Ljumović: Ministarstvo kulture prekida dosadašnju praksu podrške festivalima

Ministarstvo kulture cijeneći odredbe Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, neće učestvovati u potpisivanju Sporazuma o organizovanju Međunarodnog festivala KotorArt za 2017. godinu po modelu prethodnih godina, tačnije na osnovu metodologije primjenjene od 2013. do 2016. godine, kada su potpisivani Sporazumi o organizovanju Međunarodnog festivala KotorArt na godišnjem nivou, kazao je danas ministar kulture Janko Ljumović.
Objavljeno: 29. 05. 2017 - 13:14 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Sporazum o organizovanju festivala predstavlja akt kojim se potvrđuje njegov status, a kako nije došlo do ispunjenosti kriterijuma iz Uredbe da se festival organizuje na partnerskoj osnovi sa lokalnom samoupravom, nijesu se stekli uslovi da Ministarstvo kulture potpiše model Sporazuma kako ga tumači jedna strana. Opština Kotor u svemu što inicira Ministarstvo kulture vidi politički pritisak, i ide korak dalje tvrdnjom da je u pitanju politički pritisak Vlade Crne Gore.

Smatram da je politički pritisak to da je od 7. marta 2017. godine i inicijative Ministarstva kulture da se održi sastanak ministra kulture i predsjednika Opštine Kotor, proteklo 80 dana do 26. maja kada je održan radni sastanak predstavnika opštine i ministarstva – dodao je on.

Današnje obraćanje ministra Ljumovića medijima povodom festivala koji imaju nacionalni značaj, s posebnim akcentom na KotorArt, prenosimo integralno.

Ministarstvo kulture kao osnivač Međunarodnog festivala KotorArt preporučuje Opštini Kotor kao drugom osnivaču festivala da nastavimo partnerski odnos, i da se posvetimo suštinskim pitanjima egzistiranja festivala koji svoj dodatni razlog imaju u činjenici da je Kotor idelan grad za umjetnost.

Međunarodni festival KotorArt u programskom aspektu prve godine svog izdanja, dakle 2009. godine imao je pet segmenata: Festival Teuta – Novi antički teatar, Kotorski festival pozorišta za djecu, Don Brankovi dani muzike, Internacionalna smotra mode, KotorArteatar premijere.

Godine 2016. imao je takođe pet segmenata, ali promijenjenog karaktera. Od prvobitnog koncepta ostali su segmenti Kotorski festival pozorišta za djecu i Don Brankovi dani muzike, a pored njih festival čine segmenti Festival klapa u Perastu, Pjaca od filozofa i Kotor APSS – radionica o prostoru i arhitekturi.

Vlada Crne Gore je usvojila 2008. godine Uredbu o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore. Na osnovu Uredbe Ministarstvo kulture je u saradnji sa četiri opštine dodijelilo status sljedećim manifestacijama: Internacionalnom TV festivalu u Baru, Hercegnovskom filmskom festivalu - Montenegro Film Festivalu, Međunarodnom festivalu KotorArt i Ratkovićevim večerima poezije u Bijelom Polju.

Ministarstvo kulture je nakon četvorogodišnje primjene Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, iniciralo 2012. godine prijedlog reorganizacije manifestacija i festivala, zbog promjena zakona kojima je definisano finansiranje nevladinih organizacija, kao i na osnovu potrebe da se institucionalno ojača njihov karakter.

Osim pravnih prepreka, potreba za formiranjem javnih ustanova pomenutih festivala bila je i logična i poželjna transformacija njihovog statusa, jer osim programskih i umjetničkih aspekata potrebno je bilo riješiti niz drugih pitanja, od prostornih do tehničko-tehnoloških i produkcionih uslova za rad, adekvatne primjene svih normativnih i strateških dokumenata u kulturi, kvalitetniju festivalsku produkciju, kontinuirani rad, mogućnost dugoročnog planiranja, novo povezivanje u evropske tokove savremene umjetničke i festivalske produkcije.

Preduslov za to su bili:

1. Formiranje opštinskih javnih ustanova kulture, koje bi bile pravni sljedbenici postojećih manifestacija i festivala, i

2. Definisanje njihovih savjeta, modela upravljačke strukture, dakle  shodno svim domaćim i međunarodnim poslovnim standardima u kulturi da se odrede jasni i transparentni modeli umjetničkog i poslovnog rukovođenja.

Inicijativu Ministarstva kulture, prepoznale su opštine Bijelo Polje i Herceg Novi. U Bijelom Polju je formirana JU Ratkovićeve večeri poezije, JU HercegFest je dodatno pozicionirala svoj važan segment djelatnosti, organizaciju Hercegnovskog filmskog festivala Montenegro Film Festivala.

Opštine Kotor i Bar nijesu prihvatile inicijativu.

Iz tih razloga Ministartsvo kulture odgovorno prekida praksu da se, zbog niza neriješenih pitanja i pravnog statusa manifestacija, nastavi sa podrškom manifestacijama i festivalima na dosadašnji način. Uostalmo, to je u skladu sa Programom razvoja kulture 2016-2020. u čijem je poglavlju 3.1.6. Manifestacije i festivali navedeno da „će njihovo organizaciono utemeljenje biti važno pitanje i uslov daljeg opstanka“.

Ministarstvo kulture je dužno da primjenjuje normativna akata u polju kulture, Program razvoja kulture, da realizuje modele finansiranja koji su transparentni i koji podrazumijevaju ista pravila za sve aktere kulturnog sistema.

Postojeća pravna ograničenja finansijske podrške od strane Ministarstva kulture nevladinim organizacijama jasno iniciraju potrebu da primarni nosilac produkcije festivala od javnog interesa moraju biti javne institucije.

Starteški gledano status manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, nije i ne može biti pravo koje ne podliježe evaluaciji, već je to izazov odgovorne i stvaralačke pozicije unutar sistema kulture da prepoznamo sadržaj koji dovodi do razvoja kulture i koji jača poziciju savremenog stvaralaštva i umjetnosti u svakom elementu socio-kulturnog lanca različitih umjetničkih polja.

Postavlja se pitanje zašto imamo sada dodatni problem SAMO sa Međunarodnim festivalom KotorArt?

Međunarodni festival KotorArt rezultat je Sporazuma koji su potpisali Ministarstvo kulture, Opština Kotor i organizatori kulturnih manifestacija iz Kotora 29.12.2008. godine.

Podsjećamo javnost da je Međunarodni festival KotorArt u programskom konceptu značajno odstupio od prvobitnog sporazuma o njegovom organizovanju iz 2009. godine i da se nakon 2012. godine i isticanja prvobitnog četvorogodišnjeg Sporazuma nije pristupilo formiranju opštinske javne ustanove.

Opština Kotor je ove godine samostalno donijela odluku o finansiranju tri manifestacije i to: Kotorski festival pozorišta za djecu, Don Brankove dane muzike i Festival Klapa u Perastu.

Ministarstvo kulture cijeneći odredbe Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, neće učestvovati u potpisivanju Sporazuma o organizovanju Međunarodnog festivala KotorArt za 2017. godinu po modelu prethodnih godina, tačnije na osnovu metodologije primjenjene od 2013. do 2016. godine, kada su potpisivani Sporazumi o organizovanju Međunarodnog festivala KotorArt na godišnjem nivou.

Sporazum o organizovanju festivala predstavlja akt kojim se potvrđuje njegov status, a kako nije došlo do ispunjenosti kriterijuma iz Uredbe da se festival organizuje na partnerskoj osnovi sa lokalnom samoupravom, nijesu se stekli uslovi da Ministarstvo kulture potpiše model Sporazuma kako ga tumači jedna strana. Opština Kotor u svemu što inicira Ministarstvo kulture vidi politički pritisak, i ide korak dalje sa tvrdnjom da je u pitanju politički pritisak Vlade Crne Gore. Smatram da je politički pritisak to da je od 7. marta 2017. godine i inicijative Ministarstva kulture da se održi sastanak ministra kulture i predsjednika opštine Kotor, proteklo 80 dana do 26. maja kada je održan radni sastanak predstavnika opštine i ministarstva.

Osim pitanja komunikacije Opštine Kotor i Ministarstva kulture koja determiniše zajedničku misiju da razvijamo kulturu u Kotoru, interni problem unutar segmenata Međunarodnog festivala KotorArt, idu dotleda se Ministarstvu kulture neformalno predlaže da finansiramo samo Don Brankove dane muzike, jer odavno predstavnici tog segmenta Kotorski festival pozorišta za djecu ne vide kao dio Međunarodnog festivala KotorArt. Važno je napomenuti da odgovoran i profesionalan etički princip predstavlja i stav da, podržavajući umjetničke i kulturne manifestacije, podržavamo i odnos umjetnika prema drugima, a ne samo prema sebi.

Koji rezultat u konačnom imamo? Uspostavljenu praksu „dogovaranja“ putem medijskih objava, na koju Ministarstvo kulture ne želi da pristane i što smatra stvarnim političkim pritiskom. Uvidom u medijski arhiv mogu se pronaći medijski sadržaji koji svjedoče kako je dio medijske zajednice „naglo“ pokazao interes za odbranu Međunarodnog festivala KotorArt, nakon godina njegovog osporavanja i ignorisanja.

Nesumnjivo je da su manifestacije sa ovim statusom u prethodnom periodu ostvarile značajan iskorak u kvalitetu programske ponude i saradnji sa srodnim institucijama i umjetnicima iz regiona i mnogo šire.

Neodržavanje prošlogodišnjeg Internacionalnog TV festivala u Baru, potvrdilo je ispravnost našeg zahtjeva. Pored toga, postojeći institucionalni okvir je i prepreka za valjanu evaluaciju ostvarenih rezultata i postavljenih ciljeva, kao i za direktan uvid u racionalno i namjensko trošenje novca iz budžeta. Takođe, nije u skladu sa definisanim prioritetima razvoja kulture, među kojima institucionalno jačanje ima primat. Institucionalno jačanje sva tri osnovna sektora kulture: javnog, privatnog i nezavisnog.

Stručna i profesionalna komparativna analiza sa svim navedenim pitanjima, samo u okruženju, tj. u reginalnom okviru može jasno dati odgovor na pitanje modela i organizacije festivala, njihove dimanike, razvoja, upravljanja i procesa odlučivanja.

Pozivamo Opštinu Kotor da donese odluku kako vidi u budućnosti Međunarodni festival KotorArt. Ministarstvo kulture će biti logičan i nužan partner u procesu konstituisanja javne ustanove Međunarodni festival KotorArt, ali će poštovati i svaku drugu odluku koja može uvažiti okolnost i odgovor da zapravo možemo imati različite institucije i različite projekte, shodno njihovom dosadašnjem karakteru i u konačnom pristanku samih umjetnika i producenata koji čine postojeći institucionalni oblik kotorskog kulturnog sistema.

Ministarstvo kulture će uz sva navedena obrazloženja, za koja smo cijenili da su od značaja da sa njima upoznamo javnost, uputiti prijedlog odluke Opštini Kotor da Ministarstvo kulture finansira u ovoj godini tri manifestacije koje je i Opština Kotor svojom odlukom finansijski podržala i to u iznosima:

- Za 25. Kotorski festival pozorišta za djecu 30.000 eura za organizaciju festivala i 10.000 eura za pripremu Monografije „25 godina Kotorskog festivala pozorišta za djecu“ i izradu dokumenta „Strategija razvoja umjetničkog stvaralaštva za djecu i mlade u Crnoj Gori“

- Za 16. Don Brankove dane muzike 30.000 eura, i

- Za 16. Međunarodni festival klapa 10.000 eura.

 

Komentari: 4

umjetnica

29. 05. 2017 - 14:17

Ministre, zaboravili ste da objasnite čime ste se bavili od decembra do danas i kako ovu odluku saopštavate mjesec dana prije početka festivala. Institucioni okvir je vaša obaveza, isto koliko i opštine. Zbog vašeg nečinjenja stradaju kultura, kulturni radnici, imidz grada i države.
anonimno

29. 05. 2017 - 15:25

Da li Vi , umjetnice, znate da čitate??? Pročitajte pazljivo tekst i biće Vam jasno sta je ko i kad radio. Isto bih preporucila i ostalima koji će sada da mudruju kritikujući ministra! Sve je jasno "kao dan"!
M

29. 05. 2017 - 16:24

Jasno je ministre da nema kulture u drzavi CG, da ima samo lose politike! Samo sitni interesi partije na dvije-tri-cetiri godine, da partija i pojedinci prezive, i tako evo 20 godina! Dje su tu interesi drzave Crne Gore!? Partija je ispred interesa drzave! Naprivili ste dosta kulturnih profitera, i propalih umjetnika sa falsifikovanim biografijama od znacaja! Dosta umjetnika pripadnike partija ili jedne partije! I dosta socijalnih slucejeva od znacaja! Porocitajte vi ovaj tekst iznad, nema toga crnogorca ko razumije sto pise ovdje!
umjetnica

29. 05. 2017 - 21:37

Da, umijem da čitam, a piše da su umjetnici sa programima izvisili jer min kulture i opština nisu postigli dogovor o uspostavljanju JU. Pri tom nije im kriva aktuelna vlast nego i prijeđašnja ne uspijeva u tome godinama - kako piše. E sad se prelomilo mjesec prije festivala umjesto da su od avgusta krenuli da rade na tome, kkako je opština najvila da će raditi - za rzaliku od prijeđašnjih vlasti u opštini. Dakle, jano je sve to iako ministar širi priču kao i uvijek tako da je što manje ljudi razumije, a on ispada pravednik najstrašniji... A nismo ni viđeli ko je uradio te evaluacije- postoji li neki stručni tim???? Da ne pričam da je sve ovo ministru bilo ok dok je vodio dva segmenta ovog festivala - koliko shvatam
Novi komentar