CRNOGORSKI HEROJI: Prije 87 godina poginuli Radoš i Drago Bulatović čuveni komiti

Braća Bulatović, iz Smailagića polja kod Kolašina, dvanaest godina proveli su u šumi, boreći se prvo protiv austrougarske, a onda i protiv srpske okupacije. O njihovoj važnosti u cjelokupnoj borbi za pravo, čast i slobodu Crne Gore govori i činjenica da su bili ucijenjeni sa 100.000 dinara od strane Ministarstva unutrašnjih djela KSHS.
Objavljeno: 08. 03. 2016 - 00:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Marija MITROVIĆ

U godinama poslije Božićnog ustanka varvarstvo je doviknulo STOJ civilizaciji, koja je u svojim njedrima čuvala pravo na slobodu. Mrak tog vremena bijaše ozaren svjetlošću čovjekovom, i ovo je priča o tim ljudima, o potonjima među najvećima, o Radošu i Dragu Bulatoviću. Krah Božićnog ustanka nije predstavljao kraj oslobodilačke borbe, koju je crnogorski narod započeo 6. januara 1919. godine. Baklja slobode zapaljena na Cetinju rasplamsala se u svim pravcima i pokazala put svojim sljedbenicima. U tom periodu se u Kolašinskom okrugu uspostavila Rovačka republika, simbol pobunjeništva protiv nasilne aneksije od strane Srbije, koja je zvanično otpočela nakon tzv. Podgoričke skupštine, novembra 1918. godine. O odnosu koji su Rovčani imali prema okupatoru, svjedoči izvještaj Mihaila-Mila Plamenca, koji je upućen 20. septembra 1920. godine Jovanu Plamencu. U jednom dijelu piše:

"U Katunskoj nahiji stalno se vode borbe. Svi oficiri iz Katunske nahije, pošli sa K. Popovićem, živi su i bore se. Oko Nikšića su bile ponovo borbe. Kom. Pero Vuković dopro je u Rovca, jer se u Piperima nije mogao održa ti; tamo je obrazovao Komitsku četu; iz Medove mu je upućeno po njegovim izaslanicima 20 000 kruna. Rovčani su svi za Crnu Goru, ali pokrenuti ih da ostave svoje kuće nemoguće je, što ne bi viđeli ozbiljnost akcije. Rovčani su odrekli poslušnim Srbijancima, neće da znadu za njihove vlasti, pa su odbili da stupaju u pregovore sa njima. Glavari Rovački nose Crnogorske grbove. Svuda se ore usklici, „živio Kralj Nikola!“."

Ovaj izvještaj u cjelosti možete pogledati u časopisu "Crnogorski anali", Cetinje januar 2013. godine, broj 1.  O prvim godinama postojanja Rovačke republike govori i izvještaj komandira Ivana Bulatovića (njegovu biografiju pronaći na adresi: http://maticacrnogorska.me/files/22%20novak%20adzic.pdf) iz 1921. godine, a tiče se perioda od novembra 1918. do jula 1920. godine. Tu se navode kretanja crnogorskih ustanika i saradnja komitskih četa ovog okruga sa ostalima, ponajviše sa nikšićkim zelenašima.

"U međuvremenu ovoga rada neprestano su pozivati oficiri da pođu u Kolašin da polože zakletvu na vjernost kralju od Srbije, i najposlije došle pismene zakletve svakome na kuću da se na njih potpišemo, a potpisan uputimo u Kolašin sa naglašenjem Ko tako ne učini daće se staviti pod vojni sud – Poziv je bio svakog puta neuspješan jer ga je svaki sa gnušanjem odbijao "(pogledati u knjizi Sakrivana strana istorije, Šerbo Rastoder, tom IV, strana 1934) . Sastanci sa poznatim crnogorskim prvacima, kakvi su bili Milisav Nikolić, Todor DulovićDragiša Bojović, Antonije Bojović, Milija Rakočević, Vasko Marojević, Radojica Nikčević i drugi, uglavnom su završavani povicima: "Živio Kralj Nikola, Živjela Crna Gora!" Stihovi koje su zelenaši pjevali u kolu dosta govore o raspoloženju koje je tada vladalo u narodu, pa Bulatović piše:

"U  jednom kolu čulo se:

Ko god slavi Kralj Nikolu

nek pristupi našem kolu

a u drugom čuje se,

Ne treba nam tuđi vjetar

što će nama čika Petar

Mi imamo našu slavu

Kralj Nikolu mudru glavu

on je tumač naših želja

koji ima prijatelja.

U trećem kolu čuje se opet neka nova:

Oficir kraljevog vi skuta

koji ste se kleli po dva puta

sramno reći ime oficira

za večeru da se okupira, itd."

marija2ok

Pruženi otpor je podstakao okupatora da poveća svoje napore u gušenju svake vrste pobune. Nakon što je 26. marta 1920. godine, nekoliko bataljona okupatorske vojske dobilo naređenje da se radikalno i konačno razračuna sa ustanicima, otpočela je nemilosrdna i neravnopravna borba, što je za posljedicu imalo stravične zločine.  U ovom izvještaju, dalje se navodi: "Snaga je naša bila tako mala da im se nijesmo mogli oduprijeti. Po njihovom dokazu neprijatelj je imao gubitaka, ali broj nepoznat. Ovom prilikom zapalili su 45 kuća Bulatovića, ne računajući staje za stoku i ljetnje stanove i plijenili ustaško sve, zatvorili 420 žena i djece, 47 ljudi i skoro cijelo pleme opljačkali i učinili razna zvijerstva."

Naglasićemo da se ovaj krvavi bilten odnosi samo na period do 1921. godine, kada je izvještaj pisan. Postoji mnogo dokumenata koji svjedoče o pojedinačnim zločinama učinjenim nad stanovništvom koje je živjelo na ovim pristorima. Takav je izvještaj Milije Rakočevića (Crnogorski književni list, Zločini nad Rakočevićima i Bulatovićima, 15. 12. 2001, strana 18), iz  1920. godine, koji svjedoči o zločinama izvršenim nad njegovom porodicom i njegovim rođacima. Između ostalog, Rakočević navodi i da su srpski vojnici ubili dva brata Todora Dulovića, da su mu zapalili kuću i silovali šesnaestogodišnju sestru.

Drugi izvještaj iz tog perioda napisan je 26. jula 1920. godine, potpisuju ga Ivan Bulatović, Božo Bulatović, M. Bulatović i R. Bulatović, a tiče se zločina nad porodicom Bulatović (CKL, Zločini nadRakočevićima i Bulatovićima, 15. 12. 2001, strana 18  ). U ovom izvještaju opisani su strašni zločini koji su izvršeni nad porodicama crnogorskih zelenaša, a naročito nad ženama i đecom. Mi ćemo navesti neke od njih:

"Ružicu, ženu potpisanog poručnika Boža Bulatovića, batinama su namoravali da kaže đe joj se muž nalazi. Kako ova nije umjela ništa reći, usijanijem gvožđem vukli su je za jezik; Srpski vojnici stavljali su na oganj Planu Z. Bulatović i Stanicu R. Bulatović, starice od po 90 godina, i primorali ih na taj način da prokazuju ustanika; No, zločinačka mašta Srba dostigla je svoj vrhunac u mučenju: Manje, žene Radivoja Bulatovića, Milice, žene Mira Bulatovića, Mare, žene Pera Bulatovića i Petrane, žene Pura Bulatovića. Ovijem ženama zavezali su donje suknje, pošto su im prijethodno, ubačili između nogu po dvije mačke. Poslije toga, pošto su na taj način zatvorili mačke, počeli su ih tući, te su ove razjarene i podivljale razdirale kandžama i zubima meso ovih nesrećnica."

O ustanicima iz kolašinskog kraja bilo je riječi na Svečanoj akademiji povodom devedeset pet godina od podizanja Božićnog ustanka i osamdeset pet godina od pogibije Bulatovića, održanoj u Kolašinu  10. marta 2014. godine (možete pogledati ovđe: https://www.youtube.com/watch?v=RsH-n1-9E_M) , a o njima piše dr Novak Adžić u tekstu objavljenom 17.03.2014. na Analitici (http://portalanalitika.me/clanak/138654/crnogorski-drzavotvorni-pokret-u-kolasinskom-kraju-1919-1929).

Mi ćemo se pozabaviti dvojicom ustanika ovoga kraja, potonjim komitima, neustrašivim borcima Za Pravo, Čast i Slobodu Crne Gore, Radošem i Dragom Bulatovićem. Braća Bulatović, iz Smailagića polja kod Kolašina, dvanaest godina proveli su u šumi, boreći se prvo protiv austrougarske, a onda i protiv srpske okupacije. O njihovoj važnosti u cjelokupnoj borbi Za Pravo, Čast i Slobodu Crne Gore govori i činjenica da su bili ucijenjeni sa 100.000 dinara od strane Ministarstva unutrašnjih djela KSHS. Uprkos stalnim hajkama i borbama, cijelu deceniju uspijevali su da se odupru protivnicima i nastave mučnu i unaprijed izgubljenu borbu za odbranu dostojanstva i digniteta crnogorske države. Deset godina nakon što je podignut Božićni ustanak pali su i ovi slavni borci. Desilo se to 8. marta 1929. godine, u selu Ravni, nadomak Kolašina. O pogibiji Radoša i Draga Bulatovića pisala je beogradska Politika 13. marta 1929. godine, a mi ćemo prenijeti neke djelove teksta. Taj list navodi da je Radoš bio izuzetno cijenjen i hrabar junak, te da su ljudi u njega imali povjerenja: "Bez sumnje među svim tim ljudima koji su u masama dolazili iz šume najrazboritiji bio je Radoš Bulatović. A od svih komita građana kolašinskih on je bio najsimpatičniji i u njega su imali najviše povjerenja."

Ali, nakon toga, preispituje razloge zbog kojih je on odlučio da pristupi komitskom pokretu i otpočne dugotrajnu i mukotrpnu borbu, pa piše:

"Međutim, uticaj separatista, obećana čast, čin i slava, od njega su ubrzo napravili najvećeg pobornika za crnogorsku samostalnost. Još 1919. godine došao je u sukob sa vlastima, i jedne noći opkoljen kod svoje kuće od deset žandarma, u borbi bio je ranjen na šest mjesta, i što je najinteresantnije , uspeo je da tako ranjen umakne žandarmima."

marija3ok

Ono što mi  sa sigurnošću možemo tvrditi poslije skoro sto godina od pojave crnogorskih zelenaša jeste da korist koju su oni imali (ako ju je uopšte i bilo) je neznatna u odnosu na onu koju su pribavljali oni koji su tada ustali protiv svoje domovine i krenuli u obračun sa komitima, a sve zbog ogromnog novca koji je stizao iz Beograda. Treba li podśećati kolike su svote novca obećane onima koji ubiju znamenite crnogorske zelenaše? Treba li pisati o uslovima u kojima su živjele porodice boraca Za Pravo, Čast i Slobodu Crne Gore? U knjizi "Vjernost kao grijeh" Radovan Damjanović navodi sadržaj izvještaja koji su izaslanici američke Vlade podnijeli nakon što su obišli veći dio Crne Gore. Tamo, između ostalog, piše: "Ovi nesrećnici, koji sačinjavaju sve što je najbolje u zemlji, raštrkani su po gorama i trpe neopisive muke. Hranu je veoma teško dobiti jer im prijeti opasnost  životu ako se pokažu neđe blizu svojih rođenih mjesta. Za sve ovo vrijeme njihove žene i đeca su bili ponižavani od strane vlasti, a neki od njih bili su čak i uhapšeni."

Jasno je da interesi nijesu presudili prilikom odluke Bulatovića da se bore za slobodu svoje domovine! A što se, pak, tiče slave i čina, dovoljno je prikazati jedan primjer koji će posvjedočiti o tome kakvi su kriterijumi bili presudni za dobijanje činova i nagrada. Naime, Milan Kalabić, čovjek koji je ostao upamćen po svojim zlodjelima, od kojih su najpoznatija ona izvršena nad Šćepanom Mijuškovićem i nad četom Sava Raspopovića, ne samo da nije odslužio kaznu zatvora (bio je osuđen na 18 godina, a odslužio je 2), nego je odlikovan i Karađorđevom zvezdom. Kad se sve ovo uzme u obzir, postaje jasno da su Bulatovići, kao i ostali zelenaši, ušli u krvavu borbu zbog lojalnosti prema domovini i slobodarskog duha koji su pośedovali. Dalje, Politika piše o tome kako je bilo nemoguće ubijediti Radoša da se preda vlastima, te ga zbog toga karakteriše kao neuračunljivog:

"Toga puta jasno se videlo da to nije više onaj razboriti Radoš, za kakvog je smatran 1919 godine. Odvojen od ljudi, stalno u šumi, on više nije znao da misli kao ljudi. Šuma je od njega napravila posve neuračunljivog čoveka, zanesena idejama, koje niti je shvatao, niti pak mislio o mogućnosti njihovog ostvarenja. U svojoj uobrazilji borca za crnogorsku slobodu on je išao čak dotle, da i državi postavlja ultimatume. Njegov pogled odavao je čoveka koji bludi, a u svojoj mašti zamišlja da je u pravu i da svet treba da mu se divi."

 Ovđe se još jednom pokazuje da vrijeme zaista jeste neumoljiv sudija, pa možemo konstatovati da su se Radoševe vizije ispunile, pošto on i jeste za divljenje. Biti zanesen idejom o pravu na slobodu nije odraz neuračunljivog čovjeka, već se taj atribut može pripisati onima koji vjeruju da imaju pravo da naraušavaju tuđu. Ono što Politika naziva zanesenošću idejama jeste primjer čistog patriotizma i čovjekove potrebe da zaštiti ono što voli. U tekstu se dalje navodi i to da su mještani pokušali da ubijede Radoša i Draga da se predaju, nakon što su žandarmi, na čijem je čelu bio Milojko Uzelac, opkolili kuću Đukića, na šta im je Radoš odgovorio:

"Dvanaest godina ja sam komitski vojvoda, napadale su mene i veće grupe žandarma pa su se lepo uvek proveli."

Nakon toga, srpska žandarmerija je naredila vlasniku kuće da istu zapali, kako bi primorali zelenaše da izađu, poslije čega je otpočela pucnjava. Tako su, na današnji dan 1929. godine poginula braća Bulatović u obračunu sa srpskom žandarmerijom. Zanimljiva je činjenica da je sreski ljekar Minić nakon uviđaja tvrdio da je Radoš bio teško obolio, te da svejedno ne bi dugo poživio. Osim toga, navodi se i to da Radoš za poslednja četiri dana nije ništa jeo jer mu je stomak bio potpuno prazan, a Drago je takođe bio praznog stomaka, ali ipak je poslednjih dana morao nešto jesti i to vrlo malo. Vjerovatno je na to Politika mislila kada je tvrdila da su ovi časni patrioti otišli u komite zarad nekakvih interesa. U svom romanu "Vandeja se buni" Viktor Igo piše: "Da je Bog htio da čovjek ide unazad, metnuo bi mu jedno oko na potiljak. Gledajmo uvijek u zoru, u rasvjetljavanje, u rađanje. Sve što pada, bodri ono što se uzdiže. Pucanje starog drveta služi kao poziv mladom drvetu. Svaki vijek stvara svoje djelo, danas građansko, sjutra ljudsko. Danas pitanje prava, sjutra pitanje nagrade. Pravo i nagrada, u stvari, ista su riječ. Čovjek ne živi da radi bez ikakve nagrade; dajući život, Bog se zadužuje: pravo je urođena nagrada; nagrada je stečeno pravo". Bulatovići jesu pali marta 1929. godine, ali nijesu prestali da bodre crnogorsko biće koje se nakon tog pada polako počelo uzdizati. Njihov lik i djelo predstavljaju svijetlu tačku crnogorske istorije, jer su uspjeli da odbrane pravo, koje nam je po rođenju dato, vjerujući da čovjek nije rođen da tegli lance, već da širi krila. Nagradu za svoj etički, patriotski i viteški podvig, nažalost, i dalje čekaju.

Komentari: 231

zelenas

08. 03. 2016 - 00:20

Mislim da je vrijeme vise da se u Gornjim Rovcima podigne spomenik u znak sjecanja na zrtve mucenja.Gornja Rovca su mjesto gdje se istinski branila Crna Gora i komita je u Rovcima bilo do 1930 godine.
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:35

branila se srbska cg a ne tek cg,to imajte na umu,jer svi tadasnji CG imaju jaku srb svijest makar odani nezavisnoj CG tj politici Nikole kojem je licna vlast bila iznad svesrbskog ujedinjenja.mada to ujedinjenje i nije bilo srbsko vec jugoslavensko,u reziji francuske masonerije tako da i ja vise tu podrzavam Nikolu nego unuka mu.
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 15:28

STANISLAVE --- NEMO' NE SLUČAJNO OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA)??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE-NAVODE!!!
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:26

Naravno.Sto je period stariji izvora je manje.Skilica prije Nemanjica Dukljane naziva Srbima: Крајем 1037. или почетком 1038. године, он успева да побегне из затвора и да се врати у Дукљу из које је потиснуо византијског намесника Теофила Еротика, о чему сведочи запис Јована Скилице:„... Стефан Војислав, архонт Срба, који је био пре кратког времена побегао из Цариграда и заузео земљу Срба, протеравши оданде Теофила Еротика“ https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D0.B7.D0.B0_.D0.B1.D0.B8.D1.82.D0.BA.D1.83
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:15

TANDARA BROĆ TI JE SVE OVO (ČIJI JE "NAVIJAČ" BIO J.SKILICA?!? ĐE TI JE PORFIROGENIT (ĐE SU TI NJEGOVI CITATI GLEDE DUKLJE)? A, EVO TI ŠTO VELI SVETI PETAR CETINJSKI (ODGOVOR JEREMIJI MIHAILOVIČU, RUSKOME KONZULU U DUBROVNIK): "MENE JE UDIVITELNO ŠTO OVA TISUĆA CEKINAH NE IDE PRAVO CRNOGORSKOMU, NEGO SLAVENOSERPSKOMU NARODU! MOŽE BIT NEKA PULITIČESKA PRIČINA TOME!" SVAKOJA AKADEMSKA RASPRAVA (KO SMO CRNOGORCI) POČINJE I OKONČAVA SE - SA OVIJEMA RIJEČIMA SVETOGA PETRA CETINJSKOGA!
SLOBODNA....GRAĐANSKI..

09. 03. 2016 - 07:30

....mašala na crnogorskom jeziku "TISUĆA CEKINAH"" izgovara Crnogorski Vladika-slovensku riječ-a "slovenstvo ni u naznakama kod crnogoraca" reče naš naučinik M.Ć. na ovaj portal? E bo, ovi iz naslova komentara-braća lažovi po materi -babi darodavki od Anadolije do Balkana-kukala mu majka ko se bidne spušta na vaš urivak....."VAŠE ISTINE"?! A osobito fasciniraraju ove riječi:"SVAKOJA AKADEMSKA RASPRAVA(KO SMO CRNOGOCI) POČINJE I OKONČAVA SE..."...reče li ovo zaboga miloga....-GRAĐANSKI u SLOBODNA LAŽOVČINA u prevodu -po običaju? Pali,pali-ma ćeš na ultimu pasati ka onizi u subotu 12.ožujka.2016-mimo korizme TANDARA BROĆĆĆ TI JE...?
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:30

ĐE TI JE "REGNUM SCLAVORUM"?!?
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:36

NEKA ON "kрајем 1037. или почетком 1038. године" I DALJE SAMO USPEVA"! NA TAJ "TVOJ" INTERNET - "WIKIPEDIA" I SLIČNO (NA KOJI SE POZIVAŠ I POBROJAVAŠ PRIMJERE (A PISALI SU GA ORGANIZOVANI SRBOČETNICI - LAŽOVI)), PIŠE DA JE MIODRAG DADO ĐURIĆ - SRPSKI SLIKAR! EJ, DADO, KOJI JE VAS SVOJ VIJEK UPORNO PONAVLJA' DA JE CRNOGORAC I SAMO CRNOGORAC! TAKVA VI JE SVA ISTINA! ĐE TI JE "REGNUM SCLAVORUM"?!? POZOVI SE NA DOMAĆEGA AUTORA!
Stanislav

08. 03. 2016 - 20:06

Porfirogenit je vatikanski falsifkat koji je isao na to da Dukljane ne prikaze kao Srbe za potrebe RKC kao i danas..a Hrvate da prosiri do Cetine. O tome: https://www.facebook.com/267811146719303/photos/pb.267811146719303.-2207520000.1457463944./541606556006426/?type=3&theater
GRADJANSKI

08. 03. 2016 - 21:27

AJDE, ONDA - NAVEDI JEDNO JEDINO SLOVO (SRBOVANJA) OD VASKOLIKE DINASTIJE BALSIC ILI VASKOLIKE DINASTIJE CRNOJEVIC!?!
GRAĐANSKI...

11. 03. 2016 - 07:07

..."srbovanje" je pokret-komplementaram sa "crnogorčenjem"-svojstveno samo vama potomcima pestokupljavina od Anadoije do divin Balkana-uteraše vam ih Ameri-onizija 104% pragena svake vrste(od kojih nastaste vi "današnji tost crnogorijadoviči"-liš i promila Crnogorskije gena-pragena!! A vazalstvo je -sluga na upotebi dok je gospodaru od preše-da ga jaši i samari! Balšići bijahu vazali Loze Nemanjića koja je razorira Dukljku(1189 godine-nesta sa lica mjesta-do danas-za navijek!)! A Ivanbegocrnojevići-bijahu Turski vazalčići(sluge-preko sina Stanka poturčenjaka-Skederbega Skadarskoga sa prestonim gradom do 1530 godine na Žabljaku(ne pod Durmitoro)-Crnojevića! A uzgred i vojvode i vazalčići-sluge Mlečića dok trajahu! Što je najbolje ošetilo onih više od 50 Grbljana-koji ne šćahu služiti Mlećima-koje Ivanbegucrnojevići domamiše na "dogovor" na Cetinje odkle ih predadoše gazdama -svojim Mlečićima! I gle čuda-od 50-nji 33 Mlečići objesiše-zahvaljujući svojim vazalčićima Ivanbegucrnojevićima!
GRADJANSKI

14. 03. 2016 - 10:21

POSTO TI ZBOG TVOJEGA FOLIRANTSKOGA PALAMUDJENJA MORAM 'CRTAT', ONDA OVAKO: DJE SU VASKOLIKI VLADARI VOJISLAVLJEVICI, BALSICI I CRNOJEVICI OSTAVILI JEDAN JEDINI, BILO KAKAV TRAG (U KAMENU, NA PAPIRU, ...), DA SU SE OSJECALI SRBIMA - DA SU BILI SRBI??? POSLIJE SMRTI UROSA NEJAKOGA, TVOJI NEMANJICI SE NIJESU PITALI SA ZETOM, TJ., SA OSAMOSTALJENIMA BALSICIMA!!! NEVIDJENO JE KAKO MRZIS SLAVNU DUKLJU I DUKLJANSKO KRALJEVSTVO - KAKO MRZIS SVE CRNOGORSKO!?! AKO SI OVDASNJEG PORIJEKLA - GADIS MI SE, JER PLJUJES PO PREKO 20 GENERACIJA SVOJIH PREDAKA DUKLJANA (KATOLIKA (A I JOS KOJI VIJEK SU TI PRECI BILI KATOLICI (I NAKON 1189-te god.)))!!! SJETIH SE I ONIJA GLUPOSTI I FALSIFIKATA OKOLO CRNOGORSKE KAPE I CRNE BOJE, KA' KOROTE ZA IZGUBLJENIJEM KOSOVOM (ZETSKA VOJSKA NIJE NI UCESTVOVALA U TOM TAMO VASEM DOBIJANJU PO PRKNU OD STRANE TURAKA (ONDA VI SLIJEDI 5 VJEKOVA "DOBIJANJA ANADOLSKIJA GENA"))!!! NO, KAD SMO KOD KOSOVA, TVOJE "KOLEVKE", ZASTO NE BATALIS SRBOVANJE PO OVIJA PORTALA, ...
V ' LAŽNI GRAĐANSKI...

16. 03. 2016 - 11:06

Da nebi živo u zabludama-pitaj doc.dr M. Ćosovića koliko su pragena ANADOLSKIH(Turskih,Ilirskovlaških,Arbanaških...-svega 104% od mogućih 100%)... našli Ameri kod vas TOST CRNOGORACA -kod onije 404-pretrešena od glave do guzice-u KBC CG u Podgorici-januara(jopet vaš jebeni nesretni januar?) 2010 ? A koliko ovije ANADOLSKIJE pragenića kod onije 179 TOST SRBA-koje niko ne pomenu u onom amerikanskom čsopisu za medicinu i biogenetiku-da su pretresani-ali i niko pa ni doco Miroslav ne "izbači na viđelo"-podatke oko tost srba?! I samo zatebe-na ultimu-ja ne razumjem dobro tvoje kazivanje okolo naokolo "srbočetnika"jerbo moji su bili na Sutjeku i Neretvu na TITOVU bandu-a ne ka tvoji/vaši (više vas je bilo nego partizana iz CG.vele kroničari-preko 20 iljada-"potpisnika prve sramotne narodne sloge" između tamo NJIH i Krsta Zrnova Popovića-na dan žena 1942 na Cetinje-u skute fašističkog guvernera generala Pircia Birolia vaše NUČDMNE-sklepane na Cetinje 12.srpnja.1941!
GRADJANSKI

16. 03. 2016 - 13:29

AKO SU TVOJIZI BILI NA TITOVU BANDU - ONDA SI TI IZROD I SRBOCETNICKI SUROGAT SRBIN, KOJI MRZI SVE DUKLJANSKO I SVE CRNOGORSKO! MOJIZI SU BILI NA VIR I NA BRAJICE 13. JULA 1941. god., I IMAMO U MOJU KUCU (NE U BRATSTVO, NO NA MOJE OGNJISTE I POD MOJE SLJEME) NARODNOG HEROJA I DJENERAL-MAJORA!
V 'LAŽNI GRAĐANSKI..

16. 03. 2016 - 19:24

..mora ti se "vjerovati" i stati iza tvoje riječi-taman ka "noćnoj dami biti garant-da je njena privženost noćnim rabotama čista neokrnjena ljubav ?! Izvini-ali 13.jula 1941 pukle su puške na Čevo-Vir-Berane-Grahovo...!!! A na Brajiće 18.jula.1941-kad je četa Brajićko Ljubotinjska razbucala ti đedove ljubimce-žabare talijanske- još iz doba Austrijana! Pozdrav od POTOMKA boraca sa Krvavoga Vučjeg Dola-te sa (Bileće juna-1941-protiv gatčkije ustaša- i iste fukare-plus četnika!)Neretve-Prozora-Sutjeske oslobađanja Dubrovačke regije-Konavala i naše Boke do Veriga-oktobra 1944(opštinu Herceg Novi-jopet od đedovih ti "simpatija"-i tako do Jesenica i Trsta(poznata "četnička" Udarna proleterska X Hercegovačka brigada iz sastava XXiX udarne "četničke" divizije Narodnog Heroja Vlada Šegrta ! Mora da ti je ovaj tvoj "narodni heroj" zakučio to ordnje na Brajiće13.jula.1941 godine? Pazi se zrcala-kad se gledaš u njemu-da se ne pošečeš na ZRCALU-potomče "heroja domobranskog rata"?!
V 'LAŽNI GRAĐANSKI..

16. 03. 2016 - 19:38

...izvini-što te isprvljam-ali poravi ovog-nesretnog "ĐENERALA"! Prevedi ga u GENERALA? Jer od Ravne Gore1941 do(Blajburga i Zidanije ćuprija) 15.maja 1945 ĐENERALI su bili JAJARI čiča Draže i JAJARI Blaža Đukanova Zvicera i Pavla Đurišića -brata po babina linija Sekulja Drljevića-poglavnika NUČMNE(12.srpnja.1941)-posestrime N/USTAŠKE/DH(10.travnja.1941)!
GRADJANSKI

16. 03. 2016 - 13:37

I DALJE SI MI OSTA' DUZAN: 1.) DA NADJES I OVDJE 'OBJAVIS', JEDAN JEDINI TRAG, DA SU VOJISLAVLJEVICI, BALSICI I CRNOJEVICI BILI SRBI (SAMO JEDAN I NAJMANJI TRAG); 2.) DA ODGOVORIS - ZASTO NE PODJES NA KOSOVO, ODBRANIS GA I, AKO TTEBA, I POGINES 'JUNACKI', NO SE ZABIJAS PO OVIJA PORTALA ITD.? P.S. KOSOVO TI JE 'KOLEVKA' TVOJA, ALI NE I MOJA!
GRADJANSKI

14. 03. 2016 - 10:44

DAKLE: ZASTO NE BATALI SRBOVANJE PO OVIJA PORTALA, SRPSKIJA SLAVA, SRPSKIJA POKAJANJA, PECENJA SRPSKE RAKIJE UZ SRPSKI RAKIJSKI KOTA, PO SRPSKIJA KAFANA, SRPSKIJA DZADA, ... - ZASTO SE SA SVOJIJEMA SRBOCETNICIMA-SUROGAT SRBIMA, NE LATIS CIBLIJA-PUSKE, LEVORA I CETNICKOG 'NOZICA' I PODJES NA KOSOVO "SLAVNO", KOJEGA ZANAVIJEK NESTA' SA MAPE SRBIJE?!? UZESE VI GA ALBANCI (ILI, KAKO VI OBOZAVATE UVRJEDLJIVO REC': SIPTARI)??? ZASTO 'SALONSKO' (PREVISE CASTI ZA TEBE) SRBOVANJE (BOLJE REC: LAJANJE), NE ZAMIJENIS BOJNIM POLJEM NA KOSOVO RAVNO?!? MOZDA CES SE NA TREN OSJETIT "LAZAREVIM BOJOVNIKOM" I "KOBILICEVIM JUNAKOM"?!? KAKO MOZES (KA' ZAGRIZENI SUROGAT SRBIN) TRPLJET SVOJU SRPSKU SRAMOTU, JER SAMO JOS MOZES VREMENSKU PROGNOZU KUKAVICKI VEZIVAT ZA KOSOVO!?! ZASTO NE PODJES I JUNACKI POGINES?!? ZATO STO SI NIKO I NISTA, DA NE RECEM ONO KAKO SE RECE TAKVIJEMA KA' TI, A OVDJE TU RIJEC NE BI NI OBJAVILI!!! POTAVI SE, AKO IMAS OBRAZA I UMUKNI, AKO IMAS STIDA!?!
GRADJANSKI

14. 03. 2016 - 10:57

ALI - ONAJ KOJI PLJUJE PO DESETINAMA GENERACIJA SVOJIJA PREDAKAH, KOJIZI SU ZIVLJELI U PERIODU OD PREKO "TISUCU" GODINAH (I MRZI NJIHOVE KOCINE POD ZEMLJOM, TJ. ONO STO SU MU PRECI BILI, KAKO SU SE OSJECALI I KOJI SU ZNALI DJE PRIPADAJU, A KO SU IM, KA' TAKVIJEMA, BILI NEPRIJATELJI I ZLIKOVCI NJIHOVOGA IMENA I DRZAVE DUKLJANSKE, ITD - NE MOZE IMAT NI JEDNO NI DRUGO - NI OBRAZA NI STIDA!!! STAVLJAM TACKU NA POLEMIKU (KAD JE OVI TEKST U PITANJE, PA DRUGOM PRILIKOM ...) SA NESOJIMA, KA' STO SI TI NESOJU, I TEBE SLICNIJEMA!!! NA KRAJU - SVETI PETAR CETINJSKI VELI: "MENE JE UDIVITELNO, STO OVA TISUCA CEKINAH, NE IDE PRAVO CRNOGORSKOMU, NAKO SLAVENOSERPSKOMU NARODU. MOZE BIT NEKA PULITICESKA PRICINA TOME."
GRADJANSKI

08. 03. 2016 - 21:42

AJDE, ONDA - NAVEDI JEDNO JEDINO SLOVO (SRBOVANJA) OD VASKOLIKE DINASTIJE BALSIC ILI VASKOLIKE DINASTIJE CRNOJEVIC!?!
Barjaktar

10. 03. 2016 - 11:16

Stracimir Balšić je bio ženjem ćerkom srpskog Kralja Vukašina.Naslednik Đurađ Balšić je bio oženjen ćerkom Kneza Lazara-Jelenom.Njegov sin Balša III je pred smrt,bežeći od Mlečana,otišao na dvor srpskog Despota Stefana(sina Kneza Lazara)gde je umro i Stefan ga je sahranio “sa velikim ljubočašćem”-Konstantin filozof.Svoje zemlje zaveštao je Stefanu koji ih je povratio od Mlečana.Al nije to najvažnije-evo grb Srbije kakvim je se predstavljao u svim evropskim grbovnicima 15,16,17,18 stoleća, kao grb Tribalije(Trebinje)a tribalima su vizantinci nazivali srbe,sa vučjom/veprovom glavom: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%93%D1%80%D0%B1_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5#/media/File:Servien,_Martin_Schrott,_ca._1580.jpg.Isto kao grb Balšića: http://www.czipm.org/Grafika/Foto/zeta07.jpg.Znači evropljani su smatrali da su Tribalija/Balšići/Srbija isto.Taj motiv se našao i na grbu Karađorđevih ustanika: http://www.novinar.de/wp-content/uploads/2012/02/kardjvojvzast1str.jpg
GRAĐANSKI

10. 03. 2016 - 12:25

ŠTO TO DOKAZUJE?!? NE BUDI SMIJEŠAN!!!
Za Barjaktara

23. 03. 2016 - 11:23

Barjaktaru Piščeviću bre, Balša III je bio dijete iz mješanog braka, od njega se nije moglo ni očekivati ništa bolje...već sam i tebi, i mnogim drugim velikosrbima objašnjavao koliko su takvi brakovi feudalaca nanijeli štete našem narodu. Takve kobne greške su ponavljali i Crnojevići i Petrovići, no ne zaboravi da su i Ruski carevi imali rodbine među Njemcima, Šveđanima i još nekim zemljama koje su inače smatrali neprijateljskima, dakle, ne manipuliši i ne laži...to što neka zemlja ima mješano plemstvo ne znači da neko ima pravo drugi narod prisvajati, Rusi nijesu Njemci ni Šveđani, jednako kao što ni mi Crnogorci nijesmo "Srbi", nebitno je ko se oženio sa vašim princezama, Crna Gora nije više knjaževina niti kraljevina, neće više nikad ni biti, jer rojalisti su nanijeli najviše zla našem narodu. Što se tiče zabluda raznih stranaca (koje ste im vi podvalili) - one nemaju nikakvih temelja, jer se radi o riječima neupućenih ljudi.
GRAĐANSKI

10. 03. 2016 - 14:29

"Porfirogenit je vatikanski falsifkat koji je "isao na to" da Dukljane ne prikaze kao Srbe za potrebe RKC kao i danas..a Hrvate da "prosiri" do Cetine." - KOJA "NAUČNA" ARGUMENTACIJA ZA DUKLJANE (I TO U VIŠEVJEKOVNOM PERIODU KAD SE VATIKAN NIJE PITA' OD KONSTANTINOPOLJA VIŠE NO TI SA NAUKOM) - A, HRVATI, INAČE - NIJESU "RASPROSTRANJENI" DO CETINE, JE LI NAUČNIČE?!?
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 11:26

No zato Porfirogenit prije Skilice jasno razlikuje Dukljane od vas Serba, i opet tvoja bajka pada u vodu Stanislave bre.
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 16:28

TO JE PERIOD OD (NI MANJE NI VIŠE) NEGO - 1240-tak GODINAH (SLOVIMA: TISUĆUDVJESTAČETRDESET)!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 16:35

JEDAN JEDINI PODATAK-IZVOR-DOKUMENAT-ČINJENICU NAVEDI (AKO TI BASTA)!!!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 15:39

STANISLAVE --- NEMO' NE SLUČAJNO OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA)??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE-NAVODE!!!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 16:23

TO JE PERIOD OD (NI MANJE NI VIŠE) NEGO - 1240-tak GODINAH (SLOVIMA: TISUĆUDVJESTAČETRDESET)!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 16:01

STANISLAVE --- NEMO' NE SLUČAJNO OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA, A TO JE PERIOD OD 1240-tak GODINAH (SLOVIMA: TISUĆUDJESTAČETRDESET))??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE-NAVODE!!! ADMINISTRATORUUU, PUŠTAŠ OVOGA STANISLAVA-SRBOČETNIKA TOLIKO PUTA I JOŠ DA USKAČE - ĐE MU JE DRAGO, A MENE OVI KOMETAR 6-7 PUTA POSLAT, NEĆEŠ DA PUŠTIŠ! ZATO TE U USTA JEBEM TVOJA MIZERNA I NESOJSKA!
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:34

Dalje, kroz vijekove ostali isto tvrde, tako da je nemoguce da su se na istome zabunili,pofledati na ovome linku: https://www.facebook.com/267811146719303/photos/pb.267811146719303.-2207520000.1457451124./521667758000306/?type=3&theater a uzgred,ne smatram dasmo dosli u 6 ili 7.vijeku vec smo tu kao Iliro Tracani od daleko ranije.. Balevic npr sredinom 18v,dakle prije Nemanjica pise o Cg kao Srbima: 4. Становници Црне Горе су сви славено-српскога народа и православно-источног благочастљивог исповеданија. http://www.njegos.org/past/balevic.htm isto i Radonjici,prije Njegosa,a i prva 3 Petrovica pisu o cg Slavenoserbima,kako se Srbi nazivaju i u ostalim krajevima srbstva tada.
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:51

Eto naveo sam,i da li ste se vec vratili Srbstvu?ili jos imate Brozov zloduh identitet vjestackog crnogorstva? pROBLEM JE STO SU POLITICARI NEMORALNI A narod needukovan,uceni u skolama decenijama o Srbima i Crnogorcima,a nece da digitalizuju na Cetinju stare novine,prije 1918...da se vidi sva istina,u planu za 2014.im je digitalizacija tek od 1945.g.ne slucajno!Treba istinu sakrivati od javnosti i drzati vas u neznanju da bi bili po mjeri zapada.
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 11:17

Vas velikosrbe i posrbice su držali u neznanju još od 19. vijeka, kada je implantirana ta vaša ideologija, sa ciljem stvaranja "velike srbije", manipulišući pohlepom i naivnošću trojice posljednjh Petrovića, kojima ste obećavali brda i doline - ako se posrbe, i ako aktivno učestvuju u srpčenju naše istorije. No kao što rekoh - propadoše vam svi planovi, mi Crnogorci smo se očuvali kao zaseban narod, koliko god to vama smetalo, Broz nema nikakve veze sa nama, on je vama išao na ruku, zahvaljujući njegovoj Jovanki, koja ga je lukavo obmanjivala, što i jest bio njen partijski zadatak - budući da je u Kpj bila masa ubačenih velikosrba, kao agitatora i špijuna, koji su svoje velikosrbstvo sakrivali iza maske lažnog "jugoslovenstva".
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:57

ispravka, Balevic pise prije Njegosa a ne Nemanjica,Skilica pise prije Nemanjica o Dukljanima kao Srbima,a Balevic o Cg kao Srbima.a sebe je zvao albano bratonozicem crnogorcem.
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 11:12

Balević je od đetinjstva bio u turskom roblju, otkupio ga je Sarajevski mitropolit i školovao u Sarajevu - dakle, od rane mladosti je bio zadojen velikosrbskom/svetosavsko-posrbljivačkom mitomanijom, tako da se od njega ne bi moglo ni očekivati ništa bolje. Upravo u Sarajevu su stvarani najveći velikosrbski mitomani, poput vašeg čiča Sime Milutinovića, koji je lukavo obmanjivao Njegoša, pritom veličajući njegovu "mudrost" (kako bi mu slatkorječivošću izmanipulisao ego). Dakle, tako je i vaš Balević rastao učeći lažibajke, falsifikate, i najbesramnije izmišljotine velikosrbskih umova, a znamo dobro da nema goreg velikosrbina od posrbice (od kojih su mnogi bili upravo iz Bosne, naročito iz istočne Hercegovine). Tako je stvorena ta vaša mitomanija Stanislave bre, kukaj ako ti smeta, ali mi Crnogorci itekako znamo sve te vaše manipulacije.
Balević nije bio Srbin!

08. 03. 2016 - 17:17

Slagao si za Balevića, on se potpisao kao ALBANO-CRNOGORAC IZ BRATONOŽIĆA!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:26

NA TAJ "TVOJ" INTERNET - "WIKIPEDIA" I SLIČNO (NA KOJI SE POZIVAŠ I POBROJAVAŠ PRIMJERE (A PISALI SU GA ORGANIZOVANI SRBOČETNICI - LAŽOVI)), PIŠE DA JE MIODRAG DADO ĐURIĆ - SRPSKI SLIKAR! EJ, DADO, KOJI JE VAS SVOJ VIJEK UPORNO PONAVLJA' DA JE CRNOGORAC I SAMO CRNOGORAC! TAKVA VI JE SVA ISTINA!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:33

NA TAJ "TVOJ" INTERNET - "WIKIPEDIA" I SLIČNO (NA KOJI SE POZIVAŠ I POBROJAVAŠ PRIMJERE (A PISALI SU GA ORGANIZOVANI SRBOČETNICI - LAŽOVI)), PIŠE DA JE MIODRAG DADO ĐURIĆ - SRPSKI SLIKAR! EJ, DADO, KOJI JE VAS SVOJ VIJEK UPORNO PONAVLJA' DA JE CRNOGORAC I SAMO CRNOGORAC! TAKVA VI JE SVA ISTINA! ĐE TI JE "REGNUM SCLAVORUM"?!? POZOVI SE NA DOMAĆEGA AUTORA!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 17:48

ADMINISTRATORU, NASTAVLJAŠ I DALJE PO SVOJEMU, JE LI!?! VIŠE OD 10 KOMENTARA SAM POSLA' DA STANISLAVOVE LAŽAVINE SKRASTIM, A TI - NIŠTA! AFERIM! DRAŠKO, KOGA TI OVO IMAŠ-DRŽIŠ U REDAKCIJI?!?
bulatovic

08. 03. 2016 - 18:01

Stanislave bree ti kao da si Stitonja. Stanislave polako bre .brate..
Stanislav

08. 03. 2016 - 18:17

A kada svjeze Srbe iz doba Petrovica prikazujete kao nesrbe sta se treba cuditi za dublju istoriju? A Kraljevstvo Slavena pise o Srbima previse a o Hvatima na 3-4 stranice. https://sh.wikipedia.org/wiki/Kraljevstvo_Slavena tu se Srbija razdvaja od Raske,kao i Dalmacija od Hrvatske,a ti se pitaj sta je Srbija kada je nadbiskup Bara primas Srbije!
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 11:05

Titula Primas Srbije je nastala nakon što su vaši Nemanjići okupirali Duklju. Naime, Nemanja je u Duklji kršten kao katolik, a pohlepa za vlašću dala mu je ideju da pokatoliči i svoju "dedovinu" Rašku (staru Srbiju), te da stvori velikosrbsku državu uz pomoć pape. Zato ste se vi velikosrbi u početku ulagivali Vatikanu, pokušavajući stvoriti veliku "srbo-katoličku državu", posrbljavanjem Duklje, i otvaranjem Raške katoličanstvu. Međutim, papa nije naročito bio zainteresovan za vas velikosrbe, pa je zato vaš Sava Nemanjić okrenu osvoje interese prema Carigradu, i počeo da svoje "srbstvo" povezuje sa pravoslavljem, iz čeka je s vremenom nastao svetosavski kult, kojemu je cilj bio posrbljavanje svih pravoslavaca. Dakle, samo ste zamjenili jednu crkvu za drugu, ali cilj vaše politike je vazda bio isti - posrbljavanje manjih južnoslovenskih naroda, kako bi stvorili "veliku srbiju", bila ona svetosavska ili srbo-katolička. No propadoše vam planovi, na kraju vam ostaje samo pašaluk ;)))
Anto

08. 03. 2016 - 18:08

Ne postoji ozbiljan istorijski dokument u kojima se Duklja naziva zemljom Srba niti Dukljani Srbima. Potezat za domacim istoricarima 18 vijeka koji se bave 10 im ili 11 im je smijesno , isto vazi i za wiki.
Stanislav

08. 03. 2016 - 18:55

Skilica nije iz 18.vijeka vec iz perioda prije Nemanjica. A lokalni nazivi su na nasim prostorima dominantni svuda,o tom srbskom partikularizmu je pisao Kalaj u Istoriji Srba. Srbi su ranije stalez,plemicki,pa se zato nalaze na sirem prostoru od Balkana..ima i Luzickih Srba do danas,Suebi tj Svabe su Srbi,ratnici...itd...a Dukljani,tj danas Cg i Brdjani su par ekselans ratnici dakle Srbi,plemstvo,ser titula u Britaniji nije slucjana...
Stanislave...

09. 03. 2016 - 22:16

Da ti nije sto u rod onaj nesoj sada pokojni Pavicevicniz Bara ,sto je drzao predavanja u prostorije SPC i uz njen blagoslov,koji je govorio i da si Svedjani Srbi,a znaju i ptice na grani da su Srbi dobili naziv zato sto su bili slugi Servi.
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 10:59

Skilica je (ponavljam) brkao Hrvate i Srbe - prema tome, nije ništa čudno što je brkao i Dukljane. Lužički Sorbi nemaju nikakve veze sa vama Balkanskim Serbima/Servima. Lužičani su zapadni Sloveni, jezik im je sličan poljskom i češkom, dakle - nemaju praktično ništa sa vama osim sličnog (ali ne istog) imena. Švabe su tobože "srbi ratnici" - hahaha, veoma duhovito, isto kao i Spartanic, je li bre? Engleska titula "ser" je dobila ime po "srbima"? Padam od smijeha, vidi se momče da si sljedbenik Deretićevih fantazija...za takvoga avetinjaka - nema smisla da se bilo što objašnjava.
GRAĐANSKI tisnu/ću/o ti ga

16. 03. 2016 - 21:11

...asini-eve ti "SRPSKA SVIJEST":" Član 4."Smoupravnog sporazuma-Saveza crnogoraca(bez odrednice CG) i Bečkoga dvora od 1778 -pod naslovom"Crnogorci nijsu šćeli ujednjjenje sa SRBIMA"-u kojem na naškom piše:"Ako SRPSKA TERITORIJA uspje da se OSLOBODI od TURAKA(pa nabraja:Gornja i Donja Zeta i tri utvrđenja Podgorica,Spuž i Žabljak,kao i sve do ušća Bojane-kao i preo reke Zete i Sušice(znaš li đe je ova "sušica"?) Piperi,Brda i Hercegovina biće...pripojena CG"! A u Članu 5:"Crnogorci će u svojoj "Republici"(ništa manje?) uživati....i moći će slobodno prihvatiti svoju braću SRBE u svoju zemlju..."?! Da,da,"ELI OVO SRPSKA SVIJEST IZJAŠNJAVANJE KA'SRBI I ZABILJEŽENA PIPRADNOST SRPSTVU,OD KRAJA 6.STOLJEĆA(NAUČI VIJEKA-JUNCU DOVIJEKA!)"?! ALI ZNAJUĆI TE-ZAVRŠIO SI ŠKOLE KOD STRIKA I TATE (U KABINETE PREDAVAČA NA VPŠ!)-ĐE SU TI TATA I STRIC "DAVALI"DIPLOME-LJEB LJUDIMA U RUKE"(tvoja "priča" na ovaj portal-deskreptivne prijerode?)-sve od tebe moguće?! Odmori asini kotorski-odmori dani dušom!
ja zelenasu

08. 03. 2016 - 18:16

Ali Pedja Bulatovi je protiv podizaqnja spomenia kojekakvim raz.....cima i komitima koji su se borili zamislite za svoju drzavu i svoj narod.To je nedopustivo
Slava Radošu i Dragu!

08. 03. 2016 - 00:29

Radoš Bulatović je đed političara Peđe Bulatovića! Živjeće vječno Radoš Bulatović, ako se Peđa nerado sjeća patriotizma svog đeda, mi nećemo!
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:36

Kakve to ima veze ako mu je djed? vise je taj Bulatovic bio Srbin nego Pedja Bulatovic,koji ne znam ni da li se osjeca Srbinom iako za ujedinjenje.
Kuč Ora'ovac

08. 03. 2016 - 19:45

Čovječe, radilo se o dinastičkoj borbi, ti i ovaj Gradjanski odmah dižete na nacionalni nivo. Pretjeraste.
Za Kučka

23. 03. 2016 - 10:55

Momče, neuka avetinjo, nije se radilo o nikakvoj "dinastičkoj borbi" već o okupaciji i asimilaciji. Sam kralj Nikola u izgnanstvu te jasno opovrgava riječima: "Crnogorsko pitanje nije dinastičko, no naćelno pitanje male nacije i naroda". Toliko o činjenicama, koje su za tebe "prećerane", jer ti kao potomak bjelaša - ne možeš, ne želiš i nećeš da prihvatiš istinu.
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 00:35

BRAVO! OVAKVIJEMA TEKSTOVIMA SE EDUKUJE NAROD I UČI - ISTINI (KOJA JE PREČA OD SVEGA)! OVAKO SE NE ZABORAVLJAJU NAŠI JUNACI I RODOLJUBI! I NE SMIJU SE ZABORAVIT! OVAKO SE JEDAN KRVAVI (A "ZATAŠKANI") PERIOD, U OKUPIRANOJ CRNOJ GORI, POSTAVLJA NA PRAVO MJESTO U NAŠOJ ISTORIJI! OVAKO SE PAMTI OKUPATOR KRAJEM I NAKON PRVOGA SVETSKOGA RATA - I OVAKO TREBA, TOGA ISTOGA OKUPATORA, PAMTIT S KRAJA XII STOLJEĆA I NAREDNIJA 150-tak GODINA - U DOBA DUKLJE! OVAKVIJEMA TEKSTOVIMA SE "POTISNUTA U DRUGI PLAN", NAŠA DINASTIJA VOJISLAVLJEVIĆA, MORA UČINITI "BLIŽOM" I "POZNATIJOM"! TADAR ĆE PO CRNOJZI GORI BIT MANJE NEŽNAVENOSTI I LAŽI - I MANJE "nemanja", A VIŠE "BODINA"!
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:38

Takvim tekstovima se baca prasina naivnima u oci. Ovi Cg za nezavisnu CG iz istorije se prikazuju lazno kao nesrbi a Srbijanci se nazivaju Srbima da ispadne da Cg nisu Srbi,a pjesme svih cg prije 1918 dokazuju da su ne Srbi vec velikosrbi. evo pjesma Bulatovica iz perioda prije 1918> Црногорац Црногорки, Колашин, Булатовић Ибријски стр.90. http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka_prikaz.php?lng=sr&id=1285 за корист србинскому роду...и цијелом Српству поноситом...
Stanislav

08. 03. 2016 - 17:12

A cak je i Sekula Drljevic pisao velikosrbske pjesme,i ksnije bio velikosrbin dok nije dobio polzaj koji je ocekivao pa je otisao Pavelicu: http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka_prikaz.php?lng=sr&id=1306 119 стр. пјсма Секуле Дрљевића док је био гимназијалац у Сријемским Карловцима, 1900. ДОМОВИНИ, да ми живе Срби мили и међ њима дарага слога... Голуб, Сомбор, Лист за србску омладину.
Stanislave-potmetanjem muća...

16. 03. 2016 - 19:01

...stiže se, ne dalje od guzice! Nije Sekulja Drljević-otišao Paveliću radi položaja nego radi ustašstva! Zato treba reći istinu_Sekulja Drljević je prvi i potonji "takozvani crnogorac" bio minstar u vladi krvavoga skota Nikole Pašića odma poslije potopa -nestanka Kraljevine Crne Gore 1.decembra 1918 godine!!! Prije toga zagovarao "državu" poput "Srbija i Crna Gora-kasapina i grobara sa Dedinja"-slično uniji-"od vojske i carina2 ! Zajedno sa mitropolitom Joanikjem na Cetinje-na najsramotniji dan u istoriji Crne Gore Petrovića Njegoša(bez prisustva ikoga iz dinastije Njegoš!) stvorio sprdnju-buku i sramotnu-dovijeka NUČDMNE-na Petrovdan 12.srpnja.1941!!! A o drugim "JUNJAKANJIMA Sekulja Drljevića-ne treba trošiti riječi! Taj ga nije mrčio puške-a bio je zalud PRISPIO ta nemrči puška-poponježina sa slivova Tare i Morače! Da bi prvi svjecki rat proveo ležeći-ka jalova krava po arestima Mađarske-okle se dovukao poslije pada Austrije-i stavio na raspolagaje krvavome skotu Nikoli Pašiću!
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 10:52

Sekula je bio Beogradski student, nije ni čudo što je u početku bio posrbica, no kasnije, kada je viđeo velikosrbske zločine nad Zvicerima, shvatio je da niko ne bi mogao da uradi takvo zlo sopstvenom narodu, pa je malo bolje proučio istoriju, i shvatio da mi nikad nijesmo bili "isti narod". Eto, na tvoju žalost, čoek se vrnuo crnogorstvu, zato ga vi velikosrbi ne volite, jednako kao ni Kilibardu.
Slobodan Gluščević

09. 03. 2016 - 22:15

Gospodine Budisavljeviću, besramno korsitite giomile laži srpske nacističke propagande, kojih se sami Srbi stide.
"L Dabanoviću.....

10. 03. 2016 - 09:26

...u prvodu Slobolažoviću Glupavčeviću--dal znate da je Sekula Drjević bio prvi i jedini "crnogorac"-u prvu krvavu vladu krvnika Nikole Pašića-pa kad je vidio da mu je nesrazmejrna titula nagonima guzice i batalio se rabote-o kojoj je vodio računa kao i tvoji preci i ti danas? A prije miinstrovanja-zauzimao se za vojnu i carinsku(čitaj zajedničku državu)-Srbije i Crne Gore?! No muči pogani od pogani!
Slobodan Gluščević

10. 03. 2016 - 09:48

Poštovani sagiovorniče, vama izgleda nešto nije dobro? Oratite se stručnim licima za pomoć, medicina je napredovala u posljednje vrijeme, naći će se lijeka i vašoj boljci.
Kuč Ora'ovac

08. 03. 2016 - 19:50

Prestani da nas svadjaš i zlu krv unosiš! Napisa' si masu e-mailova bez smisla, gomilu loših stvari i pravo je vrijeme da staneš. Ljudi iz Kolašina i okoline znaju što je, kako, kada i zašto bilo, te treba crnogorsko-srpsko pitanje odvojiti od dinastičkih sukoba: svi znaju da su Petrovići imali aspiracije ka svesrpskom tronu na Dedinju i da nijesu uspjeli. Molim te - stop da nas svadjaš.
Јово Станисављевић Чаруга

08. 03. 2016 - 06:53

Postojalo je JOS takvih HEROJA diljem KSHS. cija glava bila UCIJENJENA zbog BORBE PROTIV KSHS , I u pjesmu su opjevani kao LEGENDARNI i postali HEROJI kod protivnika KSHS, DOBRO bi bilo da nam Marija MITROVIĆ kaze dijela ovih JUNAKA???? NJIHOVE AKCIJE itd,,,, Da li su pomagali sirotinji kao Jova CARUGA itd.... kojega je volio SREMSKI OKRUG. http://www.virovitica.net/ieNews/slike/n_18722_4.jpg
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 07:47

MAJSTORE, AJD POLAKO PUT TOGA TVOJEGA SREMA! ETO GA TEBE TAMO TAJ VAŠ "ČARUGA - ROBIN HOOD - DON QUIXOTE DE LA MANCHA"!
Dzandar

08. 03. 2016 - 08:45

MAJSTORE-Poslusajte moja braco DRAGA zasto Jova CARUGA NASTRADA ,..... ,,,,,,U DZANDARA BESE MUDRA GLAVA uhvatise CARUGU GDE SPAVAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAA
OPJEVANi junaci

08. 03. 2016 - 09:10

Zaboravih MAJSTORU i AUTORKI TEKSTA da dam ovu ISTORIJSKU EPOPEJU NADAHNUCE tija junaka DVADESETIH GODINA prosloga vijeka koje NAROD OPJEVA: https://youtu.be/zVIy6F1W5uA
OVA je BOLJA

08. 03. 2016 - 09:27

PA KAZE: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"ZANDARIJA to je MUDRA GLAVA.".................. https://youtu.be/dn3fjzwauy4 ZIVJELA KRALJEVINA JUGOSLAVIJA.-SADA bi DZANDARI hapsili ove nase DANASNJE HEROJE NE Bi MOGA MUJOVIC kupovat njiovu SLOBODU zar ne , jer bi DOSA DZANDAR iz VINKOVCI ,TUZIOC iz MARIBORI a sudac iz SKOPLJA tako CARUGE nase ne bi nogle VEZE POVATAT-ZAR NE/SADA su ZASTICENI NAZAVISNOM DOMOVINOM ZAR ne sa APSULUTNOM LIGISTIKOM ZAPADA tako da MOGU BITI NAROD i TROVATI ga kao i njiovu DJECU BEZ OTUZBE!
POLITIKA

08. 03. 2016 - 12:08

,,,,,,,, sa APSULUTNOM LIGISTIKOM ZAPADA ,,,,,,,,, ZASTITA ZAPADA proizilazi iz INTERESA ZAPADA a na BALKANU je dovoljno biti samo da si PROTIV RUSIJE i ZAPAD STITI takvu POLITIKU.Mnogosu MOTIVISANI da TAKVI LIDERI vladaju DOZIVOTNO-JOSP BROZ je ARGUMENT???
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:39

Robin HuD je HajDuk,kao i Caruga i mnogi nasi preci,ista tradicije tzv indoevropska ratnicka,svojstvena vise pravim Srbima ratnicima no Srbijancima,koji su manje Srbi od Cg.
Slobodan Gluščević

09. 03. 2016 - 22:33

Budisavljeviću crni, što to zboriš, kakav je to rasizam?
Kuč Srbin

08. 03. 2016 - 19:52

Prestani Gradjanski, dosta trovanja.
daxi

08. 03. 2016 - 07:40

...
daxi

08. 03. 2016 - 10:32

đe mi je komentar??? što krijete činjenice ??' jesu li ova dvojica koknuli boškovića na Cer pa posle izazvala nesreću u Tomaševo ??? jesu li pekli zive ljude u Sjerogostu??? rezali na čelo SHS??? budimo malo objektivniji. 70 % rovčana je bilo za zajedničku državu pa su sad oni ludi i izdajnici a ova dvojica kabadahija i pogubljenih ljudi junaci ?? malo mozga prilikom pisanja ne bi škodili
bulat

08. 03. 2016 - 08:30

Gospodine Cimesa. skromnost rovackog postojanja , stradanja i zrtve za svoju zemlju i crnogorski krs najljepse je zabiljezena takodje na kamenu sjecanja u Rovcima na kojem pise " OVO NIJE GROBNICA , OVO JE KOLIJEVKA BUDUCIH GENERACIJA" Zahvalnost na podsjecanja gospodine Cimesa , S postovanjem- rovcanin
sads

08. 03. 2016 - 08:42

Poziva se na CKL, eto ozbiljnosti
CKL

12. 03. 2016 - 13:21

Originalni dokument je objavljen u tom listu, nije autorski tekst.
Sava

08. 03. 2016 - 08:44

Za Gradjanskog Njegoš je,znači,veličao i volio "okupatore" svoje zemlje i želio da i on sam bude okupator? Šteta što "građanski" nijesi živio u doba Petrovića da ih neznavene malo podučiš istoriji Crne Gore. Biće da je neuki Njegoš nije znao.
Deki

08. 03. 2016 - 09:58

Sava, tako pametno zboriš kao da iz tebe govori Sveti Sava!
nevjerovatno

08. 03. 2016 - 21:05

Znaš li ti kad je živio Njegoš, a kad su se pojavili komiti? Uzmi, pročitaj nešto.
nevjerovatno

08. 03. 2016 - 21:05

Znaš li ti kad je živio Njegoš, a kad su se pojavili komiti? Uzmi, pročitaj nešto.
Slobodan Gluščević

09. 03. 2016 - 22:37

Śale, nešto si pobrka
Deki

08. 03. 2016 - 09:32

Kolika je snaga srpske asimilacije i posrbljavanja Crne Gore, najbolje govori ovaj primjer. Časni i hrabri crnogorci Radoš i Drago Bulatović sigurno se prevrću u grobu kad im više od pola plemena Bulatovića danas srbuje i četnikuje po CG.
Stanislav

08. 03. 2016 - 15:31

stvar je bas obrnuta,jer vi pristalice Nikole vezete za etnicko crnogorstvo cega tada nema,vec pocinje tek od 1945 polako,i postepeno. Dokaz da su se Bulatovici osjecali Srbima prije 1918. citajte ovje: https://www.facebook.com/267811146719303/photos/pb.267811146719303.-2207520000.1457442713./564836627016752/?type=3&theater
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:42

uOSTALOM kOLASICNI NIKADA NISU BILI cG DOK SE cG NIJE PROSIRILA NA TE teritorije pa su Brdjani pretoceni u Crnogorce. a i sami Cg su nastali od Zecana i Hercegovaca sv Save. Perovicev predak je iz Mostara nor dosao.Petrovici iz Bosne,pa preko planine Njegos u CG...sada je i ta planina u satsvu cg.Cijel Katunska nahija je nastanjena Hercegovcima zato jei nestalo zetsko ime u cg.
Zanimljiv si

08. 03. 2016 - 21:06

Aj molim te citiraj kakvu knjigu. Fejsbuk i Vikipedija su ti literatura, hahahah.
Za Stanislava

23. 03. 2016 - 10:48

Etnički Crnogorci pod tim imenom postoje još od vremena Crnojevića, a prije toga kao Zećani, u počeku kao Dukljani ili Tribali. Dakle, situacija je totalno obrnuta od tvoje velikoserbske fikcije. Vi ste kao "etnos u Cg" stvoreni tek u 19. vijeku...zahvaljujući političkim zabludama trojice posljednjih Petrovića. Prije toga, termin "srbi", je označavao pravoslavnu raju, termin koji je nametnut još za vrijeme vaših prvih okupatora Nemanjića, a koji su svetosavski popovi koristili za manipulacije stanovništvom, ubjeđujući ih da su svi pravoslavci tobože "vernici srbske vere" (sa ciljem da se s vremenom poistovjeti vjera i narodnost - kako bi se stvorila velika srbija). Ipak, ne zaboravimo sam korijen riječi "servi/serbi" - Porfirogenit je jasno objasnio značenje te riječi...zna se veoma dobro da to ime nikad izvorno nije bilo etnonom, već samo naziv za socijalni status odnosno vaše vijekovno zanimanje.
Vlahović

08. 03. 2016 - 19:54

I nastavićemo da srbijemo, svi su nam stari tado činjeli, što bi mi drugačije od njih!
Deki dekadenca...

09. 03. 2016 - 17:32

...kad potomci onih koji su dočekali okupatore 1916 od mora do planina danas brane tu istu "okupiranu zemlju-1916"...kojoj su okupatori uz pomoć domaćih "hrabrih četa"-porušili kršćanski objekat na Lovćenu i Grob Njegošev-najveću Crnogorsku svetinju?? Ipak u toj nesreći je dobro-što ste na vrijem utekli od "četnika"-i zamrzjeli crnogorsko pismo i azbuku-i predigli na vi?
A crni Jole...

09. 03. 2016 - 22:31

A mnogi vele de je najveca Srpska svetinja a ne Crnogorska...
"L Dabanoviću.....

10. 03. 2016 - 09:20

..fiomant Bjelići frateli"-uskladi ritam jezičine i moždana? Nekako ti se ne slažu riječi:"A mnogi vele da je najveća Srpska svetinja..."? Znaš-ovo "mnogi"-asocira na na onu tvoju PAŠU na ovaj portal dana 05/07/2015-tema R.Krivokapić-Državna svojina svih građana...":" A Njegoš može biti od kojih oćeš(Jole) ali ne BOLJI od Albanaca iz Klimenta..."?!
Rastoder

08. 03. 2016 - 09:34

Onaj SERBO RASTODER je pokusao od CRNOGORSKH CARUGA da napravi NACIONALNE HEROJE PATRIJOTE itd,,,,,,????? Pa vi vidjite istinitost svih DIJELA SERBA RASTODERA koji OBUHVATA bas taj PERIOD NOVE JUGOSLAVIJE???
što će nama čika Petar,,,

08. 03. 2016 - 09:57

,,,,,,,,,,,"U jednom kolu čulo se:Ko god slavi Kralj Nikolunek pristupi našem kolua u drugom čuje se,Ne treba nam tuđi vjetar što će nama čika Petar,,,,,,,, ALI NE KAZU STO CE NAMA SRPSTVO-ne BOGOMI.
Crnogorac

08. 03. 2016 - 11:15

Slava im ,al bogomi su mnogo gresku napravio ,poslije ubistva oficira prikaci se to nasoj braci Crnogorcima ( islamske vjere u ono vrijeme ) te postradase ni krivi ni duzni ,danas ih se sjecamo rado ,no jos nijesmo doznali kø je direktno odgovoran ,ima li smo i heroje i patriote ,malo je takvih ljudi danas ,slazem se da treba podici spomenik ,da bar nesto ostane?
Sava

08. 03. 2016 - 12:23

Proglasi Dejo i Njegoša za izdajnika i okupatora slobodno. Ionako ste sa pameću davno raskrstili.
Deki

08. 03. 2016 - 12:43

Dakle Sava pitanje za tebe. Ko je veći srbin ti ili Njegoš? Odgovor je jasan. Veći srbin je Sava jer Njegoš nikad nije kročio u Srbiju, a ti Sava se ne vadiš iz BG!
veliki getsbi

09. 03. 2016 - 10:52

Deki, ti ovog Savu gore grdno napade. Pa da mu malo pripomognem. Ispričaću detalj o prvom susretu Njegoša i Matije Bana na Cetinju u martu davne 1848 god. A znaš sigurno ko je bio Matija Ban (između ostalog bio je i prvi veliki Srbin-katolik, a i danas na uspomenu na njega jedan dio Beograda se zove "Banovo brdo") Tom prilikom pored ostalog Njegoš kaže Banu: "Mi ćemo kao dva čista Srbina razgovarati se sa srcem na dlanu (...). Ja zadržavam Crnogorce od grabeža na austrijskoj strani, jer su nam tamo sve sama rišćanska braća; ali na strani turskoj moram često zaklopiti oči i dati im oduška. Jeste dobro kad se ograniče na Turadiju; nu eto muke kad se pokrve sa rišćanima! I to će tako trajati dokle god se ne iselimo iz ovih krševa. A da bi se mogli iseliti treba najprije da se Srpstvo oslobodi i ujedini. Ja bih tada u moju Pećku patrijaršiju, a knjaz srpski u Prizren. Meni duhovna a njemu svjetovna vlast nad narodom slobodnim i ujedinjenim". A Ban: "To je gospodaru i moj zlatni san".
veliki getsbi

09. 03. 2016 - 21:16

Da dodam ovoj priči koju svjedoči sam Matija Ban nešto vezano za pomoć Vladici i CG od strane Srbije i Rusije.Drugi susret ove dvojice zbio se sledeće 1849 god. Tom prilikom Ban je predao Njegošu poklon iz Srbije od 2000 dukata. Njegoš je primio, pa je Banu rekao: "E moj gospodine Matija nije li ovo žalosna sudbina da junačka CG mora živjeti od milostinje? Ali srpski novac najdraži mi je;čini mi se kao da ga desna ruka premeće u lijevu. Srbija ga daje od srca. Za nj ništa ne traži do bratsku ljubav; a što je najglavnije nikada nas ne ponižava.Ja odavno želim da pohodim Srbiju pa Sjedinjene države Sjeverne Amerike". "A što biste tamo?" "Što bih "-odgovori "Slobodnoj CG priliči samo da od slobodne države kao što je Amerika primi pomoći, kad već bez nje ne može biti"."A zar vam je ruska pomoć teška?" "Rusiju volem; ali ne volem da mi se svakom prilikom daje osjećati cijena te pomoći. Ja, gospodar CG pravi sam rob petrogradskih ćudi. To mi je dodijalo pa hoću taj jaram da zbacim".
Za malog Getsbija

23. 03. 2016 - 10:42

Getsbi bre, veoma dobro znamo da je tvom ljubljenom i "premudrom" pjesniku te fantazmagorične snove od rane mladosti usadio njegov učitelj Sima Milutinović, lukavi i prepredeni falsifikator istorije. U realnosti - Srbija je vaša jedina zemlja, na kraju će vam samo to i ostati, ali u njenim prirodnim granicama iz 19. vijeka, znaš i sam kako se zvao taj pašaluk ;)))
Deki dekadenco...

09. 03. 2016 - 17:33

...a đe si ti kraka-i koje si pasmine i vjere?
Jole....

09. 03. 2016 - 22:36

Čuvaj ta .......a po Vrmcu za drugo i nisi.
Slobolažoviću danu de...

10. 03. 2016 - 18:22

.....moja se rabota vidi i bijeli po Vrmcu- ti i tvoje sestrice i braća po materi bogu vala -uz znaku horoskopa tvog blejanja -tražeći soli-te sam ti je uskratio-nenamjerno! Obetavam ti- ujutro ćeš čim svane dobiti dozu soli da ....
nn

08. 03. 2016 - 12:41

Zaslužili su spomenik...
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:27

poginuli su za velikosrbsku dinastiju Petrovica pa se i ja slazem da i njima treba spomenik
nn

09. 03. 2016 - 22:34

Predlažem da spomenik prikazuje akt njihove beskompromisne borbe prsa o prsa s brojčano nadmoćnim srpskim okupatorima
Stanislav

08. 03. 2016 - 13:33

Nema govora o srpskoj okupaciji jer su se i Cg tadasnji svi osjecali Srbima. Razlika je bila samo u tome sto su jedni lojalni Petrovicima a drugi svesrbskom ujedinjenju sa cijenom gubitka lokalne dinastije. A Bulatovici su se osjecali u Cg cg Srbima: Црногорац Црногорки, Колашин, Булатовић Ибријски стр.90. http://www.biblioso.org.rs/digitalna_zbirka_prikaz.php?lng=sr&id=1285 за корист србинскому роду...и цијелом Српству поноситом...
Stanislav

08. 03. 2016 - 13:34

LJUBOMIR BULATOVIC "Omladino, nado mila, i uzdanje roda svog, de rasiri laka krila, lati maca plamenog. Sa LOVCENA i AVALE, gdje slobode sija zrak, haj, poleti zagrljena i rastjeraj gusti mrak!... Kazi sv;jetu SRBA IMA, jos DUSANOV zivi soj, sto ce platit' dusmanima, po zasluzi njihovoj..." ("Cetinjski vjesnik", 5.oktobar 1912) http://forum.srpskinacionalisti.com/viewtopic.php?f=6&t=21626&start=0
bulatovic

08. 03. 2016 - 17:29

DJILAS , PROCITAJ DJILASA, BESUDNA ZEMLJA I ISPOVIJEST NJEGOVOG OCA. INACE KOMANDIRA POHODA NA ROVCA I ROVCANE I ZBOG CEGA . NO TVOM OSJECAJU I KAKO SU SE BULATOVICI OSJECALI I TADA I DANAS U NACIONALNOM SMISLU, NEMA GRANICA OSJECAS LI SE STNISLAVE OSJECAS. I TO KAKO. KAKO SI SE USPALIO I DANAS BI IZGLEDA PO TVOM OSJECAJU PO ROVCIMA PROSLI KO OD 1918 - 1929 .
Stanislav

08. 03. 2016 - 13:37

http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/bosanska_vila/1903/06/b011-12#page/15/mode/1up
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:24

mozete slobodno da klikcete minuse do iznemoglosti ili dokle vas placaju,ali cinjenice o srbskoj svijesti Crnogoraca prije 1918 ne mozete nicim da izbrisete ma koliko pisali o srbma i cg i srbskoj okupaciji...
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 14:42

STANISLAVE --- NEMO' NE OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA)??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 15:07

STANISLAVE --- NEMO' NE SLUČAJNO OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA)??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE!
GRAĐANSKI

08. 03. 2016 - 15:19

STANISLAVE --- NEMO' NE SLUČAJNO OSTAVIT BEZ ODGOVORA (NAVEDI TAČNO I JASNO - CITIRAJ I POBROJ): ĐE JE TA SRPSKA SVIJEST, IZJAŠNJAVANJE KA' SRBI I ZABILJEŽENA PRIPADNOST SRPSTVU, OD KRAJA 6 STOLJEĆA (OD DOLASKA SLOVENA NA OVE BANDE) DO SVETOGA PETRA CETINJSKOGA I ZA SVO NJEGOVO ŽIVOTNO DOBA (ZNAČI - DO NJEGOŠA)??? AJDE, SAD - DA TE VIĐU I VIDIMO, POŠTO SI TAKO ŽNAVEN I SAMOUVJEREN!!! ČEKAMO TE I TO UZ DOKUMENTOVANE ČINJENICE!
Stanislav

08. 03. 2016 - 16:44

vidim da te uhvatila histerija,ali imas iznad opsirnije,linkove,a ovdje samo Balevica stavlja,on je prije Njegosa bio: 4. Становници Црне Горе су сви славено-српскога народа и православно-источног благочастљивог исповеданија. http://www.njegos.org/past/balevic.htm 29. јула 1757.
Balević nije bio Srbin!

08. 03. 2016 - 18:32

Slagao si za Balevića, on se potpisao kao ALBANO-CRNOGORAC IZ BRATONOŽIĆA!
Crvena stijena

08. 03. 2016 - 19:57

Nije istina, Srbinom se zvao, potpisivao i osjećao.
Za Stanislava

30. 03. 2016 - 14:39

Možeš i ti Stanislave očajnički da izmišljaš vještački stvorenu "srbsku svijest u Cg", ali budimo realni, koliko god tona falsfikikata si ti sakupio, imaj na umu da ni mnogo lukaviji asimilatori od tebe nijesu uspjeli da posrbe naš narod sa vašim podvalama i manipulacijama.
veliki getsbi

08. 03. 2016 - 13:41

Pročitali smo.Možemo prihvatiti ili ne prihvatiti iznijete fakte kao tačne ili netačne. Ništa više. Najbolje da komentariše svako za sebe, da dosoli, pobiberi ili zašećeri - kako se kome sviđa. Isto tako da svako za sebe ocijeni dali su protagonisti i akteri ove priče na pravoj ili pogrešnoj strani istorije. A to će onda ovisiti od ličnog shvatanja, ubjeđenja, viđenja i najvažnije od ličnog poštenja svakog pojedinca. Na kraju - dozvolite da se izjasnim o samom članku (ovo bi bilo moje mišljenje i apsolutno je nevažno): Članak je i s p o d svakog nivoa! Čak mnogo niže u poređenju sa raznoraznim pisanjima koja ciklično iskaču na ovoj poziciji na Portalu. To bi bilo to.
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:27

Interesantno kako svi autori ovdje slicajno izaostave da navedu da su se svi tadasnji Cg osjecali Srbima i da i zelenasi to sjedinjenje ne zovu srpskom vec srbojanskom okupacijom! Tu se ogleda nepostenje nepostenih. Evo kako Cosovic pisuci o kapi u cg,dokazujuci da ranije nije bilo ocila,sjecka Morgana koji u vezi kape spominje Kosovo,krv,osvetu... POVECANIM SLOVIMA PISEM DIO KOJI COSOVIC NIJE NAVEO A MALIM KOJI JE CITIRAO: NA GLAVI JE MALA CRVENA "KAPA" OIVICENA CRNOM BOJOM, CIJI JE SASTAV BOJA SIMBOLICAN, POSTO CRVENA BOJA OZNACAVA KRVAVU BITKU NA KOSOVU POLJU, A CRNA IVICA TUGU ZBOG MOCI KOJA JE IZGUBLJENA U OVOJ BICI. Na vrhu kape je zlatni vez, koji predstavlja jednu zvijezdu i dugu: SRECNU CRNOGORSKU ZVIJEZDU I MOST PREKO NEBA DO PONOVNOG OSVAJANJA MOCI KOJA JE IZGUBLJENA NA KOSOVU. (Kamilo Morgan, Crna Gora, CID, Podgorica, 2004, strana 23)i 24. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204661149986413&set=a.10204661140946187.1073741938.1165519768&type=3&theater http://porta
Stanislav

08. 03. 2016 - 15:39

http://portalanalitika.me/clanak/220605/kako-su-cetiri-ocila-importovana-u-crnu-goru-1918-godine
Za Stanislava bre

23. 03. 2016 - 10:36

Interesantno je kako ti Stanislave konstantno lažeš sam sebi, čak vjerujući u to. Crnogorski Zelenaši se nikad nijesu smatrali "srbima" a okupaciju su nazivali "srbskom" a ne "srbijanskom" - pritom ne mislim na izdajnike zelenaškog pokreta kao što su bili J. Plamenac, N. Radović, S. Vuletić i njima slični. Za njih je i Krsto Popović napisao da su nas izdali, no još je važnija činjenica da je u umrlici brigadira Mijuškovića definitivno navedeno posrbljavanje, a i naš Ivo Jovićević jasno navodi da Srbi samo gledaju kako da podvale nama Crnogorcima (na sve moguće načine). Crvena boja naše kape nema nikakve veze sa Kosovom, to je izmišljotina koju je Njegošu podvali njegov lukavi i prepredeni učitelj Slima Milutinović, niko od našeg naroda nije se borio na Kosovu osim u vašoj mitomaniji.
Stanislav

08. 03. 2016 - 14:16

opsiran komentar na ovaj tekst https://www.facebook.com/267811146719303/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/564836627016752/?type=3&theater
bulat

08. 03. 2016 - 17:54

Sa svih strana su vojska , zandarmerija i Narodna garda udarili na malo i nepokoreno pleme, zatvoreno u gudurama. Ono se naslo usamljeno , pred silom kakvu nije poznalo u proslosti . Artiljerija je kao vjezbajuci se rusila seljacke pusnjace I razgonila narod I stoku po sumama I urvinama. Rovcani su se sem malog broja predali sili . Otpor je bio skrsen .. S ROVCANIMA JE POSTUPLJENO I SUROVO I UVREDLJIVO KUCE SU IM POPALJENE, POPLJACKANI SU I PREMLACENI NASUMICE .ZENAMA SU ZAVEZIVALI U SUKNJE MACKE , PA OVE SIBALI STAPOVIMA STARICE SU JAHALI I BILI IH I GONILI DA IH PRENESU PREKO RIJEKE NA DJEVOJKE SU NASTRALI IMANJE I CAST I PROSLOST - SVE ROVACKO BILO JE ZGAZENO. NI MOJ OTAC NIJE MOGAO IZVRDATI DA NE UCESTVUJE U POHODU NA ROVCA......... Milovan Djilas " Besudna zemlja" strana 93, 94,95.96,.
Stanislav

08. 03. 2016 - 18:57

Ok samo mi reci kada Rovcani prestaju biti Brdjani i postajuCrnogorci? Dakako sirenje Crne gore na taj kraj. A i takvo crnogorstvo je bilo velikosrbsko,tako date zagrebacke falsifikate o Srbima i Crnogorcima pricajte nekome drugome.
Za Stanislava bre

23. 03. 2016 - 10:30

Falsifikati su vaši Beogradski, Zagreb nema ništa sa nama Crnogorcima, Rovčani su pleme a ne narod, Brđani su većinom odnarođeni Crnogorci koji su bili pod Osmanlijama, zato su pali pod uticaj Spc - koja se konstantno dodvoravala Sultanima, zato su i dobili upravu nad pravoslavnom rajom na okupiranim područjima pod Turcima, što im je omogućilo posrbljavanje, odnosno ubjeđivanje neukog i nepismenog stanovništva da su tobože svi pravoslavci "sve sami srbi". Eto tako ste vi stvoreni u Cg, i preko Drine. Prema tome Stanislave bre, svoje svetosavske bajke možeš da pričaš nekome drugome, ali nama Crnogorcima ne možeš ;)))
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:36

Priznanja Dobrice Ćosića: „Laž je srpski državni interes“ Posted on april 5, 2013 by Crnogorska pitanja Dobrica Ćosić, „otac srpske nacije“: -„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“ -„Srbe je toliko puta u istoriji spašavala laž…“
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:37

Crnogorci inače imaju potpuno zasebno istorijsko i etnogenetsko nasljeđe u odnosu na Srbe. Preci Crnogoraca bili su Polapski Sloveni: Veleti i Obodriti (Abodriti), odnosno Ljutići i Bodrići te još neka manja plemena iz Pomorja i sa ostrva Rujana (Rugen). Naselili su oblasti savremene Crne Gore najranije krajem 5. vijeka, u toku cijelog 6. i najkasnije početkom 7. vijeka, da bi u toku 10. vijeka oformili svoju prvu nezavisnu državu Duklju. Nazvali su se Dukljanima prema staroj rimskoj provinciji i gradu Doclea (Dioklitia ili Dioklija). Prvi Sloveni miješali su se sa starośediocima – ilirskim Docleatima, Keltima i rimsko-grčkim naseljenicima. Svi oni su učestvovali u etnogenezi današnjih Crnogoraca, čitav vijek prije dolaska Srba i Hrvata (7. vijek).
ja lično

09. 03. 2016 - 13:35

imaš li i jedan dokaz za ovu tvrdnju ? ikakav ozbiljan autor da li ovo prihvata ? misliš li stvarno da je moguće da se na par stotina km2 oformi zasebna oblast na Balkanskoj vjetrometini i da je ona 20 % a ne 100 % kao što tvrdiš različita od susjednih srba i hrvata. za tebe je Deretić malo dijete. niko ozbiljan nema drugačije mišljenje osim onoga da su na balkan stigle osrednje grupe slovena pomiješale se sa malobrojnim starosjediocima .od njih su nastali današnji hrvati slovenci i srbi . sve ostalo je izvedeno iz ove mješavine. niko nema pravo da današnju CG negira ali ne treba Crnoj Gori kvazi istorija
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 18:13

Imas li ti ijedan dokaz da si Srbin posle vladavine Turske nad vama ej 500god ,ocito nisi cuo za ,,prvu bracnu noc ,,i sta ima da pricate,gde je cara Lazara cerka Olivera sahranjena i za koga je bila udata.Napisi mi iz kojeg je razloga udata za Bajazita i necu vise da pisem o vasoj nesreci budite sta hocete ,pustite CG i Crnogorce na miru ,dosta ste joj zla nanosili.NIJE VISE ONA CRNA CORA KOJU STE MATLETIRALI I NEKOLIKO PUTA UNISTAVALI .CRNOJ GORI VISE NE MOZETE NISTA ,BUDITE NORMALNI GRADJANI CG.
ja licno

09. 03. 2016 - 22:19

Ako nista imam dokaz dnk porijekla koja su radjena u zadnje vrijeme po kojima je uticaj J gena ( turskog) na teritoriji srbije na slicnom nivou kao i u cg .price o bracnoj noci znaci ne piju vodu i mozete ih objesiti macku o rep.polapski sloveni su cista fatamorgana kvazi naucnika rotkovica i druzine.bokser poppvic i sl.akademske velicine
SLOBODNA CRNA CORA

11. 03. 2016 - 12:25

Ta istrazivanja su narucena i lazna,prihvatili biste vi sada da ste i Kinezi ,samo da bude suprutno.
ja lično

12. 03. 2016 - 08:32

eto sad i naručena dnk analiza. e pa šta se radi. a vijorili ste skoro na ovaj portal i slavili kvazi Ćosketovo istraživanje dnk na 404 stanovnika CG po kojem on izračuna da u cg nema slovenskog gena ( iako se zeznuo debelo u objašnjejnju) a sad istraživanja u srbiji koja možeš naći na mnogim inostranim sajtovima nijesu tačna . pa već imaju hiljade pojedinaca koji su se podvrgli ovakvim analizama i slika je već dosta jasna. vi radite sve i tražite i najgluplje dokaze samo da ne bi bili slični srbima. izmišljate nekakve polapske slovene koji su se direktamente zaputili u tri brda preko pola jevrope i tu stvorili civilizaciju sa 5000 ljudi . ko da su maje i inke...
Ti Lično

23. 03. 2016 - 10:21

Jedini koji ovđe izmišlja si ti lično, kao i Jole, Stanislav i ostali tvoji drugari ovđe. Naši preci jesu Polapski Sloveni, koji su se mješali ovđe sa Ilirima i Keltima. Dakle, mi ne moramo tražiti ništa više da bi se više razlikovali od vas Serba/Serva, jer već imamo mnogo razlika, kako genetskih, tako i antropoloških, kukaj ako ti smeta, ali to ne možeš promjeniti.
Kiki-riki SLOBODNA profesijo..

16. 03. 2016 - 14:16

..u skrnavljnju osobenih genčića! A đe bi-jer,evo pet godina doc.dr. M. Ćosović-obrazlaže"Ta istraživanja su naručene i lažna-s'kojim se ti/vi dičite-ka da ste boga za muda ufatili- kada vas Ameri tebe prajduju-podatcima o SRBIMA?! Ali omače se doci-pa ti ga bači ka asinus materi? Bridi-srbi-češao se ne češao-faca ti zbori od kojih si BOVI...SLOBODNA jedina profesijo-pogodna za samare i jarmove-zarad potreba "za razvoj poljoprivrede na Balkanu"-ka ti preci-kukala vam majka-što se ne izmakoste-no vas gilićalo i prijalo-pa sada bljujete ka mačke kad se prežderu ribica skočica-skakavica? Ka onaj "samoupravni sporazum-s'Bečom"-član 3:" Ako SRPSKA TERITORIJA(preko reke Zete i Sušice)uspije da se oslobodi od Turaka:Gornja i Donja Zeta(Crnojevića turskije slugu)-uz utvrđenja Podgorica,Spuž i Žabljak i sve do ušća Bojane+Piperi,Brda i Hercegovina biće "cijeli u komat" sa Crnogorcima-uz član 5:"..će slobodno prihvatiti SRBE sa "SRPSKIJE TERITORIJA 49 odnosno 66 god-prije Sima i Ilije!
ja lično

17. 03. 2016 - 12:13

ako te ja išta razumijem crko. koji ti je ovo jezik , šta je ovo ??? opismeni se pa razmisli šta želiš da kažeš ili daj nekom da ti prekuca to časom...gena J nema kod serba više nego kod CG pa ti crkni. da su turci htjeli mogli su na CT da izađu za dva dana kad im padne napamet al niesu bili ludi da se jure sa njima . kozi čizme obuj i ajd polako uz glavicu
Ti Lično

23. 03. 2016 - 10:16

Evo opet ti avetinjo pljuješ po svemu što je crnogorsko, dokazujući svima da nijesi nikakav Crnogorac. Lažeš sam sebi jado, zaludu ti sve, kao i tvojim drugarima Joletu, Barjaktaru, Stanislavu i ostaloj Ristovoj kompaniji.
Ti Lično

23. 03. 2016 - 10:24

Rotković je istoričar a ti lično si niko i ništa, po ovome tvom "mačku o rep" zaključujem da si ti onaj jado sa fejsbuka poznat kao Miloš Đukanović (nekim čudom prezimenjak Milov)...Polapski Sloveni su istorijska činjenica momče, genetika i antorpologija potapaju sve tvoje kvazi-istorijske teorije, pozdravi čiča Deretića, propadoše vam svi planovi ;)))
V ' LAŽNI GRAĐANSKI-SLOBO...

16. 03. 2016 - 11:27

...čuli jesmo-doživljeli nijesmo da su u nama našli AMERIKANCI-onije vašije 104% od mogućih 100% Tursko-Arbanško-Vlaško čobanskih zapadnoerecgovačih i Anadolskih pragenića! Izgleda naše "nevjeste ležale" sa Turcima-a vaše BABE DARODAVKE -prašile i oprašivale se na "daljnske KOČANJE-raštanja" i rađale tost vas crnogorce"-te vam /u/teraše njihove gene- ovi Ameri?! Što pojasni i potvrdi Crnogorska naučnica mr S.V. sa PMF-Univerze u Pod Goricom-da opiti nad vama rađeni izravno u Podgorici-nisu bili ZALUDNJI-niti odraz zahtjeva povijesti-socijologije ili politike! Nego zarad i iskljuvo,za obezbjeđenje "RAVNOMJERNOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA BALKANU"-ZAŠTO STE PLANIRANI VI POTOMCI PROVJERENIH POLJOČOBANA OD ANADOLIJE DO BALKANA?! U svakom slučaju-ovi planovi se ne odnose na CRNOGORCE iz CRNE GORE PETROVIĆA NJEGOŠA!!! Preporuka:budite normalni-i brez ovega "TOST"-dosta su i vaši preci bili "T-orinaši...!
Ima ima- da smo SRBI..

17. 03. 2016 - 08:51

...u one nalaze Amerikanaca -koji govore da niti jedan od onih 179 Srpskih ispitanika(kad i vi tost crnogorci-404 ispitanika)-nije imao turskije,arbanaškije i drugije gena- pestokupljavina od Anadolije do Balkana-jer da ih je imao to bi vaš doc.dr M. Ćosović trčeći objavio! Ka što je neznaveno-objavio za vas da nemate ni promila CRNOGORSKIJE GENA-PRAGENA! Ali zato imate preko 104%(od mogućih 100%) onije pestokupljavinskije od Andolije do Balkana u količinama= Turski(9,2%)+Arbanaški(27%)+Ilirskovlaški(29,2%)+ Keltski(9,4%)+ Vlaškij (29,2%)! I MALO je ČUDNO-mi 500 god. "rađali se u prvoj bračnoj noći"-a vi TOST CRNOGORCI-bez promila crnogorskije genčića-rađale vas BABE DARODAVKE sa Turskim,Arbanaškim i drugim pestokupljavinskim genima?! Da oprostiš-babe vi prašio-oprašivao VETAR-pa se vi RAĐALI na daljinski ka TURSKE TV serije- koje su preplavile NDMNE?! A ova udaja(zbog seksa)-NIJE,NIJE TURČENJE CRNOJEVIĆA-zbog guzica! Da oprostiš a izvineš Ture naše malo sa primorja-osamareni asini?!!
Za neukog Joleta

23. 03. 2016 - 10:18

Joleta bre, mi Crnogorci nikad nijesmo bili "srbi", niti ćemo to ikad biti, koliko god tebi smetala ta nepobitna činjenica, a što se tiče genetike, bolje da se ne hvataš za slamku spasa, jer naša genetska mješavina se vidljivo razlikuje od vaše (koja je većinom osmanlijska)...tako da ti izrugivanje ništa ne pomaže tost avetinjo ;)))
SLOBODNA u prevodu LAŽOVČINO!

17. 03. 2016 - 20:05

...kako ti se dopada moj komentar-na tvoje pitanje:"Imaš li ti i jedan dokaz da si Srbin poslije..."? Tako ti đeda i njegovih djela i onoga ĐENERAL-MAJORA sa "vašega kamina kućnoga" -te bijaše 13.jula.1941 na Brajiće-đe nagrdiše Talijane-ela pogledaj moj komentar(dolje) pod naslovom:"Ima ima-da smo SRBI--datiran 17.ožujka.2016 u 08:51 uru..Javi se bolan ako te jopet zaS R B I-da ti samar promenimo-da te više ne češka-žulja ispod tamo od njega i ispod njega?! Poitaj potomče koje su rađale babe darodavke-koje je OPRAŠI-VO na daljinski-brez i jednoga promila Crnogorskije gena-ali zato je "prašek"oliti VETAR učino svoje pa se rađaste vi potmci sa preko 104% pragenčića-kenjčića i Turaka i Arbanasa i Ilira i ostale pestokupljavine od Anadolje do Balkana-i mimo "prve bračne noći"-e bora mi i obraza vašije?!
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 18:25

Njegoševo pravo, lično mišljenje o Srbijancima i Nemanjićima Petar II Petrović Njegoš o „veseloj Srbadiji“ i „Nemanjama“ (1843) „Ada čoče, Božija ti vjera, znam ja tu veselu Srbadiju, no kud su joj ti sinovi junaci bili, dok joj nije Bog dao Karađorđa. Ta vi svi tamo fastate jednoga njega junaštvom; a kad vi Bog njega uze između vas, a vi sve sunovrat u turski jaram opet! No kršina i siromašna Crna Gora ne haje ni za Nemanje ni za Murate ni za Bunaparte; oni svi biše i preminuše, a Crna Gora ostade dovijeka i strašnoga suda, u svojoj volji i slobodi; a to ti je u slavi“. Petar II Petrović Njegoš – S. Milutinoviću (GOLUBICA, za 1843/44, 5, 18 – 22)
Ti Lično

23. 03. 2016 - 10:26

Kvazi-istoriju imate vi, sljedbenici Deretića, Karadžića, Milutinovića, Garašanina i tome slično, a mi Crnogorci moramo još dugo obnavljati istoriju zahvalujući vašim falsifikatorima i našim domaćim veleizdajnicima. Dokazi za našu narodnosnu zasebnost postoje još od stare Duklje, koliko god ta činjenica tebi smetala...mješanja je sigurno bilo, no to nikome ne daje pravo da svojata našu kulturu i tradiciju, dakle, ni vi velikosrbi, kao ni velikohrvati i ostali imperijalni ideolozi.
SLOBODNA...ja jedino tebi ...

09. 03. 2016 - 17:47

..vjerujem -jer ti si jedan od rijetkije koji zboriš istinu-čim ZINEŠ a ti SLAŽEŠ! Ka ono da je Carigracka patrijaršija 1855-UGNJALA u svoj katalog pod rednim brojem 14."CRKVU u KRALJEVINI SRBIJI"? Nota bene u "kraljevini" koja je nastala potla ovega "kataloga"-točno 27 godina oliti 6.marta1882 godine?! E bo-stari su zborili "ko laže taj i krade-ko krade taj i šipijaje..."? I drugo-kad pišeš okolo naokolo "podrijekla v/m/aske Crnogoraca koji ste od Obadaodrtova-senca slovenskije pridošlica-konsultuj okolo toga našeg antropologa Miroslava Ćosovića-da te čudo ne snađe-ka što te snašlo u đedov perčin?
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:38

– Prvi kralj Crne Gore (koja se tada zvala Duklja) bio je Mihailo Vojislavljević 1077 godine. Prvi srpski kralj bio je Stefan „Prvovenčani“ 1217. godine, dakle 140 godina kasnije. Naziv Prvovjenčani jasno oznacava – prvi ovjenčani, prvi krunisani, tj. prvi srpski kralj. Prvi ovjenčani/okrunjeni Srbin – prvi kralj Srba. Drugijem riječima – Crnogorci su svoga kralja imali prije no što su ga Srbi imali. – Prvi srpski ustanak dogodio se, po zvaničnoj srpskoj istoriji, 1804. godine (iako je zaista počeo tek 1805). Crnogorci su daleko prije 1804. ili 1805. dizali ustanke protiv Turaka i vodili žestoke okršaje, to jest – bilo je mnogo crnogorskih ustanaka prije prvoga srpskoga ustanka. Ako su Crnogorci Srbi, kako je to moguće?
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:40

Po katalogu Carigradske patrijaršije, izdanom u aprilu 1855. godine, postojale su sljedeće pomjesne crkve sa svojom samostalnom upravom ili samoupravne crkve (autokefalne): 1. Carigradska, 2. Aleksandrijska, 3. Antiohijska, 4. Jerusalimska, 5. Kiparska, 6. Ruska, 7. Karlovačka, 8. Sinajska, 9. Crnogorska i 10. Crkva u Kraljevini Grčkoj. K ovima imaju se dodati od novijega doba: 11. Sibinjska, 12. Bugarska, 13. Černovicko-dalmatinska, 14. Crkva u Kraljevini Srbiji i 15. Crkva u Kraljevini Rumuniji".[4] "Pri državnoj samostalnosti Crne Gore, i crkva u njoj, kojoj je poglavica u isto vrijeme bio i gospodar zemlje, smatrala se samostalnom u svome ustrojstvu i unutrašnjoj upravi, kao što je samostalna i danas. Samostalnost Cetinjske mitropolije priznala je i Carigradska patrijaršija".[5]
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:42

U periodu od 1183. do 1189. godine raški župan Stefan Nemanja uspio je, posredstvom brutalne i beskrupulozne vojne sile, okupirati Duklju i potčiniti je Raškoj. Nakon što je Nemanja okupirao Dukljansku kraljevinu, naziv Duklja, kao i etnonim Dukljanin, sistematski su potiskivani, i uskoro su u potpunosti bili zamijenjeni zetskim imenom. Taj je proces bio motivisan kako vjerskim tako i državno-nacionalnim razlozima – nakon što su razorile skoro sve dukljanske gradove, srpske vlasti su nastojale da u potpunosti izbrišu svijest o etničkoj pripadnosti i satru državnu tradiciju Dukljana. Međutim, zbog svog specifičnog položaja, Duklja/Zeta će čak i u sastavu Raške biti zemlja sa znatnim stepenom autonomije.
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:43

Zeta vraća nezavisnost oko 1360. godine, pod drugom poznatom istorijskom crnogorskom dinastijom Balšića. Do 1451. je Zeta opet bila pod vlašću srpskih despota iz Smedereva i cara Dušana (Stefan Uroš IV) koji je u krvi ugušio pobunu zetskih plemića koji su se borili za nezavisnost. No, ta je srpska vlast bila osporena, te konačno i potpuno zbačena 1451. od strane Crnojevića, moćne porodice iz planinskoga dijela Zete, između planine Lovćen i Skadarskoga jezera koji se nazivao Crna Gora. Nakon što je zbačena srpska uprava, trajno će se ustaliti novi naziv za Zetu – Crna Gora. Ime Crna Gora (starotalijanski Montenegro) po pisanim dokazima se prvi put spominje još u vrijeme države Zete 1296. u jednom spisu u Manastiru Sv. Nikole, a oko 1430. nazivi Crna Gora i Crnogorci su u opštem korišćenju.
SLOBODNA....

09. 03. 2016 - 07:12

Kako je Ivanbeg nazvao svoju državu-i kako je istorija zapisala da se zvala? I gle čuda nad čudima ubazda Lažovčina u SLOBODNOM prevodu bleji: "Crna Gora se prvi put pominje još u vrijeme države Zete 1296 u jendom spisu u Manastiru Sv.Nikole..."? SLOBODNA Slobolažoviću Glupareviću-a kako se zvala država koja bijaše stvorena(okupatori) od planina pa do mora od 1189 do 1360 godine-oliti 171 godine! Ako su Balšići vazali Nemanjića vladali Zetom od 1360 do 1421-ko je vladao Zetom od 1421 do1451? Ako su na vlast došli u Zetu Crnojević 1451-koje taj"kum" te je ubačio u opštem korušćenju naziv Crna Gora i Crnogorci-oko 1430 godne? Ajde ubazdo od ubazde lani!
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 18:20

Obično se misli da se radi o četiri ćirilična slova S, kojima se pripisuju razna pogrešna značenja, najčešće „Samo Sloga Srbina Spasava“. Ta „slova S“ u stvari potiču od četiri vizantijska slova beta: „Basileus Basileon Basileuon Basileusin“ (Βασιλεὺς Βασιλέων Βασιλεύων Βασιλευόντων), u značenju:“Car Careva Caruje (nad) Carevima“, što se odnosi na Isusa Hrista. Stefan Lazarević je samo preuzeo vizantijski grb – jer je Vizantija nekada gospodarila Srbijom – i nazvao ga srpskim. Dakle, četiri ocila su simbol koji su Srbi kao sužnjevi dobili od svojijeh gospodara! Isto kao i trobojku, koju im je SULTAN ODREDIO SVOJIM UKAZOM. Srbija je i dvoglavog orla primila od Vizantije, dobijanjem titula od Vizantijskog carstva – još je Stefan Prvovjenčani od vizantijskog cara dobio titulu sevastokratora, a Stefana Nemanju je na mesto velikog župana postavio vizantijski car.
SLOBODNA....

10. 03. 2016 - 10:37

...a što je sad istina? Eli ono da ti znaš samo za Austrijansku pokrajinu Kraljevinu Srpsku sa početka 19.vijeka-ili ovu oko koje PAŠAČIŠ i spominješ Stefana Lazarevića-mora da se taj na "srpskome nebu" pojavio neće potla vašega ABlejanja kontrarevolucije-1989 od Vardara do Triglava-pogani ubzađele od ubazda svije boja lakova,nacija,vjera...!
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 18:21

Porijeklo crnogorskoga orla je drugačije. On nije preuzet od Nemanjića, kao što se to ponekad može čuti. Naime, u vrijeme dinastije Crnojevića u Crnoj Gori grb je predstavljao zlatni dvoglavi orao, sa krunicama na glavama. Može se opravdano pretpostaviti da je Ivan Crnojević preuzeo grb (dvoglavi orao) od albanskog velikaša Skenderbega (Đurđa Kastriota), poslije njegove smrti (17.01.1468), izražavajući tako feudalni legitimitet prema Skenderbegovim teritorijama, jer je Skenderbegova sestra Marija bila majka Ivanova. Crnogorski dvoglavi orao, kome je kasnije dodat lav, ostaje, sve do okupacije Crne Gore od strane Srbije 1918, trajni državni grb koji se javlja i na državnijem pečatima („Mohur vse Cernie Gori“, „Pečat Crnogorskoga praviteljstvujušćega senata“). Grb Crnogorske pravoslavne crkve iz sredine XVIII vijeka sadrži dvoglavoga orla sa krunom, dvije ruke u oklopu, štit s prekrštenijem ključevima (kao i na Pečatu Vaseljenske patrijašije), sa krstom s lijeve i mitropolitskijem štapom
ja licno

09. 03. 2016 - 22:27

Dvoglavi orao izmislio albanac? O cemu ti pricas ?? Kao i ocila i orao je kod crnojevica dosao od vizanta.bas mi je skenderbeg bio heraldik i stvaralac znamenja mora da su ga i njemci od albanaca uzeli
SLOBODNA...

10. 03. 2016 - 09:12

...a ko je zamijnio velikaša ujaka Skenderbega(Đurđa Kastriota)-potla njegove smrti?
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 19:32

Dok je Njegoš bio dječak vaspitavao ga je poznati pjesnik Simo Milutinović Sarajlija. Milutinović je bio špijun i velikosrpski propagator, koji će se pokazati kao čudak i patološki lažov. Koliko je bio opsjednut srpstvom govori i činjenica da je njemačkoga prevodioca srpskijeh pjesama po imenu Gerhard uvjerio da su svi rimski pjesnici nosili srpska imena koja su pisari kasnije samo iskvarili, pa da čak u Srbiji ima i Gerharda, samo što se oni zovu Đero! Simo je u Njegošu probudio inspiraciju i klicu pjesničkoga stvaralaštva, ali je u njega usadio i nešto do tada potpuno nepoznato svim Crnogorcima – srpstvo. Slavljenje Kosovske bitke, Miloša Obilića, legenda o istrazi poturica, Dušanovo carstvo – sve je to bila Njegoševa inspiracija koju mu je Simo ulio u glavu. Njegoš ne bi mislio da je Srbin, da ga u njegovoj mladosti Simo Milutinović nije ubijedio u to.
SLOBODNA....

10. 03. 2016 - 10:24

...sve oću da te pitam"đe je zapisano da je Simo Milutinov bio "poznati pjesnik"-po čemu i kojim svojim pjesničkim ostvarenjima-možda kroz ove tvoje laži:"Simo je u Njegošu probudio inspiraciju i klicu pjesničkog stvaralaštva...."srpstvo,Dušanovo carstvo....ka ti kad zableja-zarokća ka krmača nad korito na ovaj portal-dana 05.srpnja.2015-tema"R.Krivokapić:"Državna svojina svih građana...":" A Njegoš može biti od kojih oćeš(Jole) ali ne BOLJI od ALBANACA iz Klimenta.."?! Da,da ovo su tvoje "sve ljubavi za Crnom Gorom i Crnogorcima.."? Bože orosti ličiš i na krmaču -u naletu put korita-iz ljubavi ! Odmori "crnogorac"-ubiće te sopstvena ljubav za onima za koje se moliš BOGU GOSPODU-da ti usliši snove predaka-da ovi nestanu-posebno sa "vašega mora"-kojeg su okupirali ,upravo, oni sa brda gore(Crnogorci)-a ne ovi sa "vašega mora"- civilizacije:Mlečići,Turci,Austrijani,Francuzi,Talijani,Njemci...?Ferma pogani-mnogo zaudraš na nečovještvo...!
Jole....

09. 03. 2016 - 22:42

Čuvaj te ...... po Vrmcu i ne .......i po ovom portalu tako ti Dobrice Ćosića.
Čuvam,čuvam...

10. 03. 2016 - 09:08

..uz moju izravnu ispriku-što ti ne dadoh dovljno soli-što se date zamijtetiti izravno-slušajući tvoje blejanje-uzrokovano izravnom pomnjkanju soli do norme vas bekica! Izvini-ispravit ću svoj nemar-kad je u pitanju tvoje zdravlje-moja štićenice sa plavoga Jadrana-naša bekico-oliti ovčice!
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:49

Po katalogu Carigradske patrijaršije, izdanom u aprilu 1855. godine, postojale su sljedeće pomjesne crkve sa svojom samostalnom upravom ili samoupravne crkve (autokefalne): 1. Carigradska, 2. Aleksandrijska, 3. Antiohijska, 4. Jerusalimska, 5. Kiparska, 6. Ruska, 7. Karlovačka, 8. Sinajska, 9. Crnogorska i 10. Crkva u Kraljevini Grčkoj. K ovima imaju se dodati od novijega doba: 11. Sibinjska, 12. Bugarska, 13. Černovicko-dalmatinska, 14. Crkva u Kraljevini Srbiji i 15. Crkva u Kraljevini Rumuniji".[4] "Pri državnoj samostalnosti Crne Gore, i crkva u njoj, kojoj je poglavica u isto vrijeme bio i gospodar zemlje, smatrala se samostalnom u svome ustrojstvu i unutrašnjoj upravi, kao što je samostalna i danas. Samostalnost Cetinjske mitropolije priznala je i Carigradska patrijaršija".[5]PA VI NISTE CRNI KUKAVCI IMALI CRKVU DOK SU JE CRNOGORCI IMALI 28 G PRE VAS.MORALI STE DA IDETE U CARICRAD DA SE POMOLITE .NEVEROVATNO KAKVU JE DEFINICIJU BRANKO COPIC NAPISAO
ja lično

09. 03. 2016 - 13:37

šta je to karlovačka crkva ??? gdje je ona danas ??? po čemu bi trebalo da se razlikuje od crnogorske ?? od istog nastala u isto se vratila!!!
Ti Lično

23. 03. 2016 - 10:13

Evo ga momče, opet samo dokazuješ da nijesi nikakav Crnogorac, jer nama pravim Crnogorcima je veoma očito čiji si. Crnogorska Pravoslavna Crkva nije nastala od vaše okupatorske Spc, već ima svoje korijene u Dukljanskoj Arhiepiskopiji, koja je bila starohrišćanska (prije crkvenog raskola). Kasnije je bila silom pripojena vašoj crkvi, za vrijeme Nemanjića, no nakon njihovog potopa na Kosovu, naša je crkva obnovila nezavisnost kao Zetska Mitropolija (za vrijeme Crnojevića) - bila je autokefalna i prije i poslje ukidanja vaše Pećke patrijaršije...no autokefalnost naše crkve priznata je tek za vrijeme Sv Petra Cetinjskog...i to od strane Rusa i Carigradske patrijaršije...a kasnije čak i od strane vaše crkve u Srbiji. Dakle, mi se nikako ne možemo "vratiti" onome čemu nikad nijesmo ni pripadali, okupacija nikome ne daje pravo da svojata našu zemlju. Što se tiče Karlovačke mitropolije, i oni mogu obnoviti autokefalnost nakon što Vojvodina postane nezavisna država, na žalost vas Šešeljevaca.
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:50

Fermanom turskoga sultana Mahmuda (1835) prvi put je u Srbiju uvedena trobojnica (crveno-plavo-bijela) „da se od visokog dževleta moga dade i srpskom narodu trobojnica barjak“. A sultanovim fermanom iz 1838. goda dodate su na zastavu na crvenom polju, kao simbol podaništva Turskoj, četiri zvijezde, a na plavom polju nacionalni grb. Osim toga, poznato je da je u vrijeme srpskoga ustanka bilo više različnijeh zastava (bijelo-zelena i druge)
Slobodan Gluščević

09. 03. 2016 - 22:55

Zapravio je prva trobojna zastava u Srbiji crvena-bijela-plava uvedena Sretenskim ustavom 1834. Taj ustav je pisao Srbin vjerni podanik austrijskog cara, za Carski Dvor, i ta zastava je bila namjenjena svim balkanskim Slovenima u okviru Austrijskog Carstva, tako da je Hrvati i danas koriste. Turci su Srbima dali trobojnu zastavu koja je modifikovana turska pomorska zastava (iz crveno-plavo-crvene, donja traka promijenjena u bijelu pa se dobilo crvena-plava-bijela) Tokom Prvog Srpskog Ustanka, kada se Srbi ne bune protiv Carigrada, već protiv Beograda, pobunjenici se ne koriste nacionlanim zastavama, već zastavama vojskovođa i turskim pomorskim zastavama crvena-plava-crvena.
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:51

Čak se i u srpskoj „Vikipediji“, koja je, podśetimo, u člancima o istoriji najčešće nacionalistički pristrasno orijentisana, priznaju gore navedene činjenice: „U sklopu prerastanja Srbije u državu, i postepenog osamostaljenja od Turske carevine knjaz Miloš je počeo da ističe zastavu. Protestima Rusije kod turskog Sultana, da mu zastava liči na francusku, knjaz se opravdavao time, da je zastavu isticao „samo đumruka radi“. Naravno kao i uvek uz svoje objašnjenje i izvinjenje poslao je vreću dukata Sultanu da ga umiri. Sultan je odlučio da srpsku zastavu definiše fermanom (ukazom). I tada je rekao da su srpske boje „crvena, plava i bela“. Za plavu boju upotrebljen je izraz „čelikasto plava“. Dok je ta boja poprimila krajnji raspored, u mnogome je menjana, ali su boje ostajale mahom iste.“
Slobodan Gluščević

09. 03. 2016 - 22:56

Ovo ti je tačno
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:55

Svako ko nije velikosrbin je lazov ,a podseticu vas na reci vaseg pokojnog patrijaha Pavla:,,BUDITE LJUDI I AKO STE SRBI,, JELI I OVO GLUPOST.NapisiTE mi sa kojim narodom niste u svadji i ko vas voli.
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:57

Čak se i u srpskoj „Vikipediji“, koja je, podśetimo, u člancima o istoriji najčešće nacionalistički pristrasno orijentisana, priznaju gore navedene činjenice: „U sklopu prerastanja Srbije u državu, i postepenog osamostaljenja od Turske carevine knjaz Miloš je počeo da ističe zastavu. Protestima Rusije kod turskog Sultana, da mu zastava liči na francusku, knjaz se opravdavao time, da je zastavu isticao „samo đumruka radi“. Naravno kao i uvek uz svoje objašnjenje i izvinjenje poslao je vreću dukata Sultanu da ga umiri. Sultan je odlučio da srpsku zastavu definiše fermanom (ukazom). I tada je rekao da su srpske boje „crvena, plava i bela“. Za plavu boju upotrebljen je izraz „čelikasto plava“. Dok je ta boja poprimila krajnji raspored, u mnogome je menjana, ali su boje ostajale mahom iste.“
SLOBODNA CRNA CORA

08. 03. 2016 - 19:58

Da li mi Crnogorci treba i sada, kada smo oslobodili nasu drzavu iz kandzi velikosrpstva da se pravdamo njima ,,sta smo i ko smo ,,.Potencirati to pitanje mi hranimo njihovu bolesti.Vrijeme je lupiti rukom od sto i tim bivsim okupatorima reci ,,DOSTA VISE,OVO JE CRNOGORSKA DRZAVA ,slobodna za sve nacije i vere koji je postuju u protivnom reagovati kao i sve drzave.Narodna skupstina treba podhitno da ponisti sramnu,,Podgoricku skupstinu iz 1918,, i proglasiti sve njene odluke nistavnim i okupatorskim a sve njene aktere iz naseg naroda osuditi radi buducnosti i za pouku svima ."КО ЦРНОГОРСТВУ НЕ БИО ВЈЕРАН, БОГОМ И ЉУД'МА СВУД БИО ЋЕРАН!" Краљ Никола
Stanislav

08. 03. 2016 - 20:12

Al si se nalupetao, Balevic pise o Cg kao Srbima, Radnjici isto prije Njegosa o tome pisu, Hadzi Kalfa svi strani putopisci za vrijeme Petrovica itd...Prema tome manite nas tih Brozovih izmisljotina,,cak je i on o Cg pisao na pocetku rata kao o Srbima a kasnije ih desrbizira preko Djilasa i kompanije.
SLOBODNA CRNA CORA

10. 03. 2016 - 19:52

Sedam gej vladika u Saboru Srpske pravoslavne crkve Željka Jevtić | 20. 10. 2013 - 18:58h | U Saboru Srpske pravoslavne crkve ima sedam vladika homoseksualaca, čija je orjentacija ostalim vladikama poznata. Za još trojicu se sumnja, ali to niko ne bi potvrdio. Za razliku od uvreženog stava o gejevima da su moderni, širokih pogleda, vladike gejevi u SPC su ekstremni desničari ili strogi tradicionalisti.
V ' LAŽNI SLOBODNA...a bora mi

16. 03. 2016 - 11:54

.. neznam što je gore/"dolje" ili ovija SEDAM gej vladika-eli ovije desetak srbijanskije popova-čitaj kriminalaca(pronevjerili od Smederava pa na dalje crkvene pare-diljem Srbije brale)-koji se "zapopiše kod CPC" -i zakleše se na vjernost da neće više(ma ni manje)krasti ako im se pruži šansa?! Uz jednu malecku razliku:Ovi "prajdovi"su ozakonjeni-i veoma poželjni i cijenjeni od "jevropske demokracije-gejprajd-upri po naški u Crnoj Gori od mora(Budve) do planina-(Nikšića)-ali se ti "zakonski bene-fiti" ne odnose na stalež koji je sklon krađi-pljački? Jer ne spadaju u "kate-gori-ju" vaše visosti činbenika naše NDMNE? Zato ti je moja preporuka-"NE OKREĆI SE SINE V 'LAŽNI SLOBODNA profesijo-da te ne dofate ovi-te ih"uvažavaš" e su moderni-širokih jevropskih(vatanja)pogleda-niskih i prizemljenih "CILJEVA"-jer te gađaju pavo po sred obraza vaših i prađedovskih...? AMIN-AMEN bujrum V 'LAŽNI SLOBODNA profesijo-"širokih-razrogačenih" pogleda poslije ovije "udara prajd"-demokrik jevropskih?
Za Stanislava Budislavljevića

23. 03. 2016 - 10:06

Broz je živio u vrijeme školskog sistema Karađorđevića, odatle mu ideje sa smo mi tobože "srbi", no u realnosti, kada je malo bolje proučio istoriju, shvatio je da mi to nikad nijesmo bili, bar ne mi pravi Crnogorci, ne računam one čiji prađedovi su se odrekli crnogorstva. Đilas je pak bio iz bjelaške familije, kao i ti jado, zato on nije imao pojma o Cg istoriji, već je mislio da on nas tobože mora da "izmišlja", umjesto da samo obnvoi pravu istoriju Cg, koja je bila pokopana ispod tona velkosrbskijeh plagijata, falsifikata, krivotvorina i ostale lažirane "dokumentacije", uz obilato manipulisanje političkim zabludama trojice posljednjih Petrovića, te izjavama neupućenih stranaca koji o Crnogorcima nijesu znali ništa osim lažibajki i mitomanije koje su velikosrbi i posrbice širili po Evropi. Da je Broz bio istinski na našoj strani, onda bi na vlast u Sr Cg stavio nekog pravog Crnogorac, kao što je bio Ivo Jovićević. Tada bi bila obnovljena CPC, već 1945. godine.
Ma jesu li ovaj "GRAĐANSKI i

08. 03. 2016 - 22:20

...ona SLOBODNA..." isti čojak la merda sa plavog Jadrana-pjene Crnogorskog mora? Po zapetama i lažima-kojima nema kraja -ŽANAGO JESU"! Jer LAGATI oko "onog KATALOGA" Carigracke patrijaršije izdate u aprilu 1855-za onu LAŽ nad LAŽIMA pod rednim brojem 14.nečesova "Crkva u Kraljevini Srbiji"? Nota bne punane 27 godina prije nego li je nastala-odnosno proglašena SRBIJA ZA KRALJEVINU- 6.OŽUJKA.1882 godine-na čelu sa KRALJEM SRBIJE MILANOM OBRENOVIĆEM ! ZBORA NEMA OVOME GRAĐANSKOM lažovu u SLOBODNOM prevodu-LAŽOV nad LAŽOVIMA-nije vjerovati više no li krmači kad se nađe pred punanijem koritom! E takvi nama "TREBAJU"-da nam spašavju Crnu Goru-od njih samih i njihovih -naravi i nagona prađedova-koji nam oburdaše Grob Njegošev na Lovćenu siječnja 1916 godine! Kukala mu majka ko se bidne spuša na njihov urivak...?!
SLOBODNA ...

09. 03. 2016 - 17:52

..znaš li tako ti onoga što nemaš-obraz ...GRAĐANSKI-ko je ovaj"pevarant"-komentator te vam ga zapuči ka magarac materi?
SLOBODNA CRNA CORA

09. 03. 2016 - 19:38

Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Risto Radović uputio je 10. juna 1992. godine pismo patrijarhu moskovskome i cijele Rusije Alekseju II u kome ga moli da izbriše Crnogorsku autokefalnu crkvu iz registra pravoslavnijeh crkava. Kao razlog za takvu molbu Amfilohije je naveo to što pristalice obnove Crnogorske pravoslavne crkve kao argument za njenu autokefalnost iznose podatak da je u ruskom Diptihu iz 1850. godine upisana Crnogorska autokefalna crkva. Kako je tvrdio Amfilohije, to može izazvati raskol u Crnoj Gori.
SLOBODNA u prevodu...

10. 03. 2016 - 08:45

...LAŽOVČINA-ti opet uždi po lažima? Danu ti nama nevjernicima, ateistima i agnosticima objasni đe se čuvaju dkumenta i đe se odlučuje o autokefalnosti pravoslavnih crkava? Jel u Carigrad ili u Moskvu? Nešo ti se ne slažu laži-sa onim kako je i što je "molio" Amfilohije patrijarha Moskovskog i cijele Rusije(ne i pravoslavlja)?! Zato te molim potomče "domobrana"-oburdača Groba Njegoševa na Lovenu"13.siječnja.1916-da pokušaš promijeniti kanal-portal-jer si prosočen-v i a osobenih paših nagona?!
Potomče oburdača...

10. 03. 2016 - 19:09

Potomče oburdača i paljenja Cetinjskog Manastira 20. septembra 1692. godine, jel te zaboljelo ovo za CPC a ?ne ide ti u prilog o teoriji Srbi svi i svuđe Ilije Garašanina,lažova i falsifikatora istorijslih fakata,čopavog Garašanina,a đe si se ti našo da braniš SPC Crkvu ,ti koji si špijavao one koji su odili u Crkvu i Slave slavili, pa bi onda najebali prilikom služenja vojnog roka !
GRAĐANSKI..SLOBODNA...

11. 03. 2016 - 07:30

...frateli Bijelićukovi-sa pjene Crnogorsksog mora-nije Cetinjski-nego crkva na Ćipuru(temelji ostali pod zemljom-kod današnje Crkve đe je sahranjen Car Junaka početkom oktobra 1989! Dakle gospodar CG-i sinovac onih kojima ti je đed oburdao Crkvu i Grob Njegošev na Lovćenu-u odorama "hrvackog oružaog bratsva"-Bokeške mornarice-13.siječnja.1916-na staru pravoslavnu godinu! O tome se ti izjasni-a ne o LAŽIMA-da su Hercegovci palili crkve po CG i Boki! Ubazdo od ubazde-nauči i zapiši da je 4 bata. Hercegovačkije MUSLIMANA i 11 bata. Hercegovačkije SRBA na KRVAVOME VUČJEM DOLU kravrilo za Slobodu Crne Gore ! I drugo-najmanje što se od tebe očekuje je da ispraviš OVE LAŽI oko pisanja popa Rista Ćirkova patrijarhu Moskovskime i cijele Rusije! Jer u tekstu profesora Rajka Cerovći-malko je dugačije napisano-u odnosu na TVOJE POZNATE LAŽI-potmče kopladi bečkih ko jušara-šljegli sa austrinaima i francuzima u Boku spočetka XIX v.Boke od bande vaših "ilegalnih đedova"-bečkih konjušara!
Potomče rušitelja...

11. 03. 2016 - 20:54

Hvala Jole Drinjaku, što si priznao da ti je prađed rušio i palio Crkve na Cetinje ka turski soldat sa fesom na glavi u odori,uniformi turskog vojnika,Drugo hvala što si me ispravio da ti đede nije rušio i zapalio Manastri nego Crkvu na Ćipur,Treće rekli su mi Grbljani da te nešto ne vole jer si ih špijavao da slave Slave pa su poslije najebali kada su služili vojni rok,Hvala potomče rušitelja Crkve na Ćipur,Imaš pozdrav iz Splita od obitelj potomaka IVA VIZINA !!!
Hvala na pozdravu...

12. 03. 2016 - 07:17

...gospodo "potomci" obitelji IVA VIZINA-iz Splita! Kao bivši povjerenik za izbjeglice opštine Kotor-u vremenu od 1.sudenog 1992 do 1.lipnja.1994 godine-dozvolite da vam se u ime opštine Kotor,opštinskog Crveno križa i svoje osobeno ZAHVALIM-što ste doprinijeli da se u vašoj kući(vaša oduka o njegovom "prislinom useljavanju?) na Prčanju-dugo godina odmara sa svojom obitelji gospon Nevres Đerić-koji je čuvao vašu kuću od nas-"pridošlica sa brad gore-okupatora "vaše Boke" od Furlanije/sjeveroistok Italije/" do Prčanja? Inače zarad čitalaca-ovog Portala-imenovani gospodin Nevres-živi u Kotoru više od 30 godina-došao iz Bosne u Kotor na školvanje(VPŠ)-i danas je poznati biznismen-u oblast marikulture i obzbeđenja objekata ("Boka gard)! Oko "špijavanja"-meni osbeno kao nekome koji je bezmalo 20 godina komndovao i rukovdio organima ONO i DS u Kotoru-nije blo potebno da se bavim špijunažom! Imao sam "sardnike"-za te "rabote-vas i vaše obitelji-poznati špijuni iz pasanih vremena!
Gospodo Bjelići/Bijedići...

12. 03. 2016 - 09:50

...na vašu nesreću moj PRANĐED i ĐED bijahu SRBI iz Istočne Hercegovine-ispod krvavoga VUČJEG DOLA>>(za razliku od vašega PRADIDE-DIDA-iz west erecgovačkije vukojebina!)(citira Marjana Bolice,Kotoranina-koji je posjetio manastir 1614)
Barjaktar

10. 03. 2016 - 10:35

Kralj Aleksandar bio CRNOGORAC od dede Kralja Nikole,majke Kneginje Zorke crnogorske,pradede Vojvode Mirka,rođen na Cetinju!Njega srbi proklinju što ih je uvukao u Jugoslaviju od koje se neće oporaviti za 100 godina.Njega Kralj Nikola zove "moje milo unuče" u pismima.Na podgoričkoj skupštini CG nije pristupila Srbiji već SHS, što je podržavao Nikola(pismo “milom unučetu” 28.06.1914.),a u stvari to je Krfska deklaracija koju je izdiktirala Antanta i Jugoslovenski odbor iz Londona sa hrvatom Trumbićem.Iako je bio svrgnut Nikola nikad nije prestao da bude srbin pa se može pročitati njegov intervju u NY Times (http://portalanalitika.me/images/biblioteka3/jul_2013/tajmsok0407.jpg), gde se žali na teror u CG, ali i dalje srbe naziva braćom i usput traži Skadar, KOSOVO i BOSNU.Sam Krstvo Zrnov je nakon vraćanja iz izgnanastva napisao pismo Alkesandru u kome Božićni rat naziva BRATOUBILAČKIM,evo pa čitajte: http://www.in4s.net/wp-content/uploads/2015/03/krsto-zrnov-pismo-kralju-aleksandru.jpg
Za Barjaktara

23. 03. 2016 - 09:57

Zaboravljaš pomenuti ovu činjenicu avetinjo - Na insistiranje unuka kralja Nikole, Đorđa Karađorđevića, da mu kaže je li on Crnogorac, kao i njegovi vršnjaci - Crnogorci, koji su mu to osporavali, Nikola mu odgova: ''Ti si Srbin, a ne Crnogorac" - Jasno ko dan momče, Nikola mu je rekao da nije Crnogorac već Srbin - jasno razlikujući Crnogorce od Srba (a ne od tzv "srbijanaca"). Nadalje, navodiš neistinu, jer ilegalna bjelaška skupština se odnosila na pripojenje Srbiji, koje se dogodilo prije oformljenja kraljevine SHS...da te podśetim, na toj "skupštini" je Savo Fatić rekao: “Ja ve molim, gospodo, da stavimo na stranu istoriju Crne Gore. Što se pak tiče njezine političke istorije, ja je dijelim na dva dijela: na onu do juče i od juče. Mi više nijesmo Crnogorci nego Srbi.” - Dakle, Savo Fatić i bjelaši se odriču naše istorije (kako bi prihvatili velikosrbske falsifikate), te jasno razlikuje naš narod od vašega (odričući se crnogorstva). Nikola se svojih zabluda odrekao u memoarima.
Barjaktar

10. 03. 2016 - 10:37

Takođe se zaboravljaju zločini zelenaša, npr. nad braćom Salković na Orjenu, koji su bili muslimani I nemaju veze sa srbima, kad je opljačkano selo Orovica. Ono što je paradoks jeste da je opljačkana i kuća Đorđa Stijačića koji ratovao u CG vojsci protiv Austrije i obešen od austrijanaca u Trebinju, koju godinu pre.
Za Barjaktara

23. 03. 2016 - 09:45

Ti svojom ekavicom jasno pokazuješ čiji si Barjaktaru, inače, zelenaši za razliku od vaših četnika - nikad nijesu činili bilo kakve zločine, već su se borili protiv okupatora i posrbljivača. Znamo se mi dobro sa fejsbuka Dušane, poznat si kao i onaj Stanislav Budislavljević, vas dvojica ste najveći kolekcionari velikosrbskijeh falsifikata na internetu, i najblokiranije spodobe na raznim crnogorskim stranicama i grupama (ko zna zašto)...
Bazarov

10. 03. 2016 - 13:49

Citajuci ovaj tekst dolazimo do zakljucka da je "Bravar iz Kumrovca" bio najveci vojskovodja ikada rodjen. Eto, u CG imamo zelenase,bijelase,cetnike,partizane itd. Sad zamislimo "Bravara" i partizane u 2. svjetskom ratu. Tito i antifasisticki pokret su ratovali protiv cetnika,Ljuticevaca,15 frakcija cetnickih pokreta iz CG, Srbije, Bosne, i ,Dalmacije,15 ustaskih frakcija iz Hrvatske, Zapadne Bosne domobrana i balija.Kao sto to kaze pjesma Zabranjenog Pusenja: "Hase" je tuko Svabe,Engleze i Ruse" I eto, Comrade Tito, umro prije 35 godina i za sve godine vladavine njegovi nasljednici nemaju niti porodicne banke,stanove od 300 kvadrata ,racune u svajcarskim bankama, a Jovanka umrla u najvecoj bijedi.. Mora se priznati da je "stari" bio frajer i gospodin covjek za ove presjednike,premijere balkanski drzavica a svaki od njih ima najmanje 20 godina staza u KPJ. Zar malo postovanja u nasoj istoriji nije zasluzio Savo Kovacevic,jedan od najvecih crnogorskih heroja?
Bazaroglupan

10. 03. 2016 - 18:44

Glupane, bravar je pobijedio jer mu je u jesen 1944. iz Rumunije u pomoć pristiglo 300.000 sovjetskih vojnika. Čak bi i ti u tom slučaju pobijedio.
Bazarov

10. 03. 2016 - 21:44

Stari moj,hvala ti za kompliment.Vidim da ti je cak i nick Bazaroglupan., kao u dobra stara vremena .Odlicno!! Hajde. sada ponovo procitaj svoj komentar pa ces vidjeti da je glupost neunistiva. Pazi ovo: .". Čak bi i ti u tom slučaju pobijedio" Psycho, pa ti si postao veci mislilac nego Broj 1 iz Alan Forda. Znas sta bi na ovo rekao Broj 1?" Ako kanis pobijediti ne smijes izgubiti " , a Grunf bi jos dodao "ako zelis pobijediti u utrci,moras prvi proci kroz cilj" Pozdrav Bazaroglupanu od Bazarova!
Bazarov

10. 03. 2016 - 13:52

Pjesma posvecena najvecem crnogorskom rodoljubu. P. S. Slava ti junacino i crnogorski sokole ! https://www.youtube.com/watch?v=foLw7yuDuGg
SLOBODNA CRNA CORA

10. 03. 2016 - 19:10

Crnogorci 1778. nijesu šćeli ujedinjenje sa Srbima!PROCITAJTE TACKE UGOVORA IZMEDJU CRNE GORE I BECKOG I BECKOG DVORA .Prijedlog ugovora koji su Crnogorci dali bečkom dvoru 1778. godine:Srbi, kao pripadnici bliskog naroda, bili bi slobodno prihvaćeni da dođu u Crnu Goru, ali kao u NEZAVISNU DRŽAVU, a „crnogorski narod će ostati potpuno nezavisan“! Vidimo da su Crnogorci i 1778. smatrali svojom teritoriju skoro istovjetnu teritoriji današnje Crne Gore. Dakle, i prije skoro više od dva stoljeća nijesu ni pomišljali da svoju nezavisnost žrtvuju bilo kakvoj „veljoj“ srpskoj državi.
SLOBODNA CRNA CORA

10. 03. 2016 - 19:13

“Odkad postoje Crna Gora i Srbija kao dvije posebite države, Srbi su se svagda trudili da Crnogorcima podvale na sve moguće načine“. – S druge stane su i sami Srbi, prije masovne velikodržavne propagande, bili svjesni samobitnosti crnogorskoga naroda. Tako i Načertanije, glavni tajni velikosrpski program iz 1844. godine, u kome se ističe jači „upliv Srbije na sjeverne Arbaneze i na Crnu Goru“ i koji preporučuje instaliranje srpske agenture (špijunaže) među suśedne narode, jasno razlikuje Crnogorce od Srba! Naime, u poglavlju pod naslovom O politiki Srbije u smotreniju Bosne, Ercegovine, Crne Gore i Sjeverne Albanije navodi se i sljedeće: Neka Srbija i u Crnoj Gori primier Rusije sleduje i neka dade vladiki pravilnu svakogodišnju podporu u novcu. – Srbija će na ovaj način za malu cjenu imati prijateljstvo zemlje, koja najmanje 10.000 brdnih vojnika postaviti može. Ovde moramo još to primetiti, da odlaganje ove podpore na poslednje magnovenje neće imati poželani uspjeh i sledstvo;
SLOBODNA CRNA CORA

10. 03. 2016 - 19:18

Vladika Vasilije Petrović Njegoš 2. maja 1753. u pismu grofu Šuvalovu ističe: „Na to Otomanska Porta 1714. godine posla više od 100 hiljada naoružanih vojnika, predvođenih Numan-pašom Ćuprilićem, na našu Crnu Goru (budući da smo mi od svojih saveznika Srba, podanika turskih, ostavljeni bili)…“ – Vladika Vasilije isto ponavlja u svojoj “Istoriji o Černoj Gori”, objavljenoj u Moskvi 1754. godine: „Crnogorci od svojih saveznika Srba, turskih podanika, bjehu ostavljeni…„ – Vasilije Petrović u pismu ruskome grofu Šuvalovu 16. decembra 1757. sebe naziva „smirenim pastirom svoga otečestva naroda crnogorskoga“ i ističe: … “Kako je već poznato cijelom svijetu kolika je briga Vaše Svijetlosti o našoj potpori i o drugoj opskrbi, posebno o nama, koji se držimo pokroviteljstva uzvišenog sveruskog dvora, da bi i naša ostala braća hrišćani, oni, koji stenju u turskom podaništvu: Albanci, Makedonci, Bošnjaci, Srbi i Bugari
GRAĐANSKI..SLOBODNA...

11. 03. 2016 - 07:55

..frateli Bjelićukovi vama se godine-po običaju-brkaju i ne slažu?! No nije to problem? A nu boga ti -kako neko može da "ostavi Crnogorce"-a istovremno-da taj "neko"ne postoji od srednjeg vijeka-niti on niti njegova porobljena u taj vakat država od bande tih isti Turaka koji su i svukoliku CG okupirali od planina pa do mora-liši cigle 4 nahije(Staru Crnu Goru)? Ajde životati đedova-objasni nam ove faljinke? I treće-oklen sada Rusi-"aman zaman" da se veličaju-a nijesu "nikad ništa dobro" donijeli ni učinjeli Crnoj Gori? Ako ne računamo ono rusko odvraćanje CG s'početka XIX vijeka-da ne ide da ratuje za tuđe teritorije(ka 1991)put Pelješca-Brača i Korčule-biva tamo đe je nekad zemlja Nemanjića bila?! Nemogaše ruski admirali ući utrag intersima CG-pa skupa bracki pripomogaše CG da prošeta na zli put do Plješca-Korčule-Brača-poslije čega nasta MIGRACIJA iljada crnogorskih famelja -put "nepostojeće" SRBIJE-Miloša Velikoga?Muči pogani-znamo se bar ja i ti i ko smo i od koga smo !
SLOBODNA CRNA GORA

11. 03. 2016 - 09:26

Majstore od tebe nema ni G od GRADJANSKOG,ti si jedan velikosrpski bolesni nacionalista ,koji vekovima u svom genu nosi tu bolest,i koji vas vekovima unistava.Da sam u pravu svedoci i desavanja u novijoj istoriji a nabrojacu ih :rasturanje i izazivanje ratova u JU i rezultat vasih ,,balvan revolucija ,,migracija (blaga rec) iz svih bivsih republika osim iz CG,bombardovanje od strane sveta i oduzimanje 15% teritorije kao deo kazne za nedozvoljena ratna dejstva(blaga rec),sudjenje za genocid.I sada taj gen u CRNOJ GORI ne moze da miruje ,vec se povampiruje i hoce neke reprize iz novije istorije(svi srbi u jednoj drzavi).Sjedi bolan nebio u mojoj lepoj CG i brckaj noge u plavo more( besplatno). NE IZVRCI ISTORIJU,NE LAZI SEBE,LAKSE CE TI BITI,BUDI STVARNO GRADJANSKI.
SLOBODNA CRNA GORA

11. 03. 2016 - 09:28

Miloša Velikoga?Muči pogani-znamo se bar ja i ti i ko smo i od koga smo !TO BIJASE ONAJ MILOS SVINJAR ,STO TRGOVASE SA SVINJAMA.
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 22:59

..e vidiš /O/SLOBOĐ/E/D/NA-od časti i poštenja.....Petar I Petrović Njegoš-je tome "SVINJARU" poslao na hiljade famelja Crnogorskije-spašavajući ih od gladi i nestanka-poslje krvavije ratova koje je bespotrebno CG vodila u ta zla vemena! I ko zna kako bi vladičina Crna Gora rješavala svoje iseljeničko pitanje da Srbija nije onako široko otvorila vrata pridošlicama iz Crne Gore! A to isto radio je Car Junaka poslije veljije ratova- 1878 godIne! Zato ti /vam preporučujem-da umjesto što blejite i rokćete po ovim protalima pročite knjigu "PETAR I PETROVIĆ NJEGOŠ"(STRANICU 514-a potom cijelu knjigu)-istorijski bukvar od autora akademika Branka Pavićevića,utemeljivača i prvog prešednika Crnogorske Akademije Nauka i Umjestnosti-koji je ostavio Crnoj Gori i Crnogrcima(pa i drugima-vama)-da se uče i da nauče kao se brani domovina-od vas ubzda svije boja lakova,vjera,nacija...!
SLOBODNA CRNA CORA

10. 03. 2016 - 19:21

Ukaz ruske carice Katarine II Velike istočnim hrišćanima 31. marta 1788. godine počinje riječima: „Mi, Katarina Druga, božjom milošću, imperatorka i samodržica sveruska, itd., itd. Poštovanim mitropolitima, arhijerejima, smjernim sveštenicima i svim duhovnicima, plemićima, dragim i vjernim knezovima, vojvodama i serdarima vojnim i civilnim, plemenitim glavarima i čitavoj vojsci i svim stanovnicima Srbima, Crnogorcima i ostaloj slavnoj slovenskoj rasi naša blagonaklonost i naša carska milost.“ Osim Rusa, i ostali stranci su gledali na Crnogorce i Srbe kao na dva posebna naroda.
SLOBODNA CRNA CORA

11. 03. 2016 - 13:26

Manipulatori ove PRO SRPSKE političke opcije koriste stereotipe o zajedničkom,“bratstvu“,“vjeri“,“istoriji“,“precima“ sa Srbima pa i sa Rusima,računajući na zloupotrebu emocija dijela građana za anticrnogorske političke ciljeve.Parole „Majka Rusija“,“Srpska vjera“, „Srpska sloga“,“Kosovo crnogorski Jerusalim“ i sl. samo su „šminka“ i „jevtin začin“ da se „dimnom zavjesom“ zatamne prave političke namjere VELIKE SRBIJE.
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 21:02

...političke opcije.."-proizišle iz naslova:""CRNOGORCI 1778 NIJESU ŠĆELI UJEDINJENJE sa SRBIMA"? Da,dobro ste pročitali sa Srbima-đe se niđe ne pominje niti CG niti Srbija-niti imena autora?! MANIPULACIJA LAŽOVA SLOBODNA ...riječ.... GRAĐANSKI i ostali ni/t/kovi?! O čemu se radi? Crnogorci(nekaže se CG) poslali su predlog ugovora bečkom dvoru 1778 o savezu Crnogoraca(izgleda ne i CG?) i bečkog dvora o Savezu Crnogoraca i bečkoga dvora? U Predlogu-bože ti ubrani nebuloza do nebuloze-poput onih "balvan i drugih revolucija od ujedinjenja Boke i CG(1813)-pa do Kniske krajine i kompanije bele(90 godina XX v.)-i td i i ts! U članku 1.:"Svako ko je neprijtelj carskog dvora biće neprijatelj i Crne Gore." pa Član 2:"Crnogorski narod če ostati potpuno nezavisan,ustanoviće svoje sudove(izgleda da ih nije imao-kad su pisane nebuloze?) i sam imenovati činovnike" Član 3:" Crnogorci nikda neće plaćati poreze carskom dvoru(ka danas-ali nereče oćeli država CG?)"!...
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 21:28

...Član 4:" Ako srpska teritorija->>(a ovo nabrajanje "pripajanja "teritorija"-govori da se radi od SRBIMA-a ne o CRNOGORCIMA- na tim područjima?)-
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 22:38

...zna li se kako mi se "potroši" član 4? A u njemu predlog nebuloze-bože oprosti! Pa ako dozvoli modelar-član 4 zastiđa kaže:"Ako srpska teritorija uspije da se oslobodi od Turaka: Gornja i Donja Zeta i tri utvrđenja Podgorica,Spuž i Žabljak,kao sva teritorija do ušća Bojane ostaće Crnogorcima;Piperi,Brda i Hercegovina biće,takođe,pripojena Crnoj Gori"! E-pa sad vi meni recite-može u ovo normalan čovjek da povjeruje- u nebuloze onih iz 1778(ako je ovo bio istiniti događaj)-da na "prostorima gore pobrojanih srspkih teritorija"-ako se oslobode Turaka"-ŽIVLJELI SU SVE SRBI?! Za koje naši povijeničari-piskarala tvrde da do 19 vijeka tačnije do Sima Milutinova ,Ilije Garašnina,Petra II Petrovića Njegeoša i Cara Junaka-nije bilo SRBA-niti srpstva?! A 1778 ih "bijaše bora mi na trećinu" današnje CG-lijepo mencovani od bande "Crnogoraca" koji šćahu "ujednjine sa bečkim dvorom-kroz "samouprvni sporazum" D.O.O.ni manje ni više no sa SOUR" pokojnjom Austrijom-njenim dvorom? SLOBODNA-ubite jaram?
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 21:45

...Član 9:" Čim autrijski dvor stupi u rat sa otomanskom Portom njegovo carsko visočnstvo poslaće Crnogorcima baruta,olova i oružja da bi mogli priskočiti u pomoć Austriji ..."?! E ovo da vam ko piča-da se desilo u neku afričku zemlju ili među onim "urođenčkim plemenima" u prašuma Brazila đe su prije dvije godine-preko satelita otkrvena do tada nepoznata plemena-ne bi ste vjerovali-da se ove i slične nebuoze reprintuju-koriste u sramotne svrhe-prije svega ponižavanja Crne Gore i Petrovića Njegoša-kojih srećom neko izostavi iz ovih "malo jer reći-sramnih nečesovih "ugovora saveza"- nebuloza par ekselans-đe se niti Srbija-niti Srbi niti Crna Gora ne pominju kao potpisnici sa bečkim dvorom! I onda kada ovake dirigovane pjandure džore se upregnu u ruženje Crne Gore i Crnogorca Petrovića Njegoša-postaje potpuno jasno-kome i zašto služe uvrede i poniženja ne samo Crne Gore nego i Srbije-te Crnogoraca i Srba! Nota bene-od koga? Od potomka kopiladi bečkih konjušara!
Manipulatori ove PRO SRPSKE...

11. 03. 2016 - 22:00

...i na koncu od konca-zna li se sudbina ovoga "ugovora-saveza"-ko ga potpisa-nepotpisa-zašto-i zbog česa? Jer nije šala konstatirati :"Crnogorci 1778 nijesu šćeli ujedinjnje sa Srbima(a Srbi u ta doba-da oprostite-bar po vama nijesu ni postojali ka "nacija-država"-tako vi blejite?)"?! A u članu 5:" Crnogorci će u svojoj Republici uživati....i moći će slobodno PRIHVATITI svoju braću SRBE u svojoj zemlji"?! Što ovo bi ? Ko su ovi SRBI ? A ko su oni "srbi" što se Crnogorci ne šćahu s'njima ujediniti 1778 ? Mučite ubazde od ubazda! Zalud vam "snovi pusti"-zakasnili ste brale-zakasnili! Odoše vam snovi đedovima u grobove..O...O...J...za navijek!
Gospodo Bjelići/Bijedići...

12. 03. 2016 - 09:56

...što ste zastali u "udaranju minusa"-na ISTINE O VAMA? Malo vam bre trajala"korota"-mora da vam je izmigljila dobit-zaplena tuđega nezarađenoga? Nadam se da vam za to nije kriv -"krivi" Jole Drinjak?
Druže Drinjaku...

12. 03. 2016 - 13:21

Ti si jedna obična kukavica i nekarakter,spominješ korotu,u tebe nema ni trunka obraza ni trunka karaktera,nema toga u Kotor a i dalje koji će nešto lijepo reći za tebe Jole Jordanu Drinjaku pa tako možeš da pišeše izmišljaš laži koliko god hoćeš ali NAROD je najbolji SUD ko si i što si i koliko vrijediš,ZA PAMETNOG DOSTA !
Jole Drinjaku...

12. 03. 2016 - 14:54

Znaš li što se nekad u Boki govorilo,poslije odlaska AustroUgarske , DOŠAO BRE ODNIO ĐAVO SVE !!!
Propade vam "aperacija" VISIN!

12. 03. 2016 - 17:40

..zato i čekam istinu od vas-prije svega onu-koja se na mene odnosi! Molim priložite: moje "izmišljotine,laži..ona imena onih Hrvata i Katolika koje sam proćerao i u čije sam kuće uselio vama "drage" pridošlice sa brda gore! A oko korizme-poklada-pokajanja-korote-e bome svak se češe đe ga zaSRBI? Zato vam i vjerujem :""Ovako su MISLILI moji-ovako MISLIM i ja da je okupacija "naše boke"-dolazila sa brda gore(od CG i Crnogoraca)-a ne sa mora civiizacije"! Dakle ništa sporno-i bez obrta u vašoj "ljubavi" prema ovima što su šljegli na "vaše more"? Nisam ja rekao-nego Vi- sebi u onim pismima meni upućenim februara 2013-koje ja samo plasiram-zarad utvrđivanja "dijagnoze"-o stanju uma i duha:"Vidim da si (Jole)upao u zamku i zabludu ZLONAMJERNIKA OGRANIČENOG i BOLESNOG UMA i DUHA..."! Ako sam ja taj ZLONAMJERNIK-"o kojemu nema toga u Kotoru a i dalje koji će nešto lijepo reći"-onda sam Ja-Vi?I ovo oko"DOŠAO(došla) BRE.."-to je do skoro u vašoj obitelji-bio govor u parteru vile-sve papio ĐAVO?
Propade vam "aperacija" VISIN!

12. 03. 2016 - 17:40

..zato i čekam istinu od vas-prije svega onu-koja se na mene odnosi! Molim priložite: moje "izmišljotine,laži..ona imena onih Hrvata i Katolika koje sam proćerao i u čije sam kuće uselio vama "drage" pridošlice sa brda gore! A oko korizme-poklada-pokajanja-korote-e bome svak se češe đe ga zaSRBI? Zato vam i vjerujem :""Ovako su MISLILI moji-ovako MISLIM i ja da je okupacija "naše boke"-dolazila sa brda gore(od CG i Crnogoraca)-a ne sa mora civiizacije"! Dakle ništa sporno-i bez obrta u vašoj "ljubavi" prema ovima što su šljegli na "vaše more"? Nisam ja rekao-nego Vi- sebi u onim pismima meni upućenim februara 2013-koje ja samo plasiram-zarad utvrđivanja "dijagnoze"-o stanju uma i duha:"Vidim da si (Jole)upao u zamku i zabludu ZLONAMJERNIKA OGRANIČENOG i BOLESNOG UMA i DUHA..."! Ako sam ja taj ZLONAMJERNIK-"o kojemu nema toga u Kotoru a i dalje koji će nešto lijepo reći"-onda sam Ja-Vi?I ovo oko"DOŠAO(došla) BRE.."-to je do skoro u vašoj obitelji-bio govor u parteru vile-sve papio ĐAVO?
SLOBODNA CRNA CORA

12. 03. 2016 - 19:37

Jos vam nije kasno da se pomirite sa istorijskom sudbinom ,da sto vise bucete, da je sve vise gore po vas.Oceli neko da objasni ,sta je to dobro biti srbin,sta je to posebno ,ako gledamo istoriju sve je negativno ,sa puno varvarskih desavanja.Ta desavanja su vas dovela da niko sa vama nece,cak i dotle ste sebe doveli da vas je ceo svet bombardovao.Pustite Crnogorce ,okrenite se suzivotu sa komsijama bice vam bolje .
SLOBODNA ZALUDNJA...

12. 03. 2016 - 21:05

..reklo bi se da si u najmanju ruku sinovac Dobrice Ćosića? Ti ga beti i nagrdi Crnu Goru-s onije "balvan paktom "crnogoraca" i bečkoga dvora"? Danu jadan pojasni "pakt"-sa aspekta čojstva i junaštva-počev od naslova:"Crnogorci 1778 nijesu šćeli ujedinjenje sa Srbima"?! A u /ne/sretno-/ne/spretnome tekstu " saveza" u članu 3.šćeto neto na čistom crnogorskom jezku i pismu:" Ako SRPSKA TERITORIJA uspije da se oslobodi od TURAKA:Donja i Gornja Zeta i tri utvrđenja....do ušća Bojane,Pipera,Brda i Hercegovine,biće,takođe, pripojeno CG"! A u veselome članu 5:" Crnogorci će u svojoj "Republici" uživati punu nezavisnost....i moći će slobodno PRIHVATITI svoju braću SRBE u svoju zemlju(dati sa oslobođene SRPSKE TERITORIJE)"! Oklen vam BRE u 18. veku SRBI(nepostojeći) u CG-obaška "SRPSKE TERITORIJE(preo Zete i Sušice)? Kad vi isti trućite-da do dolaska Sima Milutinova(1827)-niko nikad ne spomenu SRBE(nepostojeće?)?! Kad si/kad ste LAGALI sebe- onda ili danas-rodu/porodu.. Dobriće Ćosića?!!!
SLOBODNA CRNA CORA

13. 03. 2016 - 19:47

Jedan nebeski napisa na portalu prosrpskom ,,Vijesti,, NAJVECA SRPSKA ZEMLJA JE RUSIJA A NAJHLADNIJA SRPSKA ZEMLJA JE SIBIR,,Treba li komentar,OSIM STO JE ZABORAVIO ,,SRBIJA DO TOKIJA,,.
SLOBODNA u prevodu LAŽOV!

13. 03. 2016 - 22:23

Danu jado bači dvije na ovaj "Sporazum-Savez Crnogoraca i Bečkoga dvora"od 1778-pod motom:"Crnogorci 1778 nijesu šćeli ujedinjenje sa SRBIMA"?! I ako si u prilici-da nam doobjasniš šćeto neto- ko je autor ovega "Sporazuma-Saveza za poništenje časti i poštenja Crnogoraca i Crne Gore"? Znaš li išt o sudbini ovoga tzv "Saveza-Sporazuma"-PONIŽENJA CRNE GORE? Zašto se kroz "Savez-Sporazum"-promiču činbenici Crnogorci(potisnici)-a ne država Crna Gora Petrovića Njegoša?! Nota bene-strefilo se 66 godina prije posrbljavanja Crne Gore i Crnogoraca(1827/1844)-via lažibajki Vladike Rada i Cara Junaka Knjaza Nikole Petrovića Njegoša(prema nalazima-tvrdnjama doc.dr Miroslava Ćosovića?)! Uz pride konstataciju-da prihvatam "tvrdnje-za "lažibajke"(epohalno djelo Gorski vijenac..) Vladike Rada-ali uz dopitanje-jel moguće da je Knjaz Nikola kao trogodišnjak(1841) postao poznati-"znameniti pisac lažibajki" u državi Crnoj Gori?! Ferma..jLAŽOLOBODANE-vonjaš ka postrojenja na "Solila"-u Krtoljsko polje!!!!!!
Tako je SLOBODNA CRNA GORO...

12. 03. 2016 - 21:23

To jedino Jole Drinjak ne moze da skuži,stalno sije mržnju prema svima koji nisu njegove pasmine na ovom portalu,ali tu su Bogu fala, Ćosoviić i Jovanović koji iznose istinu na vidjelo a mnogi zbog njihovih tekstova nemaju miran san .
Tako ti je mala moja...

13. 03. 2016 - 19:22

...kad uhvaćeni u laži-pokušavaju da tu laž pretvaraju u istinu-da bi prekrili sramotu nad grobovima đedova i prađedova-za učinjeno "kršansko djelo"-obaranje najveće Crnogorske Svetinje na Lovćenu i Pestin gradu 13.janura.1916 godine! Dobro bi bilo-da nosioci ordena "Caco de oro"- braća Bjelić iz Kotora-poznati intelektualci i kroničari naše Boke-smognu snage i da konačno i za navjek raskrinkaju Jola Drinjaka-oko njegovog učešća u četničkom "nasilnom" useljavanju Kotoranina Nevresa Đerića u obiteljsku kuću VISINA iz Splita- u Prčanju. Isto tako-dobro bi bilo zarad "zaokruženja istine"-da pomenuta braća iz Kotora u sklopu raskrinkavanja -"objelodane spiskove" Hrvata i Katolika iz cijele Boke-koje je ovaj nasilnim sredstvima protjerao iz svojih kuća u izbjeglištvo u Hrvacku i u Evropu-kojem su u zločinačkom poduhvatu sdušno primogli-njegovi četnički suradnici iz naše Boke i Crne Gore...."VERITAS FILLA TEMPORIS"?
Jole Drinjaku...

13. 03. 2016 - 21:52

Osim vrijeđanja i pisanje neistina o pokojnicima govori koliki si nekarakter i kukavica a isto tako govori da si od loze Dobrica Ćosića,koji je napisao Srbi lažu i to im je Bogom dato,ne samo u kuću Iva Vizina nego na mnoge kuće si ukazivao da bi u njih upadale nesretne izbjeglice a ti si im u tom pomagao,tako pričaju Prčanjani,da bi promjenio strukturu stanovništva i pokušao realizovat plan tvog ideologa Ilije Garašanina ,Srbi svi i svuđe,a ti kao tadašnji špijun i član Narodne Četničke Stranke radio marljivo na tome,ali su ti se planovi izjalovili ,Crna Gora postade neovisna a Srbadija prodadoše kuće i stanove po primorju Englezima,Ircima i Rusima,za omrznute vam Eure i Dolare, pa vam tako Jole Drinjaku planovi padoše u vodu.Bolje ti je da se ne brukaš više pisajući na ovom Crnogorskom portalu,šireći ideje Garašanina, neostvarive fantazije, velikosrpskog nacionaliste ,lažova i falsfikatora istorije.Adio Moronu !
Mandrili Bjelici/Bijed/n/ici.

14. 03. 2016 - 08:52

.."poznati intelektualci boke" i šire-kroničari Kotora sa "pouzdanim podacima" ko je ko u Kotoru bio i što je bio u pasane godine(porodica dr Filipa Savova Lazarevića-logoraša fašističkih logora od Bara do Areca-kod Milana.1941/1943-"četnici"+stara Kotorska porodica Pećarić-"ustaše"-a potomak rođeni Kotoranin Joško/1948/ najmlađi bijaše akedmik HAZU-matematičar svjeckog glasa..drugi brat Đildo,prešednik Županijskog suda kod Zagreba itd i ts)-pa bogu vala nađoše i Jola Drinjaka-"četničkog špijuna i šofera"-obitelji četnika Lazarevića itd i ts! Poznat po nasilnom smještaju "izbjeglica-Srba po Prčanju"-radi realizacije plana Ilije Garavoga-tačnije plana"Srbi svi i svuđ.."! Ali i pored svih napora(uz pomoć"prčanjana")-nikako da kaže imena i prezimena Katolika i Hrvata iz Prčnja i Boke-u čije je kuće "četnik" Jole Drinjak-na "silu useljavao" ove nesretne izbjeglice(greškom ih nazva Srbe-po planovima I.Gara?)?Pa tako i Kotoranina Nevresa Đerića-po nacionanosti(vjerovati Mandrilu)-da je Srbin
"četnici avanti-via Zvjeronjak

14. 03. 2016 - 11:05

...sa uobičjanom "štamparsko lažavom greškicom"-u kuću Iva Visina? Nije Iva nego Rikarda(po volji kćeri iz Splita)! I pored svega-opet ni jedno ime Hrvata i Katolika iz Boke kojima je "nasilno useljavao "srbe- Garavoga Ilije-od granata Austrjana na Lovćenu"-da ispliva iz lažljivih žbatula(obiteljski esnaf:laži-špija-špija laži-kuće-posao- puške-benzina-nafta..? Kako objasniše u pismu meni poslato-preporučenom poštom 13/veljače/2013 u rodni mi Prčanj! U kojem između ostalog " veče ka damjani zelenko":Neznam đe si bio(Jole)...moj...nije švercovao oružje već kupio(znase pouzdano kod uhićenih švercera komšija-ali ne kaza da je bila "samo jedna automacka puška-M7O-ko zna jel samo jedna-obzirom na broj "junaka u obitelji?)! Uz popratnicu-doobjašnjenje:"...za sebe da može ODBRANITI PORODICU",ukoliko mu dođu na kuću oni što su promijenili preko noći PETOKRAKE sa KOKARDAMA..."! Da,da"kokardama"-ali bolje bilo da ste me avizali(radi izbora)kako se te partije danas zovu-u Kotoru gradu...?
Jolεpase

14. 03. 2016 - 16:18

Imaš li đece?Teško njima ako ih imaš.
Dragan

14. 03. 2016 - 20:20

O čemu priča ovaj Drinjak,ja znam da je on kada je bio u Narodnu Stranku devedesetih dijelio automatske puške članovima i simpatizera Narodne Stranke mnogi ih do dana današnjeg nisu vratili.
Jest jest Jole Drinjak i ..

14. 03. 2016 - 22:13

..."njegova narodna stranka" dijelili oružije 90 godina...? Zbog čega je i "ISTJERAN"(na svoj zahtjev!) :prvog studenog.1991 na sjednicu SO Kotor-sa položaja sekeratara SNO opštine Kotor-zbog "SRBOVANJA-ČETNIŠTVA"-koje je bilo "STROGO ZABRANJENO I SANKCIONISANO"-DILJEM CG-ČASNE I POŠTENE JAVNE KUĆE KASAPINA I GORBARA SA DEDINJA-U VEMENU OD "SRPSKE NOVE GODINE" 13/14.SIJEČNJA 1989-KADA JE U PROSTORIJAMA SEKRETARIJATA za ONO na PELUZICI- OBURDANA "prosrpska opštinska kotorska vlast"? Od strane vas-današnjije TOST CRNOGORACA-ondašnjije "tost srba"-LAKEJA Slobodana Miloševića-kako vas je krstio na ovaj Portal dr Novak Adžić-dana: 03/04 studenog.13-na temu:SPC kao lažni moralni bastion"-od autora R. Đonovića! Oko povratka pušaka--o tome znaju SAMO ONI koji su dijeli puške-zar ne?! Teško se boriti protivu "četnika" Jola Drinjaka-koji od svega ima i ispred i iza sebe ISTINU i svoje pretke! Dragi potomci LAKOMIJE LISICA i ŠVERCERA sa okupatorima-čijim stazama-Vi danas koračate-bez obraza!
iNTELKTUALNA ELITO...

14. 03. 2016 - 20:26

..."naše boke"...đe je problem? Nije dati "četnik" Jole Drinjak? Ako je on-onda nema problema-"lako ćemo" s'njim? Na trpezu imena i prezimena Katolika i Hrvata-iz Boke-koje je on "prognao" u Hrvacku-zarad Ilije Garavoga-sa Groba Njegoševa krvavoga-poslije onije"OSTRAGUŠA" u široke gaće(hrabrih četa") i umjesto maramica-faculeta u ručicama-bijahu krampovi,pale,krasne i ostali "kršćanski"-priručni alat?! Uz obavezu više-da svjetlost dana-UGLEDAJU VAŠE LAŽI -odnosno imena i prezimena vlasnika kuća istih prognanika u koje je nasilno uselio,mnogu gospodu "srbe"i gos Nevresa građanina Kotora evo više od trideset godina-u kuću obitelji(ne IVA-bez poroda!) Rikarda Vizina iz Splita(po njihovom-diktatu!) Vrijeme vam je, da to "ZVIŽDANJE" zapase zađednete -sa ordenjem"na junačka prsa-Caco de oro"-kojim vas je Ćesar bečki dariva-za "pripremu terena" na Lovćenu-za izgradnju "spomen maumauzoo..vrta" Ćesaru! Uz "četnički" pozdrav "za domovinu spremni..."? Bijedići frateli la merda!
Jole Drinjaku...

14. 03. 2016 - 21:33

O tebi je sve receno na ovom poratlu samo nije da ti ne bi ni klozete cistio u mrsku ti Austriju sa tvojom skolom ,lazi i dalje jer time dokazujes da teorija Dobrice Cosica pije vodu,adio ercegovacki bastaduru ,lijepo mirisu merda kad je oseka ,spram tebe,uskoro ti dolaze Nato brodovi ispod kuce pa mjenjaj kucu sto prije za Trebinje ,rodnu grudu.
Dragi frateli Bjedići/Bjelićuk

15. 03. 2016 - 08:17

Kako ste započeli-tako ste završili-sa suzama u očima za pokojnom Austrijom-za Ćesarom bečkim-za čiju dušu vaši preci oburdaše Grob Njegošev na Lovćenu 13.siječnja 1916 godine-sa onom "hrabrom četom"-u odorama "hrvackog oružanog bratstva"-Bokeške mornarice(Skala radio Kotor:25/6/2015-tema:"Bokeška mornarica je tkivo grada Kotora"! Uz suze-koje vam teku uporedo sa lažima-oko kuća Hrvata i Katolika-koje su "četnici naseljavali-po mom diktatu" ! Na žalost i dalje se čekaju vaši"spiskovi protjeranih i spiskovi kuća" u koje su na silu naseljeni -između ostilh gos.Nevres(kuća Rikarda Visina) građanin Kotora više od 30 godina(nije izbjglica!)! Na kraju- da ne "zaspite na lovorikama"-evo storije iz 1916 godine(Skala radio Kotor-na poznatu temu:"Bokeška mornarica...": "Cirkularno pismo Admiraliteta Bokeljske mornarice od 18.janara 1916,poslato svim bokeljskim opštinama povodom zauzimanja Lovćena-Lovćen je zauzet! Vesela i radaosna vijest odjekuje ne samo našom prostranom Carevinom ...
Dragi frateli Bjedići/Bjelićuk

15. 03. 2016 - 08:57

"Nebi, nebi sa mojom školom čistio klozete u mrsku Astriju"! Na žalost vašu i vaših obitelji-vi jeste(sami priznali-meni u pismu!) švercovali puške automacke-nađene kod vas-koje ste švercovali sa "četnicima" iz Trebinja-đe vas je uhitila(policijaci :Skočajić,Miljanović i...!) "četnička milicija"-zbog koje ste-navodno kupili oružje(pišete mi u onom pismu od 13.velj.2013!):"...moj...nije švercovao oružje već je kupio za sebe da može odbraniti porodicu,u koliko mu dođu na kuću oni što su promijenili preko noći PETOKRAKU sa KOKARDOM"?! Da ,da sa KOKARDAMA ste ŠVERCOVALI-da bi ste ih "lividarli".ako vam se "šverceri pojave na kuću"? Tutu papa frateli la merda Bjedići/Bjelićukovi-đe su oni spiskovi kuća i proćeranih? Poštenje-čast nije vaša odlika-nego vaša bruka dovijeka?! Primite izraze moje iskene sućuti-mnogo vas štuje Jole Drinjak-iz rodnog Prčanja-sa pjene Crnogorskog najljepšeg mora na svijetu-koji se divi njemu-ka onda vama kad ste oburdali Grob Njegošev na Lovćenu-1916 godine?!
Vujović

18. 03. 2016 - 09:23

Uđi u arhv avetinjo! Pogledaj fotografinju prave N jegoševe kapelice, koju je "obriudao" Aleksandar i bačio kamenje niz padine Lovćena zajedno sa petnom koskom Njegoševom koja je tek nakon 2 svjetskog rata vrnuta u CG. Inače Isti tvoj Aleksandar je poručio Mauzolej kod Meštrovića, ali mu je bio preskup! Stvarno je ogavno dokazivati narikačama za Aleksandrovom kapelicom! Još je "živa" ploča sa falš kapelice koja je posvećena Aleksandrovom sinu a ne Njegošu. Pođi do Biljarde i pročitaj i ne valjaj više gluposti kao što je Aleksandar valjao niz Lovćen kosti Njegoševe! Bruko!
Vujoviću sve ti je tačno i ...

18. 03. 2016 - 10:27

..istina-koliko i tvoje prezime?! Ali,ipak zarad istorije-mora se reći :u pravu si-da je Aleksndar "prvi od svija oburdao kapelicu" i bačio kamenje niz padine Lovćena sa petnom koskom Njegoševom koja teke nakon 2.svjetskog rata vrnuta u CG..." Ali nerče-kad su zemni ostaci Vladike Rada vraćeni iz Cetinjskog manastira(shranjen 1916)-na Lovćen-eli prije ili poslije oburdavanja kamenja niz Lovćen-od bande KRVAVOG KRALJA-najvećeg krvnika Crnogoraca i CG?! Istovremeno si zaboravio reći-da je Aleksandar "komandovao" onim(austrijanskim) krstaricama iz Boke- siječnja 1916 godine koje su sa područja Prčanja(Markov rta) gađale i oburdale-urušile ne kapelicu-nego Crkvu Svetu-Grob Njegoše na Lovćenu! Da,da koske i trlja prlja-tvoje laži-u koje ne nađoh is kojeg grada-države vrnuše te kosti u CG? I sledeće-ti ni slova o onoj "hrabroj četi"-dobrovojaca naše Bokeške mornarice-koja je u odorama hrvcakog oružanog brastva-dooburdavala Grob Njegošev-ćuskijama,krampovima( a ne Aleksandar "topovima)...."!
Vujoviću-susjed sa Crnogorskog

19. 03. 2016 - 08:29

... Jadranskog mora-vaša obiteljska vjekovima "NOĆNA MORA"-znamo čoče koliko su ti pri srcu CG i Crnogorci-i nećemo o tome! Ali moramo zarad istine da te korigujemo u lažima i mržnji koju ispoljavaš rokćanjem-prema "ovim okupatorima sa brda gore"-koji okupiraše"vašu boku"-a ne ovi sa mora-civilizacije! Znam da ti je pri srcu zvati zemne ostake Petrovića "koske"-pa ona riječi"iz srca vaše duše i puste želje:"valjao niz Lovćen kosti Njegoševe"! Ali znamo okle ta "ljubav"-i za koga! Zato evo ti prilika ubazdo-da se koriguješ:Vaši Austrijani(uz pomoć"hrabrih četa-doborvoljaca Bokeške mornarice")-su sa mora(krstarice) i dobrovoljci sa kopna oburdali Grob Njegošev na Lovćenu-13/01/16! A kosti Njegoševe prenešene i sahranjene u Cetinjski Manastir -tek 13/14/08/16! 1O godina kasnije 21/09/25 krvavi mecena vaše obitelji smrdljivi kralj karađorđević-je u obnovljenoj Kapeli na Lovćenu položio kosti Njegoševe- prenešene iz Cetinjskog Manastira! Ubazdo-kad je "pape"ubazda valjala kosti niz Lovćen?
Dragi frateli Bjedići/Bjelićuk

15. 03. 2016 - 08:37

...našom prostranom Carevinom već i cijelim svijetom"! Jest bora mi i svjet se veselio e je Lovćen pao-zauzet-a poslije toga na "kršćanski način"-porušen i pripremljen da ga "obnovi"(1926)-vaš mecena krvavi dinast karađorđević-u čijoj su krvavoj kraljevini napravili-vam preci vilu na pjenu od Crnogorskog mora-koje ne pominjete gore-nego NATO-"greškicom-srca i duše""! Pa u storiji o "zauzimanju Lovćena"-dalje se "viteza-viteški"-na austrokršćansi krmeći način":"Junaštvo i nadčovječanska hrabrost naših junačkih četa osvojilo je i ovog gorostasa i uplelo je i ovu pobjedu u lovor-vijenac ostalih naših zauzeća u ovom svjetskom ratu! Junački su jurišale naše hrabre čete sastavljene od raznih naroda naše Monarhije,pa uz Hrvata,Bosnaca(ne spomenuše Hercegovca?),,Njemca,,Rumunja i Mađara,borili su se i dobrovoljci naše Bokeljske mornarice! Ovo najstarije društvo u našoj domovini junački je pokazalo oružjem(čitaj krapmovi,plangee,ćuskije-"priručni kršćanski alat")....(nađi u kotorski arhiv)
frateli la merda Bijedići..

17. 03. 2016 - 20:13

..misle da su braća Obilići..?Bolje bi vam bilo da umjesto "minusa/plusa" ucukate istinu o vama-riječima kratko jasno sažeto:"Lažeš Jole-pa očepite stavku po stavku-po vremenu i prostoru(portalu-temi-lele vam u VASA VACUE! Po kome vam dođe lišipera..te vam moždane oguba?
S. Vujović

18. 03. 2016 - 09:03

Crnogorci su "unikatan" narod! Nema na "zemaljskom šaru" ama baš niđe... niđe i ama baš niđe naroda koji se bori da dokaže kako ga nema i kako ga niđe, ama baš niđe nije ni bilo! Ovo je za Ginisa! Najgrlatiji negatori Crne Gore su nažalost oni čije su babe silovali, pa su se od stida bačale u LIm i čijima đedovima su metali mačke u gaće da im raskbu genitalije! Jedina šteta je što im nijsu do kraja raskubli"instrumente" da ne naprave ovakve potomke i ovakve izrode! Sram vas bilo ako imate i trunku obraza!
Iz glave je cijela naroda

18. 03. 2016 - 09:40

Bravo Marija na poštenju i hrabrosti! Valja ljudski prozboritit! Makar nakon toliko godina! Neka je Slava Bulatovićima! Pravima!
Maur

08. 03. 2017 - 08:20

Ne trujte narod glupostima. Došlo 5000 Srbijanaca, a mi Crnogorci 200.000 sami. Na mirovnoj konferenciji u Parizu utvrđeno je da je u ratu stradalo 1.247.000 Srba. Takve žrtve nije podnijela ni jedna druga država. Možemo samo da se divimo Srbiji i srpskoj žrtvi. Srbija je vječna.
Braćo

08. 03. 2019 - 01:23

Ja se iskreno izvinjavam ali je meni čukun đed Đukić ubijen u navedenom događaju sa Bulatovićem.... a kuću sam gledao i danas postoji kod Crkvina u Donje Ravni....moj čukun đed Đukić a Predraga Bulatovića poslanika SNP-a đed Bulatović. Znači nisu dva Bulatovića nego jedan Đukić i jedan Bulatović. Praštajte, samo toliko....
Novi komentar