Niklanović: Crna Gora krši ljudska prava domaćih i stranih državljana

Advokatski tim bratstva Niklanović odlučio je da podnese tužbu protiv države Crne Gore Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zbog kako kažu, povrede prava zagarantovanih Ustavom Republike Crne Gore i Evropskom Konvencijom o ljudskim pravima. Saopštenje Vam prenosimo integralno:
Objavljeno: 26. 09. 2016 - 14:42 Promjenite veličinu teksta: A A A

“Dvadeset i tri porodice iz bratstva Niklanović koji su državljani SAD, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije već deset godina vode spor pred crnogorskim sudovima za dokazivanje svog vlasništva u Budvi koje im pripada više od 100 godina.

Opština Budva je još 2002. godine bez i jednog dokumenta, čak i bez rješenja prevela zemlju Niklanovića u opštinsku, a potom prodala stranom pravnom licu. Oktobra 2009. godine državnom tužilaštvu Crne Gore podnijeta je krivična prijava protiv više lica zbog više krivičnih djela uključujući zloupotrebu službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.


“Mi smo sve pokušali vodeći se principima pravne sigurnosti koje bi država Crna Gora trebalo da nam obezbijedi. Iako smo mi državljani više zemalja, naša djedovina nalazi se u Crnoj Gori gdje smo očekivali vladavinu prava i jednakost. Očekivali smo da kao građani koji vuku crnogorske korijene i imamo svoju imovinu, ostvarimo svoja prava u Crnoj Gori, s obzirom da je država na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i uključena u ceo proces evroatlantskih integracija. Pošto ne možemo da kažemo da u Crnoj Gori postoji princip pravne sigurnosti, svoja prava morali smo da potržimo i ostvarujemo i van teritorije Crne Gore”, rekao je Vlado Niklanović.


Familija Niklanović je od 1900. godine, prema Austrougarskim mapama i starom državnom katastru, područje arhive Budva, vlasnik zemlje od 51.093,59 m2, na katastarskoj parceli broj 5, KO Reževići. Postupak o pravnoj svojini “otuđene” parcele započet je još 2006. godine pred Osnovnim sudom u Kotoru i traje do danas.


Pravni tim bratstva Niklanović odlučio je da podnese tužbu protiv države Crne Gore Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, nakon što je i Ustavni sud Crne Gore odbacio žalbu oštećenih porodica zbog povrede ljudskih prava u paralelnom predmetu koji se vodi u vezi utvrđivanja ništavnosti ugovora o nepokretnosti koji je opština Budva zaključila sa stranim pravnim licem Danebrook Limited sa Kipra 25. jula 2006. godine.


Naime, familija Niklanović je povodom ovog slučaja pokrenula postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru koji je na osnovu izvedenih dokaza, tri puta ugovor između opštine Budva i Danebrook Limited sa Kipra proglašavao ništavnim. Posljednji put 09.06.2014.godine. Viši sud u Podgorici ukidao je prvostepene presude i vraćao na ponovno suđenje, da bi treći put 23.01.2015. preinačio presudu suda u Kotoru, odbio tužbeni zahtev Niklanovića kao neosnovan i donio presudu u korist tuženih.


Niklanovići su nakon ove presude pokušali da ostvare svoja prava i podnijeli su reviziju Vrhovnom sudu Crne Gore. Međutim, Vrhovni sud doneo je resudu u korist

opštine Budva i Danebrook Limited sa Kipra, čime je, pred redovnim sudovima u Crnoj Gori, okončan postupak na štetu tužilaca.


S obzirom da su iskoristili sva pravna sredstva u Crnoj Gori, familija Niklanović očekuje zaštitu svojih osnovnih prava od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao i drugih međunarodnih institucija”, zaključuju oni.

Komentari: 0

Novi komentar