POLEMIKA: Nasilne islamizacije je bilo, “danak u krvi” je primjer

Akademik Šerbo Rastoder je 11. januara 2017. dao intervju za Analitiku i u intervjuu izrekao nekoliko spornih stvari, što ne čudi, jer se akademik Rastoder u intervjuu bavio dijelom istorije koju ne predaje na fakultetu.
Objavljeno: 14. 01. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

Piše: Miroslav ĆOSOVIĆ

Rastoder je specijalizovao 20. vijek, imajmo to na umu: Akademik Rastoder na fakultetu u Nikšiću predaje istoriju Jugoslavije, Rastoder je odličan poznavalac naše istorije 20. vijeka, ali ne više od toga.

Dakle, što se tiče istorije prije 20. vijeka, doprinos Šerba Rastodera rasvjetljavanju toga dijela naše prošlosti je neznatan, a to će vam i sami Rastoder potvrditi. I tako je Rastoder ušao u priču o Njegošu i istoriji Osmanske imperije na ovim prostorima potpuno nepripremljen, te pokazao vrlo malo znanje o toj nešto starijoj istoriji Ilirika.

No, ovo za mene nije nimalo čudno, nasmiješim se kad čujem pitanja tipa "ko je najbolji srpski istoričar" ili "ko je najbolji crnogorski istoričar". Ne postoji najbolji istoričar već možda postoje najbolji istoričari za razne periode istorije. Najbolji srpski istoričar koji se bavio srednjim vijekom je Sima Ćirković. Najbolji srpski istoričar za period prvih vjekova turske vladavine je Radovan Samardžić. Najbolji srpski istoričar specijalizovan za 20. vijek je, možda, Branko Petranović. E sad, ima li neko tako pametan da postavi pitanje - ko je bolji istoričar - Sima Ćirković ili Branko Petranović? Može li se postaviti pitanje - ko je bolji ljekar - neki vrhunski ortoped ili neki zubar? Može li se postaviti pitanje - ko je bolji igrač Juventusa - Del Piero ili golman Bufon? Ja sam već pisao o ovakvim akademicima kao što je Rastoder, o Zoranu Lakiću sam pisao u tekstu "Pjesnik među istoričarima uzeo previše pjesničkih sloboda". Lakić je takođe specijalista za 20. vijek, i on je takođe iznosio besmislene tvrdnje u vezi događaja iz starije istorije. Isto tako je i pokojni akademik, antropolog Petar Vlahović, pisao proizvoljno o periodima istorije koje nije specijalizovao, i o tome sam pisao u tekstu "Vratolomije akademika CANU". Dakle, kad jedan akademik, u ovom slučaju Rastoder, koji takoreći ništa nije napisao o istoriji 19. vijeka, (da ne pričamo o ranijim periodima), počne da vam dijeli savjete kako je bilo u 16. ili 17. vijeku, možete da mu prihvatite priču, ali to vam je isto kao da imate problema sa srcem pa odete u zubarsku ordinaciju da vam zubar objasni kako da se liječite, pa i kardiolog i zubar su ljekari, zar ne?

Ovim tekstom na Analitici akademik Rastoder je (sa jasnom namjerom) sam sebe definitivno predstavio, ne kao naučnika i istoričara, već u prvom planu kao nacionalistu Bošnjaka i vjernika. Bezbrojni istoričari, skoro svi zapravo, padaju na istoj unutrašnjoj dilemi na kojoj je pao i Rastoder - da li je naučniku važnija nauka ili mu je važnija nacionalna (ili vjerska ili politička opredijeljenost). Vrlo, vrlo su rijetki istoričari koji nijesu ostrašćeni i kojima je nauka na prvom mjestu. A na kraju u istoriji baš takvi naučnici ostanu zapamćeni kao kvalitetni - ili kao najbolji naučnici (najbolji za periode istorije kojom su se bavili). Šerbu Rastoderu ne pada na pamet da mu nauka treba biti na prvom mjestu. Ne, njemu je prvo bošnjaštvo, zatim religija, a nauka, koja mu je omogućila da javno istupa, u ovom slučaju je manje bitna. 

1

Detalj kojim Rastoder pokušava da sakrije cijelu sliku o Osmanlijama: Najvažnija tvrdnja koju je Rastoder iznio u intervjuu za Analitiku je da u Osmanskoj imperiji nije bilo nasilne islamizacije, evo što je Rastoder kazao: "Opšte mjesto o „nasilnoj islamizaciji“ ne samo što ne prati bilo kakav dokaz (provjerljiv izvor), već debelo „ratuje“ sa razumom."

Ovo je glavni argument, ne samo Šerba Rastodera nego i mnogih drugih istoričara, ali on nije zasnovan na činjenicama. Nasilne islamizacije jeste bilo. 

No, prije nego pređem na tu temu, želim da kažem da ovim "argumentom" Rastoder i njegovi istomišljenici pokušavaju da zamagle i sakriju glavni dio slike o Osmanskoj vladavini na Balkanu, a ono što je najvažnije za razumjeti u vezi Osmanske imperije je da je ona - vršila nasilno zaglupljivanje kompletnog stanovništva kojim je vladala, a naročito je nasilno zaglupljivala hrišćansko stanovništvo. Svi znamo da onamo đe su šerijatski Turci vladali, u ovim našim krajevima, nije iznikao niti jedan naučnik: matematičar, fizičar, biolog, geograf, istoričar... Svi znamo da u krajevima u kojima su vladale Osmanlije nije iznikao nijedan jedini umjetnik: književnik, pjesnik, slikar, vajar. Za nekoliko vjekova vladavine Turaka na ovim prostorima tamo đe su oni vladali nije se pojavio niti jedan naučnik i niti jedan umjetnik, ja bar ne znam ni za jednog. Dakle, Osmanska imperija je, ovo nije nikakvo prećerivanje, vršila primitivizaciju i zaglupljivanje stanovništva. Osmanska okupacija Balkana je najveći civilizacijski sunovrat koji su neki (tačnije - balkanski) narodi doživjeli u istoriji čovječanstva. Možda su veći civilizacijski sunovrat doživjeli neki azijski i afrički narodi, nijesam detaljno ispitivao, možda su Kopti doživjeli veću katastrofu, ne znam posigurno.  

    2-boskovic-i-tesla

U isto vrijeme dok je Balkan pod upravom šerijatskih Turaka tavorio u neznanju, primitivizmu,  bolestima...  Dubrovnik, slobodno ostrvce na tom Balkanu bio je sposoban da u 18. vijeku dâ jednog Ruđera Boškovića, svjetski priznatog naučnika. Za razliku od Boškovića, milioni njegovih istorodnih zemljaka u zaleđu nijesu imali pristup obrazovanju. Nikola Tesla je rođen 1856. u Lici, u Austrijskom carstvu, imao je slobodan pristup obrazovanju i pohađao je fakultet u Gracu, a da je rođen 50 km istočnije - u Osmanskoj imperiji, ne bi postigao ništa vrijedno pomena, jer ni drugi hrišćani koji su odrasli u Osmanskoj imperiji nijesu uspijevali da se bave naukom, pa ne bi ni on. 

Kako akademik Rastoder objašnjava istorijsku pojavu da Dinarci rođeni tik van Osmanske imperije postižu svjetski vrijedne rezultate, a njihovi istorodni zemljaci koji vjekovima žive pod Osmanlijama ne postižu baš ništa na polju nauke (ili umjetnosti)? Da su Boškovićevi i Teslini zemljaci koji su bili pod Turcima u svim tim izgubljenim vjekovima imali pristup obrazovanju, đe bi danas bio ljudski rod? Koliko je talentovanih Boškovića i Tesli propalo u neznanju i mraku Osmanske imperije?

Bilo je nasilne islamizacije, to je sigurno: Želim da napomenem, današnja Turska i Osmanska Turska su dvije po karakteru potpuno različite države. Današnju Republiku Tursku osnovao je Mustafa Kemal paša Ataturk, najveći reformator u istoriji, koji je prvi u islamskom svijetu istakao načelo da je nacija ispred vjere, razdvojio vjeru i državu, i zato je Turska danas najrazvijenija i najsnažnija država u islamskom svijetu (no, i to se mijenja posljednjih godina, gledamo kako Turska opet klizi ka šerijatu). 

Kao što rekoh, islamizacije otvorenim nasiljem jeste bilo, a o islamizaciji indirektnim nasiljem da ne govorimo. No, sada ću pisati samo o islamizaciji koja je vršena direktnim nasiljem.

Postoje pojedinačni slučajevi, istina, marginalni i kao izuzeci - da su neki hrišćani ubijani zato što nijesu šćeli da prime islam, no, to su radili obijesni lokalni zulumćari.

Ali, imamo jednu pojavu u Osmanskoj imperiji koja nam jasno ukazuje da je nasilnog islamiziranja bilo, a ta pojava se zvala "danak u krvi" (turski: devşirme). Funkcioneri Osmanske imperije uzimali su đetiće iz hrišćanskih porodica, protiv volje roditelja te đece, nasiljem su otimali hrišćanske sinove, odvodili ih u Carigrad i Anadoliju, tamo ih islamizovali i od njih uglavnom pravili izvanrednu pješadijsku vojsku - janičare (turski:yeniçeri), janičari su vjekovima bili najbolja pješadijska vojska na svijetu.

Osmanlije su đetiće, buduće janičare, uzimali-otimali od hrišćanskih roditelja, uglavnom sa Ilirika i sa Kavkaza. Uzimani su đetići u dobi između 8 i 13 godina, jer prije osme godine bi bili premali da se odvoje od majke, a poslije trinaeste bi postojala opasnost da su se previše učvrstili u hrišćanskoj vjeri. Bilo je hrišćana koji su postajali janičari i u kasnijem dobu, ali oni nijesu bili vjerni Osmanlijama kao janičari koji su regrutovani kao đeca. Ovako piše Vladimir Ćorović: 

Janičari su uzimani mahom od hrišćanske muške dece i vaspitavani su po strogo propisanom redu. Oni se nisu ženili, nego su, kao prava stajaća vojska, imali svoje kasarne i živeli sa naročitim povlasticama, ali u strogom zaptu. Janičari su bili najbolja pešadija Evrope, uvežbana, borbena, fanatizovana, koja se tukla bez poštede. . . Od svih tereta i obaveza koje je naš narod imao u Turskoj najteže je svetu padao danak u krvi. Njega su morali davati svi nemuslimani sem Jevreja i Jermena i sem onih koji bi za naročite zasluge bili od tog oslobođeni. Od njega su bile izuzete i one u nas retke oblasti, koje su same priznale tursku vlast. Taj danak se kupio obično svake godine između muške dece od 8-12 godina, ali ne uvek u istim pokrajinama, nego u raznim, ali tako da se turnus obnavljao svake pete godine. Ukupan broj jednog godišnjeg kupljenja iznosio bi do 3.000 dece. U vremenima kad je trebalo bržeg zanavljanja vojske taj bi se rok smanjivao, a menjao bi se i turnus pokrajina. ‘Najstrožije i najnečovečnije kazne očekivale su svakog oca, koji bi popustivši roditeljskom srcu sakrio koje svoje dete’. Da bi spasli decu poneki su ih sakatili, a u varošima su se trudili da ih mitom otkupe. Sva pokupljena deca bila bi poturčena. Uzimali su ih za adžami-oglane i vaspitavali za janičare. Bolji od njih, imoglani, odgajani su u seraju, u posebnom internatu. Ponajbolji su prevođeni u sultanovu gardu, i njih je očekivala lepa karijera. Tako se hrišćanskom, u glavnom slovenskom krvlju zasnivala glavna turska vojska, ona koja je rešavala sve pobede XVI veka. Ovim putem je i na turski dvor i u tursku vojsku došao velik broj našega elementa, koji je ponekad, svestan svoga porekla, kao čuveni Mehmed Sokolović, bivao od koristi svome bratstvu i svome zavičaju. Ali najveći se broj sasvim odnarodio i ponekad bio prema hrišćanima čak revnosniji od samih Turaka.”(Vladimir Ćorović, Istorija srpskog naroda, rastko.rs)"

U ratovima, velikim bitkama janičari su držali centralnu poziciju na bojištu, bili su udarna snaga Osmanlija. Osmanlijama su dobili bezbrojne bitke. Npr, kad su Turci osvojili Carigrad 1453. godine, prvi Turčin koji se popeo na carigradske zidine bio je neki janičar, Edvard Gibon piše:

"Prvi koji je zaslužio sultanovu nagradu bio je neki Hasan, janičar divovskog stasa i snage. Sa dimiskijom u jednoj a štitom u drugoj ruci uzverao se uz spoljašnje utvrđenje..." (Opadanje i propast Rimskog carstva, Beograd, 2003, str 502)  

Janičarski red ukinut je 1826. i većinom su tada poubijani od strane sultana Mahmuta II koji je sa vojskom napao njihove kasarne.

Čim se kod nas kaže janičar, svi znaju o čemu je riječ, iako je prošlo skoro 200 godina od ukidanja janičarskog reda, janičari i dan danas žive u svijesti ilirskih naroda. Bili su izuzetni vojnici, ali i izuzetno svirepi i surovi. Do dana današnjeg janičari su kod stanovnika Ilirika bili i ostali simbol zla i okrutnosti, odrođeni sinovi koji su svom narodu krv pili.

 

5-samardzic

Akademik Radovan Samardžić o "danku u krvi", nasilnoj islamizaciji: Ovako piše Radovan Samardžić "o danku u krvi": 

"Postoji veliki broj istorijskih beleški koje kazuju da su roditelji, u strahu za svoju decu, odvodili svu čeljad u planinu kad bi se čulo da nailazi carski haračlija; ponekad se dešavalo da su čitava sela, zbog toga, ostajala prazna. U pograničnim krajevima, ugrožene porodice su prebegavale u susednu državu, ili su očevi sklanjali svoje sinove kod prijatelja na drugoj strani. Pojedini roditelji su radije svoju decu sakatili nego ih predavali Turcima u ruke. Sačuvane su i vesti da su neke majke ispisivale sinovima krst na čelu ili na ruci sokom jedne otrovne trave, koji bi ostavio ožiljak i tako ih zanavek odvajale od Turaka. Pribegavalo se, ponekad, i ranoj ženidbi, pa su putnici nailazili na dečake privenčane već u dvanaestoj godini. Ali, turske vlasti su se lako dosećale ovakvim dovijanjima, tako da bi, umesto spasa, češće usledila njihova odmazda. Zbog toga je, kao najcelishodnije sredstvo, ostajalo to da se dete otkupi ili haračlija mitom odobrovolji, ali je bilo amlo kuća koje su takav trošak mogle podneti. Ponavljanje jedne pojave bilo to i nasilje, ipak dovodi do navikavanja. Ovaj proces je npalzio podršku u siromašenju najvećeg dela naroda i u sve većoj potrebi za novcem"(Mehmed paša Sokolović, Narodna knjiga, Beograd, 1982, strane 18 i 19)

U daljem dijelu teksta Samardžić sugeriše da je s vremenom bilo i slučajeva da zbog velike bijede roditelji skoro dobrovoljno, ne buneći se, svoje sinove predaju u janičare, a Samardžić objašnjava da je to tako bilo "kad svešću upravlja glad". 

      6-hrabakAkademik Bogumil Hrabak, pokazuje prve izvore o "danku u krvi" na ovim prostorima, evo kako kazuje: 

"Prvi podatak o uzimanju adžamoglane u našim zemljama daje ferman sultana Mehmeda II od 24. septembra 1472. U fermanu se javlja dubrovačkoj vlasteli da je naređeno vojvodi Haza-begu da po poverenoj mu oblasti zbere "vlaške momke"; da Dubrovčani ne dozvole da se kakav Vlah ili Vlašić sakrije na njihovom području niti da preko njihove zemlje prebegne." (Dubrovački podaci o danku u krviIstoriski zapisi, godina XII, knjiga XVI, sveska 3-4, Titograd, 1959, str 183)

Eto i Vlaha, kao i uvijek u izvorima prije 19. vijeka, zaleđe Dubrovnika je Hercegovina, a Mehemed II Osvajač se brine da mu ne umakne koji Vlah iz Hercegovine. Svi ti hercegovački Vlasi su u 19. vijeku proglašeni za Srbe, to znamo. 

 Njegoš se borio protiv onoga što danaas zovemo - vehabizam: Glavna odlika loših istoričara je da događaje iz prošlosti prosuđuju na osnovu događaja, pojava, običaja svog vremena, nijesu u stanju da ośete duh prošlih vremena kojima se bave, događaje iz prošlosti sagledavaju kroz prizmu 21. vijeka?! Tako i godspodin Rastoder sam sebe svrstava među loše istoričare jer on kritikujući Njegošev antiislamizam misli da su današnji crnogorski musliman i Njegošev "muhamedanac" (izraz iz 19. vijeka) isto, da imaju isti mentalni sklop! A današnji prośečni podgorički musliman i "muhamedanac" iz Njegoševog doba, po mentalnom sklopu su slični onoliko koliko su slični Haris Džinović i neki pripadnik ISIL-a. 

Kod nas je u današnje vrijeme uvriježena za islamskog vjerskog fanatika odomaćena riječ - vehabija. Akademik Rastoder ne razumije da su u Njegoševo doba svi (ili skoro svi) "muhamedanci" bili vehabije. Akademik Rastoder ne razumije da se Njegoš u suštini borio protiv onoga što danas zovemo - vehabizam. Njegoš je u Crnu Goru pokušavao da uvede evropsku prosvijećenost, podśećam akademika Rastodera da je Njegoš osnovao Senat, da je osnovao osnovne škole, da je na Cetinje donio štampariju, a akademik Rastoder dobro zna da ništa od toga ne bi mogao da uradi da su mu komandovale Osmanlije; mitropoliti u Bosni ili na Kosovu, ili u Makedoniji nijesu smjeli ni da pomisle da kupe štampariju ili osnuju civilnu školu. Akademik Rastoder treba da zna je prva štamparija u Sarajevu osnovana 1866, može provjeriti na linku, a prva štamparija kod Crnogoraca osnovana je još krajem 15. vijeka. Njegoševi glavni protivnici koji su mu stojali na putu da civilizuje svoj narod su bili isti oni ljudi koje danas zovemo - vehabije. 

Akademik Rastoder (svjesno ili nesvjesno) svojim intervjuom od 11. januara pokušava da raščisti put za nesmetano odomaćivanje vehabijske svijesti kod jednog broja islamskih vjernika, naravno da je islamskim vjerskim fanaticima Njegoš prepreka na putu. I to povelika! 

Svi muslimani koje ja poznajem i sa kojima sam odrastao shvataju Gorski vijenac kao svoju knjigu, kao oslobodilačku knjigu, nikada nijesam ni od jednog meni bliskog muslimana čuo da je nešto loše rekao za Njegoša, a sa vjerskim fanaticima se ne družim, naravno, ni sa islamskim ni sa hrišćanskim. 

Njegoš danas ne smeta običnim muslimanima, on samo smeta muslimanskim fanaticima. 

Naravno da se vehabijama, među koje, izgleda, akademik Rastoder sam sebe hoće da svrsta (?!), ne sviđa Njegoš, no ja ne mislim da je dobro da ovo društvo gradimo po ukusu vehabija. A gospodin Rastoder izgleda misli da Crnu Goru baš treba da prilagodimo vehabijama, premda dobro zna da je n e m o g u ć e vehabiju uklopiti u evropsku civilizaciju, "no će priđe more oslačati".

(Autor je publicista, tvrdnje iznijete u tekstu nužno ne predstavljaju stavove Portala Analitika)

 

Komentari: 61

srbIN

14. 01. 2017 - 00:22

Da nije akademik Hrabak falsifikovao ovaj dokument? Možda je stajalo Srba a on prepravio - Vlaha? Možda je Hrabak bio čovek Latinke Perović?
Rognelaže

14. 01. 2017 - 11:17

Da bi neko postavio pitanje nečije stručnosti mora bit približno stručan kao taj. Ćosović eto tvrdi da Š. Rastoder nije stručan za periode istorije van XX vijeka. Moguće je, ali bih volio da čujem odgovor g. Ćosovića je li on lično stručan za taj period istorije za koji Rastoder nije, odnosno za koji je period stručan? Drugo, nebih baš tako olako "danak u krvi" svrstao u nasilno pokrštavanje. Turcima sigurno nije bio cilj da time povećaju broj svojih vjernika, cilj im je bio da obezbijede priliv mladića za svoje elitne vojne snage. Ti dječaci su kasnije u turskom carstvu postizali i najveća zvanja, sem položaja sultana! Nijesu oni čak ni zaboravljali ko su i odakle su jer su često u svojim mjestima podizali vrijedne zadužbine kao npr Mehmed paša Sokolović, i na druge načine pomagali svoj rodni kraj i narod! Neću da kažem da je to nešto pohvalno ali nije ni toliko zlo kako želi Ćosović da prikaže! I treće, sad mi je Ćosović postao malo sličan R. Krivokapiću kojem je zatrebao Df.
Станислав

14. 01. 2017 - 14:39

Србин је било табу име за Турке јер су револуционари па су све православне звалиВласи,доказ:цг се нису звали ни срби ни цг у цариграду но хрвати.хрват баша.. Гашпар Вињалић је крајем 18. вијека о Власима и Каравласима записао: Викицитати „Православне зове Власи. То нису били народи Крбаве и Лике који су дошли из Влашке, него се служи термином који су употребљавали Турци кад су хтјели разликовати православне од католика, називајући православне Власима, а католике Латини. Но, кад су говорили о правим Власима, који имају различит језик од славенског, називаху их Каравласи.”Вињалић, Гашпар (2010). Кратки повијесни и кронолошки преглед збивања која су се догодила Славенима у Далмацији, Хрватској и Босни 1514.-1769., стр. 156. Сплит: Књижевни круг.
Lao Ce

14. 01. 2017 - 17:18

Rognelaže, danak u krvi nije bio nasilno POKRŠTAVANJE. Turci nijesu pokrštavali hrišćansku djecu.
Slobodasn Gluščević

15. 01. 2017 - 10:26

Stajnislave Turci su Srbe nazivali Serf milet, i to su bili svi kojima je Pećka patrijaršija bila duhovni centar. Tu naravno ne spadaju Crnogorci. Tako je bilo sve dok srpski patrijarh nije napisao molbu sultanu, da ukine Pećku patrijaršiju. Tada nestaju Serfi, jer nemaju svoje crkve.i svi su postali Grci jer su im duhovni gospodari carigradski Fanarioti, osim onih koji su bili pod Ohridskom patrijaršijom i koji su bili Makedonci.
Станислав

16. 01. 2017 - 15:51

Ти си рекао да је Теслина жеља Тамо далеко на сахрани да му свирају,измишљотина па се брзо доказало да је то истина а твоје тврдње лаж,тако и овдје и свуда. Цг спадају под ПЕЋ увијек док ње има,тек када су је укинули остају чувари трона Пећкога тј слободне србске независне цркве,самоглаве тј аутокефалне.Срб патријарси су касније били Грци па као такви укидају срб пећ патр.а не као Срби! и не постају Грци иако су им пљачкаши фанариоти.да смо постали гр били би данас Грци!а баш су мк далеко више од нас погрчени јер су хелади ближи.
Momo

14. 01. 2017 - 00:26

Ovo je nikakav tekst, baš kao i onaj Šerbov i ne znam što koji đavo puštate i jedno i drugo, osim da trujete ovaj narod. Kao da nemamo pametnijeg posla.
crnogorac

14. 01. 2017 - 00:41

Svaka čast za preciznu analizu i razotkrivanje "Oca Bošnjaštva u Crnoj Gori" kvazinaučnika Šerba Rastodera. Nažalost danas je duplo teže Crnoj Gori da se odbrani. Na Crnu Goru i Crnogorce udaraju naizgled suprotstavljeni, a ustvari hraneći se jedni drugima, kolone posrbica ratnika Rista Sotone i na drugoj strani kolone poturica " Šerbovih" pulena srednjevjekovnog poimanja islama!
Slobodasn Gluščević

14. 01. 2017 - 00:53

Danak u krvi je zapravo evropski izum. Radi se o tome da je u Srednjem vijeku vazal bio u obavezi suverenu da pritekne kad se vodi rat. Ako nije imao vojsku plaćčali su najamnike, ali su trošjkovi bili veliki. Tada su feudalni gospodari smislili pravo prve bračne noći, čime su bez obzira da li su imali odnose sa mladim nevjestama, vlastelini polagali pravo na prvorođenu đecu, pa su muška đeca postajali štitonoše i niže plemstvo, a ženska đeca dvorske dame, na obostrano zadovoljstvo. Takva đeca su postajali stajaća vojska feudalaca. Turci su samo preuzeli evropske običaje, a sklupljali su đecu iz Bugarske i Srbije i još nekih zemalja, a ne bih rekao ni da su se roditelji i seljani previše bunili, umjeli su janičari biti sreća i za familiju i za selo, sjetite se patrijarha srpskog i njegovog brata janičara.
danilo s.

14. 01. 2017 - 09:05

g. Gluscevicu, Jeftin pokusaj? Nije vam ovo trebalo? Kod janicara imate i nasilnu promjenu vjere - sto se nije dogadjalo na Zapadu. Turci jesu preuzimali neke evropske feudalne obicaje (kao "ius primae noctis" npr., ali su ga koristili iskljucivo na hriscanskoj raji?) no, time vi pokusavate da zamaglite cinjenicu da su u islamskim drzavama Hriscani bili uvijek gradjani drugog reda. P.S. Makar bili najveca sirotinja, da li bi se vi licno odrekli dobrovoljno svojega djeteta? Vjerovatno da je bilo takvih slucajeva, ali to vase opravdavanje ("objasnjavanje") ove nehumane prakse je krajnje cinicno?
što se nije dogadjalo na Zapad

14. 01. 2017 - 11:29

...ne boga mi danilo s...ciklopedijo.." Jer ga Turci nijsu tamo dopirali-a da su bilo bi isto ka na Balkan-do Vojne krajine...! A da oprostiš-stigoše "JUČE" MUHAMEDOVI MELEONI- ĐAKOVA I NA ZAPAD-ZAHVALJUJUĆI "AMERIKANSKO JEVROPSKOM ARAPSKOM PROLJEĆU"...?! SVE ŠTO ČINIŠ-OČEKUJ DA ĆE I TEBE NEKO DA UČINI- OČETKA-OČISTI-POČISTI...E BO...?!
Slobodasn Gluščević

15. 01. 2017 - 10:36

Danilo, naravno da si u pravu što veliš, meni nije ni bila namjera da to osporim. Ne mislim da je turska dominacija ikome donijela sreće, čak ni samim Turcima. Samo navodim činjenicu da je pravo prve bračne noći evropski izum i razloge zbog kojih je uvedeno. Stvar je u tome da je raji češće odgopvaralo da pošalju dijete u Carigrad đe će sigzurno daleko dogurati, učiti školu, imati državnu službu dobro plaćenu, na radost i familije i sela. Naravno ne možemo naša današnja shvatanja projektovati u tadašnje doba, ljudi su stvari drugačije rezumijevali shvatali. S druge strane kod Crnogoraca nije bilo danka u krvi.
PWS

14. 01. 2017 - 03:11

Mislim da su bosnjacki predstavnici u vladi upucali bosnjacki narod u nogu. Uhvatili su se na mamac bacen iz ekstremnih panislamistickih centara i obrusilu na Njegusa. Njegovo djelo kao drzavnika i oslobodioca uopste nije sporno. Sporni su samo neki stihovi u Gorskog vijenca, sa aspekta slobode vjeroispovijesti i gradjanske ravnopravnosti, nadasve iz aspekta kulture postovanja razlicitosti. Sva povika na Njegusa je pogresno fokusiranje na razloge genocida nad Bosnjacima BiH 92-95 i genocid nad Bosnjacima Sandzaka i BiH u toku 2. sv. rata. Razlozi , povodi i opravdanja su tri razlicite kategorije u naucnom osvijeyljavanju genocida. Ako misli neko da je Njegos imao veliku i presudnu ulogu u genocidima nek odgovori sebi gdje su muslimani Madjarske, muslimani Srbije, Muslimani Grcke, muslimani Bugarske kojih je bilo mnogo prije povlacenje Osmanske imperije sa Balkana. Sve pobrojane zemlje nijese citale Gorski vijenac , a muslimansko stanovnistvo im je desetkovano ili istrazeno ...
veliki getsbi

14. 01. 2017 - 11:14

Samo da se osvrnem na "sitnicu" koju si provukao kroz post."...i genocid nad Bošnjacima Sandzaka i BiH u toku 2 sv. rata".U startu kažem da ničim ne mogu opravdati taj veliki zločin (kao i druge njemu slične), ali ih mogu r a z u m i j e t i . Taj krvavi pir je bio izazvan i iznuđen od strane dijela postradalog naroda (tačnije: ustaške bande u uniformaama vojske NDH). Sada pogledaj kartu tzv NDH. Vidjećeš da je njena granica na Drini, da je kompletan Sandžak (poput ogromnog dzepa) činio dio NDH i da je granica na Kosovu bila.Odmah po uspostavi te demonske države počeo je pokolj pravoslavnog (srpskog) stanovništva koji je strahovit bio upravo u Sandžaku. A znaš li da je "13 SS-Handzar divizija" brojala 20000 vojnika. Malo li je, a ? Interesantno je da se sramno, politički kalkulantski pominje ta četnička nečovječna osveta za genocid, a prećutkuje prethodni zločin (ili se generalizuje). Podriva bratstvo i jedinstvo, a ? Djelimično su platili na Blajburgu.
Rognelaže

14. 01. 2017 - 12:09

Gospodine getsbi, obično cijenim tvoje komentare ali ovaj put si upao u zamku da kao i svi četnici svoje zločine prema nevinom stanovništvu opravdavaš nekim drugim, prethodnim zločinima koje oni nad kojima vršite odmazdu nijesu učinjeli nikome. Samo podatak da su Đurišićevi zločinci u Pljevljima i okolini poklali oko 700 đece od 1 dana do 15 godina života, oba pola, govori ti da ta đeca nijesu mogla nikome nanijet ni najmanje zlo a platila su svojim životima!? Ti si čak pokušao opširnije da opišeš muslimanske zločine pa je sve ispalo ovako: zašto ste izvršili takav strašan zločin nad muslimanskom nejači a vaš odgovor je: a šta su ONI nama uradili preeeeeeeeee? To nije ni ljudski ni časno jer zločinac treba da odgovara za svoj zločin a ne neko ko ga ni ne poznaje! Dakle, ako mi i danas neki Srbin nešto učini nažao po tvome treba da kaznim npr tebe koji ništa o tome ne znaš niti poznaješ tog kji mi je dužan!
veliki getsbi

14. 01. 2017 - 20:01

Loše smo se razumijeli. Opet podvlačim da se jedno zlo ne može opravdati drugim zlom. Ali tu nažalost ipak postoji neka uzročno -posledična veza. Ako baš želiš da saznaš više o toj nesreći ja ću te sada uputiti na web adresu gdje možeš pročitati imena i prezimena sa godinom rođenja svih tih žrtava muslimanskog naroda iz tih dana u toj zoni ( od djeteta u kolijevci pa do starog od 100 godina - i muško i žensko)Izgleda bizarno - ali ukucaj "Vojvoda Nikola Bojović" - pa ćeš tamo naći. Odmah da kažem da taj lik nije imao veze sa tim dešavanjima (usput - on je umro 1980 u Londonu) nego je imao veze vojvoda Pavle Đurišić i njegova vojska. Opet usput, taj Bojović sa svojom vojskom onda je na Neretvi prošao kako je prošao (sramno), dok Đurišić uopšte nije htio da ide ("Neću na braću"!!!!).
PWS

14. 01. 2017 - 03:34

1. O islamizaciji...u pravilu nije bila nasilna nego dobrovoljna i postepena, u duzem vremenskom periodu. To se za hriscanstvo ne moze reci, jer je vecinom prosireno ognjem i macem en masse. 2. Dr Serbo Rasder nije "otac bosnjastva" . On je rukoizabran kao podoban da nacionalno osvjescivanje i vracanje tradicionalnog imena Bosnjaci zadrzi u koordinatama prihvatljivim za vlast i nesmjenjivi rezim. Bosnjastvo , u svom originalu, nije ideologija nego tradicija , kultura i identitet jednog historijskog, bosnjackog naroda. Ja npr. "Istragu poturica" , tj Crnogoraca muslimana ne smatram narocito relevantnom za Bosnjake , jer mi nijesmo nastali prevjeravanjem Crnogoraca i Srba u muslimane, nego smo mi potomci historijskih Bosnjana. Zato mi je citanje ovih komentara vrlo iritantno jer otkriva da su Crnogorski nacionalist po pitanju Bosnjaka samo juzna kopija, nalicje velikosrba. Ko god da je htio da u CG razbije front protiv velikosrpske hegemonije bacio je dobar mamac...Kacite se svi.
Cetinje lijevo

14. 01. 2017 - 10:51

Sram te bilo da islamske Crnogorce iz Mrkojevića, Starog Bara, Stare Podgorice, Berana, Plava, Pljevalja i ostalih Crnogorskih gradova nazivaš istorijskim Bošnjacima. Kakve veze vi sa Bosnom imate kad vam predak nijedan odio tamo nije.Vas je Mustafa Cerić naučio da se tako kazujete i druge hodže vaše, a njima je aber stigao iz majčice Turske kako je zovete.
ARHONT PETAR

14. 01. 2017 - 18:40

NE RAZUMIJETE SE U OSMANSKI SISTEM PLAĆANJA POREZA.... SVAKO KOGA BI ISLAMIZIRALI BI NASTAVLJAO DA PLAĆA VELIKI POREZ, DAKLE NISU ONI POTURCENJACIMA SA 3 GOD STAZA KAO MUSLIMANI DAVALI PRIVILEGIJE, PRIVILEGIJE BI SAMO DOBILI ONI KOJI BI SVOJU LOJALNOST DOKAZALI ISLAMIZIRANJEM OSTALIH I POTPUNIM PRO TUSKIM PONAŠANJEM.... ČAK SU POSTOJALA I ŽRTVOVANJA PRAVOSLAVNIH ČLANOVA FAMILIJE KAKO BI ZASLUŽILI PRIVILEGIJE... DAKLE ISLAMIZACIJA NIJE DOVODILA DO DAVANJA PRIVILEGIJA, PRIVILEGIJE BI DOBILI ONI KOJI SU SE ŽEŠĆE PŠOKAZALI KAO KRVNICI HRIŠĆANIMA... TI MI DOBILI PRIVILEGIJE.... TURSKA NE BI IZDRŽALA DANA VLADAVINE NAD POLA HEMISFERE SA TAKO GLUPIM REZONOM.... NJIHOV SISTEM JE BIO ZNATNO KOMPLIKOVANIJI I BOLJI , AKO GA HOĆEŠ PROUČAVATI UZMI UKAZE OSMANLIJSKIH ZAKONODAVNIH SISTEMA... KAKO SU VRSILI ISLAMIZACIJU TJ LOJALIZACIJU STANOVNIŠTVA .... NEMOJTE BANALIZOVATI ONE KOJI SU IZMISLILI LUKAVSTVO...., DA JE BILO TAKO NELOJALNI ISLAMIZIRANI NA PAPIRU HRISCANI BI MOGLI UZDRMATI TURKE...
kraja

14. 01. 2017 - 07:04

nasilne islamizacije nije bilo,vjerovatno je bilo pritiska pa i privilegija isto kao zadnjih 25 godina u crnoj gori sto se radi prema manjinama,ali sta mislite vi da li bi opstajale ove crkve i ovi hramovi i manastiri i ovoliki broj hriscana da je turska u to vrijeme htjela da nasilno islamizira stanovnistvo?
danilo s.

14. 01. 2017 - 09:56

Nesporno je da Turci nijesu bili bas mnogo zainteresovani za islamizaciju stanovnistva (osim u slucaju Janjicara). Razlog, cisto ekonomski - raja je placala vece poreze od Muslimana. Dakle, najveci broj Hriscana je prihvacao Islam iz ekonomskih i/ili drustvenih razloga/prednosti (raja je imala podredjeni polozaj i morali su da slijede stroge nacine ponasanja i odjevanja). Ili, cak i masovno, kao u Bosni (i Albaniji) - sto mnogi istoricari pripisuju da su Bogumili i Pavlikijanci u Bosni primali Islam da bi se spasavali od progona Katolickih i Pravoslavnih popova. Sto se tice hramova i crkava, Muslimanima nije bilo dozvoljeno rusenje crkava i hramova na osvojenim teritorijama (osim iznimno). Ali, nije bilo dozvoljueno ni zidanje novih (bez odobrenja vlasti). Zato se zapitajte koliko je novih crkava podignuto u periodu Osmanske vladavine (u odnosu na dzamije)? P.S. Ovo nije kritka danasnjih Musilmana u CG, vec pokusaj da se dobije objektivna slika polozaja Hriscana u doba Osmanlija.
SERDAR

14. 01. 2017 - 11:54

G. Danilo... Redovno čitam Vaše komentare i normalnim ljudima je dovoljno da shvati koliko ste korektni u izlaganju, pa hvala Vam makar u moje ime... Poštovanje ! Lično mislim da smo svi ođe pod ovom kapom nebeskom jednaki, samo treba u teškim vremenima da se nađe neko malo pametan (mudat) i da stopira poneke ''naučnike'' u davanju kvazi informacija, jer i ovako ovom ošašavljenom narodu ne treba mnogo da obezglavi... Lično sam zahvalan mojim Krajinjanima koji su zaustavili Skadarskog Pašu da ne po(h)ara moju Crmnicu i mislim da treba ovakve primjere iz istorije iznositi... Zar nije lijepo kad u koš. reprezentaniji CG igraju braća Šehović i kad se radujemo pobjedama istih... Do kad da nas opterećuje prošlost... Pa zar se u drugom svj. ratu ne poklasmo između sebe, pa eto nebi nam Turaka, pa koliko primjera imamo da su se pojedina sela pokastramačila između sebe, a opet iste vjere... Ljudi, jedan život imamo i živimo ga ljudski...
svi su pametniji od cosovica

14. 01. 2017 - 19:23

Znas li o cemu zboris kad u istoj recenici I kudis I hvalis. ne trebaju nama nepismeni mudasi kako ih ti nazva da za saku eurica pokusavaju da okaljaju naucnike koji su se nesporno dokazali. Serbo je Dr I primarijus Istorije. Ali kako vjetar duva, nadvile su se mracne velikoneznalacke sile protiv njega I to od ljudi koji su do juce bili blizu njega I ucili od njega. Ali...saka eurica sve kupuje. Prljavi mediji I mentori istih ce na istom smetlistu istorije.
Zoi DK

14. 01. 2017 - 08:44

Znateli kome najviše odgovara svađa među onima koji su najviše dali za našu samostalnost??? Nasjeo Marković, nasjeli i Bošnjaci. Ovo pitanje treba stopirat za javnost. Trebaju sjesti pametni ljudi i jednom za sva vremena rasčistit sve nedoumice oko Njegoša, pa onda izaći u javnost.
Ilija

16. 01. 2017 - 18:17

Zoi DK nemoj da zaboraviš da su Crnogorci stvorili CG. Ti pamtiš samo zadnje 10 godina. Da su se pitale pojedine nacije i vjere CG ne bi bilo ni tada ni sada. Stoga nekakav glas koji je iznuđen strahom od jedne nama susjedne države i njene crkve koji su se pokuražili u zadnjih 20-tak godina ne može biti istovjetan kao 1000 godina stradanja, turčenja, nabijanja na kolac... Stoga te vaše "zasluge" za samostalnost ostvite objesite o klin. I sa vama i bez vas mi bi povratili samostalnost. Samo je neke trebalo podučiti iz istorije. Imam osjećaj da bi vi pojedine vjekove vrlo rado zaboravili.
neso

14. 01. 2017 - 09:20

Svako ima pravo na stav. To je ljudski. Korektna kulturna polemika je poželjna. JA TVRDIM DA JE NJEGOŠ POMOGAO TRAMPU DA POBIJEDI. GORSKI VIJENAC JE PRIRUČNIK SVAKOM ČOVJEKU, TO JE BORBA ZA SLOBODU I DA NIJE SRAMNO BITI HRABAR. NAJBOLJU ODU O STAMBOLU -ZEMALJSKO VESELJE, DAO JE UPRAVO NJEGOŠ.
cetinjski kadija

14. 01. 2017 - 09:33

Ne rece ovaj autor osim Harisa Dzinovica jel i Halid Beslic isto vehabija,kao i Lepa Brena(Lepa Mubera)?
5

14. 01. 2017 - 10:53

A gdje ti je Emir Kusturica?
Cetinje lijevo

14. 01. 2017 - 10:45

Svaka čast Ćosoviću! Dosta smo mi Crnogorci ćutali na poturčenjaštvo i sipanje otrova od osmanske zaostavštine na ovim prostorima. Đe to ima da nas potpredsjednik skupštine pljune na sred Cetinja i reče u mikrofon da je poturčenjaštvo civilizacija koju su nam azijati donijeli iz Anadolije.
danilo s.

14. 01. 2017 - 10:59

Nije prijatno govoriti o ovim problemima. Ali govoriti se mora. I to iskreno i istinito u najvecoj mogucoj mjeri. I uz puno uvazavanje sagovornika i nijihovih religija. Medjutim, ono sto je opasno jeste vidjenje prilika 19 vijeka kroz prizmu 21 vijeka. Odnosno, van istorijskog konteksta. Volio bih da mi neko obajsni sustinsku vezu izmedju Osmanlija i danasnjih Bosnjaka (osim vjere, naravno)? Milsim da se, takodje, - nepotrebno - mijesaju autor (Njegos) i njegovo poetsko djelo (Gorski vijenac). GV je epopeja slobode i poruka GV je borba za slobodu. Pa i sami Bosnjaci su se bunili i borili protiv Sultana. Neki primjeri: "...a poslije velike pobune u Mostaru 1748. godine, sultan šalje pismo "upravitelju" Bosne, Mehmed-paši, koje je sadržavalo samo jednu rečenicu: Bosna mora biti ponovo osvojena! ..Godine 1831. diže se velika pobuna Bošnjaka na čelu sa Husein-kapetanom Gradaščevićem"...Dakle, ne vidim sustinsku suprotnost sa "al tirjanstvu stati nogom za vrat ..?
ZDRELO BRIJEME..

14. 01. 2017 - 12:08

...DA SE PREISPITA DOKTORAT ŠERBA RASTODERA-DA NIJE ČESOVI PLAGIJAT-..U MODI U MOJOJ JEDINOJ DOMOVINI-ND MNE...POSEBNO NA PODRUČJU BARA...?
GRAĐANSKI

14. 01. 2017 - 12:40

KOLIKO JA ZNAM - BRANKO PETRANOVIĆ I RADOVAN SAMARDŽIĆ SU, BAREM "POREKLOM" - CRNOGORCI ILI (GENIMA) OVDAŠNJI! MOGLI SU "ŽIVET" U BEOGRAD I BIT AKADEMICI "SANU", ALI IH NE MOGU SMATRAT "SAMO" - SRPSKIJEMA ISTORIČARIMA!
SAMARDŽIĆI su poreklom..

14. 01. 2017 - 18:35

...IZ HERCEGOVINE(NEVESINJE-BILEĆA)...NIKAD SE NIJE BJEŽALO...UZBRDO-NO NIZBRDO OD ŠEVERA PREMA JUGU...LASTE SE SELE NA JUG-KA TVOJI IZ WESTŠKUTOR ERCEGOVINE-DRAGI "GRAĐANSKI..."!
Sujmam, dakle postojim

14. 01. 2017 - 21:57

Bježali su sa Istoka na Zapad. Petranovići su iz Crmnice, ima ih u Lici ili Dalmaciji. Branko Petranović je iz tih krajeva.Niko od Turaka nije bježao u kontra smjeru, tako što bi im hrlio u susret.
mora da su te učili pogrešno..

15. 01. 2017 - 13:01

...da je Lika na istoku-a Crmnica na zapadu...i da nisu branili jevropu od turaka-liši Srbi i vojna njihova krajina...? šteta moga si stići do zvonara i poslužitelja u osnovnu školu u te istočne vukojebine....?
Tomislav Petranović Rvat

21. 09. 2017 - 02:40

Eto ja kao akademski obrazovani građanin, umjetnik i slikar, imenu što mi ga dadoše roditelji i prezimenu što ga naslijedih od svojih i njihovih predaka, dodadoh nadimak Rvat i tako se potpisujem na umjetničkim slikama, tako mi piše na svim osobnim dokumentima. Mi Petranovići u Hrvatskoj znamo da smo Hrvati, a etničkom prošlošću se ne zamaramo.
rodoljub

14. 01. 2017 - 14:08

Ćosoviću ti si kao i Rastoder,nije vam stalo do istine nego prije svega se trudite da napišete nešto što odgovara vašoj nacionalnoj pripadnosti.Ja sam Crnogorac,ali ne takav kao Ćosović.I naravno da je bilo nasilne islamizacije
Милорад Терзић

14. 01. 2017 - 14:31

Како господину Растодеру смета Његош, тако ових дана сва културна јавност босанских муслимана подигла се против Иве Андрића? Тврде да је нациста и упоређију га са Хитлером, а његова дела проглашавају геноцидним. Мрзе га што их је генијално провалио у својој докторској дисертацији, још 1924.године. И данас међу онима, које сарајевска јавност представља као "бошњачку" културну и интелектуалну елиту, углавном су ликови, као да су побегли из неког Андрићевог романа или приповетке. Што би Ајншајн рекао: "само свемир и људска глупост немају границе", а по оној народној мудрости " да се увреда не гледа каква је, него од кога долази".
Станислав

14. 01. 2017 - 14:37

https://www.facebook.com/StopRasrbljavanjuPrimoracaBrdjanaCrnogoracaiHerc/photos/a.267813586719059.1073741828.267811146719303/722085454625201/?type=3&theater коменатр на овај текст
Станислав

14. 01. 2017 - 14:42

Која је разлика између Растодера и Ћосовића? Никакав. Обојица су жртве окупаторе,први Турака други Броза,па обојици Његоп не ваља. Растодеру је он геноцидан као и сви Срби,а Ћосовић би Његоша да жртвује јер је био великосрбин.Обојица пишу латиницом и антисрбски, а када се степен отпадије разликје дође до кошкања. Обојица су били за независну ЦГ,Растодер да србство ослави и да се Санџак и Улцињ одвоје од ЦГ,а Чосовић да задовољи папу и ослаби Светосавље.Дакле једни прави ЦГ су данас у ЦГ СРБСКИ ЦГ који и даље имају србс вијест и пишу ћирилицом и свог идентиета се не одричу!
I, naravno,

14. 01. 2017 - 16:18

da nose dugačke brade i da traže da se ponovo uspostavi kraljevina Karađorđevića.
Crnogorka

14. 01. 2017 - 17:05

Istina je da je bilo nasilne islamizacije! To niko i nikada ne može poreći. O tome svjedoče brojni pisani dokumenti,mnoga djela,a i potomci... U vihoru kao vatra bojevima ljutim vodjen palio je jedan ratnik selo gde je rodjen Sina majci iz narucja oteo je zulumcar sada kune svoju sudbu sto je janicar Na ognjistu puste kuce plakala je jedna stara iznad nje je sablju dig'o ratnik koji hara Ne diz' na me ruku sine ako svoje jade znades majka sam ti jer prepoznah iznad usne mladez Sjaha s konja mlad janicar baci sablju dizgin pusti majka htede nesto reci ali ne izusti Suvišan je svaki dalji komentar. Svi su se u ondašnjem vremenu borili protiv ondašnjih osmanlija jer su isti bili kao današnje vehabije!
Strasevina

14. 01. 2017 - 17:21

Nesto bih rekao o razmisljanju Serba i ostalih islamista. Prilikom nekih rasprava na forumima,jedan ucesnik pripadnik islamske konfesije iz Bosne rekao je: '...kad ce ovi vise shvatiti da je muslimanu presniji drugi musliman makar na kraju svijeta,nego prvi komsija druge vjere...' Ovo razmisljanje se od pocetka do kraja da primijeniti na Serba i na ogromnu vecinu ostalih. Jako mali procenat je onih koji su u svojoj glavi postavili stvari kao Kemal Ataturk, koji je legenda svijeta, covjek koji je razdvojio crkvu i drzavu u fanatizovanom azijatskom drustvu, postavivsi drzavu na prvo mjesto. Ovu parafraziranu recenicu govori pripadnik islamske konfesije iz Bosne,osoba koja 99% potice od Srba koji su primili islam,i sa promjenom vjere-na volsebni nacin promijenjenili i narod! Nemoguce ali istinito! Nemoguce bilo gdje na svijetu-osim na Balkanu! Neka to,nego takve osobe smatraju da su im arapski,azijatski narodi najbliskiji,bratski i sl. a u stvari su im Rusi blizi porijeklom i krvno!
Istoričar

14. 01. 2017 - 18:15

Ćosović je potpuno promašio sve. Dr Šerbo Rastoder je rekao da danka u krvi U CRNOJ GORI NIJE BILO i to jeste tačno! ćosović je ovo vjerovatno namjerno previdio.drugo, nasilne islamizacije pravoslavaca U CRNOJ GORI takođe nije bilo, već je vršena dobrovoljno primamljujući ih boljim životom, ostavljajući im imanja, omogućavali im da izvrše neku osvetu itd što takođe nije demokratski, ali nije bilo nasilne islamizacije, dok je odnos prema katolicima u CG bio sasvim drugačiji, bili su primoravani mačem da biraju islam ili pravoslavlje..
Rognelaže

14. 01. 2017 - 18:40

Ako ćete da znate kako izgleda nasilno prevjeravanje pronađite kako je srpska crkva pokrstila oko 12000 muslimana u Plaqvu i Gusinju 1912.uz ogromno krvoproliće i genocid nad onima koji su se tome usprotivili! Tako nešto se nije dogodilo nad hrišćanima za svih 500 godina turske vladavine. Uopšte mi nije cilj da hvalim Turke ali tako je kako sam rekao!
Rogtežulja od laži...

15. 01. 2017 - 13:05

...nije srpska-no autokefalna pravoslavna crnogorska crkva-pod komandom mitropolita mitrofana bana..u pratnji kraljeve crnogorske vojske.!!!
KOLIKO JE POVIJEST ZAPISALA..

14. 01. 2017 - 18:47

...U CRNOJ GORI JE BILO PRISLINOG POKRŠTAVANJA-JEDiNO U BIHORU-ševeroistok današnje Crne Gore-potla prvog balkanskog rata i to 1912/1913 kad je autokefalna Crnogorska Pravoslavna Crkva i kraljeva vojska pokrstila-pobila-proćerala više od 12 hiljada muslimana(Bošnjana)! I na ultimu-ja vjerujem više u dobrovoljnost nego u prisilu-jer samo skontajte-koliko ste puta se mitarili-samo u XX stoljeću diljm današnje Crne Gore-mijenjajući vjeru za večeru?! Sjećanja radi-nađite "Poučenja u stihovima"i "Poslanice"Petra I.Petrovića Njegoša-koja tretiraju vaše pretke LAKOME LISICE i ŠVERCERE sa žitom sa okupatorima-TURCIMA...koja oslikavaju stanje vašeg duha-uma i razuma-kad su u pitanju vaše gu...?!!!!
PWS

14. 01. 2017 - 20:59

Hocete li mi objaviti jedan komentar koji govori u korist vase lazi da je primanje Islama bilo nasilno?
vitko

14. 01. 2017 - 21:01

Odlican tekst,a veci dio ovoga naucili smo i u skoli.Janjicar i zlikovac bio je i Smail-aga Cengic-Srbin iz Gacka,koji je mnogo zla nanio svom narodu.Pricao mi je djed rodjen 1910 da su mu roditelji pricali da je u sred zime dosao kod jednog Srbina i trazio da mu skuvaju zelje(od koprive),jer u suprotnom ce ih zapaliti.Seljak na muci,dosjeti se da je plastove od koprive radi izbjegavanja od ozarivanja-peckanja,uvukao u podjeve,tj. pocetak sadijevanja stoga,pa je cio stog razvalio da bi dosao do spasenja i koprive.U medjuvremenu dok je Smail-aga pio rakiju i nesto mezio,domacica donese na sto skuvano zelje usred zime.Kada mu je objasnio domacin,na to ce on "zajeba me vala Vlah i spasi glave celjadi"Ja i moji su iz Pive.
veliki getsbi

15. 01. 2017 - 20:21

O Smail-agi znamo dosta. Budimo realni - bio je crn, ali bilo je i crnjih. Znamo i o Njegošu, znamo i o Ali-paši Stočeviću (veziru hercegovačkom - pobratimu Njegoševom) - znamo dovoljno. Samo htjedoh reći da mi je za srce prirasla ona legendarna priča o Umihani sa Zagorja- iz velike familije Čengića (bratanična je bila Smail-age) ,a suđena vjerenica Ali-bega Ljubovića (iz velike kuće Ljubovića pokraj Nevesinja) koju prevjeri nasilnik Osman-beg Lakešić iz Mostara. Siledžija je iskusio Božiju pravdu. A mi danas na radiju možemo čuti kako nesrećna Ksenija pjeva ono: "Tužna knjiga na žalostan Ljubovića dvor doleće..." Sve sa zemanom!
veliki getsbi

16. 01. 2017 - 08:01

Vitko, zaboravih da te ispravim - Čengijići nisu Srbi iz Gacka, oni nisu naše gore list. Sasvim sigurno znam da su porijeklom iz Azije - ali sa koje mikro-lokacije e tu nisam sasvim siguran.
turcin

14. 01. 2017 - 23:22

problem je u tome sto pisemo sta mi zeljimo da cujemo,a ne istinu.da su osmanljia svaki dan po jednog srbina/crno gorca poturcili onih bi bili 100 puta bili turci/muslimani/vehabia.
Vlah

14. 01. 2017 - 23:50

Danak u krvi je bio najtezi namet velikoj vecini hriscanskog stanovnistva jer je direktno narusavao svetost hriscanske porodice. Ima li veceg grijeha nego odvojiti dijete od rodjene majke, kojoj je zivot ionako suvise tezak?
O gospodinu Rastoderu

14. 01. 2017 - 23:52

Ne znam tacno koje je zvanicno nacionalno opredjeljenje gospodina Rastodera ali znam da gleda Tursku kao svoju drzavu.
mozda

18. 01. 2017 - 12:18

Strasno! Tekst je povrsan, iskljuciv, iz temelja pogresan. Najgore od svega je sto autor ISKRENO mislili da pise istinu. Rastoder je apsolutno u pravu kad kaze da nije bilo nasilne islamizacije u Otomanskom carstvu. Naravno, ta izjava sama za sebe je nepotpuna. Iako hriscani nijesu bili nasilno islamizovani oni su bili gradjani DRUGOG reda. Znaci vjerska tolerancija u Osmanskom carstvu se ne moze mjeriti sa modernom evropskom tolerancijom. Istina, Rastoder to ne tvrdi ali ostaje nedorecen. Jasno je zasto on to radi. Dozlogrdilo mu je piasanje o Osmanskoj imperiji kao APSOLUTNOME zlu i insistira da je Turska bila naprednija i tolerantnija nego evropske drzave prije 18. vijeka tj. prosvetiteljstva. Kad se procita Corovicev odgovor, tesko je ne imati razumijevanje za Rastodera.
mozda

18. 01. 2017 - 12:31

Cosovic, koga greskom nazavah Corovic, nema ama bas nikavi sto je istina. Ne apsolutna, nje nema, nego koliko toliko objektivna. Uz pretpostavku da su svi Cosovicevi citati tacni, oni ne dokazuju ono sto on zeli da dokaze da je Osmanska imperija ovaplocenje mraka i zla. On bi trebao da odgovori samom sebi na neka pitanja. Sto se desilo sa bogumilima? Da se razumijemo, to nije specificnost Srbije. Neka pogleda sto se priblizno u isto vrijeme desilo u Zapadnoj Evropi sa katarima. Govorimo o potpunom istrebljenju. No, recimo da je to davna istorija. Da li su hugenoti u Francuskoj bolje prosli. Ili katolici Svedskoj? Takvih svtari nije bilo u Osmanskoj carevini.
mozda

18. 01. 2017 - 12:45

Ima i drugih primjera. Sto se desilo sa muslimanima u Pesti ili blize nama Herceg Novom? Ili na pitanje da li je ubiranje poreza u Evropi islo bez nasilja, prisile, terora. Ili je mozda u Srbiji i Rusiji bile drukcije. Ima narodna pjesma o kojoj se ugavnom ne pise, o tiraniji Juga Bogdana. Sto ici dalje od skupljanja poreza od strane knjaza Danila u Kucima. Mora se pita i kako je ta zaostala Osmanska imperija osvojila pola Evrope i opsjedala Bec. Moralo je barem nesto funkcionisati u njoj. Da li on misli da su graditeljski podvizi Sinana Mimara i njegovih ucenika (Mostarski most izmedju ostalog) bili moguci bez znanja i skolovanja?
mozda

18. 01. 2017 - 12:53

Iza prosvetiteljstva u Evropi, Turska je pocela da zaostaje. I svako se vara ko misli da nije pokusala stici Evropu. Nije uspjela. Doduse i Evropa, skupa sa Rusijom, joj je pomogla da ne uspije. Ko je jos pomagao svom protivniku? Da li je Cosovicu jasno da sve njegove predodzbe o Turskoj dolaze iz vremena raspadanja carstva. Nijedno carstvo nije atraktivno u toj fazi. Da su te predozbe zestoko obojene propagandom oslobodilackih pokreta. Ta propaganda je razumljiva ikao, kao uvijek, netacna, preuvelicana i zlonamjerna. Konacno da li mu je jasno sto se desava u carstvu kada pocne da slabi cetralna vlast. I lokalne age i begovi pocnu da pljackaju? Ne valja to pripisivati sultanu i Osmanskoj imperiji kao takvoj.
Otomanska carevina?

19. 01. 2017 - 11:13

Ako nisi bio musliman u Osmanskim carstvu nisi mogao da uspijes ni u cemu u zivotu. Kakve je to sanse ostavljalo onim podanicima koji nijesu, za razliku od Rastoderovih predaka, htjeli da prime islam? Danasnji crnogorski muslimani se dice time sto su se odrekli vjere, a ne znaju da je njihovim precima to bila ocajnicka mjera.
Ne vjerujemo svetosav

24. 01. 2017 - 09:06

Ma, važno je da ne pokazujemo kokošinju nogu, da nemamo Sv Macu za svog sveca i da nijesmo svetosavci , veljesrpska vjera koja propagira zlo i zločince!
JingisKan

16. 03. 2017 - 19:10

Sve sto je nasilno u ime Boga i za Boga od strane covjeka je zlocin. Danak u jrvi opisuje zlocin i nema veze sa Islamom kao ni to sto su Sultani ubijali rodjenu bracu da bi se dokopali prestola. Ta djela u Kuranu imsju uporiste isto koliko i krivicna djela. Rastoder podmece teze kao musliman a trebao bi jasno da izoluje ove zlocine
Novi komentar