EU uložila više od 10 miliona na teritoriji Danilovgrada

Na teritoriji Danilovgrada od 2006. godine Evropska unija je kroz bespovratna sredstva, uložila više 10 miliona eura. Opština Danilovgrad je na vrijeme shvatila da se bez kvalitetnih projekata ne mogu obezbijediti bespovratna sredstva, naročito iz IPA fondova Evropske unije.

Objavljeno: 24. 09. 2015 - 00:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Još 2009. godine je u okviru lokalne uprave formiran Tim za upravljanje projektima sastavljen od mladih, obrazovanih i ambicioznih ljudi potpomognut iskustvom starijih kolega. Nedugo nakon formiranja, brojnih edukacija, uspostavljenih partnerstava stigli su i prvi rezultati, kaže za Portal Analitika koordinator projekta Darko Mrvaljević.

Jedan od najznačajnijih projekata lokalne uprave podržan od strane Evropske unije kroz IPA fondove je „Unapređenje upravljanja otpadom u opštini Danilovgrad“. Projekat je sufinansiran kroz grant šemu za male opštinske infrastrukturne projekte. Ukupna vrijednost projekta je 1.019.345 eura, od čega je iznos bespovratnih sredstava EU 682.961 eura, dok je ostatak obezbijedila Vlada Crne Gore, Opština Danilovgrad i Komunalno Danilovgrad.

- Osnovna svrha projekta je održivi socio-ekonomski razvoj opštine Danilovgrad kroz unapređenje pružanja komunalnih usluga. Specifični cilj projekta je uspostavljanje funkcionalnog sistema za selektivno prikupljanje i odlaganje otpada u opštini Danilovgrad, kaže Mrvaljević.

Očekivani rezultati projekta su, između ostalog, ojačani tehnički i upravljački kapaciteti „Komunalno“ Danilovgrad u oblasti selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada. Tako je Opština Danilovgrad uspjela da nabavi 6 vozila, 14 kontejnera veličine od 5m3, 104 kontejnera od 1,1m3 i 104 kante za selektivno odlaganje otpada kao i uspostavljanje Info call centra;

2409komunalnoSelektivno odlaganje otpada: Pored toga, projektom se uspjela unaprijediti komunalna infrastruktura u oblasti selektivnog otpada kroz osposobljavanje dodatnih 40 lokacija za selektivno odlaganje otpada, a što je imalo za rezultat povećan nivo svijesti građana i poslovnih subjekata o selektivnom prikupljanju otpada kroz izradu i distribuciju edukativnih materijala, predavanja u obrazovnim institucijama i akcije čišćenja grada.

Takođe, Opština Danilovgrad je implementirala sistem selektivnog prikupljanja i odlaganja otpada koji obuhva i mašinsko pranje i čišćenje ulica kao i sanaciju nelegalnih smetilišta.

- Projekat je realizovan u periodu 2011-2013.godina. Sada, nakon njegove implementacije možemo reći da je opravdao uložena sredstva. Komunalno preduzeće je pored osnovne djelatnosti prikupljanja otpada, zahvaljujući ojačanim tehničkim, kadrovskim i prostornim kapacitetima osposobljeno i za druge, veoma važne komunalne djelatnosti, komentariše Mrvaljević za Portal Analitika.

2409deponijaSamo u 2013. godini tokom akcije sakupljanja kabastog otpada prikupljeno preko 1.000 kubika sa oko 300 lokacija širom opštine, a ukupno gledano, u 2014. godini se sakupilo i deponovalo 33 odsto više otpada nego 2011. godine, prije početka realizacije projekta.

Pored nabavljenih vozila, kontejnera i kanti, novih lokacija za odlaganje otpada, značajnu investicije su predstavljali izgradnja Reciklažnog dvorišta i rekonstrukcija upravne zgrade Komunalnog preduzeća sa Info call centrom.

2409respa

U nekada ruiniranom objektu, u potpunosti je izgrađen novi konstruktivni sistem koji čine armirano betonski stubovi, vertikalni i horizontalni serklaži i grede, međuspratna konstrukcija, krov i unutrašnji raspored objekta površine 214 m² (P+1) shodno Glavnom projektu. U objektu se pored uprave Preduzeća, nalazi i Info call centar za komunikaciju sa korisnicima komunalnih usluga. Upravna zgrada je, kroz projekat, u potpunosti opremljena namještajem i informatičkom opremom.

Projekat reciklažnog dvorišta: Na placu površine 650 m², izgrađeno je Reciklažno dvorište sa konstruktivnim sistemom metalne konstrukcije i sendvič panela površine 185 m². Takođe, izvršeno je uređenje okolnog terena, postavljanje ograde i asfaltiranje dvorišnog dijela.

2409smece

- Značajnu pažnju smo posvetili i edukativnim aktivnostima i promociji projekta. Tako su održane 23 radionice u 8 obrazovnih institucija u Danilovgradu na kojima je prisustvovalo 1.039 učenika, kao i više akcija čišćenja gdje su učestvovali građani, kaže Mrvaljević.

Prema njegovim riječima, Opština Danilovgrad je na vrijeme shvatila da se bez kvalitetnih projekata ne mogu obezbijediti bespovratna sredstva, naročito iz IPA fondova Evropske unije.

2409euZaposleni u Opštini su se potrudili da kvalitetnim radom i administrativnom efikasnošću pokažu da imaju kapacitete za velike projekte.

- Opština Danilovgrad se trudi da se svojim evropskim partnerima nametne ozbiljnošću, profesionalizmom i poštovanjem striktnih evropskih pravila i procedura. Sa druge strane, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori nam je i prije, i tokom, i nakon realizacije projekta uvijek pružala punu podršku i vrijedne savjete tako dalje razvijajući administrativne i apsorpcione kapacitete naše lokalne uprave. Na taj način stvaramo povjerenje koje se nadograđuje kroz uspješnu implementaciju projekata od značaja za sve građane naše opštine, sumira Mrvaljević.

Dovoljno o tome govori i podatak da je na teritoriji Danilovgrada, od obnove nezavisnosti Crne Gore, Evropska unija kroz bespovratna sredstva, uložila više od 10 miliona eura.

Aleksandra STANKOVIĆ

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.

Komentari: 0

Novi komentar