Šverc cigareta unosan posao, prihodi idu za finansiranje krijumčarenja droge

Vlada Crne Gore donijela je, krajem jula, nacionalnu Strategiju za borbu protiv nelegalnog prometa duvanskih proizvoda sa Akcionim planom za njenu primjenu. Izvršna vlast se, između ostalog, odlučila na ovu mjeru zbog značajno manjih prihoda od akciza u posljednjih tri godine, ali i usljed evidentnog povećanja nelegalnog prometa duvanskih proizvoda. Portal Analitika prenosi djelove Strategije gdje se pominju načini nelegalnog prometa duvanskih proizvoda u Crnoj Gori, mjere za borbu protiv šverca, ali i upozorenje da se od šverca cigareta finansira daleko unosniji i opasniji kriminal- krijumčarenje droge.
Objavljeno: 01. 09. 2015 - 23:49 Promjenite veličinu teksta: A A A

Krijumčarenje cigareta i ručno umotanog duvana je ključni posao organizovanih kriminalnih grupa koje koriste prihode od ovakve vrste kriminala da finansiraju krijumčarenje droge, oružja i ljudi. Vršeći navedene kriminalne aktivnosti krijumčari stiču značajna novčana sredstva koja ostvaruju na osnovu činjenice da ne plaćaju porez, akcize i carinu prilikom uvoza navedenih roba, piše u Strategiji.

Kako se švercuju cigarete: Krijumčarenje duvana se javlja u različitim oblicima. Roba može biti krijumčarena u komercijalnim količinama ili malim pakovanjima. Može se transportovati samostalno ili sakriveno medu drugim proizvodima. Krijumčarenje akciznih roba odvija se putničkim vozovima, motornim vozilima, kamionima, plovilima, putem pošte, kao i korišćenjem domaćih životinja radi njihovog transporta preko teško prohodnih područja. Krijumčarenje se obavlja kako korišćenjem zvaničnih graničnih prelaza, tako i korišćenjem zaobilaznih i slabo kontrolisanih seoskih puteva, napominje se u vladinom dokumentu.

Od ukupne količine cigareta koje se nalaze u Luci Bar, najveći broj dolazi brodovima iz inostranih luka Famagusta, Đoja Di Tauro, Konstanca, Port Said i Dubai.

Prema pratećoj dokumentaciji pošiljaoci cigareta su u najvećem broju slučajeva inostrane off shore kompanije, a primaoci u Luci Bar su takođe off shore kompanije (u najvećem dijelu) i crnogorske firme (u manjem dijelu).

cigarete1ok

Švercuju se i originalne i falsifikovane cigarete: Cigarete, prema slovu Strategije, koje se dopremaju u Luku Bar mogu biti originalne cigarete namjenjene legalnom tržištu; falsifikovane cigarete, mahom iz Kine, namjenjene sivom tržištu EU, Azije, Afrike

i Rusije; originalne cigarete proizvedene u Rusiji, Bugarskoj, Makedoniji, Ukrajini i Moldaviji namjenjene prodaji na sivom tržištu EU i Zapadnog Balkana. Švercuju se i originalne cigarete koje se iz zemlje proizvodnje transportuju prema nekoj off shore inostranoj kompaniji, sa ciljem povratka u tu istu zemlju.

“Cilj ovakvog načina poslovanja sa cigaretama je sticanje dobiti kroz finansijske i poreske – PDV prevare”, konstatuje se u dokumentu.

U Strategiji piše da Uprava carina Crne Gore ostvaruje dobre rezultate vezano za zaplijene krijumčarenih cigareta i da se u kontinuitetu povećava trend otkrivanja krijumčarenih cigareta i drugih duvanskih proizvoda.

Kad carinici ne mogu zaplijeniti cigarete: “Međutim, određene okolnosti sprečavaju ostvarivanje još boljih rezultata u ovoj oblasti. Za određene brendove cigareta nije izvršena registracija žiga od strane nosioca prava, odnosno nijesu izvršeni zakonski preduslovi u smislu zaštite intelektualne svojine, pa Uprava carina nije u mogućnosti vršiti zaplijene cigareta”, kaže se u dokumentu.

Naime, velika količina cigareta raznih brendova ulazi i tranzitira iz luke Bar i za određene postoji sumnja da su krivotvorene, odnosno falsifikovane. Cigarete legalno tranzitiraju iz Crne Gore, odnosno na teritoriji Crne Gore se sprovode legalne carinske procedure za carinske postupke. Obzirom da oblast zaštite prava intelektualne svojine propisuje proceduru kada se radi o zaštiti prava intelektualne svojine za određene brendove, odnosno nosioce prava ovih brendova, postoji dilema kako postupati kada prava intelektualne svojine nijesu zaštićena i kada nije registrovan žig za konkretne brendove cigareta, a za koje postoji sumnja da su krivotvorene.

S tim u vezi, Uprava carina je preduzela inicijativu kako bi se utvrdile mogućnosti postupanja u navedenim slučajevima, odnosno kako bi se razmotrila mogućnost oduzimanja ove robe i pokrenula tužilačka istraga, konstatuje se u dokumentu.

Posebna pažnja upravljanje rizikom: Posebna pažnja u Sistemu za upravljanje rizikom Uprave carina posvećena je analizi rizika u odnosu na akciznu robu i posebno cigarete. Kontrole pošiljki cigareta sprovode se na osnovu profila rizika koji su uneseni u elektronski sistem. Prilikom sprovođenja aktivnosti na profilisanju rizika za akcizne proizvode, Uprava carina imala je podršku eksperata iz zemalja EU, koji su angažovani kroz IFC projekat. U CI Slobodna zona Luka Bar, u saradnji sa centralnom jedinicom za upravljanje rizikom, svakodnevno se vrši lokalna procjena rizika za sve robe koje ulaze i izlaze iz slobodne zone Bar, naročito akciznih roba s posebnim osvrtom na cigarete.

lukabar4ok

Šverc “Cheap white” cigareta: Prema Crnoj Gori, odnosno Luci Bar se upućuju velike količine cigareta od čega i takozvane "Cheap white" koje u velikom broju slučajeva tranzitiraju prema drugim svjetskim destinacijama. Prema određenim informacijama, nakon izlaska iz Crne Gore putem brodova, cigarete bivaju na Sredozemlju pretovarene na manje  brodove koji ilegalno prevoze cigarete na teritoriju EU.

Predmet navedenih nelegalnih radnji su u sve većem procentu krivotvorene i takozvane Cheap white cigarete. Pod pojmom “Cheap white” cigarete smatraju se cigarete koje se proizvode legalno u fabrikama smještenim u Istočnoj Evropi, Aziji, Africi i na drugim mjestima, a koje su namijenjene određenim tržištima.

Na planu jačanja bezbjednosti i zaštite carinskog područja, koje se sprovode preduzimanjem mjera neposredne kontrole, kao i preduzimanjem preventivnih i naknadnih mjera, a u cilju suzbijanja prekograničnog krijumčarenja vrše se svakodnevne kontrole na graničnim prelazima, kao i kontrole velikog broja sporednih puteva koji prelaze carinsku liniju. Takođe se sprovode kontrole carinskih obveznika nakon izvršenih carinskih postupaka.

droga3ok

Biće sve više šverca: U uvodu Strategije se navodi  da je očekivanje državnih organa- da će, tokom narednog perioda biti pokušaja povećanja ilegalnog prometa.

“Obzirom na situaciju u prometu duvana i duvanskih proizvoda na crnogorskom tržištu, prepoznat je interes da se povećaju aktivnosti svih relevantnih institucija u Crnoj Gori kako bi se u što većoj mjeri suzbio ilegalni promet ovih proizvoda. To će u konačnom dati višestruke efekte kako u oblasti sprovođenja zakona i borbi protiv kriminala, zaštite zdravlja građana tako i pozitivan efekat na budžet Crne Gore preko povećane naplate propisanih dažbina. Iz tog razloga, prije svega, je neophodno izraditi Nacionalnu strategiju za suzbijanje ilegalnog prometa duvanskih proizvoda kao opšti plan akcija sa jasno definisanim ciljevima”, piše u uvodu dokumenta.

Važna međunarodna saradnja: U sklopu međunarodne saradnje, kako se potencira u Strategiji, izuzetno je značajna razmjena obavještajnih podataka sa inostranim partnerskim službama za primjenu zakona.

Uprava carina Crne Gore aktivno učestvuje u realizaciji projekta "Kontrola kontejnerskog transporta" koji zajednički realizuju Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) i Svjetska carinska organizacija (WCO) u okviru „Regionalnog programa za unapređenje vladavine prava i sigurnosti u Jugoistočnoj Evropi". Fokus aktivnosti projekta usmjeren je na Slobodnu zonu u Luci Bar, gdje je sproveden veliki broj obuka iz oblasti: rad na mobilnom skeneru za kontrolu kontejnera, analiza rizika od krijumčarenja narkotika, tehnike detaljnih pregleda i pretresa kontejnera itd. U skladu sa projektom, u Luci Bar formiran je Zajednički operativni tim za kotrolu robe i putnika koji čine službenici Uprave carina, Sektora granične policije i Sektora kriminalističke policije.

Posebno, u Strategiji se upozorava i na štetnost duvanskih proizvoda po zdravlje.

“Konzumiranje duvanskih proizvoda predstavlja primarni uzrok bolesti na koji je moguće uticati. Nelegalna prodaja duvana čini pušenje još pristupačnijim. Neregulisana mreža distribucije zajedno sa krijumčarenjem čini duvan još dostupnijim djeci i mladima i odražava zdravstvene nejednakosti među društveno-ekonomskim grupama. Dostupnost nelegalnih duvanskih proizvoda podriva ciljeve javnog zdravlja i utiče na zdravlje kako pojedinaca, tako i šireg društva”, zaključuje se u Strategiji.

 

Predrag ZEČEVIĆ

Komentari: 2

Guest_1436353269

02. 09. 2015 - 07:10

Dakle smatrate da su radili i sa drogom..
Guest_1436353269

02. 09. 2015 - 11:39

Da bi se izkorijenio sverc cigareta potrebno je da se smijeni vlada.Javna je tajna i svi u CG znaju ko Odozgo stoji iza sverca cigareta.
Novi komentar