Muzej novca CBCG na Cetinju

Iako slavi tek petu godinu postojanja Muzej novca CBCG na Cetinju već od svog otvaranja prepoznat je kao zalog za buduće generacije. “Zemlje koje ne poznaju i ne pamte svoju istoriju osuđene su da ponavljaju greške u budućnosti. “- rečeno je tada. Zbog toga je otvaranjem ovog muzeja obogaćena cjelokupna kulturno - istorijska baština Crne Gore.
Objavljeno: 01. 05. 2017 - 21:40 Promjenite veličinu teksta: A A A
Fotogalerija
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 1/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 2/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 3/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 4/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 5/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 6/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 7/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 8/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 9/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 10/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 11/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 12/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 13/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 14/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 15/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 16/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 17/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 18/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 19/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 20/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 21/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 22/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 23/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 24/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 25/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 26/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 27/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 28/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 29/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 30/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 31/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 32/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 33/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 34/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 35/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 36/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 37/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 38/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 39/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 40/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 41/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 42/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 43/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 44/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 45/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 46/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 47/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 48/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 49/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 50/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 51/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 52/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 53/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 54/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 55/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 56/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 57/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 58/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 59/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 60/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 61/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 62/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 63/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 64/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 65/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 66/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 67/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 68/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 69/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 70/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 71/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 72/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 73/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 74/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 75/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 76/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 77/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 78/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 79/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 80/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 81/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 82/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 83/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 84/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 85/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 86/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 87/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 88/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 89/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 90/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 91/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 92/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 93/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 94/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 95/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 96/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 97/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 98/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 99/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 100/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 101/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 102/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 103/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 104/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 105/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 106/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 107/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 108/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 109/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 110/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 111/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 112/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 113/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 114/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 115/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 116/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 117/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 118/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 119/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 120/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 121/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 122/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 123/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 124/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 125/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 126/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 127/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 128/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 129/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 130/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 131/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 132/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 133/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 134/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 135/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 136/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 137/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 138/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 139/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 140/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 141/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 142/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 143/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 144/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 145/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 146/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 147/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 148/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 149/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 150/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 151/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 152/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 153/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 154/155
Muzej novca CBCG na Cetinju
Zalog za buduće generacije 155/155

Rijetki primjerci novca iz različitih perioda crnogorske istorije našli su svoje mjesto i izloženi su u Muzeju novca na Cetinju. Reporter Portala Analitika je imao jedinstvenu priliku zahvaljujući ljubaznosti ljudi iz Muzeja novca da pored izloženog, vidi i numizmaičko blago Crne Gore koje se nalazi u depoima, koje tu čeka planirano proširenje muzejske postavke. Čitaocima Portala Analitika ekskluzivno prezentujemo na fotografijama dio tog numizmatičkog blaga od kojih će se mnogi primjerci prvi put publikovati u medijima.

Komentari: 0

Novi komentar