NVO Green Home: Ministarstvo svojim izjavama demantuje sebe, a ne našu organizaciju

Nakon što je NVO Green Home samo prenio javnosti detalje pisma koje je Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energerske zajednice uputio Ministarstvu ekonomije, iz ovog Ministarstva optužili su NVO Green Home i samu Energetsku zajednicu za lošu interpretaciju njihovog saopštenja objavljenog 09. septembra 2016. godine.
Objavljeno: 19. 09. 2016 - 14:21 Promjenite veličinu teksta: A A A

eagovanje prenosimo integralno:

U saopštenju objavljenom 09. septembra  Ministarstvo je nevelo da je projekat izgradnje drugog bloka TE Pljevlja prioritetni projekat Vlade Crne Gore u svim strateškom dokumentima, među kojima i u Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine, koja je prije usvajanja dobila pozitivne komentare Energetske zajednice . 

Minisarstvo se ovdje poziva na Energetsku zajednicu, željeći da na neki način laičkoj javnosti pokaže kako evropska institucija poput Energetske zajednice podržava Strategiju energetike  i projekat izgradnje II bloka TE, da bi  kasnije u svom  reagovanju  16.septembra navelo, odnosno priznalo, da Energetska zajednica, odnosno komentari Energetske zajednice na energetske strategije, ne pripadaju pod direktnu nadležnost Sekreterijata. Jasno je zaključiti da  Ministarstvo ekonomije ovdje dematuje sebe a ne Green Home. 

Ako Ministarstvo priznaje da Energetska zajednica nema direktnu nadležnost, zašto se poziva na nju.

Pored ovoga, Ministarstvo je zaboravilo na svoju izjavu u saopštenju 09. septembra  gdje navode da je Vlada Crne Gore u stalnoj komunikaciji sa Energetskom zajednicom vezano za ovaj i ostale projekte iz oblasti energetike, i daEnergetska zajednica prati i podržava njihove aktivnosti. Ponovo je jasno zaključiti da se Ministarstvo poziva na Energetsku zajednicu koja navodno prati i podržava njihove aktivnosti na projektima iz oblasti energetike. Još jednom, Ministarstvo demantuje sebe, a ne Green Home.

U pomenutom pismu Energetska zajednica opominje i podsjeća da investicija u novu termoelektranu može imati dugoročne posljedice na ispunjavanje ciljeva Pariškog sporazuma usmjerenih na borbu protiv klimatskih promjena, kao i na to, da će nova termoelektrana morati da ispoštuje stroge standarde rada. U skladu sa Direktivom o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive – IED) koja je minimum koji će Crna Gora morati da ispoštuje. EU i Enerergetska zajednica će u budućnosti usvajati sve strožije standarde ( BAT i BREF) kad su u pitanju termoelektrane na ugalj.
 
U saopštenju Green Homa nigdje se ne navodi da pravni okviri nisu usklađeni sa legislativom EU u ovoj oblasti. Pitanje je kako možemo izgraditi novu termoelektranu na ugalj a u isto vrijeme smanjiti količinu emisije CO2, odnosno da li će eventualni rad drugog bloka moći da ispuni stroge BREF i BAT standarde EU koji će sljedeće godine biti usvojeni.

Na kraju, sama činjenica da je direktor Sekretarijata Eneregetske zajednice pisao ministru Kavariću potvrđuje da je Energetska zajednica interpretirala saopštenje ovog Ministarstva na način da se Ministarstvo pozvalo na podršku Energetske zajednice u izgradnji drugog bloka TP Pljevlja.

I konačno, pošto je ovo Ministarstvo optužilo NVO Green Home da nije tačna tvrdnja da je Janez Kopač pisao ministru Kavariću, ovo pismo u cjelosti dostavljamo u prilogu ovog saopštenja. 

Komentari: 1

3075

20. 09. 2016 - 13:16

kakvi su ovi lobisti za uvozne struje oni pare dobijaju za to a nama fali energije
Novi komentar