Pavle GORANOVIĆ: Bolje ćemo kontrolisati manifestacije koje finansijski podržavamo

U narednih par mjeseci dobićemo Filmski centar - ustanovu za čiji početak rada ministar kulture Pavle Goranović smatra da će biti važan momenat u crnogorskoj kulturi. Široka podrška festivalima biće nastavljena, s tim što će biti uspostavljen bolji nadzor, kako bi se izdvojile one manifestacije koje tu podršku zaslužuju. On najavljuje da će još neke manifestacije dobiti status festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, ali da će institucionalizacija FIAT-a, pak, zavisiti i od podrške Glavnog grada. Jer, kako ističe, nosioci u kulture u Crnoj Gori treba u prvom redu da budu opštinske ustanove kulture, kojih je 42 u našoj državi.
Objavljeno: 20. 10. 2015 - 00:02 Promjenite veličinu teksta: A A A

Ministar kulture Pavle Goranović u intervjuu za Portal Analitika potcrtava da je važnije od toga ko će biti na čelu Filmskog centra, to da ćemo u narednih par mjeseci konačno imati ustanovu koja će imati zadatak da se bavi razvojem kinematografije.

On je siguran da će skori početak rada te institucije biti važan momenat u crnogorskoj kulturi, tim prije što "kinematografiju vidimo kao važnu polugu međunarodne afirmacije naše kuture i oblast koja zaslužuje i značajniju društvenu podršku".

Goranović smatra da je opravdano pokretanje brojnih festivala u Crnoj Gori, ali da "njihovi moraju biti svjesni činjenice da Ministarstvo kulture nema kapacitete koji bi podršku obezbijedili svima".

- Zbog toga moramo uspostaviti bolji monitoring nad svim aktivnostima koje se podržavaju od strane Ministarstva kulture, kako bi se izdvojile one manifestacije koje tu podršku zaista i zaslužuju. Naš stav je da još jednom broju manifestacija i festivala treba dodijeliti status od posebnog značaja za kulturu. Međutim, za realizaciju takvih aktivnosti, neophodni su i odgovarajući finansijski i drugi preduslovi. Naša želja je da opštine i drugi partneri prepoznaju značaj kulture, da ovu oblast ne posmatramo kao potrošača, već kao priliku za afirmisanje Crne Gore i svih njenih posebnosti - navodi on.

Ministar kulture takođe očekuje značajnu podršku lokalnih uprava koji su inače osnivači festivala od posebnog značaj za kulturu Crne Gore, a kojima država daje stalnu i nezanemarljivu podršku. On rješenje vidi i u povezivanju festivala i njihovim zajedničkim aktivnostima, "jer to je obaveza i odgovornost prema onima koji su ključni finansijeri, a to su mahom Ministarstvo kulture i opštine". Njegov plan je da, sa timom iz Ministarstva kulture, do kraja godine završi obilazak svih opština.

- To je jedna veoma zahtjevna i dugoročna aktivnost u okviru koje će se ministarstvo truditi da, u budućoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne uprave, bude od pomoći na prevazilaženju problema, tim prije što u Crnoj Gori postoje 42 opštinske ustanove kulture i što stanje u crnogorskoj kulturi umnogome zavisi od njihovog statusa.

Goranović na kraju podsjeća da je u razgovoru sa čelnim ljudima organizacije FIAT-a dogovoreno da će ministarstvo nastaviti da sufinansira tu manifestaciju u skladu sa mogućnostima.

- Ali, više od toga, da nam je zajednička misija da FIAT postane festival od državnog značaja. Kada je u pitanju njegovo pretvaranje u instituciju kulture veoma je važna uloga Glavnog grada, kako bi se stvorio institucionalni okvir, definisali sigurni izvori finansiranja i obezbijedila infrastruktura, a podrška Ministarstva kulture sigurno neće izostati.

2010goranovic1ANALITIKA: Ko će se naći na čelu budućeg Filmskog centra i da li imamo odgovarajući kadar za njegovo formiranje?

GORANOVIĆ: Ministarstvo kulture privodi kraju formalno-pavnu proceduru, koja će omogućiti početak funkcionisanja Filmskog centra, a koja pored imenovanja organa upravljanja i rukovođenja podrazumijeva i donošenje brojnih akata, obezbjeđivanje finansijskih, prostornih i tehničkih uslova za rad.

Uvjeren sam da imamo kapaciteta i kadrova u ovoj oblasti koji će svojim znanjem i iskustvom odgovoriti svim izazovima i obavezama budućeg Filmskog centra.

Važnije od toga ko će biti na čelu ove institucije je da ćemo u narednih par mjeseci imati ustanovu koja će, po ugledu na region i Evropu, imati zadatak da se bavi razvojem kinematografije. Siguran sam da će skori početak rada Filmskog centra biti važan momenat u crnogorskoj kulturi. A posebno stoga što kinematografiju vidimo kao važnu polugu međunarodne afirmacije naše kuture i oblast koja zaslužuje i značajniju društvenu podršku.

ANALITIKA: Da li podržavate ideju osnivanja i organizovanja sve većeg broja različitih festivala u čijem su fokusu kultura i umjetnost? Da li sve takve manifestacije s pravom pretenduju na novac iz državog budžeta?

GORANOVIĆ: U Crnoj Gori postoji veliki broj manifestacija i festivala i on se iz godine u godinu povećava. Svakako da podržavam nove inicijative u kulturi, ukoliko su one zasnovane na principima kvaliteta i održivosti i ako donose nešto novo i drugačije od onog što već postoji. Ministarstvo kulture na godišnjem konkursu sufnansira veliki broj festivala, prema definisanim kriterijumima, po kojima podršku dobijaju najkvalitetniji programi i projekti. Shodno tome, njihovi osnivači moraju biti svjesni činjenice da Ministarstvo kulture nema kapacitete koji bi podršku obezbijedili svima, već se ona dodjeljuje u skladu sa njihovim kvalitetom, programskim sadržajima i poziciji na nacionalnom, ali i međunarodom nivou. Zbog toga moramo uspostaviti bolji monitoring nad svim aktivnostima koje se podržavaju od strane Ministarstva kulture, kako bi se izdvojile one manifestacije koje tu podršku zaista i zaslužuju.

2010goranovic2ANALITIKA: Na koji način će biti podržani festivali poput Grad teatra Budva, koji pretenduje da se nađe među manifestacijama koje su od posebnog značaja za kulturu Crne Gore?

GORANOVIĆ: Naš stav je da još jednom broju manifestacija i festivala treba dodijeliti status od posebnog značaja za kulturu, jer u kontekstu sprovođenja utvrđene kulturne politike to predstavlja doprinos razvoju kulture. Međutim, za realizaciju takvih aktivnosti, neophodni su i odgovarajući finansijski i drugi preduslovi.

Naša želja je da i opštine, ali i drugi partneri prepoznaju značaj kulture, da zajedno radimo na izgradnji svijesti da ovu oblast ne posmatramo kao potrošača, već kao mogućnost, razvojnu šansu, priliku za afirmisanje Crne Gore i svih njenih posebnosti.

ANALITIKA: Do kada će biti formirane nedostajuće institucije za manifestacije od posebnog značaja za kulturu Crne Gore - za Internacionalni TV festival Bar, KotorArt i Montenegro Film Festival?

GORANOVIĆ: Danas postoje četiri festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, programski jasno i kvalitetno profilisana, prepoznatljiva u regionu i šire, koji doprinose boljem pozicioniranju naše države kao kulturne destinacije. U prethodnom periodu mnogo se radilo na unaprijeđenju njihovog programskog koncepta. Međutim, ostvareni programski efekti, iziskuju i adekvatno institucionalno utemeljenje, na sličan način kako je to urađeno osnivanjem JU "Ratkovićeve večeri poezije". U ovom slučaju veoma je važna uloga lokalnih uprava, koje su i osnivači festivala i kojima je, kao i nama, bitno jačanje manifestacija koje doprinose unaprijeđenju kulturnog života lokalnih zajednica. Sa njima ćemo raditi na pronalaženju adekvatnog modela koji će obezbijediti još kvalitetniju festivalsku produkciju, njihov kontinuirani rad, dugoročno planiranje i povezivanje u evropske tokove saradnje.

Uglavnom, Ministarstvo kulture ima svijest da unaprijedi rad ovih, ali i drugih značajnih festivala, i isto očekuje od osnivača brojnih manifestacija kojima država daje stalnu i nezanemarljivu podršku. Zato ću insistirati i na boljem povezivanju festivala, međusobnoj saradnji i zajedničkim aktivnostima, jer to je obaveza i odgovornost prema onima koji su ključni finansijeri, a to su mahom Ministarstvo kulture i opštine.

2010goranovic3ANALITIKA: Da li Ministarstvo kulture ima mogućnosti da "primora" opštine na saradnju kada je u pitanju finansijska i druga podrška kulturnim institucijama?

GORANOVIĆ: Moj plan je da sa timom iz Ministarstva kulture do kraja godine obiđemo sve opštine. Tako smo u proteklih nekoliko mjeseci intenzivirali saradnju sa opštinama i razgovore o svim aspektima unaprijeđenja kulture na lokalnom nivou. Uvjeren sam da smo zajedno uspjeli da definišemo probleme na koje nailazimo, kako u institucionalnoj organizaciji i finansiranju programskih sadržaja, tako i u međuinstitucionalnoj saradnji i razmjeni programa. U svakom slučaju, to je jedna veoma zahtjevna i dugoročna aktivnost u okviru koje će se ministarstvo truditi da, u budućoj komunikaciji sa predstavnicima lokalne uprave, bude od pomoći na prevazilaženju ovih problema, tim prije što u Crnoj Gori postoje 42 opštinske ustanove kulture i što stanje u crnogorskoj kulturi umnogome zavisi od njihovog statusa.

Takođe, spremni smo da se s posebnim uvažavanjem odnosimo prema inicijativama koje dolaze iz opština.

ANALITIKA: Na koji način ćete, onda, dalje podržati Festival internacionalnog alternativnog teatra - FIAT i njegovo pretvaranje u ustanovu kulture i da li možda postoji neki drugi plan za taj festival?

GORANOVIĆ: Moje mišljenje je da FIAT zaslužuje punu podršku države. Rijetki su događaji poput FIAT-a, koji od svog obnavljanja ima podršku Ministarstva kulture, posredstvom godišnjeg konkursa za sufinansiranje.

U čestim razgovorima sa ljudima koji vode FIAT isticao sam da će Ministarstvo kulture u narednom periodu sufinansirati festival, u skladu sa svojim mogućnostima. Ali, više od toga, da nam je zajednička misija da FIAT postane festival od državnog značaja. Kada je u pitanju njegovo pretvaranje u instituciju kulture veoma je važna uloga Glavnog grada, kako bi se stvorio institucionalni okvir, definisali sigurni izvori finansiranja i obezbijedila infrastruktura, a podrška Ministarstva kulture sigurno neće izostati. FIAT je prepoznatljivost urbane kulture Podgorice i Crne Gore i svojim konceptom zavrjeđuje prestižni status, sistemske temelje koji će u budućem periodu biti neupitni.

Kristina JERKOV

Komentari: 2

Guest_43067

20. 10. 2015 - 08:45

Gospodine Goranoviću, nadam se da znate đe je Duklja? Ako znate, onda i znate koliko je veliko ništa tamo urađeno i iskorišteno. Takođe u tom slučaju i znate koliko je velika deponija smeća na tom lokalitetu, koliko pasa lutalica živi i brani tu teritoriju, koliko ljudi to smatra svojom imovinom, i korisit za paljenje trave za bolju ispašu svoje stoke. Da ne ulazim u nešo više, ali mislim da je dovoljno reći da je to najznačajniji arheološki i kulturni lokalitet za istoriju ove zemlje, na bližem jezgru grada. 21 vijek je g. Goranoviću. JADNA MOJA ZEMLJO KO TE SVE GAZI!
Guest_77117

20. 10. 2015 - 11:13

Milijana - Glup i nezgodan naslov. Mislite provjerićete bolje one za koje ste dali pare.
Novi komentar