(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina

Simbioza života i istorije
Objavljeno: 27. 02. 2016 - 13:57 Promjenite veličinu teksta: A A A
Fotogalerija
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 1/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 2/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 3/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 4/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 5/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 6/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 7/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 8/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 9/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 10/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 11/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 12/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 13/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 14/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 15/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 16/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 17/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 18/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 19/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 20/21
(FOTO) Manastir Ratac sa crkvama popa Dukljanina
Simbioza života i istorije 21/21

Već samo radi toga što se može pretpostaviti da je pop Dukljanin (pisac Barskog rodoslova) svoje djelo sačinio među zidovima klaustra Ratačkog manastira, u njegovoj skriptoriji i biblioteci, na šta navodi i on sam kad piše da je zamoljen od sveštenstva arhiepiskopskog sjedišta u Baru, od starješina i mladića grada (ne kaže: i od redovnika sa Raca, što je izlišno ako se među njima nalazio, primjedba P. M.) da sa „slovenskog na latinski jezik" prevede „Spis o Gotima" koji se latinski naziva    »Regnum Sclavorum« - trebalo je sačuvati Ratački manastir kao  jedini   materijalni   i   autentični memorijalni ambijent u kojemu je nastala naša prva i do pojave „Gorskog vijenca" najslavnija knjiga. Da imaju takvo svjedočanstvo o starini svoje kulturne tradicije, drugi bi suvim zlatom pokrili ono malo kamenja što je još ostalo u temelju tog klaustra...

Komentari: 2

GRAĐANSKI

27. 02. 2016 - 14:50

B R A V O !
Kuč Ora'ovac

09. 03. 2016 - 16:33

GRAĐANSKI, vala' ti kada usklikneš bravo!, svi smo protive tebe i tvoga bravo! Dojadio si!
Novi komentar