Glas i slovo h Vuk Karadžić je Srbima donio 1836. godine sa Cetinja

Nedavno su se navršile 152 godine od smrti Vuka Karadžića, oca savremene srpske nacije, najznačajnijeg Srbina u istoriji savremenih Srba. Neumorno je decenijama sakupljao proizvode duha naroda koji živi na Iliriku - pjesme, poslovice, bilježio običaje... te sve te narodne umotvorine gromoglasno proglasio za srpske! Zahvaljući njegovoj reformi "srpskog" jezika objedinjene su razne pravoslavne etničke grupe na zapadnom Balkanu.
Objavljeno: 11. 02. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

     Graditelj nacije prije svega, a ne jezički reformator: Kod nas Vuka uvijek predstavljaju kao jezičkog reformatora, iako je on prije svega bio graditelj srpske nacije, nacionalni radnik, najveći nacionalni radnik u istoriji Srba. Reforma jezika mu je bila samo sredstvo da dođe do cilja - stvaranja srpske nacije. Britanski istoričar Noel Malkolm je Vuka, naravno, razumio kao graditelja nacije, kaže:

    "Nacionalistički nastrojeni autori i graditelji nacije, poput Vuka Karadžića (utjecajni sakupljač narodnih pjesama sa početka devetnaestog stoljeća i autor rječnika) i Petra Petrovića Njegoša (pjesnik i kneževski vladar Crne Gore, čija je poznata epska poema “Gorski vijenac” objavljena 1847), uzeli su elemente narodnog kosovskog predanja i pretvorili ih u nacionalnu ideologiju." (Kosovo, bitka i mit, feljton u listu „Vijesti”, 12. jul 2000).

     U zapadnoj Evropi svim istoričarima je perfektno poznato kako su se pravile savremene nacije, poznato im je da su neke elite bukvalno - pravile savremene evropske nacije, tako je Noel Malkolm odmah prepoznao graditelje srpske nacije kakvih je graditelja  bilo u svim, ili skoro svim krajevima Evrope. 

    Neki ljudi iz Njemačke pravili su današnju njemačku naciju, neki iz Italije italijansku, neki iz Grčke savremenu grčku naciju... Mnoge etničke grupe nijesu bile jasno određene, znamo za slučaj Makedonaca oko kojih su se otimali Srbi i Bugari...

    U jednoj dokumentarnoj TV emisiji koja je na RTS-u emitovana u avgustu 2010, akademik SANU Sima Ćirković je govoreći o stvaranju srpske nacije rekao: "Kod nas je, ustvari, Vuk Karadžić taj glasnik evropskih ideja bio." (Izjavu možete čuti na linku)

     Ćirković naravno zna da je Vuk Karadžić samo izimitirao aktivnosti evropskih nacionalnih pokreta. Jedan primjer ovoga što kaže Ćirković, je pravilo "piši kao što govoriš, govori kao što je napisano" koje je kobajagi smislio Vuk Karadžić. Zapravo, on je bio samo "glasnik ideje" Njemca Adelunga. Adnan Čirgić piše:

     „Često se kaže da je načelo Piši kao što zboriš uveo Vuk Karadžić. Međutim, to načelo je starije od njega i u nauci se vezuje za njemačkoga jezikoslovca Adelunga (1732-1806), od kojega ga je kasnije Karadžić najvjerovatnije preuzeo. Još prije Karadžića i Adelunga naš je književnik Ivan Antun Nenadić u svom djelu Nauk krstjanski (1768) postavio pravopisni zahtjev „da se lašnje može štjeti kako se govori, i da se izgovara onako kako se i štije“. (Adnan Čirgić, Svoj jezik u svojoj kući, "Pobjeda", 5. mart 2011)

     Srpski nacionalista i istoričar Milorad Ekmečić slikovito predočava:

    "Svojim studentima pričam anegdotu s početka prošlog veka iz Praga. U Gradskoj kafani, okupili se ljudi i sede, kao mi ovde, za stolom. Onda je neko ušao i upitao šta bi se dogodilo ako bi im se na glave srušio plafon kafane. Odgovor je glasio da bi to bio kraj češkog nacionalnog pokreta." (Milorad Tomanić, Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, Beograd, 2001)

      Da se, isto tako hipotetički, neki plafon srušio na Vuka Karadžića, Simu Sarajliju, Milorada Medakovića, Iliju Garašanina... ko zna kako bi danas izgledala srpska nacija.

U Bečkom književnom dogovoru propisano je - južno narječje: Narječje koje je Vuk Karadžić uzeo za osnovicu "srpskog" jezika je "južno narječje", kako je nazvano u Bečkom književnom dogovoru iz 1850. godine koji je Vuk potpisao sa još pet Hrvata i jednim Slovencem. U toj deklaraciji se između ostaloga kaže: 

     "Jednoglasnice priznali da ne valja miješajući narječja graditi novo kojega u narodu nema, nego da je bolje od narodnijeh narječja izabrati jedno da bude književni jezik; i to sve a) zato što nije moguće pisati tako da bi svaki mogao čitati po svojem narječju; b) zato što bi svaka ovakova mješavina, kaono ti ljudsko djelo bila gora od kojeg mu drago narječja, koja su djela božija..."

2-srpski-rjecnik-1818

      Bečki književni dogovor je najvažniji lingvistički akt u istoriji zapadnog Balkana, i zahvaljujući tom dogovoru danas đeca u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Banja Luci, Sarajevu, Podgorici, Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Vranju... uče jezik, koji, što se tiče leksike nije svuda isti, ali je u gramatičkom smislu vrlo sličan, skoro isti, jedan jezik.Taj jezik u Bečkom književnom dogovoru nije imenovan. Vuk Karadžić, najveći propagator sintagme srpski jezik, u tom najvažnijem lingvističkom aktu nije zapisao da je tu riječ o srpskom jeziku, prema tome, ostavljeno je  državama (političarima) i narodima koji baštine taj jezik, da ga sami nazovu, po svojoj volji. Južno narječje, kako je nazvano u dogovoru iz 1850. godine je narječje Crnogoraca, Hercegovaca i Dubrovčana, dakle narječje je uzeto tačno sa teritorije na kojoj se prostirala davna i moćna kraljevina Duklja.

      Jedan od uobičajenih opisa Vuka Karadžića je da je on otac srpskog književnog jezika, a u pomenutom Bečkom književnom dogovoru je zapisano još da južno narječje uzimaju zato "što je sva stara dubrovačka književnost u njemu spisana." Ako je Vuk otac savremenog srpskog književnog jezika, onda taj jezik ima korijene u književnosti dubrovačkih katoličkih pisaca, od kojih nijedan jedini (od ovih starih na koje Vuk misli) sebe nije smatrao Srbinom. Deklaraciju Bečkog književnog dogovora možete pročitati na linku.

      Takođe, svako ko je čitao poslanice i pisma Petra I i Petra II Petrovića Njegoša može jasno da vidi da je njihov jezik u suštini, u osnovi, isti naš današnji, kako ga je Vuk krstio - "srpski" jezik, s tom razlikom što su hiljade naših crnogorskih riječi proglašene za lokalizme i arhivirane. Ali, mnoge naše riječi su od strane Vuka i (novo)Srba i preuzete, jer ih oni nijesu imali, a itekako su im dobro došle. Leksika našeg crnogorskog jezika je od strane Vuka i srpskih lingvista, da tako kažem - prečešljana. 

Glas i slovo h Vuk je, bukvalno, Srbima donio 1836. sa Cetinja: Priča o Vuku Karadžiću je ogromna priča, o njemu i njegovom radu napisano je bezbroj naučnih tekstova, a ovom prilikom želim da pokažem ono što je poznato samo jednom malenom broju lingvista na zapadnom Balkanu, šira javnost o ovome ništa ne zna. 

      Naime, vjerovali ili ne, Srbi prije nego što im ga je Vuk Karadžić uveo, nijesu poznavali glas h niti su to slovo imali u pravopisu. O tome imamo perfektna svjedočanstva koja nam je ostavio sami Vuk Karadžić. U "Srpskom rječniku" koji je Vuk objavio u Beču 1818. godine, slovo h u "srpskim" riječima, ne postoji. Tamo je Vuk zapisao riječi: du, greota, odanje, odati, itac, lad, leb, maati, maala, teti, oću... niđe slova h!

      Prvog septembra 1834. godine Vuk Karadžić je iz Dubrovnika krenuo na svoje prvo putovanje u Boku i Crnu Goru, a već 4. septembra je bio na Cetinju. Krajem oktobra zbog lošeg zdravlja napuštio je Cetinje i sišao u Boku. Zatim je početkom decembra otišao u Dubrovnik i u Dubrovniku boravio do kraja aprila 1835. kada je opet došao u Boku. Do polovine maja obilazio je śevernu stranu Boke, Risan i Perast. Zatim je opet otišao u Crnu Goru đe je ostao do polovine juna, te potom krenuo na put kući, u Beč. Slovencu Jerneju Kopitaru je u maju 1835. pisao: 

      „Prekrasne stvari za srpski jezik nakupio sam i jednako ji kupim. U Perastu sam napisao nekoliko vrlo lijepije ženski pjesama. Ako amo đe ne zaglavim, imaću vam s čim doći” (Crna Gora i Crnogorci u "Novoj Evropi", priredili Branislav Kovačević i Marijan Mašo Miljić, Podgorica, 2005, str 64)

       Za srpski jezik je nakupio, a ne - u srpskom jeziku. 

       Vuk je na Cetinju 1836. godine odštampao knjigu "Narodne srpske poslovice". Knjigu je posvetio Njegošu i u posveti napisao - "cijela trećina ovijeh poslovica ostala bi od mene za sad (a može biti i na vijek) neskupljena, a Bog zna, i ove druge kad bi na svijet izašle, da me sreća nije s VAMA upoznala."

       To će reći da je trećinu "srpskih" poslovica koje je zapisao, dobio od Crnogoraca, a bar polovinu onih poslovica koje je znao od đetinjstva, u njegovu Šumadiju donijeli su doseljeni Crnogorci.   

3-ilirska-poslovica

       Vidimo da je Vuk poslovice krstio srpskim narodnim imenom, međutim, Petar I Petrović Njegoš je iste te poslovice nazivao i l i r s k i m imenom. U pismu dubrovačkom senatoru Luki Puciću prije bitke na Krusima 1796. godine, Petar I kaže:

      „U nas ima jedna drevna ilirska poslovica koja kaže: kad gori u komšije kuća, treba pripremiti vodu za svoju” (Akademik Branko Pavićević, "Sazdanje crnogorske nacionalne države (1796-1878)", sajt montenegrina.net, link)

        Tek 31 godinu kasnije Sima Milutinović Sarajlija je stigao na Cetinje, pa tako Petar I nije te 1796. mogao da dođe na ideju - kako to nijesu ilirske (starośedioca), već su to zapravo - srpske poslovice! 

        U Predgovoru pomenute knjige "Narodne srpske poslovice" (Cetinje, 1836), Vuk je napisao: 

       "Za čitatelje će moje biti najnovije u ovoj knjizi slovo H; za to valja i o njemu opet što progovoriti. Kao stvar poznata može se samo napomenuti: 

       1. Da se glas ovoga slova (kao što ga u Slavenskom jeziku čitamo, t. j. kao što se u njemačkom jeziku izgovara ch), među narodom našim u Srbiji i u Madžarskoj ne čuje, nego ili se izostavlja sa svim, kao n.p. ora, vla; oću, itar; lad, rom, leb; dođo, dado, reko, govora, govorau, manuti, danuti, usanuti, uzdanuti, kinuti. . .  

       2. Da se u Hercegovini ovo slovo pored takovoga izgovaranja, kao u Srbiji i u Mađarskoj, na kraju riječi izgovara kao G,  n.p. orag, (a dalje oraa - ili orâ, - orau i t.d.), prâg. . . 

       Koliko sam ja do sada naroda našega viđeo, mogu kazati, da se danas u Dubrovniku pravi glas ovoga slova najbolje izgovara: onđe se on jasno čuje i u početku riječi, i na kraju, i u srijedi, i pred samoglasnima, i pred poluglasnim slovima, n.p. orah (oraha, orahu, i t.d.), strah, prah, grijeh..."

       Osim Dubrovnika glas ovoga slova čuje se kako onuda po okolini, tako i gore k jugu po svemu primorju naroda našega i po Crnoj Gori do samoga Skadra; ali slabo đe postojano zdravo i na svakom mjestu u riječi. Po okolini Dubrovačkoj bolje se čuje pored mora i po ostrvima, nego gore k Hercegovini."

4-poslovice-1836

         Sve je savršeno jasno, Vuk je od 1836. godine nakon boravka u Dubrovniku, Boki i Crnoj Gori - Srbe učio i naučio da izgovaraju glas h.

       Da izbače iz svog jezika slovo h, koje su uzeli iz "avetne lingvistike": Ugledni beogradski lingvisti su ozvaničenje crnogorskog jezika koje se desilo prije nekoliko godina i vraćanje, zapravo izvornom Vukovom jeziku - nazvali "avetna lingvistika". Lingvisti nijesu istoričari, istoričari imaju obavezu, tako ih uče tokom školovanja, da se drže dokumenata i da ih strogo poštuju, da se drže činjenica. Neki istoričari kasnije to poštuju, a neki čim se dokopaju zvučnih titula mr, dr, akademik, prestaju da poštuju činjenice (pogledati tekst "Pjesnik među istoričarima uzeo previše pjesničkih sloboda"). 

      Ali, lingvisti uopšte ne znaju da treba da poštuju istorijske činjenice, činjenica da su Srbi od Crnogoraca i Dubrovčana naučili glas H njima ništa ne znači, oni će i dalje histerisati i rugati se "avetnoj lingvistici". Čitajući mnoge izjave srpskih lingvista shvatio sam da je za njih istorijska činjenica ono što oni u svojim glavama iskonstruišu, a za neke od njih je, ovo nije prećerivanje, važnije mišljenje Vojislava Šešelja od bilo kog istorijskog izvora, pa i od riječi samog Vuka Karadžića.

       Našoj "avetnoj lingvistici" pripadaju, ne samo slova Ś i Ź, nego, već kao što vidimo - i slovo H, za koje imamo potvrdu - crno na bijelo da ga je Srbima Vuk Karadžić donio iz Crne Gore. Tako, ako im se ne sviđa naša "avetna lingvistika" neka Srbi izbače iz svoje azbuke avetno slovo H, neka prestanu da avetaju! Sve što lingvistički baštine Crnogorci je avetno zar ne, pa tako i slovo H, koje je Vuk 1836. sa Cetinja ponio za Beograd? Da se Srbi manu avetnog slova H, pa da opet govore kao nekad - du, stra, gra, ora, teti, teo, oću, gre, greota, vior, vioriti, pra, sme ...

5-milos-1830-kaze

       Miloš Obrenović tvrdi da su Srbi postali narod u decembru 1830. godine: Uistinu, kao što sam mnogo puta pisao, savremena srpska nacija je zbir raznorodnih etničkih grupa, koje nemaju zajedničku istoriju, nemaju zajedničke običaje, kulturu, tradicije, folklor... Jednostavno, današnji Srbi nijesu jedan i jedinstven narod, ako tačno znamo kako su narodi definisani. Današnji Srbi su  vještačka konstrukcija jedne elite iz 19. vijeka (i njenih nasljednika), koja je ogromnim propagandnim radom uspjela da objedini raznorazne pravoslavce sa Ilirika. I ta vještačka narodna konstrukcija se još uvijek dograđuje, izmišljaju se nove tradicije - proslava Srpske nove godine 14. januara, bačanje krsta u Moraču (ili Ribnicu) na Bogojavljanje itd. 

       Sv. Sava je najveći Srbin u istoriji jer je napravio Srpsku crkvu - fabriku za proizvodnju novih Srba, ta fabrika i u 21. vijeku proizvodi glanc nove Srbe (Srbe kojima niko nikada prije njih nije bio Srbin), što sam na primjerima Emira Kusturice i Mahmuta Bušatlije pokazao u tekstu Kako je kult Svetog Save importovan u Crnu Goru 1856. godine. Drugi najveći Srbin u istoriji je svakako Vuk Karadžić. Iako ideja da su svi ljudi na zapadnom Balkanu Srbi, nije izvorno Vukova, već Dositeja Obradovića, Vuk je daleko najvažniji graditelj (novo)srpske nacije.

       Promućurni Miloš Obrenović, najveći (novo)srpski državnik 19. vijeka, jasno je uvidio da su Srbi kojima je on vladao zapravo jedan raznoliki i raznorodni useljenički zbijeg Bugara, Makedonaca, Crnogoraca, Cincara, rumunskih Vlaha, Roma, bosanskih Vlaha, dalmatinskih Morlaka, Albanaca, Grka... Shodno tome, u decembru 1830. prilikom proglašenja dokumenta kojim mu je sultan priznao nasljednu vlast u vazalnoj kneževini, okupljenim uglednicima Miloš je rekao (Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008): »Tako, braćo, postadosmo i mi od jučer narodom«

Komentari: 82

Šako

11. 02. 2016 - 00:23

Ako ovo nije istina neka se jave srbski jezikoslovci Marojević i Klajn da demantuju! Ako se ne oglase, znači, istina je, Srbi nijesu umjeli da izgovore H.
Guest_89642

11. 02. 2016 - 08:20

Коме да се јаве? Квазинаучнику Ћосовићу? Не будите смијешни...
Guest - 89642 srbocuvar

06. 09. 2017 - 12:33

Ne moraju da se jave Miroslavu Cosovicu ,neka se tebi jave . Miroslav nije nikad kazao da je naucnik ,ali citira Srpske naucnike cija dostignuca i iskazaono izvolite oboriti .Ko nebi bio zbunjen, zasto se jednom Srpski istoricari izjasnjavaju ovako a drugi put onako.Miroslav koliko ja vidim, samo podsjeca sto su Srpski naucnici i hronicari kazali u svojim istoriskim i naucnim knjigama ,sto znaci ljutite se na Srpske istoricare a ne na ostroumnog publicistu Cosovica .Osjetio sam potrebu da mu budem advokat rekao bih u sali ...jer je ovdje veoma dobro sublimirana sva Srpska istorijska laz ,i kratko pamcenje naseg naroda... Djuro Vucinic
Grk

04. 07. 2019 - 16:59

MonaH znači SAM.....Iz grčkog jezika potiče, a ne iz crnogorskog ili srpskog......Bolje idite na sajt čije sadržaje poznajete, jer ođe oduzimate prostor i vrijeme.
boteJe

11. 02. 2016 - 15:06

Ja mislim da si ti u pravu, mi Srbi nismo izgovarali slovo H. Ako podjemo od te pretpostavke, onda rijec MONAH nije postojala u srpskom jeziku. Volio bi da ti ili autor objasnite kako su onda Nemanju nazvali Sv. Simeon Monah, a Stefana prvovjencanog Simon Monah. Ovo je samo jedan primjer, a vidim da se i autor posluzio primjerima. A Isusa Hrista su vjerovatno nazivali Isus Rist? Ili kako se da zakljuciti iz teksta, a zamjenom G i H - Isus Grist? Ja vece budalastine ne cuh! Pardon, ne cug. ipak je mozda pravilno da kazem sa G kad H ne poznavagu moji preci. I onaj aorist su izmislili, tamo svaka rijec zavrsava na H umjesto na G. Prije bi rekao da ste vi jedna obicna hovna.
Abu khabir muavija

12. 02. 2016 - 00:05

Ni Rusi ne znaju.Za hotel kažu otel,doduše sa nekim čudnim naglaskom na o.Za Hitlera kažu Gitler. a Hamleta Gamlet.Imaju oni neko svoje mnogo mekano h naravno.I sad koji kurac ste se vi Srbi upalili što niste znali h kad evo i Rusi,tako moćni a ne znaju h i ništa.Ne daj bože da vas ima kao Kineza svijet i ovaj dio galaksije biste o jadu zabavili.
boteJe

12. 02. 2016 - 12:02

A meni se cini da si se ti upalio! Samo si potvrdio moje pisanje o hovnima. Prijatno ti bilo kusanje istih!
Ljuba

14. 12. 2016 - 21:00

Kako smo govorili hodati ili odati (hodati negde, a ima i odati nekoga, neku tajnu...) Ajde bre ne lupetaj sramoto... Ko su bili Dubrovčani tada i Kotorani sada i tada? Marsovci! Ekipa Srba se skupila plus jedan Slovenac i doterali Azbuku...
Hrist

25. 08. 2018 - 09:40

Ma šta mi reče, a kako su pisali ISUS HRIST, eno u svakoj crkvi staroj 1000 godina im to piše.
zelenas

11. 02. 2016 - 00:54

Osnova za Srpsko-Hrvatski jezik je govor koji se koristio u okolini Niksica.Najpoznatiji Rovacki guslar je bio starac Milija Bulatovic.Od njega je Vuk Karadzic zapisao najbolje epske pjesme ,iz kojih je preuzeo govor koji je posluzio za stvaranje srpskohrvatskog jezika. Ovaj Crnogorski jezik kojemu mi tezimo najbolje je obradjen u djelima Matije Beckovica takodje iz Rovaca
Mala ispravka

11. 02. 2016 - 01:00

Pa i Nikšić je pripadao srednjovjekovnoj Duklji i Zeti.
Stanislav

11. 02. 2016 - 12:20

Pai Bar je pripadao Hercegoni sv Save Stjepana Kosace! Uostalom cim je u Vkovo vrijeme H najucestalije u Dubrovniku a sve manje ka Skadru,a on nije obisa osve srbske zemlje,jasno je da je i u DU taj jezik stoljecima nazivan srbskim. Prema tome nikakvim cg Vuk nije ukrao glas H vec je iz jedne oblasti preko knjiz.srbskog,jer je jezik te sredine podigao za knjizevni,prosirio svuda u srbstvu,jer je bio jezicki reformator.
Boban Bgd

11. 02. 2016 - 20:52

Osim priče imate li ikakvu potvrdu te priče. Nema grada na Balkanu koji nije bio osvajan u nekom dijelu istorije. Pa tako i Bar. Ali to samo kod glupaka može neko izjednačavati sa pripadnošću državi koja se formirala kroz milenijum. Nije isto to što je Nikšić bio dio Duklje i to što je bio pod Njemcima 1943. Ali ko vama može išta objasniti na ovome bijelom svijetu. Po vama je Beograd izgleda aujstrijski grad ako se služimo vašom logikom. I prestanite da dajete narodima i jezicima naziv srpski u vrijeme kad toga nije bilo ni u naznakama. Tek u XIX vijeku se pojavljuje taj termin. Ako imate ikakav dokaz, osim trabunjanja srpskih kvaziistoričara, pokažite ga!
Analitičar

11. 02. 2016 - 08:10

Ne vjerujem da je slučajno, a to i vrlo rijedko neko spomene, da je to "južno nariječje" zapravo jezik samoga V.Karadžića i da je to glavni razlog što je on "zalegao" baš iza toga "projekta". Ostalo su samo dobri izgovori.
‚Nije ,nije "okolo Nikšića"!

11. 02. 2016 - 11:19

Nego "šćeto neto" se zove Južnohercegovački govor-jezik! A Crnogorski jezik-govor-je govor kojim govore ORIGINAL CRNOGORCI-KATUNJANI! Bez kojih nebi bio ni Crne Gore ni Crnogoraca-ni Crnogrskog jezika!!!! Tutu papapa..... moji mili "tost crnogorci"! Vi neznate đe ste šuplji-a kamo li od koga ste i koji ste-u jad ve majka kotila-okotila!
Stanislav

11. 02. 2016 - 03:16

Pribislav Pohvalic, koji dojde u Dubrovnik, kao poslanik banice ANKE (žene pokojnoga VUKA VUKCICA) i vojvode SANDALJA i žene mu KATARINE SANDALJEVICE: „Va ime Bozie amen(pisano naravno cirilicom) Je Pribislav Pohvalic...Jereovi list blizu ovogan moga pisan je u sem tetragu i s drugim listom +++srpscim+++ ko je za ovim listom...” A malo dalje veli: „A drugi list koji z aovim ide +++srpski+++ est pisan v lito rostva Hristova tisjuscio i četiri šta i sesto lito mieseca dekembria dvadeseti dan...” (OCIGLEDNO JE DA JE PISANO IKAVICOM,CIRILICOM I DA SE JEZIK NAZIVA SRPSKIM) (M.Pucic-Spomenici srpski,II,p.51.) A drugom prilikom 1407.g. opet: „Va im Bozje amen. V lito rosstva Hristova tisjuscio i četiri šta sedmo lito...ovi list +++srpski+++..u drugom listu +++srpskom+++.u prvom listu +++srpskom+++.”(Ibidem p.53.) TU H IMA KOLIKO HOCES
Barleti

11. 02. 2016 - 12:22

Pribislav je s teritorije u kojoj je Vuk i zatekao slovo h tako da nema mjesta čuđenju. Ovo "srpski" očito se ne odnosi na jezik već na pismo jer se u 15. vijeku ćirilica zaista mogla označavati kao "srpsko pismo" budući da je ekspanziju doživjela upravo u vrijeme i zahvaljujući Nemanjićima, potiskujući staro Ćirilovo pismo, glagoljicu. I ono nekoliko spomena "srpskog" u dubrovačkome arhivu odnosi se isključivo na pismo, odnosno ćirilicu, a ne i na jezik koji su Dubrovčani zvali "slovinskim" ili "ilirskim".
Stanislav

11. 02. 2016 - 12:39

https://www.facebook.com/359174977436878/photos/a.504955226192185.110306.359174977436878/860884007265970/?type=3&theater dakle glas H su Srbi koristili i to nazivali srbskim jezikom i prije nego je postojalo CG,Crnogoraca i posebno "etnickih" Cg,prema tome ako vi to zovete cg jezikom,onda su etnicki cg ukrali Srbima i glas i slovo H,i knjizevni jezik koji je VUK PODIGAO,a to je jezik Vukovih predaka. To sto nema pomena da je to cg slovo,razlog je i stocg nije ni bilo i sto su bili nepismeni,ali Bosanci i Dubrovcani su to zvali srbskim jezikom.
Barleti

11. 02. 2016 - 14:11

Prijatelju, ti ne razlikuješ slovo od glasa niti jezik od pisma. Slovo h postojalo je u staroslovenskom jeziku kao prvom književnom jeziku u Slovena i ono se kao takvo zadržalo i u svim kasnijim redakcijama staroslovenskog (zetskoj, humskoj, raškoj i sl.), ali nećeš valjda reći da Vuk laže kad kaže da se među Srbima taj glas ne čuje? A imaš problema i s logikom. Kako nešto što po tvom mišljenju ne postoji (CG) može istovremeno bit nepismeno!? Dubrovčani, kao i Crnogorci, nijesu svoj jezik zvali srpskim, već naškim, slovinskim i ilirskim.
Stanislav

11. 02. 2016 - 15:31

Ko izbaci onda Herakovicima u CG H?pa postase Erakovici? A DU jesu svoj jezik zvali srbskim stoljecima: 273 str Snjezana Kordic Ne smije se prešutjeti, a to se čini u ovoj monografiji, da su u bezbrojnim dubrovačkim dokumentima s kraja 15.st. pa do kraja 18.st. Dubrovčani koristili izraz "linga seruiana" kao oznaku za svoj vlastiti jezik." http://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf
Barleti

11. 02. 2016 - 18:08

Jesi li ti pročitao uopšte tekst? Vuk je jasno napisao da je h najočuvanije u Dubrovniku a da se srijeće i u širem arealu sve do Skadra, ali neujednačeno. Kod Erakovića se očito izgubilo u Početnoj poziciji u riječi ali ga je vjerovatno bilo u drugim položajima. To čime se bavi Snježana Kordić sve je osim nauka pa i ovo tendenciozno šmirglanje istorije. Već sam gore pomenuo da ima nekoliko spomena "srpskog" u dubrovačkim izvorima ali se oni odnose na ćirilske dokumente. Uostalom, Dubrovnik je imao tijesne trgovačke odnose, pogotovo s Novim Brdom, pa nije čudno ako u nekom dokumentu stoji pomen "srpskog", a kako su Dubrovčani zvali svoj jezik pogledaj malo kod Držića, Palmotića, Bunića, Gundulića... Ili možda nijesi ni čuo za njih?
Stanislav

11. 02. 2016 - 20:16

Veoma mi je poznata istorija Dubrovnika. hr imenovanje jezika je samo u 1-2 primjera kada su se ugledali knjizevno na cakavce u kratkom periodu,i u korespodenciji s njima,a cakavica nikada nije bila govorni jezik Dubrovcana vec stokavska ijekavica,kao i kod ostalih vecinskih Srba. A evo ti i Tolje Nikola sta pise: DU VLADA 1638. koja je svoj jezik službeno zvala SRPSKIM. (ISTINA DA DU ne spada u srpskopravoslavni svijet,ali spada u srbskokatolički) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204422035528701&set=a.10204421395992713.1073741927.1165519768&type=1&theater http://ubsm.bg.ac.rs/view.php?q=1284&p=0669&e=f&w=1920&h=908
Barleti

11. 02. 2016 - 21:36

Ni srpskog ni hrvatskog imena nema u Dubrovniku sve dok se u 19. vijeku nijesu zahuktale nove nacionalne ideologije. Već sam rekao al evo i da ponovim - pomeni srpskog (ili hrvatskog) imena za jezik Dubrovnika mogu se izbrojati na prste u moru od hiljada i hiljada dokumenata. Pojam "srpskokatolički" je očiti oksimoron jer je osnova srpstva (koje odavno nije samo etnicitet) zapravo pravoslavlje. Pogledaj na čemu se temelji savremeni srpski identitet i biće ti jasno da za drugost tu mjesta nema. Ideja da je štokavština izvorno srpska je takođe produkt romantičarskih zabuna, a u ozbiljnoj nauci odavno je prevaziđena.
Stanislav

11. 02. 2016 - 22:10

Bosanski kraljevi su vladari Srba u svim poveljama,prije Turaka. Srbstvo je samo opstalo preko svetosavlja jer je to narodna crkva a nasi katolcii su se pretakali u Romane,Ugare,Germane,Bunjevce,Sokce,Latine sta sve ne...tako da srbske i pomorske zemlje ne znaci da pomorske nisu srbske vec da su vec pod rkc romanizovane i rasrbljene,a povratak korijenima Dubtovnika u 19.v.je bilo samo jer su vidjeli kuda vodi ta politika papa i Beca. Tako da nema govora o tome da oni nisu Srbi cak ikada se tako nisu zvali zbog jezuita.,Mlecana,planski je zabranjivana cirilica,srbski jezik...Uostalom to je Dubrovnik nasa rijec a ne Ragusa.Tamo je brdo Petka,cr sv Sergija i Vakha...i nasi "Turci" nisu biliTurci vec Srbi poturceni...
Barleti

11. 02. 2016 - 23:14

Ihaaaaaaa. A ima li na ovome tužnome dunjaluku iko liše Srba i onih koji su to nekad bili!? Klasična mitomanska nacional-patologija!
Dragan

13. 02. 2016 - 21:59

Stanislave ,svetosavlje je fasisticka doktrina vjerske sekte koja sebe naziva srpskom crkvom ,kojoj su Sultani postavljali po svojoj volji patrijarhe,ako je iko ocuvao Hriscanstvo to je Zapadna crkva i Crnogorska Pravoslavna Crkva a tvoja sekta SPC je politicko-interesna organizacija punanijeh dzepova omrznutih zapadnik katolickih Eura i Americkih Dolara ,Srbi ili Serbi,Servi znaci sluga,sluziti pa tako nemate sa cime da se ponosite no se pokrijte po glavi mrzitelji svakoga ko nije vase pasmine.
Dragan

13. 02. 2016 - 21:52

Stanislave ovo si sad napisao i nemoj vise,da ne pravis budalu od sebe vecu nego sto si,srpskim se nije zborilo ni u feudalnu 500 godina porobljenu,islamiziranu Srbiju a ne u Dubrovnik ,niti ga je SPC koristila nego je koristila, staroslavenski jezik,ne brukaj se...
Stanislav

11. 02. 2016 - 15:39

opsiran komentar https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/555006487999766/?type=3&theater
astro

11. 02. 2016 - 16:15

Neko cirilicno pismo, mozda bosancica... Nijesam expert za ovo....
Nacvijac

11. 02. 2016 - 21:46

Stanislavu hvala sto ovaj tekst potkrijepi novim primjerima. Vrlo lahko, iz neznanja, zabi jos jedan autogol svojoj politickoj ideji. Hura za Stanislava!
veliki getsbi

11. 02. 2016 - 06:30

Može biti da je glas i slovo "h" Vuk Karadzić Srbima donio sa Cetinja.To je onda svakako recidiv iz turskih vremena, pošto i dan danas u nekim onda islamiziranim područjima naše zemlje (a naročito i u susjednoj BH) prosto se u žargonu osjeća "višak" ovog h. Pošto smo mi jako konzervativan narod nije nikakvo čudo što čuvamo i njegujemo i neke druge tuđice u svakodnevnoj govornoj komunikaciji, napr."nahija", "serdar", "perjanik"...itd. Možda ta bliskoistočna ili srednjeistočna grupa jezika ima u svojim korijenima jako potenciran glas "h" (nijesam stručnjak lingvist pa ne znam - samo kažem "možda"), ali što zasigurno znam, pošto sam niz godina boravio u sjevernoj Africi, to je da pojedine grupe arapskog jezika imaju i do 7 vrsta glasa "h"koje oni normalno jako dobro razlikuju, ali meni nikada to nije moglo ući u uši.
Jest bora mi islamizacija...

11. 02. 2016 - 11:53

....pa su zarad-tamo nje i stari Bokezi-zvali Hercegvce: Arcegovci ili Ercegovci! Jer do njih nije ,izgleda,dopro-VUK K.-kojemu je poslije, bezmalo dva vijeka-utvrđeno("naučno dokazana"-eureka?) da nije bio reformator Srpskog jezika-nego sakupljač(ka travari ljekovite trave) "slova"-za koje "srbi nijesu nikad znali"?! Ja neznam-da nam nije ovega Ćosovića-đe bi nam bio kraj? Da ništa drugo- nego otkri nam- da u pagenima "Tost crnogoraca"-nema slovenskije pragenića-ni u naznakama? Lijepa li je ona sarajevska serija:"LUD,ZBUNJEN,NORMALAN..."? I za kraj-ako me pušti šjor "modelar"-da reknem i jednu našku-" do jutros neODKRIVENU-iznuđenu" :"...NACIONALISTIČKI NASTROJENI AUTORI i GRDAITELJI NACIJE,POPUT "V.K. i P.P.NJEGOŠA...PRETVORLI IH u NACIONALNU IEDEOLOGIJU"?! E SAD MI JE JASNO(KONTAM i OSTALIM NEZNALICAMA?)-DA JE BIO U PAVU NOVAK KILIBRADA-KAD NAZVA GORSKI VIJENAC-GENOCIDNIM DJELOM-A NJEGOŠA GENOCIDNIM! A ONAJ PREŠEDNIK IZ PETNJICE-NJEGOŠA ZA "KRVNIKA ISLAMA"?
veki

11. 02. 2016 - 08:24

Da i koji je to narod stvaro pjesme kosovkog ciklusa ako ne srpski
[email protected]

11. 02. 2016 - 08:49

MA DA IM NIJE BILO CRNE GORE I CRNOGORACA NE BI NI POSTAJALI ,A RUKU NA SRCE I SAD SMO IM NAPRAVILI DRŽAVU .NEKA SE ZAHVALE MILU ĐUKANOVIĆU.
tr

11. 02. 2016 - 09:27

" dakle narječje je uzeto tačno sa teritorije na kojoj se prostirala davna i moćna kraljevina Duklja." Znaci Duklja je bila i u Savnicima?? Super je za buducnost da sto vise tekstova o proslosti CG napisu Cosovici, Jovanovici i drugi slicni naucnici.
JA

11. 02. 2016 - 10:14

A sto se ne potrudimo da nam jezik priznaju na Wikipediji i da se na racunarima koristi CG jezik. Radi li ko na tome?!? Umjesto da se prepucavamo.
mikica

11. 02. 2016 - 11:32

Manimo se mi Wikipedije. Sve tamo bi se moglo podvesti pod veliki znak pitanja - da ne kažem da je vrlo sumnjiva, ako ne i lažljiva. Uređuje je svako kako mu odgovara.Da se uvjerimo otvorimo na isti upit web stranicu na ćirilici i na latinici pa ćemo često vidjeti čuda neviđena. zato - stare dobre štampane enciklopedije u ruke (kada to možemo), a od ove digitalne - veliki otklon!
Helena

11. 02. 2016 - 15:33

Prije nekoliko mjeseci povedmo raspravu sa profesorom prava na predavanju. Tema je bila plagijat i pisanje diplomskih, specijalistickih, magistarskih i naucnih radova. izmedju ostalig, profesor je rekao da koristenje Wikipiedije i njeno navodjenje u popisu literature ne dolazi u obzir. Ovdje vam najcesce komentarisu nepismeni i polupismeni ljud, neobrazovani,i zeljni prepucavanja, nacionalisticki obojeni, netolerantni, nosioci nekih potisnutih frustracija seksualne prirode, a rukovodjeni kompleksima.
Stanislav

11. 02. 2016 - 15:55

Helena ili Jelena? ni tu kod nas nema H
Stanislave.....

11. 02. 2016 - 20:29

......ovo su dva različita imena. Za italijana je otišla Jelena, princeza crnogorska (ne Helena) i svejedno, tamo je izgubila prvo slovo u imenu - pa je postala "regina Elena di Savoia".
Barleti

11. 02. 2016 - 12:09

Napravljena je bila platforma i urađen veliki broj jedinica za cg wikipediju. Posljednje što sam čuo je da su je oborili moćniji vikipedanci iz jedne bratske, susjedne države, s kojom se na sjeveru graničimo.
Stanislav

11. 02. 2016 - 20:17

Vec je i previse otpadnickih projekata wiki,kao na hr,bos,samo jos fali cg...a i tzv srbijanska je vise nego ocajna i antisrbska.
Obavijesten...

11. 02. 2016 - 22:01

Nukleus krivotvorenja i falsifikovanja istorije ovih prostora su cinjeli fanatizovani crnorisci iz srpskih manastira. Srpska Wiki je njihovo cedo. U medjuvremenu su im se i laganju pridruzile i celije nekih velikosrpskih nacionalsovinistickih udruzenja.
mirko

11. 02. 2016 - 11:27

Ćosovicu,u politici postoji termin lobiranje koje finansira Vlada neke države , zaboravio si spomenuti da je Malkom član Kosovske akademije znanosti i umjetnosti i preśjednik Albansko -Angloskog drustva i Bošnjačko Bosanskog Instituta. Takvijeh stranih istoričara naći ćes u bilo kojoj Akedemiji . Nijesi objektivan Ćosoviću , istorija nijesu citati. Šta misliš našta bi to izgledalo kad bi sad neko kao istorijsku činjenicu citirao nekog istoričara Rusa koji je član Srpske akademije.
Stihoklepac

11. 02. 2016 - 12:54

E bravo ti ga autore za tekst.Svaka ti je ka u Njegosa i tacnija jos.Samo to ovi avetni crbi nikako ne mogu da shvate da je "srbstvo" kako oni sebe definisu,ideoloski a ne nacionalan pojam.E kad im neko sa strane kao doticni istoricar kaze to u lice,onda oce da puknu(eto i ja sam poceo da ne koristim h).I sto je najvaznije to je samo vrh ledenog brega.Da nisu izveli tu "jezicku reformu" govorili bi danas i srbi i crnogorci otprilike kao spanci i portugalci.Ali mene ne bi mogao niko da ubedi u nesto sto nisam.Ipak za prihvatanje odredjene ideologije i to tudje potreban je odredjen mentalni sklop i to veoma los,da ne kazem nesto gore.Dzaba ideologija i Sima i Vuk i Draza ako niste skloni tome,a ako jeste i dete sa ulice ce vas ubediti u to da niste to sto jeste.
Stanislav

11. 02. 2016 - 15:35

Pa procitaj sta Covic misli o Njegusu..dakle on je po tebi mudar Njegos a bio je velikosrbin...I Njegos je SRBIN pravi Cg.Ne postoje Srbi i Cg vec Srbijaci,Bosnjaci,Cg,Hrvacani,Slavonci,Dalmatinici..oblasna imena,...a svi su Srbi ili Slevnoserbi kako su ih zvali Petar I i Balevic u 18.vijeku i pocetkom 19.prije Njegosa.
Slobodan Gluščević

11. 02. 2016 - 13:06

Pored slova i glasa "H" austrijski š je u srpsko azbučno pismo uveo i dva slova koja ranije nijesu postopjala niđe osim u Crnoj gori to su "Ć" i "Đ". U crnogorskim rukopisnim knjigama ova slova su konstruisana tako da se za "Ć" koristilo slovo "Č" kojem je tako nastali gornji rep presječen vodoravnom crticom. Slično je i slobo Đ nastalo prevrtanjem slova "DŽ" i gornji repiž prekrižen vodoravnom crticom. Za ta slova Srbi nijesu znali da postoje. Kasnije je njemački štampar uobličio današnji standarni izgled tih slova. Čudno kako se stalno pojavljuju Njemci, da pokrenu, podrže, učvrste, pojavu srpske nacije. Vjerovatno su imali neki svoj račun zbog toga.
Stanislav

11. 02. 2016 - 15:38

Ć ne postoji u ostalim slavenskim jezicima. Meni je jedna prijateljica iy Zagreba rekla da mi iz Hr i Slavonije teže to razlikujemo jer je o tursko nasljedje...nisam siguran da li je tako,ali mislim da je,jer ja ponekad ta dva glasa ne razlikujem,a srbijanci veoma dobro razlikuju,tj koji su zivjeli pod turcima. Isto u Slavonskom Brodu sam vidjeo da pise, cevabdjinica... sto znaci da dz i dj isto ne razlikujemo bas...
Helena

11. 02. 2016 - 21:19

Stanislave, a sto mislis da se ti vratis u drugi osnovne i pocnes iznova uciti abecedu i azbuku? Vidim da ti ne ide sa slovima. Helena mijenjas u Jelena, a ne razlikujes Ć i Č. Ako tebe buni cevabdjinica, ne znam sto bih ti rekla osim da se ravnas prema nepismenima. Za tebe izgleda nisu slova nego cevapi! Samo si potvrdio moj komentar o tome da ovdje cesto polemisu nepismeni. Normalan covjek, ako mu kazete da ste vi Hristijan Đorđev Ćorić, nece vas preimenovati u Ristijan ili Gristijan Džordžev Čorič, a vama to izgleda bas tesko za razlikovati. Vratite se prvo u drugi osnovne da naucite slova i onda se javite sa komentarima.
Stanislav

11. 02. 2016 - 22:21

Ne radi se o nepismenosti vec nemanju sluha za č, ć, đ, dž. To je problem mnogih obrayovanih ljudi u Hr,dovoljno je slusati HRT kako kayu cesto kuČa i sl...na to srbijanci odmah reaguju jer primjete,a ja nisam primjetio dok nisam doselio u Srbiju,sada i ja vidim,kada su me ispravljali i ispravljaju...ali to je od Turaka.Slaveni nemaju na krju preyimena Ć sem nas,vec Č. A Helena jeste Jelena,kao i Ivan Jovan, Stjepan,Stefan,Stevan...
Slobodan Gluščević

12. 02. 2016 - 18:09

Stanislave naravno da mnogi Sloveni imaju glas "Ć", Zamisli Poljaci imaju i C, Ć, Č, S, Ś, Š, Z, Ź, Ž, jednako kao Crnogorci. Srbi na primjer imajuc, ć, č, s, š, z, ž, Hrvatui isto, čak se u Crnoj Gori kod pripadnika plemena Zećana javlja pored standardnih L i LJ i ,Ĺ. Uočavaš li neku pravilnost? Postoji i cijeli sistem maglasaka kojih u crnogorskom jeziku ima 4 sa nenaglašenom dužinom, a kod Srba i Hrvata samo naglasak i nenaglašena dužina, pa se uviojek moram koncentrisati kad nih slušam, kad govore izvještačenim i nagrđenim crnogorskim jezikom, koji su nazvali svojim nacvionalnim imenom
Stanislav

12. 02. 2016 - 20:39

ne postoji cg jezik kao ni brjanski... a ni h ne izgovarae kad bi trebalo UVO kazu a ne uHo ORL ambulanta je specijalistička ordinacija za bolesti uva, grla i nosa http://www.ambulanta.me/usluge/orl/orl-ambulanta
Slobodan Gluščević

13. 02. 2016 - 12:45

Naravno da postoji.
Stanislav

11. 02. 2016 - 22:24

http://srednja.hr/Novosti/Jeste-li-znali/Najlaksi-nacin-razlikovanja-c-i-c Glasovi č i ć zadaju velike probleme onima koji su primorani koristiti hrvatski standardni jezik, bilo da se radi o usmenom ili pismenom obliku. Osim što ih mnogi uopće ne znaju razlikovati po zvučnosti, često u dvoumici koje slovo upotrijebiti pogriješe pa dobiju riječi drugačijeg značenja od željenoga. Upravo zbog slova s kvačicama, hrvatski se jezik smatra jednim od najtežih u svijetu, ali uz nekoliko osnovnih pravila njihova vam upotreba ne bi trebala predstavljati muku.
Dragan

13. 02. 2016 - 22:11

Standza Hrvatski jezik je blizi Ruskom nego Srpski valjda to znas ... Tisucu-tisoc,Zrakoplov-Samaljot Što+što nema šta,itd itd ...
Stanislav

11. 02. 2016 - 22:32

Mnogi izvorni govornici hrvatskog (osobito u kajkavskom i u urbanim sredinama) ne razlikuju alveopalatalno /č/ i palatalno /ć/ i moraju korištenje tih glasova svjesno naučiti. Zbog toga značajan dio hrvatskih pravopisnih priručnika zauzimaju napomene o korištenju tih dvaju glasova. https://hr.wikipedia.org/wiki/%C4%8C
Helena

12. 02. 2016 - 12:07

Helena nije Jelena i Ivan nije Jovan. Ako je za vas to tako, odustajem od svake polemike i ostajem pri svom stavu da se trebate vratiti u drugi osnovne i uciti azbuku i abecedu ponovo. Primjetila sam i da si citirao wikipediju, a to mu dodje kao potvrda mog pisanja u prvom komentaru. Sretno sa čevapima!
Stanislav

12. 02. 2016 - 20:40

Helena i Jelena jesu isto ime,kao Jovan,Ivan..ili Stefan i Stjepan. Juraj ili Djordje ili Georgije.varijante istoga imena. Ako kraljica Jelena posta Elena onda je po tebi dobila novo ime?
Za Stanislava

16. 02. 2016 - 13:27

Stanislave Budislavljeviću, okani se Šešeljeve mitomanije, kajkavski nije izvorno hrvatski nego slovenački. Čakavsko-Ikavski je izvorno hrvatski jezik, to je znao čak i vaš Vuk Karadžić. Zato kajkavci ne razlikuju č i ć, kao ni Slovenci, realno gledano, oni su i nastali od izbjeglica iz stare Slovenije (Karantanije), koji su nakon Franačke invazije pobjegli na istok u Hrvatsku, đe su se mješali sa Hrvatima i s vremenom se pohrvatili. .
Slobodan Gluščević

12. 02. 2016 - 17:54

Stanislave tvoj skučeni um ne umije shavatiti te stvar. Ajde malo pročitaj popularnu literaturu o jezicima, njiovoj konstrukciji i razvoju. To je vrlo zanimljiva literatura.
ja lično

11. 02. 2016 - 13:41

slovo H jeste iz naših krajeva , što govori o dobroj namjeri VK u stvaranju unificiranog jezika za sve južnoslovenske krajeve. ne znam šta dokazuje Ćoske sa ovom konstatacijom? slovo H je vezano prije svega za islamizaciju ovih prostora i u upotrebi je u dosta turcizama koji se na teritorijiSrbije ne koriste u ovom obliku.Takođe karakteristično je za današnje Bošnjake koji ga često ubacuju i tamo đe mu nije mjesto. čitav arapski svijet poznaje ovo slovo ,.Znači li Ćoske da nijesmo Iliri nego Turci ???
Felix

11. 02. 2016 - 14:49

Niti je otac srpske nacije a još manje pravi reformator jezika jer je sa svojom reformom koja je naručena i izvedena uz pomoć Beča i Vatikana da se i putem jezika razdvoji Slovenski etnos napravio medveđu uslugu svima Srbima i Slovenima. Zašto je to još izvedeno evo samo jedan od primjera, npr. Etrurska država jedna od najstarijih u Evropi i istoriji ljudske civilizacije je imala svoj jezik i pismo a početkom osamdesetih godina prošlog vijeka je nakon mnogo bezuspješnih pokušaja da se pismo dešifruje isto pročitao Dr. Svetislav Bilbija i o tome objavio dvije knjige o tome a pročitao ga je a ne dešifrovao putem savremenog srpskog jezika i tako vama Dukljanima strane ćirilice ! Na taj način je dokazao da su Srbi na Balkanu ko zna od kada.
Slobodan Gluščević

12. 02. 2016 - 18:14

Pa ako je na osnovu savremenog srpskog jezika (koji je uveo Carski Beč, pomoću svog ćopavog špijuna) a njime su Srbi progovorili prije jednog vijeka, to samo znači da Srbi postoje od odprilike vijeka, a da ih prije nije bilo? Ne bilo je Srba, ali su oni govorili drugim jezikom. A ako je etrurski rastumačen kao srpski ajde života tri pročitaj mi neku etrursku rečenicu.
Stanislav

12. 02. 2016 - 20:43

nije lako desifrovati ali uz pomoc nekih jezika to ide lakse,a uz pomoc srbskog najlakse. Jedan Italijan jeziskoslovac je otkrio slavensku civilizaciju u Mikenskoj... i jedan Titolac je nasao u Grckoj sve slavensko...
Slobodan Gluščević

13. 02. 2016 - 12:03

Stanislave ja to vrlo dobro razumijem, čitao sam sve te knjige i zaista oni imaju vrlo jako utemeljenje, Međutim svi indoevropski jezici imaju jednak korijen i prema tome srodnosti i sličnosti. Svakako je i pravi srpski jezik, kao i savremeni srpski jezik, iz grupe indoevropskih jezika i srodan sa svim ostalim jezicima, ali tvrditi da su na osnosvu te sličnosti svi drugi jezici proistekli iz relativno novog vještački stvorenog jezika, je bez osnove, naročito je nelogično.
boteJe

11. 02. 2016 - 14:50

Vracanje Vukovom jeziku? A sto bi kod Vuka sa ova dva "avetna" slova koja ste dodali? Ima li u vasim glava razlike izmedju knjizevnog jezika i jezika nepismenih ljudi? Dobro je Beckovic napisao prije neki dan, da je sva lingvistika nepotrebna. Vidim sad na koga je mislio kad je rekao da su nam samo dvije rijeci potrebne. Ovo sto se objavljuje na ovom portalu, na zalost, ne mogu okarakterisati sa rijecju "super" nego sa onom drugom koju je naveo
Crnogorac

11. 02. 2016 - 15:12

Kad Miroslac C napise istinu vi serbi odmah poskacete,men znajuci da vas je vuk izda i presa u katolicanstvo ,jer je nå kraj svog zivota shvatio da je så pogresnima bio
Helena

11. 02. 2016 - 21:22

A ti kao crnac, guslas li guslas o Srbima: Imas li sto svoje, crnacko da navedes ili se samo bavis prekrajanjem srpske historije?
Crnogorac

11. 02. 2016 - 21:55

Helena ne bavim sevserbskom istorijom jer nemaju,ono sto imaju to su oteli i prisvojili,cak je i Isus Isus bio serb ,toliko o istoriji,Miroslac C je i knjigu o tome napisao ,,bizarni sveci serbiske crkve ,al ne øve moje svete otete i opljackane jos od vakta 1918 tog
Helena

12. 02. 2016 - 12:12

Crnac, nastavi da citas knjige Maslaca C. i wikipediju. Srbi nemaju historiju? A sto da ti odgovorim osim da zalosno konstatujem da si mozda cak i ti Isus! Ako je bio Serb, a prisvajaju tvoje, mozda je Isus bio crnac, a mozda si i to ti licno i personalno!?
Stanislav

11. 02. 2016 - 22:29

Od turciyama najvise ih je na h:hamal nosač havizati (uhavizati) razumjeti, shvatiti hašarijast nestašan, vragolast halvat soba (najčešće u prizemlju kuće) hastal stol hastaluk (hasta) bolest (bolesnik) hafiz (onaj koji čuva, pamti) čovjek koji zna Kur'an napamet haram zabranjeno djelo u Islamu hanuma žena, gospođa hikjaja priča, legenda hafifan nesiguran, nepouzdan hatma čitanje čitavog Kur'ana s namjerom hurija rajska djevica hizmet pomoć, posluženje hair dobro, sreća, korist hairli sretan, čestit, napredan „hajra mi od života nema“ kad neko nema sreće u životu hadž hodočašće u Mekku hidžab žensko pokrivalo za glavu (ili lice) hajat hodnik, predsoblje hajvan životinja halal dozvoljeno, pohvano djelo u islamu hava zrak hećim ljekar helać propast, nesreća, šteta, kvar hrsuz razbojnik, lopov, hrđava osoba hejbet mnogo harabatija rasipnik, boem, pijanica hedija dar, poklon h
1814

12. 02. 2016 - 02:20

Vukovo delo iz 1814. Počnite sa čitanjem i videćete koliko slova H ima. Toliko... http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/Stara_i_retka_knjiga/Zbirka_knjiga_Vuka_Stefanovica_Karadzica/S-II-1584#page/4/mode/1up
"Crnogorac"-svaka ti je ka iz.

12. 02. 2016 - 11:08

...Jovanđelja-pa se "vuk pokatoličio"-a sahranio sa FESOM na glavi? E bora mi-tvojim "istinama-kraja nema"-ka da su štancovane u Biograd-pod kontrolom Sima Ćirkova i ostale "srske intelektualne elite"?!
Miroslav Dobrković

12. 02. 2016 - 12:10

Zašto mi nijeste puštili komentar? Tekst ovog mog imenjaka je zapravo provociranje i "peckanje" i u skladu sa tim je i moj komentar na temu kako su se Srbi smijeli prije 1836-te dok "nijesu znali" za slovo "H" :) Čudim se samo tome odakle na ovakav tekst 54 komentara i vjerujem još puno koje nijeste puštili, kao moj?! Može biti da neko ovog mog imenjaka doživljava uvrijedljivo, ne znam ko je on? A može biti da su ovi komentatori malo ostrašćeni - nemam namjeru to čitati ...
dijalektolog

12. 02. 2016 - 19:12

Ako ne vjerujete Ćosoviću, onda konsultujte lingviste iz regiona. I oni su tvrdili da se glas h i glas f nijesu upotrebljavali na tim prostorima. No, treba uzeti i nešto pročitati, a ne samo pričati u prazno i voditi se ideologijama.
Станислав

13. 02. 2016 - 15:48

глас Х је умногоме замјењив на нашим прострима, хвала'фала, ухо уво итд... у цг се рецимо каже уво а не ухо...као у неким другим србским крајевима,западнијим...
Станислав

23. 11. 2016 - 18:10

св ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ нпр у посланици бјелопавлићима 1829,стр 172.између молитве и клетве...пипе уФатио..а и раније видим фала и сл,никада Х,дакле није Вук са Цетиња доније "Србима" Х но је то слово убацио јер неки Срби понегдје и то користе па да све обухвати...
Jelena

11. 02. 2017 - 21:29

Zašto pišete srpski jezik pod znacima navoda? Videh na par mesta [“srpskog”], i među komentarima između ostalog.
Sreten

19. 01. 2018 - 10:09

Vuk S Karadzic je mogao biti ,, otac ,, savremene srpske nacije.Nikako ,,srpske nacije,, kako vi to navodite. Ovako ispade da Srbi postoje od 19-og vijeka.
HHHHHHHH

25. 08. 2018 - 09:38

Ovoliko gluposti pročitati na jednom mjestu je zaista nevjerovatno. Na svakoj staroj fresci srpskih kraljeva i careva Nemanjića u njihovim zadužbinama piše: U HRISTU BOGU BLAGOVJERNI KRALJ.... TAJ I TAJ. I sad ovdje neki šovinista hoće da nas ubijedi da Srbi nijesu nikad čuli za Hrista i da nijesu čuli H, dok eto on nije došao iz nekog kamenjara cetinjskog da ih nauči. Pi, zastiđa! A to što u pojedinim riječima narodnog govora se ne koristi glas H, to i dan danas postoji po cijeloj Crnog Gori. 99% nas u slobodnom govoru kaže OĆU a ne HOĆU, kaže ALVA a ne HALVA, kaže POITAJ a ne POHITAJ, kaže AJDE a ne HAJDE, kaže FALA a ne HVALA.
Fgh

06. 11. 2019 - 11:50

Od A do Š
Srba Crnogorčević

06. 11. 2019 - 20:37

Znači svi su postojali, samo Srbi nisu, knjaz Miloš ih stvorio, Njegoš sav rad posvetio nepostojećem narodu
Novi komentar