Proširena lista: Evo po kojim uslovima će stambene kredite dobijati funkcioneri

Vlada Crne Gore donijela je juče dopunu Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera. Prema dopuni, pravo na stan po povlašćenim uslovima ima i zaposleni u službi državnog organa i organu državne uprave, kao i u ustanovi i drugom pravnom licu čiji je osnivač država, koji u obavljanju poslova od posebnog interesa za državu ostvaruje izuzetne rezultate i kvalitet rada. Podsjetimo, Vlada je donijela sredinom 2014. godine Odluku o kriterijumima za dodjelu stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima funkcionerima koje bira Skupština, Vlada i predsjednik Crne Gore. Odlukom, cijena stanova funkcionera može biti umanjeni i do 80 odsto.
Objavljeno: 01. 04. 2016 - 11:54 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kredit po bagatelnim uslovima: Funkcioneri koji nijesu adekvatno riješili stambeno pitanje  dobiće kredit po bagatelnim uslovima. Naime, njima će biti umanjena prodajne cijena stana na ime radnog staža u visini od 5 odsto za svaku  punu godinu radnog staža i umanjenje prodajne cijene prema starosti zgrade po stopi od  3 odsto, a najviše do 80 odsto tržišne cijene stana

U odluci se konstatuje da za poslove vrednovane koeficijentom 14,84, pripada 90 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 12,98, pripada 85 bodova;  za poslove vrednovane koeficijentom 11,80, pripada 80 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 11,50, pripada 75 bodova;  za poslove vrednovane koeficijentom 10,39, pripada 70 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 10,08, pripada 65 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 9,90, pripada 60 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 9,75, pripada 55 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 9,23, pripada 50 bodova; za poslove vrednovane koeficijentom 8,71, pripada 45 bodova i za poslove vrednovane koeficijentom 8,19, pripada 40 bodova.

Funkcioneru koji ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini neodgovarajuće površine: po članu porodičnog domaćinstva do 8 m2, pripada 15 bodova;  po članu porodičnog domaćinstva do 12 m2, pripada 10 bodova i po članu porodičnog domaćinstva do 16 m2, pripada 5 bodova.

Veličina stana zavisi od broja članova porodice: Veličina stana koji se dodjeljuje funkcioneru određuje se prema broju članova porodičnog domaćinstva, i to: za samca -garsonjera ili jednosoban stan; za dva člana porodice -jednoiposoban ili dvosoban stan; za tri člana porodice -dvoiposoban stan;  za četiri člana porodice -trosoban ili troiposoban stan, ako su djeca istog pola; za četiri člana porodice -troiposoban ili četvorosoban stan, ako su djeca različitog pola, a za pet ili više članova porodice -četvorosoban ili veći stan.

O odluci se potencira da funkcioner ima pravo na rješavanje stambene potrebe pod uslovom da on ili član  njegovog porodičnog domaćinstva: nema stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini; ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini neodgovarajuće površine.

Nadalje, pravo na rješavanje stambene potrebe,u skladu sa ovom odlukom ima i supružnik ili lice koje sa funkcionerom živi u vanbračnoj zajednici i djeca funkcionera koji izgubi život u vršenju službene dužnosti ili povodom vršenja službene dužnosti, ako nemaju riješenu stambenu potrebu i, supružnik ili lice koje sa funkcionerom živi u vanbračnoj zajednici i djeca  funkcionera u slučaju smrti funkcionera koji je podnio zahtjev za rješavanje stambene potrebe.

Povoljniji uslovi za kupovinu stana predviđaju kupovina na poček, sa otplatom cijene stana na rate u trajanju najviše do 20 godina, i  umanjenje prodajne cijene stana na ime radnog staža u visini od 5 odsto za svaku  punu godinu radnog staža i umanjenje prodajne cijene prema starosti zgrade po stopi od 3 odsto, a najviše do 80 odsto tržišne cijene stana.

Kredit za poboljšanje uslova stanovanja: Funkcioneru se može dodijeliti kredit: za izgradnju ili kupovinu stana u svojini; za pretvaranje zajedničke svojine ili susvojine u etažnu svojinu; kao učešće za dobijanje stambenog kredita kod banke; za poboljšanje uslova stanovanja – do 15 000 eura; za kupovinu građevinskog zemljišta za izgradnju stana ili porodične stambene zgrade; za izmirenje naknade za komunalno opremanjegrađevinskog zemljišta i   za zajedničko rješavanje stambene potrebe po osnovu udruživanja sredstava.

Na osnovu dostavljenih zahtjeva za rješavanje stambenih potreba, Komisija za rješavanje stambenih pitanja donosi  odluku o utvrđivanju posebnih rang lista, na način i na osnovu kriterijuma propisanih ovom odlukom.

P.Z.

Komentari: 1

cetinje10

01. 04. 2016 - 15:37

POSTOVANI ZASTO VRSITE SELEKCIJU KOMENTARA,TAKO SE NE POMAZE DEMOKRATIJA,KOMENTAR OVOG TEKSTA JE BIO ISKREN I TACAN..A VI SAMI KAZITE DALI VASI POSTUPCI,POMAZU DEMOKRATIJI I JAVNOJ RIJECI,,..
Novi komentar