EPCG: Paušalne i neozbiljne ocjene Green home o energetskom sektoru

Imajući u vidu da pojedini učesnici okruglog stola ''Drugi blok TE – ekonomski i ekološki izazovi'' nisu željeli da čuju, ili nisu shvatili, činjenice koje su iznijeli članovi radnog tima projekta izgradnje drugog bloka termoelektrarne ''Pljevlja'', Elektroprivreda Crne Gore, u cilju relevantnog informisanja javnosti, još jednom želi da ponovi stavove koje predstavnici NVO Green Home nisu najbolje shvatili, te ih pogrešno interpretiraju u javnosti. Ovo posebno iz razloga što su na okruglom stolu iznijeli i pozivali se na podatke koji se odnose na tehnologiju proizvodnje koja se u Bloku II neće uopšte ni primjenjivati, a na što su im pažnju skrenuli članovi radnog tima.
Objavljeno: 02. 03. 2016 - 17:41 Promjenite veličinu teksta: A A A

"Ponavljamo, u cilju tačnog informisanja javnosti, da će ovaj projekat u potpunosti biti realizovan u skladu sa najstrožim ekološkim standardima i smjernicama koje će biti date Detaljnim prostornim planom za TE Pljevlja i Strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, na čiji nacrt predstavnici MANS-a i Green Home-a nisu dali niti jedan komentar, jer kako su i sami priznali na okruglom stolu,  nisu mogli da pronađu dokument Strateške procjene uticaja na životnu sredinu na web sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, niti su kontaktirali Agenciju za zaštitu životne sredine, a na taj način nisu  iskoristili ni zakonsko pravo da daju mišljenje i sugestije. Toliko o opravdanosti njihovog prozivanja drugih subjekata na odgovornost", navodi se u reagovanju EPCG na navode NVO Green Home, uz podsjećanje da je u postupku dobijanja ponuda od zainteresovanih lica, Škoda Praha dostavila preliminarnu cijenu od 338.5 miliona eura.

"Imajući u vidu da pregovori još traju, te da još nije precizirana konačna cijena opreme, radova i montaže, Radni tim će uložiti napore da ispregovara cijenu nižu od prvobitne cijene iz ponude. Važno je istaći da još nije određen način finansiranja gradnje, pa samim tim ni učešće sopstvenog kapitala, kao ni iznos potrebnih kredita. Finansiranje podrazumijeva troškove osiguranja kredita i kamata na kredit. Opšte je poznato da nije moguće uzeti kredit, a ne očekivati troškove finansiranja kredita. Nije ispravno u cijenu projekta uključivati i troškove finansiranja (to ne radimo ni u običnom životu, jer npr. kad kupujemo stan na kredit, ne uračunava se u cijenu stana vrijednost sa dodatnom kamatom koja će se platiti za kredit, već cijena koju plaćate za stan). U svakom slučaju, u cilju sprečavanja manipulacije javnošću, treba reći da će troškovi  finansiranja projekta biti poznati tek kada se bude znao udio sopstvenih sredstava u finansiranju. Bez obzira na sve navedeno, ni u jednoj varijanti ukupan trošak Bloka II,  računat sa troškovima finansiranja preko kredita, ne bi trebao preći 450 miliona eura", ističu u EPCG

Kako se dodaje u saopštenju, podatak da će Blok II, koji se radi po najstrožijim standardima EU, uticati da se troškovi liječenja u Crnoj Gori gotovo dupliraju govori sam za sebe.

"Takođe, žao nam je što se u javnosti iznose brojčani podaci o ljudskim žrtvama uslijed rada termoelektrana, a imajući u vidu da na teritoriji Evropske unije ima 300 termoelektrana, a nekoliko je trenutno u izgradnji. Takođe, zbog pravilnog informisanja javnosti, a i na znanje NVO Green Home,  trošak zaštite životne sredine  ulazi  u proizvodnu cijenu električne energije iz Bloka II. Podsjećamo i da je Green Home objavio tekst „Uticaj TE Pljevlja na zdravlje stanovništva Pljevalja" 2013. godine. Elektroprivreda Crne Gore je, kao društveno odgovorna kompanija, radi objektivnog prikaza uticaja aktivnosti TE „Pljevlja“ na životnu sredinu, naručila izradu  ocjene ovog teksta.  Autori stručnog komentara su MSc Tihomir Popović, dipl. meteorolog, načelnik Odjeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije i MSc Branko Micev, dipl. meteorolog, samostalni savjetnik u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, koji su u zaključku naveli da autorka teksta Green Home-a ne koristi precizne izraze, da je stručno i tehnički  nedorečena. Evidentno je i nepoznavanje nacionalne i EU legislative u oblasti kvaliteta vazduha, što pokazuje upotreba termina koji su adekvatni za legislativu koja je važila prije harmonizacije crnogorskih propisa sa EU direktivama i poziv na literaturu iz 2002. godine. Ono što je važno, kako navode stručnjaci u zaključima, jeste da u predmetnom tekstu nijesu predstavljeni dokazi da su obolijevanje i smrtni slučajevi direktna posljedica uticaja TE „Pljevlja“. Više je nego sigurno da će projekat TEP-II, uz realizaciju  integralne toplifikacije grada, doprinijeti poboljšanju kvaliteta vazduha u grejnoj sezoni i samim tim smanjiti negativne efekte na zdravlje i troškove koji proizlaze iz postojećih okolnosti koje se ne mogu dovesti u vezu sa radom Termoelektrane. Preporučujemo NVO Green Home da se drži svoje ekspertize, jer su generalne i paušalne ocjene o stanju u energetskom sektoru Crne Gore jako neozbiljne i služe samo u svrhu manipulacije javnosti.

Komentari: 0

Novi komentar