Zavičajni muzej - Nikšić

Trg Šaka Petrovića bb, Nikšić / Kontakt: +382 (0)40 212 978, +382 (0)40 212 977, [email protected]
Objavljeno: 12. 09. 2016 - 17:24 Promjenite veličinu teksta: A A A

Radno vrijeme: Od utorka do subote od 9 do 13 časova i od 17 do 20 časova; nedjeljom od 9 do 12 časova 

Zavičajni muzej u Nikšiću osnovan je 1951. godine i smješten u Dvorcu kralja Nikole iz 1890. godine. To je spratno zdanje sazidano od fino tesanog kamena sa isturenim bočnim krilima i ulaznim stepeništem. Iznad ulaza je balkon. Na fasadama se ističu lučni prozori sa naglašenim okvirima. Zavičajni muzej u Nikšiću posjeduje nekoliko zbirki: arheološku, etnografsku, istorijsku, kulturnoistorijsku i zbirku radničkog pokreta i narodnooslobodilačke borbe.

U arheološkoj zbirci nalaze se predmeti iz Crvene stijene, praistorijskog lokaliteta u neposrednoj blizini granice Crne Gore i Hercegovine. Srednji paleolit - predmusterijer, zastupljen je kamenim alatkama različitog oblika i namjene. Tek u slojevima koji pripadaju mezolitu i neolitu izložene su alatke od kosti i keramika. Pored izuzetno velikog broja kamenih alatki, u postavci su i kosti izumrlih životinja iz Crvene stijene, najbogatijeg takvog nalazišta iz perioda kvartara u jugoistočnoj Evropi.

Kamene alatke pokazuju određene specifičnosti, koje prate razvoj paleolitskih kultura na ovom području kroz veoma izražene lokalne uticaje izazvane osobenim geografskim, geomorfološkim i ekološkim uslovima. Od ostalog arheološkog materijala, vrijedi pomenuti ilirsku ratničku opremu, koja se sastoji od velikog broja kopalja različite veličine, jednog šljema, nekoliko štitnika za noge i ruke, izrađenih od tankog bronzanog lima.

Numizmatička kolekcija koja pripada kulturno-istorijskoj zbirci, obiluje rimskim zlatnim i srebrnim novcem, pronađenim na teritoriji opštine Nikšić. Posebnu vrijednost ima Valerijanov i Neronov zlatni novac. U zbirci oružja ističu se predmeti vezani za istaknute crnogorske ličnosti. Ispred Zavičajnog muzeja postavljeno je nekoliko stećaka, iz nekad veoma bogate nikšićke nekropole, koja je, prema nekim izvorima, brojala čak 396 ovih nadgrobnih obilježja.

Različiti oblici i bogatstvo ukrasnih motiva od XIV do XVII vijeka karakteristika su sepulkralnih kamenih biljega.

 

Komentari: 0

Novi komentar