Rebić: Zajedničkom saradnjom stvaramo nove prilike na tržištu

Ministarstvo ekonomije nedavno je pokrenulo projekat Karavan dobrih poslovnih prilika kako bi obišli sve opštine i upoznali privrednike sa programima finansijske i tehničke podrške razvoju biznisa koje taj Vladin resor sprovodi. U planu je da predstavnici Ministarstva ekonomije, Sekretarijata za razvojne projekte i UNDP mjesečno posjećuju dvije do četiri crnogorske opštine i kroz direktnu komunikaciju sa privrednicima predstave prilike koje im se nude kroz učešće u pojedinačnim programima.
Objavljeno: 04. 04. 2017 - 12:46 Promjenite veličinu teksta: A A A

„Svjesni da je sektor malih i srednjih preduzeća glavni pokretač ekonomskog razvoja, a da su privrednici, uprkos naporima Ministarstva, relativno slabo upoznati sa mogućnostima koje bi im obezbjedile konkurentniju poziciju na tržištu, riješili smo da iniciramo projekat koji bi pored promocije devet programa, obezbjedio privrednicima priliku da na licu mjesta iznesu sve probleme i prepreke sa kojima se susreću prilikom apliciranja ili implementacije programa“, rekao je Boris Rebić, načelnik Direkcije za investicije u Ministarstvu ekonomije.

„Zajedničkom saradnjom imamo mnogo veće šanse da stvorimo nove prilike na tržištu i podstaknemo privrednike da sarađuju sa ministarstvom na projektima podrške razvoju biznisa, a sa druge strane imamo priliku da opipamo puls privrede u njenom najrealnijem prikazu i na taj način preduzmemo mjere kojima će se graditi međusobno povjerenje javnog i privatnog sektora, sa jednim zajedničkim ciljem, a to je stvaranje zdravog i konkurentnog poslovnog ambijenta“, rekao je on.

Kako najavljuju iz Ministarstva, svi programi podsticanja biznisa će u direktnoj komunikaciji sa privrednicima biti predstavljeni prilikom sastanaka u okviru Biznis karavana, a jedan od njih je uskoro planiran i u Nikšiću. Programi podrške su uglavnom usmjereni na preduzetnike i mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije, a obuhvaćene su i druge privredne grane, uključujući i sektor usluga.

Takođe, kriterijumi po osnovu programa definisani na način da privrednici koji svoje kapacitete pozicioniraju u manje razvijenim područjima zemlje, sa akcentom na sjeverni region, imaju znatno povoljnije uslove apliciranja i veću mogućnost za ostvarenje podsticaja po osnovu investicionog projekta.

Jedan od programa u okviru Biznis karavana jeste Program razvoja biznis zona. „Ovim programom omogućeno je da investitori, koji svoje poslovanje pozicioniraju na lokaciji u okviru zone, budu oslobođeni plaćanja obaveznog socijalnog osiguranja na zarade zaposlenih, doprinosa za Fond rada i poreza na dohodak fizičkih lica na period od 5 godina, kao i da koriste druge podsticaje“, istakao je Rebić.

Biznis zona predstavlja jedinstven entitet na području lokalne samouprave, koji korisnicima pored zajedničkog prostora i infrastrukture, pruža dodatne poreske i administrativne olakšice sa državnog i lokalnog nivoa. Do sada je osam lokalnih samouprava donijelo odluku o proglašenju biznis zona, i u okviru 15 lokacija olakšice koristi oko 10 privrednika.

U Ministarstvu ekonomije su optimistični da će u predstojećem periodu, zahvaljujući Biznis karavanu, intenzivirati saradnju i umanjiti ili prevazići poslovne barijere. „Uzimajući u obzir programe podrške koje nude ne samo Ministarstvo ekonomije, već i drugi resori Vlade Crne Gore, generalna sugestija privrednicima bi bila jača komunikacija resornih institucija, budući da kao glavne probleme navode administrativne procedure, infrastrukturnu opremljenost investicionih lokacija, lokalne takse i nespecijalizovanu radnu snagu“, objašnjava Rebić i ističe da na osnovu preporuka privrednika Ministarstvo unapređuje i prilagođava programe njihovim potrebama.

Imajući u vidu značaj promocije Crne Gore kao investicione destinacije, Rebić je istakao da, osim Ministarstva ekonomije, važnu ulogu nose i lokalne samouprave i sami privrednici.

”Jačanjem domaćih privrednika, stvaramo bolji ambijent za nove strane ulagače. Ne mislim da je isključivo direktna promocija ključ uspjeha. Važnije je stvarati sistem koji počiva na zdravim osnovama, sistem u kojem privrednici neće imati iskrivljenu sliku o poslovnim prilikama već će sami stvarati prilike i nametati državnoj upravi da djeluje u cilju prevazilaženja poslovnih barijera. Lokalne samouprave mogu okupljati privrednike i targetirati posebne industrijske grane za koje postoje potencijali na njihovim područjima. To bi dalje omogućilo da se na posebnim područjima obučava radna snaga neophodna za razvoj targetiranih privrednih oblasti.“, ističe Rebić i dodaje da bi se na taj način investitori koji se bave istim djelatnostima pozicionirali u okviru istih opština i kroz klasterizaciju i kompatibilno poslovanje ostvarivali jaču poziciju na tržištu, a stvaranjem proizvoda koji imaju upotrebnu vrijednost podsticao bi se izvoz.

Biznis karavan će posjetiti sve crnogorske opštine do kraja novembra. „Želimo da karavan bude primjer i drugim institucijama da kroz slične projekte omoguće privrednicima da se bliže upoznaju sa prilikama koje im se nude, ali i da ih podstaknu da konstruktivnim prijedlozima utiču na prevazilaženje prepreka prilikom obavljanja djelatnosti u Crnoj Gori“, zaključio je Rebić.

(privredniportal.me)

Komentari: 0

Novi komentar