Predstavnici ME sa kiparskim kolegama o portalu za prekogranično poslovanje

Delegacija Ministarstva ekonomije boravila je u zvaničnoj posjeti Nikoziji u cilju konsultacije sa kiparskim nadležnim organima oko implementaciju Jedinstvene kontaktne tačke.

Objavljeno: 03. 05. 2016 - 11:44 Promjenite veličinu teksta: A A A

Delegaciju su činili predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Privredne komore Crne Gore, Sekretarijata za zakonodavstvo i ALA GIZ projekta.

Kako se navodi u saopštenju, susret je organizovan u okviru dvogodišnjeg ALA projekta "Aproksimacija zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u dijelu slobodnog pružanja usluga i zaštite konkurencije" koji Ministarstvo ekonomije realizuje u saradnji sa Agencijom za međunarodnu saradnju njemačke Vlade (GIZ) i kofinansiranje od strane Evropske unije, a zbog obaveza u oblasti slobodnog pružanja usluga koje proizilaze iz budućeg članstva u Evropskoj uniji.  

- Sastanak je imao za cilj da poveća informisanost predstavnika resorsnih institucija, kao i produbljivanje razumijevanja politike Direktive o uslugama, u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje  i upotrebu Jedinstvene kontaktne tačke u Crnoj Gori, a na osnovu najboljeg iskustva i prakse u Evropskoj uniji koje sprovodi Kipar. Shodno Akcionom planu za transponovanje Direktive o uslugama na unutrašnjem tržištu, Jedinstvena kontaktna tačka (JKT) predstavlja državni portal elektronske uprave preko kojih privredna društva i fizička lica mogu da utvrde i završe administrativne formalnosti u vezi sa osnivanjem, kao i formalnosti u vezi sa prekograničnim pružanjem usluga - izjave, prijave, zahtjevi za izdavanje odobrenja i slično. Korišćenjem JKT značajno se smanjuju troškovi transakcija - navodi se u saopštenju.

Marios Drusiotis, načelnik direkcije za privredu i industriju u Ministarstvu energije, privrede, industrije i turizma na Kipru, gdje su i održani dvodnevni konsultativni sastanci, naglasio je da je JKT za njih predstavljala ogroman izazov na samom početku, jer nijesu postojale procedure licenciranja, tako da su morali detaljno proučiti Direktivu o uslugama, identifikovati i sortirati ključne podatke, sastaviti upitnik kojim bi sve to pokrili i poslati ga nadležnim institucijama.

- Dobiti tražene informacije od nadležnih institucija je bilo veoma teško jer je trebalo svima vremena da shvate o kakvom je projektu riječ, da je potrebna konstantna saradnja i da i te institucije imaju brojne obaveze koje treba da završe u skladu sa zakonodavstvom i Direktivom o uslugama. Nakon dobijanja informacija iz upitnika, sve smo informacije postavljali u formulare koji su nakon odobrenja stavljeni online. JKT portal je rađen in-house od strane malog tima programera iz Ministarstva finansija, a dobijeni produkt je funkcionalni portal, lagan za korišćenje. Za sve to je potrebno bilo mnogo rada i vremena - dodao je on.

Dajući osvrt i savjete za osnivanje crnogorske JKT, Drusiotis je kazao da je veoma važno da pristup razvoju JKT bude jednostavan.

- Jednostavna upotreba i funkcionalnost su najvažnije. Potrebno je da osigurate uniformnost, kvalitet i pouzdanost informacija, kao i da same informacije budu maksimalno pojašnjene radi razumijevanja korisnika. Upotreba postojeće platforme e-uprave je dobar početak. Time se štedi na  hardveru, softveru i troškovima programiranja - dodao je on.

Direktorica ALA projekta, Zosana Lisgara, ovom prilikom je naglasila kako će iskustvo koje su predstavnici kiparske JKT podijelili sa njima umnogome pomoći u daljim koracima realizacije JKT u Crnoj Gori.

- Kroz Jedinstvenu kontaktnu tačku, pružaoci usluga iz Crne Gore i zemalja EU će moći dobiti sve relevantne informacije i završiti sve neophodne procedure kako bi mogli otpočeti sa obavljanjem uslužne djelatnosti. Kao rezultat, pružaocima usluga će se olakšati ispunjenje svih neophodnih formalnosti na jednom mjestu, tako da neće morati da kontaktiraju veliki broj različitih organa vlasti - dodala je ona.

Generalni direktor u Ministarstvu ekonomije za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom, Goran Šćepanović izrazio je zadovoljstvo nivoom iskustva predstavnika kiparske JKT prikazanim crnogorskoj delegaciji prilikom posjete.

- Naročito u dijelu rješenja koja se mogu primijeniti pri uspostavljanju crnogorske jedinstvene kontaktne tačke, čime će se značajno unaprijediti i ubrzati sami postupak izrade dizajna i usluga koje će takav portal pružati, kako crnogorskim, tako i inostranim privrednicima i preduzetnicima koji namjeravaju da posluju u Crnoj Gori, a i u EU zemljama - naveo je on. 

Ovaj članak je napisan u okviru projekta "Rastimo zajedno 3 - Informacije o EU putem web portala" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Članak ne predstavlja nužno službeni stav Evropske unije.

Komentari: 0

Novi komentar