GREEN HOME: Mjere protiv zagađenja u Pljevljima dovode u pitanje otvaranje poglavlja 27

Mjere koje su preduzete po pitanju zagađenja vazduha u Pljevljima ukazuju na neodgovoran i površan odnos prema tom problemu, zdravlju stanovnika i zaštiti životne sredine, ali i dovode u pitanje otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, ocijenjeno je iz nevladine organizacije Green Home.
Objavljeno: 05. 02. 2016 - 15:59 Promjenite veličinu teksta: A A A

Koordinator projekta u ovoj NVO Nikola Ninković kaže da se enormna zagađenja vazduha u Pljevljima i prekoračenja vrijednosti PM10 čestica u odnosu na dozvoljene vrijednosti, bilježe i u ovoj godini.

"Pored toga što je prije tri godine donešen Plan kvaliteta vazduha za opštinu Pljevlja, još nije poznato da li je neka od predloženih mjera primijenjena, i da li je dala očekivane rezultate“, ističe on.

Plan je, podsjeća se, donijelo Ministarstva održivog razvoja i turizma u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine i opštinom Pljevlja.

„Plan je pripremljen za period od 2013-2016. godine i podijeljen je u tri faze, od kojih je najznačajnija druga faza implementacije koja se odnosi na promjene u načinu grijanja. U tom dokumentu se navodi da bi izgradnja sistema daljinskog grijanja značajno smanjila zagađenje vazduha iz tih sektora i da će zamjena starog sistema daljinskog grijanja i individulanih ložišta imati veliki uticaj na energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine“, navodi Ninković.

U planu se, do izgradnje novog sitema grijanja, preporučuje zamjena starih sistema novim efikasnijim pećima.

"Međutim, koliko je javnosti poznato, građani nijesu dobili nove peći, ali su bili u mogućnosti da kupuju nove energente za grijanje o kojima ne znaju previše, za koje nemaju odgovarajuće peći i koji su, uz sve to, po riječima građana, bez deklaracije“, kaže on.

Prema njegovim riječima, u okviru plana se pominju i mjere koje se tiču remonta filterskog postrojenja na termoelektrani Pljevlja.

"Iako su ove mjere preduzete 2009. godine, nijesu dale očekivane rezultate. Umjesto dozvoljenih 35 prekoračenja godišnje, taj broj je u 2009. iznosio 89, u 2010. godini 162, a u 2011. godini 193 prekoračenja“, pojašnjava Ninković.

Navodi da su dobijeni rezultati preuzeti iz izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine iz 2011. godine i da jasno pokazuju da je od zamjene elektrofilterskog postrojenja 2009. godine, koje je trebalo da doprinese smanjenju emisija PM10 čestica, zapravo došlo do enormnih prekoračenja, a time i štetnog uticaja na zdravlje građana Pljevalja.

Ninković je takođe upoozorio da rezultati mjerenja nijesu ništa bolji ni za protekle tri godine, pa je broj prekoračenja u 2012. godini iznosio 217, u 2013. godini 177, u 2014. godini 184, dok je, prema trenutno dostupnim podacima, taj broj iznosio više od 160 u prošloj godini.

„Shodno dobijenim rezultatima, nameće se pitanje šta se desilo sa zamjenom elektrofilterskog postrojenja, s obzirom da je nakon njegove zamjene na sceni enormno prekoračenje broja dozvoljenih dana sa prekoračenjima štetnih emisija, ukoliko je sve odrađeno po normativima. Zabrinjavajući je podatak, koji se navodi u samom Planu, da projekcije emisija pokazuju da će se bez preduzimanja mjera za sprječavanje zagađenja vazduha emisije suspendovanih čestica PM10 do 2020. godine povećati za preko 300 odsto. Sva prekoračenja i do sada preduzete mjere ukazuju na neodgovoran i površan odnos prema rješavanju pitanja zagađenja vazduha u Pljevljima, zdravlju stanovnika i zaštiti životne sredine, ali i dovode u pitanje otvaranje pregovaračkog poglavlja 27 koje se tiče životne sredine“, naglasio je on.

Komentari: 0

Novi komentar