Bar

Zavičajni muzej

Šetalište kralja Nikole, Bar / Kontakt: +382 (0)30 314 079, [email protected]
Objavljeno: 12. 09. 2016 - 16:19 Promjenite veličinu teksta: A A A

Radno vrijeme: Od 9 do 14 časova i od 18 do 20 časova

Zavičajni muzej Bar osnovan je 1959. godine. Nalazi se u neposrednoj blizini mora, u dijelu grada zvanom Topolica.

Smješten je u Dvorcu kralja Nikole, podignutom 1885. godine, po projektu Trogiranina dr Josipa Sladea. Služio je kao ljetna rezidencija vladarske dinastije Petrović Njegoš.

Projektovan je u eklektičnom maniru, sa elementima istorijskih stilova.

Ovo zdanje je dio dvorskog kompleksa, koji još čine: mali dvorac, dvorska kapela, zimska bašta, stražarske kule i park sa raznovrsnim i rijetkim vrstama drveća. Mali dvorac svojom

arhitekturom podsjeća na vile građene oko jezera u sjevernoj Italiji.

Zimska bašta ima zastakljenu metalnu konstrukciju sa dekorativnim elementima u duhu secesije, dok je dvorska kapela sagrađena od metalnih valovitih ploča sa stubovima. Čitav ovaj kompleks predstavlja značajnu istorijsku i arhitektonsko-ambijetalnu cjelinu.

Od 1976. godine Muzej je u sastavu Kulturnog centra Bar. Koncipiran je kao ustanova kompleksnog tipa sa arheološkim, istorijskim, istorijsko-umjetničkim, etnološkim i prirodnjačkim odjeljenjima. U sastavu Muzeja je i konzervatorska laboratorija, stručna biblioteka i sala za povremene tematske izložbe.

Fondovi barskog muzeja obuhvataju više zbirki. Najstariji materijal čuva se u okviru arheološkog odjeljenja sa zbirkama praistorije, antike, srednjeg vijeka i malom, ali izuzetno vrijednom numizmatičkom kolekcijom. Pažnju posjetilaca posebno privlače grobni predmeti sa lokaliteta Mijele, u blizini Virpazara, kapitel sa barskog trikonhosa, fragmenti mozaika iz crkve sv. Teodora i nalazi iz barskog akvatorijuma.

U istorijskom odjeljenju čuvaju se predmeti vezani za političku, kulturnu i vojnu istoriju grada. Izloženi su veoma vrijedni primjerci zanatskog oružja, ordenja, arhivalija, starih fotografija i značajna kolekcija iz NOB-a. Etnografski materijal je razvrstan prema svojim specifičnostima u zbirke narodne nošnje, privrede, pokućstva i posuđa, nakita, kulturnih i običajnih predmeta.

Odjeljenje istorije umjetnosti sadrži zbirke slikarstva, crteža i grafike (uglavnom djela zavičajnih stvaralaca), zatim manju zbirku ikona i predmeta primijenjene umjetnosti, koji najvećim dijelom predstavljaju autentične eksponate iz nekadašnjeg Dvorca kralja Nikole.

U okviru prirodnjačkog odjeljenja nalaze se paleontološka i mineraloško-petrografska zbirka.

Sadašnja stalna postavka Muzeja otvorena je 1999. godine, koncipirana tako da hronološki prikazuje kontinuirani razvoj i specifičnosti materijalne i duhovne kulture Bara.

Izloženi muzejski materijal obuhvata različita vremenska razdoblja: praistoriju, antiku, srednji vijek, period turske dominacije i vrijeme vladavine kralja Nikole.

Muzejska postavka NOB-a nalazi se u zgradi Doma revolucije.

Komentari: 1

Ђорђе Ђекић

18. 09. 2016 - 16:47

Велики поздрав за господина Загарчанина кога сам имао част упознати на скупу о Св. Јовану Владимиру. С поштовањем Ђорђе Ђекић
Novi komentar