Šta znači titula “primas srpski” i ko ima jurisdikciju nad katolicima u Srbiji?

U Beogradu, 24. oktobra 2016. godine, mitropolit Amfilohije je govorio na promociji knjige "U spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira". Između ostaloga je rekao: "U njihovo vrijeme je, 1079. godine, pošto je već bila uništena Dukljanska arhiepiskopija, Barski nadbiskup je dobio titulu Primasa Srbije. I on i do dan danas nosi tu titulu. To je jedan od najjačih argumenata kakva se država u to vrijeme stvarala, u vrijeme Vladimira, u vrijeme Vojislavljevića i na čemu se temeljilo sve ono što se odigravalo i razvijalo poslije Jovana Vladimira..." (Link: http://www.svetigora.com/node/19682)
Objavljeno: 02. 11. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ČOSOVIĆ

Krajem osamdesetih Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umjetnosti su odlučile da krenu sa akcijom posrbljavanja Crnogoraca, na tom poslu su angažovale hiljade obrazovanih, ali i običnih ljudi. Od tada, evo skoro tri decenije titula nadbiskup barski i primas srpski koristi se kao važan "argument" u dokazivanju kako su Crnogorci, kobajagi, Srbi!

Prije Njegoša nema skoro nikakvih dokumenata koji govore da su Crnogorci Srbi, takva dokumenta među desetinama hiljada dokumenata mogu da se na prste prebroje. Pošto se nikada niko od Vojislavljevića, Balšića i Crnojevića nije izjasnio kao Srbin, posrbljivačima - da bi dokazali srpstvo Crnogoraca prije Njegoša - u nedostatku izvora ostaju asocijacije, kao što je ova - nadbiskup barski i primas srpski. Kad posrbljivači navode ovu titulu barskog nadbiskupa, oni time hoće da kažu kako pridjev srpski označava da barski nadbiskup ima jurisdikciju nad teritorijom na kojoj žive Srbi (pri tom podrazumijevaju Crnu Goru). Što je istina u ovome?

            Titula nadbiskup barski i primas srpski u ovom drugom dijelu - primas srpski, još od 1914. godine (ili 1924.) nema apsolutno nikakvu važnost, poslije ćemo viđeti zašto baš od te godine.

papskabula Korijeni titulisanja još u Duklji: Titula nadbiskup barski i primas srpski, ima svoje korijene još u dukljanskoj državi, 8. januara 1089. godine rimski antipapa Kliment III Vilbert uzdigao je barsku biskupiju u rang nadbiskupije. Taj dokument je 1890. pronašao njemački istoričar Paul Fridolin Kehr, a jedan izvod iz tog dokumenta dajem iz knjige Radoslava Rotkovića "Kraljevina Vojislavljevića XI, XII vijeka" (Podgorica, 1999):

            "Kliment papa, sluga božjih slugu, Petru, Dukljanske crkve arhiepiskopu, ljubljenom bratu u Hristu, pozdrav i apostolski blagoslov. . .  Dodjeljujemo ti, dabogme, i prema običaju tvojijeh prethodnika i crkvenim pravilima, plašt i u potpunosti dopuštamo posvećenje biskupima Dioklićanske pokrajine. Tebi i tvojim nasljednicima (ac successorum tuorum) dajemo u jurisdikciju sve ove crkve, da ti budu potčinjene sa svim što im pripada, a to su: dukljanska crkva, barska i kotorska, ulcinjska, svačka, skadarska, drivaštanska, polatska, srpska, bosanska i travunijska. Sve ove crkve, sa svime što im pripada kako smo već rekli, i sve manastire, kako Dalmatinaca, tako i Grka i Slovena (omnia monasteria 137 tam dalmatinorum quam Graecorum atque Sclauorum) apostolskim autoritetom dajem kao povlasticu tebi, brate Petre, nadbiskupe i tvojim nastavljačima . . . Krst takođe neka nose pred tobom cijelom Dukljanskom kraljevinom (per omnem regnum Diokliae)...” (strane 294 i 295)

            U vrijeme kad je ova papska bula napisana, Dukljom i velikim djelovima Ilirika vladao je kralj Bodin, a iz bule vidimo da je barski nadbiskup dobio crkvenu nadležnost nad teritorijama van matične dukljanske države, među ostalima - nad Bosnom i Srbijom. Papa je barskom nadbiskupu dao u nadležnost srpsku teritoriju, teritoriju tadašnje Srbije koja se nalazila oko grada Rasa. Vjekovima je tako i ostalo, barski nadbiskup je imao jurisdikciju/nadležnost nad katolicima u Srbiji. Kad imamo u vidu ovaj dokument star 928 godina lako nam je razumjeti da ovaj dodatak – PRIMAS SERVIAEnema veze sa Dukljom, Zetom i Crnom Gorom, jer Duklja, Zeta i Crna Gora nijesu navođene kao Srbija sve do 19. vijeka i novosrpskih romantičarskih bajki.

Akademik SANU Momčilo Spremić ne haje za ovdašnju mitomaniju: Kako su se kasnije, poslije dukljanskih vremena titulisali barski nadbiskupi? U knjizi "Despot Đurađ Branković i njegovo doba” (CLIO, Beograd, 1999), akademik Momčilo Spremić prikazuje borbu barske i kotorske crkve nad jurisdikcijom u Srbiji. Spremić objašnjava što je označavao termin primas Srbije:

            spremic"Najviše sedište rimokatoličke crkve u Srpskoj depotovini bila je nadbiskupija u Baru. Njoj su bile potčinjene biskupije u Budvi i Drivastu, dokle god ih je držao despot Đurađ. Što se tiče rimokatoličkih parohija u unutrašnjosti Srbije, oko njih se vodila borba između kotorskog biskupa i barskog nadbiskupa. Pošto su 1423. godine sklopili mir despot Stefan Lazarević i Mletačka Republika, Kotorska opština je zatražila od vlasti u Veneciji da posreduje kod despota kako bi kotorski biskup ostvario jurisdikciju u Srbiji. Mletačka vlada je 4. maja 1424. obećala da će to učiniti, ako despotov poslanik dođe u Veneciju. Kotorani su mnogo držali do svojih molbi, jer se još 1426. godine u jednom aktu pominje da novobrdske crkve Sv. Marija i Sv. Nikola pripadaju Barskoj dijacezi. Kotorskom biskupijom je od 1429. do 1453. upravljao energični Marin Kontareno, i sam Mlečanin, koji je imao glavnu reč u gradu, u kome su se kneževi smenjivali svake godine. Već 1431. preduzeo je mere da rimokatoličke crkve u Srbiji veže za svoju biskupiju. . .

            Uskoro je umro papa Evgenije IV, a nekoliko godina kasnije za njim je otišao i Marin Kontareno. Prelat Bara mogao je da odahne, pošto je novi papa Kalist III napisao vernicima u Raškoj da novobrdska crkva pripada barskoj dijacezi. Njegov naslednik Pije II je 26. septembra 1458. izričito naveo da novobrdske crkve Sv. Nikole i Sv. Marije potpadaju pod jurisdikciju barske crkve, a izvestio je barskog nadbiskupa da se praštaju grehovi vernicima koji ih posete i prilože za obnovu. Upravo tada, novobrdska crkva Sv. Nikole zjapila je razvaljena posle temeljnog turskog pljačkanja. Dok su se, dakle, barski i kotorski prelati pregonili, Turci su učinili svoje. Ne pitajući koja je crkva pod čijom jurisdikcijom, čak ni da li je pravoslavna ili rimokatolička, bili su stvarni pobednici. Ipak, barski nadbiskup je, na kraju, uspeo da potčini sebi rimokatoličke crkve, ali u turskoj Srbiji. Od XVI veka bio je primas Srbije, i tu titulu je nosio u potonjim vekovima.“ (strane 872, 874, 875)

            Barska nadbiskupija je dakle, od 15. vijeka obuhvatala teritoriju Zete (vjerovatno i neke teritorije u današnjoj Albaniji), a dodatak primas Srbije je označavao da barski nadbiskup ima nadležnost nad katolicima Srbije, nadležnost nad skoro istom onom teritorijom na kojoj se i danas nalazi Srbija (bez Vojvodine).

            Kako to da se akademik Spremić nije latio mitomanije pa nije napisao da je titula primas Srbije znak da Srbi žive u Crnoj Gori? Naprotiv, napisa je i dokazao da srbovanje uz titulu nadbiskupa barskog označava isključivo – nadležnost nad Srbijom, nadležnost nad onom istom teritorijom koja se i sada zove Srbija. Evo par primjera titulisanja barskih nadbiskupa.

 Vjekovima je barski nadbiskup bio i - primas Srbije: Radoslav Rotković u knjizi "Crna Gora i Dušanovo carstvo” (Grafos, Cetinje, 1997), predstavlja jedno titulisanje nadbiskupa barskog:

            rotkovic"Prvi pisani spomenik u kome se pominje titula nadbiskupa barskog i primasa Srbije, po Tomiću, nalazi se u Vićenci, u Italiji, na ploči koju je 1503. godine postavio Filip Gajo. Natpis na ploči glasi: 'D.O.M. Dedicationis huius Ven. Pleb. VI Id. Febr. cum octava colendae Reverendissimus Philippus Gajus Archep. Antivarensis Modensis Totius Serviae Primas in Episciopatu Vicentino M. D. III Locum tenens M.F.J.  (Illyricum sacrum, VII:97) (Dobrome Velikome Bogu. Posvetu ovog poštovanog hrama, obavljenu 21. februara, treba častiti sa oktavom. Prečasni Filipus Gajus, Nadbiskup barski i Modenski, Cijele Srbije Primas u Vićentinskom episkopatu 1503, zamjenik M.F.J.)” (str 101)

            Barski nadbiskup Marin Bici je 1610. bio u pośeti Albaniji, Srbiji, djelovima današnje Crne Gore. O svojoj pośeti ovim krajevima Ilirika napisao je izvještaj. Spis je na našem jeziku objavljen 1985. godine u Budvi, pod naslovom: "Marin Bici: Iskušenja na putu, 1610. godine”. Bici u spisu na jednom mjestu kaže, ovako se tituliše:

            "S toga mi se učinilo da je, s obzirom na mjesto i vrijeme, bolje nastupiti s očinskom opomenom nego snagom pravde i upotrijebiti ono sredstvo koje će biti djelotvornije, pa sam dao objaviti i prilijepiti u crkvi niže navedeno upozorenje: 'Marin Bici, Božjim milosrđem i milošću Svete Apostolske Stolice nadbiskup Barski, primas Srbije, itd. našim milim hrišćanima latinima grada i okoline Bara, želi spas i blagoslov u Gospodu’...” (str 96)

            Barski nadbiskupi su se stalno na ovaj način titulisali, sve dok barska nadbiskupija nije ugašena 1867. godine. U knjizi "Istorijski leksikon Crne Gore” (Podgorica, 2006), autori Živko Andrijašević, Šerbo Rastoder i dr, u poglavlju "Barska nadbiskupija i barski nadbiskupi", kaže se:

            "Inače, barski nadbiskup se u izvorima iz XII vijeka javlja sa titulom arciepiscopus sclaviensis, a od 1475. godine se javlja i titula totius serviae primas. Na ekumenskom koncilu u Trientu 1551. godine, barski nadbiskup se potpisao titulom Archlepiscopus Antibarensis, regni Serviae primas, dok je barski nadbiskup, Ivan VIII Bruno, Ulcinjanin potpisao dekrete Tridentinskog opšteg koncila kao nadbiskup barski i primas Srbije. Vićenco Zmajević, na narodnom saboru u Baru 1702. godine je imao titulu Diocleciensis, totius regni Serviae Primas, visitator Albanie, dok je nadbiskupu Karlu Potenu izdato posebno rješenje (14. 2. 1870) kojim mu je potvrđena titula i dozvoljeno da na saborima sjedi među primasima (dodijeljeno mu je drugo mjesto do primasa Germanije).

            Kako je ugašena nadbiskupija barska, ista knjiga, isto poglavlje:

            "Posljednji nadbiskup osmanskog perioda, Njemac Karlo Poten (administrator 1844-1855, potom nadbiskup 1855-1886) je marta 1867. godine prenio nadbiskupsku stolicu u Skadar...

            Kako je obnovljena nadbiskupija barska, ista knjiga, isto poglavlje:

            "Knjaz Nikola, svjestan istorijskog značaja ove vjerske institucije, nastojao je da povrati duhovno središte katolika na način što bi eliminisao uticaj stranih država, prije svega Austrije. U tom smislu je tražio posredovanje đakovačkog biskupa J. J. Štrosmajera kod Vatikana, radi obnove Barske nadbiskupije. Godine 1886. potpisan je konkordat između Crne Gore i Vatikana, kojim je regulisan položaj Barske nadbiskupije i status katolika u Crnoj Gori kojih je tada bilo oko 5000.

            U istom poglavlju još se kaže:

            "Zvaničan naziv titula nadbiskupa Šimuna Milinovića (1886-1910) i dr Nikole Dobrečića (1912-1955) je glasio: Archiepiscopus Antibarensis seu Dioclensis, totius regni Serviae Primas, mada su se oni potpisivali i titulom arcibiskup barski i primas srpski.”

            Dakle, prvi koji su počeli da se potpisuju kao primasi srpski, bili su Milinović i Dobrečić. Koliko je meni poznato, Dobrečić je za sebe mislio da je Srbin, a Srbinom ga je napravilo Nikolino školstvo i Nikolini udžbenici, po kojima u Crnoj Gori nije bilo druge narodnosti osim Srba i Arbanasa.

            Inače, prije 19. vijeka Srbi katolici nijesu postojali, što sam lako pokazao u tekstu "Kako su u 19. vijeku izmišljeni Srbi katolici" Tako je zapravo u Nikolino vrijeme izobličen potpis nadbiskupa barskog i dat mu je drugi smisao. Titulisanje barskog nadbiskupa u dijelu – primas Srbije isključivo je označavalo da barski nadbiskup ima jurisdikciju nad teritorijom Srbije, a to je praktično ista današnja uža Srbija sa Kosovom. Potpisivanjem "nadbiskup barski i primas srpski”, smisao se mijenja, neupućeni ljudi, kakva je ogromna većina, dovode se u zabludu, titula izgleda kao da je nadbiskup barski zadužen za neke Srbe, a zapravo, bio je zadužen za Srbiju, zadužen za onu istu teritoriju đe je Srbija i danas.

 Barski nadbiskup je izgubio jurisdikciju nad Srbijom 1914. (ili 1924.) godine: Na sajtu Beogradske nadbiskupije  ovako stoji: "Jurisdikciju nad katoličkim življem u Srbiji vršio je barski nadbiskup, koji je nosio titulu »primas Srbije«. U XV veku ova titula pripadala je kotorskom biskupu, a u vreme turske vladavine preuzeo ju je dubrovački biskup. I danas je »primas Srbije« deo titulature barskog nadbiskupa. . . Godine 1914. između Kraljevine Srbije i Svete stolice sklopljen je Konkordat kojim je ustanovljena Beogradska nadbiskupija. Pod jurisidciju Nadbiskupije potpadala je i sufraganska Skopska biskupija. Prvi nadbiskup, Rafael Rodić, došao je na službu 1924. godine."  (link: http://kc.org.rs/istorijat/)

            Radoslav Rotković u vezi ove ove iste teme još piše: "I sadašnji nadbiskup barski monsinjor Perkolić ističe (21. IV 1995) da je ovđe pogrešno uvriježen izraz 'primas srpski‘. Navodi nadbiskupa barskog Ivana VIII Bruna koji potpisuje odluke Tridentinskoga koncila kao 'nadbiskup barski i primas Srbije‘, a da je danas naziv 'primas‘ 'samo počasni naslov bez neke efektivne vlasti‘. No, ako taj naziv ne obezbjeđuje vlast ipak, omogućava manipulacije.“ (Radoslav Rotković, Crna Gora i Dušanovo carstvo, Grafos, Cetinje, 1997, str 102)

            Naravno da je naziv "primas“ danas bez efektivne vlasti, kao što je i Perkolić primjetio, jer je nadležnost nad Srbijom izmještena u Beograd, odavno.

            Nije jasno, da li rimokatolički kler u Crnoj Gori razumije što je titulisanje svojevremeno naznačavalo? Razumijemo da jednoj crkvi treba 100 ili više godina da promijeni titulaciju, sve crkve vode stari ljudi, neskloni promjenama, ali, da li je došlo vrijeme da se besmisleno titulisanje primas srpski (ili primas Srbije) ukine, pošto barski nadbiskup odavno nema jurisdikciju nad katolicima u Srbiji? Zašto titula ne bi mogla da glasi - nadbiskup barski i primas crnogorski? Zar je tako teško promijeniti titulisanje koje nema nikakvog smisla?

            Dakle, ovo je definicija: Primas Srbije (ili primas srpski) u tituli barskog nadbiskupa kroz istoriju je označavalo da barski nadbiskup ima jurisdikciju nad katolicima Srbije, a od 1914. godine - sa uspostavljanjem beogradske nadbiskupije, barski nadbiskup nema crkvenu vlast nad katolicima Srbije, iako je u tituli zadržao sada deplasirani naziv primasa srpskog. (Autor je publicista, navodi iznijeti u tekstu nužno ne predstavlju stavove Portala Analitike)

 

 

Komentari: 56

Primas Coro

02. 11. 2016 - 00:20

Treba jos mnogo da ucis kvaziistoricaru. Ova tvoja laicka nabadanja su na nivou loseg srednjoskolca, gomila nicega, prazna prica.
Demistifikacija, da!

02. 11. 2016 - 00:43

Što se ne skupite, pa napišete peticiju srpskim istoričarima iz Crne Gore, da demantuju Ćosovića? Zar ga je tako teško demantovati ako izmišlja?
Rognelaže

02. 11. 2016 - 11:14

A što bi ga uopšte demistikovali ili demantovali kad JEDNOSTAVNO i bez ikakvih dokaza i navođenja činjenica mogu da kažu da to "nije tačno"! To je u zadnje vrijeme jedini naučni metod kod Srba!
Opet ti Koprivaj,

02. 11. 2016 - 08:32

(Koprivica), prepoznatljiv ti je stil, ali više nemaš "balls" da se predstaviš. Ako je ovaj tekst "gomila ničega, prazna priča", onda si ti veća b...la. od autora kad nalaziš za shodno da ga komentarišeš. Znaš ti/znate vi, da tu ima nešto...
КОПРИВИЦА

02. 11. 2016 - 11:05

До данас нисам био свјестан трага који сам оставио у монтенегринима, за овакве бесмислице као што је овај текст више немам времена. Историјска трућања, то може како ко хоће, ја сам се углавном бавио изузетно вриједним Рјечником ЦАНУ-а, јер је то жива твар, а (х)историја, саклони и убрани. Што се Копривица тиче и тог, како га зовете, "копривања", одустаните на вријеме - против нас немате ни промил шанси. Може, али само улијепо.
КОПРИВАЈ

02. 11. 2016 - 14:26

Ti si montenegrinski idol. Mani se ovakvih trućanja i počni da pišeš basne i bajke za đecu, to je tvoj nivo. I, KOПРИВАЈ, Montenegrini se piše velikim slovom. Napunili smo gaće od tvojih prijetnji, a nije ni čudo, delija si ti. Vidiš kako te nabodoh, tj. razotkrih.
M.Đ.

02. 11. 2016 - 00:23

Nazalost Crnogorci nijesu vaspitani o vlastitoj istoriji dokle god su nam manastiri okupirani u kojima se prosipaju laži o nama. Upametite se zemljaci, ko nam drzi svetinje, satane, organizacija koja ne prijavljuje porez, skriva pedofile i kazneno progonjene!
Mičite "primas srpski"

02. 11. 2016 - 00:25

Nadajmo se da će katoličko svještenstvo pročitati ovaj tekst i razumjeti da Barska nadbiskupija nema odavno patronat nad katolicima u Srbiji, pa ne treba da se kite titulom "primas srpski" koja nema nikakvu istinitost.
Strasevski

02. 11. 2016 - 14:43

Papa drzi i dalje titulu jer je politika Vatikana jako dalekosezna i doboka...Oni dobro znaju da se radi o nemirnom Helmu,gdje su dzuluse i prekrajanja uvijek moguci...Tako da smatraju da u nekim varijantama titula moze biti ponovo vazeca,pa da nebi mijenjali 'svaki cas'... Inace smatram da je tekst suprotan istini i naopak.
Za Straševskog

14. 11. 2016 - 15:47

Bićeš ti momče prestraševski kad Nato opet bude morao da interveniše, a očito je da će morati jer još nijeste došli u pamet. Tutla će se mjeanjati jer je nastala od strane okupatora Nemanjića, i neće nikad biti važeća jer vi ćete se vrnuti u svoje prirodne granice, a Crna Gora je Crnogoraca, kad to naučiš, onda se javi, mi Crnogorci nemamo ništa protiv onih koji nas priznaju i ne svojataju, no takvi ka' što si ti - ne spadaju u tu kategoriju.
.

02. 11. 2016 - 00:35

Jurisdikciju imaju biskupije, nadbiskupije, i Vatikan bas kao i nad svim katolickim vjernicima svijeta. Katolicka crkva , za razliku od pravoslavne nije organizoavana po nacionalnim entitetima.
ПЕТРОВИЋИ

02. 11. 2016 - 01:34

Потпуно промашене констатације о надијевању имена барском бискупу, али то ништа не доказује. Интересантан је један, наизглед споредан навод Ћосовићев, у којем тврди да је Његошево доба и послије тога посрбило Црну Гору: "Prije Njegoša nema skoro nikakvih dokumenata koji govore da su Crnogorci Srbi..." Хоће да каже да ранија властела Зете и Дукље није српска. То је ноторна глупост, макар из разлога што се мјерила, и то авнојевска, примјењују на средњи вијек; ако би тако могло онда мора и обрнуто - Дукља и Зета не покривају знатан дио територије Републике Црне Горе, већ су то области које су Петровићи (херцеговачког поријекла) присајединили, уз вољу и борбу домицилног становништва, црногорској држави. Тај дио црногорских држављана уопште нема дилему да ли су Срби. Ако се неко бори за дукљанску Црну Гору, онда нека буде досљедан, јер се углавном зна што је и колика је она. Премда је и она српска.
Ti budi dosledan,

02. 11. 2016 - 08:48

navedi neki primjer, batali Avnoj, bolje ne klepeći (ali ne nanulama). Veliš, Duklja i Zeta ne pokrivaju znatan dio današnje CG, a taj nepokriveni dio su joj priključili Petrovići, koji su hercegovačkog porijekla (što je tačno). Znaš li ti nesrećniče koliko su bile veće i Duklja i Zeta od CG.
danilo s.

02. 11. 2016 - 09:09

Kakve veze ima porijeklo vladara sa drzavom vladaoca? Pola evropskih kraljeva su bili "porijeklom" iz drugih drzava (UK, Grcka, Bugarska, Rumunija, Albanija, itd.). Jedno vrijeme je CG vladao Scepan Mali (iz Like)? Vasa politicka geografija je selektivna jer birate odredjene istorijske periode kao kriterijume za jednu, a druge - za drugu drzavu. U doba Vojisavljevica Duklja je obuhvatala i Rasku (Srbiju), djelove Bosne, Albanije, itd.Tako da su vasi danasnji (sjeverni) "Serbi" bili na teritoriji Duklje, dakle Dukljani. Inace oni u doba Petrovica nikada nijesu imali dilemu da pripadaju CG (a ne Srbiji).
ПЕТРОВИЋИ

02. 11. 2016 - 10:57

Шта је важно веће или мање територије, па узми слободно то што је веће ако је у томе смисао. Аутентична Дукља, или било која друга држава, може бити она на којој постоје споменици материјалне и духовне културе, Чак и да сомнабулно закључимо да Војислављевићи нијесу Срби, то није никакав аргумент, зато што територије које су држали у вријеме њихових највеће експанзије не говоре истовремено да је то све Дукља. Зашто не узмете у обзир и вријеме када су били у највећем опадању, тад је Дукља била мања но што јесте. Стефан Урош IV, потоњи Цар Душан, управљао је српском државом од Далмације до града Кавале у Грчкој, па то није све природна Србија. Наћи ће се и они који тврде да јесте, али и они говоре истину колико и ви псеудодукљани. Простор данашње Црне Горе који је Његошима био главни ослонац није стварна Дукља, али јесте српска Црна Гора. Црна Гора, Српска и Србија, шта је ту различито за било ког Србина, некада, сада и на вјеки вјеков!
Ne postoji savršeni zločin,

02. 11. 2016 - 12:00

kao što ne postoji ni potpuno uništavanje dukljanskih tragova. Ko permanentno uništava dukljanske tragove. Zna se - Srbi.
danilo s.

02. 11. 2016 - 15:19

@Petrovici - Znam da nema svrhe voditi razgovore sa vama, medjutim, opasno je prepustiti teren ljudima koji razmilsjaju na vas nacin. Objasnite nam, prije svega, ko/sto su "pseudodukljani" (ili, ko su pravi Dukljani?). Sto je to "srpska CG" - znaci li to da ima i "nesrpske"? I dje je onda "crnogorska CG"? Na kojoj teritoriji? Prije Srba, i Slavena, na Balkanu su zivjeli uglavnom ILIRI, zatim, Grci, Kelti, i drugi narodi. Oni nijesu isparili u nebo. Dakle CG nije bila "srpska" - ni nekada, niti je sada, i nece biti na vjeki vjekov. Pomirite se cinjenicom da postoje Crnogorci. I sto rece kralj Nikola (nazalost, isuvise kasno) : "Crna Gora je Crnogoracah..." Bila je i bice.
Boban Bgd

02. 11. 2016 - 15:55

Ja mislim da je najbolje da uzmemo Srbiju iz XVII vijeka. Kakve će čovjek sve gluposti pročitati. Znači - Vojvodina je srpaka pokrajina a teritorija CG je svačija samo nije crnogorska? Pa birate, kao u samoposluzi, periode koji vam odgovaraju. Što se tiče Petrovića, pročitajte Rista Kovijanića, Srbina ako je to bitno, koji je istraživao kotorske arhive i pronašao da su se Petrovići pisali kao Vlasi iz Drobnjaka. Sami u dokumentima koji se nalaze u kotorskom arhivu. Pročitajte kako Kovijanić zaključuje onomastički po imenu Herak Heraković, kako se zvao predak Petrovića, da se radi o KATOLICIMA. Ne postoje podaci da su Petrovići došli iz Hercegovine ako izuzmemo Erdeljanovića kojem su svi došli u CG iz Hercegovine. Te priče o Zenici i Hercegovini su obična predanja. Drobnjaci nijesu Hercegovina. Postoji i teorija da su Herakovi Vlasi koji su došli iz okoline Soluna i to se zaključuje po nizu artefakata..I počnite da čitate naučna istraživanja a ne babske priče.
Bobane Bgd...

03. 11. 2016 - 09:44

...eli ovo "po predanju ili oduzimanju"-da "Drobnjaci nijesu Hercegovina"-bili?A od kad su Crna Gora-ka i Boka..? Bobane..istoriju u šake pa čitaj-krijući se noću- do 13.jula.1878 i od te godine do 1912-1913-1918-1941-1945-1988-2006 godine...?! Dako te vrate-na putovima "naučnih istraživanja-otrganja ka crminčki vranac-i babinije ti priča"-od Seoca..-Krnjica-Dobrote i Biograda...? I na ultimu-kad spomenu "Vlasi iz Soluna..."-pitaj poznatog antropologa Crnogorca brez ostatka gos.Miroslava Ćosoviće-oklen Vlasi u Grčku (Solun)...? E bo-ispade da Crnogorci nijesu Vlasi-podrijekla..ono-mastika-onomastičnost-onomastički-onomastička-onomastično- nego..radi se o KATOLICIMA-potla 1054 godine..u svemu tome,ipak, treba vjerovati u "pročitana faletanja"-koja nijesu niđe pokrivena godinama-događanja....?!
Bobane Bgd...

03. 11. 2016 - 09:44

...eli ovo "po predanju ili oduzimanju"-da "Drobnjaci nijesu Hercegovina"-bili?A od kad su Crna Gora-ka i Boka..? Bobane..istoriju u šake pa čitaj-krijući se noću- do 13.jula.1878 i od te godine do 1912-1913-1918-1941-1945-1988-2006 godine...?! Dako te vrate-na putovima "naučnih istraživanja-otrganja ka crminčki vranac-i babinije ti priča"-od Seoca..-Krnjica-Dobrote i Biograda...? I na ultimu-kad spomenu "Vlasi iz Soluna..."-pitaj poznatog antropologa Crnogorca brez ostatka gos.Miroslava Ćosoviće-oklen Vlasi u Grčku (Solun)...? E bo-ispade da Crnogorci nijesu Vlasi-podrijekla..ono-mastika-onomastičnost-onomastički-onomastička-onomastično- nego..radi se o KATOLICIMA-potla 1054 godine..u svemu tome,ipak, treba vjerovati u "pročitana faletanja"-koja nijesu niđe pokrivena godinama-događanja....?!
Vrći se!

03. 11. 2016 - 10:35

A da se vrneš u osnovnu, da se opismeniš malo opet?
Za Danila

15. 11. 2016 - 23:26

Tačno je da porijeklo vladara nema nikakve veze sa državom, ali prvo - ne postoje nikakvi śeverni Serbi, Rašani su jedini Serbi koji imaju; drugo, oni nijesu bili Dukljani nego je Bodin osvojio njihovu državu Rašku, prije toga, izvorna Duklja nije obuhvatala Rašku niti Bosnu, to su tek kasnije osvojene zemlje, no naši vladari za razliku od velikosrba - nikad nijesu vršili asimilaciju niti su ubjeđivalu druge narode da su Dukljani. Dakle, to što su oni nakratko živjeli u našoj državi ne čini ih Dukljanima niti su se oni ikad smatrali našima. Državljanstvo nije isto što i etnička pripadnost. Ipak, treba objasniti ovom gore zbunjenom "Petroviću" (čini mi se da se i ovđe radi o Budislavljeviću), da se ama baš niko od dukljanskih i zetskih vladara nikad nije proglašavao za "Serbe", a nijesu ni Petrovići prije no što je Njegoš pao pod negativan uticaj svog velikosrbskog učitelja S. Milutinovića, baš zato je velikosrbima odgovaralo da ga glorifikuju u nebesa kao "mudraca".
Ne budali

13. 09. 2018 - 09:29

oooo kakve ti gluposti pricas.... prvi vladar Duklje je bio otac Jovana Vladimira archon Petrislav (ciji je pecat nadjen u 19. vijeku, a nalazi se u Berlinskom muzeju), koji je Duklju dobio od svoga oca Hvalimira. Vladara oblasti Duklje, Zahumlja i Travunije. Drugi sin Dragimir tada dobi Zahumlje i Travuniju.
Djomla

16. 08. 2018 - 01:11

Pošto mnogi vole da napomenu Hercegovačko porijeklo Petrovića ne zaboravite da su rodom iz tzv. Stare Hercegovine tj. Drobnjaka a to vam je Crna Gora.
cccc

02. 11. 2016 - 05:32

Hehehe...pa ne mogu da vjerujem.Primas srpski znaci upravo to...primas srpski.Ne znaci primas crnogorski ili albanski ili bosnjacki.Vec srpski.I tu pada citava vasa kvaziistorija i mrznja prema svemu srpskom.To vas boli.Drugovi,otići će Milo.Moze on vladati jos 20 godina a onda nastupa biologija,imace blizu 80godina...i tada dolazi neki Srbin koji ce Crnu Goru postavim na mjesto gdje je vazda bila.Srpska Sparta.Lagano...
danilo s.

02. 11. 2016 - 09:14

cccc - "Primas srpski" znaci crkvenu nadleznost nad katolickim zivljem na teritoriji Srbije. Inace ne bi imalo potrebe da se navode drzave/teritorije nad kojima je pomjesna crkva bila nadbiskupija Barska. Dakle, to je cisto crkveni termin i nema veze sa etnickom pripadnoscu. Samo vi sanjajte o velikoj Serbiji - probudicete se jednog dana u veoma maloj?
Strasevski

02. 11. 2016 - 14:53

Ne treba sanjanje o 'Velikoj Srbiji" da bi se govorilo ono sto je tacno. 'Primas Srpski'-znaci primas svih katolika Srba bez obzira na selo,grad,oblast,provinciju,drzavu gdje se nalaze Srbi. U ovom tekstu se naopako protura da se titula odnosi iskljucivo na katolike iz Srbije. Termin 'Crna Gora' i 'Crnogorski'-zna se od kad potice: od Ivana Crnojevica.
Ljubovic

03. 11. 2016 - 10:47

Ne interesuje tebe istina pa I ne citas. Titulu "... primas srpski..." su sebi nadjenuli dva barska biskupa, novijeg izdanja I to ne u svim potpisima. Prije njih dvojice, titula svih barskih biskupa (znaci od XI vijeka) je bila "... primas serviae..."! Ali tebe to ne interesuje jer si u dubokoj svetosavskoj hipnozi koja te uci da ne vjerujes svojim ocima I razumu vec recimo Amfilohiju I sl falsifikatorima tebe I tvoje istorije.
Ne budali

13. 09. 2018 - 09:17

HAHAHAH zasto bi znacila nad katolickim zivljem na podrucju Srbije, ako je vise oblasti obuhvatala SEM SRBIJE! Kakva je to nebulozna logika?
Za cccc

14. 11. 2016 - 15:43

Kao što sam objasni tvojim drugarima, tako ću i tebi, Dps nema nikakve veze a crnogorstvom, mi smo vazda bili i ostali Crnogorci, davno prije Dps-a (viđi popis stanovništva davno prije Mila i kompanije). Crna Gora nikad nije bila "vaša", i nikad neće ni biti, tzv "primas srpski" je titula koju su nametnuli vaši prvi okupatori Nemanići - ulagujući se Vatikanu, sa ciljem stvaranja "Velike Srbije" - ali na vašu žalost, propadoše vam planovi, izgubićete sve ono što ste otimali drugim narodima, ostaće vam samo vaša jedina zemlja, u njenim prirodnim granicama iz 19-og vijeka, lagano...śećaš se vašeg starog "dobrog" Bg pašaluka, biće opet, bez brige momče, zato je tu Nato ;)))
hrišćanin

02. 11. 2016 - 07:27

ja bi da mi izmjestimo Cetinjsku Mitropoliju u Beograd, a Beogradsku Nadbiskupiju u Bar i svi zadovoljni..
HGI

02. 11. 2016 - 08:15

"Svi su Srbi po srbima", a Srbi nastali od Turaka i da im Turska nije dopustila 1892. Srbijicu državu još bi po Šumadiji tzv Vlasi i posrbice živjeli po šumama
DRAGI SUSJEDU HGI....

02. 11. 2016 - 09:25

...IMALI MAGLE U DUKLJANSKOME KOTORU GRADU OD STARINA...? KAO ŠTO TI JE POZNATO-13.SRPNJA.1878 G. BERLINSKI KONGRES JE OVJERIO DVIJE DRŽAVE-SAMOSTALNU CRNU GORU I SAMOSTALNU DRŽAVU SRBIJU-IZ KOJE TADA ODE ZA VAZDA POTONJI TURČIN!! OVU GODINU-1892-PRIŠIJ 1.PROSINCU.1918-KAD SU POTOMCI BEČKIH KONJUŠARA-TVOJI PRECI-PRVI PUT-U SVOJOJ POVIJESTI OŠETILI DRŽAVU TROJNU -KRVAVU I SRAMOTNU KRALJEVINU SHS-KOJU STE S'DUŠNO VOLJELI I RUBARILI-DO 1941 G.-I ZAJEDNO POŠLI U ZAGRLJAJ OKUPATORIMA-NACISTIČKO FAŠISTIČKIM -VLASNICIMA VAŠIH GLAVA JOŠ IZ DOBA AUSTRIJANA...! DAKLE DA NEBIJAŠE KRVAVIJE KARAĐORĐEVIĆA-"ŠUMADINACA"-VI NI DANAS NEBISTE ZNALI NI IMALI SVOJU DRŽAVU...! I OKOLO NAOKOLO VLAHA...BIOGENETIČARI SA "INSTITUTA FA"-2010 IZ ZAGREBA-ISTRAŽUJUĆI PODRIJEKLO HRVATA I SRBA-KONSTATIRALI SU:DA IAKO IMA ZNAČAJNIH RAZLIKA IZMEĐU HRVATA I SRBA-IPAK POSTOJI ZNAČAJNA GENECKA POVEZANOST HRVATA I SRBA...?!!!!
Strasevski

02. 11. 2016 - 15:05

Hrvati iz primorja Crne Gore nikakve veze nemaju sa Hrvatima iz Hrvatske-vise no imam li ja. Ovi domaci Hrvati su nastali na taj nacin sto su primanjem katoliciznma-primili i ime naroda,sto je nemoguce,ali kod nas na balkanu je sve moguce. Neki koji su bili katolici od raspada rimskog carstva,(ako takvi postoje),su jednostavno kao katolici imali potrebu za svojom maticnom drzavom,pa su postupili po uputstvima Vatikana i primili Hrvatsku narodnost-sto je opet nemoguce. Ali na Helmu je sve moguce. Naime,ziva je istina da su nasi domaci Hrvati,u sustini Srbi sa teritorije danasnje Crne Gore,koji su primivsi katolicku vjeru-primili i narodnost. Danas su to Hrvati iz Crne Gore. Naravno,ovdje ne ubrajam Hrvate iz Hrvatske,koji su dosli u ratovima kao Austro-ugarski vojnici ili kasnije kao vojna lica ili su dosli za poslom ili brakom...
Priča mi jedan

02. 11. 2016 - 19:30

Grbljanin da je Hrvat. Njegov predak se pokatoličio jer je pobjegao zbog krvne osvete. I tako postade Hrvat.
Dostojevski

02. 11. 2016 - 20:51

Strasevski napravi DNK test pa ćeš vidjet koju krvcu nosiš,Srbi sa primorja nisu ni Slavenskog porijekla a kamoli srpskog,to dobro znaju i mnogi Srbi Bokelji,Srbi sa primorja su porijekla,Romanskog,Helenskog,Ilirskog,Albanskog,Anadolskog...i nešto malo slavenskog porijekla,od njih je Srbe napravila Srpska crkva kojoj je najvažnije biti Srbin i da se vjernici Srpske crkve koja ima sve odlike sekte,izjašnjavaju kao Srbi,znači današnji Srbi na primorju su produkt-proizvod djelovanja srpskog-srbijanskog sveštenstva na teritotoju primorja,kod Rimokatiličke crkve nije važna nacionalnost kao kod sekte-šizmatičke Srpske crkve,tako da je velika laž da je Vatikan stvarao Hrvate đe ih prema tvojim lažima nije ni bilo.Bogu hvala što imamo ovakve autore kao autora ovog teksta pa možemo da spoznamo istinu a ne laži i lažave knjige koje su pisali izfrustirani,turski vazali-popovi Srpske crkve.
Dostojevski...

03. 11. 2016 - 10:12

...vama su Amerikanci u KBC CG-u Pod Goricu januara(jopet jebeni januar).2010 napravili"RODOSLOV-DNK"-kod 404 ispitanika-biranih sa crnogorskih ulica (različitih prezimena-vrlo bitno za iznalaženje DNK-genčića) i utvrdili da vi-današnji crnogorci-u sebi imate od mogućih 100%-107% raznih gena-pragena:Turskije(9,2%) + Ilirskije(29,2%) + Vlaško Arbanaškije(27%) + kelckije(9,4) + čisto Vlaškije (zapadna Ecegovina(29,2%)= 107 %?! Sve ovo je objavio 2010 prestižni američki časopis "American Journal of Phisical Antropology"-kao i Portal Sandžak PRESS(30.juna.2013)-a bogami i ovaj Portal-kroz "studiju Slovenstvo ni u naznakma-kod današnih Crnogoraca"-autora Miroslava Ćosovića...! I oko "ščizme srpske..."-tačno je da Hrvate nije stvarao "Vatikan-nego Hrvati Vatikan"-što se očituje na proslavama Svetog Tripuna kad se na baladuru -na stupu peri državna zastava Hrvacke...-što govori u tvoj prilog da "RK crkvi nije važna nacionalnost?! Povijest-ne prašta "tursko vazalstvo ni konjušarstvo bečko?!!!
Dostojevski

03. 11. 2016 - 14:25

Ma nisi napisao da pored Hrvacke zastave(stijega) je uvijek i državna zastava CRNE GORE zar ne advokate ( odvjetniče ) Srpske crkve -vjere -hrišćanske sekte,Kada bude CRNOGORSKA zastava na crkvama Srpske crkve onda mi se javi ,ili ti na "srpskim" crkvama diljem ,omrznute im CRNE GORE, sagrađene sa omrznutim,zapadnim,antisvetosavskim antisrpskim Američkim Dolarima i Eurima ( Evrima).Što se tiče vazalstva ,zaista su Srbi istrošili sve bonuse ,500 godina ,malo li je ?!!!
Dostojevski

06. 11. 2016 - 22:13

Navešću samo jedan od brojnih primjera kako je Srpska crkva-sekta produkovala Srbe od nesrba,u Grbalj poslije brodoloma koji je preživio Grk ,prezimena Parapid ostao je u Grbalj i oženio grbaljku,samo zato što je bio Pravoslavac odmah ga srpski popovi proglašiše za Srbina čak mu i Slavu nađenuše a GrciPravoslavci je i nemaju,ali da bi opstao morao je da počne da slavi Srpsku Slavu jer bi ga protjerali Srpski popovi zajedno sa domicilnim stanovništvom,i danas imamo tragikomičnu situaciju da jedan od potomala tog Grka, Slobo Parapid je predsjednik Srpskih radikala-četnika u Budvu sa O % srpske krvi,eto ovo je jedan od brojnih primjera o porijeklu "srpskom" stanovnika crnogorskog primorja.
Ne budali

13. 09. 2018 - 09:15

Sve i da je ta suplja prica tacna, ne moze nikako da ima "O % srpske krvi".
Izvinite,neznam,pojasnite da..

02. 11. 2016 - 08:24

...saznam što neznate-a znate da neznate..-je li i daje "prevod "srpski"-odrednica koja znači "pravoslavlje"? Jer ako je-onda molim popravite-pojasnite kako da prevedem ovo u zagrade "ili primas Srbije"? U protivno-biću prisiljen-da naučim oliti privatim, da odrednica-osobena imenica "Srbija"-ne označava zemlju-nego vjeru-oliti pravoslavje...? E bo..? O jeziku muko ježeva-nepresušna rijeko-nekad muko kojoj nema lijeka...u krajevima đe se voda pije iz kamenica...?
SRPSKOHRVACKA VIKIPEDIJA-VELI:

02. 11. 2016 - 10:04

"...NE ZNA SE SIGURNO KADA SU DUKLJANSKO -BARSKI NADBISKUPI POSTALI "SRPSKI PRIMASI"?! UTVRĐENO JE DA SE OD 16.STOLJEĆA NESMETANO NAZIVAJU-(SERBIAE PRIMASI I TOTIUS REGNI SERVIAE PRIMAS). NA MOLBU DUKLJANSKO-BARSKOG NADBISKUPA MILANOVIĆA ,papa LAV XIII MU JE 7.OŽUJKA.1902 IZRIČITO ODOBRIO DA SE TIM NAZIVOM I DALJE SLUŽI..."! ZATO PREDLAŽEM-DA CRNOGOSKA NAUČNA JAVNOST-POKRENE PREKO NAŠEG VELEPOSLANIKA U VATIKAN-INICIJATIVU...DA SE PREFIKS "PRIMAS SRPSKI"-IZBAČI IZ UPOTREBE-TITULISANJA NADBISKUPA BARSKOG..-JER ODREDNICA NE PAŠE VREMENU I PROSTORU-XXI STOLJEĆA....PODALEKO UDALJENA OD XVI STOLJEĆA...!
ojha

02. 11. 2016 - 11:17

sta ti misliš da su u Vatikanu ludi pa mijenjaju nazive kako se nekom prohtije...znaju oni da smo mi srbi i da će ova dukljansko DPSovska ujdurma proći za 10ak godina...
Za Ojha

14. 11. 2016 - 15:38

Za tvoju informaciju, mi Crnogorci nijesmo "srbi", nikad to nijesmo bili, niti ćemo to ikad biti, a naše crnogorstvo ne zavisi od Dps-a, daleko od toga, mi smo vazda bili i ostali etnički Crnogorci, davno prije Dps-a, to ćemo ostati i nakon njih, štoviše, biće nam mnogo lakše kad na vlast dođu pravi patriotski Crnogorci poput liberala, budući da Dps nikad nije bio procrnogorska partija. Njima je bitna samo vlast a ne crnogorstvo, dakle - ne brkaj nas crnogorske rodoljube sa onima koji pljuju po našoj crkvi i jeziku. Zaludu vam ulagivanje Vatikanu, prošlo je vrijeme vašeg posrbljavanja, vama će ostati samo vaša jedina zemlja, eno je gore na śeveru, a Crna Gora je naša Crnogorska ;)))
Moj ex tast

02. 11. 2016 - 12:04

je iz Slavonije. On je, do prije nekoliko godina, mislio da su Rusi Srbi. Baš zbog pravoslavlja.
Baba

02. 11. 2016 - 10:09

Gospodo i oni drugi, PRIM (ili tambura) je žičani muzički instrument, a onaj koji na njemu svira je PRIMAŠ (ili onaj koji TAMBURA). Sve je jasno, zar ne? Pa puštimo primaše da tamburaju, samo im je to ostalo.
E Baba,baba...

02. 11. 2016 - 11:27

...MORA DA SI S'PODRUČJA GUSALA-PA NEZNAŠ DA NIJE PRIM NEGO BISERNCA...-OLITI VAŠI BISERI-OKOLO NAOKOLO ONOGA ŠTO VAM REMETI POVIJEST-NE BAŠ SVIJETLU-LIŠI doba-vakta PETROVIĆA NJEGOŠA...!
Тото

02. 11. 2016 - 11:22

титула ''примас српски'' очигледно значи да није српски.
Za Tota

14. 11. 2016 - 15:32

Zapravo je titula bila primas Srbije, jer je imao upravu nad katolicima u Srbiji (kao i nekim drugim zemljama nezavisnima od Srbije), no vaši okuparori Nemanjići su nametnuli naziv "primas srpski", u svrhe posrbljavanja svih katolika. Papi je ta neukost odgovarala jer za njega riječ "serbi/servi" označavala je roblje i sluge, tako su oni u Rimu nazivali sve južne Slovene (Sklavine) - to za njih nikad nije bio termin koji označava "jedan narod", nego samo srednjovjekovno zanimanje iliti socijalni status nekoliko različitih porobljenih, vazalnih ili polu-slobodnih naroda na Balkanu.
Felix

02. 11. 2016 - 11:53

Da tako kaže Spremić ali da li je to sigurno tačno pošto ima i drugih izvora to treba prepustiti nauci a i tražiti od Rimske Crkve da zvanično pojasni tu titulu .
Baba

02. 11. 2016 - 12:20

Bistrooki, naravno da sam sa područja gusala, ali sam se edukovala, za razliku od tebe koji si ostao da živiš s guslama kao opštim pojmom za sve muzičke instrumente. Radnja se, dušo, dešava tamo đe se to zove tačno tako-PRIM. Kada se već služiš kompjuterom, viđi, imaš tamo nešto kao enciklopediju-vikipediju, pa prije nego što se izglupiraš, prorgaj što piše!
Станислав

02. 11. 2016 - 22:18

Барска надбискупија се по Обзору из Загреба оснива да би се ту искоријенила глагољица. Дакле дошли су да искоријене народно писмо,народни дух и ако може да све полатине,прво вјерски па и етнички романизују. На томе се и до данас ради. Имате у Бару кат.цр.св Петке а немате св.Петку као светитељку РКЦ. Како то ако нису били православни? Дакле циљ те надбискупије је продор у србски етнички простор,како је и Шуфлај написао у књизи Срби и Арбанаси. Примасе имају само народи,чак Хрвати немају свога сем у Сплиту Далмације. А више је католика било у Босни и Дукљи но у Србији да се то односи на Србију. Ако се титула установљује у периоду када Србије више нема,јасно је као дан,односи се на србски етнички простор,и нису се Милинковић и Добречић забунили. То је и доказ гдје је права Србија, на мору,а не у Биограду гдје је по Сегону Рашка,а Сегон раздваја Србе од Рашана,Трачана,дакле екаваца,при Дунаву,Сави и Дрини.Док Марин Бици Софију исто смјешта у Србију.Све су то ствари неразјашњене...
Dostojevski

03. 11. 2016 - 14:38

Stanislave po tebi prepiši drugome ono što ti radiš ili što su tvoji radili,sve što si napisao su u stvari djela koja su započeli Nemanjići na ovim prostorima a dan danas sprovodi klerofašistička organizacija-sekta hrišćanska Srpska crkva,pa njima je najvažniji dio programa stvaranje Srba đe ih nikad nije ni bilo,jer to nacionalno je najvažnije kod sekte-Srpske crkve,Rimokatolička crkva je nad nacionalna i nacionalnost nije primarna.Srpska crkva je na ostacima Benediktinskog samostana na prevlaci napravila Crkvu i proglasila Srpskom crkvom i teritorijom,kada su bili arheolozi iz Beograda ,(pristrasna srbadija),zaustavili su iskopine kad su došli do temelja Benediktinskog samostana,ovo je samo jedan primjer od mnogih kako je Srpska crkva širila svoju vjeru,takva vam je svaka "istina" i istine vaših istoričara-falsifikatora istorije a vodeći se po onoj ,čopavog,tamnoputog Garašanina ,Srbi svi i svugde.
Станислав

04. 11. 2016 - 22:33

Види се да ништа ниси читао. Да си читао Историју ЦГ од цг владика видјео би да су Млечани потровали 73 монаха на Михољској превлаци.Испаде да Ромеј Скилица србизира а не ми,јер он пише шрије Немањића о Србима у Дукљи,исто католик Миошич,прије Његоша...Тако да више читај да се не бламираш.
Dostojevski

06. 11. 2016 - 21:57

Standža,Misliš na Miholjskoj prevari-prevlaci đe su Nemanjići potamanili-pobili sveštenike Dominikanskog samostana ,kojeg su i porušili i od istog materijala napravili Crkvu,ako je i vjerovat da su ih potrovali,a slabo vam se može išta vjerovat,taj što ih je tobože potrovao je bio SRBIN ,Marin Druško zarad zemlje koja mu je bila obećana,Vama Srbima je inače u tradiciji trovanje,ubijanje Vladara i crkvenih vjerodostojnika a onda pripisivanje drugima ta nečasna djela,Lijepe sreće te nijeste uspjeli realizovat ovu zadnju zamisao ,uništenje Crne Gore sa Ruskim parama i četnicima-ratnim zločincima po Ukrajini ,ko drugome jamu kopa sam u nju upadne!!! Stanislave stani malo stani.....
PRVA ČETVRT XXI STOLJEĆA...

04. 11. 2016 - 09:19

...POKLONICI-SLEDBENICI (POTOMCI-VRLIJE PREDAKA-Dostojevski i ini!) NEONACIZMA-NEOUSTAŠSTVA-NEOČETNIŠTA-NEO ZELENAŠTVA-"DEKORA FAŠISTISTIČKO NACISTIČKOG OKUPATORSKOG REŽIMA NA PROSTORIMA ZECKE BANOVINE-1941-1945" ŠIRE "BRATSTVO I JEDINSTVO" U POKUŠAJU-PODIZANJEM NA VIŠE VRIJEDNOSTI-CIFRE JASENOVCA-ĐE SU STOTINE HILJADA SRBA I ROMA(GARAVIJE),JEVREJA,ANTIFAŠISTA...POKLANI-JER NISU BILI "ARIJEVCI"-POTOMCI KONJUŠARA BEŠKIH -ŠTAJERSKIH KOBILA,KAO "NAZOČNI Dostojevski"? KOJI BEZ STIDA I SRAMA-RIČE NA OVAJ PORTAL I NA DRUGE PORTALE PO PRIMORJU:"...ČOPAVOG,TAMNOPUTOG (Ciganin) GARAŠANINA,SRBI SVI I SVUGDE.."? MAŠALA-MAŠALA POTOMCI NACISTIČKO FAŠISTIČKE KOPILADI..."UBI SRBINA...."-KA U LISTOPADU .2016 godne U ALBANIJI...?!!! TO JE BUDUĆNOST CRNE GORE...POD OKRILJEM JEVROPSKE DESNICE- GOSPOĐE L'PEN I UNUČICE BENITA MUSOLINIJA-SVE U INTERESU JEVROPEIZACIJE ND MNE...? E BO?
Novi komentar