Kako su četiri ocila importovana u Crnu Goru 1918. godine

Srpska narodnost u Crnoj Gori izmišljena je u drugoj četvrtini 19. vijeka, te od tada počinje i vrlo poznati crnogorski dualitet - da se Crnogorci u isto vrijeme ośećaju - i kao Crnogorci i kao Srbi. Mnogo sam puta pisao da je srpsku narodnost Crnogoraca izmislio Njegoš, srpstvom ga je indoktrinirao njegov učitelj Sima Milutinović Sarajlija.
Objavljeno: 29. 02. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

      Kad su Crnogorci dobili etiketu - Srbi, morao se izmišljati i neki sadržaj, kako bi nova "etnička" etiketa izgledala istinita i ozbiljna. Na primjer, prije Njegoša među Crnogorcima Miloš (K)Obilić je bio malo poznat i praktično nevažan, iako su cetinjske vladike znale za njega. U Crnoj Gori ga je proslavio Njegoš te je danas Obilić jedan od omiljenih likova crnogorskih Srba, mada je pitanje da li je uopšte postojao, a još je veće pitanje ko je ubio sultana Murata na Kosovu 28. juna 1389. godine. Da bi Crnogorci postali Srbi morali su se neki znameniti likovi iz srpske mitologije predstaviti Crnogorcima kao njihovi, Obilić je morao postati dio "crnogorskog" identiteta. I zaista, danas i jeste uspješno umetnut, crnogorski Srbi Obilića smatraju za ličnost koja je dio njihovog nacionalnog bića. 

      Ali, naravno, kult Obilića u Crnoj Gori nije potekao iz naroda, kao što jeste kult Ivana Crnojevića, ne, kult Obilića u Crnoj Gori je vještački kult osmišljen od jedne grupice graditelja nacije (sintagma istoričara Noela Malkolma). Prof. dr Živko Đurković piše da je Obilića među Crnogorcima propagirao Njegošev učitelj Sarajlija: "Sarajlija je znao dosta junaka iz crnogorske istorije odnosno narodne poezije i o njima često razmjenjivao mišljenje sa vaspitanikom, ali je nastojao da među Crnogorce unese kult Miloša Obilića..."

      (Živko Đurković, Sarajlija i Njegoš, Unireks, Nikšić, 1992. str 22)2802-djurkovic

       Još jedan primjer kako se crnogorski identitet vještački popunjavao srpskim sadržajem je unošenje kulta Sv. Save u Crnu Goru. Godine 1840. naređeno je da se u Srbiji mora slaviti sv. Sava, to je 1856.  prenešeno u Crnu Goru, iako Petar I i Njegoš sv. Savu nikada nijesu ni pomenuli. Njegoš bi svakako sv. Savu uveo u svoja djela, među svoje stihove, ali nije na vrijeme dobio instrukcije iz Beograda da širi Savin kult, tako da je Savin kult importovan tek poslije Njegoševe smrti. 

     Pošto smo dobili etiketu - Srbi, još popunjavanja importovanim "identitetskim" sadržajem: Kad se osmišljavala (novo)srpska ideologija niko Njegošu nije rekao da su za srpsku nacionalnu misao važna 4 ocila, jer, simbolika je važna, itekako važna za svaku ideologiju, pa i za ideologiju koju znamo kao - srpstvo. 

     Četiri ocila su danas najpoznatiji i najrašireniji srpski nacionalni simbol, za koja se kaže da su simbol iz vremena dinastije Komnina i da u stvari predstavljaju četiri slova V koja znače: ‘Vasilev vasileon voitha vasili – Care careva pomaži Caru’. Ovaj simbol vidimo na hiljadama mjesta po Crnoj Gori - na zidovima zgrada, u ulazima, u liftovima, urezuje se na školskim klupama, crta se na školskim sveskama, ima ga na golim stijenama pored drumova, ima ga u grbovima političkih partija i koalicija. Čoek bi pomislio da je taj simbol u Crnoj Gori prisutan, s obzirom koliko je rasprostranjen, bar 1000 godina, neprekidno. Za Božić je iznad Risna ponovo sijao krst sa 4 ocila, a naravno, viđen je i na bačanju krsta (za 300 ostroških €), u Moraču 19. januara.

       Srpska crkva na crnogorskim crkvama već više od dvije decenije ponosno ističe trobojku koju je sultan  darivao Srbima 1835. - sa aplikacijom četiri ocila. Na taj način Crnogorcima nameće jedan simbol kojeg nikada prije nije bilo na tim istim crkvama, simbol države Srbije. Ovaj (u Crnoj Gori) novokomponovani nacionalni simbol, Srpska crkva bez imalo stida postavlja i na stare crnogorske crkve, o čemu su pisale "Vijesti", 27. IX 2012. u tekstu "Ploču sa četiri ocila stavili na crkvu u Grahovcu". Na crkvi na Grahovcu uklesana su četiri ocila iako nijedan učesnik bitke na Grahovcu nije nosio bilo kakvo znamenje sa četiri ocila. Još jednom Srpska crkva svom vjernom "stadu" daruje istoriju koju je sama smislila, a koja se nije desila. I 4 ocila na crnogorskoj kapi isto kao i sama Srpska crkva došli su u Crnu Goru zahvaljujući tome što je srpska vojska okupirala našu državu 1918. Vojna agresija na Crnu Goru iz 1918. i dan danas Beogradu donosi bogate plodove.

      Vladika Amfilohije je jednom objavio ljutito pismo u kojem je objašnjavao kako on ne devastira crkve nego ih obnavlja, jer riječ devastacija znači - pustošenje/razaranje. Ljutio se on ili ne ljutio, Srpska crkva - u kulturnom i duhovnom pogledu razara crkve u Crnoj Gori, kao što je duhovno razorila crkvu na Grahovcu naruživši je jednim novokomponovanim simbolom. A razara i istoriju i identitet Crnogoraca. 

        Četiri ocila je u C. Goru importovala srpska vojska 1918. godine: Četiri ocila su u Crnoj Gori postala široko poznata od 1918. godine kada ih je na crnogorskim kapama prisilom uvodila okupaciona srpska vojska. Pročitao sam mnogo opisa crnogorske kape koji su nastali prije 1918. godine, nikada nijesam sreo nijedan u kom se pominju četiri ocila. Evo nekih śedočenja:2802okoko

        1.) Ruski oficir Vladimir Bronevski boravio je u Boki i Crnoj Gori 1806. god. Opisao je crnogorsku kapu: "Na glavi, ili bolje na tjemenu, nose crvenu kapicu sa svilenom crnom kićankom." (Vladimir Bronevski, Zapisi o Crnoj Gori i Boki, CID, Podgorica, 1995, str 123)

        2.) Ljekar iz Perasta Simeon Mazarović početkom 19. vijeka više puta je boravio u Crnoj Gori, a 1808. g. na francuskom jeziku je sačinio spis, koji se čuva u arhivu Ministarstva spoljnih poslova u Moskvi. Ovako je opisao kapu Crnogoraca: "Na glavi nose kapu od crvene vune, koju ponekad prekriju parčetom crne svilene ili pamučne tkanine" (Dnevni list "Dan", 16. mart 2005)

        3.) General Herman Vendel opisao je crnogorsku kapu, 1831. godine: "Crvena kapa, crnim u naokolo opšivena, glavu pokriva i zimi i ljeti." (Herman Vendel, Crnogorci, Zapisi, knj. XIX, sv. 1, Cetinje, 1938, str 26)

        4.) Vilhelm Ebel je 1841. boravio u Crnoj Gori. Zabilježio je o kapi: "Kao i većina prisutnih, i on je na glavi imao crnogorsku crvenu kapu sa svilenim crnim obrubom..." (Vilhelm Ebel, Dvanaest dana u Crnoj Gori, CID, Podgorica, 2006, str 51)

        5.) Ruski istoričar Aleksandar Popov boravio je 1842. u Crnoj Gori. Sa Njegošem se sreo u Dubrovniku i sa njim otputovao u Crnu Goru. Piše o Njegoševoj kapi: "U svojstvu gospodara Crne Gore, vodeći pregovore s vezirom on je bio u crnogorskoj nacionalnoj nošnji. Na glavi crvena kapa obavijena crnom maramom, u obliku male čalme, svjetlocrveni džamadan...."  (Aleksandar Popov, Putovanje u Crnu Goru, Službeni list Crne Gore, Podgorica 2000, strana 14) 
 

        6.) U Titogradu je 16. i 17. aprila 1987. održan naučni skup "Vuk Karadžić i Crna Gora." Na skupu je rad priložio i dr Golub Dobrašinović. On je saopštio: 

        "Među Vukovim stvarima, pođimo od toga, ostale su dvije crnogorske kape i jedna 'bokeska mala kapa'. Nestale su u Prvom svjetskom ratu. Poznat nam je, međutim, njihov opis. Prva od njih »Po strani opšivena je crnom svilom, a krugom temena svoga, koje je od crvene čohe, opšivena je usukanim, zlatnim gajtanom« - zapisao je M. Valtrović. - »Na temenu ima prost i kratak luk, izvezen od jednog šireg i dva uzana zlatna gajtana. U širem gajtanu ima i upletenog svilenog gajtana, crne boje. Ispod luka izvezen je, od tanka zlatna gajtana, okrugao cvet sa dva listića, na kratkoj dršci. Na sredini cveta, koturić je od ugasito-zelene kadife. Kapa je postavljena belim platnom; nošena je«. Druga kapa: »Po strani opšivena je crnom svilom, a krugom temena svoga, koje je od crvene čohe, ima zlatnim, uzanim gajtanom izvezene šare, koje gotovo celo teme pokrivaju. Šare su dva šira i četiri uzana luka, ispod kojih ima od gajtana šiven kotur, koji s leva i desna ima po više sitnih grana, a više sebe, ravnomerno podeljenu veću granu od listova i kovrča. Kapa je postavljena crvenim pamučnim platnom; nošena je«."

        (Golub Dobrašinović, Crna Gora u Vukovoj ostavštini, zbornik Vuk St. Karadžić i Crna Gora, Titograd, 1987, strane 199 i 201)

        Valtrović je Vukove crnogorske kape opisao u jednom tekstu, 1900. godine. 

        7.) Francuz Alfred Bulonj koji je u Crnoj Gori boravio krajem 1867. i tokom 1868, zabilježio je: "Crnogorci stavljaju na glavu malu crvenu kalotu, visine svega jedan decimetar, pljosnatu odozgo i presvučenu spolja, sem na gornjem dijelu, svilenom tkaninom ili crvenom vunom. Zovu je kapa. Njen crveni dio koji odgovara tjemenu, gotovo uvijek je više ili manje izvezen zlatnim nitima." (Alfred Bulonj, Crna Gora, CID, Podgorica, 2002, strana 74)

        8.) Veliki vojvoda Mirko Petrović, brat knjaza Danila i otac kralja Nikole, umro je u ljeto 1867. godine. Poslije katastrofalnog zemljotresa 1979. akademik Božina Ivanović vršio je antropološku obradu tjelesnih ostataka vojvode Mirka. U grobnici vojvode Mirka pronađena je i crnogorska kapa, dr Ivanović piše: "Na glavi vojvode Mirka bila je crnogorska kapa i na njoj sačuvana vezena zvijezda." (Božina Ivanović,Antropološki lik velikog vojvode Mirka Petrovića, zbornik "Međunarodno priznanje Crne Gore",  Nikšić, 1999, str 314)

        9.) Ruski konzul u Dubrovniku Konstantin Petković završio je 1868. godine knjigu o Crnogorcima. U njoj je ostavio śedočanstvo: "Glava se pokriva oniskom kapom (kapicom) čiji je vrh napravljen od crvenog sukna, napola išivenog zlatom, a obod je od crnog svilenog platna." (Konstantin Petković, Crna Gora i Crnogorci, CID, Podgorica, 2005, strana 79)

        10.) Gustav Raš je u Drezdenu 1875. objavio knjigu o Crnoj Gori. Zabilježio je: "Gornji dio te kape je kao krv crvene boje, ukrašen jednom zlatnom zvijezdom i jednom dugom od zlatnog veza." (Gustav Raš, Crna Gora u pričama, CID, Podgorica, 2001, strana 16)

        11.) Josef Holeček poslije boravka u Crnoj Gori ostavio je śedočanstvo u knjizi koju je objavio u Pragu 1877. godine: "Crnogorska kapa izgleda kao kod nas obična, domaća kapa. Ima obod od crne svile a tepeluk crven. Po ivicama je vezen zlatom, dok mu se na jednom kraju nalazi izvezen, takođe zlatom, dvoglavi crnogorski orao." (Josef Holeček, Crna Gora, CID Podgorica i Izdavački centar Cetinje, 1995, strana 34)2802ookok1

        12.) Spriridon Gopčević je 1877. u Lajpcigu objavio knjigu o Crnogorcima, u njoj opisuje tepeluk kape: "Crvena boja označava krv Turaka u kojoj će biti ostvarena sloboda, zvijezda označava Crnu Goru, a duga označava nadu u skoro oslobođenje. Ponekada se umjesto zvijezde unutar duge mogu vidjeti slova HI, to znači Nikola I" (Spiridon Gopčević, Crna Gora i Crnogorci, CID, Podgorica, 2008, strana 109)

        13.) Ljubomir Nenadović je zapisao: "Ozgo je kapa sva od crvene čoje, jedno malo mesto na toj čoji pri kraju zagrađeno je zlatnim prugama." (Ljubomir Nenadović, O Crnogorcima - pisma sa Cetinja 1878. godine, SKZ, Beograd, 1929, strana 20)

        14.) Italijan Viko Mantegeca je poslije boravka u Crnoj Gori objavio knjigu 1896. godine. Opisao je što se nalazi na kapi: "Crvena boja na vrhu kape simboliše svu prolivenu krv u vjekovnim okršajima sa Turcima, dok mali ručno izvezeni dio sa zlatnim slovima HI (Nikola I) oličava Crnu Goru, tj ove vrletne planine..." (Viko Mantegeca, Put u Crnu Goru, CID, Podgorica, 2008, str 5)

        15.) Pavle Rovinski, koji je u Crnoj Gori boravio skoro 30 godina, u knjizi koju je objavio 1897. godine, zabilježio je: "Malo ih je koji ne znaju za crnogorsku kapicu. To je kapa ravnoga dna i ravnoga oboda, širine oko 8 cm. Ona je sva od crvenog ili tamnocrvenog tankog sukna i dvaput je dublja od širine oboda, ali se njeni krajevi zavrću kako se i dobija dvostruki obod. Odozgo je krug od isto takvoga sukna koji je izvezen zlatom, ovako: sa jednoga kraja izvezen je luk koji ima tri pruge, od kojih srednju čine tri reda od oboda do oboda, a sa obje njene strane uz manja rastojanja su po dva reda i još dva reda zajedno; dakle, ukupno pet pruga. U tome luku je oznaka "H.I." što znači "Nikola Prvi". Obod je obložen tankom svilom (derevija ili bogzija)..." (Pavel Rovinski, Etnografija Crne Gore, tom I, CID, Podgorica, 1998, strana 347)

        16.) Kurt Hasert je 1891. g. boravio u Crnoj Gori. Opisao je crnogorsku nošnju i kapu: "U tom pogledu kod definisanja pomaže vam i jedinstvena nacionalna nošnja. . . Tjeme konačno ukrašava kapa, čije simbolične boje, crni atlasni rub, krvavo crveni poklopac i zlatna duga sa jednom zvijezdom ili sa inicijalima knjaževog imena, podsjećaju na žalost za izgubljenom slobodom..." (Kurt Hasert, Crna Gora, tom 1, Putopisi, CID Podgorica i Izdavački centar Cetinje, 1995, str 40)

        17.) Ruski knez Dm. Golicin (Muravlin) je u Sankt Petersburgu 1898. objavio knjigu o Crnoj Gori. Zapisao je: "Meni se veoma dopada njihova kapa, kapa - simbol; pravi se od crvenog sukna, koje se po obodu obšiva crnim materijalom, a sredina gornje površine ostavlja se nezacrnjena, sa zlatom izvezenim polukrugom unutar kojega su inicijali Knjaževog imena." (Knez Dm. Golicin (Muravlin), Kraj sinjeg mora, CID, Podgorica, 1999, str 69)

        18.) Kamilo Morgan je u Crnoj Gori boravio 1911. godine, zapisao je: "Na vrhu kape je zlatni vez, koji predstavlja jednu zvijezdu i dugu" (Kamilo Morgan, Crna Gora, CID, Podgorica, 2004, strana 23)

        19.) Francuz Pjer Marž boravio je u Crnoj Gori 1905. i 1909. godine, a 1912. je objavio knjigu o svojim impresijama iz Crne Gore. O kapi piše: "Na glavi kapa, tako poznata, crni obod, osnova crvena izvezena zlatnim inicijalima..." (Pjer Marž, Putovanje po Crnoj Gori i Hercegovini, CID, Podgorica, 2000, str 30)
 

        20.) U knjizi "Riječka nahija" Andrija Jovićević 1911. piše: "Na glavi se nosi plitka kapa sa imenom knjaza Crne Gore" (Andrija Jovićević,Riječka nahija u Crnoj Gori, CID, Podgorica, 1999, strana 340)

        21.) Holanđanin Henri Van Mandere poslije boravka u Crnoj Gori 1913. je objavio knjigu "Crna Gora". Opisao je crnogorsku kapu: "Prva stvar koju urade Crnogorci koji se vraćaju u otadžbinu iz Amerike ili od drugdje, to je da kupe lijepu narodnu nošnju. Uz nju ide lijepa okrugla crvena kapa sa crnom ivicom, koja krasi čitav crnogorski narod. Na gornjoj strani ove kape nalazi se zlatnim nitima uokviren kraljev monogram."
 (Henri Van Mandere, Crna Gora, CID, Podgorica 2002, str 98)

        Crnogorska kapa je 1918. morala biti posrbljena, jer je previše snažna identitetska oznaka: Između dva svjetska rata na Cetinju je pośečen istorijski brijest i uništena Tablja. Kao još jedan isuviše jak i prepoznatljiv identitetski simbol Crnogoraca i crnogorska kapa je morala biti posrbljena. U knjizi „Crna Gora i Dušanovo carstvo” (Grafos, Cetinje, 1997), dr Radoslav Rotković citira predratni list „Zeta”, piše: "I onda se desi da se uništi crnogorska država, 1918. i za desetak godina zabrani nošenje crnogorske kape, ako se na nju ne stave ova četiri ognjila kao slova, i tako se crnogorska kapa pretvori u – srpsku! Podgorička Zeta piše o tome 1939. godine: »Naša crnogorska narodna kapa, koja se jedno vrijeme poslije ujedinjenja nije smjela nositi, u posljednje vrijeme nalazi dobru prođu... To je još jedina naša dozvoljena zastava«!”.

        Da napomenem da su se u Crnoj Gori poneđe i prije 1918. mogla sresti 4 ocila, na ponekoj ikoni pristigloj iz Srbije, ponekom komadu nošnje izrađenom u Srbiji, možda je tada u C. Gori bilo i neke zastave sa 4 ocila koja je napravljena u Srbiji. Ali, sve su to bile marginalne pojave, kao i pomeni srpskog narodnog imena u Crnoj Gori prije Sime Sarajlije. 

       Srpski narodni identitet u Crnoj Gori je jednostavno izmišljen, iskonstruisan. Srpsko etničko porijeklo Crnogoraca je mit, bajka. A svako danas ima pravo da se izjašnjava kako mu volja, naravno. 

 

Komentari: 257

4 aspirina na glavu

29. 02. 2016 - 00:09

A danas ne ubijeđuju da je kapa sa 4 točkića/aspirina prava crnogorska. Ima li naroda na svijet mimo crnogorskog, da brže zaboravlja svoju istoriju?
Crnogorski SRBIN

29. 02. 2016 - 10:07

KADA citam ovakve pa sve donje komentare manje vise, vidim koliko je vazno obnoviti KAPELU NA LOVCENU??? Dok se KAPELA NE OBNOVI dok se TOP ZELENKO sa GRAVUROM NJEGOSA ne BUDE PRIKAZIVAO JAVNOSTI dok NASU ISTORIJU NE OTKRIJEMO SMATRAM da mi smo OKUPIRANI BRACO CRNOGORCI takodje veliki NAPOR treba uloziti da se VRATI MONARHIJA CRNOJ GORI kao SPANIJA STO JE UCINJELA-tada nece biti prostora ovakvijama da PISU OVO STO PISU ???
Montenegro

29. 02. 2016 - 18:08

Najvaznije je da je Crna Gora danas samostalna drzava svih njenih naroda i gradjana koji u njoj zive. Tockici i aspirini ce nestati tokom vremena i preseliti se u SANU kao i u arhivu Amfilohija SPS u Srbiju - ne i u Crnu Goru. Tolerantnoj Crnoj Gori takvi ne trebaju.
Stanislav

29. 02. 2016 - 21:37

SAMO SLOGA SRBINA SPASAVA je nesto poznato Srbima u CG i prije 1918. evo dokaza iz cg novina ili od zitelja CG: ssss niksic 1900 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3825685678400&set=a.3820456347670.2148655.1165519768&type=3&theater
Crnogorac

29. 02. 2016 - 00:59

Nije ih bilo nikad nijesu oni bili serbi no u zadnje vrijeme samo posrbice,Mi smo Crnogorci ,moj dobri prijatelj Miroslav Miroslav C samo istinu potvrdjuje ,kao i bez broj puta do sada,å cetiri vitamina C nijesu postojala ,kao ni njihova Crkva ,sjecam se ppkojne babe sto mi je zborila,da su nam sve silpm nametnuli ,da su nås tukli palili i ubijali ,jos Crkvu da vrate vrate på nek budu i vanzemaljci
Mitar

29. 02. 2016 - 13:18

Hahahaaaa - nebjerovatno što sve ovdje čovjek može da pročita. Ko ono bijaše rekao, da su samo dvije stvari neograničene - ljutska glupost i kosmos. Kad vidim što sve ovdje ljudi pišu, ja bih se usudio dodati i još dvije stvari - mržnju i nesznanje.
Stanislav

29. 02. 2016 - 21:40

tvoj prijatelj Cosivic zna vrlo dobro istinu da su Crnojevici slavili Nemanju kao sveca,crveno slovo,a njemu je okupator! zna on da je srbstvo u cg starije od NJEGOSA,Balevic i Radonjici o tome pisu...Petar I pise o SLAVENOSERBIMA kao i svuda po srbstvu sto se pise,smatrajuci cg slavenosrbima.. a evo kako Cosovic citir Morgana i sta izostavlja: 18.) Kamilo Morgan je u Crnoj Gori boravio 1911. godine, zapisao je: "Na vrhu kape je zlatni vez, koji predstavlja jednu zvijezdu i dugu" (Kamilo Morgan, Crna Gora, CID, Podgorica, 2004, strana 23) Morgan je napisao i ovo,samo to Covoci nije citirao: i most preko neba do ponovnog osvajanja moci KOJA JE IZGUBLJENA NA KOSOVU POLJU. U zavisnosti od toga da li je na kapi dvoglavi orao pored lava,da li je grb zemlje izmedju 2 ukrstene sablje ili je samo grb, moze se prepoznati da li je sluzbenik,oficir ili kapetan.. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204661149986413&set=a.10204661140946187.1073741938.1165519768&type=3&theater
Bratogost

01. 03. 2016 - 11:45

Imas Morganovu knjigu - pohvalno. Cosovic ti je citirao izkaze kroz istoriju koji se ticu pojave 4 aspirina C na crnogorskoj kapi. Citirao ti je Morgana koji ne pronalazi 4C na CG kapi. To je ono sto je Morgan vidio svojim ocima. I to je prenio na papir. To sto smo procitali je fakat, cinjenica. Dio u kojem Morgan TUMACI sto znaci 'duga' nije fakat tj cinjenica. To je fikcija/ licno misljenje/ tumacenje koje nas ne obavezuje. To je 'objasnjenje' koje mu je receno te 1911 godine. Drzimo se cinjenica tj onoga sto vidimo svojim ocima. Sa skepsom pristupajmo 'tumacenjima' koja mogu biti ovakva i onakva. Nek nas kroz zivot vode cinjenice - Morgan nije vidio aspirine na CG kapi.
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 10:43

Stanislave bre, lažeš samom sebi, jer nama Crnogorcima ne možeš...tzv "slavenoserbi" nijesu "srbi", nego grupni naziv za sve južne Slovene, koji je izmišljen u 17. vijeku, od strane velikosrbskijeh ideologa, koji su taj termin podvalili Petrovićima, inače neupućenim izvanjcima koji su u Cg doselili iz Bih. Petar I jasno razlikuje nas Crnogorce od vas Serba, te kaže da se prije vašeg Sime Milutinovića - "niti jedan drugi Serbin ne bi soglasio živjeti u Černoj Gori" - dakle, Petar naš narod ne smatra "Serbima", kao što ni sam sebe ne smatra "Serbinom", budući da je prema Petrovim riječima, vaš Sima bio prvi koji je došao u Cg. Prema tome, nije vas ovđe bilo, još od povlačenja vaših prvih okupatora Nemanjića, koji su osvojili Duklju, kasniju Zetu. Takođe je poznato da je Sv Petar Cetinjski napisao sljedeće: "Mene je uduviteljno (čudno) što ova tisuća cekina ne ide pravo cernogorskomu, nego slaveno-serbskome narodu" - iz čega se jasno vidi da razlikuje naš narod o tzv "slaveno-serba".
Pljevlja95

29. 02. 2016 - 01:15

Nebojsa svaka cast, jasno i sa argumentima. Nemam nista protiv nacionalizma, to je cak i pozeljna stvar, patriotizam takodje. Ali sovinizam kojem smo bili izlozeni od 'brace' decenijama, jasno se iskazuje kroz neke sitne i jeftine pokusaje prikazivanja Crne Gore kao necega sto je samo trenutno samostalno, i njena nezavisnost se pokusava nametnuti kao nesto neprirodno, pokusaj satanizacije crnogorskog identiteta, crkve, obicaja, sve je to dio jednog plana par sovinista bipolarnog poremecaja iz Beograda. Jos jednom, pohvale Nebojsa
nn

29. 02. 2016 - 08:09

Većeg zla od posrbljavanja i velikosrpskog ekspanzionizma Crna Gora nije osjetila
Andrija

29. 02. 2016 - 14:29

Pa Petrovići su bili Srbi i vladali su Crnom Gorom. Pisma Petra prvog, Gorski Vijenac i djela kralja Nikole spalit ne možete. Možete samo da se vatate za pjenu. Pa kad vam srbi ne valjaju, kao vladari - pitam se, vašom logikom, kakvi li su tek bili oni kojima su Srbi-Petrovići vladali...
Za Andriju

29. 02. 2016 - 15:22

Petrovići nijesu bili "srbi", nego izvanjci porijeklom iz Bih (sa područja Zenice ili eventualno iz istočne hercegovine). No bez obzira na to, bili su Vlasi, no prihvatili su crnogorski identitet, i niko od njih se nije proglašavao za "srbe", sve dok Njegoša nije posrbio Sima Milutinović, koji ga je od rane mladosti dojio velikosrbskom mitomanijom. Prije toga, čak i sam Njegoš se u svom pasošu deklarisao kao Crnogorac po narodnosti...a svi Petrovići, i svi naši vladari prije Njegoša - su jasno razlikovali nas Crnogorce od vas Serba, niko nije "srbovao", osim u vašim falsifikatima. Jedini Serbi (pravi, iz Raške), koji su vladali našom zemlom, bili su vaši okupatori Nemanjići, kao i kasnije vaši drugi okupatori Karađorđevići (inače porijeklom posrbljeni Albanci). Eto toliko o činjenicama momče, znam da vama velikoserbima vazda smeta istina, ali je ne možeš promjeniti, koliko god ti sebi u glavi mantrao lažibajke koje su ti usadili Ristovi popovi ;)
Andrija

29. 02. 2016 - 15:46

Neće biti da je tako. Dje ti je logika. Otkad to vladari prihvataju podanike. Biće da je obrnoto. A ovo da je Sima posrbio Njegoša ti je dobro. Lako je bilo posrbit i preokrenut nekoga onako lake pameti i pismenosti kao što je bio Njegoš-hahaaa. Vjeruješ li ti častiti i u mali dio ovoga što si napisao...A ovo za pasoš i Njegoša čuo sam i on nekih koji imaju čak diplome doktora. A otkad je to pasoš dokaz etničke pripadnosti-nikad bio, nit će biti, Pasoš govori o pripadnosti državi, a ne etniksu. No ne zamjeram ti, kažem i dio naših tobož doktora i ntelektualca neznaju ovu trivijalnost. Jadno zaista, kao i ustanove kod kojih su dobili diplome.
Opet za Andriju

29. 02. 2016 - 16:00

Ti nemaš veze sa logikom drugar, u tadašnjem pasošu jest bila rubrika "narodnost", e njamu je u toj rubrici pisalo Crnogorac...sve dok ga uča Sima nije "ubedio bre", da mu je narodnost tobože "srbinska", eto to ti je okrutna realnost jado...ono što najviše smeta vama čiji su prađedovi 1918. godine rekli da "više nijesu Crnogorci nego Srbi", te da "stavljaju na stranu našu istoriju". Tako ste vi stvoreni momče, i nikako drugačije...u periodu od 19. vijeka, pa do eskalacije nasilnog posrbljavanja 1918-27. godine (bjelaški teror). Toliko o činjenicama.
Miloš

29. 02. 2016 - 16:52

Ma moglo mu je pisat i na čelo, a ne u pasoš. Njegoš je bio Srbin po nacionalnosti, a to dokazivat jednako je smisleno kao i ubjedjivati žednoga da treba da popije vodu.
Stanislav

29. 02. 2016 - 21:43

Cg identitet je mladji od zecanskog,a oba obuhvaca srbstvo.Brdjani nisu bili cg dok se nisu pocrnogorcili,tj dok se granice cg nisu prosirile,a cg su stari hercegovci sv save i zecani ,koji su slavili Nemanju kao sveca a ne kao okupatora.dakle novocg nije crnogorstvo vec titoizam.
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 11:00

Tačno da je Cg identitet mlađi od Zećanskog i Dukljanskog, no niko od Dukljana i Zećana takođe sam sebe nikad nije proglašavao za "serbe". Crnogorstvo je daleko starije od vašeg tj Đilasovog bjelaškog "titoizma", koji je bio anticrnogorski. Hercegovci su bili većinom posrbljeni, jednako kao i jedan dio Brđana, asimilatorskim dejstvovanjem vaših lukavih i prepredenih popova, najprije pod okupatorima Nemanjićima, kasnije pod osmanlijskim patronatom koji je štitio vas, ulizice i sluge raznih Sultana i Paša...jednako kao što ste se i prije toga ulagivali Vizantincima. Savu Nemanjića niko nije slavio kao crnogorskog sveca, sve dok Nikanor Ivanović nije uveo njegov kult u Cg 1856. godine. Prije toga - Sava je bio upisan kao običan izvanjski svetac - crnim slovima. Ne bi bio ni to, da nije bilo mješanog braka Ivana Crnojevića sa svetosavskom ćerkom Stjepana Vukčića Kosače. Iz istog razloga je u kalendaru Crnojevića bio i tzv "Simeon Mirotočivi".
Za Miloša

02. 03. 2016 - 10:46

U pasošu je jasno napisao Crnogorac, no to što se kasnije posrbio pod negativnim uticajem svog učitelja Milutinovića - nas se ne tiče...s obzirom da je njegova dinastija bila izvanjskog porijekla, ni malo nas ne čudi njegov sramotan nedostatak Cg patriotizma.
Петровићи

29. 02. 2016 - 19:11

А написа ли владика Василије Петровић Његош Историју Црне Горе и предаде је кнезу Руском оца јебо свог латинског?!
Петровићиии

29. 02. 2016 - 19:13

НАЈСВЈЕТЛИЈИ ГРОФЕ, МИЛОСТИВИ ГОСПОДАРУ, МИХАЈЛО ИЛАРИОНОВИЧУ Налазећи се на најпресвјетлијем ЊЕНОГ ЦАРСКОГ ВЕЛИЧАНСТВА двору, ја, смјерни пастир славеносрпскога црногорскога народа, очекујући премилостиво упућивање у своју отаџбину и своме духовноме стаду, усудих се да овај опис положаја и пређашњих владара земље наше црногорске, с прилогом светих царева српских и деспота, ко су они и откуда бјеху, усрдно понудим Вашој Високој Грофовској Свјетлости, као трудољубивом министру који се интересује за стране народе, о чему јасно свједочи Ваше раније обилажење туђих крајева; с тим да би се допао Вашој Високој Грофовској Свјетлости да се штампа како би с народом нашим црногорским и други славеносрпски народи имали најусрднију жељу према високославном Руском Царству.
Stanislav

29. 02. 2016 - 21:41

SPC je tu spas za opstanak istinskog crnogorstva,a RKC stvara Hrvate i Albance,a islam Turke,Muslimane i Bosnjake...dakako nekima je blisko i etnicko cg jer su to srbski otpadnici pa im je svjedno hoce li biti jugosloveni,cg etnicki,turci samo da nisu Srbi.
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 11:09

Spc nema nikakve veze sa iskonskim crnogorstvom nego sa velikosrbskim anticrnogorstvom, tj posrbljavanjem, ne samo Crnogoraca, nego i ostalih manjih južnoslovenskih naroda (Hrvata, Bošnjaka, Makedonaca), kao i nekih neslovenskih naroda (Vlaha, Cincara, Morlaka, čak i Albanaca). Najbolji primjer su "vaši" posrbljenih Hercegovci od Stjepana Vukčića Kosače, inače prezimjenjaka od Hrvoja Vukčića Hrvatinića - znači, posrbljenih Hrvati...svi znamo da vi "serbi" nemate ime Stjepan nego Stefan, a samo prezime Hrvatinić dokazuje da nijesu izvorno bili "vaši", nego da su se posrbili iz vjerskih razloga. Tako ste vi vjekovima stvarani, vjerskom i političkom asimilacijom neukih srednjovjekovnih familija, milom ili silom. Pritom ste se konstantno, lukavo i slatkorječivo dodvoravali svim velikim silama, ne bi li one podržale vaše asimilatorske aspiracije usmjerene protiv ostalih naroda Balkana. Kod nas Crnogoraca je to bio još mnogo veći problem nego kod Hrvata, budući da smo mi mnogo manji narod.
nn

02. 03. 2016 - 17:55

SPC je rak, malignom, tuđin u crnogorskom nacionalnom biću kojeg treba kirurški odstraniti..nakon toga slijedi zračenje i kemoterpija za potpuni uspjeh terapije
Nedzad

22. 09. 2019 - 18:11

Za vas Hrvate sigurno je da SPC jest rak rana. Za Crnu Goru svakako ne jer je čuvar povijesti i junačkog obraza.
HKY

29. 02. 2016 - 08:16

Jos kad bi dodao da je taj Sima Milutinović Sarajlija od Simovica iz Dragovoljica kod Niksica, kojima je u selu Jelena Anzujska zapocela crkvu kao mlada nevjesta crnogorskog je li cara. Meni ej jasno da Crnogorci zele da pokazu da Srbi na ovim prostorima ne postoje, ali ovakav nacin dokazivanja je smijesan djetetu od pet godina.
HKY-e

29. 02. 2016 - 12:32

Sima Milutinović Sarajlija, jnegova namjera je bila. Asimilacijom Crnogoraca ili ti ga pretvaranjem u Srbe tj. posrbljavanjem, Srbo-Turske potomake očistit od islamskog pretka. .
Andrija

29. 02. 2016 - 14:21

Moćan je bio taj Sima kad je moga asimilovat Crnogorce. Je li moguće da su se Crnogorci mogli puštit jednom Simi da ih asimiluje...A ostavi se ti pisanja prijatelju i pripremi neku alatku da se nešto privrijedi, biće lijepih dana . Nije ovo posao za tebe.
Za Andriju

29. 02. 2016 - 15:17

Jest moguće, ne pravi se Englez jado, većina stanovništva knjaževine Cg su bili neuki i nepismeni ljudi, zahvaljujući "premudrim Petrovićima", koji nijesu imali niti jedne nacionalne niti naučne institucije u državi...bili smo zaostala zemlja na nivou današnjih afričkih zemalja, eto to je omogućilo proces posrbljavanja Cg...nedostatak edukacije i očuvanja naše kulture i tradicije, zbog naivnosti pohlepnih i neškolovanih (ili poluškolovanih) vladara...od kojih ste napravili kult ličnosti "velikih mudraca", kako bi mogli nametati njihove katastrofalne političke zablude kao tobožnje "velike mudrolije", pred neukim narodom - koji je upijao te lažibajke ko sunđer vodu...misleći da su vladari nešto poput "božanstava"..evo tako ste vi stvoreni u Cg avetinjo.
Andrija

29. 02. 2016 - 16:01

G-dine pametinjo, trebao bi znati neke stvarčice za te po tebi nepametne Petroviće, kao npr. da je Petar I, izmedju ostalog govorio četiri jezika, da su vladike Sava i Vasilije bili veoma obrazovani ljudi, a o Njegošu i kralju Nikoli suvišno je i govoriti. Petrovići srpstvo nijesu donijeli nego su ga našli u Crnoj Gori u samom narodu, čija je to bila i motiv i vodolja u borbi za slobodu. A za tvoju informaciju, Crnogorci su bili daleko više edukovani i samosvjesniji od tvojih pokušaja njihovog nipodaštavanja, a čemu su toliko dokaza ostavili strani putopisci i diplomate. Ali treba čitati moj prijatelju, ali ti na čitanju izgleda ne "dangubiš" puno.
Za Andriju

02. 03. 2016 - 11:18

Za tvoju informaciju neuki prijatelju, Sv Petar Cetinjski je jasno razlikovao nas Crnogorce od vas "serba", i nikad nije "srbovao" osim u falsifikatima. Za Njegoša je izlišno ponavljati da ga je posrbio nejgov učitelj Sima Milutinović, prepredeno veličajući njegov ego i naivnost kao tobožnju "veliku mudrost"...da i ne govorim o Nikoli, čija je pohlepa za vlašću nad većom državom - zamalo uništila naš narod. Crna Gora 19. vijeka bila je na nivou ispod današnjih zemalja 3. svijeta - zaostala, nepismena zemlja, sa narodom podložnim manipulacijama vanjskih i unutrašnjih neprijatelja. Nije bilo nikakvih naučnih škola niti bilo kakvih nacionalnih institucija, "zahvaljujući" vašim "velikim mudrijašima" na vlasti...realnog gledano, nijesu bili ništa bolji od ove sadašnje vlade. Pravo je čudo da je naš narod uopšte preživio pored takve katastrofalne situacije, no eto - vama velikosrbima za inat, mi Crnogorci i dalje postojimo, kukaj ako ti smeta ;)))
HKY

29. 02. 2016 - 08:17

Kad se gradio Manastir Moraca da li su ga gradili Srbi? ili Crnogorci koji ime dobijaju po toponimu jedno tri stotine godina kasnije
Istorija

29. 02. 2016 - 10:01

Gradio je Milutin Nemanjic jer su Nemanjici osvojili tadasnju Duklju i po sopstvenim rijecima porusili sve njene gradove osim Kotora. I vladali osvojenom zemljom i prekrstavali narod u pravoslavnu vjeru. Oni sto su dosli poslije njih u 19. vijeku su pravili srpsku naciju od svih pravoslavnih. Kao sto mozda mozes da primijetis to se nije primilo na vecini danasnjih Crnogoraca. Oni Crnogorci na koje se to primilo se identifikuju kao Srbi. Isto vazi i za Crnogorce koji su primili islam. Oni koji vjeru smatraju definicijom nacije sebe zovu Bosnjaci ili Muslimani. Po tome se Crnogorci razlikuju od npr. Albanaca, Engleza itd.
Miloš

29. 02. 2016 - 14:00

Ta Duklja nikad nije imala ni jedan grad, pa Srbi i da su htjeli nijesu imali što rušiti. Koji su to arhitektonsko-kulturni ostaci te Duklje, nema ih jer ih nikad ni imala nije, primitivna zajednica iza koje nije ostalo ništa osim imena
danilo s.

29. 02. 2016 - 14:48

Milose - E moj Milose, znanje istorije ti je veoma lose. Ako bas zelis da znas koji su gradovi pripadali Duklji pogledaj mapu Duklje: https://www.bing.com/images/search?q=duklja+crna+gora&view=detailv2&qpvt=duklja+crna+gora&id=919C5976B6C3EEFCF73C7BA109C8E12B52616282&selectedIndex=0&ccid=iTaG5Kj3&simid=608031829438694123&thid=OIP.M893686e4a8f73b2ec3ef67a827e7db95o0&ajaxhist=0 Ako si intelektualno lijen, samo da ti pomenem: Kotor (jedni nije srusen), Bar, Ulcinj, Ston, Onogost (Niksic), itd. Duklja je bila kraljevina 170 godina prije Nemanjicke Srbije (Raske). Bolje potrazi koliko je raska imal u to doba gradova?
Miloš

29. 02. 2016 - 16:10

Dukljani o kojima ti govoriš u te gradove mogli su ući samo kao ilegalci. Duklja o kojoj govoriš je bila jedna od ranih srpskih državica i jedina je njena bitna karakteristika da nema ama baš nikakve kulturne zaostavštine. Toliko o toj velikoj slovenskoj Duklji.
Boban Bgd

29. 02. 2016 - 16:30

Danilo, zaboravio si Svač koji se smatrao duhovnim centrom cijelog regiona sa, kako se pominje, 17 crkava. Miloš i njemu slični samo potvrđuju da je njihovo srpstvo isključivo proizvod neobrazovanja i plitke propagande Antilopija i sličnih.
Bogdane

29. 02. 2016 - 19:15

Svač oko 360 crkava I to ne SPC-Raske nego Duklje-C. Gore
Miloš

29. 02. 2016 - 22:09

360 crkava - e to si mogao čuti ili pročitati samo na TVCG, nidje drugo.
Za Miloša

29. 02. 2016 - 15:12

Nešto si pobrkao Mićo, Duklja kao država nije isto što i drevni rimski grad Dioclea. Duklja jest itekako imala gradove, koje je rušio vaš okupator Nemanja, da uništi tragove našeg naroda, mi smo ovđe bili starośedioci, znamo dobro da ta činjenica smeta vama koji ste se odnarodili.
Miloš

29. 02. 2016 - 16:13

Nije se Neman jivojska umorila rušeći. Koliko je toga bilo za rušenje mogli su a vjerovatno i jesu - porušit sve izmedju doručka i ručka.
Za Miloša

02. 03. 2016 - 11:22

Misliš kao što su 90-ih u Hrvatskoj između doručka i ručka vaši "hrabri krajišnici" opalili po gasu od traktora, da uteknu pred vremenskom nepogodom? E vala, jednako tako će vam biti i kad dođe Nato, na kraju će vam ostati samo vaša jedina zemlja, znaš već i sam kako se zvao taj pašaluk ;)))
Stanislav

29. 02. 2016 - 22:45

A KAKO to daCrnojevici slave NEMANJU KAO CRVENO SLOVO 1494 ako ga smatraju okupatorom ? hahaha
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 12:28

Krivo Stanslave bre, Savu Nemanjića niko u Cg nije slavio sve do 1856. godine kada je svetosavski kult uveo Nikanor Ivanović, zahvaljući naivnoj politici knjaza Danila. Sava je prije toga bio napisan crnim slovima, kao običan izvanjski svetac - mora da si ga pobrkao sa tzv "Simeonom Mirotočivim" - koji je bio upisan sa prvim crvenim slovom, samo zato što je Ivan Crnojević bio u mješanom braku sa svetosavskom ćerkom Stjepana Vukčića Kosače, inače posrbljenog Hercegovca, i prezimenjaka Hrvoja Vukčića Hrvatinića, koji dokazuje da su čak i Hrvati imali svoje posrbice, ljude koji su iz neznanja poistovjećivali vjeru i narodnost. Dakle, da Ivan nije bio u braku sa posrbljenom princezom - ne bi bilo Save niti Simeona "mirotočivog" u njegovom kalendaru...njegovo vjenčanje je jasan dokaz koliko su takvi politički brakovi feudalaca nanijeli štete našem narodu (isto kao i Balšići prije njih). Što se pak tiče Simeona, njegova "mirotočivost" je najbolje opisana u knjizi "Bizarni sveci srpske crkve"
darvin sa lazina

21. 11. 2017 - 16:01

Ako neko moze da mi da jednu slicnost u radu I karakteru ,obicajima,kultiri,arhikteturi,bilo cemu crnogorskog I srpskog naroda,nije tezak zadatak ako se radi kako silom bi da su to isti marodi.Drugo pitanje je da li bi Njegos ka srpski pesnik da se digne podrza nestanak Crne Gore kako to toliko zele ,cus njegovi sunarodnici Srbi.
Tom

29. 02. 2016 - 10:44

Moraču su gradili srbi,ali su isti ti srbi srusili stotine Dukljanskih crkava!!!Gradili su i turci dzamije pa ne žive ođe turci!!!Još nešto,te dzamije nijesu vlasništvo Turske,već drzava u kojima se nalazeCrnogorci dobijaju kasnije danasnji naziv,prije toga su bili dukljani i zećani.Misliš da su srbi imali izgrađenu nacionalnu svijest prije 200 god,da ne pričamo u vrijeme Raške ?
veki

29. 02. 2016 - 11:17

Manastir Moraca je srpska zaduzbina
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:15

Nije srpska nego Nemanjića a to nije isto
Za Slobodana

02. 03. 2016 - 11:24

Jest isto jer Nemanjići su bili njihovi okupatori, rodom iz Raške (stare Srbije) - njihove jedine zemlje. No imaj na umu da su i osmanlije kao okupatori gradili svoje džamije u osvojenim zemljama, prema tome, mi nemamo ništa sa njihovim okupatorskim hramovima, što se nas Crnogoraca tiče, mogu ga premjestiti u njihovu zemlju, a mi ćemo ovđe graditi ono što je naše crnogorsko.
Slobodan Gluščević

02. 03. 2016 - 11:55

Da to jeste tako, mislio sam da plemstvo uglčavnom prezire prosti narod i smatra ih samo životinjskom vrstom, često su konje i pse cijenili više od ljudi. Zaista se śećam prijedloga za vruijeme komunističkih vlasti da se manstir Morača prebaci u Beograd, kamen po kamen, i koliko se sjećam u Crnoj Gori se niko nije bunio.
darvin sa lazina

21. 11. 2017 - 16:17

Crnogorci su bili hriscani kad su se srpski svestenici turcili I kad su ih Turci postavljli kako su celi I u nemoci da na zemlji postoje forsirali su glupost od koje se ni danas ne mogu oporavit da su nebeski narid,kako svijet zabavise o jadu zbog kvadrature .
Maslinar

29. 02. 2016 - 11:21

Manastir Moracu su sagradili Nemanjici, u vrijeme dok je teritorija Morace bila u sklopu Drzave Nemanjica. Pardon - Nemanjici su bili investitori (savremeni termin :-))) a Moracu su gradili i sagradili majstori svog zanata, bilo Primorci bilo Grci, da ne kopam po internetu. Ono sto je sigurno, Servi nijesu mogli ucestvovati u njegovoj izgradnji jer ih u Moraci nije bilo. Radnu snagu koja je izvodila teske fizicke poslove pri izgradnji Manastira Moraca cinjeli su stanovnici toga kraja, vecinom Arbanasi. Jer, samo u ludilu bi se moglo tvrditi da bi Nemanjici doveli Serve (docnije pocetkom 19 vijeka V Karadzic im je falsifikovao ime u Srbi) sa prostora svoje drzave da rade nemajstorske poslove u Moraci kad su na licu mjesta mogli angazovati staros'edioce.
Stanislav

29. 02. 2016 - 22:46

U Moraci su bili Srbi a iako su i Cg Srbi tu ih nema! Tu su Brdjani!
Maslinar

29. 02. 2016 - 23:32

Ne znam sto je pisac mislio reci ali ipak da potvrdim - Brdjani na manje bratstvo a Crnogorci na vece! Kao i ja, Bjelopavlic. Moracani su Brdjani Arbanaskog korijena. Kao i sva brdska plemena u Crnoj Gori. Imas Ocku Goru koja s'edoci o tome. O tome s'edoci i genealogija Amfilohijevog bratstva Radovica kao i predanja staros'edilackih familija u Moraci. U njihovom slucaju - Hoti pa Brdjani pa Crnogorci. Da li ima nesto nejasno? A Cosovic imperijalne mitove i lazibajke lagano, bez natege razbija u paramparcad. Na subatomskom nivou. Metodicno citirajuci vec izreceno i napisano. Nacrtano cak! Tako da vec neko vrijeme vas razijeda dilema - da li da ostanem inatni, politicki, komercijalni, neznaveni srbin ili da jednostavno otvorim i progledam na svoje oci?
ja lično

01. 03. 2016 - 08:28

kako ne i amerikanci su Hoti i Albanci. sramota je pisati ovakve gluposti.Moračani nijesu nikakvi iliri kao ni dobar dio današnje CG. imaju kao i svi na balkanu tih gena ali to nijesu Albanski geni. Bogić moračanin nije nikako moga biti Hot , on se doselio sa prostora na kojem danas živi to pleme aliu vrijeme njegovog i njegovih predaka nije bilo govora o nekakvim labancima na tim prostorima .Neko sa imenom Bogić svakako ne može biti albanac.pod pritiskom divljaka sa planina povukao se u plodnu Moraču i od njega vode porijeklo mnoga prezimena a ni u jednom od njih ne vidim ništa odim slovenskih imena zadnjih 400 godina
Maslinar

01. 03. 2016 - 09:58

Albanija je kao drzava stvorena nakon Balkanskih ratova. Stvorena je na teritoriji Arbanaskih plemena cije ime je starije od pojma Albanije. Razmisli o tom faktu. Bogic je po predanju bio predvodnik dijela arbanaskog plemena Hoti koje je naselilo Moracu. (Pogledaj pod Ocka Gora.) Moraca nije bila na kraj svijeta - u njoj i oko nje se Bogic tukao sa drugim Arbanaskim plemenima - Klimentima i Vasojevicima... Neka te ne zavara nastavak -ic. On je skorasnjeg datuma. Recimo - ime Bog na albanskom znaci bara, recimo onaj koji zivi pored bare, pojila. Pa kada skines svetosavsku koprenu i pocnes da mislis svojom glavom mozes doci do zakljucka da je Bog(ic) dosao u Moracu sa sadasnjih Kuckih Korita jer je zivio/ napajao stoku na pojilu Ljudje na Koririma... I kada svemu tome dodas istorisku istinu da su Kuci preoteli tadasnja Hotska Korita od Hota, rjesenje ti je pred nosem!
ja lično

01. 03. 2016 - 13:33

albanija kao organizovan prostor nije nikad postajala prije velikog rata i italijanska je tvorevina kaom i dobar dio pobuna i teorija u našoj državi. na prostorima koje navodiš nijesu mogli da žive nikakvi albanci jer se takav narod ne pominje prije XII vijeka i najvjerovatnije je doseljen kao i sloveni. prostori sa kojih je Bogić su bili djelovi srpske srednjovjekobne države po čijoj propasti slovensko stanovništvo odlazi polako a potiskuju ga razna brđanska i albanska plemena. niko od potomaga Bogićevih nema ni u pomenu imena koja su "albanska". to je već XV vijek i znalo bi se da su u morači postojali tako kasno malesori. ne vidim nikakvu fizičku sličnost između naroda morače , rovaca i uopšte današnjeg kolašina sa stanovnicima današn je albanije. sramota je izvrtati istoriju na ovaj način samo da bi se razlikovali od srba. CG nacija danas posstoji i niko ne smije da je osporava ali se ne može graditi na lažima.
Ti Lično

02. 03. 2016 - 11:31

Ti lično momče pričaš besmislice, kao i svaki drugi velikosrbin koji se pravi da je tobože "crnogorac", iako nemaš ni "c" od crnogorskog u sebi, a to jasno dokazuješ time što si opterećen Albancima, ikao oni ovđe uopšte nijesu tema. No čak i Albanci imaju državu prije vas Serba/Serva, te su pružili daleko veći otpor Osmanlijama, naročito Skender-Beg...dok ste vi nakon pada Kosova odma postali roblje i sluge, po staroj navici, još od vremena prije vaših silnika Nemanjića, kada ste robovali pod Bugarima i Vizantincima ;)))
ja lično

03. 03. 2016 - 12:08

besmislice su ove tupave pisanije ćosketa i družine. ne možeš ni ti ni bilo ko meni zabraniti da je Crnogorac pa kad bi se nadušio ko žabac. ja sam CRNOGORAC ali nijesam DUKLJANIN i nemam namjeru zaglupljivati se tim teorijama. srbi su nam najbliži narod porijeklom , kulturno smo gotovo identični, imamo zajedničku savremenu istoriju.sada smo dvije države i sa timj nemam problema. ali naš identitet se nemože graditi na glupostima.nijesam ja opterćen albancima al vi da biste dokazali svoju posebnost upadata u njihovu mitomaniju. na ove prostore su se doselili serbi hrvati i nešto što bi se moglo podvesti kao slovenci,našli su manje skupine raznolikih domorodaca ( ne ilira ) i izgraili slovenske države među kojima je i savremena CRna Gora. sve ostalo su gluposti
Ti lično

04. 03. 2016 - 20:32

Crnogorac je samo onaj ko je očuvao svoju narodnosnu svijest, ti očito nijesi, inače bi znao da su Dukljani (Dukljanski Sloveni) - naši preci...dakle, ti se zaglupljuješ sa velikosrbskijem teorijama momče. Tvoji Serbi nama po ničemu nijesu "najbliži", to što su nas okupirali dva puta u istoriji ne čini nas "najbližima", daleko od toga. Naša istorija je vazda bila zasebna od njihove, kao i naša kultura, to što su oni ukrali i prisvojili nešto od nas - ne znači da je to njihovo...jednako kao i importovanje njihovih običaja koje sprovodi vaš Risto...besramno krivotvoreći istoriju. Nadalje - Vjera nikoga ne čini "najbližim", naime, i Etiopljani su većinom pravoslavci, pa to ne znači da su nam "najbliži", no da ti odma i za jezik unaprijed kažem - mi jednako dobro razumijemo i Hrvate, i Bošnjake, čak nam je njihov jezik bliži (zbog ijekavice), i tu tvoja bajkovita teorija pada u vodu momče.
ja lično

08. 03. 2016 - 13:32

kad bi se tako određivala nacionalna pripadnost malo bi danas ljudi na ovom bijelom svijetu imalo svoj narod.ta teorija krvi i tla je bliska fašizmu ali ja na CG primjeru više groteskna igrarija neznavenih pisaca boksera i sl.pripejd naučenjaka.od te Duklje danas u CG ne može korijen naći ni 15 % stanovnika. šta da radimo sa ovim ostatkom ?to da sa srbima nemamo ništa je presmiješna tvorevina krivomozgića današnjih.ne žudim za današnjo srbijom i srbima , ali dva sličnija naroda nećete naću pod kapom nebeskom
Ti Lično

08. 03. 2016 - 23:19

Naprotiv, genetika i antropologija jasno dokazuju zasebnost našeg naroda, a što se tiče jezika, već sam ti objasnio, i Hrvati, i Bošnjaci - imaju sličniji jezik našemu (zbog ijekavice). Svaka sličnost sa tvojima Serbima je posljedica Vukove krađe naših riječi, koje je on importovao u svoj "rečnik" (iako se u Srbiji te riječi izvorno nikad nijesu koristile). Eto zato ti za njima žudiš, koliko god lagao samom sebi, al nama Crnogorcima bogme ne možeš, te priče prodavaj svom drugaru Budislavljeviću...okupacija nikome ne daje pravo da prisvaja naš narod, a to što su tvoji prađedovi stali na njihovu stranu, protiv sopstvenog naroda - to je tvoj lični problem.
ja lično

03. 03. 2016 - 12:17

ono što vi danas zovete albancima je skupina svega i svačega , vezana siromašnom zemljom koju niko nije htio.ljudi kojima se ne zna ni porijeklo niti su do prije 100 godina imali uticaja na bilo šta sada se izjednačavaju sa velikim Nemanjićima , Petrovićima i tvrdi se da su oni stvorili nebo i zemlju , ma cijelu vseljenu. to je jako naivno i neozbiljno gospodo. preko 30 % njihovog jezika je slovenskog porijekla tako da ne razumijem otkud ideja da je stanovništvo uz granice današnje CG tzv albansko a ne slovenskog porijekla. pogotovo što je Hodža prije samo koju deceniju hiljade čistih srba i crnogoraca preveo u albance i zabranio im prezimena. ne morate toliko sezati u prošlosta da bi shvatili neke stvari...
Ti Lično

08. 03. 2016 - 23:29

Opet pokazuješ svoje sveopšte neznanje, čak i Albanci imaju stariju državu od vaše Raške. Albanoi su bili Keltsko pleme (neki ih greškom smatraju Ilirima), koji su živjeli na području današnje Albanije, po kojima je ta država dobila svoje međunarodno ime. Dakako, Iliri su bili najstarije stanovništvo te zemlje, i temelj njihovog naroda, još prije Kelta, i davno prije dolaska nas Slovena. Ti kažeš da je preko 30% njihovog jezika "slovenskog porijekla", što je definitivno besmislica - ja od njihovog jezika ne razumijem ni riječi, nije nam ni malo srodan, kao ni mađarski. Ali oni kao narod nemaju ništa protiv nas Crnogoraca, a za njihove sukobe sa tvojima - nas nije briga...i da, još jednom si dokazao čiji si, budući da okupatore Nemanjiće proglašavaš za "velike", te krvnike i siledžije, bruko i sramoto, ne zna se ko je bio gori, oni ili Karađorđevići (inače porijeklom posrbljeni Albanci). No već sam objašnjavao tvojim drugarima da posrbica vazda mora da bude gori od pravog velikosrbina.
Stanislav

03. 03. 2016 - 19:29

Petar I pise da su mu Brdjani dragi kao i Crnogorci,dakle to nisu nikakvi podcrnogorci..vec su ravnopravi,a sto nestaju pod tim imenom,razlog je sirenje CG i cg identiteta.oba su bila srbska..a ljudi na tim prostorima imaju tradiicju da se odricu starih imena,dukljanskog,zecanksog,srb,cg.bdjanskog...sv zbog politika kako koja zahtjeva.
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 11:27

Samo vi Rašani ste "Serbi/Servi", a sve ostalo su kasnije posrbljeni narodi, za vrijeme vaših silnika Nemanjića, koji su silom nametnute i uporno ponavljane laži, nametali svoje ropsko/vjersko ime kao tobožnji "etnonim"...sa ciljem poistovjećivanja vjere i narodnosti. Na vašu žalost - nije vam uspjelo, i nikada neće, mi Crnogorci i dalje postojimo, kukaj ako ti smeta Budislavljeviću, imaš vašu jedinu zemlju Rašku, eno je gore na śeveru, i nema izlaza na more ;))
Slobodan Gluščević

02. 03. 2016 - 11:57

Gospodine Budisavljeviću, kako objašnjavate Rovačku Republiku, poslije sramne aneksije od strane Kraljevine Srbije i genocuida sprovedenog nad Crnogorcima od strane Srba od 1918.? Rovci usu u Morači
ja lično

03. 03. 2016 - 12:12

rovačka rešublika je nejasn dio naše prošlosti . u ovoj pobuni su urađeni neprimjereni zločini koji su za svaku osudu. šta je navelo ovo pleme da se buni nije poznato.najveći uticaj je imao vagabundo i čudak Ivan Bulatović bundžija i kavgadzija , vojnik svacije vojske. kojeg je neki đavo donio u rodni kraj u to vrijeme. pošto znamo kako su vojna lica vazda bila ugledna u našim plemenima uspio je da okupi grupu ljudi za svoj ne previše pemetni poduhvat. narod je izginuo on odlutao u nove revolucije. pobunio se on isti i protiv Crne Gore i ubio vojnika pa bio uhapšen
Slobodan Gluščević

04. 03. 2016 - 12:56

Ma neka Budisavljeviću?
ja lično

04. 03. 2016 - 14:12

nijesam ja budisavljević hahahah... ne bih se miješao u vaše prepirke. ovo je moje lično mišljenje i saznanje na osnovu kontakata sa starijim ljudima iz toga kraja...
Slobodan Gluščević

05. 03. 2016 - 14:15

Op izvinjavam se poštovani sagovorniče. Svakako poštujem lična iskustva, međutim povjest se objašnjava i opisuje istorijskom naukom koja ima svoje alate i metode. Savakako da se uzimaju i lična isksutva u obzir, ali prava istorijska istina je mnogo šira i obuhvata pored neposrednog komšiluka i stanje u državnom entitetu u cjelini, kao i ukupnu međudržanu politiku. zato je istorija nauka o povjesti, njome se mogu baviti samo vrlo odgovorne osobe na vrlo odgovoran način.
Ti Lično

08. 03. 2016 - 23:14

Evo sam si dokazao čiji si momče, braniš okupatore naše zemlje, a junake koji su se pobunili protiv njihove hegemonije proglašavaš za "vagabunde i čudake, bundžije i kavgadžije", svakom pravom Crnogorcu je jasno da nijesi naš, zaludu ti glumatanje jado. Ivan Bulatović nije se pobunio protiv Crne Gore, nego protiv posrbljene i derogirane provincije koju su stvorila tvoja "braća", najgori dušmani našeg naroda...oni koji su pisali mitomaniju koju ti i tvoj drugar Stanislav proglašavate za "istoriju". Pravi Crnogorac nikad neće okupatore, asimilatore i falsifikatore istorije nazivati "braćom", no u tebe ionako nema crnogorstva avetinjo, još od tvojih prađedova koji su se 1918. godine odrekli istorije, i proglasili za pripadnike drugog naroda...jad i bijeda.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 11:38

Ni jedni ni drugi, gradio ga je vladar Raške, iz kuće Nemanjića, za koje ne znamo što su po etničkoj pripadnosti, jer srednjevjekovno plemstvo nije poznavalo etničko porijeklo, već jedino pripadnost socijalnom sloju, odnosno plemstvu jednakom s kraja na jkraj Evrope. Nemanjići su inače rođeni u Duklji pa po zakonima pripadaju građanima Duklje, majke su im generacijama bile bugarke, a vaspitavani su od grčkih i latinskih učitelja. oni definitivno jesu sve, ali Srbi nijesu. Da su etničke Srbe prezirali pokazuje i Zakon dušanov, koji Srbe ubraja u nižu rasu, za razliku od Vlaha koji su viša rasa.
Za Slobodana

29. 02. 2016 - 13:22

Samo da te ispravim Slobodane, Nemanja je dijete izbleglice iz Raške, prema tome, oni nijesu bili "Dukljani", mjesto rođenja ne određuje narodnost...što da su Nemanjini roditelji pobijegli u Japan - pa da se on tamo rodio, da li bi on bio "Japanac"? Ne, naravno da ne bi, državljanstvo nije isto što i narodnost...Nemanjići su za naše pretke Dukljane bili izvanjci i kasnije okupatori...a Rašani su prihvatili ime Servi/Serbi, kao svoj etnonim, koji su kasnije silom pokušavali nametnuti ostalim, manjim južnoslovenskim narodima (Dukljanima, Bošnjanima, Makedonjanima itd), pa čak i nekim neslovenskim narodima poput Vlaha, Morlaka, Cincara, čak i Arbanaha. Eto, tako nastade njihova vještačka, imperijalna "narodnost", na cijelom Balkanu, silom uporno nametane laži i poistovjećivanja vjere i nacije, te kasnijim, naknadnim krivotvorenjem istorije, kako bi imali tobožnje "dokaze", uz dodatak bajkovitih pjesmica i ostalih indoktrinacija koje su širili njihovi lukavi i slatkorječivi agitatori.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 14:22

Da,tačno. Nego sam napomenuo da po savremenim zakonima, dobijaš državljanstvo zemlje u kojoj se rodiš, tu se čovjek unosi u matrične knjige i postaje dio državnog bića. Savkako nacije tada ne postoje. I danas u Srednjoj Evropi nije rijetkost sresti naziv Ras (Raci i slično) za Srbe. Mnogobrojna prezimena u Srednjoj Evropi, Rackov i izvedena iz njega su kasnije prevođena na Srbin, Srbljenović, Srbljin i slično. Očigledno jasno da je nacija Srbin izmišljena sa strane i montirana i Rasima (današnjim Srbima) i ostalim slovenskim narodima Balkana.
Opet za Slobodana

29. 02. 2016 - 15:08

Tačno da u srednjem vijeku nije bilo nacije (u modernom smislu), ali bili su razni narodi i plemena, no Rašani su vazda bili zaseban narod od nas Dukljana...to što je Bodin osvojio njihovu zemlju - ne čini nas "istim narodom"...naši preci njih nikad nijesu pokušavali "podukljaniti", mi nijesmo asimilatori, za razliku od njih. Dakako, državljanstva takođe nije bilo u srednjem vijeku, a Nemanja se neprijateljski odnosio prema svemu što je dukljansko, o tome postoje nepobitni dokazi (rušenje dukljanskih gradova i teror nad našim narodom). Rašanima zapravo nije ništa montirano, oni i jesu jedini narod koji se izvorno počeo nazivati "serbima/servima", jedino oni su prihvatili taj vizantinski termin za roblje i sluge kao svoj "etnonim", a kasnije su se osilili za vrijeme Nemanjića, i kasnije Karađorđevića, pa su silom nametali to svoje ime ostalim, manjim narodima cijelog Balkana, većinom slovenskim narodima (naročito štokavcima), ali i neslovenskim pravoslavcima. Tako su oni stvoreni.
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:19

Besprijekorno tačno. Sociologija je odavno utvrdila da je nacija potpuno vještačka tvorevina, da se ona konstruiše kao potpuno nova svijest koja zadovoljava potrebe građanske države za kohezionim faktorom, koji bi je održavao na okup, u suprotnom bi se centripetalnim slilama plemenskih i etničkih animoziteta raspala za mjesec dana. ista je situacija sa svim modrenim nacionalnim zemljama svijeta.
Cuca

29. 02. 2016 - 19:00

Madjari Srbe zovu Rac kad im se rugaju u prici ili negativnu konotaciju kad navode za Srbe...
danilo s.

29. 02. 2016 - 14:49

Nije ni to tacno. U to doba nije bilo nacija - pa ni srpske.
zelenas

29. 02. 2016 - 08:50

Cosovicu ovo sto tvrdis bilo je sve do 1945 godine i onda nam se opet vrati drzava u rangu sa onim iz kraljevine, i tako sve ravnopravni do 1989 kada je bilo 95 % jugoslovena ili crnogoraca u CG i samo oko 5 % srbau CG i pojavi se Milo i rece da smo isti narod i 2 oka u glavi na sledecem popisu pope se cifra Srba u CG na trecinu i to sve zahvaljujucu Britvi , O tome ti ne pises Cosovicu ato jedino mi pamtimo i m ozemo reci da je to istina jer smo svjedoci a sve prije toga je manipilacija A isto tako kao sto su sada crnogorci po zadatku i tada su bili srbi po zadatku i da se opet sad okrene ovi veliki crnogorci bili bi medju prvima opet veliki srbi samo zbog interesa.
Tom

29. 02. 2016 - 10:53

Zelenas,sve je istina sto si rekao.Dok Milaš i Risto ne počeše da dozivaju aveti prošlosti situacija se bila smirila od srpčadi.i dan danas su njih dva u dilu,to sam izuzetno glup covjek ne vidi!!!
Za "zelenaša" (tj Bjelaša)

29. 02. 2016 - 13:33

Prije svega, Crnogorci nijesu isto što i "jugosloveni", drugo, 1989. godine nije bilo 95% Crnogoraca - već je to bilo 1948. godine, ali procenat Crnogoraca se nakon toga smanjivao iz decenije u deceniju - zbog vjerskog posrbljavanja, budući da su Đilas i KPJ zabranili obnovu CPC nakon 2.svj rata. Na popisu iz 1991. godine, Crnogoraca je bilo svega oko 61,86% - "zahvaljujući" vašem Đidi bre. Možda tebi nije jasno momče, ali većina nas etničkih Crnogoraca nikad nije podržavalo Mila, već S. Perovića, R. Bojovića, R. Krivokapića, M. Markovića i ostale prave Crnogorce koji se nikad nijesu okretali kako vjetar duva, nego su vazda bili i ostali - samo i isključivo Crnogorci. Problem je u tome što u Cg ima mnogo naivnih, neukih i nemarnih ljudi, koji boluju od jugonostalgije, i nemaju patriotizma u sebi, pa je zato Dps još uvijek na vlasti...dakle, ne brkaj nas 100% Crnogorce (koje Milo ne voli) sa takozvanim "milogorcima", jer to nijesu naši...nama riječi vašeg "britve" ne znače baš ništa.
zelenas

29. 02. 2016 - 16:42

Sramno je da ti napadas mene, koji sam veci crnogorac od tebe i sa pedigreom koje rijetko ko ima u CG evo ti mail pa cu ti dokazati ([email protected]) Zasto ne napadas pisca ovih redova koji podrzava ovu vlast i garnituru koja nas je napravila jednim okom u glavi jer od kada je Milo na vlasti povecava se broj Srba u Cg zasto postoje dokazi,A ti ne zelis da napadnes ovu vlast koja je pokrala ideju Slavka Perovica i tako preuzela vlast u CG da bi je opljackali.
Za "Zelenaša" (tj Bjelaša)

29. 02. 2016 - 16:53

Već sam ti rekao da ovu vlast ne podržavam, već Slavka Perovića, no činjenica je da se broj Crnogoraca smanjivao još nakon 1948. godine, što možeš provjeriti na popisima stanovništva bivše Sr Cg - iz decenije u deceniju. Zna se tačno i zašto nam se smanjivao broj - zato što su Đilas i Kpj zabranili obnovu CPC nakon 2.svj rata...što je samo omogućilo okupatorskoj Spc da nesmetano nastavi sa posrbljavanjem našeg naroda. Da si pravi Crnogorac (sa pedigreom - kao što kažeš), onda bi već znao tu činjenicu. No takođe imaj na umu da se nakon referenduma broj Crnogoraca povećao, a broj posrbica polako ali sigurno pada, što znači da narod polako dolazi u pamet - edukacijom i opovrgavanjem falsifikata...a oni nedokazni se sele u Bg - jer ne mogu, neće i ne žele da prihvate istinu. Ravno im polje, mi Crnogorci idemo u Nato, i imaćemo zaštitu od velikosrbske hegemonije, a oni mogu da kukaju u svojoj jedinoj zemlji, od koje će im ostati samo granice iz 19. vijeka.
Jopet neko L A Ž E?..

29. 02. 2016 - 18:24

Ajmo "tost crnogorci"-dokumenta na viđelo-pa da vidimo đe to piše da je ĐIDO i KPJ-ota ,zabranili obnovu CPC nakon 2.svj...što je samo omogućilo..."! Poitajte povijesničari-"tost crnogorci"-jer reče vam doc.dr Miroslav Ćosović-ka Savo Fatić:"od danas(po nalazima-nalogu Amerikanskije "biogenetičara") nijesmo "crnogorci"-nego pestokupljavine od Anadolije da Balkana-sa 104%(od mogućih 100%) pragena :Turskije-Arbanaškije-Vlaškozapndoerecgovačko čobanskije-Ilirskije...-i brez i promila CRNOGORSKIJE GENA"! Jest bora mi-zato Njemačka-Engleska-Amerika i ostale NATO zemlje ulažu i otvaraju svakodnevno po nepostojećoj-iz 19.v. državi Srbiji fabrike za proizvodnju "ćevapa"-koje će prodavati u crnogorskome turizmu-bez kojih bi nam bio turizam-ka i pravo i pravda i demokracija u CG na današnji dan! Da,da iz 19.vijeka oliti stoljeća? I kad pišeš ne LAŽI-da je stalno od 1948 opadao broj Crnogoraca! I za kraj-znaš li kao su Crnogorci u Srbiji spali sa 141 hijade na 38 hiljada-po potnjem popisu(2011)?
Za neukog Joleta

02. 03. 2016 - 11:37

Jole bre, pogledaj popise stanovništva Sr Cg nakond 1948. godine i sam ćeš se uvjeriti da je procenat Crnogoraca padao, iz decenije u deceniju, to je nepobitna činjenica, zaludu lažeš samom sebi, a to sve možeš zahvaliti tvome ljubljenom Đidi, koji jest zabranio obnovu CPC, lažući Brozu da bi to tobože izazvalo "nemire u Cg". Vaši Udbaši su nemilosrdno progonili sve etničke Crnogorce koji su se borili za obnovu naše kulture i tradicije, najpoznatiji je slučaj našeg Radoja Radojevića, koji je 1978. godine "netragom nestao" (samo zato što se borio za imenovanje našeg jezika). Takvih slučajeva je bilo još mnogo, a što s tiče tvoje bajkovite verzije "genetike", imaj na umu da vi Rašani imate više osmanlijskih gena od bilo kojeg drugog naroda na Balkanu, uključujući i one koji su prihvatili islam...čak i oni su više Sloveni od vas. Laž je temelj vaše "istorije", to je priznao i vaš Dobrica Ćosić ;)))
Ko zna, na koga je "mislio"...

02. 03. 2016 - 13:53

..rehmeti Dobrica? Ali, jedno je sigurno, da Dobrica nije pisao ovo što kaže naša "Statistika-što vlast poželi ona naslika"? Pa ta slika"tvoga /ne/zanja" se malko razlikuje od tvoga NEZNANJA! Po popisu BIJAŠE CRNOGORACA-GODINE:1948:342.009 ;1953:363.686 (više:21.677!); 1961:383.988(više:20.302); 1971: 355.632 (manje:28.356); 1981: 400.488(više:44.865); 1991: 380.476( manje:20.012); 2003: 267.669 (manje: 112.807) i 2011: 278.865 (više: 11.196!)!!! Dakle,zbora nema da ti nebijaše rogova ti šćaše pasat u bekice! Ovako osta ovan do vijeka-lagajući samo sebe,i do podna mrzeći SRBE-a popodne SEBE-načet "grižom savjesti"-e ti se ĐED pisa u doba Cara Junaka da je "sa dna kace srbin"?! I na ultimu-lako ti je provjeriti ko laže TI ili JA! Zato viđi u svoj "rodoslov"-ko te rodio-ko je rodio onoga te je tebe rodio-pa ko te napravaio-pa koje njega napravio i rodio? I tako ćeš se uvjeriti u svoje pragene-za koje su Ameri u KBC CG(2010) rekli da nemate ni pormila CRNOGORSKIJE GENA!
Duklja-Zeta-Crna Gora

14. 03. 2016 - 11:22

Statistika očito nije na tvojoj strani Joleta penzionerčino...1948. godine nas Crnogoraca je bilo 90.67%, već 1953. godine broj Crnogoraca pada na 86.62%, a 1961. godine na 81.37%, da bi 1971. godine procenat Crnogoraca bio samo 67.15%...što nepobitno dokazuje vjersko posrbljavanje, koje je nesmetano vršila Spc, po dozvoli vašeg Đide, koji je zabranio obnovu CPC, i onemogućio da se crnogorsko nacionalno ime koristi u zvaničnom nazivu tadašnjeg "zajedničkog" jezika (srpsko-hrvatsko-crnogorskog). Takođe opet napominjem da su vaši Udbaši progonili sve patriotske Crnogorce koji su se borili za očuvanje crnogorstva, najpoznatiji slučaj je "nestanak" našeg Radoja Radojevića 1978. godine (samo zato što se borio za imenovanje našeg jezika našim nacionalnim imenom). Raspad SFRJ naša zemlja dočekala je sa jedva 61,86% Crnogoraca, kao posljedicom srpčenja pod patronatom Kpj, što se nastavilo i za vrijeme vašeg Slobe. Džaba ti trabunjanja oko genetike, zna se dobro vaš genetski sastav (osmanski).
zelenas

29. 02. 2016 - 19:27

spasice te Nato koji je odgovorsn za milion civilnih zrtava u poslednjih 10 godina , od toga trecina je djecijih zivota, ako bi ti zelio da tvoja djeca zive na racun ubijene djece, iz iraka , avganistana linbije , sirije, sa tim se ne bih slozio , treba ponesto da znaz o Natou da bi zelio da ime se pridruzis , kao naprimjer da su im bivse vodje pedofili i slicno, uostalom Milovi prijetelji iz /srbije idu istim putem tako da ce i tamo biti zajednoi sto meni zaista ne odgovara, jer crnogorci su oduveijke vodili odbrambene ratove izuzev ovog poslednjag kada je milo bio agresor za sto jos nije odgovarao.
Za "Zelenaša" (tj Bjelaša)

02. 03. 2016 - 11:45

Nato nikad nije imao ništa protiv Crne Gore, a Milo me se ne tiče, ja sam za Slavka Perovića. Evo sa svojim "poslednjim" jasno dokazuješ čiji si, budući da se po crnogorski kaže poslijednji. Nadalje, taj poslijednji rat nije vodio Milo, već Momo, sluga vašeg Slobe bre...anticrnogorac jednako kao i ti. Tačno je da smo mi Crnogorci vazda vodili obrambene ratove, uključujući i one protiv mnogobrojnih domaćih veleizdajnika, stvorenih vjerskom asimilacijom - baš zbog njih ta odbrana nažalost nije upalila protiv velikosrbskijeh okupatora, koji su nam uvijek bili i ostali najgori dušmani u istoriji. Što se tiče vođa Nato pakta, zaludu njih upoređuješ sa drugarima vašeg Rista, spodobama poput Kačavende i Pahomija. Nato je sigurnost za naš narod, na Balkanu neće biti mira dok god ne dođe do konačnog sloma četničkog terora nad ostalim narodima Balkana.
Neko laže Miroslave!

29. 02. 2016 - 08:58

Ili JA Jole Drinjak,penzioner iz Prčanja ili TI Miroslave Ćosoviću-iz Pod Gorice-rođen u TITOGRADU? Jer-ja zaboravih-pa da te priupitam:napisli TI ili JA na ovaj isti PORTAL:" Da je (od prilike) posrbljavanje Crne Gore i Crnogoraca počelo u prvoj polovici XIX vijeka-na lažibajkama Njegoša(Gorski vjenac nazva lažibajkom-JA ili TI-ili neko sa Marsa?!) i Knjaza Nikole? Ja ti odgovorih: Ajde da prihvatim da je Njegoš pisao u prvoj polovici XIX v?! Ali kako iznađe-da je Knjaz Nikola još u utrobi svoje majke pisao lažibajke? Kontajući da su tačni podatci o godini rođenja Cara Junaka(1841 )?! Ela "dugovječnosti ti" tvojih laži i podmetanja-omalovažavanja Najveće Crnogorske Svetinje Vladike Rada Tomova-Njegoša(po kojem se dovijeka Crna Gora prepoznaje u Svijetu!) i tvojije djela-odgovori ko laže JA JOLE ili TI MIROSLAV? Koji se u gornjem zaglavlju tvog "krasnopisa"-primjernog vama današnjijem "tost crnogorcima"-korigova preformulacijom?! Nije polovica nego druga četvrtina-mjesečeve mijene?
Istina

29. 02. 2016 - 08:59

Cetriri C na kapi je nastalo izgleda prvo u Crnoj Gori, jer u Srbiji ih nije bilo. A ko je to sirio srpstvo po Crnoj Gori u drugoj cetvrtini 19v? Kostunica? Ajde batalite te price. Srpski sovinizam, nacionalizam, ideja o Velikoj Srbiji, sve je nastalo u Crnoj Gori. Karadzic, Milosevic, Tadic, Aleksandar Karadjordjevic, Nemanjici su bili iz Ribnice kod Podgorice, Sveti Sava,...Kada su Obrenovici bili u Srbiji, boljelo ih je uvo za Crnu Goru i sve u vezi sa tim.
Kapa

29. 02. 2016 - 10:11

To je tacno. Cetiri C nije bilo na kapama u Srbiji. Njihove kape su bili crveni fesovi (crven fesic u dragana moga) pa su ih zamijenili za vojne kape, tzv sajkace koje su dobili od austrougarske vojske.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 11:59

"Istina" govoriš neistinu. Srpski nacionalizam i šovinizam nije nastao u Crnoj Gori. Što se tiče Vuka Karadžića, on je bio carski službenik na bečkom Carskom dvoru, a ćopavom austrijskom špijunu je Obrenović dugo zabranjivao pristup u Srbiju. Ako se śetiš princa Eugena Savojskog (ne SS divizije, mada to dvoje ima veze), porijeklo ideje Velike Srbije bude jasnije.
Za lažnu "istinu"

29. 02. 2016 - 13:41

Nemanjići nijesu bili "iz Ribnice", nego su izbjegli iz Raške u Ribnicu...mogli su jednako tako pobjeći i u Kongo ili Burkinu Faso, pa da li bi i to onda tobože bile "srbske zemlje"??? Ne avetinjo, naravno da ne bi...pričaš bajke. Nemanjići su za nas bili izvanjci, i kasniji okupatori. Velikosrbsku ideologiju su u Cg donijeli Vuk Karadžić, Sima Milutinović, Ilija Garašanin te ostali posrbljivači i falsifikatori istorije, lukavo manipulišući sa trojicom posljednjih Petrovića, slatkorječivo im se dodvoravajući i obećavajući im "brda i doline" (ako se posrbe, i ako aktivno učestvuju u srpčenju crnogorske istorije, zemljopisa, jezika i naroda). Naivni Njegoš, i još više Nikola, su maštali da će biti "vladari velike slavjano-serbske države", njihova pohlepa i naivnost su zamalo uništile naš narod...ne ponovili se više nikad takvi na vlasti (iako ni ova sadašnja vlada nije ništa bolja). Eto tako ste vi stvoreni momče, nauči neke činjenice prije no što počneš valjati bajke Ristovih popova.
Max -Podgorica

29. 02. 2016 - 14:25

Kazu da su najpoganiji srbi oni iz Crne Gore - Milosevic,Karadzic,Arkan, Tadici (obojica),Sljivancanin,M.Beckovic,Djilas...i plejada slicnih. U zlu im mogu konkurisati samo pravoslavci iz Bosne koji se slicno ovima iz Crne Gore pogresno nazivaju srbima. Zbog takvih se i raspala ex-Yu i Crna Gora sa slicnima ima i dan-danas problema. Velika je sreca sto se Crna Gora otkacila od takvih lesinara i danas je samostalna drzava. Naravno lesinari su joj i dalje za vratom ali su im mogucnosti manje u drzavi Crnoj Gori. Da je ostala u tkz zajednici sa Srbijom -Crne Gore vise ne bi bilo. Bila bi u slicnom polozaju kao Timocka Krajina ili Presevska dolina na jugu Srbije. Cak nize i od Vojvodine danas.
Gospar Max-iz Pod Goricom...

29. 02. 2016 - 18:06

...na ovaj Portal dana 02-04/10/2011 godine u svom feljtonu "Crna Gora stalno pita kad će ĐIDO mjesto TITA"-naš Crnogorski(JUGOSLOVEN do KORICA!) novinar i publicista Boro Milovanov Krivokapić-oko tvojega "antifašizma"-fašizma-sve u povodu jubilarne 70 godišnjice 13.Julskog Ustanka-1941(nije ne mislio-na ustanak đedovati-12.srpnja.1941-na sramotni petrovdanski sabor-ne manje sramotan od sramotne i krvave podgoričke skupštine-1918)-koji je prošao u CG bez publiciteta i veljije proslava-zašto(?)-uz 100 godišnjicu OD ROĐENJA NAJVEĆEG CRNOGORCA XX VIJEKA MILOVANA ĐILASA(1911)-ZAPISA i ovo:" Antifašističkoj državi Crnoj Gori-nije se rodio MILOVAN ĐILAS-niti joj je umro USTAŠKI ČETNIK Sekula Drljević"! Samo radi osvježenja tvojije prađedovskije gena-Sekule je onaj "crnogorac"-prvi u vladi krvnika Nikole Pašića(1918) i POGLAVNIK "crnogorske vojske-sramotnije četnika-jajara" u Bosni i Hrvackoj-1944/45-a njegov DOGLAVNIK bješe Pavle Paja jajar Đurišić-stožer GŠ JAJARA-vaših đedova i očeva!
nn

01. 03. 2016 - 23:41

Max, odličan komentar...pogodak u sridu
Krasna istorija...!

29. 02. 2016 - 09:17

Njegovati kult turskije vazalčića i prevođenja rođene đece u islam-zarad prijestola-oliti osobenije guzica-je "podvig nad podvizima današnjih "tost crnogoraca"--prevaspitavanje "tostovaca"?? A satiranje Petrovića-posebno Vladike Rada Tomova i Knjaza i Kralja NIkolu I Cara Junaka-je "junaštvo i čojstvo">>(OKOĆENO u VRIJEME KASAPINA i GROBARA SA DEDINJA)
Buba Beograd

29. 02. 2016 - 09:22

Gospodine, to da je Njegoš izmislio srpsku narodnost u Crnoj Gori jednostavno nije tačno i takve vaše teze vrlo štetne za emacipaciju većine Crnogoraca koji o svemu površno raspravljaju.Njegoš u svojim djelima je karakter Crnogoraca uzdigao do neba,a i sam je bio Crnogorac sa kosmopolitskom vizijom svijeta.U svojim djelima je pjevao podjednako i o "srpstvu ","slovenstvu","hrvatstvu",kao porobljenoj braći ,jer u njegovoj poeziji preovladava ideja slobode.Pogrešno je njegovo djelo ,da ne kažem glupo čitati kao istoriju ,to je ipak literatura.Njegoš se obrazovao na svjetskoj literaturi ,stajao "rame uz rame"sa velikanima Evrope ,a ne jednim seoskim učiteljem.
Bravo Buba

29. 02. 2016 - 12:58

Apsolutno je tako!!!. Nikad nije Njegoš reka da je Srbin. Jasno I glasno je u PISMA-ima reka Lj. Nenadovicu " Bogomi mi Crnogorci nijesmo". I još ovo. Niti jedan Petrivić nije nogom kročio u Beograd. Nego, izgleda da laži SPC I aktuelnih političara Crne Gor( pojedinih) dominiraju umom i sviješću Crnogoraca.
Miloš

29. 02. 2016 - 16:26

Tebi i Bubi za informaciju je li Njegoš reka ili nije da je srbin ne znam, ali da je termin "srbin" upotrebio nedje tridesetak puta u Gorskom vijencu, znam. I da je napisao Ogledalo srpsko znam. I da je bio Vladika znam, pa se njegovom srpstvu nikako ne može prišiti vjerska odrednica, jer je jedan Vladika sigurno znao razliku izmedju vjerske i etničke pripadnosti. I nije gorski vijenac posvetio uz svo poštovanje drugih naroda, ni prahu oca Hrvatske, ni prahu oca Albanije-NEGO SRBIJE.
Cuca

29. 02. 2016 - 19:23

Zašto Njegoš nije nazvao Srbsi vijenac svoje djelo, orginalni naziv za drugo djelo je Ogledalo Gorsko, nego su ga tadašnji prepisivači prmjenili naziv...
Miloš

29. 02. 2016 - 22:22

Pa i da prepisivači nijesu "prevarili", što bi se promijenilo. Ništa. Njegoš i Petrovići su Srbi. Imate pravo to ne prihvatiti, ali ste u velikom problemu kao i svi koji ne prihvataju činjenice. I ja poželim nekad tako postupiti, ali to je beskorisno i štetno samozavaravanje. Osim za one kojima glava služi samo za to da
Cuca

01. 03. 2016 - 19:54

Miloš, ako su naslov promjenili tek što su činjeli u štivo. O da zašto je uz Gorski vijenac išao riječnik u Srbiju kada je prvi put štampam u 19-ti vijek. Ako smo ista nacija onda nije bilo potrebe za riječnikom...
Za Cucu

02. 03. 2016 - 11:48

Zaludu je Milošu objašnjavati, on je humoristički lik koji ne može, neće i ne želi da shvati, jer kada bi shvatio, onda bi morao sam sebi da prizna da su mu prađedovi izdali sopstveni narod, zato on podsvjesno nije u stanju da shvati.
Zvek Zivi Cetinjanin

29. 02. 2016 - 09:27

Ovijema odrodjenijema ja to zborim eo 30-4-5 godina no zaludu ,,zlo govedo june dovijeka ! Koko se godj odrodjivali i poserbljavali ili asimirali u rvate bosnjake siptare opet ima nae Crnogoraca vise no dosta , mi imamo pravdu zasobom i srce junacko a ta kombinacija je nepobjediva ,zaludu bravima sve u izumiranju su ! Opasniji je Crnogorac kad spi no 10 neprijatelja u tenkove !
spavle

29. 02. 2016 - 09:32

Де ти Ћосај, да мени објасниш, како то да црногорски главари не узеше за васпитача Његошевог неког Албанца, Италијана или Турчина, но грдно погрешише па Србина. Их што би се историја променила, па црногорци неби имали косовски мит, ни четири оцила ни српски језик. Мало си са пропагандом окаснио, од 2006. године, па незнам докле ћеш стићи.
Tom

29. 02. 2016 - 10:49

Spavle,objasni ti meni kako to da srbi uzeše Karađorđa albanca da ih vodi u prve ustanke a ne uzeše srbina
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 14:37

Dobri moj Spavle. Najprije Srbi nijesu imali ovaj jezik, dok im ga Austrijsko Carstvo preko svog odanog službenika Vuka Karadžića nije nametnulo, a nametnulo je crnogorski jezik. Četiri ognjila u Grbu Srbije prvi put u istoriji ulaze 1834 sa Sretenjskim ustabvom, koji im je napisao takođe vjerni službenik Austrijskig Carstva. Kosovski mit je izmišljen u pravoslavnoj crkvi za Srbe u Austrijskom Carstvu. Uzgred prvi put se krst sa ognilima vezuje za "Carstvo Srpsko" kod nekog katoličkog fratra Orbinija vjernog sluge, zamisli, opet Austrijskog Carstva. Spavle moj dobri da vam nije bilo Auistrijanaca , ni strva vam se ne bi znalo.
Boban Bgd

29. 02. 2016 - 15:31

Slobodane, zaboravio si himnu!!! Evo odakle himna: https://www.youtube.com/watch?v=06643umEJZg&feature=youtu.be
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:31

Da ta priča sa "got enhalter kajzer Franc" i kasnije "dojčland iber alese" je vrlo zanimljiva, jer je muzička tema uzeta od hrvatske popevke iz Zagorja, ona je takođe poslužila i kao tema za himnu Bože pravde., paistada ui da je himna njemačka. To da je "narodna nošnja" zapravo austrijska uniforma je valjda svakom poznato. Još ima jedna stvar čuvena "srpska" čirilica je zaprvao ćirilica koju je uradio jedan njemački štampar. Ako bi se čovjek potrudio naišao bi na još zapanjujućih činjenica, koje upućuju da su nacije konstruisane od Njemačkog Svetog Rimskog Carstava (Hrvati kao katolički i Srbi kao pravoslavni balkanski Sloveni dio jedne velike njemačke prevare i izvor stalnog zla na Balkanu. Najbezumnjije je kada ovi naši nesrećnici na svaki način žele upanuti u te njemačke planove neopozvani.
Tom

29. 02. 2016 - 15:56

Narodna nošnja takođe od austrugara
Crnogorski SRBIN

29. 02. 2016 - 10:03

..........Mnogo sam puta pisao da je srpsku narodnost Crnogoraca izmislio Njegoš......... M.Cosovic, ZAR TREBA OVO KOMENTARISATI??
Miloš

29. 02. 2016 - 14:10

Crnogorska nacija je fikcija sve do 1945 godine, kada je stvorena komunističkom direktivom. To je fakat. Crnogorci su dio Srpskog naroda i niljade istorijskih dokaza za to ima u zadnjih 800 godina, a nijedan o postojanju crnogorske nacije. Ako ga imate, pa dajte više, vakatam vam je, davno je bila 45-ta godina. Jedan jedini pisani papirčić, ali nikako da ga vidimo, a kako se može vidjeti nešto što ne postoji - nikako jasno je.
danilo s.

29. 02. 2016 - 15:10

Milose, Manje znas i zatucaniji si nego sto sam to mislio. Pitaj Turke koji su uu nasijem krajevima bili pet vjekova za njih su Srbija/Srbi bili (i dan danas su): "Sırbistan/Sırplar" a CG/Crnogorci: "Karadağ/Karadağlılar" Sto i nas nijesu zvali Sirplars - ako smo bili "Srbi"? - no Karadglilars?
Mitar

29. 02. 2016 - 16:45

Pa i jedne i druge su zvali po teritoriji na kojoj su živjeli i kako su sami sebe predstavljali. Ti nazivi ništa ne dokazuju sami po sebi. Turci državnost nijesu priznavali ni jednima ni drugima do 1878god. Kad bi ti i oni tebi sličnih razmišljanja bili u pravu, onda npr. danas ne bi postojala ni italijanska ni njemačka nacija, nego Pruska, Bavarska, Pijemont, itd. A postoje, valjda se tu slažemo.
Za neupućenog Mitra

08. 03. 2016 - 11:24

Mitre bre, mnogi narodi su se nazivali po teritoriji na kojoj su živjeli, između ostalog i Poljaci (po poljima), pa čak i najbrojniji narod na svijetu - Kinezi, koji sebe po kineski nezivaju "Zhonghua minzu" (što otprilike znači "narod zemlje centralnog carstva"). Nadalje, opet pokazuješ svoju neupućenost u vezi Pruske, kao i mnogi drugi velikosrbi, veličajući germansko arijevstvo, koje je tako blisko vašoj velikosrbskoj ideologiji. Naime, Prusi izvorno nijesu Njemci, nego Balti - narod srodan Litvancima/Litavcima i Letoncima/Latvijcima. Njemački viteški red poznat kao Teutonci - su okupirali Prusku, i počeli sistematsku germanizaciju (ponjemčavanje) Prusa, zabranjujući njihov jezik i simbole, namećući njemačku nacionalnu svijest - dakle, situacija slična kao u Crnoj Gori. Štoviše, mnogi "veliki Njemci" bili su zapravo ponjemčeni Prusi, što jasno dokazuje da asimilisani izdajica vazda mora da bude gori od onih koji su ga asimilisali...još jedan primjer koji dokazuje stanje u Cg danas.
Za neukog Miloša

22. 03. 2016 - 22:27

Naprotiv Miloše, naša nacija se spominje još u 16. vijeku pod tim imenom, no pomenuti smo i ranije kao Dukljani, Tribali i Zećani. Evo tri poznata primjera za koje posrbice ne žele da znaju: 1. Petar Ćuda, sin Radovanov, iz Paštrovića, pojavljuje se u sudsko-notarskim spisima od 8. oktobra 1522. kao ''čovjek Crnogorske Nacije'' (Latinski dokumenti iz sudsko-notarskih spisa Državnoga arhiva u Kotoru, XXXV, str. 37, od 8. 10. 1522). 2. U izvornoj darovnici - gramati ruskoga cara Petra Velikoga Prvog od 9. 7. 1715. Danilu Petroviću tri puta se navodi ''Montenegrinska Nacija' 3. U pismu vladika - gospodara Sava i Vasilija Petrovića Mletačkom senatu iz 1775. ističe se Nacion naš Crnogorski, a na jednoj sablji iz 1766, koja se čuva u Državnom muziju na Cetinju, izgravirano je: ''Sie nož Joka Radonjića, guvernera vse Crnogorske Nacije''. Toliko o činjenicama momče, nauči nešto.
Ko te podrzava ???

29. 02. 2016 - 10:32

,,,,,,,,,,,,,,,Mnogo sam puta pisao da je srpsku narodnost Crnogoraca izmislio Njegoš, srpstvom ga je indoktrinirao njegov učitelj Sima Milutinović Sarajlija.,,,,,,,,,,,, U redu Cosovicu , samo reci nam ovde otvoreno ko danas u " novoj politickoj realnosti" podrzava tvoj rad -"nauku" itd,,,, koja politicka stranka koalicija - da li te podrzava ZVANICNA ZRNA GORA itd.... NIJE TI ISTORIJA - TEORETSKA FIZIKA pa da obaras TEORIJE i slicno ????? Malo si se zahebo Cosovicu? Maralo bi se sve CRNOGORSKE KNJIGE od NJEGOSA , VOJVODE MIRKA ,KRALJA NIKOLE-SVETOG PETRA CETINJSKOG i svih nasih VLADIKA I NASE CRKVE SPALITI ili STAVITI U TAMNICU kao TOP ZELENKO te stavljen a to je NEMOGUCE Cosovicu da se JEDAN NAROD CRNOGORSKI SRBI tako STAVE to je NEMOGUCE Cosovicu???
GOJKO

29. 02. 2016 - 10:40

ĐE SU ČETIRI OCILA NA SRPSKU KAPU ,ŠAJKAČU.ONI ĐE GOD MOGU OTIMAJU PA KAD IM SE OBIJE O GLAVU ONDA KUKAJU.
ogi

29. 02. 2016 - 11:13

koliko ja znam,a vrlo je moguce da nista neznam,a eto sigurno mi se koreni vuku iz cg,a i supruga mi je crnogorka(srpkinja iz cg)klketva crnogoraca,ovih ili onih,pravoslavaca je OSTROGA MI,ili kad nekoga velicaju uvek pominju NJEGOSA,koji su deklarisani SRBI,I sad se nađe neki majmun ili majmuncine da s..u po SRBIMA iz CG...MRS STOKO...MRS
mm

29. 02. 2016 - 12:45

Srbin ste, kao što ste jasno napisali, očito nijeste Crnoogorac..u čemu je problem?
Bazarov

29. 02. 2016 - 11:39

Citaoce PA vec duze vrijeme zabavlja Miro(Slav~)-Arnabas-Vlah. Osim sto mu je hobi sjeckanje isjecaka iz titogradskih novina,jedna od najvecih zajebancija na PA i urnebesna komedija je bila kad je za svoj "naucni" rad prezentirao fotografiju MESARE (???). Takodjer smo imali prilike da citamo kako se doslovno plagira i krade intelektualno vlasnistvo dr Radmile Pesic i kako se MiroSLAV kiti tudji perjem i potpisuje kao autor ovog teksta. Tako je poznati svjetski naucnik,bio-hehimcar i istoricar -dr. prof. sci. prezentirao brdo dokumenata nasih predaka na "vlasko-arnabaskom jeziku,"jer kako kaze- Crnogorci nisu Slaveni. E, sad dolazi vrhunac i epilog komedije: da bi dokazao kako nismo Slaveni, dr. prof Cosovic prezentira pismo na "vlaskom jeziku "gdje Stevan Ljubisa objavljuje tekst nakon Njegoseve smrti i pocinje posvetu Njegosu: "Vladike Crnogorskoga i spisatelja SLOVENSKOGA", a tekst zavrsva : da je (Njegos) bio najsjajnia dika i ponos SVIJU NAS SLAVENAH.
Bazarov

29. 02. 2016 - 11:41

Neprocjenjivo - komedija u tri cina. Stvaljati u kontekst ovog teksta Njegosa-najveceg crnogorskog vizionara cija su se djele prevedena na skoro sve jezike svijeta (ukljucujuci i "vlaski" i "arnabaski")je bolesno. Upravo Njegos u svojim djelima opisuje borbu Juznih Slavena ( koje naziva u svojim djelima bracom ) protiv Turaka.Za vrijeme zivota Njegosa, ni jedan Juznoslavenski narod na Balkanu nema svoju drzavu . Isto kao sto je pisao o Srbima, salje pismo Banu Jelacicu u kojem mu nudi pomoc crnogorskih ratnika u borbi protiv Turaka. 10 godina nakon Njegoseve smrti, Josip Strosmajer osniva Jugoslavensku akademiju nauka.. Pa dajte molim vas, ovaj lik je totalno neuk. Ovu su bukvalno prepisani citati i nema nikave veze sa istorijskim faktima. Sramotno i bijedno!!!
HKY

29. 02. 2016 - 12:06

A nije Cosovic neuk. On je jedan od prvih crnogorskih intelektualaca. Ovakvi tektovi doprinose emancipaciji gradjanstva naseg. Uzdbenike bi trebao pisati , uz onog Jovanovica iz Bgd-a, boksera Popovica, ovog Raznjatovica koji na cisto crnogorskom rasvjetljava probleme CPC-a. Takvi tekstovi i analize su prijeka potreba crnogorskog naroda u drugoj deceniji 21 vijeka.
Gospar "HKY" moj vam je ....

29. 02. 2016 - 21:59

...prijedlog da razvijete "ankete" po Crnoj Gori-sa "eurekama" amer.doc.dr Miroslava Ćosovića-koji tvrdi da su vam Ameri uterali januara 2010 u KBC CG u Podgorici i dopunili "punjenje"iste godine na Floridi-da vi "današnji tost crnogorci" nemate ni promila pragena-gena Crnogorskije! Ali zato imate od mogućih 100%-točno 104% pragena:Turskije-Arbanaškije-Ilirskije-Vlaškozapadnoerecgovačkije čobanskije-Keltskije...i ostale pestokupljavine od Anadolije do Balkana! Pa nam se potla javite što mislite -i time dajete "šansu"onim pravim CRNOGORCIMA iz Crne Gore Petrovića Njegoša-o vašemu podrijeklu! Nebi bilo loše da kod CRNOGORACA provjerite i porijeklo Balšića i Crnojevića! Ovo iz razloga što čuveni "crnogorski povijesničar" rahmetli Simo Ćirković-je na naučnoj osnovi došao da saznanja-da su Balšići i Ivanbegocrnojevići ILIRSKOG PODRIJEKLA-a da Vlahe ne treba poistovjećivati sa SRBIMA"! I što je najvažnije u svemu-ovo je potvrdio-kao "naučnu istinu" i naš amer doc.dr Miroslav Ćosović?
Cuca

29. 02. 2016 - 19:43

Bazarov, koji Južnoslovenski narodi su se borili protiv Turaka osim Crnogoraca koji su življeli kao posebna država stotinu godina. Svi drugi su SLUŽILI tudjima za njihove interese.
Bazarov

29. 02. 2016 - 22:02

Cuca, nismo na pijacu ili u kafani.Nije potrebno da mi izvlacis rijeci iz konteksta, Da bi bolje razumio moj komentar, da vidimo sto to pise Njegos u svom pismu:Cetinje, 17.novembra 1848. Vaše Visokoprevoshoditeljstvo, "Istina je da su Crnogorci spremni da budu u pomoći svojoj braći Hrvatima, jedno po jedinoplemenosti, a drugo po njihovoj prirođenoj naklonosti vojničke trudove snositi. Videći ja da moja sobraća Srbi i Hrvati pokazuju se najavno da pravcem idu naklonjeni k narodnosti i k poredku, i mene je ista misao oduševljavala koja i Crnogorce, ako ustanak Srbah i Hrvatah ne bi bila slijepa neka podstreka, koja bi na obšte naše poruganije pred svijetom služila. Kada bi ovo posljednje bilo, Bože me sačuvaj od toga učastija, tada bi ja njih za najpošljednji narod u svijetu držao, tada bi mi se mrsko bilo njihovijem bratom nazivati. Ako su oni najsramotniji put izdajstva zakonosti svoje sreće izabrali, pa kada bih ja u tome njihovim učastnikom bio, onda bi se krio od sunca i od
Bazarov

29. 02. 2016 - 22:09

nastavak- od ljudih.Vase Visokoprevoshoditeljstvo, svagdašnji moj prijatelju, srdečno Vi zahvaljam na primjećanija u Vašem pismu. Vi mene poznajete dobro, radi toga i uvjereni tvrdo možete biti da se mojom voljom ništa preduzeti neće što bi me s ovom šakom naroda svobodnoga učinilo otpadnikom od pravoga i opamećenog svijeta.Ovim Vas uvjeravajući i odgovarajući Vam na Vaš dragi list od 2.noemvrija n.s. pod N° 2484 pr., čest imam ostati s običnim uvaženijem". Vašega Visokoprevoshoditeljstva Pokornjejsi sluga Vladika crnogorski P.P.Njegoš P.S. U cemu je problem, Cuco? Da li si sad napokon shvatio ?
Cuca

01. 03. 2016 - 20:09

Ti vjeruješ u Đeda mraza još uvijek?
Bazarov

01. 03. 2016 - 20:44

Pise "mali" Cuca pismo Djedu Mrazu: - Dragi Djede Mraze, molim te, posalji mi za Novu godinu jednu seku! Odgovara mu Djeda Mraz, nema problema, samo mi prvo pošalji mamu!
Cuca

02. 03. 2016 - 17:34

Vidim vjerujes u njega, poželi i ti nešto...
Lija Dabanoibijelićuku...

01. 03. 2016 - 08:29

...tako zvani "Cuca"-ti po ustaljenoj praksi-pa ožež po Crnoj Gori i Crnogorcima-"ono ka nije nego"? Kako te nije sram da ROKĆEŠ-LAŽEŠ-PREVRĆEŠ-pa iz njuške ti izlazi:"..se borili protiv Turaka osim Crnogoraca koji su življeli kao posebna država stotinu/1OO) godina"? Da,da "stotinu godina"-računajući od dolaska i stvaranja Crne Gore Petrovića Njegoša od 1697 do 1916(1918)?! ...O....O....J...na gomilu u grobove-pogani od pogani! Dokle misliš da podaštavaš i vrijeđaš Crnogorce-kroz razne"forme"-preko njihovog "postojanja na Balkanu do XIV vijeka"-pa da ti "ZGADIMI SE (Jole) na onaj tvoj na Grob Njegošev na Lovćenu"(rokćanje tvoje na ovaj portal!)-kojeg ti rođeni đed oburda 13.siječnja 1916 godine-sa onom "hrabrom četom" u odorama hrvackog oružanog bratstva-Bokeške mornarice(Skala radio Kotor:26/6/2015-na temu:"Bokeška mornarica je tkivo grada Kotora)?! Pogani od pogani nesoju od nesoja!
Cuca

01. 03. 2016 - 20:10

Jole, tebe nijesu odavno
Crnogorac

29. 02. 2016 - 13:02

Bogomi ovo je sve mjere prevrsilo ,mi smo ugrozeni u svojoj zemlju da je Vojvoda Mirko P ziv drukcije BI on ,nebi se on sjekiraj za evropu i svijet ,å ni vi nebi bili nå tudjoj svetinji, nebi nametali strah i teror ,nebi nam branili svoj jezik negirali nås ,Mi smo Dukljani nijesmo ravnogorci ,nije nås hag proglasili za krvnike ,å u UN nebi vijecali da smo genocidni narod ,no smo ponos i od obraza od junaka ljudi i cojstva,daleko ste vi od nås Vitaminasi C ,mi nikom jos nijesmo ukrali istoriju ,nijesmo nå djecu udarali nå nejac ,borili smo se protiv onolike Turske ,al obraz nidje ne ukaljasmo ,jos nijesmo proglasili koljace za sveca ,itd ima BI vam knjigu napisat koliko ste dobri bili kroz vjekove ,cutanje je zlato ,zato bolje cutat no prosipat laznu istoriju nama Crnogorcima
Andrija

29. 02. 2016 - 15:34

Upravo tako, slažem se, vi ste Dukljani, nijeste ni Srbi ni ravnogorci, a vala ni Crnogorci. Da ste Crnogorci bili bi ste i Srbi. Vi ste, dakle Dukljani, pa nikako ne možete biti Crnogorci. Dukljani imaju veze sa Crnogorcima isto koliko narod Zulua sa Norvežanima.
Cuca

29. 02. 2016 - 19:45

Odluči više sto si Srbin ili Crnogorac???
Za Andriju

02. 03. 2016 - 11:52

Andrija bre, Dukljani su preci nas Crnogoraca, a mi nikako ne možemo biti "srbi", budući da ne postoje "dvojne narodnosti", jednako kao što ne postoje ni "Englezi Francuzi" ili "Kinezi Japanci"...toliko o činjenicama avetinjo neuka ;)))
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:54

#1Prije 1918. krst sa četiri ognjila je bio neopoznat znak u Crnoj Gori. U samoj Srbiji taj znak je nepoznat prije 1834. godine, kada se proglašava Ustavom za zvanični grb Kneževine Srbije. Grbovi, kao slikovni znakovi, su možda nastali koji vijek ranije, ali heraldika, kao nauka koja izučava grbove, postoji od 13. vijeka. To znači da se u istoriji svijeta ne može govoriti o grbovima država prije 13. vijeka, a Boga mi ni o grbovima vlastele. Po heraldičkoj tradiciji grbovi su slikovne oznake identifikacije fizičkih i pravnih lica. Po tom osnovu mogu postojati grbovi jednog čovjeka, koji automatski postaje grb njegovih naslijednika po liniji neposrednog nalijeđivanja. Od načina usvajanja grba, njegove konstrukcije, slimoličnog značenja, načina upotrebe, zavisi kojoj će grupi grbaova on pripasti. Tih grupa ima 20-ak i trenutno nas ne interesuju.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:55

#2Grbovi pravnih lica su grbovi udruženja nastalih po bilo kom osnovu i zakonski registrovanih. I ovi grbovi se po raznim osnovama mogu podujeliti u nekoliko grupa, ali nas ni to ne interesuje. Najzanimiljiviji su grbovi zemalja. Grbovi zemalja su grbovi njihovih feudalnih vladara. Tako je svukuda na svijetu od 13. vijeka, do danas. I ovih grbova ima nekoliko vrsta ali nas ni to ne zanima. Kada je feudalni vladar dodijeljivao nekom plemiću zemlju dodijeljivao bi mu i grb, tako da je plemićki grb bio vezan za posjed. Tako se događalo da neki plemići moraju napuštiti neke posjede, tada bi novi feudalni gospodar usvajo grb posjeda a stari bi gubio pravo da ga koristi. istina postoje i slučajevi kada su stari vlasnici mogli koristiti stari grb zbog nekih posebnih zasluga ali nas to sada ne interesuje.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:55

#3Grbovi zemalja kojim je vladao suveren, padale su pod grb suverena, tada još nije postojalo država u današnjem smilu.Istina postojala je vojska, državna administracija, crkve su priznavale suverena kao onoga koji uzima porez, a li su feudalci na svojim posjedima imali svoja suverena prava i pravo isticanja svog grba. Tako ispada, da od 13. vijeka, pouzdano, do danas ne postoji država ili suverena zemlja koja nema grba, odnosno ne postoji grb koji nema svoju zemlju. Crna Gora svoj suverenitet na heraldičkom polju potvrđuje od 14. vijeka, od kad su se pojavili suvereni gospodari Balšići i Crnojevići, za koje pouzdano možemo reći da su koristili grb nacrvenom dvoglavi orao diplay sa krunicama nad glavama i šest šetokrakih muleta okoli, sve zlatno.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:55

#4Taj grb je bio u upotrebi sve do okupacije i aneksije Kraljevine Crne Gore od strane savezničke Kraljevine Srbija. Prema heraldičkoj tradiciji svaki novi vladar Crne Gore je u grb unosio neznatne promjene, kako bi se heraldički odvojili pojedini periodi povjesti. Nekad se dodaje krst, nekad zmija, nekad lav, nekad se metal iz zlata mijenja u srebro, i slično, ali je heraldička evolucija grba jasna i neprekinuta od 14. do 21. vijeka, izuzimajući period dominacije Karađorđevića i komunističkih vlasti. sa prvim znacima demokratskih promjena Crnogorci vraćaju u upotrebu svoj grb. Kod Srbije je problem drugačiji. Dok je postojala kraljevina sa suverenim vladarom nijesu postojali grbovi, a kasnije kad su se grbovi pojavili, Srbija je bila u okviru vizantijskog kulturnog kruga, koji nije poznavao heraldiku.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:56

#5Tako je Srbija ostala uskraćena za grb. Kasnije nije ni postojala Srbija jer su dominirale neke druge Carevine, vjere i vladari. Na samom kraju 15. vijeka, i početkom 16. vijeka, jedan katolički sveštenik piše knjigu Kraljevstvo Slovena. Orbiji tada u toj knjizi navodi potpuno izmišljene grbove za razne stare slovenske zemlje na Balkanu. Ne možemo se baviti njegovim motivima za pisanje ove knjige ali je simptomatično da je Bečki carski dvor pokušavao na sve načine, da ospori uplitanje Šapnskog dvora u nabujale pokrete za oslobođenja na Balkanu. U tom cilju su i carski podanici izmišljali istorije i heraldike i same narode na balaknu, radi ostvarivanja sviojih imeprijalnih planova.
Slobodan Gluščević

29. 02. 2016 - 15:56

#6Tako su balkansjke zemlje, kojima je inače heraldika bila potpuno nepoznata, dobile razrađen heraldički sistem, poklon od Austrijske Carevine. Naravno na isti način su dobili i ostale oznake državnosti, na čemu su vječiti dužnici Švabama. Grb Srbije, koji su Austruijanci dodijelili Srbiji, je na crvenom bijeli krst sa četiri plava ognjila, pa je po tadašnjoh heraldičkoj tradiciji nacionalna zastava Srba pod zaptitom Habzburga crvena bijela plava, kakva i jeste bila prva zastava Srbije i kasnien zastava Hrvatske. Ali glavni suveren Srbije, turski sultan, se nije složio sa tim i Srbiji dodijelio modifikovanu pomorsku zastavu Turske za trgovačku moranricu pravoslavnih crvenu plavu bijelu. I to je uglavnom to. zar iko može pomisliti, da se mogao povući iejdanjedini pokeret bez prijethdne sglasnosti carevina???
Crnogorac

29. 02. 2016 - 15:59

Andrija Crnogorci (Dukljani )å ti se ponosis srebrenicom strpcima vukovarom peci Niksicom itd dalje ,nemoj casti ti smiri malo i primiri,ja sam Crnogorac al se stidim Dubrovnika ,stidim se jer sam coek (Crnogorac ) casni ,dok je tebi ponos Amfilohije i ostali zlocinci ,dal mi bili Dukljani ili Crnogorci sasvim svejedno ,mi smo u svojoj zemlji zvanoj nezavisna CG majska zora ,znam ja da to boli ,al sto ces nazad se ne moze ,nadam se da ces i ti doc do pameti ka i mnogi drugi ,
Crnogorac

29. 02. 2016 - 15:59

Andrija Crnogorci (Dukljani )å ti se ponosis srebrenicom strpcima vukovarom peci Niksicom itd dalje ,nemoj casti ti smiri malo i primiri,ja sam Crnogorac al se stidim Dubrovnika ,stidim se jer sam coek (Crnogorac ) casni ,dok je tebi ponos Amfilohije i ostali zlocinci ,dal mi bili Dukljani ili Crnogorci sasvim svejedno ,mi smo u svojoj zemlji zvanoj nezavisna CG majska zora ,znam ja da to boli ,al sto ces nazad se ne moze ,nadam se da ces i ti doc do pameti ka i mnogi drugi ,
@ "Crnogorac"

29. 02. 2016 - 17:09

"Crnogorac", jel dobiješ sendvič i kafu za udaraljke po lajkovima i minisuma. Viđi jednu stvar, ne valja ti računica he,he, ovom HKY drmneš 50 plusova a kasnije 50 minusa, da se nijesi malo zajeba,he,he. Nijesi ti Crnogorac ,jado jadno već fukara he,he
Za @Posrbicu

02. 03. 2016 - 11:55

Jedino vi sami sebi dajete pluseve a minuseve nama Crnogorcima, jer vam smeta istina, nas niko ne mora da "plaća" za patriotizam, mi smo od malih nogu svjesni ko su nam najgori dušmani u istoriji, zapamti to momče, jednom za sva vremena, naročito kada dođe Nato, a vama ostane samo pašaluk ;)))
Za @Posrbicu

02. 03. 2016 - 11:55

Jedino vi sami sebi dajete pluseve a minuseve nama Crnogorcima, jer vam smeta istina, nas niko ne mora da "plaća" za patriotizam, mi smo od malih nogu svjesni ko su nam najgori dušmani u istoriji, zapamti to momče, jednom za sva vremena, naročito kada dođe Nato, a vama ostane samo pašaluk ;)))
Ilija

29. 02. 2016 - 17:32

Nacije, kao uostalom i sve drugo, nastaju, sazrijevaju, vremenom se mijenjaju. Neke se, pod uticajem neke brojnije i organizovanije u nju, utope i prestanu da postoje dok neke miješajući se sa nekom, drastično različitom, izgube svoja obilježja i posebnosti. Mislim da se današnji Crnogorci drastično razlikuju od Srba. Još više su se razlikovali prije tridesetak godina. Na unifikaciji ove, još uvijek, dvije nacije rade mas mediji iz Srbije. Pojavom Happy i Pink TV (koje niko da zabrani) mlađa generacija ove dvije države sve više liči jedna na drugu. Sve više će ličiti dok na kraju od crnogorske nacije ne ostane samo ime. Naši mas mediji nijesu dorasli izazovu vremena. To je svakim danom sve izražajnije. Naši rukovodioci kao da nijesu svjesni ovoga. Ništa po tom pitanju ne preduzimaju. Naše obrazovne emisije su toliko primitivne a u nekim slučajevima toliko primitivno-akademske kao da su napravljene za akademike a ne za neuku raju koja ne zna ni ko je ni odakle je.
Ako je tačno što je napisa....

29. 02. 2016 - 18:46

...ovaj Špiro Gopčević iz Donjega Oravca-iz Boke Kotorske-1877 u Lajpcigu-za "tepeluk kapu(iskren da bidnem-neumijem prevesti što znači ovo "tepeluk")":""Crvena boja označava KRV TURSKU u kojoj će biti ostvarena sloboda,zvijezda označava CG,a druga označava nadu u skoro oslobođenje(godina falila do 1878/13/07)"! E bora mi?! Pa kad se ovome(belaju?) pridoda imperativ-da se maknu oni krstovi sa Vučedolskog krvavog Barjaka pod kojim je ginulo 17 batljuna Crnogoraca-11 bataljuna pravoslavaca-Srba i 4 bataljuna Hercegovačkije Muslimana(preci današnjije Bošnjaka!)-predvođeni Carom Junaka -bez ČIJEG bi komadovanja i ratovanja CG danas gleda na Plavi Jadran sa 25 kanice Lovćenskije serpentina-sa Orjena-sa Sutormana-Petrovačke gore-sa Rumije...a bora mi i sa Pestin grada....?! i Preo Morače i Zete-Budoša i tako dalje i tamo daleko..I brisanja "Gorskog genocidnog vijenca"! Dakle-ko krene od barjaka-grba taj će i do/od glave-preo "tepeluk kape"?
Aj u drva

29. 02. 2016 - 19:12

Ukucaj u Google "tepeluk" pa ćeš saznat, a ako ne umiješ odit na Google, a ti idi da bereš drva u to brdo više tebe, za drugo i nijesi.
L Dabanović

29. 02. 2016 - 18:41

Šro se potomstvo raje i turskog podaništva danas pomamilo junaštvom-da brani srpstvo/Srbina i to od Crnogoraca a s Turcima ga upokojili-glogov kolac mu zabili da se više nikad i ne potenči.Evo od kad im Karađorđe napravi pobunu protiv dahija-a uz pomoć onih što umakoše u Austrougarsku-od te pobune napraviše sebe 'prvi srpski ustanak' a srpstvo/Srbina upokojili još 500g prije toga bez ijedne pobune.Njegoš ga upokojenog opoja u mitove da njim kuraži druge narode-da stanu u odbranu svojeg imena jer će završit kukavički i upokojit sebe-ka milet srpstva/Srbina Nemanjića.Pa i da nije ovo danas srpstvo/Srbin od raje i turskog podaništva nego čisto od Milunke i Miluna a živjelo poput raje-isto bi Nemanjića srpstvo/Srbin bili upokojeni.Pa ovo je bruka za sve koji sebe ubrajaju u srpstvo/Srbina Nemanjića.Ostaje im da vječito žive u imitiranju pokojnika.Običaj je da se čestita svakom pobjeda-pa imitatori nek vam je srećna i sedmovjekovna bručna pobjeda za odbranu srpstva Nemanjića!!!
L Dabanović

29. 02. 2016 - 19:19

Da dodam-pa imitatorska gospodo da je Crna Gora 'srpska' a Njegoš i Crnogorci bili Srbi-bili bi prekriveni tim ocilima i nebi se prekršćavali u Crnogorce.A kao što se i vidi ni vi-kao potomstvo raje i turskog podanika-nebi mogli bez tih ocila ni imitirat srpstvo/Srbina Nemanjića.A u državu Crnu Goru i među Crnogorce do WWI niđe ni traga od tih ocila.
L Dabnoviću..ako ti budeš....

29. 02. 2016 - 21:33

..."branio" Crnu Goru od nas-bojim joj se! Da ne dočeka sudbinu Groba Njegoševa na Lovćenu-koji ti je đed i ostala bečka kopilad bečkih konjušara-oburdavao-od "milošti i ljubavi"-za Ćesaroim bečkim-13.siječnja.1916 godine(pisaše na Skala radio Kotor:26/6/2015 goidne-tema:"Bokeška mornarica je tkivo grada Kotora"! Ferma Liiija Dabanovbijelićuku-fermaj da spašavamo našu domovinu od vas potomaka kopiladi bečkih konjušara! Koji su kanili da na mjestu Njegoševa groba podignete "mamuzoo... Ćesaru bečkome-no vas smaknuše ka krrmad o božiću-ovi imitatori SRBI od Soluna do posred Beča-đe vam puče ljucka pogibija-a vi sluge konjušari ostaste za bruk i sramotu-onamo đe ste nastavili da se kotite do dana današnjega! Pogani od pogani!
A crni Jole...

29. 02. 2016 - 22:59

Da ti nije Dobrica Ćosic što u svojtu pa ležes sve što zines,ti da kažeš nekome ti kopilane ercegovački što ste nosili fes na glavu,pa ve Crnogorci u više navrata spasavali,ne bi ti u Beč ulice čistio sa tvojom ćagom,Crnogorci su vazda govorili dok je ercegovaca biće i magaraca ,tvoji preci za razliku od tebe bili su strpljivi,šeli bi zapalili duvan i čekali ispred kuće dok bi age i begovi svoju obavezu izvrsavali,zato ti je dida nosio fes na glavu a ne četiri ocila kao što ti pokušavaš da dokažeš ćetalju ercegovački.
Dragi Lija Dabanovbijelićuku..

01. 03. 2016 - 09:24

..sa pjene CRNOGORSKOG MORA >>(od IGALA do rijeke Bojane)
A moj dobri Ilija Bijeliću..

01. 03. 2016 - 09:58

..alijas L Dabanoviću-Cuca...ti zaboravi da Prčanj nije Ljubljana- u kojoj si ti rođen-đe se počesto neznaju čija su novorođenčad(velji grad-nove nafake?)? Toliko o tome ko laže-ko je kopile bečko oliti tursko! Sve jedno- okupatorska ste! A ovi krajevi(Crnogorski i Hercegovački) su počesto tukli po njima(tvojim precima) ka po manitim krmačama? I na kraju dobro bi bilo da nam pružiš podatke-đe su i koji su to bili Crnogorci-koji rekoše za Hercegovce da su tvoja braća po materi?! Toliko o fesovima-ćulafima-krstovima-ocilima i o povjesti-vas potomaka kopiladi bečkih konjušara-koje u Boku dognja baba ti darodavka(ispod pretovarene raše!)-u čopore sa Francuzima i Austrijancima s'početka XIX vijeka(tvoje kazivanje na Skala rdaio Kotor-travnja.2013 godine!)?!
Nadam se da će...

01. 03. 2016 - 22:00

Cenzura dopustit da objavi moj komentar pošto dopušta da ovaj nesoj ,velikosrbin,bivši šofer i špijun finansijera odnarođene četničke stranke ,Lazarevića,piše laži i neistine a to je stara srpska tradicija tako je barem pisao Dobrica Ćosić , i vrijeđa familiju kojoj nije dostojan ni ime da izusti,zapravo se radi o velikoj kukavici Jolu Drinjaku,nema čovjeka u Kotor koji će nešto lijepo reći za njega,vrijeđa i izmišlja laži o toj poštenoj familiji,dok su bili živi ti koje vrijeđa nije imao muda da im ništa kaže a sada kad su pokojni izmišlja laži i vrijeđa,nema te riječi koju bi čovjek upotrebio za ovu kukavicu,veljesrbina,nesoja,nečovjeka,kojemu se pričinjavaju Srbi svi i svuđe,napred Ćosoviću sa istinama da satjeraš ove štakore-pantagane u rupe đe im je i mjesto.
Češi se češi Ilija/Labude...

02. 03. 2016 - 07:58

...đe te zaSRBI! Dal neko zna ili nezna za Jola Drinjaka-govori ona sjednica SO Kotor>>na kojoj je na lični zahtjev-razriješen od dužnosti Sekretara SNO opštine Kotor-sa DANOM:01.11.1991!) Inače "šover-istina živa"Vojina Lazarevića(rođen 1961-ministra u Vladi CG), "ČETNIKA" po Tati čuvenom Jugoslovenskom advokatu Vladanu i Đedu ljekaru Filipu Lazareviću čuvenom Bokelju od pamtivjeka(kojima "ribeli"-Partizani ne uzeše imovinu potla 1945!-zašto?)-koji su okupaciju CG i Boke od 1941 o 1943 proveli u Italijanskim kazmatama sa ostalim Rodoljubima iz Boke i Crne Gore! I koji nisu prihvatli okupacionu vlast ka tvoji i 1916/18 i 1941(pa vam potla 1945)-"ribeli"-Partizani malo uzeli od imovine-zašto?)!Da,da ovo su istine-ali ne čuh i "LAŽI"-oko onoga oburdavanja Groba Njegoševa-od bande one "hrabre čete"-iz Kotora koja oburda taj isti grob! Ali čuh-pročitah za "strah i trepet"koji su "sijali"njegovi-pa se ja nisam čuja-jer " nisam ima muda "izučavati nauke po kabinetima" VPŠ u Dobroti!
Predizborna obećanja i ...

02. 03. 2016 - 11:42

...i poštenje-čojstvo i junaštvo "crnogorca" L Dabanovića sa pjene CRNOGRSKOG MORA-su "kenjčina na desetku" oliti "dodatna dobitna kombinacija" u jesenjim izborima? A nu L Dabanoviću-reče li ti ili neko od nas "veljesrba" na ovaj Portal dana: 05.svibnja.2015 na temu:"Ranko Krivokapič: Državna imovina svojina građana..."? I ovo:"...A Njegoš može biti od kojih oćeš ALI NE BOLJI OD ALBANACA IZ KLIMENTA.."?! Kome i zašto su od spreše ove "vesele ljubavne komparacije"? Vas, koji gorite(izoreste?) za Crnom Gorom i Crnogorcima-ka manita krmača za praznijem koritom"?! Od srca srcu-skren pozdrav od "veljesrbina i bivšeg plaćenika Novaka Kilibarde"?!
A crni Jole...

03. 03. 2016 - 20:49

Barem priznade što si bio i što si sada ajde barem nešto ...
SLOBODNA CRNA GORA

29. 02. 2016 - 19:32

Priznanja Dobrice Ćosića: „Laž je srpski državni interes“ Posted on april 5, 2013 by Crnogorska pitanja Dobrica Ćosić, „otac srpske nacije“: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
SLOBODNA CRNA GORA

29. 02. 2016 - 19:35

Istorijski izvori pokazuju da su prije Njegoša Crnogorci sebe smatrali posebnim narodom u odnosu na Srbe: – Vladika Vasilije Petrović Njegoš 2. maja 1753. u pismu grofu Šuvalovu ističe: „Na to Otomanska Porta 1714. godine posla više od 100 hiljada naoružanih vojnika, predvođenih Numan-pašom Ćuprilićem, na našu Crnu Goru (budući da smo mi od svojih saveznika Srba, podanika turskih, ostavljeni bili)…“ – Vladika Vasilije isto ponavlja u svojoj “Istoriji o Černoj Gori”, objavljenoj u Moskvi 1754. godine: „Crnogorci od svojih saveznika Srba, turskih podanika, bjehu ostavljeni…„
SLOBODNA CRNA GORA

29. 02. 2016 - 19:43

– Završavajući svoju Istoriju o Černoj Gori 1754. godine, vladika Vasilije Petrović Njegoš zaključuje: “Ja vrlo kratko napisah ovaj izvještaj o crnogorskom nacionu” (većina prevodilaca riječju „narod“ ukrivaju Vasilijev pomen crnogorske nacije); – Na jednoj sablji iz 1766, koja se čuva u Državnom muziju na Cetinju, izgravirano je: “Sie nož Joka Radonjića, guvernera vse crnogorske nacije“; – Iz ugovora Petra II Petrovića Njegoša o prodaji manastira Maine, 12. oktobra 1837: „Prodavaoc gospodin mitropolit crnogorskij i brdskij i s njim soglasno i dogovorno glavari nahijah crnogorskijeh renuncijavaju za sebe, za njihove prejemnike i nasljednike i za žitelje i naciju crnogorsku kojeh prikaživaju svakome razlogu publičnome i osobnome višepomenutoga monastirija, kućama, zemljama i ostalo istome monastiru prinadležašče, potvrđivajući i od njihove strane nastojaščij kontrakt od kupovine i prodaje.“
СрбинПодгорица

29. 02. 2016 - 19:53

Је ли Сима Милутиновић посрбио Владике Данила,Саве,Василија,Петра I? Како је могуће да неко окупира земљу у коју се родио, и мјесто на којем је настала светородна династија Немањића? Да ли знате да су Брезница (данас Пљевља) и Х.Нови били главни градови Војводства/Херцеговине С.Саве. Колико само мјеста,планинских врхова,потока по данашњој ЦГ носи имена СВ. Саве? Да ли знате како насеље Златица у Подгорици добила име? Стварајте ви нацију Црногорску али ваша историја може почети само од 1945.
Za pisca bajki

08. 03. 2016 - 10:50

Živiš u svijetu bajki momče, Nemanjići nijesu nastali u našoj zemlji, već je Nemanja sin izbjeglice iz Raške...prema tome, ovo nije njegova zemlja, nema nikakve veze đe se rodio, mogao mu je ćale bre da pobjegne i u npr Japan, pa da li bi onda i to bila tobože "srbska zemlja" (samo zato što se on tamo rodio)? Ne avetinjo, naravno da ne bi...mjesto rođenja ne određuje narodnost, on nije bio naš...nego okupator porijeklom iz Raške. Većina tih mjesta koje ti besmisleno navodiš, su posrbljena tj posavčena u 19. vijeku, kao nusproizvod političkih zabluda trojice posljednjih Petrovića, koji su bili pohlepni za vlašću nad većom državom i brojnijim narodom, a korijen njihovih zabluda leži upravo u S. Milutinoviću, koji je posrbio naivnog Njegoša (pritom ga glorifikujući kao "velikog mudraca", hvališući ga i tepajući mu, kako bi izmanipulisao njegov ego). Niko od Petrovića prije toga - nije "srbovao" (osim u falsifikatima). Dakle, naša istorija je počela davno prije vaše, koja je importovana.
Danu L Dabanoviću-Bijelići

09. 03. 2016 - 11:58

..SLOBODNA..GRAĐANSKI-a nu bogati koja su to ta "troica poslednjih Petrovića,koji su bili pohlepni za vlašću i...? O...O....J...na gomilu u grobove-ubazdo od ubazda! Nije ti prvi put da na ovaj portal vrijeđaš i podaštavaš Crnu Goru i Crnogorce..O...O...J....!Je li ovo to tvoje ROKĆANJE-ubazdo od ubazde kad na ovaj potal reče dana:05/07/2015-tema: R.Krivokapić-Državna svojina svih građana...": A,Njegoš može biti od kojih oćeš ali ne bolji od Albanaca iz Klimenta.."? Jel to to tvoje "lijepo pisanje" o lažibajkama Njegoša"-O....O....J...u grobove za navijek!
СрбинПодгорица

29. 02. 2016 - 20:00

Владика Данило: 2. децембра 1714, Гаврилу Головкину, представнику руског цара, Петра Великог, код аустријског цара, те вели и ово: Не знам шта ће бити од мог живота у туђем царству, јер ја бих прво себе обешчастио, а затим наша српска племена, када бих молио помоћ од других држава, а ругале би нам се друге вјере. Владика Сава:У писму Дубровчанима, поред осталог, вели: И драго нам је владање ваше који се ви јоште од нашега србскога језика находите. Владика Василије:Владика Василије посвећује, у Историји о Црној Гори доста пажње српском царству, па наводи: За велике гријехове наше, а особито за убиство младога цара Уроша, Бог се разгњевио и допуштио те су Турци завладали готово цијелијем српскијем царством. Црна Гора насељена је већином досељеницима, који у ове горе добјежаше послије пропасти царства српскога. Свако племе памти и свога родоначелника који се је преселио у Црну Гору; свако племе има, у народном предању, своју историју; свако прича кад су се доселили у Црну Гору
СрбинПодгорица

29. 02. 2016 - 20:02

Владика Петар I Уочи боја на Мартинићима, 1796, Петар I позива Црногорце и Брђане да докажу да у нама неугашено србско срце куца и србска крвца врије, а пред бој на Крусима, такође 1796, тражи од својих ратника да ударе на непријатеља нашег предрагог имена србског и наше дражајше вољности додајући да се Турци и сад боје Црногораца, боје се србскијех витезова, који нијесу вични своју постојбину остављати.
Milorad Medaković

29. 02. 2016 - 20:09

A govor je napisao Milorad Medaković, 60 godina poslije bitke na Krusima.
СрбинПодгорица

29. 02. 2016 - 23:04

Јесте Петровићу су били глупи, необразовани па су сви фалсификовали, посрбљавали итд.
Maslinar

29. 02. 2016 - 23:45

Mislio sam da se oko nekih stvari ne prepire, da su aksiomi, kao i ovaj falsifakat govora St Petra pred bitku na Martinicima, kako to lijepo objasni akademik B Pavicevic, ali imas i dalje toliko zadrtih, zatucanih Amfihijevih djaka ciji su umovi zatvoreni za saznanja i istinu o sebi a na drugoj strani zacementirani svetosavskom hipnozom.
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:38

Ovo je poznati falsifikat
SLOBODNA CRNA GORA

29. 02. 2016 - 20:07

Da li mi Crnogorci treba i sada, kada smo oslobodili nasu drzavu iz kandzi velikosrpstva da se pravdamo njima ,,sta smo i ko smo ,,.Potencirati to pitanje mi hranimo njihovu bolesti.Vrijeme je lupiti rukom od sto i tim bivsim okupatorima reci ,,DOSTA VISE,OVO JE CRNOGORSKA DRZAVA ,slobodna za sve nacije i vere koji je postuju u protivnom reagovati kao i sve drzave.Narodna skupstina treba podhitno da ponisti sramnu,,Podgoricku skupstinu iz 1918,, i proglasiti sve njene odluke nistavnim i okupatorskim a sve njene aktere iz naseg naroda osuditi radi buducnosti i za pouku svima ."КО ЦРНОГОРСТВУ НЕ БИО ВЈЕРАН, БОГОМ И ЉУД'МА СВУД БИО ЋЕРАН!" Краљ Никола
SLOBODNA CRNA CORA

29. 02. 2016 - 20:24

Crnogorci inače imaju potpuno zasebno istorijsko i etnogenetsko nasljeđe u odnosu na Srbe. Preci Crnogoraca bili su Polapski Sloveni: Veleti i Obodriti (Abodriti), odnosno Ljutići i Bodrići te još neka manja plemena iz Pomorja i sa ostrva Rujana (Rugen). Naselili su oblasti savremene Crne Gore najranije krajem 5. vijeka, u toku cijelog 6. i najkasnije početkom 7. vijeka, da bi u toku 10. vijeka oformili svoju prvu nezavisnu državu Duklju. Nazvali su se Dukljanima prema staroj rimskoj provinciji i gradu Doclea (Dioklitia ili Dioklija). Prvi Sloveni miješali su se sa starośediocima – ilirskim Docleatima, Keltima i rimsko-grčkim naseljenicima. Svi oni su učestvovali u etnogenezi današnjih Crnogoraca, čitav vijek prije dolaska Srba i Hrvata (7. vijek).
LukaKili

29. 02. 2016 - 21:29

hahahahaha :D previse gluposti u svim ovim tvojim pisanijama, acak i ono sto je tacno ti ga interpretiras naopako :D Inace ove gluposti koje si naveo nekakvi Crnogorci porijeklo od polapskih Slovena :D gdje si to nasao? gdje to pise, gdje se u izvorima ikada pominju nekakvih crnogorci, dukljani ili zecani u tom kontekstu? Inace da danasnji Crnogorci i Srbi imaju poreklo od polapskih Slovena zato sto je Bela Srbija i zato sto su Beli Srbi upravo odatle iz polablja :D A Obdoriti nisu ni privirili na prostor danasnje CG vec su bili na prostoru danasnje Vojvodine oko Dunava i oni su se kasnije utopili u Srbe :D A Srbi su se naravno kad su se doselili na Balkan se izmesali sa ono malo starosedeoca koji su ostali Iliri,Tracani,ovi oni....
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:41

Ljutice i Bodrice su naselili današnju Crnu Goru dva vijeka prije nego su se Srbi i Hrvati kao tatarski ohlos pojavio na Balkanu, zapravo Panoniji. Kako su pomoćne jedinice ohlosa bile popularne među prostim stanovništvom ostalo je upamćeno po riječi ološ, za najgori soj ljudi
LukaKili

02. 03. 2016 - 17:50

Svaka tebi cast na tako dubokoumnim i intelektualnim i kulturnim pisanijama :D Inace sto je babi milo to joj se i snilo, Bodrici i Ljutici nisu ni privirili u danasnju CG :D Bodrici ili Obodriti su ziveli na prostoru danasnje Vojvodine i utopili su se u Srbe, a Srbi su poreklom od Belih Srba koji su ziveli u Polablju danasnja, istocna Nemacka, delovi Ceske i Poljske, danas tamo zive Luzicki Srbi.... A inace posto volite da citate ovog kvazi istoricara crnogorskog Deretica, Cosovica.... onda po njemu vi ste crni Vlasi i Arbanasi :DDDD znas on vas je svrstao u ne Slovene i genetski "dokazao" da ste sve samo ne Srbi i Sloveni :D jer za danasnje Milogorce bolje je i lepse biti Karavlah i Arbanas nego li Sloven Srbin :D spali ste na najnize grane u celokupnoj istoriji srpske CG, ali na svu srecu pa vas nema mnogo takvih
Slobodan Gluščević

03. 03. 2016 - 12:13

Luśo moj dobri, hvala tebi na pohvalama. O tome da su u Prevalitaniju došla plemena Ljutica i Bodrica, nepoznato koliko valjda govre Rimljani, a da budem iskren ja sam to čuo od ljudi kojima vjerujem, nijesaqm prekopavao ruimske arhive. "Beli", crveni, plavi, to dolazi od avarskog označavanja strana svijeta. Avari su se nazivali i Obrima, možda otud i Obodriti, Bodrice su slovensko pleme sa obale Sjevernog mora. Obri jesu povelin pored ostalih plemena Srbe i Hrvate sa sobom, kada su krenuli u osvajanje Rima. Srbi i Hrvati su ostali u Panoniji, kasnije neki romejski car unajmljuje Srbe da brane Solun od slovenskih plemena koja su ga opkolila. Ti Srbi se poslioje pokolja nad Slovenima krenu vraćati preko Dunava, ali odluče da se po dozvopli cara nasele oko pogranične romejske utvrde Ars, danas poznate kaio Ras.
SLOBODNA CRNA CORA

29. 02. 2016 - 20:25

U periodu od 1183. do 1189. godine raški župan Stefan Nemanja uspio je, posredstvom brutalne i beskrupulozne vojne sile, okupirati Duklju i potčiniti je Raškoj. Nakon što je Nemanja okupirao Dukljansku kraljevinu, naziv Duklja, kao i etnonim Dukljanin, sistematski su potiskivani, i uskoro su u potpunosti bili zamijenjeni zetskim imenom. Taj je proces bio motivisan kako vjerskim tako i državno-nacionalnim razlozima – nakon što su razorile skoro sve dukljanske gradove, srpske vlasti su nastojale da u potpunosti izbrišu svijest o etničkoj pripadnosti i satru državnu tradiciju Dukljana. Međutim, zbog svog specifičnog položaja, Duklja/Zeta će čak i u sastavu Raške biti zemlja sa znatnim stepenom autonomije.
SLOBODNA CRNA CORA

29. 02. 2016 - 20:26

U periodu od 1183. do 1189. godine raški župan Stefan Nemanja uspio je, posredstvom brutalne i beskrupulozne vojne sile, okupirati Duklju i potčiniti je Raškoj. Nakon što je Nemanja okupirao Dukljansku kraljevinu, naziv Duklja, kao i etnonim Dukljanin, sistematski su potiskivani, i uskoro su u potpunosti bili zamijenjeni zetskim imenom. Taj je proces bio motivisan kako vjerskim tako i državno-nacionalnim razlozima – nakon što su razorile skoro sve dukljanske gradove, srpske vlasti su nastojale da u potpunosti izbrišu svijest o etničkoj pripadnosti i satru državnu tradiciju Dukljana. Međutim, zbog svog specifičnog položaja, Duklja/Zeta će čak i u sastavu Raške biti zemlja sa znatnim stepenom autonomije.
A nu SLOBODNA......

01. 03. 2016 - 20:01

...ne brukaj se kukala ti majka! Kakav "znatni stepen autonomije(Duklje/Zete)"-razvaljene i razorene i popaljene Duklje-sva veća naseljenaa mesta! Jedino je Kotor(grad) ostao neokrnjen od 1189 do 1360 godine! Istorija zapisala(dokumeta ostala-arhivi)-Kotor je jedini uživao najveći mogući stepen AUTONOMIJE! Kakvi nikad prije ni poslije i sve do današnjega DANA>>(1.ožujak-2016-prestupne godine)
Slobodan Gluščević

03. 03. 2016 - 12:22

Prijatelju zaista trebaš malo da se obrazuješ. U srednjem vijeku kraljevine, kneževine i slično nijesu nestajale, nego bi novi vladar uspostavljao vlastu njima postavljajuči svoje plemstvo nad istim zemljama, naravno ukoliko staro plemstvo nije priznavalo novog vladara. Za vladarsku kuću Nemanjića je posebno obilježje da su prijestolonasljiednici uvijek prije stupanja na prijesto najprije dobijali titulu kralja i upravljanje nad Dukljom (Zetom) jer je ona kraljevstvo odavno, prije nego je Raška dobila kraljevsku krunu. Naravno da vazalni odnos ne znači nestanak, već priznavanje suverena. Tako je Duklja, preko Zete pa do Crne Gore preživjela do danas i kao suvereni i kao vazalni politički entitet. Za druge zemlje iz okruženja, koje imaju diskontinuitet od 1.000 do 500 godina se to ne može reći.
Slobo....

03. 03. 2016 - 20:32

Ne abadavaj što Jole veljesrbin,trabunja ,šoferisao je svojevremeno za Kilibardu pa sad piše protiv njega to ti je nesoj nad nesojima...
Ilija Bijelićuku L Dabanovi...

03. 03. 2016 - 23:00

ti kao "trabant kotorske povijsti"-đeda ti u onim odorama te oburda Grob Njegošev od kojeg se tebi ZGADILO na ovaj Portal 05/01015 na temu :"Tvrtko tvrdi pazar"-pored tvog " proglašavanja četnicima" Porodicu doktora Filipa Lazarevića -od pamtivijeka čestitih BOKELJA(inače logoraši vaše fašističke Italije-od 1941/1943)-jesu li i dalje na "vašim/tvojim ustaškim spiskovima" i porodica pokojnjeg čestitog Đilda Pećarica-iz Kotora-starih Kotorana( tvoje ROKĆANJE o ovoj čestitoj porodici na Skala radio Kotor-čiji najmlađi član porodice Joško Josip,je jedan od najmlađih akademika HAZU-u Zagrebu-poznati svetski matematičar?! Zato su tebi potrebni"veljesrbi" i ostali -kojima vaša obitelj nije stigla ni do malog prsta na nogama ! A oko Kilibarde-nema potrebe da iko o njemu išta piše-taj je pisao(ka ti đed u doba Austrije)-o sebi i svom učinku 90 godina kad su razgonili Muslimane po Istočnoj Hercegovini i u vrijema kad se vodio krvavi rat od Vardara do Triglava! Džabe ti rokćanje-Ilija!
Slobodane tebi ga Ilija zabi..

05. 03. 2016 - 19:46

...ka asinus materi-/zater/ati ga-pa ti izleće "lijepa doskočica za tvoju crnu goru"":...Tako je Duklja...pa do Crne Gore preživljela do danas i kao suverena i kao VAZALNI politčki entitet..."? Ela leba i soliti-a nu doobjasni što ti ovo zaterano znači"VAZALNI..."?? E bora mi tebi jezičina ka ona kravina-"diskontinuitetna" od velje ljubavi za Crnogorcima i Crnom Gorom-ali neznam eli ove PETROVIĆA NJEGOŠ-eli one vaše "nesretnije tost crnogoraca"-sirak tužni brez iđe ičega...! Od VASA VACUE-senca obraza -pa do poplata...?!
SLOBODNA CRNA CORA

29. 02. 2016 - 20:27

Zeta vraća nezavisnost oko 1360. godine, pod drugom poznatom istorijskom crnogorskom dinastijom Balšića. Do 1451. je Zeta opet bila pod vlašću srpskih despota iz Smedereva i cara Dušana (Stefan Uroš IV) koji je u krvi ugušio pobunu zetskih plemića koji su se borili za nezavisnost. No, ta je srpska vlast bila osporena, te konačno i potpuno zbačena 1451. od strane Crnojevića, moćne porodice iz planinskoga dijela Zete, između planine Lovćen i Skadarskoga jezera koji se nazivao Crna Gora. Nakon što je zbačena srpska uprava, trajno će se ustaliti novi naziv za Zetu – Crna Gora. Ime Crna Gora (starotalijanski Montenegro) po pisanim dokazima se prvi put spominje još u vrijeme države Zete 1296. u jednom spisu u Manastiru Sv. Nikole, a oko 1430. nazivi Crna Gora i Crnogorci su u opštem korišćenju.
SLOBODNA....

29. 02. 2016 - 21:19

...a što preskoči vrijeme(nečije slugovanja!) od 1421 do 1451-kada dođoše Ilirske famelje-Ivanbegocrnojevići-turski vazalčići-a bora mi i mlečićki vazal vojvodice-kad ih poklopi njihov rođeni izdanak sin Stanko-poturčenjak tzv Skenderbeg Skadraski-čija pretonica do 1530 bijaše u Žabljak-ne pod Durmitorom-nego Crnojevića na jezero-Skadarsko ?!?! Kult crnogorsko ilirski-tursko-vlaško-kelcki-arbanaški i pitaj boga kojije još "smješa i osmjeha ispod turbana i ćulafa?
SLOBODNA CRNA CORA

01. 03. 2016 - 17:09

– Prvi kralj Crne Gore (koja se tada zvala Duklja) bio je Mihailo Vojislavljević 1077 godine. Prvi srpski kralj bio je Stefan „Prvovenčani“ 1217. godine, dakle 140 godina kasnije. Naziv Prvovjenčani jasno oznacava – prvi ovjenčani, prvi krunisani, tj. prvi srpski kralj. Prvi ovjenčani/okrunjeni Srbin – prvi kralj Srba. Drugijem riječima – Crnogorci su svoga kralja imali prije no što su ga Srbi imali. – Prvi srpski ustanak dogodio se, po zvaničnoj srpskoj istoriji, 1804. godine (iako je zaista počeo tek 1805). Crnogorci su daleko prije 1804. ili 1805. dizali ustanke protiv Turaka i vodili žestoke okršaje, to jest – bilo je mnogo crnogorskih ustanaka prije prvoga srpskoga ustanka. Ako su Crnogorci Srbi, kako je to moguće?
Maslinar

01. 03. 2016 - 18:09

U umu inatnog, politickog, komercijalnog, neznavenog tkz srbina iz CG je sve to moguce.
Ne broje se ustanci...

01. 03. 2016 - 19:37

...no sloboda i slobodne teritorije! Potnji Turčin otperjajo je sa teritroije Srbije odmah potla Berlinskog Kongresa 13.jula.1878 godine! A nu bogati "povijesničaru"-a kad i odakle su TURCI OTPERJALI-sa teritorije (danšnje-red veličina dvije trećine!)) Crne Gore-od planina pa do mora-"blagoš đedu"? Da oprostiš ja bi reka-šćeto neto-TEKEEE POTLA Prvog balkanskg rata-oliti 1913 godine! I da slučajno neznaš-u koju su zemlju izbjegle,bježeći od gladi i ISTREBLJENJA->>(potla bespotrebnije krvavije ratova)
Slobodan Gluščević

03. 03. 2016 - 13:49

Naravno da se broje. Od 1396 i nečasnog učešća srpske vojske protiv evropske hrišćanske vojske na strani islamskog osvajača, kod Nikopolja, pa do Prvog Srpskog ustanka, kada Srbi nijesu ustali protiv Carigrada, već protiv Beograda, niko se ne čuje, kao da ne postoje. Da princ Eugen Savojski nije napravio Kraljevstvo Srpsko, prvi put u istoriji, ne bi ni danas postojalo. Takođe treba imati na umu da je Servija (danas Srbija) grčki naziv za zemlju u kojoj žive robovi, to nije etnonim, nije tako nazvana po nekakvim Srbima, već po servima, roblju. Dali iko umije reći gdje se nalazila prva zemlja Srbija, koje su joj granice, od kad postoji? Meni je poznato samo Kraljevstvo SDrpsko, austrijska pokrajina s početka 19. vijeka.
Slobodane, ti gore napisa...

03. 03. 2016 - 20:36

..."Od 1396 i nečasnog učeća srpske vojske protiv evropske hrićanske vojske na strani islamskog osvajača,kod Nikopolja.."? Nije dati da se Srpska vojska tako brzo oporavila potla Kosovskoga boja(potla 1389-za ciglije 7 godina)-žestotoga poraza-od kojega se nebi- ni dašanja najmnogoljudnija zemlja na planeti-Kina tako brzo oporavila? A muči pogani od pogani Lijo Dabany-ali ne vidiš da ti se godine i događaji ne uklapaju-u te tvoje laži i podvale?! Pa,kako si kenuo-ti ćeš negirati definitivni poraz Srbije-pad Smedereva 1459 godine-i Turske okupacije Srbije do Prvog Srpskog ustanka-koji je predvodio Karađorđe! Na ulitmu-velja ti hvala Slobodane Dabany na "istorjskim istinama"-koje ti prvi objavljuješ :"da je s'početka 19.vijeka Petar Prvi Petrović Njegoš-poslije krvaije ratova-poslao hiljade Crnogrskije pordica u tu "austrijisku pokrajinu-kraljevinu SDrpsku? Dobro bi bilo da nam kažeš kako se zvao taj "kralj" kraljevine -pokrajine austrijske? O...O...J..na gomilu u grobove!
Slobodan Gluščević

04. 03. 2016 - 14:06

#1Prijatelju nijesam razumio kome se obraćaš kojim pitanjem. Pokušaću popuniti praznin u tvom sjećanju koje su evidentne. Na Kosovu nije bilo nikave Srpske vojske, Bila je hrišćanska koalicija iz više hrišćanskih zemalja, koju je predvodio Lazar Hrebeljanović, kao glavnokomandujući, koja se borila protiv turske koalicije u čijem sastavu je bio i Marklo Kraljević kao turski vazal, Crnogorci, odnosno Zećani, u toj bitci nijesu ulestvovali. Izgelda da su hrišani dobili bitku, no kako je Lazar izgubio glavu nejgova žena je Bajzitu (koji je ubio oca i brata tokom bitke na Kosovu) ponudila vazalstvo. Država Lazarevića je postojala još gotovo čitav vijek uz veliki ekonomski i kulturni napredak, uostalom tada su i sazidane najljepše srpske crkve, iako je turski sultan bio suveren. Pazi Kraljevstvo Srpsko je formirano poslije blistave pobjede Eugena Savojskog
Slobodane...

06. 03. 2016 - 20:46

..pvo da nam kažeš koliko je "vjekova"OD KOSOVSKE POGIBIJE SRBA(1389-28 LIPNJA)-do pada Smedereva-pada Srpske države-poslije boja na Kosovu-koji su Srbi izgubili! Dakle-nema što da ti "Izgeda da su hrišćani dobili bitku"! No je,po običaju- istina živa moj dobri "susjedu"-ti lažeš-ali na žalost tvoju- samo sebe! Drugo,zašto istorijografija Srbije-smatra padom države Srbije-pad tvrđave Smederevo.1459? Treće-nereče nam đe bijaše glavni grad te "Austrijanskog Kraljevstva Srpskog? Ko je prvi i potnji kralj-u te dvije cigle godine"veseloga kraljevstva"-neimara Eugena Savojskog? Četvrto-šteta što današnja NDMNE-nema takve građevinare-da za dvije cigle godine napravi autoban od Bara do Boljara-po tempu i učinku-koji su ispoljili Austrijani kad su za dvije cigle godine od pogranične turske kasabe napravili moderan evropski grad? Mašala-tvojim bezobraštinama-svojstven tebi i tvojoj poznatoj "crnogorsko-pri moru obitelji"-lažova provokatora! I peto-s'kim je graničilo to Kraljevstvo?
Slobodane Gluščeviću...

06. 03. 2016 - 21:56

... tvoje tri izgovrene-napisane pet su lažave-ka da si reklo bi se(100%) lažavi izdanak one "poznato priznate"Kotorske obitelji-podmetači Bijlići! Jer kako te okarakterisati-stimati poslije tvoje "tvrdnje":"MENI je POZNATO SAMO KRALJEVSTVO SRPSKO,AUTRIJSKA POKRAJINA S'POČETKA 19. VIJEKA"?! KAKO NAM OBJASNI:"..JE FORMIRANO POSLIJE BLISTAVE POBJEDE Eugena Savojskoga? Danu bogati-koliko je godina živio taj osnivač Austrijanskog Kraljevstva Srpskog --bez kojega nebiše ni postjali danas Srbi-ni Srbija?! Inače nastali kao nacija po vama"tost crnogrskim povijesnimi-praznovima"-u drugoj polovici XIX vijeka po "kroketima" Sima Milutinova i Ilije Garavoga? E pogani što od sebe činite-sprdnju i bruku prađedovsku ne krijete-blago vam u dom i zemlji đe se takvi kote?! E bo-davno Srbijanci kazaše:"Od čega se pita(tamo vi) može praviti-od čega ne-pa da bi vas pravio Eugen Savojski ili kralj Srbije Ćesar bečki"?
Slobodan Gluščević

07. 03. 2016 - 11:24

U pravu ste poštovani sagovorniče, zaista ste u pravu, pogriješio sam spiskove iz svoje arhive jer sam na brzinu prelistavao. Ipak se ne radi o laži, jer do sad nikad nijesam namjerno izrekao neistinu, za razliku od tebe.Dakle austrijski vojni guverneri Kraljevstva Srpskog su bili 1. Franc Eugen Savojski.Karigan 1717, 2. Fridrih Feri fon Štedler 1717, 3. Jozef Graf Odvajer 1718- do 1720, dvije godine je mjesto guvernera bilo upražnjeno, 4. Kar Aleksander fon Virtembverg 1723 do 1730, ponovo je dvije godine bilo ušpražnjeno mjesto guvernera, 5.Karl Maruli fon Šmetau od 1733. do 1738, 6. Giorg Oliver de Vali 1738. do 1739. Nadam se da ćete mi oprostiti ovu grubu gršku, u prvom redu jer se radi o povjesti tuđe zemlje i tuđeg naroda, koja mi nije niti detaljno poznata niti zanimljiva.
Lobodane Glupčeviću...

07. 03. 2016 - 18:14

...da nije mene-ti bi "povijest Srbije i Crne Gore" prodavo ka što pordaješ obiteljski obraz-svezan za "vašu ljubav prema Pravoslavlju"? No budi strpljiv-biće još belaja-za tvoju "povijest-ljubitelja-potamak predaka koji su/ste"sagoreli" za Pravoslavljem ka krmače za koritima?! I na ultimu-imaš li u "planu da popraviš"-datum-čitav vijek-postojanja te vaše Austrijanske Srpske Kraljevine?
Lobodane Glupčeviću...

07. 03. 2016 - 18:16

Činimi se nisam te pitao za guvernere..nego...?
Lobodane Glupčeviću...

08. 03. 2016 - 08:30

..opet problemi sa "godinama" i onim što te niko nije pitao? Poslije okupacije od strane Austrije- dijela teritorije Srbije-koja do tada bijaše pod Osmanskim carstvom-Austrijska carevina(prema postojećim dokumentima u arhivama Austrije-i okupirana teritorija je nazvana:"Kraljevina Srbija",a austrijski car za sebe uzima titulu kralja,a upravnik oblasti imao je titulu guvernera,a uprava oblasti je nazvana Vojna komanda Kraljevine Srbije"! Arhivi čuvaju i podatake da je ta "kraljevina- okupirana teritorija"-stvorena 1718 i trajala je do 1739 ! A ne kako ti slaga-lažeš:"Meni je poznato samo Kraljevstvo Srpsko,austrijska pokrajina s'početka 19.vijeka"?!!!! Dokle ćeš sebe da lažeš pod raznim nitkovima? I tačno i istorijski pokriveno dokumentima:1716 Eugen Savojski odnosi pobjedu kod Petrovaradina,a u ljeto 1717 opsijeda Beograd kojeg osvaja"! I na kraju-veoma bitno:Požarevačkim mirom 1718-Osmansko carstvo izgubilo je Banat,Srem ,Bosansku posavinu,Srbiju do Z.Morave! Dakle-ko laže?
Slobodan Gluščević

08. 03. 2016 - 10:51

Pozdrav skučeni umu
Slobolažoviću Glupanoviću

08. 03. 2016 - 13:44

...što ti bi? Što zamukunu ka krmača nad praznijem koritoa?! Đe su ti fakta-dokumata-istine-brkanja godina i pretvaranja LAŽI u "istine"-o vama- sve u funkciji prikrivanja laži prađedovske? Ajde de rokni po običaju-adetu bio veseo!- Imaš vremena-popravi se-ali pod uslovom da se odmakneš od toga prađedovskoga korita iz kojeg su ti preci lokali-i koji ti potuno,poremetiše moždane? Savaka vam je ovakva rabota-gospodo Bijelićukovi sa pjene Crnogorskoga mora-"vaše more-šete iskopnice" do vijeka?!
Slobodan Gluščević

04. 03. 2016 - 14:14

#2 koji se stigao do Skoplja, ali se zbog nastupanja zime morao vratiti. Prvi austrijski upravnik Kraljevstva Srpskog je bio Austrijanac Gideon Ernst von Laudon (1789-1791), a za vrijeme uprave Johann Kolowrat Krakowskog 1791, Turci je ponovo vraćaju pod svoju vlast. Tokom austrijske vlasti Beograd od pogranične turske kasabe postaje moderni evropski grad. Ako nijesi znao sve građevine kojima se danas ponosi Beograd, napravljene si tada ili kasnije po austrijskim planovima. U suštini ta vladavina Austrije je bila neobično značajna, jer su se Srbi osvijestili nacionalno i počeli izdađivati svoju nacionalnu svijest i kasnije svoju nacionalnu državu.
A nu SLOBODNA......

01. 03. 2016 - 19:42

...danu viđi u gornji napis-što su bili Ivanbegocrnojevići-jal Iliri jal "crnogorci"-taman ka ti?! Kaže naš Miroslav-da je Simo Ćirkov naučno iznaša-dokaza da su i Balšići i Ivanbegocrnojadovići-poturčenjaci-podrijekla ILIRSKOGA ?! Ko laže jal Simo Ćirkov jal Miro naš? Ja ako zna osta brez tvojega poštenja-obraza?!
LukaKili

29. 02. 2016 - 20:28

haha :D i dalje biseri od doticnog kvazi istoricara. Pitanje je samo zasto vizantijski izvori vladare Duklja nazivaju arhontima Srba i zasto je Stefan Vojislav Travunjanin Srbin i zasto je poslanstvo kralja Bodina nazivano srpsko poslanstvo u Vizantiji, zasto vizantijski izvori nazivaju stanovnike Duklje Srbima u najvecoj mjeri, kao i Tribalima,a Tribali su sinonim za Srbe, nazivaju ih i Dukljanima sporadicno i to opet u kontekstu Srba kao regionalna odrednica u odnosu na one druge :D A 4 ocila su u grbu Srbije od vremena despota Stefana Lazarevica a u to vrijeme je Zeta bila deo despotovine Srbije, jer je Balsa III zavestao u amanet Zetu svom ujaku despotu Stefanu :))
Boban Bgd

29. 02. 2016 - 22:42

Nije se lijepo služiti lažima. Nikada ne pomenete ko je i koji izvor rekao da su Dukljani Srbi. Zanimljivo. Što ćemo recimo što je Skilica u više navrata nazivao Srbe Hrvatima ili pisao da se Hrvati i Bugari graniče jedni sa drugim. Nije istorija samoposluga pa da biraš što ti se sviđa. Drugo. od vremena Duklje i Raške niti današnji Crnogorci imaju mnogo veze sa onim Dukljanima, niti današnji Srbi sa ondašnjim Rašanima. Duklja i Raška se smatraju istorijsklim nasljeđem Crnogoraca i Srba a ne etničkim. Kad to jednom savladate prestaćete da pričate gluposti. I da, Tit Livije je pisao da su obale Late Labeata (Skadarsko jezero) naselili sclavini 602. godine. Srbi se pojavljuju na Balkanskom poluostrvu tek krajem 4. decenije VII vijeka. Sloveni koji su naselili okolinu S. jezera su Sloveni koji su učestvovali sa Avarima u napadu na Solun i koji su napredovali ka Solinu (HR) sa namjerom da ga osvoje.
Stanislav

29. 02. 2016 - 23:11

Skilica to pise i prije Nemanjica,a kako da razlikuje Srbe od Hrvata kada smo slicniji nego sa Grcima? Kacic Miosic za Mihaila pise da je vladao u SRBSKOJ zemlji...1077.g.a vladao je u Stonu,Duklji. Popa Dukljanina Racki zove Srbinom itd..
Za Stanislava Budislavljevića

02. 03. 2016 - 12:11

Skilica svojim brkanjem pojmova i nedosljednošću - sam sebe eliminiše iz bilo kakve ozbilje naučne rasprave. Porfirogenit za razliku od njega - jasno razlikuje naše pretke Dukljane, od vas Serba i Horvata. Kačić Miošić brka rašireni vjerski termin "serbi" sa pravoslavcima, budući da su lukavi velikosrbski popovi po cijelom Balkanu - vijekovima širili laž da su tobože svi pravoslavci "sve sami srbi". Pop Dukljanin sam sebe nikad nije nazivao "serbinom", već je takođe razlikovao nas Dukljane od vašeg naroda, baš kao i Porfirogenit prije njega. Kad smo već kod tzv "srbske zemlje", vaš Nemanja jedino svoju Rašku naziva "Srbska zemlja" (u Jednini!) - a sve ostalo (uključujući i Duklju) naziva "pridobivenim (osvojenim) zemljama. Dakle, nijesu postojale nikakve "srbske zemlje (u množini) - sve dok ih nijesu izmislili tvorci vaše velikosrbske ideologije, u 17. vijeku, počevši od grofa Đorđa Brankovića, koji se ulagivao Austro-Ugarskoj, očekujući da će vam oni stvoriti "veliku srbiju".
LukaKili

02. 03. 2016 - 17:39

haha a jesi ti to bajni strucnjak napisao neko naucno delo na tu temu i dokazima sve ovo sto si naskrabao dokazao? bas me zanima Stanovnike Duklje Srbima zove pored Skilice i Kekavmen, Kedren, Glika, Zonara,Ana Komnina, itd,itd.... A u povelji svetogorskog manastira Velika Lavra iz 998. godine mozes naci da se poslanstvo Jovana Vladimira Carigradu zove srpskim poslanstvom. Kao sto Bodina i Mihaila nazivaju egzarhe Srba ;) Citaj i uzivaj, obrazuj se, nauci nesto, ne izmisljaj i ne iskrivljuj
Za Luku

04. 03. 2016 - 20:19

Luka bre, tako se prenose krive informacije, to se još zove i pokvareni telefon...svi navedeni su prenosili dezinformacije neupućenog Skilice, koji nije razlikovao ni Hrvate od Srba, pa kako bi onda razlikovao naše pretke Dukljane? Nikako, jer se radi o čovjeku srednjovjekovnog mentaliteta, i "znanja". Nadalje, Vladimir se nije zvao "Jovan", to je obična izmišljotina velkosrbskijeh falsifikatora istorije. Bodin je bio Egzarh Slovena, a ne nikakvih "srba", vas u Duklji nije bilo sve do vaših prvih okupatora Nemanjića. Čitaj ti malo realnu literaturu, a ne bajke, krivotvorine i izjave neupućenih koji nijesu razlikovali razne narode, plus nepobitna činjenica da je Porfirogenit jasno naveo koje je pravo značenje vašeg tobožnjeg "etnonima"...zbog čega je kod nekih hroničara dolazilo do zabune, brkajući zanimanje ili socijalni status sa nekim narodom (koji sam sebe nije tako nazivao). Eto, zaludu ti iskrivljivanje istine, znam da u realnosti ti ne možeš uživati, ali eto, kukaj, bar to možeš.
Joan Skilica

18. 05. 2016 - 01:28

To uopšte nije tačno. Skilica ne brka Hrvate i Srbe. Otkuda ti to?
Naprotiv

20. 05. 2016 - 12:26

Brka itekako, Skilica je navodio "narod Srba, koji se takođe nazivaju i Hrvatima", no osim njega, i drugi Vizantinski hroničar - Zonara, prepisujući od Skilice, u svojim zapisima spomenuo je: "Narod Hrvata, koje neki zovu i Srbima“. Dakle, Skilica, Zonara, i još neki drugi Vizantinski istoričari koji su prepisivali od njih, obično su brkali južnoslovenske narode, koji su njima bili novi i nepoznati, te su im Sloveni opšte gledano bili "svi isti"...jednako kao što neki Amerkanci i Evropljani ne razlikuju Kineze od Japanaca i Korejanaca. Jedino Porfirogenit i Pop Dukljanin realno opisuju situaciju na Balkanu, jasno navodeći naše pretke Dukljane zasebno od Srba i Hrvata, te ostalijeh naroda u regionu.
Stanislav

03. 03. 2016 - 19:26

Hajde da uzmemo da se Skilica "zabunio",ali isto grjesku onda reda kroz sve vijekone mnogi ljudi,stranci,domaci ljudi..razih vjera..a. tolika kolicina grjeske na istome je prosto nekoguce. Porfirogenit je vatikanski falsifikat,o tome opsirnije ovdje: https://www.facebook.com/267811146719303/photos/pb.267811146719303.-2207520000.1457029424./541606556006426/?type=3&theater Sto se tice RKC u primorju ona je vazda deslavenizirala i desrbizirala nase ljude,tako da je otuda termin u vrijeme Nemanjica srbske i pomorske zemlje,jer pomorske su romanziovane prvo za rimske vlasti a u nastavku preko RKC pa i u virijeme popa Dukljanina koji se zbog toga ziritito ne naziva Srbinom,ali pogledaj Vinka Pribojevica, Hanibala Lucica i dr.pa ces vidjeti da se slavenstvo trgalo romanstvu,velicajuci nase korijene. Tako da nema sumnje da su nasi primorci Srbi,a kao katolici su "latini".
Za Stanislava Budislavljevića

06. 03. 2016 - 20:12

Mnogi stranci su griješili prepisujući od neupućenog Skilice, tako su se širile dezinformacije Stanislave bre, no Porfirogenit je Vizantinac, i nema nikakakve veze sa "Vatikanom", falsifikovanjem ste se služili vi velikosrbi u lažiranju istorije i stvaranju vaše fikcije. Deslavenizacije uopšte nije bilo budući da praktično svi u jadranskom primorju govore slovenskim jezikom, bio to crnogorski, hrvatski ili slovenački, a tzv "desrbizacije" nije moglo biti, budući da vas na moru nije ni bilo. Znam da imaš one svoje bajke o tobožnjim "srbima u Dalmaciji", no u realnosti, Dalmatinci nikad sami sebe nijesu nazivali "srbima", nego Dalmatima iliti Dalmatincima. Mlečani su ih nazivali "serbima/servima" - jer su ih smatrali svojim robljem, isto kao i Vizantinci, porobljavali su ih i korisitli kao svoje "galiote"...ili su ih prodavali po cijelom Mediteranu kao sluge. Nemanjići su Zetu jasno nazivali pomorskom zemljom, nikad "srbskom", a Slavjanstvo nema nikakve veze sa tvojim "srbstvom".
Nije Bobane Bgd,nije...

01. 03. 2016 - 07:47

...nije istorija samoposluga-a izgleda u CG jest-uz pomoć "srbi(češi)janskih povijesničara"(Ćirka Simova i komapnije-svake ideologije-uvezena iz Srbije brale!)-koji su pisali po "scenarju"-kultne dječije serije "LAGALICE"-na Prvoj TV iz Biograda-koja ima svoj "detašman"-u PG po uzoru na onaj iz doba kasapina i grobara sa Dedinja-koji imađaše svoju TV-"odlučicu "Miroslava Šolevića-koji naćera na blud stotine hiljada krmadi da prevrću svoja korita diljem SRCG-u ABlejanju-kontrarevoluciji 1989?! I intersantno-kako su nam-ka nasušni ljeb-od spreše ove Miroslavove LAGALICE-"o kultovima i lažibajkama"-zarad satanizacije dinastije Petrović-Njegoš po kojoj se CG prepoznaje u svijetu-što malo koja zemlja(liši Engleske)! Pa u tom svijetlu i ĆETAJU-"tost crnogorske bestidnosti-njenih đikana "tost crnogoraca"-koćeni i okoćeni u ABlejanju od planina pa do mora-od Ulcinja do Novoga! Pa je i čudno-da niko ne pominje zašto Petrovići nisu gajili u CG -KULT Crnojevićaivanbegovića/vazali-begovi Turski/?
Za Luku

02. 03. 2016 - 12:04

Luka bre, prvo i osnovno - za Vizantince riječ "Serbi/Servi" nikad nije označavala neki tačno određeni narod, već naziv za grupu međusobno različitih - porobljenih ili poluslobodnih/vazalnih naroda, dakle, naziv za njihov socijalni status ili zanimanje (roblje, sluge). Dakako, niko od tih naroda nije sam sebe nazivao "Serbima", jedino vi Rašani ste prihvatili to ropsko ime kao vaš "etnonim", lukavo se ulagujući Vizantincima...da bi se kasnije osilili za vrijeme Nemanjića, kada ste silom pokušavali nametnuti svoje ropsko ime - manjim južnoslovenskim narodima. Bodin i ostali Vojislavljevići - nikad sami sebe nijesu proglašavali za "serbe", što je i logično, zašto bi neko sam sebe nazivao robom ili slugom...a Tribali nijesu "sinonim za srbe", nego starolatinski naziv za plemena (Tribus). Balšići takođe nijesu sami sebe nazival i"serbima", a Balša III je bio dijete iz mješanog braka, zato je ostavio našu zemlju svom raškom dijelu familije, na štetu našeg naroda.
LukaKili

02. 03. 2016 - 17:03

Tebe bi trebalo da bude sramota, kad si u stanju da pises ove budalastine i lazi i da ogoljeno vredjas bez obraza i srama jedan narod, i to jedan narod ciji si ti deo (bar do juce bio) Tikve bez korena izmisljaju razne budalastine da bi opravdale svoje postojanje, a Srbi nemaju potrebe za tim jer imaju veliku i slavnu istoriju. Inace trebao bi bar malo biti obrazovan da znas neke osnovne stvari, a to da je neko cak ime svih Slovena tumacio na isti nacin kao "robovi", greske iz Porirogenitovog DAI-a su vec pretresane od relevantnih istoricara, tako da ti nisi ni istoricar niti relevantan a vidimo i slabo obrazovan covek kad se koristis takvim stvarima. Znas u LPD-u se spominje i nekakva "crvena Hrvatska" da li mislis da je to fakat ili jedna obicna izmisljotina? Znas u istorijskim izvorima onoga vremena postoje mnogo gresaka i mnogo falsifikata i lazi, istoricari i dokazi su vec dali sud o svemu.
Za Luku

03. 03. 2016 - 22:42

Luka bre, ja nikad nijesam bio pripadnik vašeg naroda, nego sam etnički Crnogorac po narodnosti, od rođenja, kao i većina građana naše zemlje, a vi ovđe nikad nijeste bili većina, niti ćete to ikad biti. Naši korijeni su Dukljanski, koliko god to smetalo vama čiji su se prađedovi 1918. godine proglasili za pripadnike drugog naroda. Ti uopšte ne znaš što znači relevantan istoričar, a Porfirogenit je savršeno opisao po čemu ste vi dobili svoje ime. Ljetopis Popa Dukljanina jasno razlikuje Duklju od takozvane "crvene hrvatske", jednako kao što i Porfirogenit razlikuje naše pretke Dukljane, od Hrvata, i vas Serva/Serba. Dakako da u mnogim istorijskim dijelima postoji mnogo falsifikata, laži i grešaka - upravo na tome se "temelji" cijela vaša "istorija", smiješno je što se vi čak hvališete sa tim lažibajkama, normalnog čoeka bi bilo sramota.
LukaKili

02. 03. 2016 - 17:11

Tako da trebao bi se ti vratiti u osnovnu skolu da ponovo obnovis gradivo iz istorije jer ovo sto pises se podvdi jedino pod trolanje i ogoljeno vredjanje i sirenje mrznje prema jednom celom narodu, cak bi se podvelo i pod rasizam. Da ponovim opet istorijski izvori stanovnike Duklje u najvecem broju nazivaju Srbima, Duklju vise zovu Srbije nego li Duklja, vladare Duklje zovu arhontima Srba, krlajeve Srba,u ratovima sa Vizantijom vojska se naziva Srbima itd,itd Sto se tice Tribala, to je anticko Tracko pleme koje je zivelo na prostoru danasnje Srbije, vizantijci su imali obicaj da narode na ovim prostorima nazivaju po tim antickim plemenima, pa je tako sinonim i naziv za Srbe bio Tribali, citiram "narod Tribala koji i Srbima zovu" ili "narod Srba koji i Tribalima zovu" narod Duklje pored toga sto je nazivan Srbima nazivan je i TRibalima, a najmanje Dukljanima, i to samo po imenu oblasti a ne po imenu naroda.
Za Luku

04. 03. 2016 - 20:08

Trebao bi se ti prijatelju vratiti u školu, jer ne znaš ništa o realnoj istoriji, već samo o falsifikatima i pjesničkim bajkama. Dukljani sami sebe nikad nijesu nazivali "srbima". nadalje, Porfirogenit i Pop Dukljanin jasno navode naš narod zasebno od vašega, kao i Nićifor Vrijenije. Naši vladari su bili Arhonti Slovena, a ne nikakvih "srba", već sam ti rekao koje je značenje toga termina, što je i sam Porfirogenit detaljno objasnio. Nadalje, lažno citiraš, jer pravi citat vašeg neupućenog Skilice bio je: " "narod Hrvata koje i Srbima zovu" ili "narod Srba koji se još Hrvatima nazivaju" dakle - Skilica nije razlikovao ni Hrvate od Srba, kako bi onda tako neuk razlikovao nas Dukljane? Nikako, jer nije imao pojma, njemu su svi ti novi, južnoslovenski narodi izgledali "isto", ili veoma slično. Što se pak tiče Tribala, oni su bili sinonim za Dukljane, i pritom se ne misli na Tračko pleme (koje je zapravo živjelo u Bugarskoj), nego kao naziv za Dukljanska plemena (Tribus na starolatinskom).
Crnogorac

29. 02. 2016 - 20:49

Slobodan Crna Gora ,slazem se ,no ovi izdajnici jos nijesu svjesni da smo drzava i da je NASA zemlja ,da su oteli Crkvu i da mi nijesmo slobodni vec oni ,da nås negiraju i da misle da ce ovo vjecno trajat i da sramna p g sskupstina skupstina jos uvijek nije ponistena ,ne zbog sacice izdajnike no zbog amfi lohija koji ima podrsku srbistana i njenih politicara
Crnogorac

29. 02. 2016 - 20:49

Slobodan Crna Gora ,slazem se ,no ovi izdajnici jos nijesu svjesni da smo drzava i da je NASA zemlja ,da su oteli Crkvu i da mi nijesmo slobodni vec oni ,da nås negiraju i da misle da ce ovo vjecno trajat i da sramna p g sskupstina skupstina jos uvijek nije ponistena ,ne zbog sacice izdajnike no zbog amfi lohija koji ima podrsku srbistana i njenih politicara
Stanislav

29. 02. 2016 - 21:35

opsiran komenar: https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/561672667333148/?type=3&theater Zgrozen sam kako Cosovic sjecka Morgana, Gopcevica i druge...sve srbsko sto pisu izostavlja p cak i u vezi kape o kojoj pise...
СрбинПодгорица

29. 02. 2016 - 23:02

Знате ли значење Црногорске капе?
Marko1

29. 02. 2016 - 23:04

IMPORTOVANE su u CG ove izmisljotine i antisrpska histerija.
SLOBODNA CRNA CORA

01. 03. 2016 - 17:24

Po katalogu Carigradske patrijaršije, izdanom u aprilu 1855. godine, postojale su sljedeće pomjesne crkve sa svojom samostalnom upravom ili samoupravne crkve (autokefalne): 1. Carigradska, 2. Aleksandrijska, 3. Antiohijska, 4. Jerusalimska, 5. Kiparska, 6. Ruska, 7. Karlovačka, 8. Sinajska, 9. Crnogorska i 10. Crkva u Kraljevini Grčkoj. K ovima imaju se dodati od novijega doba: 11. Sibinjska, 12. Bugarska, 13. Černovicko-dalmatinska, 14. Crkva u Kraljevini Srbiji i 15. Crkva u Kraljevini Rumuniji".[4] "Pri državnoj samostalnosti Crne Gore, i crkva u njoj, kojoj je poglavica u isto vrijeme bio i gospodar zemlje, smatrala se samostalnom u svome ustrojstvu i unutrašnjoj upravi, kao što je samostalna i danas. Samostalnost Cetinjske mitropolije priznala je i Carigradska patrijaršija".[5]
Stanislav

01. 03. 2016 - 20:28

Karlovacka i Cg su srbski duh imale a nisu zvanicno imale legalnu autokefaliju sem ako se ne racuna Savina a kao krsnje kanona ukidanje Pecke patr 2 puta,sto svakako je bilo nekanonska simonija,jer su Grci Turke potplatili da do toga dodje... Ko god je citao ista iz istorije crkve u cg zna da je imala velikosrbski duh a ne srbski.
Slobodan Gluščević

01. 03. 2016 - 23:51

Stanislave opet ne govoriš istinu. Nema nikakvog "srpskog duha" i imale su autiokefaliju, a savina se ne računa jer je zadnji patrijarh srpski molio sultana da ukine srpsku crkvu. Znaš li zašto Stanislave? Grci? Pravoslavna braća najrođenije potplatioli Turke???Ma neka Stanislave. Ko je god čitao išto iz istorije crkve u Crnoj Gori, zna da sigurno nije imala nikakve duhove, već je jasno i trezveno stajala na zemlji i branila svoju autokefalnost, koju su austrijanci preko Srpske crkve u Austriji planirali uništiti. Stzanislave zanš li zašto je Vasilije napuštio manastir Tvrdoš i došao u pećinu na nemirnu granicu? Čitaj malo Stanislave čitaj.
Lobodane novi "braća Bijelići"

07. 03. 2016 - 17:37

Ti izgeda ne možeš bez uvreda i vrijeđanja Crne Gore i njene autokefalne crnogorske pravoslavne crkve(CPC)? Okle si iskubao-ovaj "izraz-autukefalija"? Nije "autokefalija"-nije skotu skotne bize Lobodane Glupčeviću-no se to piše i čita "AUTOKEFALNOST"! "autokefalija-asocira na tvoje plemenike-koji se namiruju u određenom trenutku u tu vašu obiteljsku "kefaliju..."? Đe ste se kotili-/is)padajući iz nje nazadaćke-naguzičke?! I nakraju.ja te molim Lobodane Glupčeviću-da nam predočiš dokumenta okolo naokolo ove trgovine "pravoslavaca" sa "vašom obiteljskom autokefalijom"- pokojnom Austrijom?!
"SLOBODNA..." izgleda da je

08. 03. 2016 - 07:15

...i TEBI /VAMA "TOST CRNOJADOVIMA"-"državni interes"da lažete ili izvrćete činjenice-istinu?! Đe nađe da je u katalogu Carigracke patrijajršije iz aprila 1855 godine-pod rednim brojem 14. "CRKVA KRALJEVINE Srbije? Koja je,u ta doba,bila KNEŽEVINA ! Zbora nema ili si Lobodan Glupčević-ili dupler-ili sijamska bliznica-teke lažete oba na veliko! A što je najgore-počesto"kao ono nećete"-vi uporno VRIJEĐATE CRNU GORU i Crnogorce-za kojima izgoreste ka krmače za koritima! Pogani od pogani-zar te/vas nije stid-ZAROKĆA juče da je CPC "autokefalija"--a u ovom sramotnom tvom komentaru-ti ZAROKĆA: "...Pri državnoj samostalnosti Crne Gore i crkva u njoj,KOJOJ JE "POGLAVICA" u isto vrijeme bio i GOSPODAR zemlje..".? Čiji je ovo "rječnik-sramotna jezičina"-rokćanje tvoje? Pogani od pogani! Čemu služi ovo tvoje rokćanje-i podaštavanje CRNOGRSKIH VLADIKA- nazivajući ih "poglavicama"-O...O...J...za navijek u grobove! Vaša "ljubav" prema CG i Crnogrcima.."ne spuštah se ja na vaš urivak...da se urivak !
Краљ Никола

02. 03. 2016 - 09:58

Бегови су Србе трли, - трли као слаби црв, но су Срби сада врли, - попићемо њима крв! То је наше земље плод ... Нек ми живи мили род! На дечански пусти звоник, дићи звоно, барјак дић'! Кој' то неће српски војник, па ма знао у гроб сић'?! Да вас мало потсјетим шта сте били док нисте вјеру за вечеру продали латинске куге и издајници народа Црногорског!
SLOBODNA CRNA CORA

02. 03. 2016 - 17:50

Fermanom turskoga sultana Mahmuda (1835) prvi put je u Srbiju uvedena trobojnica (crveno-plavo-bijela) „da se od visokog dževleta moga dade i srpskom narodu trobojnica barjak“. A sultanovim fermanom iz 1838. goda dodate su na zastavu na crvenom polju, kao simbol podaništva Turskoj, četiri zvijezde, a na plavom polju nacionalni grb. Osim toga, poznato je da je u vrijeme srpskoga ustanka bilo više različnijeh zastava (bijelo-zelena i druge)
"SLOBODNA...."

02. 03. 2016 - 21:11

...a koju vam je bandijeru nosa po Bosni i Hrvackoj vaš Sekula Drljević poglavanik i njegov zamjenik doglavnik-načelnik glavnog stožera te usrane "crnogorske vojske-četnika""- 1944-a koju je isperio pred skute guvernera ND/H/MNE,fašističkog generala Pircia Birolia-12-srpnja.1941 na Cetinje-braleeee? Da u toj bandijeri-nije,slučajno,bilo zeljene boje ili crne-daleko bilo?! I na ultimu-da neznaš slučajno u kom ustanku nije bilo zastava u Srbiji?
Slobodan Gluščević

03. 03. 2016 - 14:01

Ne znam da je Sekula ikakvu zastavu iđe nosio. Crnogorska država poslije obnove nezavisnosti 1941 ističe posljedju zastavu slobodne Kraljevine Crbne Gore, "braleee". Paq u Srbiji nije ni builo ustanaka, a kada su se prv i put pobunili (zato se i zove Prvi Srpski) nosili su turske pomorske zastave za pravoslavne crvene-plav-crvene (bilo je i plavih-crveni-plavih) imaš u muzeju na Kalimegdanu, otiđi pa viđi.
Slobodane, ti gore napisa...

03. 03. 2016 - 20:02

..." da je u vrijeme srpskoga ustanka.."-dakle niđe nema ni prvog ni ovoga ni onoga-zašto? Drugo-neznadoh-niti istorija zapisa, da ste obnovili 12.srpnja.1941 na Cetinje"nezavisnu crnu goru"-pod kotulom guvernera ND/H/MNE fašiststičkog generala Pircia Birolia-mašala?! Treće-znači "trobojka maveno plava bijela"-Sekulina>>(inače povijesnog činbenika Anta Pavelića- ustaškoga poglavnika NDH)
Slobodane, ti gore napisa...

03. 03. 2016 - 20:12

...ali ne odgovori eli Sekula i bandijeru i "crnogorsku vojsku-četnike" po Bosni I Rvackoj becao s'proljeća 1944 skupa sa rođakom sa sela-"po babina linija" bratom jajarom Pavlom Đurišićem, stožerom glavnog štaba ti istih jajara-na ultimu prevarenih i ostavljenih na milost i nemilost ustašama ?Neka ti priče pričine Lijo Dabany...!
Slobodan Gluščević

04. 03. 2016 - 14:26

Prijatelju tebi izgleda nije dobro? Pazi Crnu Goru 1941. godine, priznaje gotovo cijela Evropa, izuzev Velike Britanije i Rusije, ona je postala međunarodni politički entitet, što je bila sve do dolaska komunista. Naravno komunisti nijesu priznavali njezinu samostalnost, ali je poslije oslobođenja potvrđena i ustanovljena DR/NR/SR Crna Gora. To si storijske činjenice, dio povjesti Crne Gore, sviđalo se to nekom ili ne. Daj malo sredi misli i izražavaj se suvislo kako i dolikuje civilizovanom stvorenju.
Lobodane novi "braća Bijelići"

07. 03. 2016 - 17:23

..Glupčeviću-kome nije dobro? No i pored svega nereče koje su to "zemlje" priznale..ND/H/MNE 1941."gotovo cijela Jadoevropa- postojanje međunarodnog političkog eniteta"(po recetima "priznanja" ustaške tvorevine NDH-u bjeli Zagreb-MALO MORGEN)? Znaš dragi Glupčeviću-malo je čudna ta tvoja "retorika"?! Jerbo u ta vremena od 01.sep.1939 do 9.maja.1945-kad su Rusi oslobodili Jadojevropu-i onaj Rus isperio Rusku Crvenu Zatavu u Berelin-sem Rusije-Engleske i TITOVE JUGOSLAVIJE nije niti jedna druga država Jadoevrope postojala-ni se borila-ni imala svoju vojsku! Bile su debelo u tzv izolaciji pod okupacionim opancima Švaba od Finske do Sjeverne Afrike! Pa te zato i pripitujem-jerbo bi se reklo da su ti moždani doživljeli-karambolo retroaktivnu amneziju-kao posledicu "iskonske tvoje ljubavi prema istini i pravdi a borami i prema ND/H/MNE-koju oćeš da svežeš za "istoriju CRNE GORE?! I na ultimu od ultime-briši ovu "DR" CG-da te neko ne prosoči u TUKU-ćurana-zbog neznanja!!!! !
SLOBODNA CRNA CORA

02. 03. 2016 - 17:52

Čak se i u srpskoj „Vikipediji“, koja je, podśetimo, u člancima o istoriji najčešće nacionalistički pristrasno orijentisana, priznaju gore navedene činjenice: „U sklopu prerastanja Srbije u državu, i postepenog osamostaljenja od Turske carevine knjaz Miloš je počeo da ističe zastavu. Protestima Rusije kod turskog Sultana, da mu zastava liči na francusku, knjaz se opravdavao time, da je zastavu isticao „samo đumruka radi“. Naravno kao i uvek uz svoje objašnjenje i izvinjenje poslao je vreću dukata Sultanu da ga umiri. Sultan je odlučio da srpsku zastavu definiše fermanom (ukazom). I tada je rekao da su srpske boje „crvena, plava i bela“. Za plavu boju upotrebljen je izraz „čelikasto plava“. Dok je ta boja poprimila krajnji raspored, u mnogome je menjana, ali su boje ostajale mahom iste.“
За Милогорце

02. 03. 2016 - 10:09

Имајући народ способан за просвјету и државни живот, тако готов да уложи све своје силе за част и углед своје отаџбине, и тако одан мени и моме дому, што је скупа допринијело значају и угледу који данас ужива Црна Гора у свијету, ја примам краљевско достојанство које проширеној Црној Гори припада по историјском праву и по њеним сопственим заслугама, будући тврдо убијеђен да ће све велесиле са благовољењем поздравити поред једне краљевине у српском Подунављу ову другу у српском Приморју, као једну залогу више за културни напредак и мир на овој граници између Истока и Запада, а Словенство и сви Срби као једно више јемство за опстанак и бољу будућност српскога племена. Нека свемогући Бог благослови ово наше дјело! Нека живи и све више напредује мила наша отаџбина Црна Гора!
SLOBODNA CRNA CORA

02. 03. 2016 - 17:33

Priznanja Dobrice Ćosića: „Laž je srpski državni interes“ Posted on april 5, 2013 by Crnogorska pitanja Dobrica Ćosić, „otac srpske nacije“: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
LukaKili

02. 03. 2016 - 17:55

Vi Milogorci se obrazujete na tim fasistickim blogovima tipa "crnogorska pitanja" gde mozes naci samo mrznju i nevidjene lazi i nista drugo, znas mozes da potrazis na youtubu-u Jovana I Deretica on bi ti odgovarao, posto verujes u takve stvari :D Inace ova glupost od Cosica koju mantrate vi i Hrvati, koji su uhvatili kao pijan plota, znas moras procitati celo to delo da bi shvatio o cmeu se radi,a ne izvlaciti reci i recenice iz konteksta,to je previse glupo i neuko.
SLOBODNA CRNA CORA

03. 03. 2016 - 17:54

Po tvom svako ko nije velikosrbin je lazov ,a podseticu te na reci vaseg pokojnog patrijaha Pavla:,,BUDITE LJUDI I AKO STE SRBI,, JELI I OVO GLUPOST.Napisi mi sa kojim narodom niste u svadji i ko vas voli.
SLOBODNA....

03. 03. 2016 - 19:33

...nije Patrijarh Pavle rekao baš ovako? Nego zericu drukčije -brez slova"I"? Jer,ipak mijenja smisao-ka vama kad bi se slovce "i"izbrisalo:"Budite Crnogorci "i" ako ste "tost crnogorci"..Za razliku od nas, vama paše ovo slovo "I"! A oko svađe sa "narodima"-kratko sa CRNOGORCIMA PETROVIĆA NISMO! A s'vama potomcima pestokupljavina od Anadolije do Balkna-takođe nismo -ali vas učimo-da se vratite naciji-vjeri prađeddovskoj CRNOGRCIMA-od kojih pobjegoste pod nagonima Amera koji vam ukrkaše 104% fiomat pragenčića pestoku/r/pljavina od Anadolje do Blakana-brez to đaoljega pragenčića Crnogorskoga! I umjesto zatiđa vi se time ponosite-ka da ste dobili ordenje anadolsko-kelcko "caco de oro"?! Neodoljivo potsjećajući na vašega Sava Fatića-u jedan vakat! Kad je riknuo-u Podgoricu 1918:"Nismo više Crnogorci no Srbi"! A vaš s'vama Miroslav Ćosović"..Nijesmo više Crnogorci-no tost crnogorci"! Mašala,bago vam majci iz koje ispadoste nazadački-đe se i danas bauljate-ka kornjače na leđa!
Lobodane Bijeićuku Gluščeviću

07. 03. 2016 - 08:19

...kako vaše zdravlje? Da vas nije-daleko bilo- zakučila ona đaolja krmeća(svinjska)gripa? Što se ne javiste-da nam pojasnite što bi sa onom Austrijanskom Kraljevinom Srpskom s'kraja ili s'početka kojega ono bijaše vijeka-"brez koje na današnji dan nebi bilo ni Srba -ma izgleda ni Srbije"? Ajte da ve zamolim-požurite,jerbo idem popodne "mlatozrakom"na jedan "povijesnički-hispanoistoriski seminar-u Opatiju-pa da tamo izložim VAŠE "eureke"-oliti LELEKE za VAŠOM pokonjom Austrijom-koju vam je đed s'dušno služio i u ime nje i Ćesara Bečkoga oburdavao onaj Grob Njegošev na Lovćenu 13.siječnja.1916 godine?! Sa onom "hrabrom četom"-ofermanom u odorama oružanog hrvackog bratstva"-kao zapisa Skala radio Kotor:26/lipnja/2015-na temu:"Bokeška mornarica je tkivo grada Kotora"?
Stanislav

07. 03. 2016 - 11:19

Evo kako Cosovic sjecka Morgana,Gopcevica i sl.da sakrije od javnosti srbska osjecanja Crnogoraca> https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/564397573727324/?type=3&theater
Ne trabunjaj Budislavljeviću

20. 05. 2016 - 12:37

Zaludu ti tvoja kolekcija falsifikata, mi Crnogorci nikad nijesmo imali nikakva "srpska osjećanja", u Cg je bila jedino kapa sa 4 grčka slova Beta, što je značilo "Basileus Basileōn, Basileuōn Basileuontōn" (Car Careva, Caruje nad Carevima). Taj Vizantinski simbol je uveo Nikola Petrović, maštajući o velikom carstvu po uzoru na Vizantinsko, pa se nadao da će mu taj simbol donijeti sreću. No taj simbol su takođe prisvojili i velikosrbi, ali kod njih je od vremena Obrenovića pa nadalje nastala bajkovita priča kako taj simbol navodno predstavlja "4 S", i da tobože znači "Samo sloga Srbina spasava" - kod vas su takve bajke vazda zamjenjivale istoriju i uporno su se ponavljale neukom narodu kako bi se nametnule kao tobožnja "istina". No da se mi vrnemo u Crnu Goru, kod nas taj simbol nikad nije bio "4 S", nego grčka 4 B, ka' što sam objasnio, a "4 S" su nametnuta 1918. godine, nakon vaše okupacije, kao što je gospodin Ćosović ovđe naveo, zaludu ti manipulacije Stanislave avetinjo.
Brajaktar

27. 06. 2016 - 12:24

śedočanstvo-NEPROCENJIVO! Al, sad ajd ozbiljno! SVI gore navedeni izvori, u svojim delima govore o crnogorcima kao nekom ko najviše baštini srpsku tradiciju i stalno pričaju o Kosovu i Obiliću. Da li je Ćosoviću poznato da je Pavle Rovinski obišao celu Crnu Goru peške u crnogorskoj narodnoj nošnji? Sa crnogorskom kapom? Sa sve 4 ocila? A Nenadović opisuje da crnogorcima samo Kosovo na pameti. I opet uzima Vojvodu Mirka u usta? Ja molim sve komentatore-pročitajte zbirku pesama Vojvode Mirka, Junački spomenik. Tamo sve puca od "srbovanja". A na kraju je Ćosović "otkrio" da se u Kraljevini CG nosio Nikolin monogram!?! Ma, nemoj...a ja se pitam šta je to bilo na zastavi Kraljevine CG? Monogram, jelte? I to na srpskoj (crnogorskoj) trobojci? Smejurija. Usput tu istu trobojku (panslovensku), porta nije "poklonila" Srbiji već ju je izmenila (Srbija je predložila sličnu francuskoj), zato što je previse podsećala na ideal frnacuske revolucije-demokratiju!
Za Barjaktara

19. 09. 2016 - 11:39

Da li je tebi poznato da Pavle Rovinski nije imao nikakva "očila" na kapi, te da je jasno razlikovao nas Crnogorce od tvojih Serba? Da li je tebi poznato da Nenadović spominje kako se u crnogorskim školama uči crnogorski jezik? On kao autohtoni tj prirodni Serbin, veoma je dobro znao da naš narodni jezik nije serbski, te ga je nazivao po našem narodu, van mitomanije koju je Njegošu usadio njegov učitelj Sima Milutinović, isto vrijedi i za kosovske bajke. Nikola je bio još naivniji od Njegoša, pa mu se to obilo u glavu kada je završio u izgnanstvu, i tada je rekao: "Crnogorsko pitanje nije dinastičko, no načelno pitanje male nacije i naroda"...eto, došao je u pamet ali prekasno, njegova pohlepa za vlašću je zamalo uništila naš narod. Međutim, njegov simbol nikad nijesu bila vaša velikosrbska očila, nego vizantinski simbol 4B (Beta). Što se tiče trobojke, vaša je u početku izgledala kao hrvatska trobojka, a "naša" nikad nije bila državna zastava sve do Nikole, već objašnjeno zašto i kako
Barjaktar

27. 06. 2016 - 12:39

Ako je 1840 "naređeno" da se u Srbiji slavi Sveti Sava, onda je Đurađ Crnojević to naredio još 1494 u Crnoj Gori, kad je u svoj calendar crvenim slovom upisao Svetog Savu (i "okupatora" Stevana Nemanju). Usput, "veliki srpski sgent" Sarajlija je crnogorac iz Nikšića, a 10-tak godina, prije nego što je došao u Crnu Goru, Skupština sa predsedavajućim Petrom I Petrović Njegošem je već donela Stegu gde se u članu 3 pominju i SRBI i Vuk Branković i Kosovo. A po Ćosoviću u CG nije bilo "srbovanja" pre Sime Sarajlije. Šta sad kažeš Ćosoviću? Idi pogledaj u Muzej na Cetinju ako imaš obraza!
Za Barjaktara

19. 09. 2016 - 11:49

Đurađ Crnojević je bio dijete iz mješanog braka, no za tvoju informaciju, Sava Nemanjić nije bio upisan crvenim slovima već crnim, kao jedan od običnih svetaca (među kojima su bili i mnogi Grci, te razni drugi izvanjci) - da li smo mi zbog toga možda "Grci"??? Ne, nijesmo, imati tuđe svetitelje ne znači da smo mi pripadnici toga naroda, religija nije isto što i narodnost, nauči to avetinjo. Crvenim slovima bio je upisan vaš okupator Stefan Nemanja, kao što rekoh, isključivo zbog mješanog braka Ivana Crnojevića, takvi plemićki/politički brakovi vazda su bili na štetu manjih naroda, jadan je onaj narod koji se mješa sa okupatorom naivno misleći da će tako "poboljšati" svoj položaj. Takvih primjera imamo u cijeloj Evropi i svijetu tokom cijele istorije, zato danas svoje države nemaju Škoti, Velšani, Kornvolci i mnogi drugi. Sima Milutinović nije bio Crnogorac nego posrbica, pravi Crnogorac je samo onaj koji se tako deklariše, a Ćosović je u pravu, zaludu ti krivotvorine M. Medakovića.
Crna Gora

06. 09. 2017 - 10:26

Njemacki kongres pod presjedanjem Bizmarka priznala je nezavisnu Crnu Goru. Da bi je sramna podgoricka skupstina iz 1918 ponistila. Nastade tada tvorevina juznoslavenskih naroda sa srpskim prednakom i kraljem koji je unuk crnogorskog vladara, a djeda procera. Srbi su smatrali i jos uvijek smatraju da sve sto ima konotaciju nacionalnog osim srpskog na prostorima balkana je izdaja. Crnogorska drzava je sekularna multinacionalna, pa je tako drzava gradjana. Demokraticnost i sekularnost ove drzave samo potvrdjuje cinjenica, da drzava dozvoljava CG Srbima ne da budu gradjani prvog reda nego da su zasticeni ko Pande u Kini. Neka pokusaju slicna politicka djelovanja u nekoj drugoj drzavi pa ce vidjet kako ce proc.
Diogen

14. 09. 2017 - 03:02

Gluplji tekst u životu nisam pročitao. Prokleti.
Coske

13. 08. 2018 - 13:47

Kako je Miroslav Cosovic uvezao rijec "Importovana" u Crnu Goru. E moj Cosovicu...
Ne budali

28. 09. 2018 - 12:27

Uh ove nebuloze ne moram ni da citam dalje, kad ovaj strucnjak ne zna da je Lazar obezglavio Murata.
Novi komentar