Mijović izabran za člana Komisije za droge

Izvršni direktor NVO „4Life“ Saša Mijović izabran je za člana Komisije za droge kao predstavnik nevladinih organizacija u ovom tijelu, saopšteno je iz NVO "4Life"
Objavljeno: 14. 05. 2016 - 12:17 Promjenite veličinu teksta: A A A

Formiranje Komisije za droge i učešće predstavnika civilnog sektora u njoj, je bio i jedan od 25 zahtjeva koje su „4 Life“, „Juventas“, „Cazas“ i „Preporod“ uputili Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje.

Formiranjem ovog tijela doprinijeće se, kako navode, boljoj međusektorskoj saradnji, kao i saradnji između državnih institucija, nevladinih organizacija i medija.

- Predstavnik nevladinog sektora u Komisiji za droge djelovaće u pravcu: razvoja preventivnih programa, podrške postojećim socijalnim servisima namijenjenim zavisnicima/ama i njihovim porodicama, širenju lepeze programa i servisa namijenjenih ovoj ciljnoj grupi, jačanju mehanizama za implementaciju i monitoring Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga, uspostavljanju standarda kvaliteta programa namijenjenih ciljnoj grupi, zagovaranja za realizaciju predloga nevladinih organizacija upućenih Državnom savjetu za sprečavanje zloupotrebe droga i skupštinskom Odboru za rad, zdravstvo i socijalno staranje - navodi se u saopštenju.

Komisija za droge je tijelo koje formira Ministarstvo zdravlja a posao Komisije je da obavlja stručne poslove u oblasti sprječavanja zloupotrebe droga. Komisiju za droge čine stručnjaci iz oblasti psihijatrije, narkologije, socijalne zaštite, farmakologije, toksikologije, obrazovanja, kao i predstavnici iz drugih oblasti.

- Komisija za droge: prati stanje u oblasti prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga; prati stanje koje se tiče zdravstvene i socijalne zaštite zavisnika; daje stručna mišljenja na predloge programskih aktivnosti organa i organizacija utvrđenih Strategijom za sprečavanje zloupotrebe droge, u cilju prevencije i sprječavanja zloupotrebe droga, pomoći licima koja su zavisnici i njihovim porodicama; predlaže Ministarstvu stručne smjernice za pomoć zavisnicima; sarađuje sa naučno-istraživačkim ustanovama, medijima, nevladinim organizacijama, pravnim licima u vezi sa prevencijom, liječenjem, pomoći, rehabilitacijom i socijalnom reintegracijom zavisnika i njihovih porodica; daje mišljenja u postupku inspekcijskog nadzora; prati savremena naučna i stručna dostignuća u oblasti droga i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom - stoji u saopštenju.

Izabrani predstavnik nevladinog sektora je predložen od sljedećih NVO: „4 Life“, “Juventas“, „CAZAS“ˇ, „Preporod“, “Crnogorska mreža za smanjenje štete Link; „Crnogorski ženski lobi“,“NOVI HORIZONT“, „AKTIVNA ZONA“,  „MOJ PUT-MY WAY“ i „Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca-Korak“.

 

Komentari: 0

Novi komentar