Održana konstitutivna sjednica Radne grupe

Danas je održana konstitutivna sjednica Radne grupe za izradu analize trenutnog stanja skladištenja i čuvanja predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku, kojom je predsjedavao predsjednik Radne grupe, mr Dragan Pejanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Objavljeno: 19. 04. 2017 - 14:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Na inicijativu ministra unutrašnjih poslova, formirana je Radna grupa sastavljena od predstavnika MUP-a, Uprave policije, Policijske akademije, Ministarstva pravde, Državnog tužilaštva, Suda i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Tokom sastanka, razmijenjena su mišljenja i stavovi u pogledu skladištenja i čuvanja dokaza i konstatovana potreba sistemskog rješavanja ovog pitanja. Posebno je apostrofirano da će prioriteti u radu biti detaljno sagledavanje normativno-pravnog okvira, uporednih iskustava i prakse, kao i sačinjavanje predloga mjera kojima bi se na najefikasniji, najkvalitetniji i najekonomičniji način uredilo skladištenje i čuvanje predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku. 

Takođe, na sastanku je dogovorena dalja metodologija rada Radne grupe, u cilju kvalitetne realizacije postavljenog zadataka u što kraćem roku, imajući u vidu da je sigurno skladištenje dokaza od opšteg značaja za uspješno funkcionisanje i rad državnih organa i organa uprave.

Komentari: 0

Novi komentar