Paštrovići, 1782. godine: "Ne možemo živjeti bez Crnogoraca"

Radio Televizija Srbije je nedavno emitovala emisiju "Kvadratura kruga: Paštrovići". Emisija je samo jedan od bezbrojnih napora srpskih krugova koji traju evo tri decenije, napora da se nacionalni Crnogorci konvertiraju u Srbe; i ti ogromni napori, s obzirom da su podržani od istorijski najvažnijih srpskih institucija (SPC i SANU), daju rezultate.
Objavljeno: 29. 11. 2016 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

emisiji su Paštrovići nazvani "staro srpsko pleme", mada, bilo je i nagovještaja da učesnici emisije Paštroviće Srbima smatraju samo zato što su od vremena Nemanjića ušli u sastav Srpske crkve. Ako se Paštrovići smatraju Srbima u vjerskom smislu, zato što velika većina njih pripada Srpskoj crkvi tu nema nekih zamjerki, ali u etničkom pogledu i što se tiče istorijske nauke Paštrovići ne mogu biti Srbi, a svako, naravno, ima pravo da se izjašnjava kako mu je volja. Nauke i ośećaji, u ovom slučaju nacionalni ośećaji, to su različite stvari. Dakle, u RTS-ovoj emisiji rečeno je kako su Paštrovići "srpsko pleme", međutim, to ne može nikako biti istina, jer plemena ne postoje kod Srba, niti su ikada postojala. Jagoš Vešović prenosi pisanje, kod Srba mnogopoštovanog Jovana Cvijića

      "Cvijić je konstatovao da izvan oblasti Stare Crne Gore, 'Sedmoro Brda' i crnogorske Hercegovine plemenska organizacija ne postoji nigdje više na Balkanskom poluostrvu." (Jagoš Vešović, Pleme Vasojevići, Andrijevica - Podgorica 1998, str 73)

      Dakle, izvan crnogorske nacije plemena ne postoje, pa tako Paštrovići ne mogu biti srpsko pleme, jer da Srbi imaju plemena, onda bi tih plemena trebalo biti na Kosovu, u Vojvodini, u Mačvi, u istočnoj Srbiji, u Šumadiji... Kad neko kaže "srpska plemena" onda taj kaže besmislicu, isto kao kad bi rekao "engleska plemena" misleći na škotske gorštačke klanove.

      No, kad se jedna besmislica ponovi hiljadu puta kao neka mudrost, tada i besmislica postaje mudrost, za dobar dio ljudi. 

2-bozicPaštrovići su starośedioci, nijesu Sloveni, samim tim ni Srbi: Profesor Beogradskog univerziteta i akademik SANU Ivan Božić, kaže: "Samo ime Paštrovići vezuje se za neki romanski oblik latinske riječi pastores." (Istorija Crne Gore, knjiga druga, tom drugi, Titograd, 1970, str 170)

     A najveći srpski istoričar specijalizovan za srednji vijek bio je akademik SANU Sima Ćirković (1929—2009) i to - prema mišljenju njegovih kolega, takođe vrhunskih istoričara. U januaru 2013. sam na Analitici objavio tekst "Neugodno razbijanje velikosrpskih iluzija", tu možete pročitati samo dio onoga što su o Ćirkoviću govorile njegove kolege.

     3-cirkovicE taj čuveni Sima Ćirković je za Paštroviće u knjizi "Srbi u srednjem veku" (Beograd, 1985) napisao da su vlaškog etničkog porijekla: "U izvorima kasnog srednjeg veka opažaju se oni koji potiču od Vlaha, a primili su jezik, društvenu organizaciju i način života slovenske okoline, kao što je bio slučaj sa Paštrovićima, plemićkom opštinom blizu Budve. Uporedo sa njima žive aktuelni Vlasi u katunskoj organizaciji, jezički prilagođeni. Popisi domaćina u poveljama i ranim turskim defterima pokazuju jezičku nestabilnost, znatno preuzimanje slovenskih imena uz ona iz svog jezika." (str 89)

     Bespredmetno bi bilo da ja sada poslije Sime Ćirkovića dajem neke dodatne dokaze kako su Paštrovići vlaškog porijekla, Ćirković je pretresao sve moguće srednjovjekovne izvore  koji su poznati istoričarima - a koji se tiču Ilirika (zapadnog Balkana). Paštrovići su Morlaci, dinarski Vlasi po svom korijenu, a današnjim nacionalnim Crnogorcima je glavna etnička komponenta morlačka/vlaška, to sam mnogo puta ponovio i davnodokazao.

    Paštrovići su iz Stare Crne Gore prešli na sadašnju teritoriju, dokumenta ne varaju: Kao i ogromna većina današnjih Crnogoraca i Paštrovići su srednjovjekovni Zećani, o tome sam već pisao u tekstu "Crnogorska plemena se prije 560 godina dobrovoljno stavila pod okrilje Venecije" 

     Paštrovići se, kao prezime, prvi put pominju sredinom 14. vijeka. Postoji u arhivu Venecije dokument koji pokazuje da su Paštrovići na sadašnju teritoriju doselili iz Stare Crne Gore, dakle, samo su prešli preko planine i naselili brdoviti kraj uz more. U knjizi "Postanak i razvitak brdskih, crnogorskih i hercegovačkih plemena" (Titograd, 1984, str. 197) akademik SANU Branislav Đurđev piše: 

     „Paštrovići su zaista sišli sa masiva Crne Gore. ‘Nos enim, ex forma pacis, habere debemus, omnes pastrouichios et Reseuichios qui descenderunt de Monte Zarnagore, vnde descenderund omnes pastrouichij, reseuchij et Catunj de la stua (Lastva – B. Đ.), et alie ville, que ad suorum pastrouichiorum se congregant’ kaže se u pismu mletačkog senata upućenom Nikoli Memo za despota Đurđa 1435. godine.” ,

     Akademik SANU Momčilo Spremić u knjizi „Despot Đurađ Branković i njegovo doba” (Clio, Beograd, 1999) isto navodi, kao i Ivan Božić u ediciji "Istorija Crne Gore".

      Mlečani su u ugovor sa srpskim despotom iz 1435. unijeli da su Paštovići dio Crne Gore, a despot Đurađ Branković je prihvatio ove argumente Venecijanaca, te tako, imamo pouzdan istorijski dokaz da su Paštrovići i npr Cetinjani (pleme Cetinje) iz istog korijena. 

 Paštrovići su tvrdili i dokazali da su starośedioci: Paštrovići su se stavili pod okrilje Mletačke republike 4. aprila 1423. godine i u njenom sastavu ostali sve dok je Mletačka republika trajala, do 1797. godine. O uslovima pristupanja Veneciji sam već pisao u tekstu "Paštrovići prije 593 godine od Venecije tražili da ih zaštiti od Srba i Turaka. Te 1423. Paštrovići su kao neprijatelje u istu ravan stavili Srbe despota Stefana Lazarevića i Turke. 

      5-vasilijeZa ovo je znao i vladika Vasilije Petrović Njegoš koji je pisao: "Paštrovići su izdali despota Stefana Lazarevića kada je ratovao s Venecijom i zbog toga je nahija Paštrovska kao nevjerna gospodi srpskoj priješla dobrovoljno pod Veneciju, godine 6720." (knjigaVladika Vasilije, priredio Božidar Šekularac, Obod, Cetinje, 1996, str 94)

     Dok su bili pod okriljem Venecije Paštrovići su imali svoju knjigu privilegija koju im je Mletačka republika potvrdila. Jedan primjerak te knjige nalazi se u Arhivu Crne Gore i rad o toj knjizi paštrovskih privilegija 1959. je objavio akademik CANU Slavko Mijušković, koji predstavlja:  

     "Kao prvu u ovom pregledu Paštrovići navode privilegiju koju im je navodno dao car Dioklecijan. Ovako u prevodu glasi zapis o njoj: »Godine Isusa Hrista, spasitelja našeg tristote. Dioklecijan, Dalmatinac po narodnosti, rimski car, za vrijeme svoje trogodišnje residencije u Baru dade podići iznad Bara grad nazvan Dioklea, i tada oslobodi Paštroviće svih tereta u čitavom svom carstvu."

     Zapisi iz knjige privilegija dalje kažu kako su Paštrovićima 350. godine car Konstantin i 530. godine car Justinijan potvrdili privilegiju koju im je dao Dioklecijan. 

Iako je napisao da je Dioklecijan "navodno" dao Paštrovićima privilegiju, Mijušković odmah zatim daje za pravo starim Paštrovićima, komentariše: 

      "Bez svake je sumnje da su Paštrovići, i to kao organizovano upravno tijelo, prilikom sklapanja ugovora o stupanju u mletačko podanstvo 4. aprila 1423. godine nastupali sa dokazivanjem svojih starih povlastica. To potpuno jasno proističe iz samog ovog ugovora o kome će kasnije biti više govora, a u čiju autentičnost se ne može posumnjati. Za ta svoja dokazivanja Paštrovići su svakako morali imati neku dokumentaciju koja je potvrđivala njihove navode iz gornjeg pregleda, koji navodi nama uglavnom ostavljaju utisak fantastičnosti i izmišljenosti. Dokumentaciju za starije vrijeme sigurno nijesu sačinjavale neke falsifikovane isprave Dioklecijana, Konstantina itd. Ali dok su Paštrovići tvrdili da su takve isprave postojale morali su imati o tome i zvaničnu dokumentaciju. Tu zvaničnu dokumentaciju vjerovatno su pretstavljale isprave izdate od posljednjih vladara za koje se sa sigurnošću zna da su vladali i paštrovskim krajem, a u tim ispravama se sigurno, kao i u pregledu, govori o potvrđivanu ranijih, pa i najstarijih, paštrovskih povlastica. Jedino tako se može shvatiti uvjerenje mletačkih vlasti u tačnost navoda Paštrovića o njihovim starim povlasticama i njihovom starom plemstvu. Na osnovu samih priča, pa i falsifikovanih isprava, Paštrovići ne bi uspjeli da uvjere svoje nove gospodare u tačnost svojih navoda. A da su Mlečani povjerovali u ova tvrđenja Paštrovića, uz mletačko priznavanje njihovog starog plemstva i njihovog starog privilegovanog upravnog položaja, dokazuje i jedan pasus iz izvještaja iz 1533. godine Ivana Krstitelja Justinijanija, mletačkog sindika za Dalmaciju, iz koga se vidi da Justinijan govori o starim, pa i najstarijim paštrovskim povlasticama, bez ikakve sumnje u njihovu vjerodostojnost." (Slavko Mijušković: Knjiga Paštrovskih privilegija, "Istoriski zapisi", godina XII, knjiga XV, sveska 2, Titograd, 1959, str 472. 473 i 474)

     Dakle, i Mijušković, koji je inače Crnogorce smatrao dijelom takozvanog srpskog korpusa, ozbiljno shvata tvrdnje samih Paštrovića. Da je Paštrovićima Dioklecijan dao privilegije priča i Stjepan Mitrov Ljubiša u pripovijetki Kanjoš Macedonović:

    „Naš su starostavnik priznali devet careva rimskijeh i carigradskijeh, od Dukljana do Kostadina.” (Stjepan Mitrov Ljubiša, Pripovijesti crnogorske i primorske, Nolit, Beograd, 1968, str 24)

     Paštrovići su se pozivali na onog omrznutog progonitelja hrišćana, strašnoga cara Dioklecijana, kod nas poznatog kao Dukljanin, istog onog od kojeg se mitropolit Amfilohije zgražava i sa užasom ga pominje. I još - u Paštrovićima postoji lokalitet koji se zove Dukljan brijeg!

     Nema nikakve sumnje da su Paštrovići sebe smatrali starośediocima sve dok (novo)srpska etnofantazija nije počela da se širi ovim prostorima, od druge četvrtine 19. vijeka. 

4-djurdjevPaštrovske isprave, Srba nema: Paštrovići i Grbljani su po teritorijalnoj organizaciji Mletačke republike pribrajani u Bokelje. Poznati naučnici priredili su tri knjige "Paštrovskih isprava", sadržane su od dokumenata nastalih u Paštrovićima ili su u vezi sa Paštrovićima. Dokumenta su od 14. do 19. vijeka, tu ima raznih kupoprodajnih ugovora, testamenata, umira krvi, odluka zbora (suda) paštrovskog i drugih isprava. 

      - Prvi tom pod nazivom "Paštrovske isprave XVI - XVIII vijeka" su 1959. na Cetinju objavili Ivan Božić, Branko Pavićević i Ilija Sindik. Tu su sabrana 303, uglavnom ćirilična dokumenta, na nekih 228 strana, riječi Srbin i Srbi ne postoje. Knjigu možete čitati na linku.

      - Drugu knjigu Paštrovskih isprava (Budva, 1990) priredili su Jovan Bojović, Miroslav Luketić i Božidar Šekularac. Sadrži 117 dokumenata od početka 17. do pred kraj 19. vijeka. Riječi Srbi, Srbin, srpski narod - nema. Knjigu možete čitati na linku.

      - Treću knjigu Paštrovskih isprava (Petrovac, 1999) priredio je dr Božidar Šekularac. Sadrži 144 dokumenta, od 14. do početka 20. vijeka. Na strani 44 u dokumentu iz 1598. godine koji je pisao mletački providur u Kotoru, pominju se "pretti Serviani" (srpski svještenici), što je još jedan odličan dokaz da je termin Srbin u Crnoj Gori i šire na Balkanu do polovine 19. vijeka (a među običnim narodom i kasnije) bio konfesionalni/vjerski termin, za to ima puno dokaza. U 19. vijeku elita pravoslavaca na zapadnom Balkanu odlučila je da krene sa propagandom kako su svi ljudi na zapadnom Balkanu koji govore jednim jezikom, zapravo, po narodnosti - Srbi. Još na par mjesta u knjizi pridjev srpski je vezan za konfesiju, pominje se "rito serviano" - srpski obred, što je tačna konstatacija, pravoslavlje nam je stiglo od srpske - Savine crkve. Knjigu možete čitati na linku.

6-mackenzie-i-irbySrpska narodnost je u Paštrovićima izmišljena kad i u Crnoj Gori: Paštrovići su prema teritorijalnoj podjeli Mletačke republike (i kasnije) pripadali Boki Kotorskoj, a u tekstu "Istorijski izvori kažu - prije 19. vijeka nema Srba u Boki" je dokazano da su Srbi u Boki Kotorskoj izmišljeni u 19. vijeku. Tokom vjekova dosta puta su se sukobljavali sa crnogorskim plemenima (zbog ispaša, izvora, krvne osvete...), isto kao što su se i matična crnogorska plemena često sukobljavala između sebe. No, Paštrovići su se zajednički sa Crnogorcima mnogo puta borili i protiv Turaka, a takođe su sa Crnogorcima išli u zajedničke pljačkaške pohode. Paštroviće je 1785. godine strašno poharao Mahmut paša Bušatlija, ali su mu Crnogorci skršili vojsku i ubili ga na Krusima, 1796. godine. 

     Paštrovići su tipični Morlaci, tipični dinarski Vlasi koji pripadaju crnogorskoj naciji, nema praktično nikakve razlike između nekog pripadnika Cetinjskog plemena (ili npr Ćeklića ili Njeguša) i nekog Paštrovića. Potpuno su istog etničkog  porijekla, isti su im običaji, jezik, istorije su im skoro identične, imaju zajedničku kultnu ličnost (Ivana Crnojevića), mentalitet im je isti - vrlo ratoborni. 

     Dvije Engleskinje su poslije smrti knjaza Danila boravile u Crnoj Gori i okolnim krajevima, pa su zapisale: "Narod po selima između Bara i Dalmacije sasvim je čisto slovenski i poglavito ga čini junačko jedno pleme koje se zove Paštrovići, koje se dugo borilo protiv Turaka, a poreklom, verom i simpatijama savršeno je jedno isto sa Crnogorcima." (Putovanje po Slovenskim zemljama Turske u Evropi gđica G. Mjur Makenzijeve i P. Irbijeve, Beograd, 1868, str 407)

     Dakle, Paštrovići su proglašeni Srbima kad i Crnogorci, u 19. vijeku. Nikada nijesam vidio nijedan dokument prije 19. vijeka (ili prije polovine 19. vijeka), iz kojeg se može viđeti da su Paštrovići Srbi, možda čak i postoji neki koji Paštroviće asocijativno pribraja Srbima, a moramo imati na umu, dokumenata o Paštrovićima ima mnogo, jer su Paštrovići vjekovima bili sastavni dio Mletačke države, tako da su mnoga dokumenta o njima ostala sačuvana, u Kotoru, Zadru, Veneciji...

     Srpska narodnost je u Paštrovićima iznova izmišljena devedesetih godina prošlog vijeka, zahvaljujući natčovječanskim naporima svještenstva SPC kojem je u Crnoj Gori zadatak svih zadataka - posrbiti Crnogorce. 

     Srpski istoričar crnogorskog porijekla Gligor Stanojević, predstavlja (knjiga Crna Gora pred stvaranje države, Beograd, 1962 godine, strana 68), što su Paštrovići govorili 1782. godine: "Paštrovići su govorili da »oni ne mogu živjeti bez Crnogoraca, pa moraju s njima dijeliti svaku sudbinu«." 

Miroslav ĆOSOVIĆ

Komentari: 71

M.Ć.

29. 11. 2016 - 00:30

Nova knjiga Miroslava Ćosovića: https://www.facebook.com/TeslaSeDeklarisaoKaoCrnogoracDokumentaNeVaraju/
Станислав

29. 11. 2016 - 13:56

Ћосовић 2016: Dakle, Paštrovići su proglašeni Srbima kad i Crnogorci, u 19. vijeku. Балевић 1757. 4. Становници Црне Горе су сви славено-српскога народа и православно-источног благочастљивог исповеданија http://www.njegos.org/past/balevic.htm

29. 11. 2016 - 18:19

Mi u Crnoj Gori velimo za takve kao ti - Lazi Lazo da se veselimo...
Stanislave ...I dio

30. 11. 2016 - 00:15

Ako ste sve procitali sto je Cosovic napisao u ovom osvrtu ,mora vam bit jasno da je Pastrovsko pleme starije od Srba .Takodje se morate sloziti da plemena u Srba nema i tu prikocit sa teorijama .Ne moze niko na teritoriji danasnje Crne Gore govoriti o cistoti svog genetskog porijekla .To i ako hocemo ne dade vise DNK nauka.Mnoge teorije ostrascenih istoricara bit ce redefinisane i prilagodjene faktickom stanju.No SPC pod okriljem Austrougarske i Karlovacke mitropolije davno je zapocela svoj pohod na slavenizirani starosjedilacki narod i Slovene u okviru granica monarhije .Isprva nemusto Slavjanoserbski pa onda samo Serbski i narod i jezik .Nakon AB revolucije SPC je u Crnoj Gori zahvaljujuci "mladima i pametnima" dozivjela svakojaki preporod ,veci nego u vrijeme Nemanjica .Nikad SPC nije imala sagradjene Hramove u Baru i Podgorici osim otete od katolika .No sad ih ima ...
Станислав

30. 11. 2016 - 08:35

Pastrovsko pleme starije od Srba. Та подјела на Паштровиће и Србе и Цг и Србе је ваша фикција. Скилица пише прије него су постали Немањићи: Стефан Војислав, архонт Срба, који је био пре кратког времена побегао из Цариграда и заузео земљу Срба, протеравши оданде Теофила Еротика“.А Андрија Качић Миошић прије него се Његош и родио пише:Na 1077. Kraljevaše u srbskoj zemlji kralj Mihajlo. Na 1100. Kraljeva je u srbskoj zemlji i u Dalmaciji kralj Bodin. http://dzs.ffzg.unizg.hr/html/Kacic.htm Према томе нема говора да су се сви забунили,и Хаџи Калфа пише да ту живе Срби. А што остали Срби немају племена но само Сарбанаси и Цг,неки Приморци,Брђани,разлог је тај што су најдуже одсијецали и главе,имали побратимство и крвну освету,гостопримство,тј.били најзаосталији дио Европе и сачували старе обичаје најбоље,као и католичке бабе у Босни тетовирање,али не и православне и муслиманске јер је ркц била слаба у БИХ за Турака па су народни обичају код њих боље очувани.
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 09:29

I to Skilica baš pominje Srbe kao Srbe?
Stanislave ...II dio

30. 11. 2016 - 00:16

Ta ekspanzija SPC po Crnoj Gori i sve nezakonite radnje tokom toboznje opravke sakralnih objekata ,koji su ostali od vremena Kralja Nikole (koji je sagradio i ucestvovao u gradnji na oko 250 crkava ) ,a ustvari prepravke i unistenja istorijskog pamcenja , dozvolilo je rukovodstvo nakon AB revolucije .Uzalud su inspekcijske sluzbe pokusavale sprijecit g Amfilohija ,on je po Crnoj Gori imao dosta svojih bojovnika koji su se stavili u njegovu “svetu” sluzbu ,videci da se “drzava ne mijesa u crkvene stvari ,jer je coce drzava odvojena od crkve “.Mladi i lijepi su bili komunisti po vokaciji i ubjedjenju ,pa eto jos jedan razlog da se ne mijesaju u crkvena pitanja.No ovi iz SPC su zavrsili posao posrbljavanja onoga sto su mogli,narocito tamo dje i bilo Srba po Crnoj Gori ,kao u Pastrovicima i primorju, dijelu Austougarske monarhije koji je danas u granicama Crne Gore,i sjeveru Crne Gore.Mozda bolje reci probudili srpstvo …
Станислав

30. 11. 2016 - 08:41

Слаба свијест цг у приморју и у Брдима и Херц св Саве која је данас у саставу Цг је у томе што ни Никола није Куче сматрао ЦГ,ни Митрофан Бан Приморце ни самог себе Цг,па ни св Петар Брђане не сматра ЦГ јер свако ван граница ЦГ није Цг ЈЕР ЈЕ ТО БИО СТРОГО земљописно племенски назив а не национални. Касније,када су Брђани ширењем цг поцрногорчени за Николе као и јужни приморци и то само православни,Бар..комунисти су све у ЦГ православне присиљавала да буду ЦГ али несрбски,и увели су термин Срби и Цг.Након више деценија те индоктринације ви данас не можете избити из главе да нема Срба и Цг но само црногорских и приморских Срба,све 3 вјере,јер и Дубровчани су вијековима свој језик као католици звали срб именом,а он им је био забрањиван преко Млечана! 273 str Ne smije se prešutjeti, a to se čini u ovoj monografiji, da su u bezbrojnim dubrovačkim dokumentima s kraja 15.st. pa do kraja 18.st. Dubrovčani koristili izraz "linga seruiana" kao oznaku za svoj vlastiti jezik." Сњежана Кордић
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 09:41

Stanislave svakom je jasno da je nacija isto što i država, naroćito u tom dobu, kada se stvara koncept nacije. Potpuno je prirodno da su stanovnici Crne Gore nacionalno Crnogorci, a oni koji su bili pod turskom vlašću Turci, a pod Austrijskom Austrijanci.Kako se Crna Gora širila novopriključeno stanovnioštvo su postajali Crnogorci, o ostalim nacijama nije bilo ni pomena. Istina mešu Turcima su postojali i Serf milet pravoslavci pod jurizdikcijom srpske crkve, jednao kao u Austriji pravoslavci pod jurizdikcijom srpske crkve u Austriji. Eto otud su svi prvaoslavni Srbi. Posljedica neznanja nacionalnih elita in planova velikih sila, čak je danas vlo srpski misliti da je Zemlja ravna ploča
veki

30. 11. 2016 - 14:59

Gluscevicu obrazovanje ti je manjkavo nacije se ne formiraju u srednjem vijeku nego tek u 19 vijeku,eto koliko je ozbiljno voditi sa tobom bilo kakvu raspravu.
Slobodasn Gluščević

02. 12. 2016 - 18:00

Veśe, ko pominje Srednji vijek? Ja odgovaram na razgovor o početku 20. vijeka.
BLAGO,BLAGO KNJIŽARIMA....

30. 11. 2016 - 21:48

...SA KNJIGAMA -IZ OFISBOOK-a...?!
danilo s.

29. 11. 2016 - 07:16

Najzad malo vise svijetla na ovu temu. Bilo je i vrijeme. Jer se u potonje vrijeme ne moze zivjeti od "srpstva" Pastrovica. Nema nikakve sumnje da je djelovanje SPC na podrucju Budve bilo uspjesno. Sproveden je program "srbizacije" Budve - i Pastrovica. Slicno se desava i u Boki, Grblju, itd. Ispade da su se Srbi spustili u Pastrovice helikopterima (ka Amfilohijeva "crkva") jos u doba Dioklecijana? Postavlja se i pitanje ko su onda bili stanovnici Budve (i oko Budve- Pastrovica) - koja je osnovana vise vejekova prije dolaska Slavena (pa i Srba) na Balkan? Pretece li koji invaziju/desant "Srba". Svako ima pravo da se izjasni kojem narodu pripada (osim, izgleda, nas Crnogoraca?), ali niko nema prava da obmanjuje i izmislja lazne mitove. I skinite vise onu laznu plocu iznad gavne porte od Budve. Ili promijenite tekst - jer je to datum kada su Srblji i zvanicno dosli na podrucje Budve (poslije okupacije i aneksije CG i nestanka Austro-Ugarske 1918). Da nijesu, ne bi ih ni sada bilo.
Miroslav Ćosović na ovaj Porta

29. 11. 2016 - 09:04

"...slovenstvo ni u naznaka.."? A u gornjem napisu-sve premetnu naopačke? Za koju ste opciju-gospon Miroslave Ćosoviću....? Definitivno -"Najzad malo više svijetla na ovu temu.."jer smo u isčekivanju-da se "OSVEŠTA"LOKALNA pomijesna pravoslavna crkava-brez prefiksa "CRNOGORSKA"- autor "PROJEKTA"-pof.dr danila s....e-promicana na ovaj Portal...? Strpljen spašen...zar ne danilo s....o...? NA DANAŠNJI DAN -1945 .godine U BEOGRADU JE U SKUPŠTINI NAŠE DOMOVINE UKINUTA -KRVAVA VIŠE SLOJNA NACISTIČKI FAŠISTIČKA KRALJEVINA KRVAVIJE KARAĐORĐEVIĆA-KRVNIKA CRNE GORE-USTAŠKO ČETNIČKO-BELOGARDEJSKO-ZELENAŠKO BALISTIČKA OKIĆENA LJELJANIMA I BOŽURIMA!!!...I PROGLAŠENA FEDARATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA-..."GRBOM SA PET BUKTINJA-DA PRIČAJU SVIMA-DA U NAŠOJ ZEMLJI PET NARODA IMA...!!!!
Marko332

29. 11. 2016 - 20:00

Pastrovici mogu biti ili Pastrovici samo, ili sire Srbi. Kao odrednicu Crnogorci, koriste najkrace, jer od momenta kada se prvi put pominje ime Crna Gora, Pastrovici tada nijesu ni bili teritorijalno Crna Gora, vec Mletacka Republika nekih 400 god, potom Austrougarska, kraci period Francuska, a dijelom Crne Gore tek ulaskom Boke u njen sastav nakon 1945. Jedan manji dio Pastrovica sebe zove crnogorcima jer se tako osjecaju zbog danasnje geografske pripadnosti. Govoriti da je cudno da se Pastrovici sebe nazivaju Srbima je isto kao reci da je cudno da napoltanci sebe smatraju Italijanima ili Romanima. Bili su Srbi za vrijeme nemanjica, mnogi su bili njihovi plemici, imali su svoga kneza i sluzili se njihovim zakonima. Tvrdokorni kakvi jesu oduprli su se Mleacnima i Ostalim zavijevacima i sacuvali svoju vjerute se i do danasnjih dana osjecaju pripadnicima srpskog korpusa. I tu ce tesko biti promjene.
Bilo je

29. 11. 2016 - 21:10

sigurno par vlastelina iz Paštrovića u doba Nemanjića. O vlasteli iz Paštrovića, u većem broju, govori se u vrijeme Crnojevića. Crnojevići su rodovska zajednica, a bili su Vlasi, i stočari. U srpsko- mletačkom ugovoru sklopljenom 1435 u Smederevu pominju se " Catuni Cernagore". Utvrđeno je da se to odnosilo na Paštroviće. Dakle, Paštrovići su bili zimski katuni Crne Gore, a Katunska nahija ljetnji. Župni krajevi đe se živjelo, odakle su išli na katune, i ponovo se vraćali, bili su Gornja Crmnica i Riječka nahija. To je epicentar (Stare) Crne Gore. Ta vlastela (Paštrovska) živjela je u Crmnici. Zna se da su u Crmnici živjeli: Štiljanovići, Mikovići, Kalođurđevići, Tomići, Bečići, Glavoči... U Crmnici ih nema od pradavnih vremena, a nastanili su se u " Catuni Cernagore" tj. u Paštroviće. Zašto, i kad tačno, nije mi poznato. Mislim da ni "eksperti" ne znaju odgovor.
Marko332

30. 11. 2016 - 01:26

Sigurno si nesto pomijesao i to mora da je nesto drugo. Pastrovsko-Mletacki Ugovor je potpisan direktno i to 04.04.1423. Na ratnoj galiji Djovanija Franciska Bembe u blizini Drobnog Pojeska gdje je bilo i sjediste pastrovskog Suda. Pored mnogih obaveza ugovor je poznat i po tome da su Pastrovici imali garantovan specijalni status i postovanje. Potpisnici ugovora su 14 pastrovskih plemica toga vremena.
Nisam ja ništa pomiješao.

30. 11. 2016 - 09:17

Jasno sam naveo da je riječ o srpsko-mletačkom ugovoru iz 1435. Da budem precizniji , ugovor je zaključen 14.08.1435. u Smederevu.
Marko332

30. 11. 2016 - 16:32

Ne sporim da je taj Ugovor postojao. Medjutim on nista ne pokazuje. Prije svega nikakvi ugovori, koji nisu potpisani od strane Pastrovica, njihovog kneza i plemstva, a ne ni na teritoriji Pastrovica, a posebno kada se izgovara "kasnije dokazano da se tice Pastrovica", nama apsolutno nista ne znace niti nas obavezuju. Neka treca strana, ona moze da mlati o Pastrovicima sta hoce, to nas ne brine niti ima uticaja na nas. Ukoliko volite Pastrovice i zelite nesto vise znati o nama, citajte Ljubisu. U suprotnom vam ne mogu mnogo pomoci, jer je ocita zelja za dominacijom i ponizavanjem, a to je onda neka druga prica.
A prije Ljubiše - ništa?

01. 12. 2016 - 00:26

A istorju prije Ljubiše nemate?
Marko332

02. 12. 2016 - 01:48

Imamo ali mi je sigurno neces ti i Cosovic objasnjavati....
danilo s.

13. 12. 2016 - 07:55

Marko - Da li su Pastrovici potpisali taj sporazum sa Mlecima kao "Srbi", ili kao Pastrovici? Da li se "Srbi" uopste pominju u tom ugovoru. Mogu da prihvatim da vi zelite da ostanete Pastrovici - na to imate pravo, ali apsolutno nije u redu da se predstavlajte Srbima - jer to nikada nijste bili. Osim od Amfilohija?
PATRIOTE CRNE GORE

29. 11. 2016 - 07:19

NAŠOJ DRŽAVI CRNOJ GORI NAJVIŠE ZLA SU NANIJELE 1990-te godine i vrijeme SLOBODANA MILOŠEVICA, 90% PRAVOSLAVNOG STANOVNISTVA CRNE GORE JE OKAČILO SEBI ZA VRAT IDEOLOGIJU VELIKO-SRPSTVA I MILOŠEVICEVOG NACIONALIZMA, Amortizacija takve ideologije pocinje da slabi poslije smrti MILOISEVICA i REFERENDUMA U CRNOJ GORI, NAKON OBNAVLJANJA DRZAVNOSTI CG SAMO NAJVJERNI ČETNIČKO -SRPSKI NACIONALISTI OSTAJU VJEČNI NEPRIJATELJI CRNE GORE I NJENIH LOJALNIH GRAĐANA
LAŽNE PATRIOTE CRNE GORE...

29. 11. 2016 - 09:21

...KOJI STE NANIJELI NAJVIŠE ZLA NAŠOJ DRŽAVI SFRJ-SRCG...1990-U VRIJEME SLOBODANA KASAPINA SA DEDINJA-DANAS SJEDE/SJEDITE BREZ STIDA I SRAMA U SKUPŠTINU CRNE GORE!! UDRUŽENI U !"POZICIJU I OPOZICIJU"...!!!! MNOGO SREĆE I NAPRETKA-ŠALJU VAM "VAŠI BORCI"(Kojih ima u kontinuitetu 30%-koji ne izlazimo na IZBORE-u vašu džamahiriju-hirovitu ...)SA GRUDE-ĆILIPA-ZVEKOVICE-PLATA-KUPARA--BOSANKE-SRĐA-DUBROVNIKA-BRGATA-SLANOGA-NEUMA-MOSTARA-BANIJE-VUKOVARA-I DILJEM BOSNE I HERCEGOVINE-KOJE PREVARISTE-DA JE TADER NA SRCG KRENULO 40 HILJADA USTAŠA..?!!! ...VRIJEME JE DA ZAČEPITE-MNOGO VONJATE!!! ...SVAK JE ROĐEN DA POJEDNOM UMRE-VAŠA BRUKA I SRAMOTA ŽIVE DO VIJEKA...(Njegoš)!!!!!!
PATRIOTE CRNE GORE

29. 11. 2016 - 09:43

Ovaj mora da je jutros zaprijetijo ŠLJIVOVICI IZ ŠUMADIJE DA GA NE SKRENE SA PUTA ,,,,
Станислав

29. 11. 2016 - 13:59

Ћосовић:Dvije Engleskinje su poslije smrti knjaza Danila boravile u Crnoj Gori i okolnim krajevima, pa su zapisale: "Narod po selima između Bara i Dalmacije sasvim je čisto slovenski i poglavito ga čini junačko jedno pleme koje se zove Paštrovići, koje se dugo borilo protiv Turaka, a poreklom, verom i simpatijama savršeno je jedno isto sa Crnogorcima.Putovanje po Slovenskim zemljama Turske u Evropi gđica G. Mjur Makenzijeve i P. Irbijeve, Beograd, 1868, str 407. на стр 406. и 409. иста ауторка: https://books.google.ba/books?id=UDELAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor%3A%22Adelina+Paulina+Irby%22&hl=en&sa=X&ei=eZ2aUZuFJtHWsgaU0oGAAw#v=onepage&q&f=false 406 SRBIJA NA JADRANSKOME MORU! цг увећана боком,земљиште је сасвим србско! 409 cg i boka zive srbi,430. odvojeni delovi jednog istog naroda,od kojih se jedna zove cg a druga srbija...kao SRBIJA NA DUNAVU I SRBIJA NA JADRANSKOM MORU!!!! SAMO UJEDINJENE SU JAKE,inace su slabe , 434 srbi i oni na dunavu i oni na jadranskom m.
Stanislave ...III dio

30. 11. 2016 - 00:18

Ojacali su ,imaju svoju potporu u DF-u ,svoju vojsku .Nedavno je u mojim Rogamima osvjestana crkva Sv Arhandjela Mihaila, gdje je bilo vrlo malo Rogamljana cija je ona uvijek bila ,ali zato je bilo rukovodstvo DF-a ,vojska g Amfilohija. Da ne bude zamjerke na konstataciju ,kako SPC ucetvuje na njihovim skupovima ,blagosilja okupljanja ,pa kad je plan ubistva Djukanovica ,njihovog donatora i dobrotvora ,otkriven ,eto g Amfilohije je pozvao narod da se ne okuplja ,trazio je “mir”.Istraga vodi ka Ruskoj pravoslavnoj braci i polagano u 19 vijek ,sve na ocigled ovih koji su pustili dizgine SPC –u , jer eto nije politicki trenutak da im se suzbije svasto-cinstvo, krecenje istorije i Moravsko graditeljstvo. Oduzete imovine koju je DPS prepisao SPC –u ,Crnogorska Pravoslavna crkva ,bez sredstava za goli zivot ,bila je nijemi posmatrac posrbljavanja Crnogoraca . Djuro Vucinic
ja lično

29. 11. 2016 - 07:31

koliko znam rnogorci su sloenski narod sa primjesama starinaca. e sad ako Paštrovići nijesu srbi pdjedanko nijesu ni slovenski crnogorci.i ako srbi i prećeruju sa svojatanjem svega i svačega sva CG lemena su učestvovala u stvaranju savremene srbske nacije pa oni u neku ruku i imaju pravo na svojatanje plemena.stanovnici paštorvića izgleda genecki i jesu ilirsko starosjedilačkog porijekla.aki nije to bas homogena grupa ima tu i slovenske I2 i neke starinske G2 i J2 grupe. slično je i sa Cetinjanima.suštinski ova plemena kao i kuči i sl. su pocrnogorčeni/ posrbljeni i kao takva su stvarala savremenu CG / srb naciju
zelenas

29. 11. 2016 - 08:52

Dovoljno je pogledati i procitati, Pastovski almanah 2015 i 2016 pa utvrditi kome oni pripadaju,A zasto nasa drzava ili tv ne proseta do Sumadije pa priupita taj narod kome pripadaju i odakle su.
@@@

29. 11. 2016 - 10:03

Odlican text, ko zeli da dodje do istine lako moze sve da provjeri, ko zeli da vjeruje u bajke neka vjeruje svojim babama zabama itd... Mene zanima druga stvar, u kom periodu su sloveni(vojislavljevici su bili slovenskog porijekla) u duklji postali manjina, ako su ikada i bili vecina, a jesu valjda dok su uspjeli da asimiluju toliki broj vlaha. Paradox je cini mi se najveci u tome sto srpska "naucna misao", Vojislavljevice, nedje mozda, najblize slovenskim srbima ili hrvatima,zavisi kako ko gleda, dozivljava kao trn u oku, dok sa druge strane, Crnojevice i Petrovice, vladare nesporno vlaskog porijekla, smatra kao najvece srbe. Da li je u pitanju samo pravoslavlje ili postoji jos nesto. Hvala unaprijed
veki

29. 11. 2016 - 12:54

Vojisavljevici jesu Srbi iz Travunije koji su se doselili u Duklju i postali njena dinastija koji su uz to sirili Duklju na prostor iste etnicke i jezicke pripadnosti pa je Bodin bio kralj Srbije i Duklje.Nemanjici su bili njihovi vazali i kao takvi su dosli na vlast u Srbiji a kada su ojacali onda su oni opet pokrenuli ujedinjeni istog etnickog i jezickog prostora u zajednicki drzavni prostor.Treci put su to ucinili Balsici pred najezdom Turaka pocetkom 15 vijeka kada su dijelove svoje drzave, na cije su celo inace postavljeni voljom Nemanica ciji su vazali bili,preupstili pod vlas srkog vladara.Petrovic su bili Srbi u dusi i srcu tako da oni jesu najveci Srbi.Cak su i muski potomci kralaj nikole nakon njegovog progonstva i nepravde koja mu je nanijeta od strane Karadjordjevica vecinom ostali vjerni srpstvu i jugoslovenstvu
@@@

29. 11. 2016 - 13:46

ok, hvala na iscrpnom odgovoru. Sad bih vas zamolio, ako ste u mogucnosti, da mi kazete koje ste izvore koristili, posebno me zanimaju vojislavljevici i izvori koji se bave periodom njihove vladavine.
Ti si Veki

29. 11. 2016 - 15:13

najobičniji falsifikator, sljedbenik dobro znanog Amfilohija. To da su Vojislavljevići iz Travunije, ne tra(v)unjaj. Vojislavljevići su najautohtonija crnogorska dinastija. Mihajlu je dvor bio u Dupilu, u Crmnici, odakle su i bili. Tzv. Tuđemilska bitka je bila u Crmnici. Problem crnogorske istoriografije, ništa manji od veljesrpstva, je što većina istoričara na današnj dan CGi storiju računaju od dana kad je Ivan Crnojević osnovao Cetinje. Da se to nije desilo ne bi tretirali ni Crnojeviće, ostali bi im samo Petrovići. Ali, nije Crna Gora nastala osnivanjem Cetinja, a još manje dolaskom iz Hercegovine Vlaha Petrovića. Kad ovo prevaziđemo otvoriće nam se vrata istine.
@@@

29. 11. 2016 - 16:23

nisi ufatio ironiju u mom odgovoru vekiju, on jeste zato mi i ne odgovara, ali nebitno. Naravno da takvih izvora ne postoji. Cini mi se da ako se za ijednu nasu dinastiju moze rac da je slovenskog porijekla onda su to svakako vojislavljevici ne znam je li to tebi sto sporno. mene cudi sdruga stvar, kako to da je srpska inteligencija tek od skoro pocela da svojata i njih, znamo da im je do skoro za prvog kralja vazio stefan prvovencani, skoro 200 kasnije krunisan u odnosu na mihajla. Doduse takodje priznat samo od pape ali da im sad ne stajem na muku dovoljno su se zapetljali i bez toga.
veki

30. 11. 2016 - 15:07

Vojisavljevici jesu iz Travunije jer je osnivac te dinastije Stefan Vojislav rodjen u Travuniji kao sin srpskog vlastelina a za njega se u srednjovjekovnim hronikama cesto vezuje naziv Travunjanin Srbini Dukljanin Srbin.Dakle Vojislavljevici pa samim tim ni Mihajlo nijesu bili porijeklom iz Crmnice nego iz Travunije tj iz okoline danasnjeg Trebinja a to sto su se naselili u Crmnici je druga stvar.Kada prevazidjete potrebu da iskljucujete element srpstva , pa mogu slobodno reci i pravoslavlja koje vam je kao bivsim komunistima trn u oku, u istoriji i etnickom porijeklu Crnogoraca onda ce se vama otovoriti vrata istine.Do tada ste samo na putu samobmane i vi i ovaj vas kvazi-istoricar koji vas svojim tekstovima obmanjuje.
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 11:48

Veśe umiješ li razumjeti da feudalne države nijesu bile etničke vć posjedi fudalnih gospodara koji su priznavali suverenitet nekod od moćnijih na skali plemićkog dostojanstva. Te države čak nijesu ni nazivane po narodima, osim što bi neko pleme dalo nekoj teritoriji na kojoj su živjeli naziv kao na primjer zermlja serva što znači zemlja robova i slično.
CRNOGORSKI 007

29. 11. 2016 - 10:37

Crnogorci inače imaju potpuno zasebno istorijsko i etnogenetsko nasljeđe u odnosu na Srbe. Preci Crnogoraca bili su Polapski Sloveni: Veleti i Obodriti (Abodriti), odnosno Ljutići i Bodrići te još neka manja plemena iz Pomorja i sa ostrva Rujana (Rugen). Naselili su oblasti savremene Crne Gore najranije krajem 5. vijeka, u toku cijelog 6. i najkasnije početkom 7. vijeka, da bi u toku 10. vijeka oformili svoju prvu nezavisnu državu Duklju. Nazvali su se Dukljanima prema staroj rimskoj provinciji i gradu Doclea (Dioklitia ili Dioklija). Prvi Sloveni miješali su se sa starośediocima – ilirskim Docleatima, Keltima i rimsko-grčkim naseljenicima. Svi oni su učestvovali u etnogenezi današnjih Crnogoraca, čitav vijek prije dolaska Srba i Hrvata (7. vijek).SVE DOKLIJE NIJESU DOSLI VARVARI
veki

29. 11. 2016 - 12:48

Sva ta plemena koja nabrajas su naseljavala i ostatak Balkana ali su buduci da su Srbi i Hrvati bili najbrojniji medju pridoslim Slovenima vremenom utopljeni u njih .Na zapadu su to postajali Hrvati a na ostalim djelovima Balkana Srbi.Imas karte migracija iz vremenu naseljavanja Balkana pa pogledaj.Ovo naravno sve uz pretpostavku da se naseljavanja Balkana i seoba Juznih Slovena uopste i desila jer je to anglosaksonska i germanska teorija koja je prihvacena kao zvanican pogled na istoriju u drugoj polovini 19 vijeka.Istroricari na Zapadu prije ovog perioda imali su dominantno misljenje da su Sloveni u stvari starosjedioci na Balkanu i na najvecem djelu Evrope nego se Njemcima nije svidjalo da ispadne da su oni kao nadrasa ustvari dominanto Slovenskog porijekla.Ja sam Srbin ti si Crnogorac ali ako smo normalni mi smo jedni drugima najblizi narodi bliski do te mjere da se mozemo smatrati istim narodom.Ovo se ne odnosi samo na Srbe i Crnogorce nego isto vazi i za Hrvate i Bosnjake.
Dje su...

29. 11. 2016 - 23:06

Rusi i Ukrainci i ovi iza Karpata .Citav 19 vijek prodje u tucci za okupljanje Slovenske brace pod zezlom imperijalne i velike Rusije .Znaci nemoj ih molim Te zaboravljat ,i sa njima smo bliski !
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 11:57

Veśe, Balkan (ili Helm) je naselilo preko 30-ak slovenskih plemena, koja su, jednako kao i u postojbini, bili homogeno naseljeni na novim prostorima. Promjene stanovništva, u doba seobe naroda, potvrđuju i arheološki nalazi, pa valja malo o tome pročitati. Englezi i Njemci protektiraju Srbe, jer je sa njima bilo najlakše manipulisati, pa su upregnuli sve snage, ne bi li izmislili istoriju Srba i posrbili ostala slovenska plemena.
ja lično

29. 11. 2016 - 12:48

divna ideja samo mi pokazi koja je to haplogrupa tih slovena lutica i mokrica ? koja je to genetska karakteristika kojom ti mozes tvrsiti da su to ti iz Danske i Njemacke a ne iz podrucija Rusije ili kavkaza ili poljske ? i tako ti oni cijano zapute pa fiju u Duklju i niđe takvih vise nema bez ođe? znas li ti druze koliko je mali prostor da tvoja duklja da bi predstavljla bilo kakav pomen u velikoj seobi???puštite rotkoviće i Deretiće više
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 12:04

Ti lično, vjeruješ li zaista da su tada poglavice išle u turističke agencije da bi izabrali destinaciju na koju će se naseliti?
ja lično

01. 12. 2016 - 07:42

ne vjerujem druze al još manje vjerujem da je prostor od 3000 m2 u brdima i vrletima odabran za stalnu naseobinu nekog ko je prešao par hiljada km i da takav narod nidje drugo pod kapom nebeskom nije ostao.sloveni su bili skupina raznih plemena koja su počela dolaziti još od 4v. glavnu masu su činili neki hrvati i neki srbi koji su do 7 8 v uobličili taj prostor i od tada su stanovnici Juznoslovenskih zemalja podvode uglavnom pod ova dva entiteta.e sad što su neki braničevci, taravunjani, ljutice i mokrice utopljeni potpuno u tu masu ja ne mogu ništa
Slobodasn Gluščević

02. 12. 2016 - 18:23

Upravo tako stai druže. Pazi Crna Gora tadašnja nije postojala, postojala je administrativna jedinica Rimskog Carstva Prevalitanija, sa centrom u rimskom polisu Doklei. Zamisli u Rimu postoji dokumentacija iz tih vrermena kada su razna plemena tražila dozvolu od carstva da im odobri naseljavanje. Slovenska plemena su se samorganizovala usklavinije u 4. vijeku, a Srbi i Hrvati se pojavljuju u 6/7 vijeku kad su ih pokrenuli mongolski Obri iz prostora današnje Ukrajine. Ljutice i Bodrice su iz Pomorske zemlje na obali Baltika. Jesi li znao da postoji zabilježena literatura tih plemena, rodoljubive junačke pjesme, koje pjevaju o borbama sa Germanima?
Dostojevski

29. 11. 2016 - 21:09

Tako je Crnogorski 007,ovo je prava istina -istorija,a ne lažavine koje su pisali sveštenici Srpske crkve,lažov i falsifikator Erdeljanović,Garašanin i ini i oni ostali po ovom portalu što prepisuju lažavine Garašanina poduprete sveštenstvom Srpske crkve,koja je stvarala-produkovala Srbe koji su trebali da bi se određene teritorije proglašavale srpskim teritorijama,to i danas bez imalo stida radi Srpska crkva,u Baru u Podgorici itd,grade i prepravljaju Crkve i Manastire bez odobrenja Zavoda za Zaštitu spomenika sa omrznutim antisrpskim,antisvetosavskim ,dolarima i eurima,sve se to radi planski kao što je i radio okupator Nemanja da bi se Crna Gora prikazala kao srpska teritorija u očima stranaca koji dolaze u sve većem broju u Crnu Goru.
Станислав

29. 11. 2016 - 12:13

Паштровићи за СВЕ Петровиће нису Цг, иако су и Цг за њих Срби но су Приморци,приморски Срби. Још од Скилице, прије Немаљића Дукљани су називани Србима,а дакако и раније,само нема записа. Племена су била свугдје по Европи,али у најзаосталијим дијеловима су остала дуже,дакле у Цг и Албанији,а у Лици нпр моји преци имају свијест о племенској орг.па има Племе Будисављевића књига али ништа од племена усљед цивилизовања није остало сем имена. Туцовић је у књизи о Албанцима написао да је племенска орг.доказ да су на најнижем ступњу развитка.стр13.Дакле није истина да само Цг,Приморци,Брђани,донекле Херц св Саве имају племенску орг но и Сарбанаси.А Паштровићи су са цг племенима имали грдне муке у вријеме св Петра и касније.Будвани и Паштровићи говоре владици:Нема добра нама,па да ће се и повратити Цг у Приморје.Колико смо од њих препатили, радији смо у море,но под њихову власт.стр.87.S KRALJEM NIKOLOM iz dana u dan (1916-1919), Vojvoda Simo Popović. Паштовићи као и остали Срби јесу старосјед.
Станислав

29. 11. 2016 - 14:02

опширан коментар али узалуд шаљем јер не обајвљујете овакве ствари,цензура ради своје,а свака част ако допустите савјести да вас руководи а не политика! https://www.facebook.com/StopRasrbljavanjuPrimoracaBrdjanaCrnogoracaiHerc/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/695742957259451/?type=3&theater
Dostojevski

29. 11. 2016 - 20:58

Stanislave-svešteniče ,batali se ćorava posla po ovim portalima i vrati se poslu svome za koji si školu-Bogosloviju završio,usput zna se da primorci,Paštrovići ,Grbljani i Luštičani većinom nisu ni Slaveni a kamoli Srbi,Srbi postadoše zahvaljujući vama sveštenicima Srpske crkve ,vašem marljivom radu,na posrbljavanju ,stvaranju Srba đe ih nikad nije ni bilo !!!
Станислав

30. 11. 2016 - 08:50

Нити сам завршио Богословију нити сам свјештеник,а што да се баталим"ћорава посла",што би Исус рекао на крсту САБАХТАНИ,ЗАБАТАЛИО,заборавио...да се овим бавим,да ли ти толико смета? Илири су романизовани као и Венети,Венци,Славени..и Илири су Славени а што су и опреко ркц касније романизовани не даје вам за право да говорите да нису ни Срби ни Словени,као ратници су Срби,а Илири су били ратничка дакле србака племена,а по широј припадности су Славени,читај старе далматинске интелектуалце,али и Ајнхарда,Скилицу,Фарлатија... Ако си чуо за њих!
Slobodasn Gluščević

30. 11. 2016 - 12:08

Budisavljeviću uporno širiš gluposti austrijske propagande. Probudu se, Austrijskog Carstav nema već 100 godina, ukoliko nijesi naumio da ga Srbi ponovo osnivaju.
Ali si zato

30. 11. 2016 - 13:30

Srbin iz Hrvatske ili Bosne, vjerovatno izbjeglica. I, ti sad nama želiš da prodaješ m*d* za bubrege. U CG samo katolici, prije svih Bokelji, kažu Slaveni, a ti nisi katoik.
Dostojevski

30. 11. 2016 - 21:50

Grbaljski Sloveni su, sa ostalim na Primorju naseljenim Polabskim Slovenima, prvi odbacili slovensko mnogobostvo i primili Hriscanstvo. Ono je bilo obogaceno mnogim elementima stare slovenske vjere, vjesto ukomponovanim od strane benediktinskih misionara, sa ciljem da bude time sto prihvatljivija za slovenske mase. Ovakva situacija je ostala gotovo nepromijenjena od VI vijeka pa do kraja XII vijeka t.j. pada prve nezavisne slovenske drzave na Balkanu, Duklje i njene dinastije Vojislavljevica. Prve ozbiljnije fluktuacije u stanovnistvu nastaju osvajackim prodorom srpske drzave pod vodjstvom Stefana Nemanje u Duklju. Koliko je bio nemilosrdan i razaracki pohod Nemanjine vojske kroz Duklju, hvalospjevom opisuje njegov sin Stefan Prvovencani (prvi krunisani srpski kralj) u zitiju svome ocu Nemanji.
Dostojevski

30. 11. 2016 - 21:52

Pod laznim izgovorom da je pod grckom vlascu (vojnom silom je svrgnuo legitimnu dinastiju Vojislavljevica ciji je dio uspio da izbjegne u Dubrovnik), rusi i pali Dioklitiju i gradove u njoj: “Danj grad, Sardoniki grad, Drivast, Rosaf grad zvani Skadar, grad Svač, grad Ulcinj, grad slavni Bar. A Kotor ostavi, utvrdi ga i prenese svoj dvor u nj, koji je i do danas. Ostale gradove poobara, i porusi, i pretvori slavu njihovu u pustos, istrebi grčko ime, da se nikako ne pominje ime njihovo u toj oblasti. Narod svoj u njima nepovređen ostavi da sluzi drzavi njegovoj, sa strahom, i sa urečenim dankom od Svetoga.”(Citat iz zitija Sv. Simeona Mirotocivog)
cetinjanin

30. 11. 2016 - 23:35

Dostojevski, poznat mi je ovaj tekst. Navedi odakle citiras???
SLUŠAJ BRE COO...

29. 11. 2016 - 12:34

..U OVOME TI JEDINO U ND MNE-MOŽE POMOĆI MIROSLAV ĆOSOVIĆ-PODGORIČAN...AKO IKO ZNA ON ZNA..KO STE I OD GOGA STE VI DANAŠNJI TOST CRNOGORCI...?! NE MUČI SE-PREPISUJUĆI SIMA ĆIRKOVA-ĆIRKOVIĆA I JOVANA CVIJIĆA-BARSKOG CVIJEĆNJAKA.....
Činjenica

29. 11. 2016 - 14:11

Činjenica je da Paštrovići imaju određenih posebnosti u odnosu na druge. Iz tih razloga dobro bi bilo napraviti rezervat poput onih za Indijance da se ne miješaju s drugim ljudima da im se srpska narav ne poremeti. No kad bi se to napravilo odma bi isti čas i Grbljani tražili da im se napravi rezervat da i njih pokazuju kad neko dođe sa strane.
Marko332

29. 11. 2016 - 20:09

Pastrovici bi bili sasvim zadovoljni da vi napravite rezervat za vas, jer ste posebni, da ne mozete biti posebniji. A da mi ostanemo izvan vaseg rezevarta. Jer poganstine, devastiranja i pljacke koje ste nam napravili, da nije nista no sto ste nam ukrali cijeli jedan grad (Sveti Stefan), to ni jedan strani zavojevac nije tradio. Sramota je davati ovakve komentare! Stidite se!
Žal

29. 11. 2016 - 22:26

Da su ukrali Sveti Stefan Karađorđevići, vjerovatno ne bi žalio za njim. Istoriju u šake pa ćeš manje žalit za mnoge druge stvari, a i nećeš se pogrešno predstavljati.
Marko332

29. 11. 2016 - 22:56

A Boga mi, da i ti prevrnes koju stranicu nista ti ne bi bilo....da si procitao koliko i ja drugacije bi ti ptice pjevale kroz glavu umjesto te promaje koju sad imas...
veliki getsbi

29. 11. 2016 - 14:49

Dobronamjerno savjetujem svakome ko još nije pročitao "Pripovijesti crnogorske i primorske" i "Pričanja Vuka Dojčevića" (bar to dvoje) od Stjepana Mitrova Ljubiše, da to učini obavezno ako želi saznati nešto više ( a više se ne može saznati) o Paštrovićima nego što je tu tada napisano). Manite ove paškvile, tendenciozne tekstove sa krajnjim zlim ciljem. Nećete pogriješiti ako pročitate, garantujem-
Getsbi bajkoman!

29. 11. 2016 - 15:24

Daješ prednost beletristici u odnosu na istorijska dokumenta?
Marko332

30. 11. 2016 - 01:31

Getsbi bajkoman, uporedjujes Stefana M. Ljubisu sa Milisavom Popovicem. Tvoj komentar je esencija beletristike :)
Martin

29. 11. 2016 - 16:47

Meni ka Dukljaninu ...paštrovici ne trebaju.,.oni srbuju i poju antidukljansk....mi smo svoji na svome i tako ce bit dok postojimo...sveta CPC...je u našim Dukljanskim srcima .
Marko332

29. 11. 2016 - 22:59

Cijenim tvoj komentar ali cinjenicno on nije tacan. Tacno je, zapravo, da vi nama niste potrbni nista. A bez nas i cijele Boke, tesko da valjate ikome.
Tako je Maśa

30. 11. 2016 - 14:38

Paštrovići do Tokija. Ajde jadan, ne zajebaj, no što.
cetinjanin

29. 11. 2016 - 20:42

I Pastrovici i Grbljani i Lusticani su Crnogorci pravoslavne nekad nazivane i srbske ili grcke VJERE tj religijske pripadnosti. Sve sto ovaj covjek pise za Grbljane vazi za sve Crnogorce sa Primorja www.grbalj.org
iSTINA ŽIVA DOLAZI NAM..

30. 11. 2016 - 08:15

...IZ CETINJA-SVI CETINJANI LJEŠNJANI---?!
Mićo

29. 11. 2016 - 22:01

Paštovići su najčistiji DUKLJANI
Svašta

02. 12. 2016 - 07:25

Možda autoru teksta nije jasan kontekst rečenice tj naslova: "Ne možemo živjeti bez Crnogoraca" - Ovo ne samo da nije nikakav "dokaz", već to nije od koristi ni Crnogorcima, niti Srbima. Inače se oko većine stvari slažem sa gospodinom Ćosovićem ali ovđe stvarno ne mogu iz jednostavnog razloga - Ako Paštrovići kažu da ne mogu živjeti "bez Crnogoraca", oinda je očito da oni sami sebe ne smatraju Crnogorcima. Zašto ovo nije od koristi ni Srbima? Zato što...ako su Paštrovići navodno bili "Srbi" - očito je da oni razlikuju sebe kao Srbe - od Crnogoraca, dakle, jasno im je da mi Crnogorci nijesmo "isti narod sa Srbima". Jednako kao što je i Sv Petar Cetinjski rekao da se prije S. Milutinovića "niti jedan drugi Serbin ne bi soglasio živjeti u Černoj Gori" (jasno dokazujući da njih Serba ovđe nije bilo prije navedenog Milutinovića - još od povlačenja njihovih prvih okupatora Nemanjića) - prema tome, Petar sebe očito nije smatrao "Serbinom" (primjetićete da ne koristi termin "srbijanci").
danilo s.

26. 06. 2018 - 09:18

Vaša logika je manjkava - bar u pogledu "srpstva" Pastrovica. Ako bi se moglo (nategnuto) prihvatiti da nijesu Crnogorci "jer ne mogu zivjeti bez njih", nikako ne proizilazi da su Srbi. Mogli su biti (sto su vjerovatno i bili - Vlasi/Morlaci ili čak i Alabanci?). Ne postoji materijalni dokaz da su bili Srbi Kako su onda mogli imati privilegije od Rimskih careva Dioklecijana i Konstantina u 3 i 4 vijeku (koje su i Venecijanci priznali) - dakle prije dolaska Slovena? Ili su originalni Pastrovici nestali i na njihov području su se naselili Srbi - ili nikako ne mogu biti Srbi - jer su stariji od Srba.
Slobodasn Gluščević

14. 12. 2016 - 10:10

Paštrovići su bili dio crnogorske vojske i u Bitci na Carevom Lazu, kao i u drugim bitkama.
Novi komentar