Sveti knez Vladimir Dukljanski nije bio Srbin

Dana 22. maja prije tačno 1000 godina odśečena je glava dukljanskom knezu Vladimiru. Odmah poslije Vladimirove mučeničke smrti buknuo je u narodu Duklje svetački kult Vladimira Dukljanskog, vjekovima je njegov kult bio jak i u Makedoniji, Bugarskoj, među hrišćanima Albanije, Vladimirov kult traje do danas.
Objavljeno: 17. 05. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Vladimira Dukljanskog nazivaju još i Jovan Vladimir, a kako mu je dodato ime Jovan, skoro 4 vijeka poslije njegove smrti - piše akademik Rajko Vujičić: „Ugledni albanski velikaš Karlo Topi obnavlja 1381-83 g. manastir  sv. Jovana kod Elbasana i u njega prenosi svetiteljeve mošti. O tom svom činu ostavio je uklesane natpise na crkvi, na staroslovenskom, grčkom i latinskom jeziku. U njima se Sv. Vladimir po prvi put naziva Jovan - Vladimir. Taj spoj je, po svoj prilici, nastao zbog iste vrste mučeničke smrti Sv. Jovana preteče i našeg Sv. Vladimira. Oba su stradala usekovanjem glave, zbog čega se u likovnim predstavama najčešće prikazuju kako na pladnju drže svoje odsječene glave.” (Rajko Vujičić, Sveti Vladimir Dukljanski, „Vijesti”, 9. januar 2001). 

     Uskoro, ovih dana, iz SPC ćemo čuti kako je Vladimir Dukljanski bio Srbin, kao što se i prije govorilo.  Međutim, to je izmišljotina, svi ozbiljni istorijski izvori nam ukazuju da on nije mogao biti Srbin.

    Skilica nije ni znao za Duklju - a on je Srbima najvažniji izvor za etnoistoriju Duklje?! Jedini izvor na koji se Srbi oslanjaju kad pokušavaju da dokažu da su Srbi preovladavali u Duklji je spis Jovana Skilice iz druge polovine 11. vijeka. Uz taj spis, za Srbe u Duklji "znaju" još dva spisa osoba koje su zapravo prepisivale od Skilice, a to su Zonara i Kedren, tako da pisanje ove poslednje dvojice u vezi ovog pitanja - nije bitno. 

     Neki istoričari smatraju da je Skilicin spis nastavio neki nepoznati autor, pa su taj drugi dio koji se nastavlja na Skilicin spis nazvali - spis Skilicinog Nastavljača, ovđe će to biti tretirano kao jedan - Skilicin spis.

     Srpska (Garašaninova) istoriografija se tako - skoro isključivo oslanja na ovaj, što se etničke priče tiče, nepouzdani izvor i ovo je klasika Garašaninovih istoričara - kako od mrvica koje su im na raspolaganju prije dolaska u Sime Sarajlije u C. Goru - kako napraviti srpsku etnoistoriju u Duklji/Zeti/Crnoj Gori. Skilica je ta lažna mrvica koja služi za dokazivanje "srpstva" Duklje.

    Skilica je u Vizantiji zauzimao važne položaje kuropalata, drungara vigle i protovestijara (protovestijar je rukovodio vladarevim finansijama), pa se eto ovaj ministar finansija latio i pisanja istorije. 

    Uistinu, Skilica u svojoj svijesti uopšte nema pojam Duklje, on ne zna ime države naših predaka, iako kao nesporne dokaze o postojanju (vazalne) države Duklje prije Skilicinog djela imamo pečat arhonta Petra iz IX ili X vijeka, imamo Andreacijevu povelju iz 809. g., imamo pisanje cara Konstantina VII Porfirogenita iz 950. godine, a imamo i mnogo kasnijih pominjanja Duklje. 

   Nemam ovđe prostora da detaljno analiziram Skilicino pisanje, to sam uradio u knjizi "Njegoš je izmislio srpsku narodnost Crnogoraca", uglavnom, Skilica kao stanovnike Duklje naizmjenično navodi Tribale, Srbe i Hrvate, a piše i - da se Bugari graniče sa Hrvatima! Iz ove njegove etničke zbrke jasno je da on nema pojma đe je koja etnička grupa na Iliriku smještena. 

    Jadran Ferluga, koji u knjizi "Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije tom III" (SANU, Beograd, 1966) komentariše Skilicu, daje mišljenje akademika SANU Nikole Radojičića: 

    "Radojčić, 'Kako su nazivali Srbe i Hrvate, 2 – 5', od kojih posljednji ukazuje na geografsku udaljenost Hrvatske od Vizantijskog Carstva i na činjenicu da Skilica ne poznaje razliku između hrvatskih i srpskih plemena, koja tada i ne postoji, i misli da se pod Hrvatima podrazumevaju u stvari Srbi.” (strana 137)

2-radojcic

     Akademik Radojčić je fino zaključio da Skilica ne razaznaje etničke grupe na Iliriku (zapadnom Balkanu).

     Ne može se jedan nepouzdani izvor priznati za jedini mjerodavan nasuprot par stotina drugih izvora, pa je tako nemoguće na Skilici izgraditi srpsku istoriju Duklje. 

     Neki Srbi jesu u doba Nemanjića (a vjerovatno i prije njih) naseljavali Duklju/Zetu, a da su svi stanovnici današnje Crne Gore Srbi - to je u Njegoševo doba izmišljeno.

     Nema Srba u Duklji, kažu dva najvažnija istorijska izvora: Dva najvažnija izvora za rani srednji vijek na ovim prostorima su spis vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita, nastao oko 950. godine i Ljetopis popa Dukljanina, nastao, vjerovatno, polovinom 12. vijeka. U oba ova spisa nema pomena o Srbima u Duklji. U tekstu "Vratolomije akademika CANU" dao sam viđenja vrhunskih srpskih naučnika: Božidara Ferjančića, Momčila Spremića, Tibora Živkovića, Relje Novakovića - oni ne smatraju da su u ranom srednjem vijeku Srbi naselili Duklju. Sima Ćirković u monografiji Crna Gora (Beograd, 1976) navodi da su Duklju naselili Sloveni, ne navodi Srbe i još piše: 

    "Do sredine X vijeka dukljanska kneževina bila je formirana i jasno razgraničena od susjednih slovenskih kneževina i vizantijskog područja." (str 127)

3-cirkovic-str-127

     Bodin je vladao Dukljom i Srbijom, kazuje nam perfektan izvor: Nedavno je jedan Francuz, Žan Klod Šene, objavio članak u kojem je predstavio što se nalazi na pečatu Konstantina Bodina koji se čuva u arheološkom muzeju u Istanbulu: 

    „Pečat koji se čuva u Arheološkom muzeju u Istanbulu na aversu ima poprsje sv. Teodora, a na reversu sv. Đorđa. Kružni natpis na obema stranama svedoči da je pečat pripadao Konstansu, protosevastu i eksusijastu Diokleje i Srbije. Sudeći po pečatima iste konfiguracije, koji su precizno datovani, pečat bi se mogao datirati u kraj 11. ili početak 12. veka. Identitet njegovog vlasnika je nesumnjiv: radi se o Konstantinu Bodinu. . .  Dostojanstvo protosevasta je bilo novo, jer ga je stvorio Aleksije Komnin. Bilo je vrlo visoko, budući da se nalazilo iznad dostojanstva sevasta koje je pod Aleksijem bilo rezervisano za neke članove carske porodice. Dostojanstvo protosevasta bilo je dodeljeno carevom zetu Mihailu Taronitu, zatim carevom bratu Hadrijanu. Prvi stranac koji je dobio ovo dostojanstvo bio je mletački dužd, nagrađen tako za pomoć protiv Normana. Konstantin je još nazvan ‘eksusijastom Diokleje i Srbije’, što je dosta redak izraz, budući da je strani vladar češće nazivan arhontom.” (Žan-Klod Šene, Položaj Srbije u vizantijskoj diplomatiji na kraju XI veka, Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 45, str. 89-97, 2008)

4-bodinov-pecat

      O ovom Bodinovom pečatu je na Analitici prije tri godine pisao i Aleksandar Radoman u tekstu "Bodinov olovni pečat zlatnog sjaja". Dakle, pečat - perfektan istorijski izvor, pokazuje da dukljanski kralj Bodin vlada državom sastavljenom od dvije različite zemlje, a to su – Duklja i Srbija. Ako je tako jasno razdvajao ove dvije zemlje, moralo bi biti da su i etničke razlike između ove dvije zemlje bile velike.

       Nićifor Vrijenije piše o Dukljanima: U komentarima knjige „Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije” (tom III, Beograd, 1966), ovako se za kaže za Nićifora Vrijenija: 

     „Potomak ugledne vizantijske familije, Nićifor Vrijenije, unuk istoimenog vizantijskog vojskovođe, stekao je visoku titulu cezara za vreme Aleksija I Komnina (1081-1118). Rođen u Jedrenu 1062. godine, pisac Vrijenije ostao je celog života u senci dveju značajnih ličnosti političkog života Vizantije: svoga dede i svoje supruge Ane Komnine, s kojom se oženio 1097. godine." (str 235)

       Vrijeniju je đed bio komandant Dračke teme, đed mu je dakle živio u neposrednom suśedstvu Duklje. Vrijenije opisuje iste događaje koji su opisani u rukopisu Skilice i Skilicinog nastavljača, evo opisa događaja 1071. godine, iz njegovog pera: 

      „Pošto se ti događaji odigraše i cezar život u sjaju zameni monaškim, car Mihailo imao je da se nosi sa nebrojenim brigama, pošto su Skiti pustošili Trakiju i Makedoniju, a narod Slovena, odbacivši pokornost Romejima, pustošio je i pljačkao zemlju Bugara. Skoplje i Niš behu osvojeni, a i sami Sirmium i mesta oko reke Save i podunavski gradovi sve do Vidina teško su postradali. S druge, opet, strane Hrvati i Dukljani pobunivši se ceo Ilirik zlostavljahu.” (str 238 i 239)

       Narod Slovena trebali bi biti Srbi, a vidimo da jasno razlikuje Dukljane. I još na jednom mjestu Vrijenije navodi Dukljane.

      Pisanje Ane Komnine: Vrlo obrazovana Ana Komnina (1083-1153) završila je 1148. djelo Aleksijada, koje je započeo njen muž Nićifor Vrijenije. Ovako piše o događajima iz 1081. godine (ista knjiga "Vizantijski izvori III"): 

      "Bodina i Mihaila egzarhe Dalmata učinio je svojim prijateljima" (str 376)

       Dalje Ana Komnina opisuje događaje iz 1081. godine, borbu Vizantinaca sa Normanima kod Drača i držanje Bodina: 

       "...narediti da to isto rade Bodin i Dalmati i ostali glavari zemalja koje leže u okolini uveravajući da bi na taj način Robert lako bio poražen.” (str 379)

       Opet Bodina naziva arhaično, kao Dalmata. Dalmati su bili jedno starośedjelačko pleme.

       Dakle, Bodina smatra Dalmatom, neki srpski naučnici su komentarisali kako ona pod tim podrazumijeva Srbe, to je izmišljotina, Ana Komnina odlično zna za Srbe, i navodi ih onamo đe su vjekovima i bili i đe su (novo)Srbi i danas - u Srbiji. Ovako ona piše o događajima iz 1093–94. Piše o Vukanu, koji je bio raški župan, a prema Ljetopisu popa Dukljanina, njega je za raškog župana postavio Bodin. Vukan je napao Lipljan, koji je bio vizantijski grad i zapalio ga: 

       „Car, saznavši za ovo, nije to smatrao podnošljivim, nego sabravši potrebne snage, krene protiv Srba, ravno prema Lipljanu – to je mali gradić na obroncima Zigona koji deli Dalmaciju od naše zemlje." (str 386)

        Eto Srba u Srbiji, ali, Komnina ih ne navodi u Duklji. 

       Pjevanje Teodora Prodroma: U knjizi "Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, tom IV" (SANU, Beograd, 1971) date su i pjesme Teodora Prodroma, iz 12. vijeka. Prodrom opjevava ratovanja vizantijskog cara:

      „A zatim ti, i jedini mi posle toga Hristov podržavalac, upavši u Dalmaciju i sukobivši se sa Srbima hrabro uđe u okršaj sa gigantom, ti sam samcit...” (str 176)
     U pjesmi se dalje opisuje careva pobeda nad Ugrima, pa se nastavlja:

     „Čim kopljem udariš na Peonce, čim Dalmat bude strelom pogođen, odmah konac Klotin oko njegovog vrata postane kratko uže, koje ga odvodi u ad; a što su mi Dukljani (Διοκλεΐς) Dačani i Dalmati prema porobljavanju Peonaca i strahovanju pred tobom?” (str 177)
      Dakle, i Prodrom razlikuje Srbe i Dukljane.

      Latinski izvori nikada ne navode Srbe u Duklji: S druge strane vatikanski i drugi latinski izvori nikada ne navode Srbe kao stanovnike Duklje. Evo npr dva izvora: Papa Grgur VII obraća se 9. januara 1078. u pismu, Mihailu, sinu Vojislavovom: 

       „Grgur papa, sluga božijih slugu, Mihailu, kralju Slovena...” (Radoslav Rotković,Kraljevina Vojislavljevića XI – XII vijeka, Podgorica, 1999)
      U Annales Barenses, Lupi Protospatori Chronicon iz Monumenta Germanica historica, Sciptores, vol. V, 60. stoji da je 1081. godine: „Mjeseca aprila Arhiric je dao sinu Mihaila, kralja Slovena, svoju kćer za ženu.” (Radoslav Rotković, Kraljevina Vojislavljevića XI – XII vijeka, Podgorica, 1999)

      Papa Kliment III Vilbert u pismu barskome biskupu, 8. januara 1089. godine, daje mu nadbiskupski plašt i na jednom mjestu kaže: 

      „Stoga dakle, opštom brigom navedeni i molbi Bodina, veleslavnog kralja Slovena naklonjeni...” (Radoslav Rotković, Kraljevina Vojislavljevića – XI XII vijeka, Podgorica, 1999)

      Itd, latinski pisci ne znaju za Srbe u Duklji. 

      Žitije Vladimira Dukljanskog na grčkom, iz 1690: Žitije sv. Vladimira je 1690. g. objavljeno na grčkom jeziku, u Veneciji, vjerovatno ga je napisao mitropolit Kosma. Između ostaloga tu piše (predstavlja Č. Marjanović):

     "Zato radujmo se duševno, svi vi što ste okružili sveti kovčeg preblagočastivog i mirotočivog mučenika, svetoga Vladimira. S nama se raduju anđeli, nebesa se vesele, svet igra; Ilirik i sva zemlja Arbanaska radosno se na slavu kupe."

       pa na drugom mjestu: 

      "Čudan je među svetiteljima onaj koji pokaz mladicu što je izbila i javila se iz kraljevskog korena ovde u ovom gradu, kraljujući nad Arbanijom, gospodujući svoj ilirskoj zemlji i Dalmaciji." (dr Čedomir Marjanović, Sv. Jovan Vladimir, Beograd,1925, str 29 i 30) 

5-str-30-ram

      Ne pominje se Srbija, ili srpska zemlja.

      Pa na još jednom mjestu piše u ovom grčkom žitiju sv. Vladimira:

     "Što se pak tiče dobrote i milostinje siromasima, što je činio svagda onima koji nemaju i koji su u nevolju; što se tiče davanja gladnima i saučešća pokazanog prema bolnima, mnogo o tome govori bugarski sinaksar, što je neiskazano i neizmerno..." (str 32, ista knjiga)

      Ovo grčko žitije iz 1690 se poziva na bugarski sinaksar, ne na srpski. Još jedan dokaz da je sv. Vladimir postao Srbin u 19. vijeku, istom vijeku u kojem su i Crnogorci, Hercegovci, Dalmatinci postali Srbi, vijeku u kojem je osmišljena i izgrađena srpska nacionalna ideologija. 

      Srpski kler Vojislavljeviće nije računao u Srbe: Stari srpski crkveni ljetopisi koje su ispisivali srpski kaluđeri, hronologiju uvijek počinju sa Nemanjićima, nikada sa Vojislavljevićima. Vladimir Ćorović piše: „Za široki krug srpskih srednjevekovnih letopisaca srpska istorija uopšte i počinje sa Nemanjom“ (Vladimir Ćorović, Velika Srbija, Beograd, 1924).

6-corovic

     Kako je moguće da danas Amfilohije Radović sv. Vladimira Dukljanskog ubraja među Srbe ako ga niko u Srpskoj crkvi nije smatrao Srbinom sve do polovine 19. vijeka? Kako to da srpski kaluđeri-ljetopisci vjekovima nijesu znali da je sv. Vladimir Srbin, a danas je mitropolit Amfilohije pametniji od njih, pa "zna" da je on bio Srbin? 

     Kako je sv. Vladimir isposlovan u srpskog svetitelja: Kako piše akademik Slavko Mijušković (“Ljetopis popa Dukljanina“, Grafički zavod, Titograd 1967) prvi izdavači Ljetopisa popa Dukljanina su: 1) Mavro Orbini u Pezaru 1601. godine 2) Joannes Lucius u Amsterdamu 1668. godine 3) Schwandtner u Beču 1748. godine 4) Ivan Kukuljević u Zagrebu 1851. godine i 5) Jovan Subotić u Budimu 1853. godine, za Srbe.

     Pošto ga je Subotić objavio, u srpstvu je proučen Ljetopis popa Dukljanina, i u njemu je primjećen veliki i svetački kult sv. Vladimira, pa je knez Vladimir kanonizovan od strane Srpske crkve 1861. godine, a to je dakle 845 (slovima – osamstočetrdesetpet) godina nakon njegove smrti! Ivan Jović piše: 

     "Srpska pravoslavna crkva proglasila ga je za “prvog srpskog sveca” tek sredinom XIX stoljeća /Srbljak 1861.godine./, pod imenom sv. Jovan Vladimir." (Ivan Jovović, Blaženi knez Vladimir, montenegrina.net)

      Trebalo je 845 godina da Srpska crkva sazna da je dukljanski knez Vladimir Srbin.

     Zaključak - u Duklji nijesu živjeli Srbi, bar ne kao domintan etnos: Dakle, imamo jedan izvor -  Skilicu, koji navodi na jednom mjestu Srbe - na ovom našem crnogorskom prostoru, mada on i ne zna za naziv - Duklja. Skilica takođe, uporedo, kao stanovnike Duklje (za koju kao politički subjekat ne zna), navodi i Tribale i Hrvate, pa je srpski akademik Radojčić zaključio da on i ne razaznaje etničke skupine na Iliriku.

     Nijedan drugi izvor (ne računajući one koji prepisuju od Skilice), ne navodi Srbe kao skupinu u Duklji. Vrijenije navodi Dukljane, a đed mu je bio komandant Dračke teme. Ana Komnina kao stanovnike Duklje navodi Dalmate, arhaizira, ali ona zna za Srbe i navodi ih tamo đe im je i mjesto - u Srbiji. Prodrom navodi Dukljane, a na drugom mjestu Srbe - tamo đe im je i mjesto - u Srbiji. 

    Srbija i Duklja su bile odvojene političke jedinice, oduvijek, za to imamo puno nepobitnih izvora, a najbolje to dokazuje pečat kralja Bodina đe se navodi da je on vladar Duklje i Srbije. Da su Srbi bila neka etnička okosnica u Duklji, ime Duklje ne bi ni postojalo, već bi se Duklja jednostavno zvala - Srbija. Naša se zemlja (osim u literarnim fantazijama koje počinju od 19. vijeka) nikada nije zvala Srbija, već se zvala Duklja - Zeta - Crna Gora.

     Dva najvažnija izvora za rani srednji vijek Ilirika su spis "De administrando imperio" cara Porfirogenita i Ljetopis popa Dukljanina. Svi istoričari koji se bave ranim srednjim vijekom citiraju ova dva spisa i u njima nema pomena da Srbi naseljavaju Duklju. 

     Srpsko svještenstvo vjekovima nije ništa znalo o tome da Dukljani pripadaju srpskoj istoriji, svi srpski ljetopisi počinju sa Nemanjom. Tek polovinom 19. vijeka pošto je Ljetopis popa Dukljanina objavljen na srpskom jeziku, srpski kler se dośetio da kneza Vladimira proglasi svecem.

     To što je neko razgalamio kako su Srbi naseljavali Duklju, to je samo plod uputstva Ilije Garašanina koji je u "Načertaniju" napisao da se istorija pronicavajuće i na sposoban način piše, ne na istinit: 

      "Na ovo djelo treba osobito vnimanije obratiti i istoriju o kojoj je gore reč dati napisati črez čoveka vrlo sposobnog i duboko pronicavajućeg.” ("Načertanije", sajt rastko.rs). 

      Nema ozbiljnog istorijskog izvora koji zna za Srbe u Duklji prije Nemanjića, prema tome sv. knez Vladimir Dukljanski nije mogao biti Srbin. 

      Ne može se od mrvica napraviti ručak, niti se sa par nepouzdanih dokumenata može izgraditi etnoistorija. Istorija srpske nacije u Crnoj Gori počinje sa Simom Sarajlijom, Njegoševim učiteljom.

Komentari: 100

neso

17. 05. 2016 - 00:12

MOJ DOBRI I POMALO POŠTENI ČOVJEČE, ŠTA SE NALAZI U ARHIVU U VENECIJI. NA PERGAMENTU PIŠE :" SRPSKI ZETSKI KNEZ VLADIMIR DO NOGU JE POTUKAO VIZANTIJSKU VOJSKU POD RUMIJOM". Ovo nijesmo ni Vi ni Ja pisali, to je istorija moj Ćosoviću.
Miki

17. 05. 2016 - 00:20

Koji srbi nejaki cime se ti zanosis?svaki rat izgubili samo na internet izmisljate nesto!kako je na Kosovo?Sandzak izgubljen odavno!Vojvodina ide polako a ti i slicni tebi izmisljate nesto o prslom srpstvu...smijesni ste odavno i niko vas ne voli!!!
30285

17. 05. 2016 - 09:36

Mozda si ti potomak Skender bega koji je srpskog porekla i da ti je jasno da su svi na Balkanu sem Albanaca srpskog porekla misli na bivsu laznu bracu od kojih ste vi koji ste izdali srpstvo najgori.Jezik kojim govoris je srpski a drugo su varijante a Broz sa komunistima izmislio crnogorce bosance makedonce a svi katolici postali hrvati koji do 1052 g bili slovensko pleme blisko Srbima.Zasto je crkva Notr Dam zvonila u cast pobede Srba na Kosovu.Tad su se tvoji preci Srbi borili na Kosovu Nemanja otac Svetog Save rodjen u Ribnici koliko je bilo Dusanovo carstvo kad je Dubrovniku poklonio Peljesac Mljet i Zaton.Najveci Srbi bili su Petrovici najveci Nkegos koji je srpaki nacionalista po vama i koga se odricete.U dva rata izginulo 3 miliona Srba tu mislim i na crnogorce Srbe koji stvorise ove sad drzave da ti i slicni ostrasceni srbomrzci i ovaj sto zape da dokaze da Sveti Vladimir nije Srbin nego sya je kad su svi Srbi od Triglava do Djevdjelije do Temisvara i jedino sem Albanac
KuroSava

17. 05. 2016 - 11:49

Japanci su porijeklom Srbi, i Kinezi, i Papuanci, i Portorikanci, i Avganistanci, i stari Egipćani i Grci, Vavilonci pogotovo, a o Rusima da ne pričamo. Aboridžini takođe a izgleda i Indijanci, kao i neka plemena iz Afrike.Ali, svi oni su na Zemlji, što je p....n dim pri novoj teoriji koja je u povoju. Naime, vanzemaljci su zapravo Srbi koji su se pre desetine hiljada godina, ma šta bre desetine hiljada, pre milione godina, kao superiorni narod na Zemlji nastanili neđe u Kosmosu. Jurij Gagarin je poreklom Srbin, kao i Lajka, keruša poreklom iz okolone Lajkovca. Kad su amerikanci slećeli na Mjesec, posjetili su ih neki vanzemaljci(naravno Srbi), što su Amerikanci sakrili, ali će Risto i to raskrinkati. Srbija do Plutona!!!
GRADJANSKI

17. 05. 2016 - 12:01

TVOJE SRPSKO OFUCANO, LAZAVO I VISE SVAKOME PRESMRDJELO: BLA, BLA, BLA - IMA SAMO JEDAN EPILOG: SVETI VLADIMIR DUKLJANSKI JE BIO SRBIN, TAMAN KA' STO JE BIO - CRNAC IZ CENTRALNE AFRIKE ILI SA MADAGASKARA!
Neuropsihijatar

17. 05. 2016 - 18:01

Građanski,ne deri se!
горан мкд

22. 05. 2016 - 02:22

Смешно..неко је измислио Македонце??А где се спомуњу срби у Македонии??Тек у XIII ВЕКУ
Gorštak

17. 05. 2016 - 13:30

"Srbi" se piše velikim početnim slovom. Između rečenica se stavlja razmak. Početno slovo u rečenici piše se velikim slovom. Sandžak sadrži slovo "dž" kao džak, a ne "dz". Djelovi rečenice se odvajaju zapetama (zarezima) itd. U vašem tekstu ima najmanje 12 pravopisnih grešaka, što je i za pismenost djeteta od osam godina veoma, veoma slabo. Najlakše vam je da uzmete bilo koju knjigu (može i časopis ili novine ako nemate knjigu), i pažljivo proučite kako se prećnoiše. Ovo pod uslovom da ste odrasla osoba, koja je u toku školovanja propustila da nauči pravopis. Ukoliko ste, pak, još dijete (što je malo vjerovatno, jer vas inače ne bi interesovao ovaj tekst, nego nešto prikladnije vašem uzrastu), onda se potrudite da u narednim godinama osnovne, odnosno srednje škole nadomjestite propušteno. U polemiku oko predmetne stvari, naravno, neću ulaziti, pogotovo ne sa osobom čiji je argument da je nešto "prslo" itd. Srećno!
danilo s.

17. 05. 2016 - 07:10

Neso, Navedite knjigu u kojoj je objavljen taj vas dokument. Zar vam nije dovoljno desetak i vise navedenih originalnih istorijskih izvora koji potvrdjuju stavove autora? Uostalom, Srbi i Crnogorci - kao nacije - se pojavljuju terk u 19-om vijeku, poslije stvaranja nacionalnih drzava. Pa i Italijani i Njemci su postali nacije nesto ranije. Srpstvo je vjerski, a ne etnicki pojam. Uostalom genetika dokazuje da nema cistih rasa. Dakle, srpstsvo i danas po CG stvara Amfilohije i SPC i nikoga nema da mu se suprostavi. Ne krade samo crkvenu imovinu, nego nasu kulturnu, umjetnicku i istorijsku bastinu koja je nesumnjivo razlicita od bastine Srbije.
Slobodan Gluščević

17. 05. 2016 - 11:48

Baš tako piše? Ajde Nešo pokaži da vidimo.
SINDON

22. 05. 2019 - 17:07

NESO! MIKI JE UPRAVU. NE ZABORAVITE SRPSKI SVESTENICI SU DOSLI OKUPIRALI CRNU GORU 1918 GOD I STO SU RADILI NASILNO DALJE NASU GORU CRNOGORCI NIKAD NIJESU SRBIJANCI VEC DUKLJANI ZETANI CRNOGORCI
neso

17. 05. 2016 - 00:12

MOJ DOBRI I POMALO POŠTENI ČOVJEČE, ŠTA SE NALAZI U ARHIVU U VENECIJI. NA PERGAMENTU PIŠE :" SRPSKI ZETSKI KNEZ VLADIMIR DO NOGU JE POTUKAO VIZANTIJSKU VOJSKU POD RUMIJOM". Ovo nijesmo ni Vi ni Ja pisali, to je istorija moj Ćosoviću.
Neso-ju

18. 05. 2016 - 20:26

Svi znamo da su u Veneciji od Vizantinaca preuzeli naziv "serbi/servi" kao naziv za razne vazalne, porobljene ili poluslobodne narode, no taj termin nikad nije označavao neki tačno određeni etnos. Neki vladari Duklje i mnogo kasnije Zete su imali vazalni status, ali oni sami sebe nikad nijesu proglašavali za "roblje i sluge". Jedino Rašani su prihvatili to ropsko ime kao svoj etnonim, ali naši preci Dukljani nijesu, nikad pa ni tad. Propade ti teorija, još jednom si pokazao da nemaš veze sa istorijom. Da ne zaboravimo, Vladimir nije bio Zetski već Dukljanski knjaz, što još dodatno potapa ovaj tvoj pokušaj manipulacije.
Miki

17. 05. 2016 - 00:24

Hahaahahahahahahahahahahah pravda za posrbice :)
mikica

17. 05. 2016 - 09:26

Tako je Miki, ali pravda i za poturice a i za ovaj starocrnogorski vlaški narod (endemska pojava), koji se danas stidi svoje tribalne geneze, a sanja o nekim svojim, tobože, korijenima i izmišlja kojekakve bajke.
Neuropsihijatar

17. 05. 2016 - 18:06

Svaka ti čast,svaka ti je zlatna,no ne vrijedi pričat ovim lokalcima,koji tri sela zamišljaju kao državu a par stotina !ljudi!kao naciju a danas su i najugroženije vrste životinja brojnije od montenegrina!!!
Krk u bulju

17. 05. 2016 - 18:50

Tako je Neuromaratonac brojnost čini naciju kao raja imitaciju - koja je toliko brojna da može da istrači srpstvo s carevinom i to imitira a pod učkur nose 2 pašina bka i vjekovima tuču maratone ropstva.
Neuropsihijatar

17. 05. 2016 - 19:40

Nepovezan govor,grč,nekontrolisano artikulisanje...hm?
RAM

17. 05. 2016 - 00:31

Dakle g-dine Cosovicu, bice da nema pojma Norman W. Ingham, jedan od najvecih istoricara XX vijeka, koji kneza Vladimira naziva Srbinom ( a kneza Waclava, sa slicnom sudbinom, Cehom) ?! I to na naucnom skupu na Cikaskom univerzitetu.Da li treba da Vam napisem naslov njegovog rada o Svetom Jovanu Vladimir ? Da li ste Vi nekada bili na nekom naucnom skupu?
?

17. 05. 2016 - 01:17

A na osnovu kojih izvora on to pise? Skilice?
Neofit

17. 05. 2016 - 16:44

Argument autoriteta u nauci vrijedi ravno 0! Znam o kojem je radu riječ, ali isto tako znam da se Ingam morao za predmetni problem osloniti na bogatu istoriografiju produkovanu u potonjih 150 godina upravo u Srbiji, pa ne treba da čudi što i on Vladimira naziva Jovanom Vladimirom i smatra ga Srbinom. Ali ostaje činjenica da prvorazredni istorijski izvori ne znaju za Srbe u Duklji. Duklju Skilica naziva Tribalijom (što je arhaizirana, iskvarena verzija naziva rimske provincije Prevalitane) i razlikuje je od Srbije (za Vladimira kaže da je vladao "Tribalijom i obližnjim oblastima Srbije"), za Srbe u Duklji ne zna ni Porfirogenit, ni Dukljanin, a isto tako nijedan vizantijski ili latinski izvor XI i XII vijeka, a čak se i u srpskim titulama XIII i XIV vijeka redovno razlikuju "srpske zemlje" od "pomorskih". Pomorske zemlje su Duklja/Zeta, Travunija i Hum.
RAM

17. 05. 2016 - 18:28

Odmah da Vas, g-dine Neofit , uhvatim u neistini, ds ne upotrijebim ruzniji izraz : da znate o kom je radu rijec znali bi literaturu I dokumenta na koju se Ingam poziva . Vidjeli bi imena Birnbauma, Cerdenusa, Hafnera ...Sve produkovano daleko od Srbije.A Stefana Vojislava vizantijski izvori odredjuju kao Srbina, Trivunjanina I Dukljanina, koji je "uzeo vlast u zemlji Srba" (1037-38.g.)
E moj Ramo

19. 05. 2016 - 22:46

Da odma tebe uhvatimo u očajničkom pokušaju manipulacije, Birnbaum i Hafner o Cg nijesu znali ništa osim lažibajki koje su im podmetnuli velikosrbi, šireći dezinformacije putem Austro-Ugarske, još od vremena vašeg prvog velikosrbskog ideologa, Grofa Đorđa Brankovića. Cerdenus kao Vizantinac, koristi termin "serbi/servi" u smislu vašeg srednjovjekovnog zanimanja odnosno socijalnog statusa, a ne u etničkom smislu, kao što je to opisao i Konstantin Porforigenit, Serbi za njih nikad nijesu označavali neki tačno određeni narod, nego grupu međusobno nepovezanih - porobljenih, poluslobodnih ili vazalnih naroda...od kojih su jedino Rašani prihvatili to ropsko ime kao svoj "etnonim", Kasnije su se osilili za vrijeme Nemanjića, te su silom nastojali nametnuti to ime ostalim, manjim južnoslovenskim narodima. Dakle, zaludu ti obmane sa Normanom Inghamom, znamo dobro koliko su Amerikanci "upućen" narod...većina njih za CG uopšte ne znaju, a ono malo što "znaju", ste im vi podvalili.
Pero Cetinje

05. 09. 2019 - 15:11

@E mOj Ramo "...Cg nijesu znali ništa osim lažibajki koje su im podmetnuli velikosrbi, šireći dezinformacije putem Austro-Ugarske" O terminu "Serbi" i o tome da ne moze voditi porijeklo od termina "servus" iz prostog razloga sto je nastao van teritorije na kojoj se govorio latinski, mislim da zaista ne treba trositi rijeci. Ako to ne mozete da shvatite, nemate kapaciteta ovime da se bavite. No, sem sto smo vas uhvatili u ovoj lazi, predjimo na citat gore. Da li vi uopste imate, ne znanje, posto ga nemate, no poznavanje situacije na Balkanu i Austrougarski pogled na Slovene na Balkanu, tokom kraja 18. i pocetka 19. veka? Da li ste vi svesni da ste u istoj recenici upotrebili termin "Velikosrbi" i Austriju koja je upravo taj termin plasirala protiv Srba? U nedostatku druge reci, zaista moram da kazem da vecu glupost od izjave nisam cuo. U tako ozbiljnoj zemlji koja je odavno imala Hrvate da je uce o Slovenima, svakako nije mogao siriti propagandu jedan srpski grof.
Buba Beograd

17. 05. 2016 - 00:39

Očigledno se ne dokazuje,kako uopšte može knez Vlasdimir biti Srbin to su ordinarne gluposti.U tom vremenu srpsko ime se ne pominje,a ni crnogorsko .To je bila država Dukljana koji su preci današnjih Crnogoraca.Tvrdnje srpske pravoslavne crkve nijesu od juče i oni rade svoj posao asimilacije naroda na prostorima pravoslavlja.Problem je što je pola današnjih Crnogoraca misle da su Srbi!
5190

17. 05. 2016 - 09:42

Buba sta ti je bio pradjed Srbin daj dokaz da sveti Vladimir nije Srbin Duklja i Zeta su jedne od srpskih drzava.Ko je Njegos najveci Srbin nemoj pausalno procitaj nesto od Njegosa i bices veca srpkinja od mene i kako ti iz Beografa evo ja sam tu da se nadjemo i da ti objasnim ko si i sta si.U velikoj si zabludi ali covek uci dok je ziv .
Maslinar

21. 05. 2016 - 00:02

Cisto da te naceram da se zamislis nad svojim neznanjem; ovako Domentijan, pisac Žitija Svetog Save objasnjava titulu tog Nemanjica (ovo je pisano puno prije falsifikata Hromog Dabe, Sarajlije, Dositeja i inih nacionalnih radnika servske provinijencije) - Nemanja „vlada svom srpskom i pomorskom zemljom, Dioklitijom, Dalmacijom i Travunijom“, navodeći da je Sava postavljen za „ arhiepiskopa svima srpskim i pomorskim zemljama, po prvom otačastvu kraljevstva njihova, u kome se i otac njihov rodi, po božanstvenom smotrenju, u mestu zvanom Dioklitija, koja se zove veliko kraljevstvo, od početka“. Ovdje DE FACTO mozes vidjeti da postoje SRPSKE ali i POMORSKE ZEMLJE (obrati paznju na Dioklitiju) i da smo VELIKO KRALJEVSTVO OD PRVA. Milenijum - nije lose, zar ne! Treba li jos dokaza, 5190?!
Za Bubu

04. 02. 2017 - 15:15

Nema njih "pola" nego nešto više od 1/4 (28%), i sve ih je manje. Budimo realni, njih nikad nije bilo ni jedna trećina, najviše ih je bilo 2003. godine, i to 31,99% to im je rekord koji su postigle 90-ih zahvaljujući Ristovoj i Momirovoj asimilatorskoj propagandi. No nakon referenduma, brojnost im polako ali sigurno pada, oni razumni poput Kilibarde se vraćaju crnogorskim korijenima, a oni nerazumni se sele u svoju "otadžbinu", na kraju krajeva, mi ulazimo u Nato, a njima ostaju njihove prirodne granice njihove oriđinalne i jedine države ;)
Drasko Pg

17. 05. 2016 - 01:19

Jos jedan u nizu odlicnih textova na portalu!samo naprijed svi smo uz Vas!sve je manje i manje posrbljenih uz ovakve textove!zivjeli mi!!!
Crna je Gora Crnogoraca

17. 05. 2016 - 01:35

" Dobri moj neso i ostali" evo da dam šlagvort posrbicama, dok nađu "protivargumente" Koliko trebaš biti neobrazovan, glup i imati kompleksa niže vrijednosti da mrziš Crnogorca i težiš imenu "sluge" Srbin-servus(i)-služiti, objašnjenje preśednika SANU Stojana Novakovića . Bojite li se ičega dok pljujete po đedovima i težite da budete robovi, a ne ljudi. Crnogorci su bili primjer junaštva cijeloj Evropi. Pročitajte što o Crnogorcima kažu "( Baldači)," rasa bez mane" ili Volter( "zar u Evropi nema druge nacije da stane u odbranu ruske carice Katarine"), Tenison, Puškin, Visocki, ruski car Aleksej, V. Igo...U bici na Vučjem dolu Turcima je komandovao i ranjen mušir-muktar ( u prijevodu MARŠAL-komandant vojske od million vojnika) Selim paša protiv šačice naših predaka kojima ne date da mirno počivaju, no im prišivate ime vječitih robova (pod Vizantijom 200godina pod Turcima 500godina...) sa kojima do 1918g nikad u istoj državi nijesmo živjeli a vele da smo isto???
Crnogorac

17. 05. 2016 - 02:31

Nije moguce i bog je bio serbin.
Abu khabir muavija

17. 05. 2016 - 10:25

Žao mi je dobri moj zemljače,ali postoje tri nepobitna dokaza da je Hrist bio Crnogorac.1.Kao i svaki Crnogorac do svoje trideset i treće godine živjeo je kod majke. 2.Kao i svaka Crnogorka i njegova majka mislila je da joj je sin od boga. 3.Kao i svaki Crnogorac i Hrist je mislio da su sve žene da ne kažem kakve,samo je njegova majka bezgrešna. I ti sad Bog Srbin! :-)
=

17. 05. 2016 - 04:34

Lažnu istoriju pišu Srbi nastali iz petovjekovnog turskog podaništava,Srpstvo i carstvo Nemanjića je nestalo pojavom Turaka.Na to srpstvo Nemanjića vršen je petovjekovni genocid od današnjih Srba i Turaka dokle ga zanavijek neupokojiše. Pa današnji Srbi ubrajaju da su i Južni Sloveni od njih-pa kažu 'srbosloveni'. Dukljanstvo je nestalo /pretopilo se u neke druge narode/ bez petovjekovnog robovanja i tuđe prve bračne noći.A po ovom današnjem srpstvu-Nemanjića srpstvo je u njih i odbranjenili ga robovanjem i prvom bračnom noći koju su 'osvještavali' age i paše.
Buba Beograd

17. 05. 2016 - 07:11

[email protected] ,u vrijeme kneza Vladimira Dukljanskog,Srbi kao narod ne postoje ,ali ne postoje ni Crnogorci .postoje Dukljani preci današnjih Crnogoraca.Služite se elementarnom logikom ne morate biti istoričar.To što istoričar Norman W Ingham navodi da je Vladimir bio Srbin jedino dokazuje da je promsio čitave vjekove ili vi pogrešno navodite izvore .Ina tarabi piše p...pa nije! Takođe Ćosovićeva intepretacija istotorije je krajnje problematična"nadušena"Njegoš nikada za sebe nije rekao da je Srbin,naprotiv Crnu Goru i karakter Crnogoraca uzdigao je do neba! Podjenako je pjevao i o Srbima i Slovenima i svim drugim narodima u okruženju.Drugo je pitanje što je danas u Crnoj Gori mnogo praznih i čvornovatih glava pa da im neko kaže da su goveda na popisu bi imali najmanje deset posto govedi!
RAM

17. 05. 2016 - 17:49

Kakvo Vi beskrajno neznanje promovisete na ovom portalu Bubo iz Beograda !Pa i ovaj copy paste "istoricar" koji nas zamajava svojim skribomanstvom navodi Porfirogenita koji sredinom X vijeka pise koje su oblasti naselili Srbi, a koje Hrvati. A Njegos je na mnogo desetina mjesta sebe odredio kao Srbina. Naprimjer, imate njegovog pismo porodici Ivanovic iz Dobrote koje pocinje rijecima : "pisem Vam kao Srbina Srbinu . . .
E moj Ramo

19. 05. 2016 - 22:55

Kada tvoj ljubljeni i "premudri" pjesnik kaže "kao srbin srbinu", vazda imaj na umu da ga je od rane mladosti posrbljavao njegov učitelj, prepredeni falsifikator istorije - Sima Milutinović Sarajlija. Prije uča Sime, Njegoš se deklarisao kao Crnogorac po narodnosti, o čemu śedoči i njegov pasoš. Dakako, vama velikosrbima je odgovaralo da njegovu umjetničku naivnost proglasite za "veliku mudrost", kako bi mogli manipulisati tadašnjim većinom neukim i zaostalim stanovništvom Cg, tepajući im kako će biti "mudri kao Njegoš" (ako se posrbe). Tako ste vi stvarani, lukavo, uporno i podmuklo, sa ciljem stvaranja primorske pokrajine od Srbije, kako bi vaša jedina zemlja dobila ono što prirodno nikad nije imala - izlaz na more. No na vašu žalost, propadoše vam planovi, mi Crnogorci smo preživjeli sve vaše siledžijske pokušaje posrbljavanja, kukaj ako ti smeta, ali Crna Gora je Crnogoraca, vazda bila i ostala ;)))
NEŠO je potpuno ....

17. 05. 2016 - 08:21

.....prihvatio Srpski indetitet,narav i obiležje(Ćosić)laže,izmišlja i podmeće.Jednom zine dva puta laže.Dobro je rekao Njegoš nikokrupno ka ne laže.Pesto godina robovanja učinjelo je svoje.
Vidi,vidi narav..

17. 05. 2016 - 20:44

..po tvojim nagonima potomaka kopiladi bečkih konjušara- Ilija Bijeliću L Dabanoviću...Vonj te odaje-bečka ubazdo iz njihovih konjušnica-đe ti je baba darodavka đedove kotila- smijući se lagala-reče Njegoš!
ja lično

17. 05. 2016 - 08:25

evo nove papazjanije. Skilica je falsifikat dok je pop Dukljanin relevantan spis. e sad sto ga jedino pro dukljani i dio hrvata koristi to ćosovića ne zanima.al da vidimo suštinu. svuđe vidimo da se pominje slovensko sloveni i da je to vezano za staru duklju.e sad ko su onda ti sloveni? to je suština pitanja.naravno bilo je tu i starosjedilaca ali se ova država veže za slovene. neka nije prva srpska al je prva južnoslovenska država na ovim prostorima. e sad idemo dalje. slovenske tekovine srednjeg vijeka na ovim prostorima baštine srbi i hrvati sve ostalo je nastalo znatno kasnije. jesu li to srpska ili hrvacka plemena? nije zabilježeno da su postojala neka dukljanska.kojim oismom su se služili , kakave običaje imali? šta je iz toga kasnije nstalo ? slovenske države od zete pa do juge.ne shvatam svrhu ovakvog članka .
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 14:21

prvo
Neofit

17. 05. 2016 - 16:47

Priča o srpstvu i hrvatstvu kao jedinim etničkim kategorijama na ovim prostorima u XIX vijeku produkovao je XIX vijek. Da bi se ozbiljno bavio istorijom, prvo se moraš opismeniti. Ništa lično.
Ja licno

17. 05. 2016 - 23:18

Dobro si mi ti pismen i sveznajuci hahaha.ako su srbi i hrvati produkt xix v onda su dukljani produkt XXI vijeka.posti se nikad nijesu smatrali bitni ni za sta u ozbiljnoj istoriji.sad neki instant istoricari pokusavaju da od njih naprave veliku istoriju.koje je to crnogostsko ili dukljansko pleme a da je razlicito od srpskog ili hrvatskog? Koliko je uopste ta duklja bitna za teritoriju danasnje cg? Pa 2/3 nikad nije ni culo za jovana vladimira do potonje ure.sad zbog 15 % ljudi koji mozda imaju veze za snjom svo treba da zanemarimo stvarnu istoriju
Ti Lično

20. 05. 2016 - 22:43

Iz dana u dan dokazuješ da nijesi uopšte Crnogorac, veoma je očiti čiji si jado. Dukljanski Sloveni tj Dukljani su naši preci, i nepobitna je činjenica da su nastali mješanjem sa starośediocima (Ilirima i Keltima)...to potvrđuju i genetika i antropologija.I ovi Sloveni što su doselili iz Polablja, došli su čitav vijek i po' prije Hrvata i Srba, tako da nemaju nikakve veze sa tvojim "Serbima" (Rašanima), koji su od Vizantinaca preuzeli taj ropski termin kao svoj etnonim. Nadalje, nije postojao nikakav "Jovan Vladimir", nego Vladimir Dukljanski, koji je bio u rodu sa Vojislavljevićima. Tvoji velikosrbi su ga prisvojili u 19. vijeku, prije toga nijesu ni znali za njega, no mi Crnogorci jesmo, a razlog zašto danas mnogi ne znaju za njega, jest zato što imamo jadno vlast bez imalo partiotizma, pa se u školama ne uči prava istorija, nego oka jugo-komunistička, po kojoj vi velikosrbi pljujete, iako je vama najviše bila od koristi. Da nije bilo vašeg Đilasa, Cg bi bila preko 70% Crnogorska.
Balša

17. 05. 2016 - 08:42

Servilni duh o kome pričate dominantna je determinanta novocrnogorskog čovjeka nastalog komunističkim genetskim inženjeringom. Slobodarski duh,čojstvo i viteštvo Crne Gore bila je odrednica dok su Crnogorci bili ono što jesu-Srbi. A o kakvom slugeranjstvu pričate vi koji proslavljate dan onih koji su vam djecu u Murinu i Danilovgradu ubijali. Da nije tragično bilo bi komično. Vi koji zabranjujete roditeljima da daju pomen sinu stradalom od Nato bombi da se ne bi zamjerili Nato paktu. Vi koji ste dočekivali Klintona koji vas je ponizio ne znajući ni u koju je zemlju došao. Vi,čiji premijer kleči pred nekim nižim činovnicima američkih i zapadnoevropskim. Vi kojima je jedina životna vrijednost
Deki

17. 05. 2016 - 10:12

A Vi koji sve svoje poraze nazvaste pobjedama, Vi čiji azbukopisac nosaše na glavi tursku kapu, Vi čijom vjerom komanduju pedofili, Vi koji samo falsifikujete istoriju, jer je nemate i Vi čiji otac nacije napisa: „Mi lažemo da bismo obmanuli sebe, da utešimo drugoga; lažemo iz samilosti, lažemo iz stida, da ohrabrimo, da sakrijemo svoju bedu, lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog slobode. Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije. Lažemo stvaralački, maštovito, inventivno.“ -„Laž je srpski državni interes.“ -„Laž je u samom biću Srbina“. -„U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje istina.“
Slobodan Gluščević

17. 05. 2016 - 12:08

Servilni duh je prozvan tako po narodu Servi koji je njihova prepoznatljiva osobina, ili je narod Serva dobio to ime po servilnosti koja ih karakletriše, sve jedno je. Ipak navedi jedan jedini primjer čojstva i junaštva tog naroda Serva.
spavle

17. 05. 2016 - 09:05

"МАЛА ЛИ ЈЕ ЖЕРТВА СВА СРБИЈА, ОД ДУНАВА ДО МОРА СИЊЕГА..." .ЊЕГОШ.
Deki

17. 05. 2016 - 10:02

Ne trabunjaj nesrećo!
=

17. 05. 2016 - 11:14

Dobro 'rajski' raje Srbine da bi se uračuna u potomaka Nemanjića srpstva-reci bar jedan mali ustančić ovog današnjeg srpstva-koje se izliježe i namnoži u petovjekovnom maratonu robovanja.
vaso

17. 05. 2016 - 09:14

Nego da vidimo ovako, popis stanovnistva uradjen 1909 u CG, kaze: srbi 94,38%, Albanci:5,62%. Pa me interesuje jeste li vi odavde ili ste doseljenici? ili ste se preokrenuli od bića vaših predaka? ako ste doseljenici pa pravite novu naciju odje onda kažite lijepo. a nemojte meni falsifikovati istoriju ni Ćoso ni niko. ja sam Crnogorac sa Cetinja i ono sam sto su mi đedovi bili
istina

17. 05. 2016 - 11:16

Hahahhhaaaaaaa! A sto ih diras jadan ne bio!
cetinjanin

17. 05. 2016 - 13:01

Slazem se sa svojim sugradjaninom.
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 14:13

koji
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 14:18

o kojemu to popisu pričaš stručnjače, jesi li ga to ti radio. Crnogorac sa Cetinja koji negira Crnogorce, ha ha ha. Nijesi ti nikakvi Cetinjanin no hermafrodit koji bi da bude i muško i žensko. E, ne može no ćeš dovijeka biti to što si neko ko ne zna što je!!!
69922

17. 05. 2016 - 21:04

Radio ga je kralj Nikola veliki Srbin kao mu striko Njegos koga se odricete jer je slavio srpstvo a vi novocrnogorci dobro kaze Vaso ste bastardi tj izum Broza Djilasa i Mila ukrsteni od montenegina latina otpada srpskog jer vredjati je osobina primitvaca bez argumenata sto samo i znate.Da ste sta procitali od Njegosa Kralja Nikole i Marka Miljanova drugo bi pjevali ovako vama istorija pocinje 2006g.Ko je oslobodio Crnu Goru od Turaka pa Srbi u Balkanskim ratovima Podgoricu tek 1913 g da nije bilo brace Srba jos bi bili pod Turcima .Toliko o vasem junastvu narocito vas montenegrima Necu vise da te ucim povijesti nek to rade tvoji iz NDH
KuroSava

17. 05. 2016 - 23:25

Veliki si ti istoričar kad kažeš da je kralju Nikoli striko bio Njegoš. Privali i ne klepeći načitani Srbine.
Maslinar

21. 05. 2016 - 11:29

Sto Petar I kaze na tu temu u svojim Poslanicama (ovo je pisano puno prije falsifikata Hromog Dabe, Sarajlije, Dositeja i inih nacionalnih radnika servske provinijencije): O Crnogorci! O Crnogorci! Tako vi svega što vam je najmilije, tako vi ovoga i onoga svijeta, tako vi duše i obraza, tako vi jučerašnjice i śutrašnjice, tako vi dana današnjega. Tako vi vaše đece, tako vi neba i mora na njinim rukama, tako vi dana na njinom licu , tako vi sunca u njinom glasu. Ne budite tuđa metla i lopata, ne ližite tuđe šake, ne obijajte tuđe pragove, ne dajte se varati , ne dajte se kupovati, ne budite tuđa sreća vrćite se sebi i svome. Tako vi ljeba i vode, tako se lako s dušom rastajali, tako vi zemlje u koju ćete. Ne režite jedan na drugoga, ne pijte krv jedan drugome, ne radite za svoju pogibiju. E vi sve ponesoše, e vi mozak popiše, e vi strv poginu, e ve iskopaše iz amina, da vi nema ni imena ni pomena. Pod svoje nebo na okup oko svoga sunca, O Crnogorci! O Crnogorci!
41561

17. 05. 2016 - 20:05

Vaso ne vredi sa moneteneginima tj novocrnogorcima prosto neka uzmu Zemljopis 1909 g doba Nikole Mirkova velikoh Srbina "Onamo Namo.. ..."gde pise u Crnoj Gori Zivi Srpski narod i govori se srpski jezik .Ima nesto muhamedanaca i latina.Kad je oslobodjena Podgorica 1913g ko je oslobodio srpska vojska sa hrabrim Srba Vasojevicima najvecim srpskim plemenom u Crnoj Gori Dobro rece iguman Josif nije istrebljena guba iz torine ostalo je toga i danas veliki srpski pjesnik Njegos kaze" Kuda cete s pradjedovskom kletvom sucim cete izac pred Milosa i pred druge srpske vitezove koji zive dokle sunce grije'
Slobodan Gluščević

17. 05. 2016 - 22:22

Vaso o kakvom popisu pričaš? tamo baš popisivana nacionalna pripadnost? 41561 Zemljopis štampan u Beogradu, Onamo namo pominje cara u Ptrizrenu, koji je srpski car prijestolovao u Prizrenu? Nijedan Srbin nije učestvovao u oslobođenju Podgorice 1913. a Srbi nemaju plemena, pa ni Vasojevići ne mogu biti srpsko pleme. Njegoš je bio umjetnika, a svako umjetničko djelo je potpuni proizvod mašte umjetnika, a ne objektivne stvarnosti, uzgred Miloš je mitski junak, što znači da nije fizički postojao, on je izmišljen i to u 19. vijeku
Vaso

20. 05. 2016 - 22:53

Ne trabunjaj momče, 1909. godine nije bilo popisa po narodnosti nego samo po vjeri, zaludu ti lažibajke. Prvi popis stanovništva Cg po narodnosti bio je tek 1948. godine, i tada je bilo 90.67% Crnogoraca, a vas je bilo jedva 1.78% (koliko zapravo ima Srba u Cg). Sve ostalo se kasnije posrbilo, jer su Đilas i KPJ zabranili obnovu CPC, te onemogućili da se crnogorsko nacionalno ime koristi u zvaničnom nazivu tadašnjeg "zajedničkog" jezika (srpsko-hrvatsko-crnogorskog). Dakle, vaš je Đido samo omogućio svetosavsko-posrbljivačkoj instituciji da nesmetano nastavi sa asimilacijom koje su počeli još od okupacije 1918. godine, a i prije toga, budući da je već u 19. vijeku bilo posrbica koji su nastali školovanjem na Bg fakultetima, zahvaljujući katastrofalnim političkim greškama trojice posljednjih Petrovića. I zaludu ti je lagati da si "sa Cetinja", veoma je očito da si iz Berana, Pljevlje ili neke druge anticrnogorske opštine, na Cetinju vas nema ni 5%, tamo ste manji od makovog zrna.
Nick

24. 05. 2018 - 08:40

Bravo Vaso .to su istiniti pisani dokazi.kakav je tek procenat srpstva bio 1800 godine, on bi dotukao novonastale montenegrine kao što su kilivardq,Vučinić,sukovic idr.za ove pametnjakovića jedno pitanje posto uporno tvrde da su stariji od srpstva i da srpstvo počinje od 1800 -te godine _ đe im se nalazi bogoslovija crnogorske pravislavne crkve i molio bi ih da na ovaj portal prikazu barem jedan pisani dokunent ili žig bilo kajeg vjerskog objekta sa inicijalima ili punim nazivom CRNOGORSKA PRACISLAVNA CRKVA.
Buba Beograd

17. 05. 2016 - 09:34

Balš[email protected] niko ne zabranjuje da promijenite i pol a ne naciju,možete da se operišete i da postanete žensko, to je vaše pravo .Možete hiljadu puta ponoviti glupave tvrdnje da jedan narod ne postoji,to samo govori o vama i vašem glupom razmišljanju i vi ćete se nositi sa tim.Tužno je da vi pričate o "servilnom duhu"koji ćete umrijeti a nećete saznati ko ste?
Balša

17. 05. 2016 - 10:21

Za Bubu Ja nemam problem Buba sa time da li postoji crnogorski narod i nacija. Ja imam problem sa vrijednosnim sistemomom koji se nameće novocrnogorskom čovjeku-infantilnost,mediokritetstvo,površnost,potrošačko-materijalistička mravolikost,bezličnost,potkupljivost. Nije mudrost Buba biti na strani onog ko je trenutno naoko najjači,već je to sitnošićardžijski interes i slugeranjstvo koji upravo nikada nije bio imanentan za prave i časne Crnogorce. Pogotovo ako se stavljaš na stranu onih koji samo siju bombe,smrt i razaranje i koji te ekonomski,moralno,duhovno i u svakom smislu porobljavaju. To su vrijednosti koje su proizašle iz komunističkog šinjela,da nijesi slobodan čovjek,koji slobodno misli,razmišlja i osjeća nego da si vazda u nekom strahu i grču šta će vožd,vođa,gazda,ili režim ili Brisel i Vašington reći. To nije život,to je vazalstvo.
Za Balšu

17. 05. 2016 - 11:58

Možeš ti da mrziš Mila, Ranka, Slavka...DPS, SDP, bivše Liberale, Nato...i što god i koga god, koliko god hoćeš. Sve to nije razlog da ne kažeš da si Crnogorac, i ništa drugo.
Slobodan Gluščević

17. 05. 2016 - 22:23

Balša upravo si opisao 1918. godinu.
Bazarov

17. 05. 2016 - 11:21

Ovi "naucni" radovi nas podsjecaju na nasu mladost,kada smo bili klinci i skupljali slicice,salvete,znacke i stripove Zagora,Bleka,Teksa,Mister No,Dzudasa i legardnog Alan Forda. Prije mi je bilo cudno kako nas vlasko-arnabaski naucnik svjetskog renomea sa takvim entuzijazmom uziva u svom omiljenom hobiju-sjeckanje isjecaka iz novina. Sada nam je sve jasno,nas "naucnik" je davno izgubio svoje akakademske diplome ( sa zvanjem istoricar,prof knjizevnosti,bio-hemicar , dr sci genetike) pa ih trazi po titogradskim novinama.,Pobjeda" a u posljednje vrijeme pokusava da pronadje izgubljenje diplome u SANU.
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 14:12

svaka čast, sve si mu argumente osporio.
Crnogorac

17. 05. 2016 - 18:09

Bazarov: sa nijesi slucajno u te stripove prepozna vojvodu kojeg il Draza Karadzica Mladica i sve serbske heroje sve serbskih izgubljenih ratova za serbstvo.Jedino tako u te stripove mozete citat i pisat o laznoj istoriji Istocnih Vlaha.
Bazarov

17. 05. 2016 - 20:36

Da se nesto dogovorimo. Moze? Hajde sada se lijepo stalozi,pa probaj povezati barem jednu prostu recenicu.,pa se ponovo vrati. Eto vidis dok ti ni sam ne znas sto si i ko si, da li si "Crnogorac",Turcin,Bosnjak ili Musliman, pa malo toboze ides u dzamiju, pa malo u crkvu, da ti odgovorim na tvoje pitanje. Moji djedovi i pradjedovi nisu nikada prodavali svoju vjeru i narodnost za parce zita kao tvoji vec su ,junacki drzali Krstas i s njime umirali . Zadovoljan? Muzicka zelja? Kada te toliko zanima istorija mojih djedova,pruziti cu priliku da ti sa "vizualnim efektima" i arhivskim snimcima objasnim o "laznoj istoriji". Uzivaj!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=f5mdDcNl8nk&feature=youtu.be
Crnogorac

17. 05. 2016 - 22:04

Bazarov : vjerujem da nijesu nikad nista prodavali al su bili sluge i pobjeguse od pamtivijeka , drugo ako nedje coek treba da ode onda je to dobrota za tebe i takve ka ti .No junace ne vidju da se necim dicis i ponosis il imalo ljudskosti u sevi imas , kad pominjes Crkve i Dzamije.Nit se stidim Crkve CPC nit Dzamije obje su casne , " za razliku Amfilohija i ovih tvojih zlocinaca i pljackasa i junaka izgubljenijeh ratova.Sti se tice pismenosti moga bi ti na 6 jezika zborit i pisat , no si ti nepismen ni samog sebe ponekad ne razumijes .Pa te ovaj put i Sellamim i pizdravljam , Nek Nam je vjecna CG i krstas Barjak .
Crnogorac

17. 05. 2016 - 22:04

Bazarov : vjerujem da nijesu nikad nista prodavali al su bili sluge i pobjeguse od pamtivijeka , drugo ako nedje coek treba da ode onda je to dobrota za tebe i takve ka ti .No junace ne vidju da se necim dicis i ponosis il imalo ljudskosti u sevi imas , kad pominjes Crkve i Dzamije.Nit se stidim Crkve CPC nit Dzamije obje su casne , " za razliku Amfilohija i ovih tvojih zlocinaca i pljackasa i junaka izgubljenijeh ratova.Sti se tice pismenosti moga bi ti na 6 jezika zborit i pisat , no si ti nepismen ni samog sebe ponekad ne razumijes .Pa te ovaj put i Sellamim i pizdravljam , Nek Nam je vjecna CG i krstas Barjak .
Crnogorac

17. 05. 2016 - 22:12

E moj Bazarov nije meni krivo sto si serbalj ( vlah ) no mi je krivo sto te ovi tvoji naucise da mrzis druge i da sijes mrznju .Ja takve serbalje gledam svaki dan koji se kunu u Barjak a Drazu drze u kuci i po bg na raport idu .Imali smo mi moj Bazarov takvih izdajnika kroz vjekove , no ja se ipak ponosim svim Crnogorskim pa i tim Dzamijama.Ti mora da nidje od ovaca nijesi mrda te tako zvoris izuzev ovog na Raport u Bg al da te neko saceka da se ne izgubis u velegrad.Cudi me takvi ka ti mogu nesto znat i napisat u stvari divim ti se , zao mi te kad vidim ni ljudskosti ni obraza a Bogomi ni casti , Sekula je za tebe intiligencija ziva.
Vlah

17. 05. 2016 - 13:10

Jos jedan u nizu antisrpskih tekstova. Ljudi sa portala su se potrudili vise nego oko teskta o Vranjini 1919. Cestitam im na trudu i porucujem da nastave sa svojim poslom, mozda nekad napisu i neki pravi naucni rad.
Traži, samo traži

17. 05. 2016 - 13:33

Traži od nekog srpskog istoričara da odgovori na ovaj tekst. Ako ima argumenata, naravno.
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 14:09

da si Vlah ne bi Srbin bio, jer su Srbi Vlahe proganjali
Neko iz Naše

17. 05. 2016 - 15:11

Dobro je Ćosić reka` za "svoje" srbe, narod koji se ponosi kad laže i da im je laž glavno oružje. Samo mi nije jasno što nas crnogorce autohtone, što veze ni sa kim nemamo ne pušte na mir da živimo? Da zborimo ka` što su ni preci zborili, da ne idemo u crkvu jer ni preci nijesu odili, nijesu taj običaj praktikovali. Da sačuvamo nešto česa drugi nemaju i da smo po tome prepoznati? Što se mora vezat Crna Gora naša lijepa za: Mila, Ranka, Sulja i ostale? Pa ona je postojala i prije njih i postojaće vazda!
Maslinar

21. 05. 2016 - 11:47

Vlah i Srbin nijesu isto - tako nam barem kazu zakoni iz Drzave Nemanjica: "Светостефанска повеља садржи и одредбу: »Србин да се не жени у власех. Ако ли се ожени у невест игумнову да се ограби и свеже и он влах от кога се буде женил и да се врати без воље на отчино место а који буду старинници и не взмогу се повратити ни једн да не војник н вси ћелатори«18). Краљ Дечански наређује за људе на територији његове велике задужбине: »Србин да се не жени у влаха. Ако се ожени. да је води у меропхе«19). Потврђујући ту повељу свог оца, око 1336. краљ Душан радикално мења ту одредбу: ако се Србин ожени од влаха, да је ћелатор... Servi (srpski istoricari ih prevode kao 'Srbi') su u poluropskom statusu u Drzavi Nemanjica i ne mogu izaci iz njega. Zakon Nemanjica im to zabranjuje. Vlasi i Arbanasi imaju kudikamo veca prava od njih. I to su Nemanjici regulisali zakonom u svojoj drzavi. Zagrij stolicu.
postojaće Crna Gora dokjesunca

17. 05. 2016 - 15:12

crni Balša i ostali, Servilni duh se stvara od kad Crnogorci počinju Srbi da bivaju, jer za njih je karakteristično sluganjstvo(10 vjekova) kako im ime kaže. Kompleksi niže vrijednosti izbijaju kroz čovjekovo pisanje, djelo. Koji su to Vi. Ja sam( a vjerujem i dosta ovih koji komentarišu) Crnogorac istinski, iskonski i liberal od prva, koje su posrbice zbog svog kompleksa oduvijek mrzjeli i koji su vam jedini neprijatelji bili i ostali. A ti si bio za ovu vlast i njihova zločinjenja dok ste duvali u istu tikvu velikosrpsku. Taj NATO, njihove bombe i nepočinstva donijeli su u naše domove vaš vejikosrpski program SANU, SPC, Risto i vaš Slobo, Koštunica i Šešelj i Tadić i Nemanja i Murat i Bonaparta. No, svi oni biše i mač svoj o Crnogorce opitaše pa nestaše, a Crna Gora osta do strašnoga suda u svojoj sreći i slobodi.
Holmija

17. 05. 2016 - 16:54

Vazno je da nema Crnogoraca za vrijeme postojanja Duklje.Ime Crnogorsko se nigdje ne pominje.Do 1945 ih nema a zahvaljujuci Titu evo postoje.
Slobodan Gluščević

17. 05. 2016 - 22:29

Baš niko ne pominje Crnogorce? Iz katoličke Holmije. :)
91613

18. 05. 2016 - 00:55

Bravo Holmija sve im lijepo rece u tri recenice.Nidje imena crnogorskog do 1945.Tad Broz i Djilas izmislise ove novo crnogorce sad milovce.Njegos napisa genijalna djela no nidje ime crnogorsko samo slavi srpstvo.KAze:
Neuropsihijatar

17. 05. 2016 - 17:58

Člankopiscu zakazujem pregled pod hitno a ovi komentantori što ga razumiju neka stanu u red!!!
Doktore...

20. 05. 2016 - 19:38

..a oćemo li kod tebe brez donjijeg gaća-da ti lakše i brže pasa pregled? Pa ti da bidneš zadovoljan-nos ti još zadovoljniji e je prečicom doša do našije tebi dragih guza? Poitaj doktore-da ti se ne oladi! Poitaj kumim te šutršanjiem Spasovdanom! I ne zaboravi zaštitne naočare-dako oči sačuvaš-jer imamo svi meku stolicu-i ne brini za kićenje-mi ćemo te zakititi-da izgledaš ka pravi tost crnogorac...mirišljav ka ti preci naš doktore?
Crnogorac

17. 05. 2016 - 18:04

Holmija: u koju si ti Skolu isa , da nijesi kod draza na ravnu goru il kod brace Zukorlica te si tako bistar i pametan.
ISTORIJA je nauka...

17. 05. 2016 - 21:10

...jedino ,ako se doživljava-"pogodbeno":" Vjeruje se da je živio i djelovao neđe u IX ili X vijeku( možda i u XXI-ako se jopet rodi Simo Ćirkov?)?! E to je ona prava povijesna povijena zanovet -za izgladnjele povijesničare...iz onoga Ugovora-"Crnogoraca i bečkoga dvora iz 1778! U kojem na starom crnogorskom govoru/jeziku piše-ugovara brez "krčmara"u članu 3 ; 4 i 5 ugovora:"AKO SRPSKA TERITORIJA USPIJE DA SE OSLOBODI OD TURAKA,GORNJA I DONJA ZETA I TRI UTVRĐENJA-PODGORICA,SPUŽ I ŽABLJAK,KAO I SVA TERITORIJA DO UŠĆA BOJANE OSTAĆE CRNOGORCIMA;PIPERI,BRDA I HERCEGOVINA BIĆE ,TAKOĐE,PRIPOJENA CRBOJ GORI..."? Crnogorci će u svojoj republici...moći slobodno prihvatiti svoju braću SRBE u svoju zemlju("VJERUJE SE...")?! Sve može-pa i "vjeruje se da je neko bio živ i živo"samo nezna se tačno jel u IX ili X ili možda u neki naredni vijek? Sreća po našu historiju-imamo pouzdanika Miroslava Ćosovića-Pentodolca-malocucu iz junačkije CUCA-porijekla Hercegovačkog-u zbjegovima stigli- 1OO%!
Ipak ima prostora...

18. 05. 2016 - 09:08

...za zadovoljstvo-kad čovjek od svojih "protivnika-kukumara" primi priznanje da je od istih blji za više od 27 puta! Brav/i/o vi ga bravi/o/ "MINUSAŠI"-brez obraza i CRNOGORSKOG PORIJEKLA-sa onije 104% pestokupljavinskih gena od Anadolije do Blakana(uterali vi gi Ameri u KB CG u Podgoricu januara 2010(vazde vi ga neko uteruje-na dobrovoljnoj osnovi- u taj vaš jebeni januar)! Zato je danas Crna Gora tu i đe je-mahom izmještena na ulici bekica i kampera(čergaša) u Pod Goricu! Da,da 1OO% pridošlice iz Hercegovine-u vrijeme bježanja i spašavanja guzica od Turskje zuluma u Hercegovini-pa đe uteći-ako ne u OAZU SLOBODE-KATUNSKU NAHIJU-bez koje nebi bilo ni današnje CRNE GORE ni CRNOGORACA PETROVIĆA NJEGOŠA!
Malo si ze zajebao

18. 05. 2016 - 21:44

U državi Zeti su postojali župni krajevi u kojima se živjelo i katuni đe se katunarilo, đe je stoka pasla. Ljetnji katuni su Katunska nahija a zimski katuni su Paštrovići. Župni krajevi, đe se živjelo, su Crmnica, prije svega Gornja, i Riječka nahija. To je srž Crne Gore. Samo muka, najveća moguća, naćerala je Ivana Crnojevića da ode iz Žabljaka na Cetinje. Najveći doprinos jednog od najeksponiranijih istoričara u CG je konstatacija da su Njeguši(i ova familjia koju pominjete, koja je došla iz Hercegovine) dobili na značaju je što su bili najbliži Kotoru. Kotor je tada bio sve, njima su morali da cinculiraju. S obzirom na pogani jezik koji imaš, i ništa više, neću ti više odgovarati.
Crnac

17. 05. 2016 - 22:13

E, moji Srbi crnogorski. Ni veceg jada, ni vece tuge kad se covek odrice od roda svoga. Ne vodi to nikako dobrom. Sutra mozete sebe i Marsovcima zvati, no dzaba - krv srpska tece kroz vas. Budi Crnogorac punom snagom, no ne pljuj u rod svoj srpski. Ne pred precima, ni pred Bogom.
Za Crnca

02. 03. 2017 - 13:43

Pričaš besmislice momče, mi smo Crnogorci, a ne nikakvi "srbi crnogorski", jer to praktično ne postoji, pravih Srba u Cg ima možda oko 3-5%, i to su oni koji su doselili iz Srbije ili su im preci porijeklom odatle, no ostalo od ovih 28% su skoro sve zapravo posrbice (vjerski asimilisano stanovništvo koje ne razlikuje vjeru od narodnosti). Zatucanost i pjesničke indoktrinacija još od 19. vijeka. Naš je rod Dukljanski, to su naši geni, možeš ti trabunjati i Kineze proglašavati za "srbe budiste", ali ta priča ne pije vodu, ničega se mi ne "odričemo" jer okupatori nama nijesu nikakav "rod", Crna Gora je Crnogoraca - vazda bila i ostala.
Cuca

17. 05. 2016 - 22:55

Kako su dobri argumenti:poslije 1945, komunistički šinjel, Broz itd... Tu je Srbima temelj opvrgavanja Crnogoraca da su tada izmisljeni,. par stotina godina sve strane moćne sile nas nazivaju Crnogorcima ili Crnogorskom vojskom. Ne zovu nas Srbi iz Crne Gore sto je sada moderno govoriti...
Felix

17. 05. 2016 - 22:59

Ne nego je bio Kinez, hajde ljudi ne šalite se da tako kažemo u najmanju ruku ! Centar stare Srpske države je bio u Skadru sve do kraja dinastije Vojislavljevića a za taj kraj su sami krivi jer su dozvolili da im želja za vlašću pomuti razum i da vode članovi te vladarske kuće građanske ratove oko Krune. Na kraju su državu upropastili a poslednji od njih se i odrekao Kraljevske Krune u korist Istočnog Rimsko carstva ili Vizantije kako je zovemo u savremenoj Istorijskoj nauci od polovine 16 vijeka. Skadar prastari grad najvjerovatnije ipak Srpski od samog početka a sada je je kao i čitava tzv današnja Albanija naseljen jednim neevropskim narodom kome se ne zna potpuno sigurno ni porijeklo a koji polako uništava sav srpski korpus na Balaknu uz ogromnu pomoć spolja. Tako gospodo dok se mi svađamo i odričemo sebe zavjesa nam polako pada i uskoro ćemo ako se ne osvijestimo nestati sa istorijske scene kao narod !
Ja mislim da je:

18. 05. 2016 - 04:04

Jovan Vladimir bio Srbin iz Albanije kao i Karlo Topija .Sv Vladimir Dikljanski nije Srbin,vec domicilni stanovnik Kraine,Dukljanin ciji su danasnji Crnogoci prapotomci,a Kraina jezgro danasnje drzave .Nije mi jasno sto Srbi stalno tvrde da su iz "Nojeve barke", da je vas Balkan od njih nastao i sl. Sto vise ne sjasete ,stvarno ste remetilacki faktor .Treba ponovo dici iz groba Franja Tudjmana da vas rascera.
Ne treba dizati Franja Tuđmana

18. 05. 2016 - 08:55

...tu je Karamarko,Kolinda,ti iz Boke-Kotora i ostali blejači kako vas nazva Boris Dežulović:"Magraci,svinje i ustaše"(na ovaj portal 6.travnja.2016)-koji ste blejali onomad u Blajburgu-đe leže oni što su klali u Jasnovcu-a ne oni što su zaklani u Jasenovac! Muči ubazdo-potomče kopiladi bečkih konjušra!
Za Joleta

02. 03. 2017 - 13:36

Ne trabunjaj Jole, potomče bradonja sa kokardama, i osmanlijskih janjičara, mi Crnogorci smo bili slobodan narod dok ste vi robovali i ulagivali se sultanima, agama i pašama 500 godina ;)))))
Za Felixa

02. 03. 2017 - 13:34

Vaša jedina država bila je Raška, a njen centar je bio Ras. Vojislavljevići su bili naša dinastija, niko od njih nikad sam sebe nije proglašavao za "srbe", budući da je u to vrijeme taj termin označavao isključivo roblje i sluge (Porfirogenit je to objasnio). Prema tome Felixe, zaludu ti lažibajke, Dukljani su bili naši preci, vi ste okupirali našu državu za vrijeme Nemanjića, silom pokušavajući da je posrbite, kako bi dobili izlaz na more, ali u tome nijeste uspjeli i nikada nećete, kukaj ako ti smeta ta nepobitna činjenica.
Malo si se zajeba

18. 05. 2016 - 22:33

A, što bi sa komentarom, mora da si i ti iz Katunske nahije.
59437

29. 12. 2017 - 23:08

To sto Vi, u danasnje vreme, bezite od toga da ste Srbi to je Vasa stvar. smatram da nemate nikakvo pravo da prepravljate stvarnost i generacije, koje su se vekovima ponosile time sto su Srbi, predstavljate kao neki drugi narod. Vladislav
Darko

23. 05. 2018 - 02:35

Svaka čast Ćosoviću. Razbio si mitomanski srpski svijet. Argumentovano. Srbi svoju istoriju nemaju, nego su falsifikovali tuđu
pvoja savjest

23. 05. 2018 - 06:41

Uredniče portala, Mnoge poruke u pola rečenice izbrišete. Zašto? Što Vam znači vremensko ograničenje kucanja poruka?. Zar ste toliko pametni i sažeti, da ne morate razmisliti pa napisati.
Ђоко

23. 05. 2018 - 22:58

Све ти то написа и објасни но не доказа окле му име Владимир биће изворно шћиптарско или Срби погани освајачи му га наметнуше само ме интересује колико си пара мислио да зарадиш овим текстовима а колико си стварно зарадио кад тако казујеш историју срећа па наука напредује и днк анализе које ти оповргава ову твоју писанију
Novi komentar