BIO-ICT Centar izvrsnosti na skupu u Lisabonu

Tim BIO-ICT Centra izvrsnosti, na čelu sa direktorom Igorom Radusinovićem, učestvuje na događaju “ICT 2015 – Inoviraj, poveži, transformiši” od 20. do 22. oktobra 2015. u Lisabonu, Portugal.
Objavljeno: 21. 10. 2015 - 12:29 Promjenite veličinu teksta: A A A

ICT 2015  je najznačajniji i najveći ICT događaj u organizaciji Evropske komisije koji je okupio preko 7.000 ICT eksperata iz oblasti: nauke, istraživanja, inovacija, politike, industrije i finansija.

Ovaj događaj izvrsna je prilika za promociju BIO-ICT Centra izvrsnosti i njegove istraživačke, razvojne i inovativne platfome, širenje partnerstava sa evropskim inovatorima i pronalaženje novih mogućnosti finansiranja za uspostavljanje novih konzorcijuma za inicijative u okviru ICT H2020 poziva za finansiranje projekata tokom 2016. i 2017. godine. Posebna pažnja biće posvećena inicijativama Evropske komisje na jačanju malih i srednjih preduzeća, inovatora, privatnih i javnih investitora za učešće u programu Istraživanja i Inovacija u okviru dijela Programa Horizon 2020 posvećenog ICT.

ICT 2015 obuhvatiće nekoliko paralelnih aktivnosti kao što su prezentacija novih politika i incijativa Evropske komisije u oblasti Istraživanja i Inovacija u okviru dijela Programa Horizon 2020 posvećenog ICT. Biće obezbijeđen interaktivni prikaz najboljih rezultata i uticaja najnovijih EU ICT Istraživanja i Inovacija. Razne mogućnosti umrežavanja u cilju širenja kvalitetnih partnerstava, omogućavanje učesnicima da pronađu partnere, povežu istraživanje i inovacije i pokrenu saradnju jedan su od prioriteta skupa. Tematske sesije Programa rada Horizon 2020 za period 2016-2017 pružiće detaljne informacije o mogućnostima finansiranja ICT sektora. Konačno, u sklopu Foruma Startup Europe biće predstavljen niz aktivnosti koje profilišu aktivnosti EU politike za mala i srednja preduzeća, privatne i javne investitore.

Pored održive poljoprivrede, akvakulture i objekata za ekološki monitoring, predstavnici BIO-ICT predstaviće naše istraživačke potencijale u ključnim ICT oblastima našeg naučno-istraživačkog i inovacionog rada kao što su Internet of things (IoT),  Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV), Cloud computing i Big data processing. 

Tokom boravka u Lisabonu, direktor BIO-ICT Centra Igor Radusinović učestvovao je 19. oktobra na ERA-Can+ Okruglom stolu o primjeni ICT riješenja u eksploataciji i istraživanju mora i okeana, u Fondaciji za komunikacije Portugala. On je predstavio rezultate BIO-ICT Centra izvrsnosti i potencijal istraživačke razvojne platforme za aktivnosti u raznim istraživačkim oblastima kao što su ekološki monitoring, proizvodnja energije na moru, uzorkovanje biohemijskih parametara mora, akvakultura i ribartsvo. Cilj okruglog stola bio je okupljanje istraživača iz oblasti istraživanja mora i informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju diskutovanja o izazovima i identifikovanja konkretnih tema za mogućnosti sklapanja partnerstava koji su identifikovani u sklopu Programa H2020 i odgovarajuće mogućnosti koje se mogu realizovati kroz partnerstva između Kanade i EU. Očekuje se da će ovaj događaj omogućiti kanadskoj i istraživačkoj zajednici EU da definišu nove oblasti saradnje, kao i da istaknu eventualne zajedničke napore za adresiranje zajedničkih izazova.

BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici realizuje se kao trogodišnji program istraživanja na Univerzitetu Crne Gore, koji vodi Elektrotehnički fakultet, a finansira ga Ministarstvo nauke Crne Gore kroz sredstva kredita Svjetske banke (INVO projekat) od juna 2014. godine. Partneri na projektu su: Institut za biologiju mora, Institut za javno zdravlje, Biotehnički fakultet, Centre for TeleInFrastrukture, Aalborg University, Denmark, St. Petersburg scientific research center for ecological safety, Russian academy of sciences, DOO Green House Jovović i COGIMAR D.O.O. Glavni pravci istraživanja u projektu su primjena najsavremenijih riješenja informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Ovakva otvorena i modularna servisna platforma omogućava širenje naučno-istraživačkog i inovacionog rada i na druge oblasti od značaja za Crnu Goru kao što su zdravstvo, saobraćaj, energetika i transport. 

Komentari: 0

Novi komentar