BIO-ICT radi na razvoju najsavremenijih IT tehnologija za prognozu bolesti vinove loze

Prvi Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT u Crnoj Gori otpočeo je svoje aktivnosti sredinom 2014. godine na Univerzitetu Crne Gore. Centar već bilježi značajne rezultate u savremenim istraživanjima sa ciljem razvoja precizne poljoprivrede u Crnoj Gori. Istraživači Biotehničkog fakulteta, u saradnji sa kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta i drugih partnerskih inostranih i domaćih naučno-istraživačkih institucija, kao i sa partnerima iz privrede, intenzivno rade na primjeni modernih tehnologija u oblasti poljoprivrede.
Objavljeno: 04. 11. 2015 - 12:16 Promjenite veličinu teksta: A A A

Cilj ovih istraživanja je da se olakša i unaprijedi izvođenje određenih neophodnih operacija u gajenju pojedinih poljoprivrednih kultura. Istraživanja su u potpunosti u saglasnosti sa konceptom održive poljoprivrede i integralnih mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, uz što manji uticaj na spoljašnju sredinu.

Jedna od tema istraživanja jeste primjena sistema prognoze pojedinih bolesti gajenih biljaka. Kako je vinova loza izuzetno važna poljoprivredna kultura u Crnoj Gori, a plamenjača jedna od bolesti koja svake godine uzima veći ili manji “danak” kako u količini, tako i u kvalitetu dobijenog proizvoda, predmet istraživanja jeste upravo mogućnost predviđanja pojave i razvoja ove bolesti loze.

Plamenjaču vinove loze uzrokuje pseudogljiva Plasmopara viticola, a intenzitet napada zavisi od nekoliko činilaca, među kojima se izdvajaju prisustvo inokuluma (jačina zaraze) u prethodnoj godini, meteorološki činioci, fenofaza razvoja biljke.

Od meteoroloških faktora posebno su za razvoj bolesti od značaja temperatura, padavine, relativna vlažnost vazduha, trajanje vlažnosti lista. Ovi podaci se dobijaju sa meteoroloških stanica koje su nabavljene preko projekta i koje su postavljene u pojedinim vinogradima u Zetsko-Bjelopavlićkoj ravnici (lokaliteti Spuž, Lješkopolje, Golubovci, a projektom je predviđeno i razvijanje sopstvenih meteoroloških stanica). Poznavanje svih navedenih činilaca i njihovih kombinacija daje neophodne podatke o mogućoj pojavi i razvoju plamenjače.

Ovi podaci su važni sa gledišta primjene odgovarajućih mjera zaštite. Sagledavanjem ukupno dobijenih podataka pomoću softverskog sistema dobija se opšta slika o potrebi primjene adekvatnih sredstava za zaštitu bilja odnosno u ovom slučaju fungicida. Samo u slučaju kada se pomenuti parametri poklope, ima realne potrebe za primjenom hemijskih mjera zaštite. Poznavanje biologije patogena, vremenskih uslova za ostvarivanje infekcije i razvojnih faza vinove loze je od suštinskog značaja za zaštitu vinograda od plamenjače.

plamenjaca

Stoga je BIO-ICT tim otpočeo sa izradom ekspertskom sistema za davanje preporuka o momentu tretiranja, dostupnim fungicidima, odeđivanju doze primjene, uz propratne informacije o simptomima bolesti, potrebnom utrošku vode za tretiranje, fenofazi biljke i drugim podacima od značaja za borbu protiv ovog oboljenja.

Izrada softverskog rješenja u prognozi pojave plamenjače na vinovoj lozi doprinijeće smanjenju broja tretiranja protiv ove bolesti, te će se na taj način redukovati troškovi zaštite vinove loze u procesu proizvodnje i što je od posebnog značaja, smanjiti eventualni rizik u primjeni sredstava za zaštitu bilja na čovjeka i životnu sredinu.

BIO-ICT Centar izvrsnosti u bioinformatici realizuje se kao trogodišnji program istraživanja na Univerzitetu Crne Gore, koji vodi Elektrotehnički fakultet, a finansira ga Ministarstvo nauke Crne Gore kroz sredstva kredita Svjetske banke (INVO projekat) od juna 2014. godine. Partneri na projektu su: Institut za biologiju mora, Institut za javno zdravlje, Biotehnički fakultet, Centre for TeleInFrastrukture, Aalborg University, Denmark, St. Petersburg scientific research center for ecological safety, Russian academy of sciences, DOO Green House Jovović i COGIMAR D.O.O. Glavni pravci istraživanja u projektu su primjena najsavremenijih riješenja informacionih i komunikacionih tehnologija u oblasti poljoprivrede, biologije mora i zaštite životne sredine. Ovakva otvorena i modularna servisna platforma omogućava širenje naučno-istraživačkog i inovacionog rada i na druge oblasti od značaja za Crnu Goru kao što su zdravstvo, saobraćaj, energetika i transport.

Komentari: 0

Novi komentar