DIJALOG: ĆOSOVIĆ: Pjesnik među istoričarima uzeo previše pjesničkih sloboda

Portal Analitika otvara dijalog o društveno- istorijskim temama. U ovom tekstu, autor Miroslav Ćosović vodi dijalog i polemiše sa stavovima akademika Zorana Lakića. Stavovi iznijeti u dijalozima nužno ne predstavljaju stavove redakcije Portala Analitika.
Objavljeno: 05. 01. 2016 - 11:20 Promjenite veličinu teksta: A A A

Čitao sam tri knjige akademika Zorana Lakića, i moram se pohvaliti da su me jako razonodile. Nadam se da ću imati prilike da čitam još koju Lakićevu knjigu i da će me jednako razveseliti i razonoditi. Istoričar prof. dr Zoran Lakić rođen je 1933. godine. Na Univerzitetu u Nikšiću predavao je istoriju Jugoslavije, a za akademika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) izabran je 1993. godine. Uža specijalnost mu je Drugi svjetski rat na našim prostorima. Njegove knjige koje se bave II svjetskim ratom nijesam čitao, vjerujem da u njima zna što priča, međutim, u posljednjih par decenija o onome što dobro poznaje - o Drugom svjetskom ratu, rijetko piše. 

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

   Istoričar prof. dr Živko Andrijašević je još prije 14 godina u neđeljniku Monitor polemisao sa Lakićevim pisanijama, Lakić mu je odgovorio. Ovu zanimljivu polemiku u koju se zatim uključio i književnik Marko Vešović možete čitati na linku. Tako sam i ja, zahvaljujući toj polemici, obratio pažnju na stvaralaštvo akademika Lakića. 

    Akademika Zorana Lakića neko je nazvao pjesnik među istoričarima i to Lakiću godi. Lakić ima dosta lak stil pisanja, pa sam isprva mislio da je zbog toga dobio nadimak pjesnik. Ali, čitajući knjige Zorana Lakića počeo sam da sumnjam da je zbog ljeporečivosti dobio taj nadimak. 
2-jednobojneAkademik boje baš i ne razaznaje: Na naučnom skupu koji je održan u CANU 24. aprila 2007. gospodin Lakić je imao spektakularno izlaganje, vjerujem da su ga kolege akademici gledali širom otvorenih - razrogačenih očiju. Tada je između ostaloga kazao:

    "Jednobojne su bile zastave nekadašnjeg SSSR-a, današnje Kine, Albanije, Makedonije, a sada - evo i Crne Gore." (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, 2008, strana 148)

    Dok ovo nijesam pročitao nijesam znao da nam je zastava jednobojna, mislio sam da je crveno-zlatna, za makedonsku sam mislio da je crveno-žuta, a za albansku da je crveno-crna. Mene stalno kritikuju kako se usuđujem da pišem o istoriji, a nijesam završio istoriju, tako da ni sad možda nijesam u pravu - albanska, makedonska i crnogorska su jednobojne zastave, jer tako kaže jedan akademik! No ipak, uprkos akademikovom stavu, ja ću i dalje smatrati da naša, albanska i makedonska zastava nijesu jednobojne.

    Pošteno govoreći, to što jedan istoričar slabo razlikuje boje, to ne može da umanji njegovo naučno-istorijsko djelo. 

Ako je istoričar, nije ornitolog: U knjizi "Crnogorske istorijske teme" (Podgorica, 2001), na strani 286 dr Lakić je zapisao "Soko je, inače, na ratnoj zastavi...."
Istoričar Živko Andrijašević ga je u pomenutoj polemici upozorio da nije soko na našoj zastavi, i izgleda da je kritika urodila plodom, Lakić je u onom spektakularnom izlaganju u CANU 24. IV 2007. saopštio: "U Ustavu Stare Crne Gore je zapisano: »Grb je Knjaževine Crne Gore - dvoglavi bijeli orao«. Sada je zlatne boje. Zašto?" (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, Podgorica, 2008, strana 148)

    Da li je u međuvremenu akademik Lakić konsultovao nekog ornitologa, nikada nećemo saznati, ali, pošteno govoreći, to što jedan istoričar ne vlada ornitologijom, to ne može značajno da umanji njegovo naučno-istorijsko djelo.

Zoran Lakić je i muzički stručnjak! Na istom spektakularnom izlaganju u CANU (24. IV 2007), junak ovog teksta se predstavio i kao muzički stručnjak. Tada je kritikovao i crnogorsku himnu, između ostaloga je kazao: "...postojeća zvanična himna može da trpi ozbiljne primjedbe - po osnovu skromne melodičnosti i muzičke obrade. Suviše liči na popjevku ili na one aktovke i agitovke iz vremena omladinskih radnih akcija. U svakom slučaju ne može biti svečana himna, pa ova rasprava može da bude dobra prilika da se greška ispravi, da se uzme za himnu mnogo himničnija pjesma i kompozicija." (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, Podgorica, 2008, strana 148).

    Zaista ne znam je li Lakić ovđe u pravu, jer sam nikakav muzički stručnjak, sve što o muzici mogu da kažem je - da li mi se neka pjesma sviđa ili ne. Ali, znam sigurno da gospodin Lakić nije muzičar, već istoričar. No, ako ne razaznaje boje, ne razumije se u ornitologiju - moguće je da je talentovan za muziku. 

Srbi u Ustavu iz 1905. godine?!  To što akademik Lakić ima problem sa raspoznavanjem boja i ornitologijom nije puno bitno (to što je muzički stručnjak svakako je plus za njegovu karijeru), ali je ipak vrlo neprimjereno da jedan istoričar i to akademik saopšti ono što je saopštio, opet u onom istom spektakularnom izlaganju u CANU 24. IV 2007. On je u tom izlaganju kritikovao Nacrt Ustava Crne Gore (koji je usvojen iste godine) i rekao: "Opet, samo radi ilustracije - navodim da se u Ustavu Crne Gore iz 1905. godine pominje srpski narod u Crnoj Gori..." (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, Podgorica, 2008, strana 147).

    Ali, u "Ustavu za knjaževinu Crnu Goru" iz 1905. godine riječi Srbi i srpski narod ne postoje! Jedan istoričar  - akademik saopštava 100% neistinu. Zbog čega? U istoj Lakićevoj knjizi ("Dijalog u istoriografiji"), ima jedno cijelo poglavlje naslovljeno "Istina mora biti cjelovita". Tačno. Mora biti cjelovita, ali u ovom slučaju Lakić je saopštio cjelovitu neistinu - u ustavu iz 1905. se ne pominje srpski narod. Dakle od onoga - cjelovita istina, ostala je samo - cjelovita, pa bi sad neki filozof izveo teoremu da je Lakić zapravo u pravu, izrekao je cjelovitu neistinu, nije se o cjelovitost ogriješio, to je važno, neki filozof iz ko zna koje filozofske škole bi tako poentirao, vjerujem. Ipak, istorija nije filozofija, već nauka. 

3-samo-srbi-i-hrvati-1 Lakić: "Samo Srbi i Hrvati došli na Balkan"?!! Kad uzmem knjige gospodina Lakića najviše me razonode njegova promišljanja o srednjem vijeku. Tako je Lakić u Herceg Novom 28. VIII 2008. na Duhovnoj akademiji beśedio o ranom srednjem vijeku: 

    "Naši daleki preci došli su na ove prostore u vrijeme velike seobe naroda - kao formiran narod, srpski narod, sa svim narodnim obilježjima koja danas čine našu bogatu tradiciju. Od južnoslovenskih naroda tada su došli i Hrvati, takođe već sasvim formiran narod. Trećih nije bilo. Naši preci su dakle mogli biti samo - Srbi ili Hrvati. Trećih nije bilo." (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, Podgorica, 2008, strana 111).

    Ovo je takođe potpuna neistina, i da ja ne bih navodio izvore iz Prvog mileniuma, citiraću Simu Ćirkovića, naučnika koji je davno te izvore pretresao, Ćirković je naučnik kojeg njegove kolege (neki su još živi), smatraju za istoričara koji je dosegao najveće domete u srpskoj istoriografiji. 

     Ćirković piše o etničkim odnosima među Slovenima na Iliriku, u periodu VII – XI vijek: 

    „U zapadno južnoslovenskom delu je polazna tačka razvoja Srba i Hrvata, ali i drugih plemena i grupa, jer je u prvim stolećima života na Balkanu etnička karta bila složenija, različita od one koju poznajemo s kraja srednjeg veka. Iz perioda 7 – 11. veka ostalo je sačuvano više od dvadeset imena slovenskih skupina sa velikog prostora od Koruške do Peloponeza i Crnog mora. Idući od zapada ka istoku i jugu, uzimajući samo nesporna imena, susrećemo: Karantance (Horutane), Hrvate, Guduskane, Neretljane, Zahumljane, Srbe, Travunjane, Konavljane, Dukljane, Moravljane, Timočane, Severce, Druguvite, Velegezite, Verzite, Sagudate, Rinhine, Strimonce, Vajunite i na Peloponezu Jezerite i Milinge.“ (Sima Ćirković, „Srbi u srednjem veku“, Beograd, 1995, strana 12) 

     Ovo isto je za NIN 5. VIII 2004. potvrdio, potpuno povlađujući Ćirkoviću, još jedan vrhunski naučnik, vizantolog Radivoj Radić. 

     Ako su Srbi naselili rimsku provinciju Prevalis, zašto se ta provincija nije prozvala Srbija ili Južna Srbija, već Duklja, po rimskom gradu Doclei (ili po plemenu - Docleatima)? Znamo da su u toj istoj Duklji Sloveni vjekovima bili na vlasti, pa ipak svoju zemlju nijesu srpskom zvali, zašto nijesu ako su bili Srbi?

     Uglavnom, današnja srpska medievistika nema dileme - nijesu samo Srbi i Hrvati naselili Ilirik u ranom srednjem vijeku. Znače li što Zoranu Lakiću tvrdnje Sime Ćirkovića, Radivoja Radića i drugih naučnika specijalizovanih za srednji vijek?  

     Akademik Lakić i ne pomišlja da su u našoj etnogenezi učestvovali Vlasi, Albanci, Kelti, Skandinavci i drugi. Kad čitamo Lakićeva promišljanja o etnogenezi kao da čitamo nekog romantičara iz 19. vijeka za kojeg je jedan jezik = jedan čisti etnički narod. Da li bi Zoran Lakić tako danas Škote proglasio za Engleze, jer je ogromnoj većini Škota engleski jezik - jedini jezik koji znaju? Da li bi Lakić 130 miliona Meksikanaca proglasio Špancima, jer su primili španski jezik?  

4-razbojnistva Lakić: Razbojništva i pljačke počele krajem 15. vijeka?!! Na naučnom skupu u Plužinama koji je održan 22.-23. jula 2005. godine akademik Lakić je pročitao rad pod naslovom "Piva, hajduci i hajdučija", između ostaloga kazao:

    "Noćni upad u kuće, i razbojništva na drumovima - zarad otimačine, nastali su tek krajem 15. vijeka. Pa i tada, vojevanje je bilo motivisano više da se neprijatelju nanese materijalna šteta, nego da se eventualno, ima materijalna korist; ona je bila potisnuta u drugi plan." (Dr Zoran Lakić, Dijalog u istoriografiji, Unireks, Podgorica, 2008, strana 94).

    Što reći poslije ovakve konstatacije? Da su upadi u kuće i drumska razbojništva počeli tek krajem 15. vijeka, to je jednako istinito kao kad bi neko napisao naučni rad i u njemu, na primjer, ustvrdio da se Crnogorci kroz istoriju uglavnom nijesu bavili stočarstvom! 

    Dokumenata o drumskim razbojništvima, pa i o upadanjima u kuće u srednjem vijeku, ostalo je u arhivima - dubrovačkom, kotorskom i drugima - na stotine, vjerovatno i na hiljade. Pokazaću nasumično nekoliko izvora koji govore o razbojništvu u srednjem vijeku. 

    U dokumentu od 23. septembra 1278. čitamo da su neke osobe izjavile: 

     "Mi smo dolazili iz Brskova u Kotor, a sa nama je bio i krojač Zajko, i svi smo bili pod zaštitom kotorske straže, jer nas je gospodin kralj poslao u Kotor, kada smo bili zarobljeni; i dok smo tako išli dođoše Albanci i napadoše nas i ja, pomenuti Dimitrije, bio sam zarobljen, a pomenuti Vitanja i Zajko nijesu bili zarobljeni, a da li je pomenuti Zajko bio opljačkan, ili da mu je nešto oduzeto ne znam." (Monumenta Montenegrina, knjiga VI, tom 3, Kotor i Risan od 1200. do 1350., Podgorica, 2006, strana 112)

    Vidimo, od razbojnika ih nije zaštitila ni straža kotorskih vojnika.  

    Božidar Ferjančić i Sima Ćirković u knjizi "Stefan Dušan" citiraju jedan izvor iz 14. vijeka, opisuju što se dešavalo sa pogrebnom povorkom kralja Milutina Nemanjića: 

    "Na mnogim mestima javljali su se pukovi vojnika, misleći da postignu neku svoju volju i da ugrabe nešto od onih koji nose telo blaženoga, jer u to vreme, kao što rekosmo, beše veliki metež..."

    Pa Ćirković i Ferjančić komentarišu: 

    "Sudeći po tekstu, to su bili vojnici željni pljačke, a ne vojske suparnika koji se otimaju o vlast.” (Umire kralj Milutin, online „Večernje novosti”, 10. avgust 2005)

    Pogrebna povorka sa Milutinovim tijelom putovala je od Nerodimlja - na jugu Kosova, do Banjske - śeverno od Kosova, đe je sahranjen. Dakle, čak i na Kosovu, đe je vlast Nemanjića bila najjača, razbojničke družine su radi pljačke napadale pogrebnu povorku - ni manje ni više nego - kralja Milutina. 

    U župi Dračevici u 14. vijeku među vlastelom bio je i vlastelin Puljko. Bio je povjerljivi čovjek kralja Dušana Nemanjića, Dušan je po njemu slao neka pisma Dubrovčanima. Akademik SANU Mihailo Dinić (1899-1970), piše: 

    "Početkom 1382. tužen je jedan njegov čovek i ljudi njegovog sina. Sam Puljko izjavio je da će oštećenom vratiti otetu stoku ili privesti razbojnike na sud. Iste godine saznajemo i imena Puljkovih sinova, Grubača i Nikole. Sva trojica obavezala su se da će sa svojim sinovima doći u Cavtat radi rešavanja pitanja pljačkanja njihovih ljudi iz Dračevice." (Mihailo Dinić, Iz srpske istorije srednjeg veka, Beograd, 2003, strana 382)

    Evo da vidimo i izvor za koji znaju svi naučnici koji se kod nas (na zapadnom Balkanu) bave srednjim vijekom, čak mnogo Bjelopavlića danas zna za ovaj dokument koji se nalazi u Dubrovačkom arhivu; opisuju nam ga akademici SANU Miloš Blagojević i Momčilo Spremić: 

   "Početkom XV vijeka, veliki broj ratnika mogli su da pokrenu i Bjelopavlići koji su se smestili u dolini Zete. Zajedno sa Ozrinićima, Maznicama i Malonšićima "s vojskom" su napali 1411. godine dubrovačke trgovce koji su se vraćali "iz Srbalja" i oduzeli im srebro, konje i oružje, pa čak i odjeću i obuću." (Edicija Istorija srpskog naroda, knjiga Doba borbi za očuvanje države (1371- 1537), poglavlje Slom Crnojevića, Beograd, 1994, strana 427) 

    Radi se o početku 15. vijeka, pominju se Bjelopavlići, pleme iz kojeg je Zoran Lakić. U dokumentu starom preko 600 godina kaže se da su se Dubrovčani vraćali iz "Srbalja", tačno, Zeta nije bila srpska zemlja, to znamo i iz drugih izvora.

    U knjizi "Crnogorske istorijske teme" (Podgorica, 2001) na strani 189, dr Lakić piše: "jer je nauka vodila ka istini."

    Tačno, nauka vodi ka istini, ali, tvrdnje Lakića da se u Ustavu iz 1905. pominju Srbi, da su od Slovena samo Srbi i Hrvati došli u I mileniumu na Ilirik, da drumskih razbojništava nije bilo prije kraja 15. vijeka, takve tvrdnje ne vode prema istini, već prema golemim zabludama i mitomaniji.

     I tako, možda sam sada pravilnije razumio zašto je Lakić dobio nadimak pjesnik među istoričarima. Možda mu je to neko lukavo nađenuo, jer istoričar Lakić uzima prevelike pjesničke slobode! On se baš i ne drži činjenica kao što naučnici, a tek akademici, moraju! Kad ja kažem osobama koje su završile književnost - "Njegoš je izmislio ovo, ono, Njegoš je izmislio i samu istragu poturica", kao iz topa mi kažu: "O, on na to ima pravo, to su pjesničke slobode." Tako je i sa Lakićem. I njemu su dozvoljenepjesničke slobode. On je jedini istoričar-akademik na svijetu koji punim jedrima plovi kroz naučnopjesničke slobode. 

     Možda je Lakić zaboravio da nije umjetnik, već da je naučnik?

     Ovo su bili samo neki biseri iz Lakićeve bisernice, nemam ovđe više prostora da predstavim još njegovih bisera.  

     Možete li da povjerujete da je ovaj čovjek među onima koji sprječavaju npr. Radovana Radonjića ili Božidara Šekularca da postanu članovi akademije koja, gle čuda, nosi naziv - Crnogorska?

 

 

Komentari: 50

Ćosoviću-reklo bi se da si

05. 01. 2016 - 13:39

....završio "šuvaricu"?! Potrudi se da nam dočaraš-ubijediš koliko je boja imala zastava TITOVE Jugoslavije! Zato se ne čudi akademiku Lakiću-"daltonisti"?! Jer,akademici-za razliku od tebe i inije "tost kontradaltonisa"-su uske specijalnosti? Zato i imaju zvanje AKADEMIKA! A ti zvanje:šarlatana-priučenog resavca-"plitkih ciljeva! Jer optuživati jediniku-što neće većina da glasa-za akademike "sumnjive naučne prošlosti"-je zaludnja prnjava...koja ne prolazi...ni sabor asinusa! Zato ti predlažem-da na TV duel(možda prikladni- TV"Živa istina")-izazoveš akademika Lakića-upitne naučene vrijdnosti-pa ga "ogoliš"-da mu ne padne više na pamet-da se spušta na nivoe polupismenih obrazovanih budala-šuvaraca"!
A ka dem ik

05. 01. 2016 - 13:55

Dakle, dobio je titulu akademika i sad može da lupeta što mu je volja?
Stanislav

05. 01. 2016 - 15:18

Neukost njegova se ne moze sakriti,ili je u pitanju senilnost,tesko je reci... ali parazitirati na senilnim starcima koji su ko zna kako postali akedemici masonek akadmije i nije nesto vrijedno,jer ispada ovako,on je akademik,lupeta gluposti u tome i tome..i sad sam zato ja obrazovan,pametan i u svemu u pravu. Nisi,samo si dokazao COSOVOCU,da ima svega i medju "akademicima",a Cosovic SVETOSAVAC,bi morao navesto bar 1 Ceosovica Crnogorca kroz istoriju,ja za takvoga nisam cuo jer se radi o Hercegovcima sv Save koji nastanjuju Pljevlju i okolinu,njavise,ako se izuzme Biograd i Podgorica gdje su kasniji doseljenici.
Ko ga pribra u akademike?

05. 01. 2016 - 13:50

Akademik, a piše da drumskih razbojništva u srednjem vijeku nije bilo! Je li to moguće?
Akademik piše istnu....

06. 01. 2016 - 08:45

...jer u krajevima đe nije bllo drumova-nije moglo biti ni "drumskije razbojnika"-razbojništava! Bilu su vam u ta doba na tijema"drumovima"-vaši preci čije pragene vucate(29,2% + 29,2%+9,2% i ostale pestokupljavine od Anadolije do zapadnije ercegovačkije vukojebina!))... Vlasi,Arbanasi i Turci....!!! A od planina pa do mora-svanula je vama zora-teke 1698 godine DOLASKOM LOZE PETROVIĆA NJEGOŠ-koja je stvorila Crnu Goru -Crnu Goru ČOJSTVA i JUNAŠTVA kad vas i ogrija SUNCE SLOBODE!!!!! A prije toga i poslije toga(1916)-nije su vam bili od preše drumari-putari! Bili ste dovoljni sami sebi-ka danas moji mili "tost crnogorci"! Treba samo viđeti ove dva "vaša popa Mihaila i Amfilofija"-preo Moače sve je drugojačije-zapisa Ivo Vrana Martinović o svojjim kazivanjima o vašoj vjeri u boga gospoda i brizi o narodu i njihovim običajima?! E nesretni Vladika Petar I -imao je hiljade razloga da se potpisuje na svoje Polsanice:..."VAŠ NESRETNI VLADIKA..."?! E kakvi vam bijahu preci-LAKOME LISICE?!
Đedigitron?

06. 01. 2016 - 18:12

Kupi li ti onaj digitron u Škaljare?
Slobodan Gluščević

05. 01. 2016 - 14:20

#1 Veksilološki gledano zastav Crne Gore je grbovni baner, odnosno zastava koja ponavlja sadržaj grba. Po veksilološkoj tradiciji se površina zastave naziva polje, preuzeto od heraldičke tradicije gdje se površina štita naziva polje. Prva intervencija na polju je definisanje njegove boje i uporedo identifikovanje podjele polja, ukoliko ona postoji. Sljedeća intervencija na polju je postavljanje šarži. Šarže su figure koje mogu predstavljati ljude, životinje, biljke ili bilo koji predmet iz fizičkog ili duhgovnog svijeta. Uporedo se definiše i boja šarže, koja po heraldičkoj tradiciji mora pripadati ili grupi metala ili grupi emajla suprotnoj od one koja je definisana na polju.
Slobodan Gluščević

05. 01. 2016 - 14:20

#2 Veksilologija odnosno nauka o zastavama je do modernog doba tavorila u okviru heraldike ili nauke o grbovima, a zastave su se izdvojile kao nezavsni znakovni simbolični sistem tek s pojavom nacionalnih (građanskih, narodnih) zastava, krajem XIX vijeka. U opštem slučaju postoje tri puta nastanka nacionalnih zastava. Prvi je već pomenut, to su grbovne zastave, nastale kao prirodni nastavak korišćenja srednjovjekovnih zastava. Te zastave su po vekslilološkoj tradiciji Srednjeg vijeka bile dvobojne jer su ponavljale boje livreje, odnosno boje sa grba. Takve su savremene zastave Monaka, Poljske, Ukrajine,... i danas van upotre bezbrojne zastave zemalja pod vlašću feudalaca ili zemalja u okviru velikih carevina.
Slobodan Gluščević

05. 01. 2016 - 14:21

#3 Tu naravno spada i zastav Crne Gore koja je klasični grbovni baer, koji ponavlja sadržaj grba. Drugi put za konstruisanje zastava su pomorske zastave koje su se počele koristiti na kopnu kao nacionalne, kao što su zastave Holandije, Rusije, Srbije,... i treća grupa su zastave nastale od kokardi, šarenih krpica, kojim su se u početku označavali vojni činovi, a kasnije pripadnost političkim partijama, takve su zastave Francuske, Italije, Njemačke,... Zaista po heraldičkoj i veksilološkoj tradiciji polje zastave Crne Gore jeste jednobojno (crveno), na kojem je sadržaj grba dvoglavi zlatni orao sa štitom na prsima na kojem je na plavom po zelenoj stopi zlatni lav, u stavu passant rampant, uz dodatak zlatnog okvira kao heraldičke figure drugog reda.
Stanislav

05. 01. 2016 - 14:48

opsiran KOMENTAR na ovaj tekst https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/541305782703170/?type=3&theater
Bodin

05. 01. 2016 - 16:13

Ova vasa stranica veze s vezom nema Stanislave a pitanja tipa 'koje su onda nacije brdjani?' je glupa da ne moze bit gluplja.
Stanislav

05. 01. 2016 - 16:40

Petar I a i raniji i kasniji Petrovici pisu stalno Crnogorci i Brdjani... ako Brdjane ne naziva Crnogorcima niti ih drzi za Crnogroce,a po vama je crnogostvo nacija,reci ti meni,koje su nacije Brdjani po Petru I? Pitanje je sasvim na mjestu jer tu za Brdjane tada ne mozes nametati cg ime,kada je jasno da cg nisu.a sta su?ja tvrdim da su sa cg jedan te isti narod,to i ti tvrdis,a kako imenovati taj narod?tu se pokazuje da je cg ime krzl;javo,regionalno,i ne rasprostire se van granica tadasnje cg. prema tome Brdjani tada nisu cg a kada to i postaju,sirenjem granica cg i kada se zatire bedjanski identitet opet sa cg su SRBI.
Stanislav

05. 01. 2016 - 17:06

http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Novine_i_casopisi/Zbirke_Mediacentra_Sarajevo_-INFOBIRO/Bosanska_vila_1885-1914/IB-bosanska-vila-1896#page/72/mode/1up Citajte kako je Srbin katolik Milo Jovovic iz Bara pisao 1896.a danas i pravoslavni cg se rasrbise,zalosno.ali jezuiti znaju sta rade.
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 18:16

Daću ti ja na stotine primjera iz doba Nikole I Petrovića. Fino ste mu se zahvalili što je srbovao po CG!!! Imate puno pravo da danas mašete sa njegovim srbovanjem. No nije istorija samoposluga pa da uzimaš period istorije koji ti odgovrara. Istorija CG traje milenijum. Evo ti potpuno suprotnog dokaza, prije te godine koju pominješ: http://portalanalitika.me/clanak/176575/arhiv-crnogorska-nacija-po-knjazu-danilu Nema ni pomena srpszva ni Srba. U svom autorskom tekstu knjaz danilo piše o CRNOGORSKOM NARODU i CRNOGORSKOJ NACIJI. A o Nikoli I vrapci znaju zašto je vršio nacionalni inžinjering po CG i ulogu Rusa u tome. http://www.patrija.me/bastina/istorija/novovjekovna-crna-gora/njujork-tajms-1887-o-misiji-crne-gore/
Bobane Bg......

06. 01. 2016 - 08:58

...danu bogati-znaš li čija bijaše vojska i generali-admirali te pripomogaše Petru I da krene na Dubrovnik-Pelješac i Brač okolo naokolo 1800 godine? A poslije toga krenu migracija izbjeglica-hiljade famelja Crnograca u nepostojeću državu kod nepostojeg naroda i crkve od 1816 pa do 1900-od 1923-1936 i od 1945 do dana danjega? Jedno treba zapamtiti-po popisu 1981 u toj nepostojećoj državi i naroda bijaše "dobrostojećih "tost crnogoraca" preo 141 uljade! A po popisu iz 2011 u toj istoj "nazovi državi" bijaše ciglije nešto malo preo 38 iljada "tost izlinjalih lisica tzv crnogoraca"? Ko je kriv? Nije dati Car Junaka? Ja bi reka vaše guzice-ka vam precima LAKOMIM LISICAMA i ŠVERCERIMA žitom sa Tuskim okupatorima-samo da bi Crnogorci ostali brez LJEBA! E vi ste ti "suvremeni suverenisti osobenije guzica"? Prodadoste vjeru u nevjere,vjeru dragu otačastva svoga-najposlije i sebe samije! No mučite-batalite se "ljubavi na daljinski"-vrnite se zemlji predaka-da je u Jevropu uvedete?
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 17:52

Ne da nijesi pokazao da su Crnogorci Srbi, već si bjelodano pokazao da ste vi Srbi iz neobrazovanja i neznanja. Prvo nemaš pojma što su nacije. Ne postoji nijedna nacija koja nije formirana od više etničkih skupina. Francuzi su nastali od okoi 10, Italijani još više, itd. Što reći za Njemce? Znači li da Spartanci Srbi, ili Atinjani, ili su i jedni i drugi Grci? Znaš li uopšte da današnje Srbe čini preko 17 etniteta i da oni nemaju problem da se prebrojavaju ko je Cincar, Grk, Bugarin, Crnogorac, Bošnjak,Jermenin, Rus ... Znaš li da po srpskim istoričarima današnji Srbi nemaju veze sa Nemanjićkim Srbima? Znaš li išta, pobogu, čovječe? Što bi rekao za 80% nacija koja su dobila ime po polju, kraju, zemljom ispod mora, metalima i slično? Francuzi čak po germanskom plemenu! I Englezi takođe (Angli). Zar je moguće da ste toliko glupi i nepismeni da vi danas pričate o nacijama kao rasnoj kategoriji? Ima li iko da vas nauči što su nacije, nesretnici?
Stanislav

05. 01. 2016 - 18:09

Meni je istorija prilicno dobro poznata,daleko bolje od ovog akademika ili Cosovica. Da,nacije se formiraju u 19.vijeku,konglomerat svega,ali meni je jasno ko su Serbi,anticko plemstvo indoervopsko,SRBIN je daleko siri pojam i u starini je stalez,plemicki..zato imamo i Lucixcke Srbe i Suebe tj Svabe,ratnike..i ser titulu u Britaniji i her u njemackoj od heroj sto je hero,izvedeno od pie.ser. http://www.etymonline.com/index.php?term=hero This is of uncertain origin; perhaps originally "defender, protector," and from PIE root *ser- (1) "to watch over, protect u tom antickom smislu cg,herc,brdjani su par ekselans ratnici,serbi,a i u novijem smislu,jer se i Petrovici osjecaju Srbima i Crnojevici slave Stefana Nemanju kao crveno slovo. Hoce li admin odobriti ovo ne znam? ali istina je bolna za one u lazima.
Ti li si Joco?

05. 01. 2016 - 18:22

Jovane Deretiću (alias Stanislav), ti li si?
Stanislav

05. 01. 2016 - 18:30

jok Deretic nisam
Iz radoznalosti

06. 01. 2016 - 00:42

Postovani kvazi Dereticu, ucinite mi uslugu i procitajte ovaj ne predugacki tekst na ovu temu: http://www.montenegrina.net/pages/pages1/antropologija/prilog_tumacenjima_nastanka_etnonima_srbi.htm
Stanislav

06. 01. 2016 - 08:45

Porijeklo, pak, imena Srba (Serva) proizilazi iz grckog i latinskog jezika, koji su prisvojili rijec servitute (u ropstvu), kako je kod Konstantina Porfinogeneta, »De administr. Imperii, c. XXXII«. »Srbi (Serbli) se naime na jeziku Rimljana nazivaju sluge (servi), a Srbija (Serbula) narodski od obucarskih robova; a Serbuliani po prostackom i jeftinom nacinu obuvanja. A nazvani su Srbi jer su sluzili romijskom caru«. apsolutno se slazem da su Serbi zbog servisa,sluzbe carevima,dakle ne roblje! caru se sluzi vojnicki.plemstvo..
Stanislav

06. 01. 2016 - 09:12

komentar na link https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/541581126008969/?type=3&theater
Stanislav

06. 01. 2016 - 11:11

odgovorio,jedino sto su admini ili neazurni ili azurni pa bas zato i ne objavise?
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 18:44

Tanko ti je to znanje iz istorije. U crkvenom kjalendaru se nalaze i gomila katoličkih svetaca, pa to ne znači da su Crnojevići bili Latini. Imate percepciju istorije koja je na nivou predškolskog đeteta. Antilogikom koju vi promovišete moguće je sve iskonstruisati. Đe to nađe da su Srbi staleški pojam? Kod Deretića? Konstantin Porfirogenit, doduše, piše u De Administrando Imperio da su Srbi stalež. Ali robovski. On piše da je vizantijski car Iraklije naselio prostor Travunije, Huma i današnje istočne Bosne robovima, koji su zbog sandala (serbule) dobili ime Srbi. Koliko vidim ja tebi ponudih suve artefakte da te uvjerim da si u zabludi i da pojma nemaš, a ti meni onomastičku besmislicu o etimološkom porijeklu riječi Srbi od riječi ser. Ima još jedna riječ koja je izvedena od ser, a završava se sa ...onje!
Stanislav

05. 01. 2016 - 19:08

sluzba svakako,servis,ali uzvisena sluzba carevima,knezovima,kraljevima..nikada ropska,kako falsifikator Porfirogenita,iz Vatikana pise. Nema katolickih svetaca u koledaru Crnojevica,navedi bar 1,dakako mislim na period nakon raskola. prije su svi sveci zajednciki kao sv nikola ili silvester papa rimski i sl. SER je GOSPAR,prevodjeno sa latinskog u Dubrovniku,a i DU jezik svoj zvanicno zovu srbskim stoljecima. To pise lingviskinja Snjezana Kordic i Nikola Tolja u knjizi o Srbima katolicima DUBR.
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 20:08

E mrčena istorijo! Porfirogejit iz Vatikana, kažeš? Svaka ti čast! 'Ajte prošetaj malo i ne bavi se nečim o čemu pojma nemaš. Rekoh ti ja - ti si, kao ustalom i većina Srba u CG, proizvod neobrazovanja. Do juče ste se pisali kao potomci Pavla Orlovića, lika sa slike Uroša Predića. Tj, Vilerovih goblena. E, pa vi ste potomci Vilerovih goblena. A evo ti kalendar Crnojevića: http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/crnojevici/crkveni-kalendar-durda-crnojevica-za-1494-godinu/ pa ćeš naći u februaru Simeona srpskoga kao jednog srpskog sveca u kalendaru, a ispod njega pet redova rimskog papu Leventia. I ne javljaj se više, nego knjigu u šake. Porfirogenit iz Vatikana???? I vi ste mi neki Vizantijci Amfilohijevi!!
Stanislav

05. 01. 2016 - 19:35

DAKLE ADMIN NE OBJAVI moj odgovor,ali sta je tu cudno? nema rkc svetaca u koledaru Crnojevica a Nemanja je crveno slovo a ne okupator.danas Nemanje nema,a pozivate se na tu cg crkvu,haha. serbi jesu stalez,sluzba jeste ali uzvisena,plemicka za cara.a falsifikat vatikanski porfirogenitia sto srbe zove robovima,nista novo,papska skola...ser se prevodi sa gospar u dubr,a dubr govore srbskim stoljecima,kako pise Snjezan Kordic i Nikola Tolja.
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 21:50

Čudno je, nesretniče, što Konstantin Porfirogenit nije bio iz Vatikana no iz centra vaše duhovnosti. Carigrada!!!! Car vizantijski (Grk) koji je angažovao sve svoje istoričare i podanike da sastavi dokument koji je JEDINO pisano svjedočanstvo, uz Ljetopis popa Dukljanina, iz tog vremena. Pokri se ušima i bježi analfabeto svakovrsni. I ne uči se istorija iz toga što "neko piše", jer danas svaka budala piše knjige, već istoriju čine artefakti. Internet je za nekoga sredstvo, a za vas prokletstvo. Vi ne učite, nego tražite što razne budaletine pišu i pune vam glavu. Pronađi na internetu knjigu Radivoja Radića, akademika SANU, "Srbi pre Adama i posle njega" nebi li shvatio kakva goveda ti čitaš. Nije istorija ono što se takvim gulanferima kao što si ti sviđa, već nauka koja se zasniva na naučnim dokazima i činjenicama.
Stanislav

06. 01. 2016 - 11:10

CITAO I RADICA I znam ko je Porfirofenit kao da je i to falsifikat vatikanski. Tek nedavno, pokazao sam da je to što Porfirogenit govori o seobi Srba i Hrvata, zapravo znatno osakaćeni prepis iz jednog drugog spisa, nastalog nesumnjivo u Rimu, oko 878. godine, najverovatnije ispod pera Anastasija bibliotekara, gotovo stoleće pre no što je učeni car živeo. Ovo otkriće otvorilo je čitav niz pitanja i mogućnosti tumačenja srpsko-hrvatske seobe. O tom izvoru govorim u posebnoj monografiji koja bi trebalo da se pojavi iz štampe tokom marta. Što se tiče same seobe Srba, to bih za sada prećutao, upravo do izlaska pomenute knjige iz štampe. Čitalac će, u toj knjizi, saznati o nekim novim pogledima na „seobu“ Srba. http://www.nspm.rs/kulturna-politika/sami-smo-odsekli-deo-nase-istorije.html?alphabet=l
danilo s.

06. 01. 2016 - 09:52

@Stanislav - Mozda milsite da znate srpsku istoriju (zapravo vasu mitologiju) ali je ocigledno da vi ne razlikujete pojmove naroda (etnije) i nacije.
Danu bio veseo Bobane Bg..

05. 01. 2016 - 19:21

....na mjesto si? Pa viđi sa tijema antropološko-biogenetičkim činbenicama u Biograd-znaju li oni što su Ameri našli kod onije "pretresenijeh tost srba"-179 slučajno izabranih osoba(različitih prezimena-bez kojijeh se nemere utvrditi pragenetika?)-na Konjarnik? Jer mi vođen u NDMNE-znamo točno što je nađeno kod "sličnih tipova-tost crnogoraca"(njih 404-različitih prezimena?)? Čime nas upozna poznati antropološko biogenecki obrazovan-Miroslav Ćosović iz Prentina dola-općina gracka Tuzi! I to nije sporno-da današnji tost crnogorci-eks tost srbi"-u doba kasapina sa Dedinja!)-imaju točno 104% raznoraznih pragena od divin Anadolije do divin Balkana-"zadnja pošta":westvlaškoerecgovačke-čobanske vukojebine! Interesantno-ispitanici(404 tost) nemaju ni promila "crnogorskije pragenčića"-a zovu se "crnogorci"?! Jednistveni po mnogo čemu u svijetu naša NDMNE(sve joj duplirano:Pravoslavne crkve -katoličke crkve-Akademije od nauka-dva tipa "crnogoraca sa i brez gena autothonih-/ne/poznatih proizvođa
Bodin

05. 01. 2016 - 19:48

HAHAHAHAH svetosavska logika je genijalna a ona glasi: "Sv Petar spominje Brdjane i Crnogorce sto znaci da Brdjani nijesu Crnogorvi nego Srbi i nema veze ako niko nikad Brdjane nije nazvao Srbima glavno je da se spominju Brdjani i Crnogorci pa slijedi da Brdjeni nijesu Crnogorci nego su Srbi" U doba Sv Petra nacijer ne postoje, postoje odredjene teritorije i teritorijalni naziv za te stanovnike. Crnogorci su ljudi iz stare Cg a brdjani su stanovnici plemena iz brda jedni su bili malo vise slobodni od drugih. Poslije nastaju nacije. naravno da nacija brdjani nije mogla da nastane kad oni ne pamte niakvu svoju posebnu drzavu koja se zove Brda.Tako nijwsu ni mogli da nastanu ni Hercegovci ni Dalmatinci Logicno je da su Brdjani usli u Crnogorcki nacionalni okvir jer su se vjekovima zajedno borili i bili su u istoj drzavi duklli i zeti. Nece valjda Brdjani imat neki srbasljski osjecaj iz BG pasaluka? Uostalom zar se i Srbija nije postepeno sirila kako se oslobadjala????!!!!
Stanislav

05. 01. 2016 - 20:25

VIDI SE DA NEMAS POZNAVANJE PRILIKA NI IZ DOBA PETROVICA KADA SU SE I BRDJANI I CRNOGORCI OSJECALI SRBIMA. Dakle za Petra I Bjelopavlici,Piperi i drugi Brdjani NISU CRNOGORCI,a za Nikolu nisu ni hriscani Podgorice,Kuci,Primorci..prema tome cg nacija i ne postoji,jer je to Titov proizvod,a vezati Srbe samo za ono sto se naknadno nazvalo Srbija je smijesno,tamo ponajmanje ima pravih Srba. Uostalom sto bi se Srbinom osjecao i KATOLIK IZ BARA Milo Jovovic za vrijeme Nikole,ako je srbstvo vezano samo za Srbiju? https://www.facebook.com/359174977436878/photos/pb.359174977436878.-2207520000.1452010489./1040385895982446/?type=3&theater
Boban Bgd

05. 01. 2016 - 22:02

Pitanje je inteligentno jednako kao i pitanje ŠTO SE TI OSJEĆAŠ SRBINOM!!! Jer ti je neko punio glavu da si Srbin, eto zato. Da su te vaspitavali da si Crnogorac bio bi Crnogorac. Ne stiče se nacionalni identitet cuclajući cuclu nego u porodici, školi, društvu, ... mada bi pametniji bio da si ostao da cuclaš.
Stanislav

06. 01. 2016 - 08:40

Ja svakako ne spadam u onu kategoriju koji se osjecaju kako drugi odrede,imam u istoriji familije impozanatn broj slavnih licnosti i Srba od starina..tako da mogu biti samo ponosan na to.
Bodin

05. 01. 2016 - 23:10

O cemu ti pricas. Ovo je iz 1899. god u punom jeku trajanje NIkoline ideoloske torture i indoktrinizacije. To je i u knjige pisalo kralj Nidzo je i u knjige stavljao 'postoje Srbi tri vjere" a to uostalom pise i propagira se i u novinama koje su tada isto pod njegovom kontrolom. Da je kralj Nikola mogaao da sjedne na kineski prijesto napisao bi on u knjige da su crnogorci kinezi i da je CG kineska sparta, pjevao bi kralj Nidzo i kineske pjesmice. To je sve logicno i jasno. Kao danas npr Milo je za NATO pa se vrsi velika propaganda o tome kako je NATO dobar zato sto je to politicki interes vladajuce politicke elite. Tada je Nikola bio elita, cilj mu je bio da vlada velikom srpskom drzavom te stoga moras pricat svojim podanicima da su Srbi kako bi i oni tako nauceni rekli "e bogami ima kralj Nikola pravo njegovi ciljevi su ispravni" To su jasne stvari koje se danas koriste kao neki toboze dokazi a ove stvari su jedini dokaz posrbljavanja koje je radio kralj i nista vise.
Bodine...

06. 01. 2016 - 09:14

...ajde objasni kako u te tvoje pragene (preo 104%)-te su vam ih Ameri uprcali(2010 godine!)-i nema ni za lijek promila pragena Crnogorskije?! A zoriš se da si nečesovi-/ne/postojeći(nenapravljeni) "crnogorac"-skroz nepismen-neznaš ni slova iz azbuke crnogorske napisati!..."Ne čudite se moj dragi arhimandritu. Mi smo S R B I takovi.ne znamo niti hoćemo ,znati drugo,nako jedan drugoga goniti u nesreću i bezčest postavljati....jer u SRPSKOME NARODU...gordost caruje"! Zapisa Petar I u svojoj Poslanici(1804)! Dakle prije no je i znava za "nezvanoga" Sima Milutinova!
L Dabanović

05. 01. 2016 - 21:25

Čudnovato da nijedan istoričar do današnjeg dana nenapisa ili javno reče da je današnje srpstvo lažno-a imitira/glumi ga raja/milet.A svako zna ko bez pobuna 3-4 generacije mirno nosi tuđe podaništvo i potomstvo mu gubi pripadnost koju je imalo prije tuđeg podaništva.A pogotovo kako može raja/milet naslijedit srpstvo poslije 15 generacija mirnog rađanja bez pobuna kao turski podanici-sluge Turske i vojnici. Kad se nosi lažno ime onda nije čudo što kod takvih caruje laž.Zato je i za zvanje akademika današnjeg srpstva-dovoljno da tvrdiš laži da Crnogorci ne postoje i prećutiš da je ovo današnje srpstvo nastalo kad ga je raja/milet uzela da se njim vabi-tek poslije 15/16 generacija.A to dođe da mu je početak tek od 'crnog Đorđa' Petrovića-presunećenog u Karađorđa.
gosp Ilija L Dabanoviću...

06. 01. 2016 - 09:22

....đe će te abitavati i slaviti 100 obljetnicu-"časti i poštenja" vaše obitelji koja je sdušno saučestvovala u "odorama oružanog hrvackog bratstva "-Bokeške mornarice iz Kotora (ona hrabara četa) -na oburdavanju Groba Njegoševa siječnja 1916 na Lovćenu(Skala radio Kotor:26/06/2015--tema :"Bokeška mornarica je tkivo grada Kotora")? Đe vam je predak(rođeni dida) i družina"hrabra" namjeravala izravno i promidžbeno graditi "zavjetni"mauzolej Ćesaru bečkome?! Muči pogani od pogani!
zagarcanin

05. 01. 2016 - 22:54

Otac srpske nacije Dobrica Ćosić je napisao: „Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga, lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno. Laž je srpski državni interes. Laž je u samom biću Srbina. U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina. Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
zagarčaninu.....

06. 01. 2016 - 09:24

...izgleda da kod vas u Zagrač više ne važi ona "narodna" :"Ko laže taj i krade"?
danilo s.

06. 01. 2016 - 10:01

Problem srpske istoriografije je sto u njoj nema istorije – samo mitova. Nasim istroricarima nedostaje filosofija istorije, mi ne posmatrano dogadjaje iz proslosti u kontekstu vremena, niti kao povezane u jedan smisaoni razvoj kao na Zapadu. Dogadjaji su ovdje samo nepovezane price - mitovi, istorijske licnosti ne ostavljaju trag. Mi ne rastemo sa dogadjajima. Nista iz njih ne ucimo. Zato se tako nonasalantno odnosimo prema nasoj kulturnoj i istorjskoj bastrini. Srpstvo je nemilosrdno otima, prekraja ili unistava, a mi to nezaintersovano posmatramo – kao da se ne radi o nasoj istoriji. Pa, ustinu, ona to i nije dok ne postane integralni dio nase svijesti, naseg istorisjkog osjecanja. I dok ne pocenmo da pisemo – i osjecamo – nasu pravu istoriju kao dio naseg bica. Da bi do toga dosli moramo poceti misliti na nacin Zapada. Zato je okretanje prema zapadnoj civilizaciji neophono, ako zelimo da sazremo kao narod. I ako zelimo da sacuvamo nasu drzavu.
danilo stojanoviću.......

06. 01. 2016 - 14:57

...danu de-objasni ti nama -koja je razlika izmđu OVE dvije tvoje "umne-opservacije:"Problem srpske istorijografije je što u njoj nema istorije-samo mitovi.."! I ove druge-/ne/umijem pročitati na koga si mislio-kad si reka-konstatirao izravno-promidženo(kao onu LOKALNU pomijesnu -tvoju "CPC):"Našim istoričarima nedostaje filosofija istorije,mi /ne/posmatramo(ka Srbi reka bi malicioznik?)....."Događaji su ovdje samo nepovezane priče-mitovi(jopet zbrka u mojim moždanima-neznadoh ko su i na koga se odnosi ovo-tvoje naricanje:"Događaji su ovdje samo...priče-MITOVI...."?! E moj danilo stojanoviću-djeluješ mi ka prazna vreća kora od banana-na koje se polizaješ godinama-tvojega "mud/r/ovanja"?! Sretni ti Badnji dan i Božić-tvojije komšija?
danilo s.

06. 01. 2016 - 15:48

Srecan Bozic komsija! Nadam se da ce na vas sici milost Bozija i da ce sa vasih ociju pasti mrena veljesrpskog klero-nacionalizma. Nazalost ja ne mogu da vam pomognem jer vi nijeste sposobni za veci intelekualni napor. Nedostatak logickog i apstraktnog milsjenja je karakteristika svakog nacionalizma. A posebno kada se ta bolest - kao u vasem slucaju - udruzi sa klerikalizmom i rasizmom. P.S. Meni ne smeta sto vi papagajski ponavljate jedne te iste gluposti. Niti sto pokusavate da me uvrijedite.
danilo stojanoviću...

06. 01. 2016 - 19:29

..."vješti goru lomi-nevještog gora slomi..."! Ka tebe-te tvoje "oprečno poprečne-prdnjave" dva lika jenog insana-"kratko silazno-pismeno-nadahnuto"-prevari se i ujede sebe za jezičinu-tu nepresušnu rijeku-počesto muka-kojoj nema lijeka: "Problem srpske istorijografije...-SAMO MITOVI "? Pa dalje-ti nastavi "razborito"-šćetro neto:"Događaji su ovdje(biva u CG?)nepovezane PRIČE-M I T O VI?! Reče polupismena-obrazovana budala-"šuvarac" danilo stojanović! Pa kad sam sebe peca-upeca onda siplje ka onaj kolektor kod "krivog mosta"-na putu za "Republiku Zabjelo"?! E moj danilo s.-sve ti je "tačno-bistro-hitro-mudro i nadahnuto" ka ono tvoje-ne papagajsko-no sramotno i bijedno-tražiti i obećati na ovaj PORTAL ni manje ni više- no :"LOKALNU POMIJESNU CPC"-po meri države-zamišljene kao "MJESNA ZAJEDNICA",pa je i pripada "LOKALNA"-a ne CRNOGORSKA AUTOKEFALNA PRAVOSLAVNA CRKVA?! Na tebi je da sam sebe dematuješ-kratko silazno-prema "krivom mostu"-sa samo jednom:Lažeš nije sam ja to reka-blejao"?
danilo stojanoviću....

06. 01. 2016 - 20:49

...a viđi kako pjenušiš-kad zaroniš pri ulasku u Moraču:"Srpstvo je nemliosrdno otima,prekraja.....samo MITOVE..."! A prije toga(ronjenjja)-kaza :"Ništa iz njih ne učimo(jedino hallapljivo"gutate")...ne povezane priče-MITOVI/e/...?! E danilo stojanoviću ovo tvoje-u medicini se ne zove bolest-nego viševjekovna opaka pandemija-tzv "teorija zavjere- "đe je šeme klicu zametnulo....??
Cosavi

06. 01. 2016 - 22:16

Ne sramoti se vise Cosavi. Nepostoji nijedna jednobojna zastava a da je bez grba. Covjek je nabrojao jednobojne zastave a one to i jesu ne racunajuci grbove. Ne postoji cista jednobojna zastava na svijetu cijelome Cosavi!!
Slobodan Gluščević

07. 02. 2016 - 23:42

Ponovo moram intervenisati radi jasnoće. naravno da postoje jednobojne zastave, makar je postojala jedna, zastava Libije za vrijeme Gadafija, koja je bila čisto zeleno polje. Polje zastave može biti jednobojno, ako nema podjela polja i to nije toliko rijedak slučaj, kako se naoko čini. Međutim boje livreje su boje koje se javljaju na grbu, po pravilu se radi o boji iz grupe metala i boji iz grupe emajla. Po tome zaista osim zastave Libije za vrijeme Gadafija, nepostoji nijedna jedina zastava savremenog doba, da je jednobojna. Zastava Crne Gore ima čak četiri boje crvenu, zlatnu, plavu i zelenu. U pitanju je zapravo dizajn zastave, ali kod zastave Crne Gore se ne mogu primjeniti pravila dizajna kao na nacionalnim zastavama jer je crnogorska zastava grbovni baner, zastava konstruisana po drugom vizuelnom i informacionom sistemu.
Veljo

12. 03. 2017 - 04:31

Sloveni Koji su naselili Duklju nisu je nazivali srpskom zemljom i kako to moze biti dokaz da Srbi nisu naselili Duklju pfff to je glup zakljucak.Vjerovatno mora da su preskocili Duklju i Njegos je bio glupan kad je pisao o srpskim plemenima hahahha mislim ovo je presmijesno.Eto nisu je nazivali srpskom zemljom ali nisu ni crnogorskom da budemo realni jer se Crna Gora kao pojam javlja tek u 13.14. vijeku
grlicanin

18. 10. 2017 - 07:38

Pa kako bi se coek odrzao da bude u javnosti,sto mislite.Nucnmim kapacitetom ha ha ha.A ponistavanje Crnogorske nacije je atraktivna tema.Ali zaboga ljudi Crnogorska nacija se pocinje formiat od Duklje,ali vala ajde uzmi iod stare Crne Gore.Pa Crnogorska nacija je formirana pa bilo da su poreklom Srbi,Hrvati,Spanci i Portugalci(od kojih se sastoji Brazil ali nikome ne pada na pamet da kaze sto je no Brazilac).Pa udovoljimo njemu neka kaze sto smo poreklom i da se ta prica zavrsi,jer je Crnogorska nacija formirana i kra.Pa i Hrvati i Srbi su sigurno poreklom od nekoga kao sto smo svi mi od najstarijih predaka pa kakve to veze ima danas.Mozda bi on dao dobar doprinost tako sto ce utvrdit od koga su Srbi nastali poreklom.Vala mu se dalo premnogo vaznosti u odnosu na vrijednost djela ali je on tu taktiku dobro iskoristio da bi postao "poznat"a po cemi je poznat evo vidimo.
Novi komentar