Vujičić: Netrasparentan rad Savjeta Agencije za borbu protiv korupcije

Većinskom odlukom Savjeta Agencije za borbu protiv korupcije da se ne dozvoli moje kao i prisustvo više drugih predstavnika nevladinih organizacija radu 15. sjednice Savjeta je pokazatelj totalnog nerazumijevanja uloge nevladinog sektora u radu ove izuzetno važne institucije, kazao je koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi (GA) Zoran Vujičić.
Objavljeno: 28. 01. 2016 - 17:34 Promjenite veličinu teksta: A A A

Gledanje na nevladin sektor u radu Savjeta kao remetilački factor, a konstruktivne sugestije kao sabotiranje, kako kaže Vujičić, ne uliva povjerenje i razočarava.

“Još od samog početka rada Savjeta , kroz pisanje Pravilnika i Statuta se maksimalno pokušalo zatvoriti za rad ova institucija.Takođe opstrukcije koje ima koleginica iz Mans-a u radu Savjeta pokazuje da se Agencija više energije i resursa troši na osporavanje NVO-a nego da se okrene svom primarnom poslu”, rekao je on.

Ova sjednica je, smatra, jako važna jer se usvaja set podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kamapanja, koji će biti razmatrani i usvojeni na sjednici.

“Pa tako u nacrtu pravilnika o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje u članu 3. se predviđa da kontrola po sistemu slučajnog uzorka, uključuje institucije, i gdje je to moguće, političke subjekte u kojima će se vršiti sveobuhvatna kontrola sprovođenja pravila i poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom. Na ovaj način se teorijski mogu “zaobići institucije koje imaju najveće budžete i najveće političke partije što ne smije da se desi! Ali i ako se ne desi, u članu 8. istog pravilnika se kaže da Zapisnik o kontroli je povjerljiv i ne može se objavljivati u cjelosti ili djelimično, bez saglasnosti Agencije što je opet u suprotnosti sa članom  8. zakona o inspekcijskom nadzoru koji  kaže da je    Inspekcijski nadzor javan.Ili u  Uputstvu o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje se predviđa u članu 12 da odluke, donosi Direktor Agencije najkasnije u roku od 15 dana od dana dobijanja nacrta. Ovlašćeni službenik koji je sve iskontrolisao i dostavio direktoru maltene samo na potpis direktoru se daje mogućnost da  potpiše odluku u roku od 15.dana a građanima koji podnose prigovore se daje rok od 3.dana za dopunu dokumentacije.  Ovo su samo neke od sugestija koje su članovi Savjeta trebali da čuju”, objasnio je Vujičić.

On vjeruje da će Mreža za afirmaciju navladinog sektora MANS-a  doprinijeti kvalitrenom radu, “ali ovakav autistični način rada Savjeta i Agencije, koji je sve bez transparetan, pokazuje da ne znaju šta je suština antikorupcije”.

“Otvorenost je sustina antikorupcije, a nvo koji se bore za ovo samo su još  jedan saveznik. Ovakav pristup navodi na sumnju da je cilj opstrukcija efikasnog rada.Međutim i pored ovoga mi ostajemo otvoreni za saradnju i pružamo ruku konstruktivnom pristupu a sve sa ciljem da rad Agencije bude što kvalitetniji I prije svega transparentan”, zaključio je Vujičić.

Komentari: 1

neso

28. 01. 2016 - 18:23

Ovakav rad i zatvorenost Agencije govori da je to režimska ustanova,da čuva vlast. P Agencija za antikorupciju prije svega podrazumijeva otvorenost, i u tom kontekstu pomoć NVO sktora,medija,i državnih organa. obavještavati javnost na kašičicu, i to nakon održane sjednice, tog tijela je krajnji primitivizam i ljudi koji rade u toj Agenciji ne znaju šta rade,to je prije svega otvorena kuća za sve i svakog,u suprotnom to je zajebavanje gradjana. AGENCIJA MORA BITI OTVORENA, TRANSPARENTNA,AKO MISLI DA POSTOJI.
Novi komentar