DIJALOG: Ćosović Vlahoviću: Vratolomije akademika CANU

Portal Analitika je otvorila dijalog o društveno- istorijskim temama. U ovom tekstu, autor Miroslav Ćosović vodi dijalog i polemiše sa stavovima akademika Petra Vlahovića. Stavovi iznijeti u dijalozima nužno ne predstavljaju stavove redakcije Portala Analitika.
Objavljeno: 13. 04. 2016 - 12:01 Promjenite veličinu teksta: A A A

Akademik CANU Petar Vlahović iz ugla svoje nauke tvrdi da su Crnogorci starośedioci, a na drugim mjestima, iz ugla "istorije" - kaže da su Srbi. Pošto istorijski Srbi, oni koji su se pojavili na Iliriku u Prvom mileniumu, mogu biti samo Sloveni, sigurno je da on ni sam ne zna kako Crnogorci mogu biti - i Srbi - i starośedioci.

     Petar Vlahović je rođen 1927. godine, studirao je etnologiju u Beogradu đe je i doktorirao. Vlahović se dakle, tokom karijere nije bavio istorijom, već etnologijom i antropologijom. Akademik CANU postao je 1988. godine. 

    U tekstu "Biofizička antropologija je potvrdila: Crnogorci su starośedioci"pokazao sam da Vlahović Crnogorce smatra za starośedioce Balkana, evo što kaže: 

    "Prema sadašnjim saznanjima ontogenetski razvoj dinarskog antropološkog tipa počinje u praistoriji. O tome svedoči paleoantropološki materijal koji je pronađen kako u Crnoj Gori tako i na znatno širem prostoru koji danas zahvataju populacije savremenog dinarskog tipa. . . Ovo potvrđuju nalazi iz Zetske ravnice i nekih drugih lokaliteta u Crnoj Gori uključujući u to i srednjovekovne populacije sa lokaliteta Momišići u Podgorici. Gracilizacija je uticala na smanjenje obima glave i sužavanje lica a brahikefalizacija se na osnovu osteološkog materijala u Crnoj Gori istorijski može pratiti od mezolitskog i bronzanog doba, a potom i kod srednjovekovnih i kod savremenih crnogorskih populacija." (Dinarski tip i njegovi varijeteti u Crnoj Gori, Glasnik antropološkog društva Srbije, Novi Sad, vol. 43, 2008, str 7-14)

      Mezolit je počeo prije 10.000 godina, a bronzano doba nekih 2200 godina prije Hrista. Da li je akademiku Vlahoviću poznato da su Sloveni-Srbi naselili ove prostore u 6. i 7. vijeku poslije Hrista? 

      U emisiji na NTV Montena emitovanoj 28. XI 2002. akademik Ruske akdemije nauka Tatjana Aleksejeva pričala je o antropološkim odlikama Crnogoraca. Srbe nije nijednom pomenula, kroz cijelu emisiju pričala je o Vlasima kao o precima Crnogoraca (analizirala je srednjevjekovne skelete sa Cetinja). Petar Vlahović je bio domaćin u emisiji, nije se ni najmanje suprostavio njenim stavovima. Emisiju možete pogledati na linku.

 

      https://www.youtube.com/watch?v=mNAyovj8qtE

 

      ljusicok Petar Vlahović predstavlja spis vizantijskog cara: Godine 1994. u Beogradu je objavljena pamfletistička knjiga "Rečnik zabluda" (na srpskom i engleskom uporedo) čiji je cilj bio da na medijski rat koji je vođen protiv Srba odgovori na svaki način - pa i lažima, naravno. Tako je poglavlje "Srbi asimiluju i guše crnogorsku naciju" na stranama 150-153 napisao Petar Vlahović. Evo nekih njegovih stavova: 

      "Vizantijski vladar Konstantin Porfirogenit u X veku opisuje Srbe kao stanovnike na prostoru od Rasa sve do reka Plive i Cetine." (str 150)

     Vlahović sugeriše da je car Porfirogenit napisao da su Srbi naselili Duklju, što je izmišljotina. Srpski istoričar Relja Novaković u knjizi "Gde se nalazila Srbija od VII do XII veka“ (Beograd, 1981): 

    "Upadljivo je da ni Porfirogenit ne kaže kojeg su porekla bili stanovnici Duklje. Naše verovanje da je on u glavi 32, govoreći o Srbima, slučajno ispustio da kaže da su i stanovnici Duklje poreklom Srbi, znatno koleba činjenica da car ni u poglavlju 35, posvećenom Dukljanima i zemlji u kojoj sada obitavaju, ne kaže izričito da su poreklom Srbi, već samo veli: ‘Avari su porobili i ovu zemlju i ona je ostala pusta, i za cara Iraklija ponovo je naseljena, kao i Hrvatska, Srbija, zemlja Zahumljana, Travunija i Konavlje.’ Dakle, ni podatak sastavljača glave 30. ni Porfirogenitov opis ne pružaju dovoljno osnove za pouzdan zaključak o poreklu najstarijih slovenskih stanovnika Duklje.

    Akademik SANU Božidar Ferjančić takođe ne vidi Srbe u Duklji, koje nije vidio ni car Porfirogenit: „Izvesno je da je trebalo bolje zaviriti u spis cara Konstantina Porfirogenita pa videti da on Duklju ne navodi među oblastima naseljenim Srbima, a ni u glavi o Dukljanima ne kaže da su oni Srbi, niti da od njih vode poreklo.” (Božidar Ferjančić,Dolazak Hrvata i Srba na Balkansko poluostrvo (osvrt na nova tumačenja), Zbornik Vizantološkog instituta, XXXV, Beograd, 1996).
    Akademik SANU Miloš Blagojević u knjizi "Srbija u doba Nemanjića” (Beograd, 1989) ne navodi su Srbi naselili Duklju.

     Pokojni, rano preminuli Tibor Živković, direktor Istorijskog instituta u Beogradu, najbolji poznavalac balkanskog ranog srednjeg vijeka, takođe ne priznaje da Porfirogenit zna za Srbe u Duklji. U emisiji "Ćirilica” na TV Košava, (maj 2010), Živković je izričito kazao da car Porfirogenit ne pominje Srbe u Duklji i Bosni. Živković je u emisiji vrlo afirmativno govorio o Porfirogenitovom spisu.

     Uostalom, spis cara Porfirogenita imate na linku i možete se sami uvjeriti da li car zna za Srbe u Duklji.

 

     4Petar Vlahović "našao" Srbe u Ljetopisu popa Dukljanina: Pošto je "predstavio" pisanje cara Porfirogenita, Vlahović nastavlja: 

    "Srpski etnički prostor određuje i Barski rodoslov - Dukljaninova hronika iz XII veka, koji ističe da se iz Duklje sedište srpskog razvoja prenosi u Rašku, a zatim širi prema Pomoravlju, Podunavlju i Makedoniji" (str 150, ista knjiga). 

     Ne śećam se da sam ikad od jednog tako visoko rangiranog naučnika vidio slobodnije tumačenje onoga što je u nekoj knjizi napisano. Ovo je čista fantazija Vlahovića, vrlo zlonamjerna. U Ljetopisu popa Dukljanina Srbi se kao etnija nijednom ne pominju, a nekoliko puta se kao geografski pojam pominje Srbija i to van Duklje. Evo što pop Dukljanin kaže u glavi IX, priča o legendarnom kralju Svetopeleku, koji je: 

    "...podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku sa planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje sa planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija. . .  Srbiju, pak koja se naziva i Zagorje, podijelio je u dvije pokrajine: jednu od velike rijeke Drine prema zapadnoj strani, sve do planine Pini, koju je nazvao još Bosnom. Drugu, pak, od iste rijeke Drine prema istočnoj strani sve do Lipljana i Laba, koju je nazvao Raškom." (Ljetopis popa Dukljanina,www.montenegrina.net)

     I kasnije u brojnim poveljama Nemanjića i drugih velikaša odvojeno se navode Srbija (srbska zemlja) i Pomorje. Ono što je još u Ljetopisu popa Dukljanina označeno kao Pomorje, nikada nije - ni bilo - ni postalo Srpska zemlja. 

 Vlahović veli - trobojka još od cara Dušana?! Petar Vlahović na strani 151 nastavlja sa jeftinom propagandom: 

     "Muška crnogorska odeća: crveni džamadan, gaće (čakšire) plave boje i bele vunene dokolenice simbol su, bar od vremena cara Dušana naovamo, srpske trobojke ne ljudskom telu, koji se i danas rado nosi u Crnoj Gori."

      Kaže - "od vremena cara Dušana srpske trobojke na ljudskom telu", a trobojne zastave počinju od Francuske revolucije 1789. godine! O "našoj" trobojci sam na Analitici pisao prije skoro 5 godina u tekstu "Nije narodna nego - sultanova trobojka!"  pa da ponovim nešto iz tog teksta. Februara 1835. godine u Srbiji je donešen Sretenjski Ustav kojim je bila propisana zastava Srbije. Kod nas dobro poznati srpski istoričar Radoš Ljušić u knjizi ”Kneževina Srbija 1830-1839” (Beograd, 1986), ovako piše:  

     „Sretenjskim Ustavom Srbija je postala ‘u pravleniju svom nezavisimo knjažestvo’, pa je kao takva dobila zastavu i grb. 'Boja narodna srbska jeste otvoreno crvena, bela i čelikasto-ugasita'.”  

    Ali, sultan nije odobrio ovu zastavu nego je izdao ferman kojim je propisao kako će izgledati srpska zastava. Još kazuje Ljušić: 

     "Ferman datiran decembra 1835.godine upućen je knezu i podunavskim vezirima, pašama, ajanima, vojvodama, kadijama i nadzornicima skela. On kaže da srpski narod ima pravo razvijati trobojnu zastavu na trgovačkim lađama koje mogu ploviti rekama i morem "u Carigrad dohodećim i tuda prolazećim". Uz ferman, oni su dobili po jedan primerak zastave. Sada je zastava dobila nov raspored boja, za razliku od one koju je propisao Sretenjski ustav. Boje su bile vodoravno poređane: crvena, plava i bela." (str 293 iste knjige)

     Tako je, nemajući pojma otkud Srbima trobojka i ko im je trobojku nacrtao, knjaz Nikola uveo trobojku u Crnu Goru. Ove činjenice o nastanku "naše" trobojke akademik Vlahović nije saopštio u pamfletističkoj knjizi iz 1994.  

Vlahović o crnogorskoj kapi: Vlahović na strani 151 iste knjige piše o crnogorskoj kapi, navodi simboliku koja crnogorsku kapu vezuje za kosovski mit, ono što je istina je da je dosta te simbolike  izmišljeno od dolaska Sime Sarajlije u Crnu Goru 1827. godine, a za ocila na kapi Vlahović kaže:

     "... a ocila sa krstom u ograđenom delu slobodnu crnogorsku državu pod vođstvom domaće dinastije (vladika).

     Skoro sam u tekstu "Kako su četiri ocila importovana u Crnu Goru 1918. godine" pisao o tome kako su 4 ocila na crnogorskoj kapi uvođena od 1918. godine - kada je srpska vojska okupirala Crnu Goru. Ne postoji nijedno jedino śedočanstvo da su se na crnogorskoj kapi prije Prvog svjetskog rata nalazila 4 ocila, a zapisanih śedočanstava o crnogorskoj kapi ima mnogo. Ovđe bih dodao još neka izvanredna śedočanstva koja  govore kako su poslije Prvog svjetskog na crnogorskim kapama prisilom uvođena 4 ocila. U tekstu "U vučjim čeljustima zbog Crne Gore" (Portal Analitika, 2. IX 2013.) istoričar Novak Adžić daje izvod iz pisma crnogorskog emigranta Rada Krivokapića, pismo je objavljeno u "Glasu Crnogorca" 27. jula 1919. god: "Srbijanci zabranjuju i nošenje crnogorskog ruha, a naročito kape. Izrodi i plaćenici srbijanski uzeli su šajkaču, ili su na crnogorsku kapu stavili Petar I (P I) umjesto Nikola I (N I). Međutijem, ogromna većina naroda, muško i žensko, stavili su kao u velikoj koroti crno na kapu, pošto im je zabranjeno nošenje crogorske kape. Narod je tim baš pametno rekao što misli o sadašnjem položaju Crne Gore".

      U istom tekstu Novak Adžić je pokazao i zapis Nikole Tomanova Zeca koji je opisao što se dešavalo na crkvenom saboru kod manastira Svetog Nikole na Vranjini, 9. maja 1919. godine. Nikola Zec priča:

      "Ljudi su na glavama nosili crnogorske kape sa inicijalima  »N I« (Nikola Prvi), kakve su se decenijama nosile u Crnoj Gori. Na tom saboru došao je i načelnik okruga Cetinjskog, Mitar S. Vukčević, jedan od osuđenih u bombaškoj aferi. On je lično štapom obarao te kape ljudima sa glava. Ova činjenica, inače vrlo interesantna za ocjenu karaktera, baca punu svjetlost na neviteške gestove ondašnjih visokih funkcionera. Crnogorci su se u ono doba vrlo nelagodno osjećali, ako im i slučajno padne kapa s glave, a kad im se to desi na ovako nasilnički način, za njihove pojmove bolje je bilo da im odleti glava. Ali načelnik je sobom doveo bio i žandarmeriju".

       Eto tako je akademik Petar Vlahović "zaboravio" da napomene da 4 ocila na crnogorskoj kapi nijesu postojala prije nego što je srpska vojska 1918. okupirala Crnu Goru.

      Nauku, diplome, titulu pod noge, srpstvo nizašta! Sve što je Vlahović naveo u pamfletu "Rečnik zabluda" iz 1994. godine je - ili čista neistina - ili poluistina, a znamo da je poluistina gora od neistine. 

      Za 99% posto srpskih intelektualaca koji se bave srpskim nacionalnim pitanjem, nije nikakav problem da zarad srpstva unize svoje nauke, diplome i titule. Tako je i sa Vlahovićem. On iz ugla njegove nauke - antropologije, tvrdi da su Crnogorci starośedioci Balkana, a zatim preko istorije tvrdi da su Crnogorci Srbi. To je prava naučna vratolomija, Vlahović izvodi salto mortale.

      Na čitaocima je da sami odluče hoće li da mu vjeruju - onda kad se poziva na njegovu nauku, ili će da mu vjeruju kad se poziva na istoriju - kojom se tokom karijere nije bavio. 

     

Komentari: 57

Mik

13. 04. 2016 - 12:26

Kakvo unistavanje srbijanaca i posrbica na najljepsi moguci nacin rijecima...svaka cast!!!
Kako juce tako i danas

13. 04. 2016 - 12:32

Te kape CRNOGORSKE (koje kape CRNOGORSKE)? PA I 4S . je CRNOGORSKA KAPA KAPA SA CRNIM FLOROM i CRVENOM POVRSINOM postoji u LICI DALMACIJI HERCEGOVINI na NIMA SE PISU SIMVOLI ako je 4S. takvu su nosili CRNOGORCI i bila je CRNOGORSKA i ta sa H I. je CRNOGORSKA ISTO ali posto KRALJ NJIKOLA je bio ODLAZECI SUVEREN ne VOLJOM RUSIJE no voljom ZAPADA onda nije ni bila prikladna da se nosi ,pa vi danas ne mozete od STRAHA izist na ANTI VLADINE PROTESTE a ne tadijer nositi KAPU sa inicijalima Mila Djukanovica naprimjer i sto je cudno te stapom obara kapice taj ZANDARM NOVE VLASTI sa CETINJA CETINJANI kao i MUSLIMANI kako juce tako i danas za VLAST pa koja BILA a BILA i MUSOLINIJEVA pa TITOVA pa MILOSEVICA pa DJUKANOVICA CETINJE BILO VAZDA UPORISTE ZA VLASTODRSCE.Kako JUCE TAKO I DANAS
raja s ocilima

13. 04. 2016 - 13:11

Takve Crnogorce sa ocilima svakojem neprijetalju su najmiliji.
SIMVOLI

13. 04. 2016 - 15:50

OVO JE KAPICA KRALJICE MILENE supruge KRALJA NIKOLE : http://www.njegos.org/heritage/caps.jpg
Ko?

13. 04. 2016 - 16:15

Donatela Versace dizajn?
smolonja

14. 04. 2016 - 05:21

O muči smolonja-žene kao ni kraljica ne mogu nosit đevojačku crnogorsku kapu a ne te crtane.To su mogli samo crtat oni požmirepi od 1918.
@

14. 04. 2016 - 10:10

Ako nađeš tu kraljičinu kapu s kokardom i kraljevu sa '4c' onda da ti se i vjeruje.A ako ih ima prije 1918 obrati se Amfiju da ih objavi. Ne budi lud-nijesi valjda ka Jole od pašine pjene i koji imitira ono što su mu stari s Turcima izgazili.

13. 04. 2016 - 23:50

Rekoh ti vec jednom da je danas u CG tesko biti posrbica a kao takav imat mozga i znati azbuku. Ti si ISTOCNOPRAVOSLAVNI, kao Solevicev djak, presao dug put od pijanog Dakicevca do Ristovog apologete. A da te lemaju Cosovic& Co - lemaju!
Kako juce tako i danas

13. 04. 2016 - 12:32

Te kape CRNOGORSKE (koje kape CRNOGORSKE)? PA I 4S . je CRNOGORSKA KAPA KAPA SA CRNIM FLOROM i CRVENOM POVRSINOM postoji u LICI DALMACIJI HERCEGOVINI na NIMA SE PISU SIMVOLI ako je 4S. takvu su nosili CRNOGORCI i bila je CRNOGORSKA i ta sa H I. je CRNOGORSKA ISTO ali posto KRALJ NJIKOLA je bio ODLAZECI SUVEREN ne VOLJOM RUSIJE no voljom ZAPADA onda nije ni bila prikladna da se nosi ,pa vi danas ne mozete od STRAHA izist na ANTI VLADINE PROTESTE a ne tadijer nositi KAPU sa inicijalima Mila Djukanovica naprimjer i sto je cudno te stapom obara kapice taj ZANDARM NOVE VLASTI sa CETINJA CETINJANI kao i MUSLIMANI kako juce tako i danas za VLAST pa koja BILA a BILA i MUSOLINIJEVA pa TITOVA pa MILOSEVICA pa DJUKANOVICA CETINJE BILO VAZDA UPORISTE ZA VLASTODRSCE.Kako JUCE TAKO I DANAS
Dukljanin

13. 04. 2016 - 13:19

Istoriografija Srbije je puna izmisljotina,lazi i neistina. Srbijanski kralj prve kraljeve Jugoslavije je sve pravoslavce smatrao srbima -valjda da bi lakse vladao. Da nije bilo II svjetskog rata tadasnja kraljevina Jugoslavija bi se ranije raspala. Na lazima se ne stvaraju drzave -pogotovo na duze staze. Zasto ne reci da su Crnogorci kao starosjedioci Balkana Ilirskog porijekla. Istog Ilirskog porekla su i Albanci (bilo koje vjere), Dalmatinci, Hercegovci kao Sandzaklije. Ostali na Balkanu su pridoslice i na svaki nacin se trude da istoriju preokrenu i iskoriste u svoje svrhe koja se pokazale fatalnom za narode starosjedioce Balkana.
Dukljaninu-ti vrijeđaš našega.

13. 04. 2016 - 18:28

...M. Ćosovića-izmišljajući porijeklo vas tost crnogoraca-koji nemate ni promila krvi-gena Crnogoraca CG Petrovića Njegoša! Znaš li jadtko-da je naš Miroslav u dilu sa Amerima(antropolitičkoantropologetama-biogenetičarima i mehaničarima-za uterivanje-kloniranje?) -utvrdio da vi današnji tost crnogorci imate više od 104% kenjičića od PESTOKUPLJAVINA od AnAdaolije do Balkana(Turksije,Ilirskije,Vlaškoarabanaškije,kelckije,čisto Vlaškozapadno erecgovačkije čobanskije vucijebina(idući desnom obalom Neretve)?! Kakvi Arbanasi,Iliri,Dalmatinci,Ercegovci-a bor mi i "pridošlice Slaveni"(ali sa učešćem- mizernije 7,4% gena-uterali vam gi(Miroslav i Ameri) ?! Kako reče ona naučnica gospođa prof.dr Slavica Vujović sa PMF iz Podgorice-da ovo uterivanje "đavoljije gena"-nije rađeno zarad :istorije,sociologije ili politike-nego isključivo, zarad "RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA BALKANU"-ZAŠTO SU PODOBNI-VI TOST CRNOGORCI-" BORCI IZ KORIDE"-ZVANA NDMNE? SRAM VAS BILO POGANI- ŠTO PONIŽAVATE CG!
Pitagora

13. 04. 2016 - 19:42

Ovaj polupismeni "Dukljanin -ti vrijedjas nasega" pokazuje na kakve grane moze pasti Crna Gora. Dok je ovakvih polupismenih srpskih cobana Srbija sa svojim crnogorskim fitiljima nema sta da brine u drzavi Crnoj Gori. Ono malo srba /sto se tako osjecaju/ uskoro ce im doci u njihovu majku Srbiju.
Dragi Pita-gora...

13. 04. 2016 - 21:40

...napravljena od la merde...ti zaboravi na onu "crnogorsku setencu"-prema svecu i tropar"? Pa zato ne treba da brinute za ove "polupismene srpske čobane"-dok ste im vi pod kontrolom-čaktarom -obrazovane poIupismene budale-po "ŠUVARICI" i BOLJONJEŠKOJ DEKLARACIJI-"tost crnogorske ovce-bekice"-ka ti i preci ti zla goveda junad dovijeka- vi "oriđinali"-potomci tost-tosteri-dunsteri... Pita-gore koja se pravi od go...?! Jer kako objasniti-normalnome da u Crnoj Gori ima (po poisu-2011) preko 72 % Pravoslavca! Od čekda 44 % Crnogoraca i 28% Srba! Od kojih zbore maternjim crnogorskim jezikom 36% a maternjim srpskim jezikom 42 %! Uz pride analize(vlada naručuje)- da preko 50% građana Crne Gore(poštuje SPC i popa jarca Rista Ćirkova?! Što bi reka svaki pošteniCrnogorac-kuku u dom-kavi su nam ovi "nasadi-tost crnojadogoricrnogoci"?!
U drva!

13. 04. 2016 - 22:04

Da bereš drva, rano ujutro poitaj!!!
BIJEDIĆU reče mi jedan čoek...

14. 04. 2016 - 08:21

...crni L Dabanoviću da si uganuo nogu na Markov Do u Vrmac->>(Izviđajući eli tvoja kvočka leži na jajca?)(jer si mi samo zdrav upotrebljiv pod samarom!)
Crnogorac

13. 04. 2016 - 13:37

Prije 18 i nakon 18 nije bilo kape sa cetiri c vitamina , C je bilo sa sa zvijezdom tj mjesec i zvijezda nametnuta od turaka da bi na kraju izbrisali zvijezdu a dolaskom vuka karazica nastaje slovo s to jest c , dakle nametanje silom i okupacijom 1918 kao i manastira CPC koje danas nazivaju njihovim, 98 % istorije srbije je izmisljeno ili oteto kao i nacija koja je pomijesana sa osmanskim carstvom kroz vjekove?
Crnogorac

13. 04. 2016 - 13:37

Prije 18 i nakon 18 nije bilo kape sa cetiri c vitamina , C je bilo sa sa zvijezdom tj mjesec i zvijezda nametnuta od turaka da bi na kraju izbrisali zvijezdu a dolaskom vuka karazica nastaje slovo s to jest c , dakle nametanje silom i okupacijom 1918 kao i manastira CPC koje danas nazivaju njihovim, 98 % istorije srbije je izmisljeno ili oteto kao i nacija koja je pomijesana sa osmanskim carstvom kroz vjekove?
Bazarov

13. 04. 2016 - 14:04

2- rijeci od istih akademika. koji su podrzavali Milosevica i njegovu politiku.Pa,koga vi zajebavate?Tako je lik jednom u raspravi izgubio razum,a samo sam mu rekao istinu da nije ni istoricar,antroplog,geneticar niti biohemicar. Mora da priznam da nas nasmijava sa onom "DNK analizom Y-hromosoma" iz titogradskih novina raznih partijskih istoricara KPJ, da nismo Slaveni. Ovo je silovanje crnogorske istorije koja je cista kao suza. Slobodno mogu reci da je ovo presedan da malo ratnicko pleme ima takvu istoriju i da nemaju sta kome dokazivati jer citava istorija je arhivirana i nalazi se na Cetinju. Sve u svemu, seljacki egoizam "istoricara" "geneticara","antropologa","bio-hemicara" koji izgleda zamislja da je PA katunski oglasnik za prodaju vunenih carapa,lozovace,poljoprivredne mehanizacije i mljecnih proizvoda. Svinjarija , i dokaz da je glupost neunistiva!
Bazarov

13. 04. 2016 - 14:36

1-Prije svega,radi istine samo da pomenem jedan dogadjaj prije par dana. U tekstu"Sajber kriminal u Crnoj Gori" ,koji govori o plagijatima na internetu,prvo ste mi obajvili komentar a kasnije brzinom munje izbrisali. U komentaru pominjem da je najbolji primjer plagijata( tj.kradja intelektualne svojine poznate pod zakonom kao Autorsko pravo) na PA tekst tj plagijat "autora" Miroslava Cosovica http://portalanalitika.me/clanak/205620/dragulji-istorije-tuzbalica-sestre-nad-njegosevim-odrom-i-drzanje-oca-toma .Ovo ce vam svaki laik i brucos na Pravnom fakultetu reci da je plagijat.. Primjetio sam da nakon mog komentara se diplomatski ogradjujete od "autora", citiram: "Stavovi iznijeti u dijalozima nužno ne predstavljaju stavove redakcije Portala Analitika". Ocigledno je da Cosovic nije nikada bio autor ni jednog teksta,a ova zloupotreba PA u vlastite svrhe je samo dno dna. Sama cinjenica da ovaj lik upravo koristi akademike Sanu, kao dokaz a onda izvlaci
vesko nk

13. 04. 2016 - 14:40

Što se tiče kapa i nesporazuma sa njim postoje zavičajni porodični gradski državni muzeji i u njima crnogorska nošnja naravno i kape.Lagano u muzej da se eksponati koji kupe prašinu vide i prestane se sa ovom praksom nadgornjavanja.Može i nagrada ako se nađe kapa sa četiri ocila.Naravno mislim na ličnu zaostavštinu crnogoraca a ne na modernizam i politikanstvo.
kobac

13. 04. 2016 - 14:46

Po jednima smo Srbi,po drugima Vlasi,po trecima Dukljani,po cetvrtim Arbanasi,kakav koktel.
Strara Zeta

13. 04. 2016 - 15:32

"Kobac" - valjda po Srbiji Najbliza varijanta za narod Crne Gore su Dukljani odn Arbanasi (Albanci). Sa Srbijom Crna Gora (osim pravoslavlja kao i Grci) ima veze koliko i Rusija sa Grckom.
KAPICA kraljice Milene

13. 04. 2016 - 15:58

POSTOVANA ANALITIKO objavili ste mi mnoge skakljive komentare protiv DUQLJANA ali nikako a bezbroj puta pokusavam da PREZENTUJEM kapice kraljice Milene i nailazim na STOP ,nadam se posle objave FRIDOM HAUSA da cete se popravit i objaviti ove slike koje saljem kao PRIKAZ ISTINI doprinosa ovog dijaloga: NAGRADNO PITANJE -kako izgleda SIMVOL na svecanu kapicu kraljice MILENE-odbrojavamo sad. http://www.njegos.org/heritage/caps.jpg
Ko?

13. 04. 2016 - 16:14

Ko je kreirao te kape na njegos.org? Donatela Versace?
BABA Staka dizajner ?

13. 04. 2016 - 16:48

Pa da znas po dizajnu se vidi da je neko iz VISOKE MODE toga vakta udara nozice u njih , ne vjerujem da ih je sasila BABA STAKA sa Cetinja?
TAMNICA

13. 04. 2016 - 16:07

KAPICE KRALJICE MILENE su UTAMNICENE kao takve (nezvanicno saznadoh) kao TOP ZELENKO i ne gledaju bijeloga dana -kljuceve toga UTAMNICENOG MUZEJA drze i dalje AUSTROUGARI -komunisti pardon AUSTROUGARIMA duQljani.
Sveti Petar

13. 04. 2016 - 17:00

Ako ih je ko utamničio onda je to vrhovni tamničar CG, Risto Radović. Te su ti kape u riznici Cetinjskoga manastira, možda ih i vidiš kad izađeš iz te mentalne tamnice.
zaveden ??

13. 04. 2016 - 17:45

Da bice TOPA ZELEMKA sa NEZGODNOM GRAVUROM koje ispisa VLADIKA RADE, po duQljane i KAPICE kraljice Milene sa takodje nezgodnim SIMVOLOM od spreda bice da je nas MITROPOLIT utamnicijo- a raspitaj se malko ako te istina zanima mejbi si zaveden ? Zasto ti ISTORIJSKI EKSPONATI nijesu DOSTUPNI ocima SIROKE PUBLIKE danasnjim GENERACIJAMA CRNOGORACA ???
Sveti Petar

13. 04. 2016 - 19:54

Ja se nijesam raspitivao nego sam te kape svojim očima gledao u riznici Cetinjskoga manastira! Umjesto što visiš ispred ekrana i pljuješ po svemu crnogorskom a ti prošetaj bar do Cetinjskoga manastira ako ti ostale institucije smetaju, pa lijepo viđi ko ih je i đe utamničio. Inače, da se skupe najedno Saraceni, Nemanjići, Tatari i Osmanlije nijesu veću poharu crnogorskih kulturnih dobara napravili od Rista Ćirova Radovića, odnosno vašega mitropolita!
Odavno ja kažem sebi..

13. 04. 2016 - 18:03

...da, kad čitate Miroslava Ćosovića-OBAVEZNO čitajte NASLOVE-ili NAPISE ?! Jer -ako "ČITATE i NASLOVE i NAPISE"-MOŽETE STIĆI POD "UDAR"-nazočnog gospodina poznatog DRI-ca(Državno Revizionog Insnajvana)-odgovornog za praćenje VALIDNOSTI-najvećih akademskih zvanja(znanja stečenih u zemlji i inostranstvu)-nota bene na način kako je to kvalificirano ustvrdio za akademika CANU Vlahovića:"da se u životu nije nikad bavio istorijom ,već etnologijom i antropologijom(kojom se bavi i nazočni -DRI-ac(Ćosović)"? Zato,neka mi bude dopušteno da IZRAVNO-predložim našoj Vladi(CG)-da pod hitno formira Upavu ili Agenciju ili /N/VO-sa Miroslavom Ćosovićem za Direktora-koja će-utvrđivati da li pojedini ministri-dekani-visoki činbenici Narode milicje i ANBele-tzv.OZNA(sve dozna?)-"imaju/nemaju" PLAGIJATORSKE doktorate i eventualne DIPLOMICE-stečene u kući-ispred čije "porte"-stoji spomenik onog KONAVLJANINA-koji je ovjekovječio "PRAVO i PRAVDU- PRVO u KNJAŽEVINu CARA JUNAKA-PA SVE DO DANAS- u NDMNE?!
PWS

13. 04. 2016 - 18:23

Crnogorska kapa, sisak je kopija licanke, koja je autenticna kapa Japoda, sto nema veze ni sa Slovenima ni sa Srbima.
KAPICE

13. 04. 2016 - 18:57

Oces reci da nema veze sa SRBIJANCIMA po narodnoj NOSNJI -PWS u BOSNI LICI KORDUNU su zivjeli SRBI TO su KULTURNE razlicitosti u NOSNJI zato smo mi SRBI CRNOGORCI a oni SRBIJANCI cak i SRBI U SRBIJI imaju razlicite NOSNJE PIROT, CACAK pa uzmimo opet na drugi kraj SRBIJE itd,,,,, ALI vidis 4s pisu na CRNOGORSKU KAPU ETO ovaj Špiro Gopčević iz Triješća lijepo prikaza sto znaci CRVENA BOJA NA KAPICU crnogorsku -OZNAČAVA TURSKU okupatorsku KRV, A 4s znaci SAMO SLOGA SRBINA SPASAVA,
PWS

13. 04. 2016 - 18:28

Koliko je samo neduzne djece diljem CG, BiH , Vojvodine.....obogaljeno "naukom" iz SANU ispostava....
I ne samo iz SANU...

13. 04. 2016 - 21:19

...no i do Sukorlićevog Sandžaka do Ulcinja i Bara-micati i one krstove sa Vučedolskog Barjaka-Grba iz oslobodilačkog krvavoga boja- i onoga sa Lovćena..."Krvnika Islama"-pa po mogućnosti-smanjiti koji metar i smanjiti onaj zli Lovćen-" u kojega nijsemo zakleti-nit nam je on sveti..."?
CRVENA PODLOGA NA KAPI

13. 04. 2016 - 18:33

..CRNOGORKSOJ-OZNAČAVA TURSKU okupatorsku KRV! Objasni u svom pismu poznati BOKEZ-(iz Donjega Oravca)- Špiro Gopčević iz Triješća prije dva i više vijeka!
-

13. 04. 2016 - 19:57

Cosovoc ga je razmontirao
Profesor istorije

13. 04. 2016 - 22:00

Lijepo je čitati ovakve naučne tekstove Prof.Dr. Miroslava Ćosovića . Uvaženog naučnika nema na spiskovima profesora na sajtovima crnogorskih fakulteta pa bi bilo lijepo da objavite na kom univerzitetu uvaženi naučnik predaje .
Tema!

13. 04. 2016 - 23:12

Profo, koncetriši se na temu!
Crnogorac

14. 04. 2016 - 00:58

Profesor istorije; A kako bi bilo da vi objasnite koju to Istoriju predajete, samo nemojte onu lazanski seselj draza i ostali oslobodioci svesrpskih zemalja, il onu Piramide su srpske i mjesec voda more vazduh itd izvini nema zareza i tacke ni velikog slova jer namjerno ovo pisem nebi li me kojim slucajem ispravio profesore ovoserbaljske istorije.
PWS

14. 04. 2016 - 03:37

Nemoj ti meni bajke! To da u danasnjem srpskom narodu ima raznih nosnji, raznih rasnih tipova govori da je srpski narod sastavljen iz razlicitih naroda koje je povezala Srpska Pravoslavna Crkva i ubijedila ih da su jedan narod. Jes ti cuo za dobre Srbe Bukumircice , koji vode porijeklo od albanofonog plemena Bukumiri (pravoslavci) koje su gotovo istrijebili begovi pomocu Vasojevica oko gornjeg toka Lima? Slicno je od razbijenih pravoslavnih grupa zapadnog Balkana nastao srpski narod.
A nu PWS......

14. 04. 2016 - 18:23

...ako vam je "mapa" pri ruci-recite vi nama kroz koji Vasojevićki grad protiče rijeka Lim ili bliže mesnu zajednicu od Murina do Leve reke-na domah Titograda?
PWS

14. 04. 2016 - 05:13

Gosparu!. Sto se hriscanskog simbola + ,krsta, kriza i njegovog koriscenja na zastavama odnosi to mene ni malo ne tangira. Ne samo da mi krst ne smeta nego vam iskreno zelim, da Bog da vam se hiljadili. Jel posteno?
ja lično

14. 04. 2016 - 07:54

može li ko detaljnije objasniti oko ove kape kraljice milene. na slici doista vidim oznake 4 S. da li je ovo original ili neka savremena verzija? i još jednom bih molio za pojašnjenje čime se zapravo bavi autor ove polemike , gdje je zaposlen i koje kvalifikacije ima da ulazi u polemike sa akademskim ljudima ? nesto nemam pohvale ni za priču ovog g dina Vlahovića al me interesije konkretna priča g dina Ćosoviića.red bi bilo i da ovaj portal da za svog stalnog saradnika objavi generalije
Profo!

14. 04. 2016 - 10:52

Važno je da u tekstu ništa ne osporavaš Ćosoviću.
ja lično

14. 04. 2016 - 14:55

pojasni ti meni ove elementarne podatke, pa ćemo potom preći na suštinu. bio bih jako zahvalan
Duklja

15. 04. 2016 - 00:19

Kakve veze ima tekst sa kvalifikacijama. Da li znaci ako je neko "akademsko lice" da moze da nas pravi budalama i objavljuje i prica svakakve nebuloze a mi treba da ih slijepo pratimo. Valjda imamo svi svoju glavu kojom cemo da razmisljamo.Ovo su cisti citati iz knjiga drugih naucnika sa kvalifikacijama i Cosovic nam prenosi sta je procitao i saznao posto je ocigledno procitao mnogo vise od mnogih koji odje komentarisu. Covjek ukazuje na nelogicnosti i zablude i to na sasvim jasan i logicvan nacin. Pa nije valjda on izmislio sve ove citate iz knjiga. Za svaku navodi odakle je i ko je napisao. Znaci ovi "akademici" jedno pisu, drugo misle, trece pricaju. Ne valja ti rabota nego ako imas i ti neku zanimljivu cinjenicu iz neke kosrisne knjige daj predstavi je da je svi vidiomo ali ne, istina ti nije bitna, tebi je bitno da unizis Cosovica a ne bavis se samom sustinom teksta.
ja lično

15. 04. 2016 - 09:44

a vas dragi sagovornici samo još jednom molim da mi date podatke koje tražim . nemam namjeru nigog da vrijeđam ili unižavam. samo me interesuje ovo što sam napisao. a ko želi neka čita i sam rasuđuje šta je sitina. citatima se dlužio i Gebels pa nebih rekao da je bio u pravu. a nemce povezaosa Indijom , Arijevcima i sve boldovano i citirano a u stvari nebuloza. ne tvrdim za ovaj tekst da je to u pitanju ali dukljaninu ne stoji argumentacija. Molim još jednom za sledeće podatke : ko je autor , šta je završio , koje naučne članke objavio , ada li je doista DANU akademik ...
Profo!

15. 04. 2016 - 11:04

Nije završio ništa, nema ni osnovnu školu. Što ćeš sad?
ja lično

15. 04. 2016 - 12:58

bože čudnog naroda . je li problem da neko napiše dvije rečenice o autoru koji u najmanju ruku izaziva interesantne polemike na stranicama ovog portala ??? ako nećeš profo ne moraš niko tebi i ne traži. zamolio bih uredništvo portala da pored imena ovog saradnika upiše par redaka o njegovim kvalifikacija . Hvala unaprijed. ne bojte se ljudi neću vam ja ćosketa dirat
Profo!

15. 04. 2016 - 14:33

Eto vidiš u tekstu, Petar Vlahović ima sve moguće diplome i titule, pa vara i obmanjuje. Kako to objašnjavaš?
ja lično

16. 04. 2016 - 07:49

ćosovići je si ti ovaj profa ??? aman čovječe daj ako imaš podatke ne pitam te za Vlahovića nego Ćosovića umiješ li ti da čitaš. i gebels je kažem imao titule nije to preduslov za istinu al me interesuje ovaj autor. iznosi jako smjele tvrdnje a za to mora imati neku osnovu .zvanje je preduslov a znaje i istina ne moraju da korespondiraju sa njim. u ovom slučaju ne mog niđe na netu da nađem tražene podatke i samo molim nekog da ih časom i ukratko napiše. a ti profo , ćosoviču ili ko si ako nećeš ne moraš niko te ne ćera. nije sramota nemati nego skrivati
Ti Lično

19. 05. 2016 - 11:02

Da ti objasnim momče, ne vidiš ti na kapi "oznake 4S", već 4 grčka slova Beta, koje su Petrovići preuzeli od Vizantinaca, značenje tih slova je "Basileus Basileōn, Basileuōn Basileuontōn" (Car Careva, Caruje nad Carevima). Naime, Nikola je bio megaloman koji je maštao o stvaranju velike države po uzoru na nekadašnje Vizantijsko carstvo, pa je preuzeo njihov simbol nadajući se da će mu donijeti sreću u ostvarivanju tih (za naš mali narod) nedostižnih planova.Sticajem istorijskih okolnosti, i velikosrbi su taj simbol prisvojili sebi, međutim, oni su po svom starom običaju izmislili bajkovitu priču da taj simbol predstavlja "4S" te da tobože znači "Samo sloga Srbina spasava". Iako su srbende još za vrijeme Nemanjića maštali o stvaranju velike Srbije, ali taj simbol nikad nije bio "4S" sve do 19. vijeka, tj do vladavine Obrenovića. Međutim, u Cg nije bilo "4S" sve do okupacije 1918. godine, kada je to silom nametnuto, a posrbicama danas Nikoline političke greške služe kao tzv "dokaz".
Analitičar

14. 04. 2016 - 14:12

Šarlatanski tekst, što je i očekivano od "akademika" CANU. Ležerno, kao i svaki šarlatan, narodske mudrolije konvertovao je u "čistu nauku". Analfabeti s "činom" naučnika javljaju se tu i tamo, ali kad neko takav postane član nacionalne akademije, jasno je da ista nije ni nacionalna ni Akademija. Običan bućkuriš. Neko će reć da tamo ima pametnijeh i čestitijeh ljudi, ali mene je bliža mudrost "s kim si takav si". No, iako je i vrabcima jasno da su i Crnogorci, poput svijeh drugijeh evropskijeh naroda, potomci različitijeh naroda koji su kraće ili duže nastavali naše krajeve u potomnjijeh hiljadu i nešto godina, javljaje se "experti" koji "dokazuju" naše ovakvo ili onakvo, ali jednoplemensko porijeklo. Alaj im kačamak.
A nu Analitičaru...

14. 04. 2016 - 18:20

... zna li se kad i u kojoj državi je bila CANU kad je u nju uljega-uskočio Vlahović? I drugo-danu Analitičaru smanji doživljaje-kad pričaš o ostalim jevrospkim narodima i njihovom podrijeklu! Jer ga nema u Jevropu-sličinoga porijekla-pestokupljavinskoga ka vi "tost crnogorci"-koji imate: i turskije i arbanaškije i kelckije i ilirskije i vlaškije ..kenjčića->>(uteraše vam Amerikanski "experti" u Pod Goricu-januara(jopet taj vaš jebeni januar)-2010)! Na sreću Crne Gore-nemate ni promila GENA od CRNOGORACA Crne Gore Petrovića Njegoša! Što je i NADA i BRANA zaštite Crnogoraca i Crne Gore- od vas potomaka pestokupljavina od Anadolije do Balkana! Alaj vam la merda-od koje su vas sklepali "experti-preo lokve"-na Floridu u jepruvete-ka Inglezi one bekice(ovce)-te kloniraše?!
Analitičar

15. 04. 2016 - 00:26

Baš sam imao volju da ti već jednom odpišem, ali ni pored svega truda ne uspjeh pronać ni jednu smislenu rečenicu u ovi tvoj "visokoumni" uradak. Više sreće neki drugi put.
PWS.......da opostiš-ali ti

15. 04. 2016 - 08:59

...malčice zaobilaziš istinu! To tvoje te "gornje te donje..."-nije pošlo za rukom ni Turcima koji su Vasojevićama vladali bezmalo pet vjekova! Dakle,zaludnja ti je rabota-jer su Vasojevići i danas na istome mjestu u istim granica! Bez "vaše" mile VELIKE-pod Čakorom i bez Plava i bez Berana-striktno od Murine(đe su "bracke bombe" pobile onu nevinu đecu-u NATO bombardovanju-slučajno-baš u Vasojeviće?) do Leve reke! Jer znamo se znamo zar ne? Od nekuda? I za kraj-ja i dalje čekam na tvoj odgovor : kroz koji Vasojevićki grad-mesto-mesnu zajednicu protiče reka L I M?
PWS

14. 04. 2016 - 20:06

gospar, nemam mapu i slab sam sa dzeografijom...Ali, ja govorim istorijskim cinjenicama. Matica Vasojevica je Lijeva Rijeka ali su se kasnije prosirili na donje i gornje Polimlje, ukljucujuci i nasiljem nad originalnim pravoslavnim stanovnistvom. Poznato je da je gusinjski bego koristio Vasojevice u kaznenim ekspedicijama protiv pravoslavne raje. A i lako je provjeriti u knjigama.
Novi komentar