realizovao Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Pauković je na prezentaciji govorio o prilikama na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, predstavio atmosferu predpristupnog i pristupnog perioda u sistem Evropske unije iz iskustva ovog tržišta, kao i projekte edukacije gradjana u oblasti osiguranja.
Objavljeno: 24. 07. 2015 - 12:40 Promjenite veličinu teksta: A A A

Prezentaciji su pored predstavnika Ureda i NBOCG, učestvovali i predstavnici društava za osiguranje iz oblasti neživotnih i životnih osiguranja, predstavnici Komore i Agencije za nadzor osiguranja.

Ovom prilikom su izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban i Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, potpisali i Protokol o saradnji kojim se ove institucije,  obavezuju da zajedno rade na planu povećanja finansijske kulture, kod gradjana i kod finansijskog  sektora uopšte, sa posebnim osvrtom na kulturu osiguranja.

Hrvatski ured za osiguranje, se obavezao da prenese svoja iskustva na ovom polju i pomogne svojim  programima, da se realizuju projekti edukacije u čijem će fokusu biti najšira populacija građana Crne Gore, a čiji će nosilac biti NBOCG.

NBOCG se obavezao da prilagodi projekte edukacije, čiji je autor Hrvatski ured za osiguranje, socio-ekonomskim prilikama u CrnojGori i implementira ih djelimično ili u cjelini u svoje programe bazirane na ovom projektnom zadatku kroz posebno osmišljene i realizovane animaciono-edukativne kampanje koristeći neposrednu komunikaciju sa članicama Udruženja, masovne medije, društvene mreže, kao i sve kanale komunikacije sa svim ciljnim javnostima.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG zaznajemo da je NBOCG, obzirom na činjenicu, da Hrvatski ured za osiguranje ima značajno iskustvo u edukaciji građana iz oblasti finansija i posebno osiguranja, dobio izuzetnog partnera od kojeg očekuje nesebičnu pomoć u realizaciji ciljeva branše osiguranja u Crnoj Gori.  

„Naši ciljevi su jasni. Mi hoćemo da korisnici usluga osiguranja svjesno i sa elementarnim finansijskim znanjem koriste usluge osiguranja, da umiju da prepoznaju svoje potrebe i da ih artikulišu kroz veliki izbor usluga osiguranja koji je na našem tržištu prisutan. Takodje hoćemo da na kraju procesa edukacije dobijemo veći nivo finansijske kulture i kulture osiguranja. U saradnji sa uspješnima na ovom planu, kakav je Hrvatski ured za osiguranje i uz njihovu pomoć, lakše ćemo stići do naših ciljeva” - zaključuje Šaban.

Komentari: 0

Novi komentar