Kako je kult Svetog Save importovan u Crnu Goru 1856. godine

Srpska elita iz prve polovine 19. vijeka oblikovala je političku ideologiju - takozvano srpstvo i tu ideologiju uspjela da nametne velikom dijelu pravoslavaca na zapadnom Balkanu. O tome sam dosta pisao, a sada da vidimo još jednu komponentu te ideologije - ideju da je Rastko, najmlađi sin Stefana Nemanje, u monaštvu nazvan Sava - najveći Srbin ikada. Prije skoro dva vijeka srpska elita je došla na ideju da Savu svim pravoslavcima zapadnog Balkana n a m e t n e kao najvećeg Srbina u istoriji. Iako je narod u Srbiji do tada o Savi malo znao, a u Crnoj Gori o njemu nije znao ništa, moram reći da je (novo)srpska elita promišljeno zaključila da je Sava najveći Srbin u istoriji.
Objavljeno: 28. 01. 2016 - 00:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

       Sava je 1219. iskoristio neredovno stanje u Vizantiji i napravio samostalnu crkvu: Sveti Sava je 1219. od Nikejskog cara dobio dozvolu da osnuje samostalnu crkvu - arhiepiskopiju. Teritorija kojom su vladali Nemanjići do 1219. je bila pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije. Te 1219. Sveti Sava je iskoristio potpuno neredovno stanje u Vizantiji. Naime, Carigrad su 1204. zauzeli krstaši i osnovali Latinsko carstvo koje je trajalo do 1261. godine, kada su Vizantinci uspjeli da povrate Carigrad. U međuvremenu se formiralo nekoliko državica koje su proklamovale da su nasljednice Vizantije. Jedna od njih je imala śedište u Nikeji. Sava je tako otišao kod Nikejskog cara i od njega dobio dozvolu da osnuje arhiepiskopiju. Nikejskom caru koji je imao malu političku i vojnu moć sigurno je godilo što mu je Sava dao na značaju, te je naredio patrijarhu-izbjeglici da Savi odobri arhiepiskopiju. Posljedni Savin učenik Domentijan, o tome piše, oko 1243. godine: 

   "A car reče patrijarhu sve o Prepodobnom i o zemlji otačastva njegova. Časni patrijarh German primi božji i carev savet da je on po volji božjoj i carevoj... i rukom sveosvećenoga vaseljenskog patrijarha Germana i zapovešću carigradskoga cara kir Teodora Laskara bi postavljen za arhiepiskopa". (Život Svetog Save od DomentijanaStara srpska književnost I, Novi Sad, 1970, str 204)

   Nikejski patrijarh (koji je sebe smatrao carigradskim) izdao je zapovijest, iz koje vidimo tačan naziv crkve koja je osnovana: 

   "Preosvećeni patrijarh sve vaseljene German, postavih ovoga kir Savu kao arhiepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama". (ista knjiga, str. 205)

     Zeta je pripadala pomorskoj, a ne srpskoj zemlji i to tako vidimo u hiljadama dokumenata do 19. vijeka i kasnije. Još je u"Ljetopisu popa Dukljanina" koji je nastao u Baru, smatra se, polovinom 12. vijeka, objašnjeno što je Srpska a što Pomorska zemlja:

    "Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku sa planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija." (Ljetopis popa Dukljanina, sajt montenegrina.net)

      Njegoš je bio prvi čoek (ne računajući njegovog učitelja Simu Sarajliju), koji je širio srpsku nacionalnu misao u Crnoj Gori, pa je shodno tome pjevao s političkim namjerama: "Mala ti je žertva sva Srbija, / od Dunava do mora sinjega."

      Samo je malenom broju vrhunskih naučnika poznato da su Vizantinci, čim su od Latina povratili Carigrad i carstvo, osporavali samostalnost Srpske crkve. Akademik SANU Sima Ćirković predstavlja kako je vizantijski car pokušao da ospori samostalnost Srpske crkve:

      "Bezuspešno je pokušao da je dovede u pitanje vladar obnovljene Vizantije Mihailo VIII Paleolog u vreme sklapanja Lionske unije sa Rimskom crkvom." (Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd, 1997, str. 202) 

2-nikeja     Sava je napravio privatnu crkvu dinastije Nemanjić: Sava je tako napravio samostalnu crkvu, prije i iznad svega radi svoje dinastije i odmah je otpočet proces kanonizacije (proglašavanje svetiteljima) samih Nemanjića jer su Nemanjići sada imali svoju vlastitu, privatnu crkvu, nije se više van Srbije odlučivalo ko je među Srbima svetitelj. Samostalna crkva koja je bila u rukama Nemanjića gajila je kult te dinastije i među vlastelom i među običnim narodom i to je jedan od važnih razloga zašto je dinastija Nemanjića potrajala skoro dva vijeka. Akademik SANU Miloš Blagojević piše: 

     “Istovremeno sa ‘lozom’, likovi pojedinih članova dinastije Nemanjića, naročito Nemanje i Save, bili su živopisani po svim značajnijim hramovima srednjovjekovne Srbije. Srpski narod je tako mogao uvijek da vidi Nemanjiće zajedno sa likovima starozavjetnih proroka, careva i najvećih hrišćanskih svetitelja. Bila je to za ono vrijeme i najefikasnija vjersko-državna propaganda.“ (Miloš Blagojević, Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 14. decembar 2011)

      I još Blagojević objašnjava političke motive za kanonizacije:

      “Poslije kanonizacije Stefana Prvovjenčanog sužene su mogućnosti srpskoj vlasteli da bira i dovodi nove kraljeve. . .  Kanonizovanje Stefana Nemanje, Stefana Prvovjenčanog, kralja Milutina i Stefana Dečanskog, u periodu od 130 godina, učinilo je dinastiju Nemanjića nezamjenljivom i nepomjerljivom.” (Miloš Blagojević, Uloga crkve u istoriji srpske državnosti, ”Dan”, 15. decembar 2011)

      Akademik SANU ne kaže da su Nemanjići proglašavani svetima zato što su bili sveti, već da bi se dinastija Nemanjića učvrstila na vlasti.       

      Sava je za Crnojeviće i Crnogorce bio običan svetac: Sveti Sava je u srednjem vijeku bio vrlo poštovan svetac, poštovan i od Rimokatoličke crkve. Danas je za Srbe Sveti Sava ličnost nad svim ličnostima, svi drugi Srbi daleko su iza  njega, međutim za Crnojeviće on je bio jedan običan svetac, jedan među stotinama drugih svetaca. Da Crnojevići prema sv. Savi nijesu imali nikakvo posebno poštovanje pokazuje nam crkveni kalendar Đurđa Crnojevića za 1494. godinu. Sava se po starom kalendaru obilježavao 14. januara i obilježen je crnim slovima (prvo slovo crvenim), dok je npr. Veliki Antonije obilježen crvenim slovima i to ponosno na svom sajtu reklamira i mitropolija gospodina Amfilohija, možete pogledati na linku. Kao što vidimo na faksimilu, Crnojevićima i Crnogorcima Veliki Antonije je bio važniji od Svetog Save. Za Velikog Antonija danas u Crnoj Gori zna samo grupica teologa, a za Savu, šćeli ne šćeli, svi moramo da znamo, toliko nam ga SPC agresivno nameće. 

      Valja napomenuti, Crnojevići i Crnogorci krajem 15. vijeka kao svetitelja uopšte nijesu priznavali još jednog obožavanog lika srpskih nacionalista - kneza Lazara Hrebeljanovića, koji je poginuo na Kosovu 28. juna 1389. godine. 

      Turci su mošti sv. Save iz manastira Mileševe u aprilu 1594. prenijeli u Beograd, đe ih je spalio Sinan paša

3-milan-milicevic-o-savi        Kult Svetog Save je u Crnu Goru importovan 1856. godine: Tanjug i Beta su 27. januara 2014. objavili, u nauci dobro poznate činjenice: 

    "Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja u Kragujevcu. U odluci tadašnjeg Popečiteljskog prosveštenija, predstavnici državne i crkvene vlasti propisali su da se Sveti Sava proglašava za "patrona svih naših škola i da se najsvečanije proslavlja"

     Tako je odlukom malog broja ljudi Sava počeo da se u Srbiji proslavlja, međutim, on je srpskom narodu i 27 godina kasnije bio - ne puno važan svetac. Akademik SKA (preteča SANU) Milan Milićević je 1867. godine objavio knjigu "Život Srba seljaka" u kojoj je na strani 53 kazao: 

      "Sv. Savi mnogi poste. Taj se post zove savica, a inače sv. Sava nije veliki svetac za seljake. No od kako je naređeno da se taj svetitelj slavi kao patron školski, gotovo svaka opština školska mesi taj dan kolač i kuha koljivo kao na krsno ime što se radi."

      Sveti Sava nije osnovao nijednu jedinu školu, a proslavlja se kao školska slava. Naravno, cilj elite (novo)Srba koja je odlučila da se Sava proslavlja kao školska slava bio je da se đeci već od djetinjstva Sava nametne kao najveći Srbin u istoriji.

     O uvođenju kulta sv. Save u Crnu Goru pisali su Radoslav Rotković, Danilo Radojević, Novak Adžić i drugi naučnici. Novak Adžić piše: 

      “Arhimandrit Nikanor Ivanović bio je uključen i u politiku koja se ticala školskog sistema u Crnoj Gori. On je, prvi put, pod uticajem Karlovačke mitropolije i patrijaršije, uveo proslavu Save Nemanjića, čime je importovano širenje dotad nepoznatog i nepostojećeg kulta u Crnoj Gori, što je predstavljalo osnov za njegovu kasniju ideološko – političku promociju i instrumentalizaciju, koju je knjaz Nikola eksploatisao i promovisao kao dio svoje dinastičke i ideološko-političke platforme i programa. Nikanor odmah uvodi u program cetinjske osnovne škole proslavu Save Nemanjića (1856), pa je tu, prvi put u Crnoj Gori, otpjevana pjesma ‘Uskliknimo s ljubavlju’. Pjesmu ‘Usliknimo s ljubavlju’ napisao je neki kaluđer (oko 1810), u jednom od fruškogorskih manastira, u Srijemu; prvi put je otpjevana u crkvi u Segedinu (Mađarska) 1839." (Novak Adžić,Izvanjac iz Dalmacije mitropolit Crnogorske crkve, “Pobjeda”, 10. maj 2011)

     Tako je i ideja o  sv. Savi kao najvećem čoeku u istoriji pravoslavaca zapadnog Balkana importovana u Crnu Goru, uostalom, kao i kompletna srpska nacionalna ideologija. 

     Petar I i Njegoš nikada Savu nijesu ni pomenuli: Treba znati da je Sava bio poznat malom broju kaluđera u crnogorskim manastirima i prije 1856. godine, naravno da je uvijek bilo obrazovanih kaluđera koji su znali ko je osnivač i prvi arhiepiskop Srpske crkve.

     Ali, Sveti Petar Cetinjski i Petar II Petrović Njegoš nijesu nikada, ni u jednom - pismu, poslanici, proglasu, objavi, pjesmi, spjevu, djelu pomenuli sv. Savu, niti je neki njihov savremenik zapisao da su ga pomenuli. Ovo, da Njegoš i Petar I nikada nijesu ni pomenuli sv. Savu potvrđeno je i na skupu koji je SPC 29. januara 2012. organizovala u Danilovgradu, možete preslušati na linku.

      Jasno je da - ako je sv. Sava Petru I i Njegošu bio nevažan, onda je običnim Crnogorcima bio - potpuno nepoznat. A viđeli smo da i 1867. godine u samoj Srbiji za seljake nije bio značajan svetac. 

      Isto tako, meni i mojim vršnjacima Sava je bio skoro potpuno nepoznat, jedva da smo čuli za njega sve do devedesetih - kada je Savin kult opet počela vještački da širi Srpska crkva. Vještački, znači - nabjeđivanjem, novcem i propagandom, a slično je Savin kult širen u Crnoj Gori i od druge polovine 19. vijeka do 1945.

      Danas SPC u Crnoj Gori masovno, na desetinama skupova i akademija proslavlja sv. Savu tako što: zakupi sale, preklinje narod da napuni sale, plati reklamiranje tih skupova, plati govornike da dođu iz Srbije, plati kulturno-umjetnička društva i glumce, plati zakuske i koktele poslije priredbi i akademija. Dakle, SPC golim kešom, hiljadama i hiljadama € stvara ovaj "narodni" kult. Sve to SPC radi novcem iz Ostroga, novcem iz manastira koji su Crnogorci i sagradili i branili. Nijedan jedini pravoslavac iz Srbije nije došao da brani Ostrog u vrijeme Devet krvavih ostroških dana, a danas je novac iz Ostroga nekima u Srbiji glavna poluga za rušenje Crne Gore.

      Mi svi znamo da su u crnogorskom narodu dva najvažnija sveca sv. Petar Cetinjski i sv. Vasilije Ostroški, a na jugu Crne Gore postoji i veliki narodni kult sv. Vladimira Dukljanskog. Kult sv. Save je nenarodni kult, to je kult osmišljen od jedne crkveno-političke elite iz Beograda, taj kult ista ta elita pokušava (i uspijeva) da urnebesnom propagandom naturi Crnogorcima. 

       Takođe, od 1856. počinju da se žustro mijenjaju imena toponima u Crnoj Gori da se preimenuju Savinim imenom. Već sam u tekstu "BUDVANSKA PLOČA: Samo jedan u nizu međuratnih falsifikata" dao jedan primjer - kako je Zlatički potok preimenovan u - Savin potok. 

5-detalj-iz-liste-putnika      I ja sam mišljenja da je Sava najveći Srbin u istoriji: Zaista, beogradska političko-crkvena elita je dobro razumjela da je sv. Sava najveći Srbin u istoriji, a naročito je važan za ove današnje savremene (novo)Srbe koji sa srednjevjekovnim Slovenima-Srbima imaju vrlo malo veze. Osnivanjem samostalne crkve sv. Sava je zapravo uobličio i narod, jer, kako je to u pravoslavlju - svaki narod treba da ima svoju crkvu. Nijesam siguran da li bi danas uopšte postojao narod Srba da Sava nije osnovao crkvu sa srpskim imenom.

      Tokom vjekova, poslije bjekstva pravih srednjevjekovnih Srba pred Turcima - na śeveroistok, śever, śeverozapad i zapad Savina crkva je ostala jedina institucija koja je čuvala srpsko ime tih, već raspršenih Slovena. 

      Savina crkva postala je fabrika za proizvodnju novih Srba, pa tako, kako je ko tokom istorije pristupao Srpskoj crkvi, tako je postajao Srbin! 

      Jedan od najvećih srpskih državnika Nikola Pašić je porijeklom Kucovlah/Cincarin, ulaskom u Srpsku crkvu postao je Srbin, isto kao i najveći srpski komediograf Branislav Nušić, takođe Cincarin. Bezbrojni Bugari i Makedonci koji su u 18. i 19. vijeku naselili Srbiju, ulaskom u Srpsku crkvu postajali su Srbi. Karađorđe je porijeklom katolički Albanac o čemu sam već pisao u tekstu "Čime je Karađorđe zadužio Crnogorce?" 

     Da imam ovđe prostora mogao bih još dosta sličnih istorijskih primjera da pokažem. I u današnje vrijeme svjedoci smo da se dešava isto, ulaskom u SPC postaje se Srbin, Savina crkva pravi od svojih novopečenih vjernika "stari narod". U Crnoj Gori ljudi koji su bili ateisti, komunisti i izjašnjavali se kao Crnogorci, pristupanjem SPC postaju Srbi. Jedan poznati političar u Crnoj Gori je prije popisa 2011. izjavio da će se izjasniti kao Srbin jer govori srpskim jezikom i pripadnik je SPC, pa da bi to kompletirao - i nacionalno će se izjasniti kao Srbin. Što je u njegovom slučaju napravilo prevagu, odgovor je - to što je postao vjernik SPC! 

      Poznato je da je Novak Đoković vjernik SPC, tako da i u njegovom slučaju vidimo da je Srbin - ne po porijeklu, već po vjerskom opredjeljenju. Đokovićeva majka je Hrvatica đevojačkog prezimena Žagar, a Novakov prađed (ili čukunđed) koji se takođe zvao Novak, kad je putovao za Sjedinjene Američke Države u imigracionom listu se izjasnio kao Montenegrin, možete pogledati faksimil dokumenta na linku

     Izvanredan primjer kako se postaje Srbin tako što odlučite da pristupite SPC je primjer Emira Kusturice. Za pariski list Figaro Kusturica je 2004. izjavio da je Srbin, da mu je porodica porijeklom srpska, pravoslavna. Obnarodovao je da je Srbin u svojoj 50.-toj godini života! Već sljedeće godine, da bi pokazao da je "etničko" ime Srbin zapravo neraskidivo vezano za konfesiju, da bi ozvaničio svoj novopečeni "etnicitet", Kusturica se krstio u manastiru Savina kod H. Novog, možete pročitati članak objavljen 23. jula 2005. u listu "Blic" - "Kusturica se krstio u manastiru Savina"

6-mahmut-busatlija-i-emir      Pojavio se u javnosti početkom 2014. beogradski ekonomista Mahmut Bušatlija. On tvrdi da potiče od loze od koje je i Mahmut-paša Bušatlija i još tvrdi da su Bušatlije od Crnojevića. Ovaj beogradski ekonomista poslije dužeg življenja u Beogradu je kao i Kusturica prešao na pravoslavlje i kao i Kusturica (što je slučaju ovog Mahmuta još neobičnije), tvrdi da je porijeklom Srbin. On za tu tvrdnju naravno nema nikakvih dokaza, jedini koji mogu da mu potvrde da je srpskog porijekla su Matija Bećković, Kosta Čavoški, Šešelj, popovi SPC... Analitika je o ovom kuriozitetnom događaju  pisala 28. marta 2014. u tekstu Kako su Bušatlije postali Crnojevići. Tako se jedan Albanac proglasio za Srbina, ali, prvo je naravno ušao u Srpsku crkvu. 

      Ako je Srbin etnička odrednica zašto su Emir Kusturica i Mahmut Bušatlija pristupili SPC, zašto nijesu ostali muslimani (bar u tradicionalnom smislu)? Što će im ulazak u SPC ako vjeruju da su zaista Srbi? No, svi znamo da ih niko ne bi ozbiljno shvatio kao Srbe, da nijesu pristupili SPC. Uistinu, svi ljudi na zapadnom Balkanu imaju tačno podsvjesno ubjeđenje - da su današnji Srbi vjerska grupa i ništa više. 

      Dakle, današnji Srbin = vjerska pripadnost Srpskoj crkvi (istinska ili tradicionalna). 

      Sve ovo je u redu, ljudi imaju pravo da se izjašnjavaju kako hoće, samo nije u redu da nas (novo)srpski ideolozi mažu bajkama o tome - kako su oni i kako smo mi - porijeklom Srbi. Nije u redu, jer srpsko etničko porijeklo u Crnoj Gori možda ima nekoliko proceneta ljudi, i to je sve. A ako već pričaju o porijeklu, dakle istoriji, morali bi da znaju - istorija je nauka, nije Njegoševa bajka. 

      Formula je dakle jednostavna - ko postane vjernik SPC, lako će mu (novo)srpski "istoričari", publicisti, književnici - bajkama, guslarskim pjesmicama i "dokumentima" dokazati da je Srbin. U milion dokumenta nije nikakav problem da se pronađe neki koji govori o Srbima - i u Hrvatskoj i u Albaniji i u Makedoniji i u Bugarskoj i u Grčkoj i u Rusiji i bilo đe drugo. Ako ništa drugo, bar je srpska elita velemajstor da bajku pretvori u istorijsku "istinu". Srbi su nacija kojoj danas kaluđeri pišu udžbenike iz istorije i to na podsticaj putujućih komičara!

      Uostalom, koga briga za istorijsku nauku, važno je da se nesalomivog duha ide prema ostvarenju vječnog sna - Velikoj Srbiji! Istina je nevažna, biće onako kako kažu SPC i SANU. 

Komentari: 141

Usnuli Sava

28. 01. 2016 - 00:16

Sveti Sava na tavanu spav'o, došo đavo pa ga zafrakav'o.
Ja

28. 01. 2016 - 11:49

Očigledno si komunista, jer je Vaš citat jedna od njihovih himni. No to je Vaše pravo i stvar vašeg uvjerenja.Ja komuniste ne volim i da budem jasno kad bi me neko i u šali nazvao komunistom zasmetalo bi mi i osjećao bih se uvrijedjeno. Iskren da budem za mene je biti komunista = sramota. Pa sam simbol komunista je pentagram, još su ga obojili u crvenu boju. Komunisti i nijesu i ne kriju da ne vjeruju u Boga. Oni vjeruju u nešto drugo - u onoga čiji simbol sa pet krakova su i nosili, a saglasno tome su i radili, zato je Bog vjerovatno i poslao komunizam na smetlište ljtske istorije, a komuniste tamo odakle su i došli.
Samo za tebe

25. 04. 2017 - 23:13

Drugar, tebi očito nije jasno da komunisti ne vjeruju u ništa jer su većinom ateisti, biće da si ih pobrkao sa satanistima, no njihov simbol nije petokraka zvijezda, nego obrnuti pentagram, sa dva kraka okrenuta prema gore (kao simbol rogova). Bog nije uopšte "poslao komunizam na smetlište istorije" jer mi nikad nijesmo ni imali pravi komunizam, budući da je to utopijsko društvo. U pravom komunizmu - nema društvenih klasa, ne postoji država, niti novac. Svako bi radio koliko može, i dobio bi za familiju onoliko koliko mu treba. Očito je da mi nijesmo živjeli u takvom sistemu. Ovo kod nas je bio socijalizam, ili da budemo precizniji - socijalističko samoupravljanje sa nekim negativnim elementima Staljinizma (iako ne tako strogo kao u npr Śevernoj Koreji) - znači, takav sistem i dalje postoji. Što se tiče tvoga Save Nemanjića, on je za nas Crnogorce bio okupator, a ja nijesam komunista nego krilaš.
Zašto?

28. 01. 2016 - 00:24

Zbog čega je Sava bitan nama Crnogorcima, zna li ko?
Dabiše onizi te vas jašu...

28. 01. 2016 - 13:11

...evo više od kvarat od vijeka-vladali s'vama ka sa vašim precima-koji pojahu ka i vi juče-danas-šutra i za vjekova vjekova u narijed:"brat je mio koje vjere bio smo da je OKUPATOR"!!!! Dakle nije problem u svtoga sava-nego u vama potomcima LAKOMIH LISICA-_pragenima koji nemaju nikakve veze sa CRNOGORCIMA! Reče vama vaš doc.dr Miroslav Ćosović Prentindolac-objašnjavajući vam onije 104% pragena pestokupljavina od Anadiljje do Balkan! Na ovaj isti portal u one njegove i vaše teme-koje vam "budućnost u prsle moždane kroje":"SLOVENSTVO NI U NAZNAKAMA"-ZARAD RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA BALKANU"!!!
ipak

28. 01. 2016 - 15:01

bolje ti idi naberi drva nije za tebe ovo chicha
Ubra sam drva...

03. 02. 2016 - 09:47

...poitaj "ipak"-da na tebi saždenem ubrana drva-poitaj ipak si podesan za jahanje i tovarenje! "ipak poitajjjjjj!
Ja

28. 01. 2016 - 14:22

Što Vi uopčte znate , ako tražite odgovor na pitanje koje ste postavili. Prvi znak koliko neko zna ne dobija se iz njegovog odgovora nego iz postavljenog pitanja. Smislenije bi bilo da ste pitali koliko azbuka ili abeceda ima slova. Isto važi i za sve ove koji su "lajkovali" Vaše pitanje. Vjerovatno imate internet, ako ne valjda ste čuli za onu narodnu - strpljen spašen.
spavle

28. 01. 2016 - 18:16

Ко је тебе овластио да постављаш питања у име Црногораца. Свети Сава је битан за 30% Срба, и 60% верника Српске православне цркве у Црној Гори. Ти и обожаваоци Ћосовића се скупите и пребројте се да видимо колико вас има.
Za Spavla

25. 04. 2017 - 23:23

Spavle, ti sa nama Crnogorcima nemaš nikakve veze, a tvojih "srba u Cg" nema "30%" nego 28% - procenti vam i dalje padaju jer se razumni ljudi vraćaju izvornom Crnogorstvu, a oni nerazumni se sele u svoju navodnu "otadžbinu"(zapravo zemlju koja nas je okupirala dva puta u istoriji). Tvoja tj Ristova crkva nema "60%" vjernika, već odavno vam je broj pao na oko 48%, i takođe je u daljnjem padu, jer se narod vraća našoj obnovljenoj i autokefalnoj Crnogorskoj Pravoslavnoj crkvu. No, neki rađe postanu i ateisti, nego da slušaju Ristove govore mržnje protiv našeg naroda. Ima ih i koji su prešli u protestante, i razne druge vjere, svejedno je, ali sve je bolje od tvoga svetosavskog kulta koji je izazvao sve ratove na Balkanu. Dakle Spavle, zaludu ti maštarije, pogledaj malo realnost u oči, tvoji velikoserbski snovi se raspadaju zajedno sa vašom "matičnom državom", a mi etnički Crnogorci koji smo očuvali svoju narodnosnu svijest - idemo u NATO i EU ;)))))
Sveti_Njegos

29. 04. 2017 - 11:40

"Procenti nam padaju"? Bilo je samo 9% Srba u Crnoj Gori u 1991, a prije toga 96% Srba u 1914 Kraljevini Crne Gore. Dakle broj crnogoraca i Srba se menja iz dana u dan u CG ali Bogu hvala, Srpstvo je cvrsto ukorenjeno u CG, sto duze opstajemo, to smo jaci i tvrdji. "Tvrd je orah, vocka cudnovata - ne slomi ga al zube polomi!"
Za Ercegovačkog pisca bajki

29. 04. 2017 - 13:07

Vas nikad u istoriji nije bilo "96% u Cg", u kraljevini Cg nije bilo popisa po narodnosti nego samo po vjeri, no za tvoju informaciju Crnogorci se pišu velikim početnim slovom jado. Tvoj maštoviti oraščić će prsnuti na paramparčad jer Bogu hvala Crna Gora ulazi u NATO, i to će biti kraj asimilatorskog projekta tzv "srpstva", i fantazija tvojih bajkovitih pjesnika rodom iz Bih. 2001.godine kada je bio vrhunac posrbljavanja, bilo vas je 31,99%, i to je maksimum koliko vas je realno ikada bilo ovđe, zahvaljujući Ristu i njegovoj propagandi, no zaludu vam sve, jer nakon referenduma, broj vam polako ali sigurno pada, 2011. godine bilo vas je 28,73%, a sada vas je i manje, jer oni razumniji poput Kilibarde se vraćaju izvornom Crnogorstvu i našim Dukljanskim korijenima, a oni nedokazni se sve više sele u svoju jedinu zemlju, eno ih u Bg na Terazijama, samo još čekamo da se Vojvođani i Sandžaklije otcijepe, i to će biti kraj vaše hegemonije na Balkanu ;)))))
Stanislav

28. 01. 2016 - 22:42

Crnogorcima je svakako Sava bitan ali Titogorcima tj Milogorcima nije,jer su otpadnici. Sava je narodnu srbsku pravoslavancu crkvu na tim prostorima osnovao,a Nemanja je oslobodio te prostore od vazalstva Grcima. Pa kako su Crnojevici slavili Nemanju kao crveno slovo 1494 i Savu kao pocetno crveno slovo,tako je on Zecanima i Cg bitan...a nebitan je onima koji nemaju duh Crnojevica i Petrovica,dakle,koji i nisu po duhu ni Zecani ni Cg.
Za Stanislava

25. 04. 2017 - 23:39

Naprotiv Stanislave bre, nama Crnogorcima vaš okupator Sava Nemanjić ne znači ama baš ništa. Pravoslavlje u Cg nijesu donijeli Nemanjići nego Grci, to je i vašim zaštitnicima Rusima rekao Sv Petar Cetinjski: “Od najstarijeg vremena vjeru hrišćansku nijesmo od Rusa, nego od Grka primili”, Kao što vidiš, i Rusi su pokušavali silom da kontrolišu našu crkvu ali im to nije pošlo za rukom, kao ni vama, čak nakon dvije okupacije u istoriji. Vizantinci su dakle osnivači prve hrišćanske zajednice u Duklji, naša prva crkva bila je starohrišćanska (prije crkvenog raskola) - znači starija je od vašeg svetosavskog kulta kojeg su osnovali vaši okupatori Nemanjići tj Sava. Crnojevići izvorno nijesu slavili Nemanjiće no je to uveo Đurađ koji je bio dijete iz mješanog braka, nekoliko puta sam objašnjavao štetnost takvih plemićkih brakova, ali činjenica je da su sve evropske države imale mješane vladarske brakove sa neprijateljskim državama zbog "političkog mira", što je bilo kobno za male narode.
Mita

21. 01. 2018 - 20:54

Prijatelju...da odgovorim pitnjem...Sta Crnogorcima znaci Sv.Vasilije Ostroski,Srbin iz Hercegovine
Tačno tako

28. 01. 2016 - 00:29

Eto odlično objašnjeno, taj dva puta u istoriji anatemisani kult poznat kao svetosavlje je 1856 godine implantiran u Cg, zahvaljujući naivnoj politici knjaza Danila, koji je puštio u zemlju Nikanora Ivanovića, koji je taj kult importovao u Cg. Takvoj spodobi dati titulu vladike bilo je kobno za naš narod...no Njegoš i Nikola su radili još mnogo veće greške od Danila. Dakako, za Crnojeviće su Nemanjići bili obični sveci izvanjskog porijekla, ne bi ih ni stavljali u kalendar da Ivan Crnojević nije bio u mješanom braku sa ćerkom Stjepana Kosače, inače posrbljenih Hercegovca...što opet dokazuje koliko su takvi plemićki/politički brakovi nanijeli štete našem narodu. Buštatlije i ovi ostali lažni Crnojevići su obični plaćenici koji izmišljaju svoje navodno porijeklo po nalogu Rista i kompanije, slično kao i lažni princ Stefan Černetić i još mnogi drugi velikosrbi koji svojataju crnogorski prijesto, no od toga neće biti ništa, Crna Gora je republika, zaludu im rojalistička maštanja :-)
mikica

28. 01. 2016 - 09:26

Tačno pomewnu da je Marija, žena Ivanova Kosačina kćerka (uzgred, Ivan je kod ovog Kosače prethodno služio na dvoru desetak godina), ali i Ivanova majka je Albanka (Marija se i ona zvala).Ovi jadovi jadni - koje od milošte zovu "turbo-Crnogorci" hoće danas "silon na sramotu" da kanonizuju Ivana Crnojevića za sveca NVO CPC.. Naravno da imaju pravo da rade sve po svom naumu.Valjda nema ko drugi da konkuriše ("kada đevojke nema i babu vode"). Uz ovo moramo reći istinu da ta dinastija je trajala m a nj e od jednog vijeka. Jako buknula pa odmah se splasnula. Sramno se ugasila. Priča o onim tamo Nemanićima bitno je drugačija.Mogli bi mi ovdje razvezati dugu, dugu priču na ovu temu, ali nema svrhe. A ovaj članak gore - ispod svake crte je. Pi!
Za Mikicu

28. 01. 2016 - 13:09

Dakako da vama smeta istina u ovome članku gospođice, ali protiv istine ne možete, koliko god uporno lagali, to je na kraju krajeva priznao i vaš Dobrica Ćosić ;-) Naša obnovljena i autokefalna crkva je već odavno kanonizovala Sv Ivana Crnojevića Pravednog, kukaj ako ti to smeta, a mi nijesmo "turbo", nego 100% Crnogorci i patrioti...za razliku od vas čiji su se prađedovi 1918. godine odrekli istorije.
Knez

29. 01. 2016 - 01:46

A kako su tvoji nemanjici postali sveci, zapitaj se malo ili procitaj jos ponesto, osim istorije serbske od Beca do male azije,
Mene čudi kako ovi..

28. 01. 2016 - 15:03

...veljesrbi nijesu više zapeli-pa da svojataju vazalčiće poturčenjake CrnoIvanbegoviće-Skenderbegoviće od Skadra i Zete i pa donje i pa gornje"-lele ti ga moja rajo-turskije pragena i nagona?
Jole...

03. 02. 2016 - 22:39

Opisao si sam sebe prelijepo i istinito...veljesrbinu bivši komunjaro...
Za Joleta

28. 04. 2017 - 00:02

More Jole, kome se ti rugaš sa vazalčićima i poturčenjacima momče? Pa vi ste 500 godina robovali pod Osmanlijama, prije toga ste imali relativno kratak period nezavisnosti kada su vaši siledžije i okupatori Nemanjići nastojali silom da nametnu vaše ropsko ime manjim južnoslovenskim narodima, no prije Nemanjića ste robovali, malo pod Bugarima, a malo pod Vizantincima, koji su vam i dali ovo vaše "slavno" ime sa kojim se danas hvališete, koje zapravo označava sluganstvo, osim u vašoj mašti, jer prema vašem "geniju" prof.prim.dr.mr.ing.sci Deretiću vaš "etnonim" označava "božanski narod", eee vala, ima li đe arogantnijeg i maštovitijeg naroda na svijetu? :P
L Dabanović

28. 01. 2016 - 05:41

Mene interesuje kako je ovo današnje srpsto-odnosno raja/milet kojem je 15 pasova/generacija tursko podaništvo klicu zamećalo a raja/milet rađala-a u te 15 pasova/generacija slugarenja i turskog podaništva nijesu ni glas podizali za odbranu srpstva kojim se danas vabe a kamoli za njega ginuli-pa kako ovo današnje srpstvo može nosit ime i naslijedit nekoog što su s Turcima istračili? Još jedno pitanje-kako mogu Crnogorci bit isti narod s današnjim Srbima a oni s Turcima predvodili borbe neprestalne protiv Crnogoraca i nekoliko puta im harali Crnu Goru? Zna se da je Njegoš to srednjovjekovno srpstvo sahranio i opoja mitom da bi druge kuražio a da su mu Nemanje bile ka i Murati-pa mi nemojte (ka neke danas crnogorske vucibatine) reć da su Crnogorci po Njegošu Srbi.A zna se i za namjere kralja Nikole da tom rajom vlada.Pa mu te namjere dale pjesnički polet da ih prisvaja ka Crnogorce-a zna se da bi to isto učinio i uda šćer da je ta milet bila i od Eskima.
Bez L Dabanovića.....

28. 01. 2016 - 13:13

...nema spasa Crnoj Gori i Crnogorcima? Ja vam jemac-dok vam takvi vonjaju - u "jekološkoj NDMNE...?!
Jole napred..

28. 01. 2016 - 15:48

--- neprestaj pušiti i pjeniti održavaj to tvoje sveto nasljeđe.Kad ti prifali da nemaš što pušit javi se i ako sam ostara mogu se još na noge držat.
L Dabanoviću..

29. 01. 2016 - 09:27

..zbog ostarelosti-vama se tradicijom obiteljskom oće-da ga pušite uljezima-ilegalcima-koji vam popravljaju ostarelu racu-da se na noge /o/držite?
L Dabanoviću...

29. 01. 2016 - 10:11

...ti mjeriš tvojim obiteljskim metrom-da smo svi pušači-ka vi "honrarlcima"-koji vas /p/odžavaju da ostanete na noge-da se nebiste potulili..? Štuje i volite tvoj susjed Jole...
RAM

28. 01. 2016 - 06:28

Tekst "bogatog" sadrzaja ! Od Svetog Save do Novaka Djokovica ! A temom iz naslova su se bavili mnogi, kako autor rece, naucnici. Jednom je nesto slicno izjavio i pravi istoricar Dj. Borozan, Ali je brzo odustao od te teme. Jer se pojavilo mnostvo neoborivih kontraargumenata : pocev od brojnih crkava u CG posvecenih Svetom Savi Srpskom, preko fresaka, do prastarih toponima.
Kako se zove ona Crkva

29. 01. 2016 - 12:51

...na sred Njeguša-...oklen je i Bratsvo guvernadura Radonjića-koji su rame uz rame sa Petrovićima Njegoš pisali i ispisali-svojom krvlju i pameću časnu i junačku i čojsku ISTORIJU CRNE GORE? I znali se kad je ograđena-i koje godine? I ko je ogradio i finacirao? Džaba koze mekekeću-kad nijesu "sanske šute" koze?! Na njihovu-žalost imaju rogove te ih same sebi za svijeće zađijedaju-a ove kao protivuslugu-ne dadu im da sami sebe lažu/lažete?
Za neznavenog Joleta

26. 04. 2017 - 23:45

Tvoji Radonjići, i bajkoviti pjesnici, te svi ostali posrbljeni istočni Ercegovci koji ne razlikuju vjeru od narodnosti i koji okupatore Nemanjiće smatraju za "pretke" - nemaju nikakve veze sa čašću, još manje sa pameću, ali bogme ni sa našom Crnogorskom Crnom Gorom, jer našoj istoriji su nanijeli samo zlo, zbog sopstvene neukosti, kao i zbog pohlepe za vlašću nad većom državom. Džaba ......ćeš Jole, možeš da lažeš sam sebi, no nama etničkim Crnogorcima bogme ne možeš, mi smo potomci starih Dukljana, a tvoji preci su bili oni koji su 1918. godine rekli da "stavljaju na stranu istoriju", te da "više nijesu Crnogorci nego Srbi", eto tako ste vi nastali avetinjo.
Za Ramu

27. 04. 2017 - 00:06

Ramo bolan ili bolje rečeno bre, tzv "CANU istoričari" nemaju pojma o realnoj istoriji budući da je to samo ispostava asimilatorske SANU. Vaše velikoserbske bajke nijesu nikakvi "argumenti", a još manje "neoborivi". Profesori Radoslav Rotković i Sreten Zeković su odavno opisali korijene vaših lažibajki, a oni leže u vašim prvim okupatorima Nemanjićima. Vaše crkve su oni gradili za vrijeme njihove okupacije naše prve države Duklje, tako nastadoše i njihove freske, no što se tiče navodnih "toponima", oni uopšte nijesu "prastari", nego su nastali u 19. vijeku kada je naivni Nikola zbog svoje pohlepe za vlašću nad Srbijom počeo da srpči naše toponime i daje im imena po vašim okupatorima, maštajući da će ga velikosrbi prihvatiti za svog kralja. Dakako, vaši lukavi agitatori su imali svoje prste u tome, lukavo ga obrađujući lažnim obećanjima i slatkorječivim tepanjem kako bi izmanipulisali njegov ionako arogantan ego. Jadnik je tek u izgnanstvu shvatio da su ga nasamarili ka' magare.
fatamorgana

28. 01. 2016 - 06:54

Da li iko postavlja pitanje zasto crnogorska nacija i dan danas prakticno ne postoji. Zasto nijesmo bili zasebna nacija kroz istoriju a imali smo sve uslove za to? Zasto su nam se djedovi zvali Srbima i bili ponosni zbog toga? Zasto bitku za crnogorsku naciju bijemo danas a nijesmo u proslosti? U cemu li je kvaka?? Ima li iko (bez nacional sovinista, molim) odgovor?
Fatajorgana

28. 01. 2016 - 08:48

A zasto crnogorska nacija ne posttoji, jer su Srbi tako odlucili? A kad oni nesto odluce to je Sveto pismo. Mada se suska da je i Obama , a bice i Klintonovica ako pobijedi. Ce da viddite breee.
nemere

28. 01. 2016 - 08:57

Pa ako su Crnogorci Srbi onda ovi današnji Srbi ne mogu bit Srbi-sve mogu ali to 'nemere'.
Za Fatamorganu

26. 04. 2017 - 23:56

Crnogorska nacija itekako postoji, i bili smo posebna nacija kroz istoriju, naši đedovi nikad se nijesu proglašavali "srbima", takve besmislice možeš trabunjati samo u sopstveno ime, a ne u ime cijelog naroda. Crnogorci kao nacija spominju se još u 16. vijeku - Petar Ćuda, sin Radovanov, iz Paštrovića, pojavljuje se u sudsko-notarskim spisima od 8. oktobra 1522. kao ''Čovjek Crnogorske Nacije'' (Latinski dokumenti iz sudsko-notarskih spisa Državnoga arhiva u Kotoru, XXXV, str. 37, od 8. 10. 1522). Cijela naša dijaspora prije više od 100 godina deklarisala se kao Crnogorci, i to u dvije rubrike (nationality i race of people) - dakle pod nacija i "rasa" (misli se na etničku pripadnmost), a niti u jednoj jedinoj rubrici se nijesu pisali kao "srbi", uprkos propagandi posrbljene rojalističke elite izvanjskog porijekla, koji su nažalost vladali našom zemljom i prije okupacije 1918. godine. Dakle, mi smo nacija odavno, kvaka je u tome što su nam okupatori falsifikovali istoriju.
Sveti_Njegos

29. 04. 2017 - 12:22

crnogorska nacija postoji koliko i vojvodjanska nacija ili dubrovnicka nacija
Za Ercegovačkog pisca bajki

29. 04. 2017 - 16:15

Dubrovnik je bio samo polis (grad-država), za razliku od naše Crne Gore, a Vojvodina nikad nije ni bila država nego samo pokrajina. Niko nikad u istoriji nije spominjao "dubrovačku naciju", niti "vojvođansku naciju", ali su zato više puta spominjali našu Crnogorsku naciju, i to zasebno od vaše serbsko-horvatske, uprkos propagandi tvojih neukih pjesnika, tako da tvoja maštovita teorija pada u vodu momče, piši kući propalo je, Crna Gora ide u NATO i EU, a vi lagano u pašaluk ;)))))
Za pjesničkog bajkopisca

29. 04. 2017 - 18:02

Dubrovnik je bio polis (grad država), za razliku od naše Crne Gore, koja je bila država u pravom smislu te riječi, a Vojvodina nikad nije ni bila država. Osim toga, niko nikad u istoriji nije spominjao nikakvu "vojvođansku naciju", niti "dubrovačku naciju", ali je zato naša Crnogorska nacija spominjana više puta, i to zasebno od vaše serbsko-horvatske nacije, tako da tvoja bajkovita teorija pada u vodu momče ;)))))
ja lično

28. 01. 2016 - 07:50

e odavno nijest imali pisaniju gdina historičara.da sv.Sava nije bio pretjerano značajan u srednjovjekovnoj Zeti ne sporim. značajni su bili oni kojima je tadašnja vlastela davala prednost. da bi se razvio kult potrebno je vrijeme a to svakako ne može u tako kratkom periodu.Mada ne bih rekao da je ni sv Vladimir na većem dijelu teritorije današnje CG uopšte bio poznat pa ga naša historija danas veliča kao da je sv Nikola.mene čudi više kako to da su nam svi vladari zadnjih 200 god bili ne znaveni i podložni prevari serbskoj a da smo mi danas tako pametni i samosvjesni. pljujući po najboljem u prošlosti pljuemo po nama danas. SHVATITE jednom Crne Gore nema bez Petrovića sve prije toga su plemenske skupine i lokalne državice.kakvi su da su oni su nas uobličili i stvorili i nije pametno dovoditi u pitanje njihovu pamet
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 14:55

"... s-v-e p-r-i-j-e toga su plemenske skupine i lokalne državice ..." - A ŠTO ĆEMO SA 112 GODINICAH DUKLJANSKOGA SLAVNOGA KRALJEVSTVA (OD 1077. DO 1189.) i 8 (OSAM) KRALJEVA VOJISLAVLJEVIĆA?!? A, I OVO TI JE BAŠ MUDRO I NAUČNO UTEMELJENO: "M-a-d-a n-e b-i-h r-e-k-a-o da je ni sv Vladimir na većem dijelu teritorije današnje CG u-o-p-š-t-e bio p-o-z-n-a-t ..."!
ja licno

28. 01. 2016 - 19:34

Koja crkva je posvecena sv Vladimiru sjeverno od Bioca ? Bilo kada u nasoj povijesti? Dukljanska era je nebitan period za savremenu istoriju.previse mala teritorija ne vezana sa danasnjom cg .nebitna za tadasnji svijet .premalo istorijskih podataka.100 tinjak godina od jojih je osvijetljeno dva tri vladara.slicnih drzavica je bilo na svakom koraku.to je prwd historisko doba sa danasnjeg stanovista.da li se stanovnik bilo koje susjedne drzave odmah iza granice cg smatra crnogorcem ??? Razmislite o tome dukljani
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 20:02

SVE SI PROMAŠIO! ALI, BAR SI ISKREN U SVOJOJ ISKOMPLEKSIRANOSTI I DOSLJEDNOM PLJUVANJU PO PRAĐEDOVSKOJ POVIJESTI I NJIHOVIM KOČINAMA (PREKO 20 GENERACIJA)! ZA TAKVE KA' TI SE VELI: "VIŠI KATOLIK OD PAPE"!
ja licno

28. 01. 2016 - 21:46

Gradjanski opet se dernjas.umijes li da iskljucis sam velika slova hahaha.nosta ja nijesam pomijesao tebe je napala neka zelja da ruseci srpsku mitomaniju stvaras nekakvu dukljansku.vidis na primjrru susjeda da to nicemu ne vodi.kad nijesu oni sa toliko truda stvorili nista bitno sta cete ti i coske od dva ipo kralja , opsade Bara i sabiranja po cukama cetinjskim?
ja licno

28. 01. 2016 - 21:46

Gradjanski opet se dernjas.umijes li da iskljucis sam velika slova hahaha.nosta ja nijesam pomijesao tebe je napala neka zelja da ruseci srpsku mitomaniju stvaras nekakvu dukljansku.vidis na primjrru susjeda da to nicemu ne vodi.kad nijesu oni sa toliko truda stvorili nista bitno sta cete ti i coske od dva ipo kralja , opsade Bara i sabiranja po cukama cetinjskim?
Ti Lično

17. 08. 2017 - 09:36

Dukljanska era je bitna za nas Crnogorce, budući da smo mi potomci Dukljana, i normalno da mi etnički Crnogorci ne smatramo svakog iza granice Cg Crnogorcima, a znaš li zašto? Bez obzira što je Bodin osvojio mnoge države u komšiluku, ali mi nikad nijesmo vršili etničku, vjersku ili jezičnu asimilaciju, za razliku od vaših siledžija Nemanjića. Prema tome, Sv Vladimir Dukljanski je za nas najbitniji svetac, a vaš okupator Sava Nemanjić za nas ne znači ništa dobro.
Dragi GRAĐANSKI.....

28. 01. 2016 - 22:32

...ti potvrdi "demokracku snagu" Duklje koja je za 112 godina promijenila 8(OSAM) KRALJEVA"(gledajući sa distance današnje demokrcke NDMNE to je bio demokracki iskorak države Duklje-u odnosu na nas đe našega KRALJA MILA držimo više od 25 godina!)! Ali,bora mi-brez"patetike"mora se odati priznanje -da Jedina Slobodna kroz ISTORIJU CRNA GORA PETROVIĆA NJEGOŠA nije toliko promijenila Vladika-za 22O (DVIJESTOTINEIDVADEST)godina! Mora da su kapaciteti tija kraljeva bili ograničenog dometa? More biti bogu mi, da ih je napada ovaj "VIRUS Z/D/IK"-đe vam se volumen glave smanjuje-a moždani kržljaju-ka bezcvijetna paparatina? Bože sačuvaj o čem vi po ovim portalima mlatinjate-i što je naj najgore nemate nimalo "kršanskoga bića" pa da zažalite za veljijem demokrcijem gubitkom NDMNE-đe poslije dvadest i sedam/27/ godina sahraniste samoubic/e/u(ubio je sebe i vas-1989) iz nenarodne nelegitimne skupštine iz ulice"Čerga i bekica"-u glavnome gradu naše Domovine-senca države??! E bogu mi...?
Dragi Jole

28. 04. 2017 - 11:00

Jole bre, Vojislavljevići su naša prva dinastija, koja je vladala našom najstarijom državom Dukljom, koja se kasnije proširila Bodinovim osvajanjem tvoje Raške, Bosine i Hercegovine, i postala teritorijalno najveća naša država u istoriji, a tvoji poetski vladari "velike mudrosti" i bosansko-ercegovačkog porijekla to nikad nijesu uspjeli, no i tvoji pjesnici su itekako imali promjenu vlasti, za vrijeme Cara Śćepana Malog, koji su pokazao kao neuporedivo sposobniji vladar od njih. Milo nama Crnogorcima nije "kralj", biće da si nas pobrkao sa tzv "milogorcima". Mi etnički Crnogorci imamo našeg Slavka Perovića, i imaćemo našu Slobodnu i Crnogorsku Crnu Goru, jer mi ulazimo u EU i NATO, kopčaš Jole bre, znamo da tebi i tvojima najviše smeta upravo ta činjenica ;)))))
Ti Lično

28. 04. 2017 - 10:50

Sv Vladimir Dukljanski je naš prvi svetitelj, iz naše prve države Duklje, i daleko je stariji od vašeg okupatora Save Nemanjića, no kao što si i sam rekao, kultu treba vremena da se razvije, a imaj na umu da su Nemanjići u okupiranoj Duklji zatirali sve tragove naše prve dinastije Vojislavljevića. Zato se Vladimirov kult još uvijek nije slavio za vrijeme Đurađa Crnojevića, no činjenica je da je ipak obnovljena naša tradicija, te da naš svetitelj nije zaboravljen. Takođe ne zaboravimo da su ga vaši velikosrbi prisvojili tek u 19. vijeku, dodajući mu lažno ime "Jovan". Osim toga, CG bi itekako postojala bez tvojih ljubljenih i "premudrih" pjesnika, ne mogu nama izvanjci rodom iz Bih da određuju istoriju. Da su staru Crnu Goru vodili etnički Crnogorci, danas bi mi bili slobodan narod, no nažalost još uvijek nijesmo, a ti drugar ne veličaj tobožnju "pamet" ljudi koji su naš narod gurali u propast i asimilaciju zbog sopstvene pohlepe za vlašću. Bili su naivci, to je činjenica nepobitna.
Krstaš

28. 01. 2016 - 08:37

Sava nije svetac bio no ubica. Ubio je 20 000 Bogumula u Bosni. Tako mi tog "sveca"!
mikica

28. 01. 2016 - 09:49

Čime ih je ubio - jadan ne bio? Handzarom ili krstom? Niti jednim niti drugim! E, svi ti "mrtvi" bogumili su kasnije listom prihvatili Islam! I danas ih je Bosna krcata. Da su živi i zdravi!
Крсташ барјак Југовића

28. 01. 2016 - 10:02

А Петар I Петровић је штедио Турке и муслимане? А Јован Владимир? Имај подједнаке аршине за све, а не различите. Аутор текста упорно наводи оне извјештаје о путницима који улазе у САД. Господине, тамо пише да је неко и далматинске националност, па аустро-угарске, а оне, сложећемо се, нису постојале, нити данас постоје. Тако да то што некоме пише "montenegrin" не значи ништа, јер се тамо уписивало држављанство (nationality) или race of people. За нпр. Николу Петрановића пише да је Србин. Знајући да није из Србије, шта би ово Србин могло да значи?
Za neukog Jugovića

04. 05. 2017 - 22:11

Prije svega, nije postojao nikakav "Jovan" Vladimir, to ime su mu dodali velikosrbi koji u ga prisvojili u 19. vijeku. Nadalje, autor teksta navodi podatke koje smetaju vama bjelašima, naša dijaspora od prije više od 100 godina deklarisala se kao Crnogorci po narodnosti, i to u dvije rubrike - nacija (nationality) i etnička pripadnost (race of people). Dalmatinci kao nacija danas više ne postoje (većinom su pohrvaćeni), no tada su još postojali, tek kao informacija za vas koji ne znate. Oni su nastali od starog ilirskog plemena Dalmati, koje je romanizovano rimskim osvajanjima, kasnije slovenizovano dolaskom Slovena. Zato danas Hrvatska ima izlaz na more, a vi nemate, jer nijeste uspjeli da posrbite našu Crnu Goru. Niko nije pisao da je "austro-ugarske nacionalnosti", na zapadu riječ "nationality" je sinonim za državu porijekla, ali race of people je za narodnost u etničkom smislu, naši ljudi niđe se nijesu pisali kao "srbi", no Crnogorci u obje rubrike, to je nepobitna činjenica.
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 14:07

KRSTAŠ - TAČNO I BRAVO! SAMO DA DODAM: ZNA LI SE KAD JE IMPORTOVAN "KULT" NJEGOVOGA TATKA "SVETOGA SIMEONA SMRADOTOČIVOG"? NEKO KO JE BIO ZLIKOVAC, OKUPATOR, KRVNIK, KO JE U DUKLJU NAM "DONIO" TOLIKO BOLA I PROSUO TOLIKO SILNE KRVI I SUZA, "UNIO" TOLIKO STRAHA I IZAZVA' ONDAŠNJE ZBJEGOVE - KO JE TOLIKO TRUDNICA NABO(J)O NA KOPLJA (USMRTIVŠI I MAJKE I NEROĐENU ĐECU NAŠIJEH PREDAKAH), ITD., ITD., ..., NE MOŽE BIT "MIROTOČIV", NAKO I SAMO "SMRADOTOČIV"! A, ZAMISLITE TU "SVETOST" SINKA MU SAVATIJA, KOJI JE SVE POBROJANO POSMATRA', PODRŽAVA' I AMINOVA - TATKA SIMEONA ZAMONAŠIO I (PAZITE OVO) "PROGLASIO" SVECEM, A PRED SAMI DAN "PROGLAŠENJA" ZA SVECA - SVU NOĆ DRAGU BAZDELJAVOGA TATKA "DRUKA" I PUNIO MIROTOČIVIJEM "MIROM" - MIRISNIM ULJIMA! KOJA ZBOJNA! A, POGLEDAJTE DANAS POSLJEDICE MEĐU SRBOĆETNICIMA, ČIJI SU PRECI (DUKLJANI) BILI SVJEDOCI, I PRIJE SVEGA - ŽRTVE OVA DVA IMPORTOVANA GLIBAVA "SVECA"!!!
Kome trebaju laži i podmetanja

29. 01. 2016 - 09:10

Ne,ne "tako mi tog "sveca! Nego tako ti sve ćetalo u kuću i pred kućom-moj krilašu-"potomče antifašista-krilaša "prve sramotne nenarodne sloge"-Blaža četnika i krsta Krila krilša-zelenaša od dana žena 1942 goidne sklepane u Banske dvore u Cetinje-pod kotulom fašiste i guvrenera ND/H/MNE Aleksandra Pircia Birolia!!
RAM

28. 01. 2016 - 09:20

Za "fatamorganu" ! Jednostavan je odgovor na Vaše pitanje - u pitanju je prirodna reakcija ljudi na neistine i falsifikate kojima nas zatrpavaju lokalni političari, samozvani "naučnici" i njihovi navijači. Za g-dina Dabanovića : Pretpostavljam da Vam nije poznata činjenica da je Podgorica bila sedamdesetak godina pod turskom vlašću duže nego, recimo, Beograd. A da ne govorimo koliko su bili B.Polje, Pljevlja, beranski kraj... Vjerovatno, da ste to znali ne bi pisali ovakve komentare. I da napomenem da u takozvanoj Staroj Crnoj Gori od 1499.g do vladike Danila faktički nije bilo nikakvog otpora toj istoj turskoj vlasti
Abu khabir muavija

28. 01. 2016 - 10:36

Koliko se ja sjećam istorije knjaz Miloš je bio turski vazal do Berlinskog kongresa,a u tadašnjem Beogradu su živjeli Turci,Jermeni,Cincari,Grci itd. i veoma mali broj Srba(uglavnom služinčadi).Provjeri kada je Beograd uopšte postao glavni grad Srbije.A da, taj Miloš je poslao sultanu usoljenu Karađorđijevu glavu.Srpskog vođu Karađorđa Ubio je drugi vođa, Mesto gde je bilo klanje Srbi zovu Radovanje. Ubijenom i ubici Dignuti su spomenici, Sad se svaki Srbin bije Sa dve svoje istorije.
A prema nalazima biogentičara

29. 01. 2016 - 20:15

...iz demokracke Amerike-i onda i danas u Crnoj Gori žive"tost crnogorci"-od kojijeggg jedan đaolji od vas(Abu...) nema ni PROMILA krvi-pragena Crnogorskije! Na sreću vašu,a bora mi i bruku i sramotu-a zafaleći Alahu i Ameru-vi imate u izobilju-od mogućih !OO% 1O4%-krvi oliti prgenićaa pestokupjavina od Anadolije do Balkana(Tuskije,Arbanškije,Kelckije,Ilirskovlaškije,Čistovalškočobanskozapdnoercegovičkije i ostalije..! Mašla-imate šansu za napredovanje prema postojbini prdaka bliskome i dalekome Istoku-ka zamjena za migrante koji u milionima prelaze iz Azije u Jevroaziju-Bog će dati-a Alah prihvatiti? A da oprostiš-a izvineš-sve okolo naokolo-a kad je kasaba Podgorica postala glavni grad NDMNE? A sudbina je nenaklonjena izgubljenima- u sopstvenim lažima-lagajući sebe-pa se i ti "nazva crnogrcem"? No Ameri vele da nemaš ni promila Crnogorske krvi-gena oliti bazčnih pragena-potomak babe darodavke? Zaslužne za oporavak race tzv.-"tost crogorac"? Mašala!
Joletove fore

18. 08. 2017 - 00:40

A prema nalazima bioenergetičara, ti bi Jole trebao na liječenje, budući da stalno ponavljaš jedne te iste besmislice, kao stari papagaj. Nemoj samo da nam ti pričaš o genetici, jer vaša je većinom osmanlijska, oko 500 godina, a prije toga vizantinska i bugarska ;))
L Dabanović

28. 01. 2016 - 12:42

Ne pričam o porobljenoj teritoriji-a nijedna država nije porobljena dok ima slobodnog parčeta i nijedan narod nije porobljen dok daju otpore. E sad predpostavimo-kako Vi možete naslijeditit oca ili đeda i njihovim se imenom i ostvarenjima ponosit a protiv njih ste predvodili tuđina i ubili ih? Pa još kad se to čini iz generacije u generaciju ka ovo današnje srpstvo što je Turke predvodilo 15 pasova protiv onog pokojnog srpstva a danas se njim vabe i kite-ka da su ga branili i odbranili?
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 16:15

PAZI, MOLIM TI SE - "... "TAKOZVANOJ" STAROJ CRNOJ GORI ..." A, "PROLAZI" KOD TEBE RECIMO IME "STARA HERCEGOVINA", KOJA NIKAD DRŽAVA BILA NIJE (POD TIJEM IMENOM) - TURCI SU JOJ GA DALI SREDINOM DRUGE POLIVINE XV STOLJEĆA! KOMPLEKSI SU ČUDO, A I VAŽNO JE ZNANJE (PRECIZNI PODACI) O BEOGRADU I SRBIJI! DA TI DODAM (PODATAK JE IZ SRPSKE ŠTAMPE) - OD 1900-te (ZNAČI I NAKON DOLASKA KARAĐORĐEVIĆA 1903-će NA VLAST U SRBIJI), PA DO BALKANSKIJA RATOVA U SRBIJI JE PRIJAVLJENO (ZAMISLI BROJ NEPRIJAVLJENIJA (NAVADA JE JEDNA MUKA, A ODVIKA 300 MUKA)) - 8 TISUĆA SILOVANJA SRPKINJA OD STRANE PREOSTALIJA TURAKAH, E, SAD PROBAJ ZAMISLIT - OD XV STOLJEĆA, PA SLJEDEĆIJA SKORO 500 GODINICAH, KAKVA IM JE SITUVACIJA BILA NA TU TEMU!
veliki getsbi

28. 01. 2016 - 20:27

Ram -istine radi valja reći da je CG došla pod tursku vlast 1513 god. (sa Skenderbegom Crnojevićem), a i da su zadnji Turci sa Trešnjeva u Cucama otišli (baš tako -otišli) 1716 god. Ovo je znatno kraće nego robovanje Srbije - ali je ipak 7 -8 pasova. Ne bih se danas zakleo ko u venama ima više anadolske krvi - oni tamo ili mi ovamo.. Za Abu Kabira: Knjaz Miloš je umro 1860 god. dakle 18 god. prije Berlinskog kongresa. Ostalo - manje-više tačno. Za Građanskog: Turci nisu dali Hercegovini to ime.Ovako su stvari tekle: Stjepan Vukčić-Kosača treći put se oženio njemicom Cecilijom i od tazbine je dobio na poklon (ili miraz) titulu "hercog". To je ovdje prevedeno na "herceg" i od tada se Kosačine zemlje zovu Hercegovinom. A ova Cecilija je bila majka Stjepana Hercegovića Kosače koji je u Stambolu primio Islam - postao Ahmed-paša Hercegović, kasnije i veliki vezir. I to najveći veliki vezir porijeklom sa ovih prostora. Ivan Crnojević je ,dakle, poslao sina Stanišu kod ujaka u Stambol.
Kome trebaju laži i podmetanja

29. 01. 2016 - 09:06

Gospon velji geaksbi nije Crna Gora došla pod tursku vlast 1513 godine! Pod tursku vlast došla je i prije 1513 Zeta(gornja i donja) Ivanbega Crnojevića! Ivanbeg je bio vazalčić a kadkad Turski-a kadkad Mlečićki-a njegovi predhodnici-Balšići bijahu vazalčići Nemanjića! Drugo-Stanko Crnojević najmlađi sin Ivanbega-je poturčen u 15 godini života-i od njega poturčenjaka-Turci "izvajaše-sklepaše" Skederbega skadarskog-koji je do 1530 vladao Zetom-u prestonom gradu Žabljaku Crnojevića! Crna Gora Petrovića Njegoša od 1698 pa narednih 220 godina nije bila pod Turcima(Stara Crna Gora)-a ostali djelovi sadanašnje Crne Gore na sablje Petrovića i ostalih CRNOGRSKIH VITEZOVA-su osvajani od TURAKA! A oko tvojega trtljanja-ajde bogati da se mi ne "mučimo"-reci ti nama koje autor-koautr ove "historijske-tvoje 1716 godine-uz obavezu,da nam rekneš u kojoj historijskog čitanci piše? Poitaj-znam ja da ti je ovo omaška-a ne greška"! Što bi reka naš Državni vrhovni odvjetnik čiča Ivca Stankov...?!
veliki getsbi

29. 01. 2016 - 14:54

Gosp. "kome trebaju...." Evo iznijeću samo za tebe par podataka, utuvi ih dobro u glavu - neće ti to škoditi. Zbog ograničenog prostora moram onako - telegrafski.1.Ivan Crnojević ,sin Stefanice i Marije (sestre Skender-bega) vladao je 1465 -1490god.". Stefanica dao sina Ivana kao taoca Hercegu Stjepanu na 10 godina. 3.Mlečani mu daju plemstvo, kao i njegovoj djeci. 4.1479 Mlečani predaju Skadar Turcima. 5.1482 god. sultan Bajazit II prihvatio Ivana kao Gospodara CG i svog sakupljača poreza.(uzgred - taj porez je iznosio 700 dukata, međutim Ivan je od Venecije dobijao 600 dukata subvencija ili apanaže-ne znam. Ovu razliku od 100 dukata nekako je namirivao - vjerovatno trgovinom soli, pošto tada šverc naftom, oružjem i drogom nekako nije išao.Dakle Ivan je mletački vojvoda.5.Od 1481 god osniva se nova prestonica - Cetinje. 6.1483 god ozidan je manastir Svete Bogorodice (danas - Cetinjski) .7.. 1485 god. Ivan seli na Cetinje. - nastaviću.
GRAĐANSKI

29. 01. 2016 - 16:20

CRNOJEVIĆA MANASTIR SVETE BOGORODICE (NAŽALOST DIGNUT U ZRAK NEŠTO PRIJE DOLASKA DANILA PETROVIĆA ZA MITROPOLITA CRNOGORSKOGA), NIJE DANAS CETINJSKI MANASTIR, JER JE TAJ BIO IZGRAĐEN NA ĆIPURU, A IVANOV DVOR NA MJESTO DANAŠNJEGA CETINJSKOGA MANASTIRA! POSLIJE SE, U DOBA VLADIKE DANILA, GRADI CETINJSKI MANASTIR, A SA OBURDANOGA MANASTIRA SU PREUZETI KAPITELI, ITD., KOJI JE INAČE BIO IZGRAĐEN U RENESANSNOM STILU I TO PRIJE NO JE RENESANSA "STIGLA" U BOKU - KOTOR!
..šjor velji geaksbi...

29. 01. 2016 - 19:28

Kako se zvala država->>(možda je imao i pečat-i na njemu je ime države?)- kojom je "upravljao" vazalčić tursko mlečićki -Ivanbeg Crnojević tzv. vojvoda mlečićki i POREZNIK TURSKI>>(ka Šešelj i Toma i Mandić-crnogorski)
veliki getsbi

29. 01. 2016 - 15:17

nastavljam. 8. 1485 god.šalje 14-god. Stanišu (Stanka) u Carigrad sultanu, kao taoca.Ovaj će kod svog ujaka preći na Islam i dobiti ime Skenderbeg. ) 9.1490 god. najstariji sin Đurđe preuzima vlast.10. 1496 god. drugorođeni sin Stefan preuzima vlast. 11. 1498. god. prestaje vladavina loze Crnojević.12. 1513. god. Staniša (sada Skenderbeg vraća se u rodnu kuću na Žabljaku (neće na Cetinje) i nastavlja da vlada CG kao posebnom oblasti izuzetoj iz skadarskog sandžakata. Tako sve do smrti 1530 god. Toliko o tome A što me pitaš za ovaj podatak vezan za 1716 god.to ćeš naći u "istoriji Stare Crne Gore" od Erdeljanovića. Mogao bih ti i stranicu navesti, ali neću - ako te interesuje potrudi se sam.
veliki getsbi

29. 01. 2016 - 18:10

Zaboravih u postu naglasiti da se u Ivanovoj drzavi sudilo po D u s a n o v o m - z a k o n i k u !!!
Za Malog Getsbija

27. 04. 2017 - 23:54

Getsbi bre, opet maštaš momče, samo ti nemoj da "braniš" naše vladare, oni sa vama velikosrbima nemaju nikakve veze. Mnogi narodi su kopirali tuđe zakonike, Hamurabijev, Rimski i još mnoge druge, vladari nekih naroda često su kopirali i zakonike bivših okupatora svoje države, što zbog lijenosti, što zbog razmaženosti, nemara ili neznanja, svi znamo da se nekim vladarima jednostavno nije dalo pisati novi zakonik, pa su samo prepisali neki od starijih. Budući da su Nemanjići okupirali našu prvu državu Duklju, te s obzirom na nepobitnu činjenicu da su masovno zatirali tragove naše prve dinastije Vojislavljevića, Ivanu Crnojeviću nije ostalo ništa drugo no da prepiše mnoge stvari iz zakonika vašeg okupatora Dušana Nemanjića, dakle, u CG Crnojevića, nije se "sudilo po Dušanovom zakoniku", već po preradi toga zakonika, jer nije bilo drugog izbora. No za tvoju informaciju, zakonik nikog ne čini pripadnikom "istog naroda", i Kineski pravnici uče "Rimsko pravo", ali ih to ne čini "Rimljanima".
..šjor velji geaksbi...

29. 01. 2016 - 19:00

...ostavljam tebi Erdeljanovića-te razne srpske biblioteke>>(i ako sam srpske nacionalnosti!)-pa se "načitaj sitan"-a izbjegni laži-da su zadnji Turci otišli iz Cuca 1716 godine! Da ta godina(1716) nije,slučajno, svezana za neki rat između Crne Gore i Turaka te godine i kasnije? Znamo se čoče- ja i ti dobano ko je ko i odkale je ko i kome je "carstvu prilsonjen"do dana današnjega-pusto nasleđe predaka?!
Za Joleta

27. 04. 2017 - 23:36

Kako bre Jole "kome trebaju laži i podmetanja"? Pa valjda vama velikosrbima, jer da nije bilo čiča I. Garašanina, V. Karadžića, S. Milutinovića, M. Medakovića te ostalijeh vaših falsifikatora i plagijatora, nebi bilo ni vaše tzv "slavne istorije", znaš to i sam .............;)))))
Kako se zove ona Crkva

29. 01. 2016 - 12:57

Gospon RAM-ne obraćajte pažnju na insanajvana L Dabonovića! On "crče i izgore" za Crnom Goom i Crnogorcima-ne manje i za Srbima i uopšte za Pravoslavcima-ka krmače za punaniiem koritom! Znate-kad neko nazove Crnogorksu naciju da su kopilad,nakoti i crni vuci-pa dalje rokće da su Crnogorci od svije naroda na Balkanu postojali(po njegom rokćanju!)smo do XIV vijeka..! Dakle-puštite ga niz vodu-nebili prestao da vonja-ubzada od ubazde!!
Jole što ti bi?

29. 01. 2016 - 18:20

A da-poposa si pa ti sad i engleski ovan valja.
Odmori L Dabanoviću...

29. 01. 2016 - 20:24

...i poravi gornji komnetar! Jer kad brljaš-podaštavaš Crnu Goru i Crnogorce-onda si veoma precizan! A kad se braniš i braniš svoje obiteslke svinjarije-riku i blejanje-onda ti se to đaolje nemer razanati?! NIje čudo da si izgubljen-poslije toliko nepravdi te vam u obitelji "napraviše pravoslavci"-na privremenom radu-prilikom oporavka posrnule race? Pa kad odoše ostaste brez imovine-koja vas svađa-zavađa ka krmače okolo naokolo .... korita?!
Slobodan Gluščević

30. 01. 2016 - 11:29

Ramo vrlo dobro znaš da su pojmovi Stara Crna Gora, Stara Hercegovina (kao da postoje mlade) samo izmišljotina kraja 19. vijeka, kako bi se ozvaničio pojam Stara Srbija, koji nikad ništo nije označavao osim pohlepu bezobrazne, pobješnjele srpske elite, da pokrade sve što može, pa čak i ako je i za nebo zakačeno, pa su postali nebeski.
Stanislav

30. 01. 2016 - 13:02

Pa ni jeda prvi papa nekog imena se ne zove I,vec samo II,III,IV..ni 1.svj,rat nije bio 1.do drugog,vec veliki...pa tako ni Stara Herc ili Stara Cg nisu mogle biti stare daok su bile prve i jedine...Herc nekada daleko sira a cg daleko uza,oko Cetinja kraj. Ako Brda nisu bila CG a nisu,sirenjem granica cg postaje to CG..i tu postaju cg od tih brdjana... pa ako vi zamjerate da je neko posrbio nekoga,eto vi ste prvi pocrnogorcili Brdjane,Priorce,Hercegovce istocne itd... iako su i Cg tada Srbi,pa sada kada ocekujete od svih tih ljudi da se deklarisu kao etnicki CG,sto ne dolazi u obzir, jasno je da se oni gade takvog etnickog cg imena i vracaju se starim lokalnim nazivima Hercegovac,Zecanin,Brdjanin,Primorac-Bokelj...a ignorisu duh titogorstva... Uostalom CG i dobija ime po crnim brdima iznad Kotora,koja ujutro nisu osuncana vec crna,a Orijen je bila gora/to je skup srba zecana i herc koji tu pobjeze pred Turcima da ocuva srbsku slobodu kako rece Mihovil Pavlinovic.
Slobodan Gluščević

02. 02. 2016 - 13:55

Stanislave dobro zante da su sve nacije svijeta uzmišljene u modernom dobu. takođe vrlo dobro znate što su srednjovjekovne države, da one nemaju ništo sa stanovništvom koje u njima živi, već se radi o posjedima feudalaca i suverenima koji šire svoj suverenitet podmićivanjima feudaljnih gospodar. Naročito se to ne može odnositi na savrenemo društvo. Postoje države odnosno državni suvereniteti, koji postoje od antike do današnjeg dana, pa otud i Crnoj Gori pravo na suverenitet budući ga je naslijeđivala od zete i Dukklje. Otkud suverenitet drugim balkanskim zemljama? Naravno da svo stanovništvo koje svoje postojanje crpi iz antičke Duklje, pripada crnogorskom nacionalnom biću. Srpsko nacionalno biće, kao proizvod austrijskih pretenzija na Balkan, pripada Svetom Rimskom Carstvu.
Za nevatski pobukog Stanislava

19. 06. 2017 - 09:10

Zaboravljaš da Hercegovina nije postojala u vrijeme naše prve države Duklje, u koju je spadalo i područje današnje Hercegovine. Dukljani su naši preci, nijesmo se mi "pocrnogorčili" nego smo promjenili ime, isto kao što su se Slovenci nekad nazivali Karantancima, Mađari su se nekad zvali Ugari itd. Nikad u istoriji nije navedena nacija Brđanin, Primorac itd, budući da oni nijesu ni imali državu, već samo i isključivo regiju, ali jest navedena nacija i narodnost Crnogorac. Sv Petar Cetinjski ih je razlikovao od nas Crnogoraca zato što nijesu bili dio stare Cg, koja je najbolje očuvala našu svijest o zasebnosti. Nije ovđe bilo nikakvih "srba" osim u vjerskom smislu (pravoslavaca), što je ostatak vaših prvih okupatora Nemannjića, koji su nametnuli to ime kao sinonim za sve pravoslavce pod njihovom okupacijom. Jest, mi smo dobili ime po crnim brdima, Poljaci po poljima, a vi po svom robovanju. M. Pavlinović je bio hrvatski posrbica, zaludu hvališeš otpadnike drugih naroda Balkana jado.
Ispravka krivog naslova

20. 06. 2017 - 08:38

U mom prethodnom komentaru od juče (19. 06. 2017 - 09:10) očito je došlo do greške u naslovu, naime, trebalo je da piše "Za neukog Stanislava", no valjda je u pitanju nekakva onlajn "štamparska greška". Ne znam odakle im "Za nevatski pobukog Stanislava", to ne znači ama baš ništa, nadam se da će admini u buduće pripaziti na takve greške, nije ovo prvi put, bilo je toga i prije. Što se tiče sadržaja samog portala, svaka čast, samo tako i dalje, Crnogorski i patriotski, nek je Vječna Crnogorska Crna Gora!
Slobodane,a nu boga ti...

03. 02. 2016 - 08:12

...čija je vojska uz pomoć Rusa i njihovih admiraala arala i ratovala za Pelješac,Korčulu i Brač spočetka XiX vijeka-a prje toga pogrdila Herceg Novi i Konavle(ka vi 1991) ?! Vrijeme je da zaklopite te prazne lonce(VASA VACUE)-koji van najbolje zvone kad su prazni-ka vama!
Stanislav

28. 01. 2016 - 11:22

Opsiran komentar, mora se kopirati link da bi se procitao tekst. https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/549857418514673/?type=3&theater
Крсто Ивановић

28. 01. 2016 - 13:26

Самосталност Жичке архиепископије је оспоравао Михаило VIII који се сматра, као и патријарх Јован Век, издајником православља јер је потписао Лионску унију која никада није заживјела. Ниједан православни патријарх на Истоку није био против аутокефалности наше помјесне цркве, јер је свети Сава ишао на исток, служио са свим патријарсима и прихваћен као архиепископ, а послије смрти све помјесне цркве га славе као светитеља. Овдје се помиње да је култ светог Саве дошао у Црну Гору захваљујући митрополиту Никанору. Прије свега, у цетињској општини постоје 2 цркве посвећене светом Сави, једна црква посвећена светом Симеону Мироточивом и једна посвећена светом Стефану Дечанском. Свака је изграђена прије XIX вијека. Откуда иконе светог Саве по приморским манастирима, Острогу, Пиви, Морачи из XVI и XVII вијека (прије доласка Петровића)? Зашто многа братства у Дробњаку славе светог Саву као крсну славу?
Krle, Krle

28. 01. 2016 - 14:02

Naravno da je Sava bio poznat teolozima (kaludjerima) i prije 1856. Crkve sv. Save u Crnoj Gori prije 1856. ne postoje. Možda su neke crkve preimenovane poslije 1856. Savinim imenom, kao što je Zlatički potok proglašen u Savin potok!
Крсто Ивановић

28. 01. 2016 - 16:21

Мене који сам поријеклом из Катунске нахије у те приче не можете убиједити, јер су ипак чињенице јасне. Постојале су и цркве и поштовање светих Немањића и прије 1856 и о томе свједоче и цркве и манастири широм Црне Горе.
Krle, Krle!

28. 01. 2016 - 19:26

Postojalo je poštovanje sv. Save, to je istina, ali samo među malim brojem teologa i kaluđera, jer ako ga Njegoš i Petar I nijesu nikad pomenuli, pa jasno je da narod o njemu ništa nije znao. I danas teolozi odlično znaju ko je Grigorije Palama, ili ko je Veliki Antonije, pa to ne znači da oni imaju ikakav kult u narodu.
Крсто Ивановић

28. 01. 2016 - 20:17

Не бих се сложио са тим да у народу није постојао култ светог Саве и да није поштован. Јер откуда му онда храмови, крсна слава Савиндан код многих братстава у Дробњаку, фреске по храмовима и манастирима итд. Колико га је народ поштовао у разним историјским раздобљима и колико је уопште живио у складу са јеванђељем је нешто о чему би се могло расправљати, али култ је сигурно у народу постојао.
Stanislav

28. 01. 2016 - 22:48

http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/crnojevici/crkveni-kalendar-durda-crnojevica-za-1494-godinu/ POGLEDATI FEBRUAR, koledar Crnojevica zecana prebjeglih u cg,stampano na Cetinju, SIMEON MIROTOIVI tj stjepan nemanja crveno slovo... Da li je moguce da su Crnojevici svetosimeonovci a da narod nije slavio sv Simeona??? Dakle crkva je tu ostala ista,uz male izmjene,i dalje spc u cg slavi i Nmanju i Savu samo je sada sava sasvim crveno slovo a Nemanja nije, a jezuistak sekta pod imenom cpc koja siri nesrbski i antsrbski duh nema Savu u koledaru,izbacise ga,a nisu ga izbacili ni Crnojevici ni Petrovici... Prema tome,nema tzv cpc nista sa cg primorskom mitropolijom,sekta ostaje sekta. i to politicka a ne vjerska sekta,koju stvara papa da rasrbi cg i kasnije pokatolici.
L.D

29. 01. 2016 - 10:22

Hajem za Nemanje ka i za Murate i Napoleone-reče Njegoš. A da je crkva ostala srpska ne bi bilo Crnogoraca i Crna Gora bi bila oaza turske raje i srpske mileti. Ali pregnuće naroda u Crnu Goru i borbe neprestalne do Boga stigoše i ON uskrsnu Crnogorce i CPC-da država Crna Gora zanavijek leži na tim temeljima. Kad ośeti propast Crna Gora da će zlatna umrijet SLOBODA udar ISKRU u kamenu stvori Crna Gora CRNOGORCA rodi.
Stanislav

29. 01. 2016 - 12:32

izbacujes rijeci iz konteksta,navedi sta je Njegos govorio,unu izjavu kada rece ne haje za Murate i Nemanje..to je rekao u velikosrbskom kontekru,kakav je i sam bio,samo sto vi sjeckate receno i uklapate kako jezuitima odgovara,jer vas oni placaju. Crnojevici su Neanju slavili kao crveno slovo,a sto Njegos ne haje ni za post,ni za lance sv Petra,zato i je umro od sifilisa mlad.
Stanislav

29. 01. 2016 - 12:39

Mladi Njegoš 1829. godine: Sima Milutinović Sarajlija je u časopisu "Golubica" br. V, za 1843/44 objavio istinitu anegdotu sa Cetinja iz 1829. godine. Njegov učenik Njegoš mu je govorio da u srpstvu (tu riječ je već naučio od Sarajlije), ni približno nema junaka kao što su Crnogorci. Sima Sarajlija se pobunio protiv tih Njegoševih riječi, rekao mu da ima i drugih Srba koji po junaštvu nijesu ništa gori od Crnogoraca. Na to mu je Njegoš rekao: "A da čoče, božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju, nu kud su joj ti junaci sinovi bili, dok joj nije Bog dâ Karađorđa? Ta vi svi fastaste tamo jednoga njega junaštvom; a kad vi Bog njega uze između vas, a vi svi sunovrat u turski jaram opet! No kršna i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje, ni za Murate, pa ni za Bonaparte; svi oni biše pa i preminuše,... http://portalanalitika.me/clanak/211476/dragulji-istorije-vladika-vasilije-petrovic-njegos-nijesmo-sloveni dakle TAKMICENJE U SRBSTVU,A NE NEGIRANJE SRBSTVA!
Za Stanislava

17. 08. 2017 - 09:25

Sima Milutinović je bio njegov velikosrbski učitelj, koji ga je od mladosti indoktrinisao sa tom propagandom laži i mitomanije, zar je mogao uopšte da ispadne bolji? Nije, budimo realni, ionako je bio veoma naivan, i živio je u svijetu mašte, kao i svi umjetnici, plus što je bio izvanjskog porijekla (Bih), tako da je njegov Cg patriotizam bio slab ili bolje rečeno nikakav. Baš zato su ga velikosrbi uzvisili u nebesa, kako bi mogli manipulisati sa njegovim krajnje negativnim primjerom kao uzorom za posrbljavanje našeg tada još neukog i nepismenog naroda. Dakle momče, imaj na umu, njegovo mišljenje, koliko god ga ti lukavo nastojao "interpretirat" - nama etničkim Crnogorcma ne znači ništa, ne mogu nama izvanjci da određuju ko smo i što smo.
L.D u naravi L Dabanoviću....

29. 01. 2016 - 18:47

...bili ti ona ubazda te na ovaj Portal dana 02.travnja.2015 u 14:19 ura...piću cijeni" na temu:"Da li je Sveti Vasilije bio Srbin"(autor Miroslav Ćosović)-jasno i glasno rokćao:"CRNOGORCI su ...iz svih NARODA BALKANA koji su POSTOJALI (samo)do XIV stoljeća"! Znaš li ubazdo kuđ se "đednuše od XIV stoljeća"? Crknućeš-dočekati nećeš "SAN PRAĐEDOVSKI"-da NESTANU "tebi dragi i ljubljeni" -okupatori "naše boke":kako dočara riječima:"NE VOLIM OVE ŠTO SU ŠLJEGLI S'BRDA,ZBOG KOJIH SU SVE PUŠKARNICE SA PALAČA BOKEŠKIH OKRENUTE PREMA NJIMA GORE-BRDIMA-A NE PREMA CIVILIZACIJI-MORU.! OVO NISAM "BRČKAO" NEGO NAPISAO KAKO MISLIM I KAO SU MOJI MISLILI DA SU OKUPATORI DOLAZILI SA BRDA..."(Skala radio Kotor:08/.ožujka.2013 u 13:03 ure na temu:"Radovi kasne(na zgradi AD LUKA KOTOR)zbog izmjene dijela projektne dokumentacije)"!!!! O....O...J..u grobove!!
Ajde Jole

29. 01. 2016 - 19:50

ne moraš ponavljat-pokazao si to i 100 X da ti je najmilije poposat samo ono što ti ja ćušnem.
Odmori L Dabanoviću...

29. 01. 2016 - 20:29

..boga mi zamijeno si me za one vaše obiteljske "sezonske radanike".koji vam popravlju posrnulu racu(prijeti vam istraga!)?! Znali se kad će ročište oko "podjele plijena"-prizemlja(partera)?
veliki getsbi

30. 01. 2016 - 06:57

Jole, Joldašu,Ne znam kada si "šljega ozgorje u primorje",ali vidno je da je još tvoj zavičajni jezik veoma tvrd,bolje reći prljav, a pokušavaš (neuspješno) da u njega umetneš i rabiš ovaj bokeljski (ili bokeški - kako hoćeš) žargon, a koji je zaista veoma mol. Usput ću reći da mi u njemu ponekada smeta ono mnoštvo tuđica - što je opet naslijeđe jedne druge civilizacije i kulture, a ostavilo je kroz vrijeme svoj neumitni trag. Jole - emocije pod noge - fakte na vidjelo !!! Jole, osjetio si da u Boki puhaju neki topli vjetrovi a i vidio si da cvjetaju kamelije i mimoze, pa možda osjećaš neki žal u srcu i nostalgiju za srećnim danima svog djetinjstva kada su cvjetale drenjine i bukve. Ne bih da sam zao i maliciozan, ali to je tako!
velji geaksbi..

01. 02. 2016 - 09:41

... čudno je vaše češanje-onamo đe zaSRBI L Dabanovića.pa mu vi dođete kao "JEZIKOČEŠAGIJA"-po stidnim mjestima tela?! Još čudnije-vama vijek promiče:" brojeći ko je ko u i na zemlji Crnogorskoj-i kojim se "tuđicama" /ne/služi/"! Tim "sistemo vrijednosti" su vam đedovi stimavali nas šljegle na naše more-upoređujući nas sa vama DOGONIMA iz čopora okupatora sa ZAPADA i ŠEVEROZAPADA naše države DUKLJE-odnosno CRNE GORE! Ako bi vas mjerio i stimava na naškom crnogorskom jeziku-vi bi ste bili insanajvani iz reda papkara--sa osobinama hijena i tvorova-narodcki rečeno ubazde od ubazda! Jer,kako prihvatiti "vaše prrebrojavanje"- nas -koji smo SVOJI NA SVOJOJ ZEMLJI-ali eto-"prećerujemo" koristeći tuđice-koje vama "ponekada smetaju"-pa uz "fili-šlag na vašu patološku mržnj"-se potrudiste da nam objasnite da su iste(tuđice) -"jedne druge civilizacije i kulture,a ostavile krzo vrijeme svoj neumitni trag..."? Dobro sričete-"ljubav pema onima gore-šljegih na svoje more"-CRNOGORSKO(Dukljansko?
Stanislav

28. 01. 2016 - 15:55

Cosovic je i sam rekao da su i katolici slavili sv. Savu ali ne institucionalno da je u rkc koledaru,vec kao narod,jer su bili pravslavni Srbi,a i Hercegovina se zvala Hercegovna svetog Save ,puna titula Kosaca... a pola danasnje CG je stara Herc. A Cosovic nije naveo da su Crnojevici slavili isto sv Jovana i sv Savu,prvo crveno slovo,a sv Simeona tj Stjepana Nemanju su slavili kao crveno slovo,pogledati FEBRUAR 1494,i to sve sin Ivana Crnojevca Djuradj,a Ivana proglasise svecem u sekti CPC,dok je Ivanu i njegovom sinu svetac Nemanja a ne okupator...Pa jos izbacise i Arsenija i Savu iz koledara a Simeona nisu samo jer i ne znaju da je to Stjepan Nemanja,haha...Tako to ide kada ateisti i komunjare u mantijama vode "crkvu"... I Tito je htjeo osnovati CPC antisrbsku,ali mu nije uspjelo... http://montenegrina.net/nauka/istorija/crna-gora-do-xix-v/crnojevici/crkveni-kalendar-durda-crnojevica-za-1494-godinu/
Stanislave...

01. 02. 2016 - 10:14

...polako-jer te teško "pratiti"-kad lažeš ! Nije TITO htio osnovati CPC-jer dobro je poznato što je ON mislio o "crkvama"-,a bora mi i njegovi "para naslednici" do/od 1989(vi/ti/oni/- poponježine...)! "crnogorsku crkvu" je stio-započeo "graditi" Štedimlija Marković u NDH Ustaškoj -pot "patronatom" poglavnika Anta Pavelića...! I nije ti dobar put-vrijeđati i omalovažavati Crnogorce i njihovu CRKVU-koju su imali- avtokevalnu od 1766 do 1922! Nota bene u istom vremenu kada MI SRBI nismo imali svoju avtokefalnu pravoslavnu crkvu-koju su potulili okupatori Turci (Pećku patrijašiju)! Zato bi bilo dobro da te tvoje životinjske nagone -samo upražnjavaš u svojoj slavskoj trpezi-kao poklon svecu kojega ti obitelj štujete! Stanislave-ovo je XXI v.-nećemo dati u "krstaške ratove"-za spas i čistotu -vaše paše vjere i crkve? Koja nije nitiće ikada biti i NAS SRBA! Ljep pozdrav od Jola sa Crnogorskog primorja iz rodnog mi Prčanja! Polako de "tost srpski Štedimlijo"? I nauči našu azbuku!
Za neukog Stanislava

08. 08. 2017 - 10:31

Nijesu svi katolici slavili Savu Nemanjića nego samo oni kojima je to nametnuto okupacijom Nemanjića. Inače, znaš i sam da su Nemanjići bili u početku katolici, te da su pokušavali zloupotrijebiti katoličku crkvu u svrhe posrbljavanja ostalih južnoslovenskih naroda, sa ciljem stvaranja "velike srbije", zato su i imenovali tzv "primasa srpskog". Vatikanu je u početku i odgovaralo da se što više Slovena počne nazivati robljem i slugama (servi/serbi), pa su zato podržali krvnike Nemanjiće, koji su bili nešto poput Balkanskh konkvistadora. Kasnije je papa ignorisao neke olitičke zahtjeve Nemanjića, zbog kojih su se oni okrenuli "pravoslavlju" (zapravo svetosavlju), stvarajući svoj kult ličnosti kao tzv "srbsku vjeru", prilikom čega su bili dva puta i anatemisani. Što se tiče Crnojevića, niko nije slavio Savu sve do Đurađa, koji je kao što znamo, bio dijete iz mješanog braka - prema tome, zna se korijen njegovog "srbovanja", zlo koju su nam stvorili mješani politički brakovi.
Ribnica

28. 01. 2016 - 21:58

Ako su 'na istoku', kako rece, priznavali i postovali Vasu crkvu, kako onda objasnjavas da su svi oni bili odbili da Dusana proglase za cara sto je istog tog Nemanjica naceralo da svog blagajnika postavi (naravno nekanonski) za episkopa koji ga je kasnije 'zacario'? Receno je kod nas - 'i u sumi i u gori, istinu zbori'. A ovo sa slavljenjem slave medju crnogorskim plemenima tog nepomenika je posebna prica. Tuzna.
Stanislav

30. 01. 2016 - 12:56

na istoku nisu ni nasu crkvu postovali jer usponom,tj oslobodjenjem od latinskog carstva odmah zele srb crkvu da ukinu,a na patrijarsiju su bacili anatemu i 2 puta je kasnije za Turaka ukinuli,a ni Dusana ne priznavahu za cara jer Grci sve cuvaju za sebe monopol i carski i crkveni kao i cezaropapizam...
Крсто Ивановић

28. 01. 2016 - 13:44

Ми не стављамо мањи или већи ореол светитељу ако његово име у календару пишемо црвеним или црним словима. Јер је немогуће да је свети Антоније Велики већи од света три јерарха, од светих Атанасија и Кирила Александријских, светог Николаја, од светих дванаест апостола. А имена им у том календару нису написана црвеним словима. Зашто не напишете да је име светог Симеона Мироточивог у том календару написано рецимо црвеним словима, иако он од данашњих квазиистроичара слови за окупатора Црне Горе? Или да је назначен празник светог Стефана Дечанског? У том календару нема светог кнеза Лазара или светог краља Милутина, али их има у календарима који ће касније бити објављени.
dzibutaaaliiii

28. 01. 2016 - 14:35

Ne mlati...Nego popij malo te crne Rfailove vodice pa lezi i slusaj o avaturama Rista i Kacavende sa rodjendana kod Pahomija koji je slavio na Tajland sa nekom dobrim momcicima pravoslavnim kako ih oni zovu i tamo igrale poklape sa tim mladim momcim elita sta ces i veliki cuvari svesrpsenstva i vaseljenijskijeskog sigurtanja kituranja malih mladica..Amin..Zivio Sv.Savica iz Sotonica.
Za Krsta Ivanovića

19. 06. 2017 - 08:53

Boja slova jesu definitivno imala veze, a itekako je moguće da je sveti Antun Pustinjak za njih bio "veći od svijeta tri jerarha, itd" - budući da je kalendar napravljen u srednjem vijeku, ne možeš tadašnji zaostali narod mjeriti po današnjim standardima, njihovi prioriteti svetitelja su bili različiti od modernih, da ne nabrajam sve moguće verzije srednjovjekovnih zabluda nastalih iz čistog neznanja, naročito ovđe na Balkanu. Tačno da je okupator Simeon "Mirotočivi" bio napisan crvenim slovima, ali zaboravljaš napomenuti činjenicu da je navedeni kalendar pravio Đurađ Crnojević, inače dijete iz mješanog braka, plod grešaka Ivana Crnojevića, koji se iz političkih razloga oženio istočno-ercegovačkom svetosavkom. Već sam nekoliko puta navodio koliko su štete našem malom narodu stvorili takvi politički brakovi, no kao što rekoh, toga je bilo u cijeloj Evropi i svijetu, međusobno neprijateljske države imale su mješane plemićke i vladarske brakove zbog političkog "mira".
RAM

28. 01. 2016 - 14:17

Za poštovanog Krsta Ivanovića : Na sred Riječke nahije, u Čukovićima, postoji izuzetno dobro očuvana, nerekonstruisana, crkva Jeksa. Izgrađene je na samom početku 17-tog vijeka i živopisana između 1620 i 1625-te godine. Živopisao je veliki srednjovjekovni slikar pop Strahinja iz Budimlje. Na čitavom zapadnom zidu bogomolje su, potpuno očuvane, freske sa likovima Svetog Save i svetog Simeona Mirotočivog. Valjda je to dovoljno i za neznavene.
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 16:18

VJEROVATNO MISLIŠ NA ONOGA "SV. SIMEONA SMRADOTOČIVOG"?!?
Za Ramu

03. 07. 2017 - 09:55

Ramo bolan odnosno bre (da me bolje razumiješ), postoje freske i crkve koje su nastale za vrijeme vaše prve okupacije, od strane krvnika Nemanjića, koje su se kasnije očuvale u posrbljenim brđanskim regijama kao što su Berane, Pljevlja, Andrijevica i ostale asimilacijom najteže pogođene regije na śeveru Cg, no na vašu žalost, mi Crnogorci smo ipak očuvali naš narodnosni identitet, sve do danas, i to uprkos svim vašim upornim, lukavim, podmuklim i siledžijskim metodama nametanja velikosrbske ideologije. Prema tome momče, zaludu se tješiš da tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama, ne mogu nama okupatori rodom iz Raške da određuju ko smo i što smo, jednako kao što to ne mogu ni naivni i za vlašću pohlepni pjesnici rodom iz Bosne, niti polupismeni i vjerski zatucani guslari iz istočne Ercegovine i Brda...eto toliko za neznavene poput tebe, živjela slobodna i nezavisna Crna Gora - Zemlja Dukljanska, našijeh slavnijeh predaka.
Ispravka greške

04. 07. 2017 - 13:41

U mom prethodnom komentaru od 03. 07. 2017 - 09:55 ima jedna štamparska greška, naime, u osmom redu piše "da tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama...", ali zapravo bi trebalo pisati "...sa tim fantazmagoričnim nadri-činjenicama...", mala greška ali je ipak treba ispraviti, da se lakše može shvatiti kontekst cijele rečenice, šteta što na portalu nema mogućnost uređivanja komentara kao što to ima na fejsbuku, nadam se da će u budućnosti biti i ta opcija. U svakom slučaju, drago mi je što i mi Crnogorci imamo jedan procrnogorski portal, budući da je većina medija u Cg nažalost anticrnogorske orijentacije, i tako će biti sve dok na budu pravi, etnički Crnogorci na vlasti, a ne ljudi koji se okreću kako vjetar duva.
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 15:10

ADMINISTRATORU, MOJ ODGOVOR-PODRŠKA "KRSTAŠU" UZ DODATNI KOMENTAR, MI JE IZUZETNO VAŽAN (ZBOG ISTINE, KOJU ČITAOCI TREBAJU ZNAT) I OČEKUJEM DA MI GA BEZ JEDNOGA IZOSTAVLJENOGA (IZBRISANOGA) SLOVA - OBJAVIŠ! A, ONAJ ZA ONOGA "JA LIČNO" - NIJE MI UOPŠTE VAŽAN, JER JE "ON LIČNO" - NEVAŽAN!
Nikola

28. 01. 2016 - 15:57

Možda komentar treba početi čuvenom besedom ave Justina Popović a "Danas je Sveti Sava, danas je srpski Veliki petak......", teško nama.
spavle

28. 01. 2016 - 17:30

Gradonačelnik Čikaga Ram Emanuel proglasio je 27. januar Danom Akademije "Sveti Sava" u Čikagu kao priznanje za rad ove škole, koja nosi ime srpskog svetitelja i zaštitnika prosvetnih i kulturnih ustanova, i njen doprinos široj zajednici.
GRAĐANSKI

28. 01. 2016 - 19:06

spavle - KOLIKO SI TI BAŠ PONEŠEN ZA TOM AMERIKOM? KOLIKO IH CIJENIŠ? KOLIKO SE PO DOBRU NA NJIH INAČE POZIVAŠ? ODGOVORI, ALI ISKRENO? JEDAN ARŠIN - spavle!
Felix

28. 01. 2016 - 20:44

Proces prirodne Dedukljanizacije i povratka svojim korjenima , biću i pameti je u toku, to se već jasno vidi zadnjih par mjeseci na ovom forumu i ako se mnogi koprcaju pa osporavaju svoje srpsko porijeklo, Vjeru i istoriju. Samo još malo strpljenja i najveći dio ljudi zatrovanih Dukljanskim virusom će ozdraviti a mi ih čekamo jer volimo svoju zabludjelu braću Srbe kao i sve druge ljude naravno.
Akumulator

28. 01. 2016 - 23:34

Felix, vjeruješ li da si Srbin?
Za Felixa

13. 07. 2016 - 09:21

Mi Crnogorci smo se već odavno vrnuli svojim pravim, izvornim korijenima, a vi koji ste zabluđeli i proglasili se za pripadnike drugog naroda, vas čeka prirodan proces desrbizacije, odnosno remontenegrizacije - vraćanje crnogorskim korijenima. Dakako, oni koji to ne žele, slobodno mogu da se presele u svoju jedinu zemlju, eno je gore na śeveru. Nama okupatori i veleizdajnici nikad nijesu bili "braća", niti će to ikad biti, vaša crkva nije naša, mi svoj jezik sa ponosom nazivamo našim nacionalnim imenom, kukaj ako ti smeta, ali to nikad ne možeš promjeniti, ni ti, a bogme ni ostali koji su zatrovani svetosavskim virusom, ili ćete ozdraviti i vrnuti se Crnogorstvu, ili će vam ostati samo vaš pašaluk raško-šumadinski. Crna Gora je Crnogoraca, vazda bila i ostala ;)
Milo Vujovic

28. 01. 2016 - 21:10

Taj Kult Romuna tzv.svetog Save jes Svetac koliko i Ja, Kriv je za Genocid Srbijanski nad Crnom Gorom 1918.god. pa Za Genocid u Zadnjem Ratu u Srebrenici nad Bosanskim Muslimanima,pa Ratni Zlocini Srbijanaca u Hrvatskoj,pa na Kosovu i da ne Nabrajam.Stav da Srbijance Treba Utrijeti,jer su Genocidni je Fanstatican Nacin da se Rijesi Balkansko Bure Baruta i da se Razbije Narod koji je Kriv za Sva Zla u Regionu i Koji je Spreman da Ponovo Ubija i Kolje Jadne i Nemocne i Zarobljene,jer za Direktni Rat Nijesu Spremni jer se sve Zavrsi Bjezanijom i Sve su ih do Sada Izgubili od Kada Postoji Njihova Istorija od 1850.god. do Danas!!! jer Drugu Istoriju Nemaju,vise od 500.god.Bili su pod Turcima a prije Turaka pod Vizantijom!!!
ja lično

29. 01. 2016 - 07:50

treba utrijeti tvoj mozak avetni. administratore kako puštaš ovakva liupetanja??? utrijeti ???koliko mržnje ima u pojedinim zaluđenicima ovdje!šta bi trebalo raditi sa Njemcimja koji dva rata onakva napraviše?čitav narod anatemisati zbog rata u Bosni i Božićne pobune!treba da plate za greške ali ovo pisanje je sramno. garantujem da ti se poal familije prvi put najelo neđe po Srbiji a ti tako tandaraš
Da neznaš Milolijo..

29. 01. 2016 - 08:45

...zašto onaj tvoj ministar- domobranitelja od svetoga Sava u dijaspori podnijo-ispriku oliti ostvaku u Banske dvore? Kako vam je prošla proslava 100 obljetnice-"obiteljkskih kršćanskih svinjarija"-na Lovćenu 13.siječnja 1916? Dobro je da si(slučajno) preskočio Jasenovce u NDH od Črnomelja do Banjana-bez Banjana-do Debelog brijga i do malte-bez Malte đe je bila ustaška tvorevina tvoje/vaše dijasporne NDH-iza kojih ostaše stotine hiljada glava Srba,Roma,Jevreja,Antifašista-i tako od Hercegovačkije jama do Grdiške-Jasenivca-Jastrebarskog-Pakračke doline..!Ubazdo od ubazde!
Milo Vujovic

29. 01. 2016 - 10:53

Zasto se Krijes Anonimni G., Izasao si iz Pacovskih Kanala Kopiljanu Nemas Muda,Pi.ko Raspala kao i Svi Srbijanski Dosljaci, da pod tvojim Imenom i Prezimenom komentarises na Ovom ili Bilo kojem drugom Portalu,zato Vrijeme je Vise da Urednici Ovoga Portala Zabrane Sve Anonimuse koji su Jaki na Pi.ki od Usta, i Svakodnevno Iznose Lazi i Vrijedjaju Sve sto je Crnogorsko!!! Urednici Ukinite Anonimne komentare na Vasem Portalu kao sto su to Uradili u Hrvatskoj na 2-3 Portala, jer cete i Vi i Drugi Ubrzo to Morati Uraditi jer ce Novim Zakonskim Uredbama Nestati ANONIMUSI i njihovi komentari Na Svim Crnogorskim Portalima!!!
daxy

29. 01. 2016 - 12:19

kopi..d talijansko , ko i pola staro cnogoraca hahahah. koga ti prozivaš. vidim da si upoznat sa sajtovima rvackim pošto tamo pamet kupuješ. NDH se sjeti kad srbe pominješ nesrećo jedna
Milolijo...

29. 01. 2016 - 18:20

...bili ti s'Ubla Čevskoga ili kako nam se prestavi na ovaj portal iz "UBALA -CEVA"? Muči pogani od pogani! Ti i poštenje anonimno -uživo ubazda od ubazde-koji imaš što nemaš pa rokćeš i blejiš nazivajući Serdara Janka Vukotića sa ČEVA JUNAČKOGA GNIJEZDA-MEGA IZDAJNIKOM? Ko ti vjerovao-O...vam...O...J...za navijek u grobove!! Đe i zašto nađe Hrvacku-jel zarad "promidžbe"-ili zarad tebi poznatih razloga...? Pa pošto nam iznese svoje "promidžbene dojmove"-kad možemo očekivati od tebe tvoju punu adresu sa brojem telefona-mejlom -ulicom-mjesto borvaka-da te nebi zakučili-zamrzli "tvoji rigorozni dojmovi"-o istini o tebi ubazdo od ubazde!
Za neznavenog Mila Vujovića

20. 06. 2017 - 08:51

Evo ja kao Crnogorac koji se ne slaže sa ovijem posrbicama ti kažem, takvi ka' što si ti svojim neznanjem više prave štete crnogorstvu nego ovi velikosrbi. Ne postoje nikakvi "srbijanci", taj vještački termin je izmišljen u 19. vijeku iz asimilatorskih razloga - kako bi se ubijedilo sve južne Slovene da smo mi tobože samo "regionalne odrednice za srbe". Zato je trebalo izmisliti i tobožnju regionalnu odrednicu za jedine prave tj prirodne Srbe iz Srbije, tako nastadoše tzv "srbijanci". U realnosti, ovi iz Srbije i jesu jedini autohtoni odnosno etnički Srbi, koji su se nekad nazivali Rašanima, ali su s vremenom prihvatili ovo svoje ropsko ime Servi/Serbi - koje su dobili od Vizantinaca, kao što je to opisao Konstantin Porfirogenit. Sve ostalo van Srbije su vjerski i politički "srbi" - kod nas su to bili Fatićevi bjelaši, Plamenčevi rojalisti, i kasnije Đilasovi srbo-komunisti. Dakle, ako si Crnogorac, onda imaj na umu te činjenice, oni su Srbi, a mi smo Crnogorci (potomci Dukljana).
LukaKili

29. 01. 2016 - 20:13

Suvisno je uopste bilo sta reci na ovaj besmisleni tekst, ali cu se samo osvrnuti na jednu cinjenicu koliki je bio kult Sv. Save, dovoljno je samo spomenuti Vojvodstvo Svetog Save, srednjevekovnu oblast kojom su vladale Kosace, dovoljno je pomenuti da se Tvrtko I krunisao za kralja Srba i Bosne u manastiru Milesevi na grobu Sv. Save, dovoljno je reci koliko se manastira i crkava u danasnjoj CG posvecene Sv. Savi itd. sve ovo je vezano za prostor danasnje Crne Gore.
Slobodan Gluščević

30. 01. 2016 - 12:30

Luśo, baš se tako nazivalo Vojvodstvo Svetog Save? To je Sv. Sava bio vojvoda, odnosno hercog Scvetog Rimskog Castva Njermačkog Naroda? Luśwo pobrkao si mnogo stvari ajde povrati se malo na udžbenike, pročitaj po nešto od srtučne literature, valja da se ne ispada smiješan pred sagovornicima.
LukaKili

30. 01. 2016 - 23:45

Ocigledno da je slabo baratas sa istorijskim cinjenicama. Informacija za tebe i ostale je da se Hercegovina za vrijeme Kosaca zvala Vojvodstvo Svetog Save, a njen vladar Stefan Vukcic Kosaca bio herceg Svetog Save po njemu je i Hercegovina posle dobila ime,a obuhvatala je pola danasnje CG,centar joj je bio Herceg Novi i Breznica kod Pljevalja.
Slobodan Gluščević

02. 02. 2016 - 14:08

Vidi sad si me podstakao na sumnju, da je Kosača bio Njemac, jer se koristi njemačkom titulom, koju je očigledno dobio od njemačkog cara kome je bio vjeran. Hercegovina nikada nije bila politički entitet, osim, možda, dvije decenije u 14. vijeku. Hercegovina ne može prenositi svoj suverenitet na druge oblasti, jer ga ni sama nema. To su naklapanja Austrijske pravoslavne crkve za Srbe, šuplja priča, laž i izmišljotina.
Slobodan Gluščević

10. 02. 2016 - 11:09

Hercegovina kao nezavisni entitet u obliku Zahumlja postoji od 910. do 970. kad su njom vladali Viševići, i od 1448. do 1489. pod vlašću Vukčića. To je 101 godina, što čini 8,88% ukupnog vremena, od prvog pominjanja Zahumlja, do danas. Vrlo malo da bi se jedno područje moglo nazvati političkim entitetom. Kosače su plemstvo suverena iz kuće Nemanjića, naravno da će se umiljavati svome gospodaru, navodeći da su vjerne sluge koje čuvaju njihove posjede.
Za Luku Kilija

03. 07. 2017 - 09:41

Očito je da ti slabo ili bolje rečeno nikako ne barataš istorijskim činjenicama jer Hercegovina je bila okupirana od strane Nemanjića, jednako kao i naša prva država Duklja, Kosače su bili vazali Nemanjića no nijesu bili uopšte "srbi" po porijeklu, nego posrbice najgore moguće vrste. Samo njihovo prvo prezime Vukčić dijele sa Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem, što jasno dokazuje njihovo porijeklo, kao i činjenicu da su i Hrvati takođe imali svoje posrbice, jednako kao i mi Crnogorci, te ostali narodi koji su se našli pod okupacijom Nemanjića. Imaju oni i novijih primjera svojih veleizdajnika kao što je bio I. Andrić. Dakle Luka bre, zaludu ti svojatanje jer Hercegovina je te teritorije u Cg dobila mnogo kasnije, no ta područja su izvorno naša - Dukljanska (u vrijeme dok Hercegovina pod tim imenom nije još ni postojala). Tako da se zaludu tješiš momče, vi preko nas bogme nećete dobiti izlaz na more, Crna Gora je Crnogoraca, zaludu vam 2 okupacije iz prošlosti, mi smo očuvali naš identitet.
Nije tačno-da je istina istina

30. 01. 2016 - 00:00

..nego ono što doc.dr.Miroslav Ćosović Prentindolac konstatira na bazi "historijskih istina"-koje su sebi ugnjali u tabule raze-"da istoriju pišu oni što misle da su popijedili sebe:"...dakle.....istorija.je nauka,nije Njegoševa bajka.."? Pa se danas-juče-sjutra -lani čudimo što je našu domovinu zahvatila -poplava "od obrazovanih polupismneih budala"-tzv "boljonaca"-imaju diplome-i glave za šišanje -ka bekice po katunskoj nahiji-sa čobanima uvezenih-sa farme fakuliteta? Jer na javnoj SCENI>>(oprostite,ali nemam blažega"-.epiteta za prezentaciju-boljoneza prilično oštećeni"šuvaricom")
Džaba vam "minusi"...

30. 01. 2016 - 07:57

...kojima vršite koreciju-vašeg ega i prapogibiju svojih predaka LAKOMIH LISICA-kojima je izgleda postala tijesna gazdina vam guzica-u kojoj ste izgubil oči i osjećaj trenutka-,a bora mi i osjećaj na koja ste vrata uljegli u gazdine guzice-iz kojih ciklično zabazdite-ubazde od ubazda! Pa se čudimo-kuđ je kenula Crna Gora? Sa perona uputne stanica u ulici "Čergaša i bekica"-Pod Goricom?
Opet za Joleta

24. 04. 2017 - 22:55

Korekciju ega bi trebali vršiti vi čiji su se preci 1918. godine odrekli istorije i proglasili se za pripadnike drugog naroda (koji nas je okupirao)...ti vaši preci su bili lakome lisice, bruka i sramota kao i njihov bivši vladar, koji je utekao u inostranstvo i odatle počeo da se "crnogorči" nakon što je shvatio da su ga njegova tobožnja "braća" nasamarila ka' magare. Uljego si ti Jole u Putinovo prkno, ka' i tvoj gospodar Risto, ali nećete od njih ništa dobiti, znaš i sam da ništa nijesu uradili prije više od deceniju i po' kada je NATO-a intervenisao protiv vašeg Slobe, pa ne računaj na njih ni dalje, vi ste njima samo marionete koje imaju rok trajanja. Dobio bi ti i manje od minusa da ima nešto, zapravo ima, kada vam ostane samo vaš pašaluk, to će biti slavlje za cijeli Balkan ;)))))
Za neukog Joleta

24. 04. 2017 - 22:48

Ne, nego da su Garašaninovi i Milutinovićevi falsifikati te pjesničke bajke tobože "istina" - to nije tačno, a Ćosović je u pravu, koliko god tebi ta istina smetala, kao tipičnom bjelašu i sljedbeniku Načertanija. Jest tačno da ima masa polupismenih ljudi u Cg, kao i onih sa kupljenim diplomama, eno ih u tzv "CANU", promovišu velikosrbske lažibajke pod maskom lažnog "crnogorstva", biće da su im umovi indoktrinisani ali ne "šuvaricom" nego Đilasicom.
Историчар Алексић

30. 01. 2016 - 13:14

Питања за свезналог дукљанског полихистора Ћосовића: Ако је светосавски култ у Црној Гори успостављен након 1856. године, откуд онда фреске Светог Саве у Острогу, Пиви и Морачи из XVI и XVII века, дакле столећима пре године коју Ви спомињете? Откуд бројни топоними у Црној Гори везани за Светог Саву (Савина, Савиница, Савина вода, Савина греда, Савина стопа, Савин извор, Савин поток, Савина страна, Савин кук, Савино почивало), који чувају успомену на највећу личност српске историје још од средњег века...? Зашто многа братства у Дробњаку славе Светог Саву као крсну славу? Крсно име се у Црној Гори прослављало од искона, дакле пре фамозне 1856. године. Очекујем исцрпан одговор.
Prentin Do

30. 01. 2016 - 18:25

99% naziva toponima sa Savinim imenom osavčeni su od 1856. do danas. U tekstu je fino pokazan primjer "Savinog" potoka koji se prije I svjetskog rata zvao ZLATIČKI POTOK. Nikad ne zaboraviti, Njegoš i Sveti Petar ga ni pomenuli nijesu, nikada!
O Malocuci...

31. 01. 2016 - 11:11

...čuste li za Pleme Njeguši-bez kojih nebi bio ni odnašnje i današnje CG-Petrovića od 1698 do 1918 ! Znate li Prentodolci--kad je ograđena ona Crkva Sveti Sava/Savo) na sred Njeguša i ko je i učiju slavu ogradio? Znate li da nije ISTORIJA KOJU VI BRČKATE-OMALOVAŽAVAJUĆI PETROVIĆE NJEGOŠ-OSOBITO VLADIKU RADA TOMOVA! Istorija Crne Gore-je ISTORIJA koju su PETROVIĆI NJEGOŠ na sablji-maču i pisanim djelima-ISPISALI za 22O godina svoje vladavine CRNOM GOROM! Vaše lažipodmetačine-neprijmjere i najokorelijim neprijteljima CRNE GORE PETROVIĆA-su odraz PIZME oliti stanja vašeg duha-vaše "slavne prošlosti-vašie predaka"-"ovjerenih" kroz Poslanice i Poučenja u stihovima Petra Prvog Petrovića Njegoša-Svetog Petra Cetinjskoga! Vaše (ne)artikulisano oglašavanje(rikom):"...istorija je nauka,NIJE NJEGOŠEVA BAJKA.."?! Ili ono (u produženom trajanju-rikom:"Da je posrbljavanje CG sprovođeno u "I polovici XIX v.na lažibajkama Njegoša i Nikole I(1841)"-je "...gleda MAJMUN...sebe u zrcalo"(reče Njegoš)!
Nulaši...svakoj boljci......

31. 01. 2016 - 18:43

...ima lijeka -jedino vašim ego minusima-nulama nema -i ako mislite da-bi vraćanje vašeg lika i djela iz stanja mamuna u stanje čovjeka-izliječilo vaš ego?! Nažalost-uzalud se nadate-jer jednom majmun-dovijeka majmun--zahvaljujući,prije svih, zrcalu koje vas je udaljilo od čovjeka-ljudi! Jer zoologija je nauka-koja nepristrasno obašnjava vaše nastajanje-miješanjem pape asinusa i mame mie cavale....( u Grblju-nazvane, maska-masak!)?!
Za kvazi-istoričara Aleksića

24. 04. 2017 - 23:18

Zaboravljaš Aleksiću da su Nemanjići okupirali našu prvu državu Duklju, eto odakle njihove freske iz 16. vijeka, no činjenica je da on ođe nikad nije bio bitan svetac, sve do 1856. godina kada ga je kao takvog glorifikovao Nikanor Ivanović, izvanjac rodom iz Dalmacije (posrbljeni Vlah), greškom ga je za mitropolita stavio nemarni Danilo, zbog njegovog ulagivanja i lažnih tvrdnji da je tobože "crnogorskog porijekla". Toponimi vašeg okupatora Save nijesu postojali u Cg sve do 19. vijeka, kada je zabludni Nikola počeo sa srbljenjem naših toponima, kao i našeg jezika, istorije i zemljopisa, zbog svoje političke pohlepe za vlašću nad Srbijom, jer je naivno mislio da će ga velikosrbi prihvatiti za svoga kralja. Lukavi velikosrbski agitatori su ga prepredeno obrađivali, slatkorječivo tepajući njegovom egu, obećavajući mu "brda i doline" - ako se posrbi, i ako aktivno učestvuje u asimilaciji našeg naroda te srpčenju naše kulture i tradicije. Drobnjaci nijesu rodom iz Cg, nego iz Hercegovine.
Gospodine Miroslave..

31. 01. 2016 - 19:20

...Ćosoviću da li je iđe ostalo zapisano>>(matična knjiga rođenih u mjesnoj zajednici Njeguši)(u ABlejanju-kontrarevoluciji-1989 -diljem SRCG-na stotine hiljada-džadama i sokacima kasaba od planina pa do mora i od Bara do Novoga)
Katolik iz Vojvodine

09. 02. 2016 - 23:58

Ne samo svim pravoslavcima, nego se namece i katolicima u VOjvodini, deca i nastavnici moraju da prisustvuju i ucestvuju u "skolskim slavama sv. Save"!!
Da nijesi malo prećera...

11. 02. 2016 - 09:35

...jer školska slava Sveti Sava -dati se ne pomera-kao slava Zaštitnika Grada Kotora? Proveri Lalo pa nas izravno informiši-dal su ili nisu bile školske ferije ove godine u vreme slavljenja Svetog Save -rođenog Podgoričanina?! Čudno je da pominješ Vojvodinu-a da si neinformiran sa stanjem u Biogradu-gde bre slobodno živi i ispoveda svoju veru-preko sto/100/ hiljada Hrvata-Rimokatolika- po popisu!
Da nijesi ipak ti prećera Jole

04. 05. 2017 - 22:21

Valjda si svjestan činjenice da su Nemanjići okupirali našu prvu državu Duklju u srednjem vijeku, te da su uništili sve dukljanske gradove osim Kotora. No, tvoj Save je bio okupator, to je nepobitna činjenica, mjesto rođenja nikome ne daje pravo da prisvaja našu zemlju, budući da Nemanjići nijesu porijeklom iz Duklje, već su izbjegli iz Raške, kao što su mnogi istoričari već više puta objašnjavali (Rotković, Zeković, Kulišić itd). Tek kao primjer, što da je neki Kinez u 12. vijeku pobjegao pred Džingis Kanom i došao ovđe u Duklju, pa da mu se ovđe rodio sin - Da li bi to značilo da je onda Duklja tobože "Kineska zemlja" (samo zato što se npr u Pg rodio neki Kinez)??? Ne Jole, naravno da ne znači, porijeklo je važno, a ne mjesto rođenja, dakle, Nemanjići nijesu naši, nego okupatori. Dakle Jole, ovaj gore Vojvođanin ti je dobro objasnio, zato oni imaju podršku nas etničkih Crnogoraca kada budu imali referendum za nezavisnost, okani se glorifikovanja kultova ličnosti i poetskih fantazija
Strahimir

14. 10. 2016 - 00:32

'Na izvorima srbskih neistina ' knjiga vridna pročitati.
Novi komentar