Biofizička antropologija je potvrdila: Crnogorci su starośedioci

Svi znamo na koji se način kod nas dokazuje da su Crnogorci zapravo Srbi. Bjesomučno se citiraju Njegoš i kralj Nikola, citira se neki zemljopis iz Nikolinog doba, citiraju se neki Nikolini dvorjani, ukaže se na dvije tri asocijacije iz vremena prije 19. vijeka, i to je to.
Objavljeno: 26. 11. 2015 - 23:59 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

     Crnogorci u biti svog narodnog bića, nijesu ni Sloveni, a kamoli Srbi, i to tvrdim ne samo na osnovu istorijske nauke, već i na osnovu onoga što pružaju: populaciona genetika, fizička antropologija, arheologija, etnologija... Jedini ispravan način da se nekom narodu sagleda etnogeneza je da se uključi više nauka, a ne samo istorijska nauka. Osloniti se samo na istorijsku nauku pri ispitivanju etnogeneze nekog naroda, po meni je neozbiljno, vrlo neozbiljno. Naročito je neozbiljno na našim prostorima, đe se tokom istorije u dokumentima pominju mnogi narodi, pa svako može da pronađe neki istorijski izvor koji daje za pravo baš njegovom narodu, to jest njegovom viđenju etnogeneze. Tako je prof. Živko Andrijašević prije popisa 2011. rekao, parafraziram: "evo, sad će opet rat citatima."

     Mi Crnogorci smo, što se porijekla tiče, mješavina više starośedjelačkih etnija, koje su Rimljani zbirno Ilirima nazivali. Mi smo srednjevjekovni Zećani, koji su se krajem srednjeg vijeka poslije najezde Osmanlija nastanili u Staroj Crnoj Gori, Brdima i Primorju. Uz stanovništvo takozvane Stare Hercegovine svi mi činimo jednu etničku cjelinu, a tu etničku cjelinu danas znamo kao jedan samosvojan narod - Crnogorce. Za balkanske uslove, vrlo smo star narod, jer većina balkanskih naroda samo je uzela stara narodna imena sa kojima suštinski nemaju skoro nikakve veze. 2gl

     Starocrnogorci, Brđani, Primorci i Starohercegovci čine jednu cjelinu, jednu i jedinstvenu - crnogorsku naciju, jer, generalno: imaju istu istoriju, imali su svoju - plemensku organizaciju društva, imali su svoju Crnogorsku autokefalnu crkvu, nose jednu nošnju, imaju iste običaje, imaju isti jezik, imali su zajedničku kultnu ličnost Ivana Crnojevića itd. Mogu SPC i SANU i milion puta ponoviti da su Crnogorci Srbi, ali ove činjenice neće uspijeti da promijene, nimalo.

     Fizička antropologija je lako dokazala da smo starośedioci, nijesmo slovenskog porijekla, bar većina od nas nije. 

    Ima raznih, a uglavnom sličnih definicija fizičke antropologije, koja se takođe naziva i biofizička antropologija, a jedna definicija bi bila da je to nauka koja - proučava mehanizme biološke evolucije, genetsko nasljedstvo, ljudsku prilagodljivost i varijabilnost, primatologiju, morfologiju primata, kao i fosilne ostatke ljudske evolucije. Fizička antropologija se dakle bavi i proučavanjem skeleta koje arheolozi pronalaze u grobnicama iz različitih vremenskih perioda. 

     Mi smo starośedioci Ilirika koji su konačno primili slovenski jezik krajem srednjeg vijeka, poslije 800-900  godina (od 6./7. do kraja 15. vijeka) života u kojem su Sloveni - ili imali političku moć ili kulturnu nadmoć - koja je manifestovana time što je našim precima Sveto Pismo bilo dostupno na slovenskom jeziku (slovenski jezik su prvi književno normirali Ćirilo i Metodije, u 9. vijeku). Na primjer, isto tako, danas je skoro svim Škotima maternji jezik engleski, a njihovim vlastitim izvornim jezikom (jedan od keltskih jezika), danas govori par procenata Škota. Slično je i sa Ircima. 3glo

     Glavninu Slovena su na ovim prostorima uništili Turci, još krajem srednjeg vijeka, tekst o tome "Kako je etnički preoblikovan Balkan"  sam na Analitici objavio u oktobru 2013.

     Takođe, u junu 2012. sam na Analitici u tekstu "Sloveni samo u tragovima"pokazao, iz ugla naučne discipline - populacione genetike, a na osnovu istraživanja koje je naručilo Ministarstvo nauka Srbije, da je i genetika dokazala da među nama ima manje od 10% slovenske genetike, mi smo velikom većinom starośedioci. 

    Antropolozi Božina Ivanović i Petar Vlahović: Antropolog, akademik CANU, Srbin Petar Vlahović objavio je u Glasniku antropološkog društva Srbije (Novi Sad, vol. 43, str 7-14, 2008) tekst "Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori" đe je Crnogorce izičito opisao - kao starośedioce Balkana. Vlahović ovako piše:

    "Najpotpunije podatke, ostavio je Jan (Ivan) Deniker, francuski antropolog ruskog porekla, koji je, putujući po Dalmatinskom primorju 1880. godine, uočio telesne razlike između stanovništva severne – kopnene Dalmacije i stanovništva Boke Kotorske. Denikerova klasifikacija rasa se, inače, smatra fundamentalnom jer je on, među prvim antropolozima, etničke zajednice klasifkovao i po njihovim etničkim i  po njihovim biofizičkim odlikama. Tom prilikom Deniker je, na osnovu svojih neposrednih terenskih proučavanja, na Crnogorcima u Boki Kotorskoj, izdvojio i opisao „jadransku“ (naziv je ubrzo napušten) ili „dinarsku“ rasu koja je pod imenom „dinarska rasa“ ušla u naučnu literaturu i neposredno vezana za Crnu Goru. Deniker  je Bokelje, odnosno Crnogorce iz Boke, opisao kao ljude lepa uzrasta, mrke kože, tamne kose i tamnih očiju, dugačkog lica sa pravim ili orlovski povijenim nosom..."   

     Naziv Dinarci ustanovio je velikosrpski naučnik Jovan Cvijić, iako je za Dinarce već postojao potpuno jedinstven i zaseban etnički naziv - Morlaci. Dinarac i Morlak, to je isto. Petar Vlahović zatim jasno piše da su Dinarci (a to smo mi) starośedioci, još od praistorije: 

     "Prema sadašnjim saznanjima ontogenetski razvoj dinarskog antropološkog tipa počinje u praistoriji. O tome svedoči paleoantropološki materijal koji je pronađen kako u Crnoj Gori tako i na znatno širem prostoru koji danas zahvataju populacije savremenog dinarskog tipa. . . Ovo potvrđuju nalazi iz Zetske ravnice i nekih drugih lokaliteta u Crnoj Gori uključujući u to i srednjovekovne populacije sa lokaliteta Momišići u Podgorici. Gracilizacija je uticala na smanjenje obima glave i sužavanje lica a brahikefalizacija se na osnovu osteološkog materijala u Crnoj Gori istorijski može pratiti od mezolitskog i bronzanog doba, a potom i kod srednjovekovnih i kod savremenih crnogorskih populacija. B. Ivanović je utvrdio da se kod Crnogoraca, koji su tipični predstavnici dinarskog rasnog varijeteta, indeks glave kreće oko 83 po čemu se crnogorske populacije veoma upadljivo razlikuju od ostalog doliho i mezokefalnog stanovništva Evrope. Pored toga crnogorske populacije imaju široko lice i veliku širinu između jagodica (141 mm u proseku) koja nije uočena kod ostalih slovenskih i neslovenskih evropskih populacija. Zanimljivo je takođe da, po proučavanjima Božine Ivanovića i Živka Mikića, dinarski kompleks Crnogoraca, u koji spada brahikefalija i široko lice, nema analogija sa morfološkim osobinama paleoantropoloških serija koje potiču sa slovenskih nekropola iz ostalog južnoslovenskog prostora, već se jedino mogu povezivati sa srednjovekovnim paleoantropološkim materijalom iz Crne Gore."4gloiki

     Velikosrbin Vlahović potpuno povlađuje pisanju crnogorskog naučnika Božine Ivanovića, Vlahović tvrdi da smo starośedioci, a to znači - nijesmo Sloveni. To Vlahović tvrdi iz ugla svoje nauke, inače Crnogorce smatra Srbima - na osnovu svog površnog znanja istorije. 

   Fizički antropolog, profesor Živko Mikić: Profesor biofizičke antropologije Živko Mikić, đak Gutenbergovog univerziteta u Majncu, đe je i doktorirao, je vjerovatno najznačajniji fizički antropolog na našim prostorima, on konstatuje: 

    „Mi smo potomci najtipičnijih dinarida, koji su živeli na mnogo širem području no što je Dinarski masiv i čiji razvoj nije uspela da pokoleba velika seoba naroda, početkom srednjeg veka, okupacija posle Kosovske bitke...” (Koliko su Srbi rasli kroz vekove, „Blic” 13. april 2001.

     U članku se još kaže - "Pregledao je oko 30.000 skeleta koji datiraju od preistorije do danas, a sa tla su Srbije.

    Mikić ne povlađuje velikosrpskim istoričarama, kaže da smo tu od praistorije, naš "razvoj nije uspela da pokoleba velika seoba naroda." U velikoj seobi naroda, u 6. i 7. vijeku, na ove prostore došli su Sloveni, Avari i Goti.

    Andrić i Đorđe Janković: Zanimljivo je da pogledamo ono što je primjetio jedan čovjek sa odličnim darom zapažanja. Ivo Andrić je u vezi izgleda rimskog cara koji je rođen na Iliriku, zapisao: 

   „U Gliptoteci u Kopenhagenu ima velik broj grčkih i rimskih glava od kamena ili mramora; među njima i jedna za koju se kaže da je portret cara Dioklecijana. Brahikefal sa faunskim licem. To je pravi i potpuni čovek iz okoline Splita, neki Duje ili Jure, kakvog, bar po spoljnjem izgledu, možete i danas u tom kraju naći.” (Ivo Andrić, Znakovi pored puta (knjiga druga), Politika i Narodna knjiga, Beograd, 2005, str. 109)

    Velikosrpski arheolog Đorđe Janković je u TV emisiji Ćirilica na TV Happy, 8. januara 2012. rekao

    "Srbi su potomci Dinaraca, znači antropološki se razlikuju od ostalih Slovena, a ti ostali Sloveni oni su u Podunavlju, Panoniji i nalazimo ih sve do Baltika, tamo do Dnjepra itd. A ovaj dinarski tip, on se prati pouzdano od Cetinske kulture, dakle to je negde bronzano doba, 1500. godine pre Hrista."

     Janković naravno i Crnogorce i ostale Dinarce smatra za Srbe, a kako to ovi njegovi Srbi mogu biti istog porijekla sa ostalim Slovenima (a pri tom se - kako sam kaže vrlo razlikuju), ne zna ni on sam. 

   Akademik Ruske akademije nauka Tatjana Aleksejeva: Na TV Montena iz Podgorice 28. novembra 2002. god, dakle prije tačno 13 godina, gostovala jeantropolog Tatjana Aleksejeva, akademik Ruske akademije nauka. Emisiju je vodio akademik CANU Petar Vlahović, možete je pogledati na linku. Između ostaloga Aleksejeva je kazala: 

    “Tako možemo reći i za Crnogorce, koji su takođe slovenski narod, a koji se po antropološkim nalazima razlikuju od slovenskog naroda.
     Slovenski su narod jer govore slovenskim jezikom, a u antropološkom smislu se razlikuju od Slovena – jer nijesu porijeklom Sloveni. I još je govorila: 

    “Mene jako interesuje crnogorski narod i prije svega što sam došla do ogromnog materijala o Vlasima u Americi, a osim toga što sam upoznata sa istorijskim spisima, htjela sam upoznati žive Crnogorce, posmatrati ih sa antropološkog stanovišta. . .
     Crnogorci su narod koji je karakterističan po posebnom položaju i rasnoj klasifikaciji. U prvom redu ih je opisao i definisao Deniker, ruski naučnik koji je živio krajem 19. vijeka i on je prvi obratio pažnju na karakteristike Crnogoraca, kakve su – visoki rast, koji prevazilazi visinu svih evropskih naroda, visoka široka glava, krupni razmjeri lica, širina obraza, dužina lica – što odgovara tamnoj kosi i boji glasa, ali u prosjeku je više onih sa takozvanom svijetlom – to jest jasnom bojom glasa, što nije tipično za južne Slovene i htjela sam se prije svega zbog toga upoznati sa crnogorskim narodom. . .
     Ja sam se već upoznala sa nalazima sa Ćipura i proučavala ih nekoliko dana. I naravno, vide se razlike u odnosu na srednjovjekovne Slovene. . . 5gliki
     U nalazima iz Ćipura primjećujemo osobenosti koje se razlikuju od slovenskog naroda kao što su izrazito široka i krupna glava, što ne karakteriše srednjovjekovne Slovene, jer u periodu srednjeg vijeka karakteristična je bila izdužena glava za većinu stanovništva kakvi su Sloveni, zatim Germani, Ilirci. Međutim, mi vidimo da se u nalazima sa Ćipura može zapaziti osobenost od 15. do 17. vijeka, gdje imamo široku i okruglu glavu, krupne razmjere lica, što se ne može kategorizovati u antropološke osobine tog dijela evropskog naroda. Imamo veliko i široko lice sa neuobičajeno izraženim nosom, mada je veliki nos izražen za narode južne Evrope. To je znači karakteristika – brdskog tipa naroda. Po spisima koje sam dobila u Americi i karakteristikama Vlaha, gdje takođe imamo osobine velike glave, širokog lica, kao i izraženog nosa, možemo govoriti o velikoj sličnosti nalaza sa onima sa Ćipura. . .

     U srednjovjekovlju nije bilo ljudi tako visokog rasta. Na primjeru srednjovjekovnih Slovena, prosječna visina čovjeka je bila 162 cm maksimalno, dok kod Vlaha o kojima sam govorila prosječna visina kod muškaraca je 174, a kod žena 168, što ne možemo naći kod srednjovjekovnih Slovena. Oni su izuzetno masivne i visoke građe i ja sam izuzetno zainteresovana za proučavanje Vlaha. . .  Možemo reći da po svim nalazima Vlasi ne spadaju u grupu Slovena. . .  Pri čemu se Vlasi ubrajaju u potomke Iliraca."

     Prosječni Dinarci/Morlaci, to jest Crnogorci čije je skelete proučavala Aleksejeva, u srednjem vijeku su bili 12 cm visočiji od prosječnih Slovena. 

     Pokojna Aleksejeva je Ruskinja, Slovenka, ipak, u cijeloj emisiji pričala je o Vlasima, premda znamo da je slovenski ośećaj kod Rusa jako izražen. Nauka joj je bila ispred slovenstva. 

     Aleksejeva Srbe u emisiji nijednom nije pomenula, kao ni Vlahović. Izgleda da Petar Vlahović u srpstvo Crnogoraca vjeruje samo zbog političkih razloga. 

     Eto, to su saznanja do kojih je mukotrpnim istraživanjem došla čitava jedna nauka - biofizička antropologija. Mi govorimo slovenskim jezikom, ali naše porijeklo nije slovensko. 

 

 

 

 

Komentari: 114

Guest_40714

27. 11. 2015 - 00:44

Зар нема ниједан српски биофизички антрополог да потврди да нисмо старосједеоци, већ Словени? Немогуће!
LukaKili

27. 11. 2015 - 17:25

@ Boban Bg nacionalna pripadnost itekako ima veze sa porijeklom,nego sa cime bi imala mozda sa trenutnim politickim stavovima? Pa to mozda kod Mila i ovih njegovih Montenegrina, politickih nacija imas sirom svijeta,obicno su beznacajne,male i nebitne ili su s druge strane mocne kao sto je nacija Amerikanaca ili Australijanaca koje su vestacki stvorene. Kriza identiteta kod Crnogoraca je dovoljan dokaz da ih je politikanstvo uvelo u nesto sto je jako ponizavajuce a to je da su poceli da se dijele i sumnjanju u svoj identitet u svoje porijeklo u svoju istoriju i kulturu, a ona je sva srpska to vidimo na svakom koraku,to je utkano u istoriju u kulturu,u tradiciju,u sam genetski kod svakog Crnogorca. I mogu kvazi naucnici i kvazi istoricari i kvazi geneticari da pisu od jutra do sjutra razne budalastine i razne gluposti kako bi zamajavali narod i zaglupljivali narod,ali sve im je to uzaludno sve ih demantuje. A ovaj Cosovic je na nivou Jovana Deretica.
antismrd

23. 11. 2019 - 13:17

Zar nije kriza debilnoga naroda kad pokusavaju da ubijede sve oko sebe narode da su nastali od njih ??? Zar nije to bolest strasna bez lijeka ??? Pa sve i da jesu ako NECE da se sa serbaljima zar mislite da nipodastavanje i pljuvanje na one koji nece nista da imaju sa vama moze dovesti do necega drugoga do mrznje i krvoprolica ?? Upalite to malo sive mase sto vi je pretklo i svatite da ste iz danja u dan manji !
Hah

26. 11. 2019 - 02:35

Pa ko još vas mudžahedine i šiptare smatra SRBIMA, vi nemate ni naciju svoju, niti identitet a boga mi, ni jezik.
Guest_93681

27. 11. 2015 - 17:36

Kilibarda, prezime od neslovenskog naziva za oružje - helebardu. Kilibarda, profesor Mikić, akademici Vlahović i Aleksejeva su budale?
..

19. 07. 2018 - 13:21

Helebarda ko god da joj je dao naziv koristila se verovatno među više naroda pa je tako mogla da postane nadimak pa tek onada verovatno ime za potomke i prezime nekome bilo kog naroda da je. Mislite da je neko vodio strogo računa o tome da uzme izraz koji je po poreklu iz domaćeg jezika?
Guest_40230

27. 11. 2015 - 20:36

@LukaKili Kad bi porijeklo odlučivalo o pripadnosti naciji danas Srba ne bi ni bilo. Entoni Smit, Benedikt Anderson, E.Hobsbom, Entoni Gidens, Erik Hobsbaum, Filip Putinja, Zoslin Stref-Fenar, ... izgleda po tebi nemaju pojma nego ti bolje znaš od njih što je nacija. Nauči tutuče da su nacije konstrukt ljudskog mozga, sopstvena predstava o svom porijeklu. Nacionalni identitet se stiče u okruženju, porodici, školi, društvu, ... Niko od onih koji su ubjeđeni u svoju nacionalnu pripadnost ne može znati koje mu je etničko porijeklo. Može saznati ko mu je bio prapredak na osnovu Y hromozoma, što mi navodiš kao neku veliku stvar a to znaju đeca u osnovnoj školi. To mu neće pomoći da sazna svoju etničku pripadnost jer u to vrijeme ne postoje etnije. Za tvoju informaciju etnije nijesu takođe homogene porijeklom. Ulaziš mi u struku umišljeni praznoglavče. (Boban Bg)
Guest_68237

28. 11. 2015 - 13:02

LukaKili - Tačno da nacionalna pripadnost ima veze sa porijeklom, no naše je porijeklo Dukljansko, to je nepobitno dokazala antropologija i genetika, kao dvije egzaktne nauke, koliko god to smetalo vašoj "nebeskoj naciji", koja je vještački stvorena po planovima Vuka Karadžića, Ilije Garašanina i Sime Milutinovića bre...nastali ste u 19. vijeku, bar što se tiče zemalja koje sada svojatate, no izvorno gledano, vaša jedina zemlja je Raška, to je znao i sam Nemanja, koji je jedino nju nazivao "Serbska zemlja" (u jednini), a sve ostalo je nazivao "pridobivenim" (osvojenim) zemljama, jer nijesu bile vaše - nego ste ih okupirali. Ćosović je u pravu, a vaši kvazi-istoričari su svi na nivou Deretića, vaša velikoserbska "istorija" je obična mitomanska bajka, i to znaju svi narodi u regionu, ne samo mi Crnogorci, već i Bošnjaci, Hrvati, Makedonci i Albanci.
..

19. 07. 2018 - 13:41

Stefan Nemanja koga pominjete je rođen u Ribnici, što je ako ne grešim ili stari naziv za podgoricu ili je na tom mestu ponovo izgrađeno naselje ili je u blizini današnje podgorice. Dukljani su samo jedno od srpskih plemena, ili kako bi se već zvalale te grupacike na koje su se delili. Pored Duklje koja je pre uspona Raške bila snažnija i pomenute raške mogli ste čudi za npr. Travuniju, Zahumlje, Bosnu čije je ime prvo bilo ime za reku, a potom za oblast. Ljudi dinarskog tipa se uglavnom osećaju i izjašnjavaju kao Srbi. Jezik kojiim govore ljidi koji se izjašnkavaju kao Crnogorci (u narodnosnom smislu), Bošnjaci i veći deo Hrvata govore istim jezikom kao i oni koji se izjašnjavaju kao Srbi i to i u mestima u Srbiji gde nema ni Crnogoraca ni Hrvata ni Bošnjaka (bar ne u značajnom broju), kao što je to granica sa Bugarskom ili Rumunijom npr. Odakle takva potreba da se govor u Crnoj Gori tretira kao poseban jezik kad je kasno da to nije. Mislite da politički status jezika čini jezik poseb
Dioklo

26. 08. 2018 - 19:41

Nauka je potvrdila!
Zoran V. Raičević

27. 11. 2015 - 01:36

Prema analizi DNK koja je uzeta od nekoliko stotina stanovnika Crne Gore, a koja je urađena u Kanadi otprilike imamo ovakave rezultate: 30% - haplotype I2a - gen koji se nalazi kod mnogih starih plamena iz Dinarskog priobalja. 27% - haplotype E1b1b - gen koji se nalazi prvo kod starih Grka, pa Ilira 9 % - haplotype R1b - gen koji se nalazi kod Kelta 8 % - haplotype R1a - gen koji se nalazi kod Slovena 9 % - haplotype J2a ili b - gen koji se nalazi kod azijatskih i arapskih naroda Naravno, ovo sve treba uzeti sa naučnom rezervom, jer i kod ostalih naroda imamo genetske anomalije, recimo, kada bi uzeli DNK Engleza mnogi bi imali potpuno drugačije porijeklo od zvanično deklarisanog. Istina, nove metode šire vidike, a smanjuju prostor manipulacijama.
LukaKili

27. 11. 2015 - 03:16

Koja su ta stara plemena iz dinarskog priobalja i odakle ti znas njihovu genetiku? Kako si ti dosao do zakljucka i podatka koju to genetiku su imali Iliri i stari Grci? Stanovistvo CG ima isti raspored haplotipova kao i stanovnistvo Srbije,sa istim ili slicnim procentima. Kad vec baratas tim haplotipima i tako iznosis proizvoljno zakljuckee i ti a i onaj ko je pisao ovaj clanak, bi trebali da konsultujete ozbiljne i svjetski priznate geneticare, koji I2a haplotip koji imaju Srbi i Crnogorci ne povezuju sa nekakvim Ilirima ili starosjediocima vec sa Slovenima,jer je taj haplotip jako mlad i nastao je tj mutirao negdje u centralnoj Evropi prije samo 2500 god. i dosao sa Slovenima na Balkan,bas kao i R1a i jos neke, jedina koja je starosjedelacka grupa na Balkanu je E1b1b koju i stanovnistvo Srbije i Crne Gore imaju oko 20tak procenata.
Guest_61120

27. 11. 2015 - 13:08

LukaKili, pokušavaš da ostaviš utisak da nešto znaš, ali si samo nešto načuo. Tačno, I2 ima 21 mutaciju. Ali rod I2 vodi porijeklo od drugog prapretka, migracioni putevi roda I2 su sasvim drugačiji od R1a1, pa je tvrdnja da se radi o slovenskog grupi smiješna. Veoma je važno što se po broju mutacija u haplo tipovima može izračunati kada je živio zajednički predak grupe ljudi čije haplotipove razmatramo. Što je više mutacija u haplotipovima grupa ljudi – tim je drevniji njihov zajednički predak . Haplotipovi Rusa i Ukrajinaca roda R1a1 su sa 25 markera i na taj način je izračunato da je zajednički predak ruskih i ukrajinskih istočnih Slovena, roda R1 a1, živio prije 4.500 godina. Teoriju da I2 pripada slovenskoj grupi naroda promoviše ruski naučnik Kljosov pričom da je taj dio Slovena koji nema veze sa R1a1 migrirao sa Balkana. To je u nivou najobičnije špekulacije jer tu vezu ništa ne potkrijepljuje. (Boban Bg)
Guest_61120

27. 11. 2015 - 13:16

Drugo, LukaKili, nacionalna pripadnost nema nikakve veze sa porijeklom i prapretkom. Niti današnji Srbi imaju mnogo veze sa drevnim Srbima. To je srpska antropologija odavno utvrdila. I to važi za sve današnje narode da njihovo porijeklo nema nikakav uticaj na nacionalnu pripadnost. Ne postoje etničke nacije niti homogene nacije. Narodi i nacije su istorijske kategorije i reći da neko odvaja nekoga od nekoga drugoga je polupismena glupost. Narodi i nacije postoje ili ne postoje. Samim činom postojanja one su odvojene od drugih jer je nacionalni identitet ustvari ono što vas razdvaja od drugih. Prije će biti da vi želite da poništite nacionalni identitet Crnogoraca jer je to način kako je asimilizovano preko 12.000 naroda u istoriji čovječanstva. Zašto je vama stalo da narod koji se održao kroz istopriju poništite to vi sami sebi odgovorite. Nijedan narod bez svijesti o sebi se nije održao u istoriji. Crnogorci jesu i pored toliko ataka! (Boban Bg)
LukaKili

27. 11. 2015 - 17:14

@Boban Bg Ne ja nisam nacuo ja sam citao i ja znam,ali ocigledno ti nisi, najveci poznavalac upravo hg I i I2a geneticar Ken Nordtvedt je dokazao da je balkanski haplotip hg I2a koji imaju Srbi i Crnogorci mutirao negdje u centralnoj Evropi gdje je ucestvovao u etnogenezi Slovena i sa Slovenima Srbima i Hrvatima dosao na Balkan,procitaj malo bolje nesto ako hoces da polemises,tako da nas haplotipovi I2a nemaju blage veze sa nekakvim starosjedeocima Balkana,vec iskljucivo sa Slovenima,dominantni haplotip kod Srba i Crnogoraca je I2a Dinaric South, starija mutacija je I2a Din North obe ces naci i kod Ukrajinaca i kod Belorusa i kod Rusa a prije svega ovu din north, ali I2a kod Albanaca i kod Grka ili Italijana ces naci u beznacajnom procentu. Y hromozom se prenosi sa oca na sina,pa tako I2a moze da nosi i crnac iz Afrike,tako da mesanje genetike sa antropologijom i sve to zamesati u balkanski lonac kako bi neko nesto dokazivao ovde je tako neuko i jedna velika budalastina
Guest_40230

27. 11. 2015 - 20:53

@LukaKili, Ne samo da si neobrazovan nego ne umiješ ni da čitaš. Piše: "Teoriju da I2 pripada slovenskoj grupi naroda promoviše ruski naučnik Kljosov pričom da je taj dio Slovena koji nema veze sa R1a1 migrirao sa Balkana." Da ti prevedem na crnogorski: to tvrdi Kljosov, ne ja. A Kljosova su prenijeli svi srpski mediji koji su od toga napravili priču koju mlati ovaj Guest_89080 malo niže dolje. Inače posjedujem detaljne mape haplo grupa i pretpostavljenih migracija. I hvala ti za krucijalnu informaciju da se Y horomozom prenosi sa oca na sina. Stvarno si veliku nauku izučio. Zamisli, a ja sam mislio da svo vrijeme pričam o mutacijama mamuta a ne Y hromozoma. Indusi imaju 16% R1a1 i to je poslije haplogrupe N1 (20%) najveća grupa u Indiji. Znači li to da su oni isto Sloveni? Ili da su Srbi nastali od tih "indijskih Slovena? (Boban Bg)
..

19. 07. 2018 - 14:07

Postoje teorije o povezanosti Srba i Indijaca, potražite na internetu. Priča uopšte ne deluje besmisleno. Sad koliko je tačna ne bih pretpostavljao.
LukaKili

27. 11. 2015 - 21:15

@Boban Bg Ono sto je ocgledno je da si ti taj koji ne umije da cita niti uopste razumije ono sto ja pisem i ne podmeci mi neke svoje gluposti koje si ti sma pisao a NE JA. Nisam ja pominjao nikakvog Kljosova vec ti, ja sam ti naveo da je strucnjak za I hg i I2a itd Ken Nortdvedt dokazao da je srpska (crnogorska) I2a mutirala pre 2.500 godina u centralnoj Evropi i da je tamo ucestvovala u etnogenezi Slovena (ako uopste znas sta to znaci) i da je sa Slovenima (Srbima) dosla na ove prostore TACKA. nije nikakva starosjedelacka vec Slovenska isto kao i R1a pa je jedna velika LAZ kad neko kaze da Crnogorci nijesu Sloveni kao sto nijesu ni Srbi, vec nekakvi starosjedioci. sta tebi tu nije jasno ili ces i dlaje da mi drobis ovdje neke budalastine o kojima ja uopste ne pricam
Guest_40230

28. 11. 2015 - 00:09

@LukaKili Jesam ja pomenuo Kljosova i ne podmećem ti ništa no ti meni. Ali ne čudi mene tvoja ograničenost i zašto ne razumiješ da JA NIJESAM REKAO DA JE HAPLOGRUPA I2 SA BALKANA NEGO UPRAVO KLJOSOV. RAZLIKA RAZUMIJEŠ - NIJESAM TO JA REKAO NEGO KLJOSOV. Niko ti nije reekao da si ga ti pomenuo, ja sam. Ali da bih objasnio da govori gluposti kao što ti govoriš gluposti! Kraj. Ende. Dako sad shvatiš. I Ken Nortdvedt je to dokazao jednako kao i Kljosov. Radi se samo o teoriji. Suština je u tome da je, što je više mutacija u haplotipovima grupa ljudi – tim je drevniji njihov zajednički predak . Haplotipovi se određuju sa najvećom dužinom od 67 markera, premda tehnički granice nema. I2 ima 21 mutaciju i nijesam siguran da je tome ekvivalent 2.500 g. nego malo više. Ali sa kim ja pričam, sa nekim ko je naišao na Nortdvedta i samo to gusla. (Boban Bg)
LukaKili

28. 11. 2015 - 02:18

Skim ja pricam sa nekim ko je umislio da nesto zna, sta je tebi poenta ustvari da izvrces moje reijeci ili da pricas sam sa sobom, Kljosov, ko je uopste njega pomenuo i koja je uopste poenta spominjanje njega. Konsultuj istrazivanja,sve relevantne geneticare koji se bavi time,pa ces vidjeti i sam,uostalom ako i sma kazes da haplotip I2a....nije straosjedelacki onda se slazes samnom i ne viidm uopste poentu daljeg tvog pisanja. Da ponovim po danas svim relevantnim geneticarima,gotovo svuda ces naci sledece, prije 2,500 godina negdje u centralnoj Evropi (Bavarska,Ceska) je ziveo predak(I2a...)vecine danasnjih Srba i Crnogoraca,u njemu se desila mutacija ona koju su danas nasledili njegovi potomci.Potomci tog pra pretka koji su se radjali na prostoru centralne Evr.su ucestvovali u etnogenezi Slovena i kao Sloveni dosli na Balkaan,zajedno sa R1a i jos nekim manje zastupljenim haplogrupama,sto znaci Crnogorci kao i Srbi danas su dominantno Slovenski narod
LukaKili

27. 11. 2015 - 02:54

Pazi ti ove "starośedioce" :D ma prije bi bili Romi,Albanci ili Mongoli samo da nijesu Srbi , pa iz petnih zila se trude i trude da na sve moguce nacine nekako odvoje Crnogorce od Srba, pa makar to bile i najobicnije lazi i budalastine,neki neuki i neobrazovani ljudi ce se sigurno primiti na ove price i manipulacije,a to je najveci problem. Novonastali narodi ili narodi koji imaju problem sa samim sobom,koji nemaju istoriju niti kulturu, koji imaju problema sa sopstvenim porijeklom, se okrecu manipulacijama, izmisljotinama, bajkama kako su oni ovo,kako su ono, samo da bi izgradili neku posebnost, pa makar to bila laz i budalastina, e tako neki u Crnoj Gori potiru i gaze svu vec dobro poznatu istoriju,kulturu,tradiciju.... Crnogoraca i svrstavaju ih u nekakav kvazi narod neku tikvu bez korijena koji jovo nanovo treba dokazivati ko su, sta su,kakvi su.... jer im se iz nekog razloga ne svidja ono sto stvarno jesu, to je poprilicno jadno.
L Dabanović

27. 11. 2015 - 05:44

Da ne nabrajam prošlost a i neznam-ali od dukljanstva imamo zećanstvo i rašanstvo koje se pretapa u srpstvo a koje poslije 2 vijeka nestaje-pretapa se u narod raju/turskog podaništva i narod slobodara-crnogorski narod.Da su Dukljani opstali ne bi bilo Zećana ni Rašana ni pokojnih Srba pa ni raje turskog podaništva ni danas postojećih Crnogoraca.Pa i drugi narodi Evrope poput slovenstva pretopili su se u neke druge današnje narode.A Srbi-(koji su nastali poslije Rašana i Zećana i oko 2 vijeka postojali)-15-20 generacija se rađali ka raja-turski podanici i toboš očuvali Srbina i njegovo srpstvo.A ovi drugi narodi Evrope (i ako nemaju petovjekovne maratone ropstva) moradoše se pretopit u neke druge današnje narode.Mizerija što čini nekadašnja raja i kako se zori i vabi pokojnikom koga s Turcima smakoše.Zapamtite-potomstvo ni rođene braće se nikad ne može izjednačit ako među njima zjapi provalija kao ova između roba i slobodara-današnjeg srpstva i crnogorstva.
Guest_98262

27. 11. 2015 - 10:07

GOSPODINE L DABANOVIĆU-KAKO TO DA SAD NEZNATE SVOJU PROŠLOST-A REKLI STE NA PORTAL SKALA RADIO kOTOR 13.TRAVNJA 2012- DA STE POTOMAK WESTERCEGOVACA ISPOD BRDA HUM-IZ SELA HUMAC-RODNOG SELA MAKSA LUBURIĆA-USTAŠKOG KOMANDNTA SVIH USTAŠKIH LOGORA U NDH OD TRAVNJA 1941 DO 1945?! KAD STE LAGALI ONDA ILI SAD?.... I drugo-vi gospodine L Dabanoviću ste na ovaj Portal dana:O2.travnja.2015 u 14:19 URA...piću cijeni-na temu:" "da li je Sveti Vasilije bio Srbin"-od autora M.Ć.kazali i ovo:"CRNOGORCI su....iz svih NARODA Balkana koji su POSTOJALI do XIV vijeka..."? Znam,da nemate obraza,ali se bar od guzice vlastite postidite! Jer vaše kazivanje-ste podkrijepili i vašom prvom gornjom rečenicom koja počinje:""Da ne nabrajam prošlost...."? Vas treba pažljivo isčitavati-jer ste skloni po duši pađedovskoj...da negirate na perfidan HUM-HUMČEV-MAKSOV način sve pa i Crnogorce -kako gore blejite"/ne/svjesno":".Da su Dukljani opstali nebi bilo Zećana,Rašana... ...POSTOJEĆIH CRNOGORACA-PUSTI vaši SNOVI!!!
Guest_58447

27. 11. 2015 - 11:11

Trebao bi se držati samo ove početne rečenice "da ne nabrajam prošlost a i ne znam", jer to je jedino tačno u ovoj istorijsko-gramatičkoj mućkalici. Trebao bi znati proste i odavno dokazane stvari, da je Duklja prvo bila rimska provincija, a zatim dolaskom slovena, kasnije samo jedna od srpskih pokrajina, rečeno današnjom terminologijom.
Guest_49606

02. 12. 2015 - 09:25

Za L. Dabanovića - Gospodine Dabanoviću, Dukljanstvo nema nikakve veze sa "Rašanstvom" (srbstvom), nije bilo nikakvog "pretapanja", naime, Bodin je Rašane smatrao dušmanima našeg naroda, te ih je porazio i osvojio njihovu zemlju. No, za razliku od njih, mi nikad drugim narodima nijesmo nametali svoje ime, oni su i dalje ostali Rašani (Serbi), nikad nijesu bili Dukljani. Oni su se osilili za vrijeme Nemanjića, pa su okupirali našu, tada već oslabljenu zemlju, nastojeći nametnuti svoje ime, ne samo našim precima Dukljanima, već i ostalim narodima u regionu (Bošnjanima, Makedonjanima, pa čak i Arbanasima). Zećani su drugi naziv našeg naroda u istoriji, nakon kraja njihove okupacije, no od Crnojevića pa nadalje, naš se narod trajno naziva Crnogorcima. Guest_58447 - Ne pričaj bajke, Duklja nikad nije bila jedna od "srpskih pokrajina", nego je bila zasebna država koju su okupirali vaši Nemanjići, ali na vašu žalost, mi smo opstali kao zaseban narod, koliko god to vama smetalo.
Guest_11647

27. 11. 2015 - 06:58

Kad vec pise o Srbima...mozda nijesmo sloveni ali Srbi svakako jesmo
Guest_58447

27. 11. 2015 - 10:56

Upravo tako.
Guest_2569

27. 11. 2015 - 13:06

Maslinar - o tome ti pricam svo vrijeme - ti si srbin iz inata tj politicki srbin. Nacionalno, kulturoloski, genski ti si Crnogorac ali se kazujes srbinom... iz inata!
Guest_70267

27. 11. 2015 - 07:23

I Hrvatski istoricari su izasli sa nekim teorijama da nisu Sloveni, evo i Crnogorci. Ja bih rekao da i jedni i drugi imaju komplekse kao narodi.Imaju potrebu da stalno dokazuju svoje porijeklo iako to od njih niko ne trazi.To stalno trazenje je karakteristicno za nacije koje sumnjaju u sebe same.MI crnogorski Srbi taj problem nemammo.Sto se nas tice, vi Crnogorci budite sta god hocete, ali ne trpajte sve nas OSTALE U Crnoj Gori u kos sa vama.
Guest_98262

27. 11. 2015 - 10:23

Gospodine pod brojem"70267-možda /ne/znate da su stručnjaci sa Instituta "FA" iz Zagreba po izvršenom istraživanju(praporijekla Srba i Hrvata-valda idrugih s ovih prostora?)konstatirali:" da i ako postoje značajne razlike između Hrvata i Srba-ipak postoji značajna povezanost gentskog porijekla Hrvata i Srba. Da oprostite-ja bi to podkrijepio-mojim "opservacijam":Da ste vi Crnorogci,Srbi,Hrvati i ostali sa prostora bivše Juge-dica,deca,djeca,đeca jedne "nestašne babe darodavke"-i više đedova-različitih prezimena...-magona?!
Guest_52245

27. 11. 2015 - 08:00

Srbi potjeću od Turaka, Srbija (bez Kosova) ima 218 Džamija da im da do znanja ko je pre njih bio i ko ih je radio...oni imaju kome reći ko je ko..
Guest_58447

27. 11. 2015 - 11:00

Da si čitao čak i novokomponovane crnogorske istoričare, znao bi da su Srbi imali carstvo, dok su Turci samo jahali konje a najkrupniji infrastrukturni objekti su im bili šatori za dva čovjeka uz svo dužno poštovanje prema tom velikom narodu.
ratar

27. 11. 2015 - 08:49

ovu priču ne može da popoje ni najekstremniji Crnogorac, kamoli imalo obrazovan čovjek. Da ljudi na ovim prostorima posle 1000 godišnjeg miješanja sa ostalim narodima ne promijene genetski kod, je nemoguće!
Guest_98262

27. 11. 2015 - 08:57

"Ide maca oko tebe pazi da te ne ogrebe-čuvaj miško rep da ne budeš-kus? Kus ili slijep vi je isto-što bi Vladika Rade reka da je živ:"BUDALE SU S'OČIMA SLIJEPE KOJE VIDE,A ZALUDU VIDE"?!? Pa i "antropologija-ANTROPOLOZI" -kojima je Vlada Srbije platila,da bi se utvrdilo pragensko podrijeklo(LIŠI SRBA) takozvanih Starohercegovaca i Zećana-koje su Rimljani zbirno ILIRIMA zvali..."?! Ovdje -ustvari nastaje problem:Zašto to Vlada Srbije nije činjla za svoje tzv.Srbe-no se plekala u antropologiju "tost današnjije crnogoraca"? Drugi je problem-svezan za prvi-najprvi:Kojim su jezikom pisali,zborili i čitali zbirni ILIRI-do kraja srednjega vijeka(15.vijek) 1498-oliti do pada i nestanka -njihovog kulta najznačajnije istorijske ličnosti,takozvanih Straohercegovaca Zete i Zećana Ivan -Beg Crnojevića? Jedno što znamo je, da su od pada Crnojevića i pada Zete (gornje i donje ) Crnogorci-propjevali i porogovrili i početli pisati novijem jeziko-slovenskijem...?
Guest_98262

27. 11. 2015 - 09:13

Gospodine Ćosoviću,povucajtete iz "/zlo/upotrebe"-vašu "nobelovku"-brošururicu-koja je namijenjena-isključivo vama "tuti cvanti"..."s'očima slijepim..."Njegoš je izmislio srpsku narodnost Crnogoraca" ili povucajte iz gornjeg "napisa"-podtekst ispod naslova"Biofizikalna antropologija...različitih prezimena izanaliziranih zbirnih ILIRA"?! U izvedbi amerikansko-crnogrskih antropolofizikalnih genetičara-nad onijema 404-"zbirna ILIRA u KBCG u Podgorici 2010 godine?
Guest_26312

27. 11. 2015 - 21:05

Svaki Luburić na ovoj planeti je poreklom pravoslavac ,iz Crne Gore. Luburići su se prezivali Vujačići i slavili su nikolj dan. Pročitaj knjigu Andrije Luburića'' Drobnjak'' pa će ti sve biti jasno. Ovi Luburići Hrvati su pokatoličeni početkom 18 veka,i od njih je Max Luburič. Svi dobro znaju da su pravolsavne porodice prelazile u katoličanstvo u zap herc, čak postoje tačni podatci koje su slave slavili.
Guest_92552

27. 11. 2015 - 10:13

prosto mi je nevjerovatno da iole ozbiljan portal za kakav se pokušava predstaviti Analitika daje ovom čovjeku upitnog obrazovanja ovoliku pažnju i prostor. zasuti smo već duže vrijeme pisanijom dotične osobe koja pokušava da po svaku cijenu dokaže da nijesmo Srbi. Za to koristi često genetiku iako za to nema nikakve reference , a primijetio sam da su ga po tom pitanju na drugim portalima poprilično "oprali ". Da li on smatra da je CG kakava je danas nastala direktnom diobom ljudi iz okoline CT bez miješanja sa ostalima. Zna li on uopšte koliko je mali broj ljudi živio u prošlosti u tim vrletima? zna li on koliko mali procenta današnjeg CG stanovništva uopšte vodi porijeklo iz tih krajeva i koliko je tih ljudi iz "stare CG" odselilo zadnjih 500 god.grupe o kojima govori karakteristične su za stanovništvo CG m Srbije dijela Kosova Hercegovine i tamošnje stanovništvo nijesu crnogorci koliko znam
Guest_65974

27. 11. 2015 - 12:37

Dakle profesor Živko Mikić, akademik Aleksejeva, akademik Petar Vlahović ne znaju što pričaju kad kažu da smo kontinuitet sa ljudima iz praistorije?
Guest_89080

27. 11. 2015 - 10:19

To je samo dokaz da su Crnogorci uistinu Srbi jer najnovija genetska, antropološka i arheološka istraživanja ukazuju na to da na području gotovo čitavog Balkana praktično i nema drugih naroda bez srpskog. To je čista nauka, svakome kome je istina ispred politike i nacionalne i vjerske mržnjae preporučujem prof Dr Đorđa Jankovića i istraživanja Provesora Kljosova genetičara sa Harvarda. To su stvari koje iz temelja ljuljaju antičku istoriju. Kaže se da je jedan od tajnih uslova za priznanje formalne nezavisnosti Crne Gore i Srbije na Berlinskom kongresu 1878 bio da se naša stara istorija ne smije proučavati od perioda prije Vojislavljevića a mi ni tu istoriju kao ni istoriju našeg naroda pod dinstijom Nemanjića ne znamo dovoljno.
Guest_61120

27. 11. 2015 - 16:03

Na koje guvno ti to nauči? Nađi tog naučnika koji to tvrdi? Čak ni Kljosov ne govori o Srbima nego o Slovenima. To što su novinari dali sebi umjetničku slobodu je druga stvar. Ne postoji nijedan dokaz teze da su Sloveni sa Balkana migrirali u ostala područja. Pa i sam Kljosov razdvaja haplotip I2 od R1a1, koji pretežno imaju Rusi i Ukrajinci, navodeći da su im migracije potpuno drugačije. Ne zna čovjek što je bolje - ili da ništa ne čitate ili da nešto čitate. Sve što čitate čitate da biste pogrešno tumačili i manipulisali sa istinom. Inače, istoriografija prvo prepoznaje Slovene (po rimskim izvorima) 602.g. u Duklji, pa onda Hrvate početkom tridesetih godina VII vijeka, pa se tek na kraju pominju Srbi na kraju 30-tih godina VII vijeka. Prije toga nema niđe pomena o bilo kakvim Slovenima na ovom području, sem u pljačkama sa Avarima u VI vijeku. (Boban Bg)
Guest_58447

27. 11. 2015 - 10:51

Ako sam ja dobro razumio ove velike naučnike oni imaju dokaze da mi Crnogodci vučemo korijene još iz praistorijkog doba. Vjerovatno je tako tako, hvali im samo još ona jedna stepenica u razvoju od majmuna do današnjeg humanoida. Istinski naučni prilaz je ovdje demonstriran-hahahaaa. A što je ovaj novinar uradio ovom slovu "S" u naslovu. Što ga je pritisnuo ovom kosom crticom, što mu ovo znači ?
Guest_60590

27. 11. 2015 - 11:45

Slabo ti išta razumiješ očigledno. Ne znam što "hvali" novinaru, ali tebi očito fali pravopis jer ne znaš razliku između glagola hvaliti (govoriti o nekome/nečemu afirmativno) i glagola faliti (nedostajati), pa kako ti očito fali koji stepen obrazovanja, idi prvo na kakav kurs opismenjavanja prije no se usudiš baviti se ovako ozbiljnim temama.
Guest_58447

27. 11. 2015 - 12:46

Prvo primjedba za pravopis ti stoji i ona je proizvod trenutne nepažnje i brzine. Uzgred, ja sam malo više pismen nego što ti misliš, i pismenost za razliku od tebe nijesam sticao na kursevima. Pozdrav.
Guest_58447

27. 11. 2015 - 12:55

Sad dio tvoje lingvističko-gramatičke snage, kao "prije no se usudiš", pa zarezi gdje im mjesto nije, a tamo dje bi trebali biti - djavo maka. Tako, da ne bi bilo loše da ti taj kojemu si plaćao kurseve obrazovanja, vrati dio para. I još nešto bi trebao znati. Ne možeš povezivati stepene obrazovanja i kurseve. No to se na kursevima ne uči, moj prijatelju.
danilo s.

27. 11. 2015 - 11:11

Ako neko vjeruje da je Srbin ni sto dokaza ga nece nacerati da to u-vjerenje promijeni - jer on i ne zeli ni da cuje za cinjenice. Njemu je vazno misljenje/u-vjerenje (vjera - zato je svetosavlje i kreirano) - a ne cinjenice. Zato bi ovaj naporan rad g. Cosovica na rasvetljavanju cinjenica iz istorije CG bio uzaludan - pa i nepotreban - ako zeli da uvjeri Srbe iz CG da nijesu "Srbi". Medjutim, taj posao je od velikog znacaja za one koji su jos uvijek "otvoreni" po ovom pitanju tj. koje nijesu uspjeli da indoktriniraju (posrbe). I, naravno, za Crnogorce koji sa davno zaboravili ono malo istorije sto su znali. Ono sto bi trebalo istraziti i utvrditi je sto je zapravo "srpstvo" i njegovu genezu. Jer, to ce mnogo efikasnije objasniti mnogima da "srpstvo" nije - i nikada nije bilo u ovom obimu - etnicki pojam, vec vjerski (srpski milet/raja).
o-law

28. 11. 2015 - 14:41

Eto, upravo i moji lepi i pametni crnogorci udjoše u igu malih balkanskih plemena u kojoj dokazujemo ko je najstariji i najbolji narod na svetu. Srbi drevnim spisima na "saskritu" dokazuju da su narod najstariji. Hrvati u persijskim izvorima nalaze dokaze da potiču od persijanaca. Slovenaci su najnovijim istraživanjima "dokazali" da su potomci Aleksandra Makedonskog, jer se u njegovoj armiji govorilo jezikom koji grci nisu razumeli i to upravo slovenačkim. Makedonci su od Skoplja već napravili "spomen park" ludosti. Albanci takođe ne zaostaju, navodeći svoje brojne dinastije, uključujući i dinastiju Nimani, od koje sam čuo jedino za Zanu, koja je carski pevala. Ipak, našim lokalnim prepucavanjima moji crnogorci su dali posebnu draž antropološkim analizama, kakvim je npr. počeo nacizam u Nemačkoj. Jedino meni te antropološke odlike nešto ne prijaju, jer suviše podsećaju na neke ranije faze u evoluciji čoveka.
o-law

28. 11. 2015 - 14:44

Ako moji lepi i pametni crnogorci žele da daju argumente svojoj nezavisnosti, onda jednostavno neka kažu: želimo da budemo nezavisni jer smo sukcesor jedne od najstarijih država na Balkanu ili: tako nam se hoće. Takav stav bi bio za poštovanje, ali je nedostojno da se zarad posebnosti crnogorci odriču i Njegoša, koji je definitivno najimpozantnija figura Balkana 19 veka, a možda i šire i duže. U stvari, sitni politički oportunisti i treba da ga se odreknu, jer ga definitivno ne zaslužuju. Meni je čast što sam jedan od brojnih njegovih potomaka (po manje mu dobrom bratu Peru), a oni kojima više imponuje da ukazuju na svoju sličnost sa prethodnicima homo sapiensa, to neka dokazuju u svoje ime i za svoj račun. Što se tiče malih balkanskih plemena, nadam se da će jednog dana sesti zajedno, možda u nekoj antičkoj građevini u Skoplju, staroj čitavih decetak godina, jer će valjda naći nekog zajedničkog pretka, makar to bio i paramecijum
Guest_67085

02. 12. 2015 - 07:00

Crnogorci nikada nijesu bili Srbi, to ove svetinje velikosrpske nikako da svake ili bolje reci neće da svake, jer njihova ideologija je veljesrpstvo, sto znaci nepriznavanje drugoga do samo Srba i tu je njihova pogibija u koju uvlače Srbe i druge narode na Balkanu. Crnogorci nemaju ništa zajedničkog sa Srbima, tek kada su okupirali CG 1918. Nametnuli su crnogorskim narodu sve srpsko počevši od jezika i crkve koja je radila svo vrijeme na asimilacija Crnogoraca, kao i sve druge narode na Balkanu nazivaju ih Srbima, tako da negiraju postojanje, Slovena (konjusara), Hrvata (ustaša), Bosnjaka(Turčina), Crnogoraca (montenegrina), Makedonaca (Bugari ili Grka) i tako redom. I onda se pitaju ko je destabilizujuci faktor na Balkanu pa naravno Srbi jer dozvoljavaju velikosrbine da na lažima i prevarama pišu srpsku kaznu mitomaniju istoriju i zato su bili ovi ratovi na Balkanu..... No EU je shvatila konačno to i sada pokušava da od Srbije nešto učini pozitivno nebili je uvela u civilizpvane dr
Guest_25670

03. 12. 2015 - 14:23

alo,radojca, perune,, promatram te dva dana kako lajkuješ,.dislajkuješ, he,he,he provalio te opet bazarov ka malog majmuna. Viđi nijesi shvatio da te zajebavam kad ti kliknem na tvoj komentar a ti ka vepar odma 100 lajkova. Ne valja ti rabota radojca, nađi si neku zanimaciju u životu, svejedno imaš puno vremena,da nijesi razmišlja da posjetiš liječnika, velim sam sebi mora da je radojca u mukama jer ga zabole desna ruka od klikovanja i lajkovanja. Radojca, radojca al si ti fukara od čovjek, he,he,he,he
Perun

30. 12. 2015 - 13:58

Zamalo da zaboravim na tebe Bazarove tj Jole...za razliku od tebe, ja ne moram sam sebi da lajkujem i dislajkujem, no crnogorski narod to radi, normalno da će lajkovati procrnogorske komentare, nego li tvoje anticrnogorske ;)))
Guest_4177

06. 12. 2015 - 09:14

Nema ni štete ni grke-što Crnogorci nijesu nikada bili Srbi! Na S R E Ć U-ovi današnji "tost crnogorci" i njihovi preci nijesu nikada bili CRNOGORCI! Niti mogli biti-sa ovoliko uteranih-SILOM NA SRAMOTU- gena(na "naučnoj osnovi" od bande Amerikanskije biojadogenetičara)-preko 104% od mogućih 100%-oni imadu svake fele i pestokupljavine od Anadolije do Balkana>>(Turskije,Arbanaškije,Keltskije,Ilirskije,Vlaškomatračko čobanskih iz vukojebina zapdnoercegovačkije...)
Bjelaške Bajke

08. 01. 2016 - 14:27

Tzv "tost crnogorci" su oni koje ste vi bjelaši stvorili 1918. godine, no mi smo autohtoni Crnogorci, potomci drevnih Dukljana. Što se tiče genetike, tu je bolje da se ne jasvlljaš, budući da vi dijelite gene sa svojim bivšim gospodarima (Osmanlijama, Bugarima i Vizantincima) :))
Vinča

31. 05. 2016 - 22:06

Srbi i Crnogorci jesu oduvek bili dva posebna naroda, jer inače da su jedan narod onda ne bi danas bilo ovakvih analiza niti žustre polemike... Samo treba temeljnije pristupiti analizi i ne mešati stanje nacionalnog osećanja sa pitanjem rase i jezika, uz sve to beskonačno na ezoteričan način lutati po geografskim kartama, već se treba samo svakom pojedincu postaviti jasno pitanje na koje bi svako treba da pruž takođe i jasan odgovor. Pitanje glasi: Šta si po nacionalnosti? Nacionalni identitet ne utvrđuju antropološke nauke, niti postoji u genetskom kodu, gen za nacionalni identitet ali postoje geni koji su vezani za rasni identitet ili srodnost više rasa kod pojedinca. Dakle duhovno i jeste Crnogorski narod takođe autohton kao što i svi drugi narodi jesu duhovno autohtoni!!! Što bi inače bilo koga i bilo ko ubeđivao da pripada drugom narodu, kada taj pojedinac ili etnička zajednica uopšte ne osećaju duhovnu pripadnost tom nekom nametnutom nacionalnom identitetu?! Stop asimilaciji!!!
Vinča

31. 05. 2016 - 22:06

Srbi i Crnogorci jesu oduvek bili dva posebna naroda, jer inače da su jedan narod onda ne bi danas bilo ovakvih analiza niti žustre polemike... Samo treba temeljnije pristupiti analizi i ne mešati stanje nacionalnog osećanja sa pitanjem rase i jezika, uz sve to beskonačno na ezoteričan način lutati po geografskim kartama, već se treba samo svakom pojedincu postaviti jasno pitanje na koje bi svako treba da pruž takođe i jasan odgovor. Pitanje glasi: Šta si po nacionalnosti? Nacionalni identitet ne utvrđuju antropološke nauke, niti postoji u genetskom kodu, gen za nacionalni identitet ali postoje geni koji su vezani za rasni identitet ili srodnost više rasa kod pojedinca. Dakle duhovno i jeste Crnogorski narod takođe autohton kao što i svi drugi narodi jesu duhovno autohtoni!!! Što bi inače bilo koga i bilo ko ubeđivao da pripada drugom narodu, kada taj pojedinac ili etnička zajednica uopšte ne osećaju duhovnu pripadnost tom nekom nametnutom nacionalnom identitetu?! Stop asimilaciji!!!
Miladinka

24. 08. 2016 - 00:41

Sve pomatusili ljudi , gdje su bili prije 20 godina da nas prosvijetle , mi ne znamo sta se prije 5-10 godina desilo a ne da idemo dalje ..Svako ima svoju verziju i svaka je tip senzacije oz zute stampe . A gdje je Darvinov majmun jel on bio Srbin ili Crnogorac
Za Miladinku

26. 09. 2016 - 12:53

Zavisi na kojeg Darvinovog majmuna misliš, onaj koji je lagano sišao sa drveta bio je predak nas Crnogoraca, a onaj koji je pao na glavu, taj je bio predak vas Serba/Serva, mislim da bi to Darvin mnogo bolje i detaljnije objasnio, da te prosvijetli ;)))
Podgoricki

24. 08. 2016 - 12:22

Ima nesto mnogo starije od DPS plus Komunjarske ideologije. Odvratan i zlonamjeran tekst, gdje ni jednog jedinog dokaza nema, osib vrcenja nege prazne price o naukama. Dajte dokaz ljudi, znamo mi sta koja nauka predstavlja! Ali dokaza nema, a znate zasto! Zato sto se nacija ne bira i ne mijenja, vec nasledjuje! Kad to shvatite, mozda ce vam i neki Srbin iz Crne Gore i odgovoriti na vase primitivne teze! Ovako, ovi odvratni ruzni ljudi, i duhom i tijelom ne zasluzuju ni jedan ozbiljniji komentar. Njegoš se nece sto cu ga citirati, a time i zalediti strahom Gospodnjim na trenutak vaša grešna zabludjela srca: "Poljuljani Oltar jazičestvom, na Milost će okrenut Nebesa!" Sad ćete vi da vidite što je kad Srbija ojača, naravno a tek ćete da vidite kako se karte mijenjaju sad kad Rusija vrtoglavo postaje najača sila na svijetu!
Za "Podgoričkog"

26. 09. 2016 - 12:58

Koliko znamo, tzv "komunjarska" ideologija je bila na vašoj strani, naročito ona Đilasova. Ako ko ima primitivne teze, onda ste to vi, sljedbenici Garašaninove ideologije. Zaludu ti pjesmice i bajke, sa tim možeš uplašiti jedino praznovjerne stare babe. Srbija neće nikad "ojačati", nego će izgubiti sve ono što je otimala drugim narodima, a Rusija nikako ne može da bude "najača sila na svijetu", jer ima jedva 140 miliona stanovnika (Amerika ima preko 300 miliona) - uz napomenu da Americi stanovništvo raste, a u Rusiji pada...te te da je američka ekonomija neuporedivo jača. Jedina druga zemlja koja može da postane jača, jest Kina, no Kineze baš briga za vašu velikosrbsku ideologiju, tako da nema nikoga ko će vama da bude od koristi, možeš samo da maštaš ;)))
Guest_67633

18. 09. 2016 - 17:32

Evo mene crnogorke ,srpkinje,italijanke,austrijanke,ma vi crnogorke stvarno ste vlasi,hocu reci rumuni,nedao Bog da ste Srbi.Sramota je baka mi je bila Crnomarkovic ,a kada cujem mi crnogorke odricem se Toga imena,Toliko smo pomesani da nemozemo vise verovati nicemu ,jedino napravicu DNK Test tada cu vam se javiti da potvrdim da smo svi postalisch od Serba,nazalost ve!Ike crnogorke i hrvatine
Za "Guest_67633"

26. 09. 2016 - 13:04

Dok ti đevojko kažeš da si "pomešana", odma se vidi čija si, no naša bogme nijesi, zaludi ti prezime, onaj čiji su preci izdali Crnogorstvo, ti više nijesu naši, a mi Crnogorci nijesmo nastali od vaših "serba", nego su naši preci bili stari Dukljani, isto vrijedi i za ostale narode u komšiluku, slobodno se ti odriči čega god oćeš, to za nas nije nikakakv gubitak, nama Crnogorcima i Crnogorkama trebaju samo rodoljubi koji čuvaju crnogorsku narodnosnu svijest, koji sa ponosom svoj jezik nazivaju crnogorskijem nacionalnim imenom, a ako su pravoslavne vjere, onda idu u našu obnovljenu i autokefalnu crkvu, a ne u Ristovu asimilatorsku instituciju koja pljuje po svemu što je crnogorsko. Dnk testovi i antropologija su već odavno potvrdili, naše je porijeklo zasebno od vas Serba i Horvata, kukaj ako ti smeta ;)))
crnogorac

30. 06. 2017 - 20:09

Ma ....... se srbi svi i vi takozvani srbi iz crne gore takodje
Vladimir

30. 08. 2017 - 21:13

Kakve su ovo gluposti!,da nisu Cnogorci slucajno iz Persije?.poput Hrvata!,nemojte se vise budalesati!
Mila

19. 11. 2017 - 00:16

Pojedini dijelovi Irana jos uvijek imaju vecinu muskaraca sa I1 Y kromosomom (npr Teheran), a pojedini dijelovi imaju i vecinu osoba sa plavim ocima i kosom. Zna se da je Perzija pradomovina bijele rase - Arijan dolazi od Iran. Tesko je danas to vidjeti kad je Iran semitiziran i osobe s evropskim izgledom su rijetke, ali i to pokazuje kako se nacije mijenjaju. Nije to tesko za vidjeti - London je prije 20 godina bio engleski grad, danas su Pakistanci i muslimani vecina stanovnika Londona. A to je samo 20 godina! Sto mislite kako ce izgledati za 100 godina? Cijeli kontinent ce izgledati kao danasnji Iran. Zato te teorije nisu uopce irelevantne.
Adam Najstariji

16. 10. 2017 - 06:42

https://forum.krstarica.com/attachment.php?s=43b281ac7bee6712d9cf0b1e5e51a55d&attachmentid=458591&d=1507742931 Balkanski narodi su po autosomalnoj genetici pretezno mesavina istocnoevropske, juznoevropske i kavkaske komponente, uz neznatno prisustvo bliskoistocne, juznoazijske i istocnoazijske. Istocnoevropsku medu analiziranim balkanskim narodima najvise imaju Hrvati, pa za njima Bosnjaci, Srbi, Crnogorci, Makedonci, Bugari, kosovski Albanci, a najmanje Grci. Crnogorci su genetski izmedu Makedonaca i Srbijanaca.
Adam Najstariji

16. 10. 2017 - 06:59

http://forum.molgen.org/index.php/topic,10359.135.html U Rusiji su pronadeni 800 godina stari ostaci coveka genetski dosta bliskog Crnogorcima, Srbima i Slovencima.
Vlado

27. 02. 2018 - 02:00

Sasvim slučajno nalećeh na ovu stranicu ... to što su današnji Srbi tako visoko na ovoj skali je činjenica da preko 70% stanovništva današnje Srbije vodi porijeklo iz Crne Gore ... spinovanje je počelo sa Karadžićem , Garašaninom ( inače Savić ) i Milutinovićem i nastavilo se do dana današnjeg ... inače svi trojica su etnički Crnogorci ... neće vam ništa pomoći u dokazivanju nemogućeg ... po meni je logičnije da su svi današnji Srbi , u stvari , Crnogorci ... vama eto pa razmislite ...
..

19. 07. 2018 - 14:42

Dinarci se uglavnom izjašnjavaju kao Srbi, osim možda pohrvaćenih i onog broja ljudi u Crnoj Gori koji ne uglavnom ne žive u Boki Kotorskoj koja je pomenuta u tekstu. Bokelji su Srbi, tako se osećsau i izjašnjavaju. Veliki je greh ako zbog posla pristaju da se izjašnjavaju drugačije i za njih i za one koji ih ucenjuju. Ako bismo uzeli da su Dinarci starosedeoci, a Sloveni došljaci, mada mnogi to osporavaju i imaju dtvarno dobre argumente (osim toga pročitso sam, ako se dobro sećam, da su na jugu današnje Republike Srbije pronađene kosti koje odgovaraju današnjim ljudima kojii žive na tom prostoru i ljudima koji žive u Hercegovini. Odkud to da Crnogoraca nema u predelima severno koje nisu uspeli da osvoje. Oni koji se osećaju kao Crnogorci obično žive u onim delovima Stare Crne Gore i možda u onom delu koji je pre bio osvojen, svakako malo u Boki Kotorskoj i onom delu koji je najbliži Srbiji koji suvosvojeni kasnije. Prihvatili su mnogi da ih tuđini i dušmani odvajaju od njihovog naroda
..

19. 07. 2018 - 14:42

Dinarci se uglavnom izjašnjavaju kao Srbi, osim možda pohrvaćenih i onog broja ljudi u Crnoj Gori koji ne uglavnom ne žive u Boki Kotorskoj koja je pomenuta u tekstu. Bokelji su Srbi, tako se osećsau i izjašnjavaju. Veliki je greh ako zbog posla pristaju da se izjašnjavaju drugačije i za njih i za one koji ih ucenjuju. Ako bismo uzeli da su Dinarci starosedeoci, a Sloveni došljaci, mada mnogi to osporavaju i imaju dtvarno dobre argumente (osim toga pročitso sam, ako se dobro sećam, da su na jugu današnje Republike Srbije pronađene kosti koje odgovaraju današnjim ljudima kojii žive na tom prostoru i ljudima koji žive u Hercegovini. Odkud to da Crnogoraca nema u predelima severno koje nisu uspeli da osvoje. Oni koji se osećaju kao Crnogorci obično žive u onim delovima Stare Crne Gore i možda u onom delu koji je pre bio osvojen, svakako malo u Boki Kotorskoj i onom delu koji je najbliži Srbiji koji suvosvojeni kasnije. Prihvatili su mnogi da ih tuđini i dušmani odvajaju od njihovog naroda
..

19. 07. 2018 - 14:55

Jezik je isti koji govore oni koji sebe zovu Srbima i oni koji sebe zovu Crnogorcima (u narodnosnom smislu), Bošnjacima, kao i kod najvećeg dela Hrvata. Čak i da je nasiljem nametnut nečijim davnim precima on je isti, čak ako bi se složili oko toga da je dobro i normalno da ga svi zovu po sebi on je isti. Zbog čega se to negirabod mnogih? Zbog čega se ćirilica ne koristi kao glavno pismo u Crnoj Gori već latinica. Da nisu vaši preci latinicom pisali? Ima li i jedan istorijski spomenik koji je pisan na teritoriji Crne Gore današnje da je pisan latinicom? Zašto su trobojka i beli dvoglavi orao na Crnogorskoj zastavi zamenjeni žutim ili zlatnin orlom na jednobojnoj crvenoj podlozi, koja je nekad odgovarala po svojoj simbolici carsko dostojanstvu koje samostalna Crna Gora nikad nije imala i to možda samo romejskim ( vizantijskim) carevima. Nije valjda bolje sve drugo nego da bude isto što i srpsko, a čak ne ni slično. Preci vaši nisu sebe smatrali Crnogorcima u smislu posebnog naroda.
..

19. 07. 2018 - 15:09

Nazim Crna Gora koji je može se reći za današnju Crnu Goru novijeg datuma i nije jedino za nju upotrebljavan. I kada je upotrebljavsn najpre nije samostalno upotrebljavan za državnu celinu već se koristio naziv Crna Gora i Brda, a kasnije je ime Crna Gora proširen i na Brda. Ako su Crnogorci poseban narod koji je kao takav postojao i ako su njegovi pripadnici se osećali samo kao Crnogorci, ali ne i kao Srbi, zašto im je ime upućuje na čisto teritorijalno i pre plemensko? Zašto ne koriste neko starije ime za narod? Mislim da obično narodi daju ime oblasti u kojoj žive po sebi, a ne obrnuto da uzimaju ime od oblasti što je po pitanju Crne Gore i Crnogoraca jasno, da je ime Crna Gora starije. Zašto i one koji se ne osećaju kao Crnogorci vlasti pritiskaju da se tako izjašnjavaju? Bokelji nikad nisu bili Crnogorci, čak ni teritorijano nisu ulazili u sastav Crne Gore do komunista. Ima toliko očiglednih nelogičnosti...
Slavs

20. 04. 2019 - 22:12

Crnogorci su samo dio srpskog naroda,i to su oduvijek za sebe govorili.
[email protected]

10. 11. 2019 - 23:03

Tuzno posmatranje stvarnosti. ...................
Novi komentar