BIO-ICT centar izvrsnosti ponosan na prošlogodišnje rezultate: Zavodu prijavili pet patenata

Crnogorski Centar izvrsnosti u bioinformatici prošle godine prijavio je pet patenata Zavodu za intelektualnu svojinu, a celnik ove ustanove Igor Radusinovic za Pobjedu kaže da je to samo jedan od uspjeha koje su zabilježili u 2016.
Objavljeno: 05. 01. 2017 - 08:58 Promjenite veličinu teksta: A A A

BIO-ICT centar izvrsnosti, podsjeća Radusinović, kao naučnoistraživački program od opšteg interesa, ima misiju unapređenja naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti u Crnoj Gori. Jedan od oblika ispunjenja ove misije, prema njegovim riječima, jesu multidisciplinarna primijenjena i razvojna istraživanja, koja treba da doprinesu povezivanju crnogorske nauke i privrede, odnosno tehnološki transfer za potrebe jačanja nacionalne ekonomije i konkurentnosti crnogorske privrede.

 - Nakon dvije i po godine rada možemo se pohvaliti rezultatima za koje smo procijenili da imaju potencijal u smislu buduće komercijalizacije i od kojih smo pet kroz patentne prijave predali Zavodu za intelektualnu svojinu, od kojih su četiri prijave već odobrene – rekao je on.

Patenti

Radusinović je pojasnio da se tehnička rješenja bazirana na svakom od patenata ispituju i koriste u sklopu BIO-ICT projekta na otvorenom prostoru ili u našim laboratorijama.

Sistem pametnog zatvorenog prostora za uzgoj biljaka sa ugrađenom ekspertnom logikom, čiji autori su Elma Hot i mr Alija Dervić, rješava problem podešavanja adekvatnih uslova za gajenje povrtlarskih i drugih poljoprivrednih kultura u zatvorenom prostoru, omogućava smanjenje gubitaka energije i vode i stvara optimalne uslove za uzgoj odabrane kulture.

- Na osnovu izmjerenih parametara u prostoriji i ekspertize kojom sistem raspolaže, on predlaže potrebne akcije kako bi se stvorili optimalni uslovi za biljke koje se uzgajaju – pojasnio je Radusinović.

Jedan od patenata je i elektronski uređaj za kontrolu navodnjavanja obradive površine koji omogućava podešavanje vremena otvaranja i zatvaranja elektromagnetnih ventila za navodnjavanje. Uređaj ima mogućnost podešavanja dužine trajanja navodnjavanja ili utrošene količine vode za navodnjavanje.

 - Ovo podešavanje se može obaviti ručnim unosom vremena otvaranja elektromagnetih ventila, slanjem podešavanja putem kodiranog SMS-a ili putem posebno dizajnirane WEB aplikacije za podešavanje uređaja. Autori ovog patenta su Trifun Savić, Petar Sekulić i Milija Bajčeta – rekao je sagovornik Pobjede.

I on je jedan od autora patenta. Sa mr Slavicom Tomović izumio je sistem i metod za prikupljanje skalarnih i video podataka u softverski definisanoj senzorskoj mreži koji pobolj- šava kvalitet servisa prilikom prenosa video podataka iz multimedijalne senzorske mreže. Radusinović kaže da primjena video servisa u senzorskoj mreži predstavlja veliki izazov zbog resursnih ograničenja senzorskih čvorova i česte nedostupnosti eksternog napajanja.

(Opširnije u današnjoj Pobjedi)

Komentari: 1

Patentaš

13. 01. 2017 - 16:06

Iz ovoga opisa, ovaj Centar je izmislio toplu vodu. Slične stvari smo gledali u Delti na sajmu mladih inovatora prije par godina. Djeca iz Pljevalja i Tivta po tome su trebala imati ne 5, već 10 patenata.
Novi komentar