CEDIS investira 78 miliona eura u naredne tri godine

Regulatorno dozvoljeni prihod, uz posvećenost, odgovornost i vođenje računa o Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) nešto je od čega se može stvoriti profit, a samim tim i stabilnost kompanije, saopštio je njen izvršni direktor, Zoran Đukanović.
Objavljeno: 25. 06. 2017 - 13:19 Promjenite veličinu teksta: A A A

„Imamo značajan broj radnika i dužni smo da postignemo projektovane rezultate. Ne treba, ipak, zaboraviti da je CEDIS veoma kompleksan sistem, razuđen po cijeloj Crnoj Gori, tako da nije lako organizovati rad bez poteškoća. Ima određenih problema koji nam otežavaju rad i sa kojima se svakodnevno borimo“, kazao je Đukanović.

On je dodao da se to, prije svega, odnosi na i dalje visok nivo gubitaka koje ne pokriva regulatorno dozvoljeni prihod, što nanosi veliku štetu kompaniji. Tu je i samovoljno priključenje potrošača na distributivnu mrežu, iako se situacija, prema riječima Đukanovića, znatno popravila uvođenjem AMM sistema i implementacijom preko 255 hiljada takozvanih pametnih brojila.

„Postoji, takođe, rizik zbog zahtjeva za sve većim kvalitetom električne energije koje nameće primjena propisa EU, jer su međunarodnim zakonskim rješenjima predviđeni i penali za nepoštovanje standarda u toj oblasti. Zahvaljujući višemilionskim investicijama u prethodnom periodu, distributivna mreža je značajno unaprijeđena, ali još nije u stanju koje može garantovati ispunjenje tih standarda, prije svega u ruralnim oblastima“, objasnio je Đukanović.

On je saopštio da su vidljivi veliki pomaci u mnogim segmentima, ali da ima dosta prostora za poboljšanje i napredak.

„Nastavićemo da radimo na unaprijeđenju pogonske spremnosti distributivnog sistema i odlučni smo u tome da stanemo na put neovlašćenom korišćenju električne energije. Radićemo na povećanju efikasnosti, jer to rade sve kompanije koje brinu o svojoj sjutrašnjici“, poručio je Đukanović.

On je naveo da je CEDIS, koji je osnovan prije godinu, odradio veliki posao u tom periodu, jer se paralelno radilo na mnogim poljima kako bi kompanija stala na noge i ispunila osnovnu funkciju.

„Preuzeli smo sve funkcije, napravili i usvojili brojna akta po novom Zakonu o energetici, obnovili čitav niz unutrašnjih procedura i precizirali odnose sa Elektroprivredom (EPCG) kao matičnom kompanijom. Promijenili smo i organizaciju u cilju povećanja efikasnosti i uspješnosti. Nastojimo da podignemo nivo koordinacije aktivnosti 'po dubini', odnosno da uspostavimo bolju komunikaciju i prenos informacija, jer je to presudno za dobru podjelu nadležnosti i odgovornosti“, precizirao je Đukanović.

On smatra i da je potpisan dobar kolektivni ugovor, što je relaksiralo zaposlene.

„Ova godina bila je prelazni period u kojem se zaista izuzetno mnogo radilo. Sad kad je sve to profunkcionisalo, moramo učiniti sve da budemo uspješna kompanija koja će ostvarivati profit“, kazao je Đukanović.

CEDIS, prema njegovim riječima, ima dobre šanse za dalji rast i razvoj. Kompanija bi, kako je dodao, trebalo da kroz dalja ulaganja u objekte i mrežu i realizaciju investicionih projekata, uz kontinuiranu racionalizaciju poslovanja, u narednih nekoliko godina dodatno ojača i bude još efikasnija.

„Moramo stalno unaprijeđivati poslovne procese, jer ne može niko drugi da nam stvori uspješnu kompaniju. Proces počinje iznutra. Potreban je zajednički rad i usklađivanje svih aktivnosti da bi se došlo do najboljih rješenja“, poručio je Đukanović.

On smatra da nikome ko radi u CEDIS-u ne treba kompanija koja nije uspješna i koja ne može da realizuje perspektivne projekte.

„Vjerujem da su naši zaposleni svjesni toga i da su kadri da zajedno sa menadžmentom pozicioniraju CEDIS kao dugoročno uspješnu kompaniju“, kazao je Đukanović.

On je saopštio da je biznis planom kompanije predviđen prosječni neto profit od oko pet miliona eura u narednom trogodišnjem periodu. U cilju ostvarenja tog plana poseban akcenat će, kako je najavio, biti na smanjenju gubitaka električne energije u distributivnom sistemu, odnosno na dostizanje nivoa gubitaka od 11 odsto ukupno preuzete električene energije od Operatora prenosnog sistema.

„Osnovni i veoma zahtjevni zadaci su i realizacija plana investicija za naredni trogodišnji period od ukupno 78 miliona eura, koji, osim nastavka ugradnje pametnih brojila, predviđa i izgradnju novih elektroenergetskih objekata, rekonstrukciju distributivne mreže, kao i optimizaciju radne snage i ulaganje u zaposlene kroz usavršavanja i specijalističke studije“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je u planu i ulaganje od skoro milion EUR u zaštitu životne sredine, odnosno uzorkovanje i ispitivanje uticaja na životnu sredinu svih distributivnih trafostanica, kao i optimizacija troškova i njihovo dovođenje u okvire odobrene od Regulatorne agencije za energetiku (RAE).

Đukanović je saopštio da je prvu polovinu ove godine obilježila realizacija treće faze strateškog projekta modernizacije mjerenja potrošnje električne energije, koji je izuzetno značajan za Operatora distributivnog sistema zbog kontrole mreže i smanjenja gubitaka, ali i očekivanih povoljnosti od otvaranja tržišta električne energije za snabdjevače i krajnje korisnike.

Izuzetno važan efekat je i prateća rekonstruikcija niskonaponskih mreža i popravljanje komunikacije, kao i povećanje sigurnosti i kvaliteta isporuke.

“Značajno je što će realizacijom treće faze projekta CEDIS ispuniti obaveze propisane Zakonom o energetici, da do 1. januara 2019. godine najmanje 85 odsto potrošača opremi savremenim sistemom mjerenja”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je prethodni period obilježio i početak realizacije projekta uvođenja SCADA sistema, koji se odnosi na upravljanje i automatizaciju srednjenaponske distributivne mreže u cilju povećanja efikasnosti rada i smanjenja trajanja ispada.

“Tu je i nastavak izgradnje i rekonstrukcije primarne i sekundarne distributivne mreže, mada bi realizacija investicionih planova mogla biti uspješnija, iako ima dosta objektivnih ograničenja. Sistem javnih nabavki je previše administracije za distributivnu djelatnost i otežava nam rad i poslovanje“, saopštio je Đukanović.

On je poručio da su investicioni planovi za naredni period vrlo ambiciozni, a da je prioritet izgradnja novih objekata primarne distributivne mreže u Ulcinju i Herceg Novom, zbog sve veće potrebe za energijom i snagom usljed izgradnje velikog broja turističkih i stambeno-poslovnih objekata na tom području.

“Novoizgrađena trafo stanica 35/10kV Klinci u Herceg Novom, koja će uskoro ući u sistem, koštala je 2,2 miliona eura, dok je vrijednost trafo stanice 35/10 kV Ulcinj i pratećih 35 kV vodova, čija je izgradnja u toku, kao i prve faze uklapanja trafostanice Ulcinj u 10 kV mrežu je oko dva miliona eura”, precizirao je Đukanović.

On je rekao da je ove godine planirana i zamjena 25 transformatora 35/10 kV, za šta je opredijeljeno preko 1,1 milion eura, kao i rekonstrukcija šest trafostanica 35/10 kV koja se realizuje u sklopu projekta uzemljenja neutralnih tačaka 10 kV mreže.

“To su važni projekti koji će vrlo povoljno uticati na sistem i kvalitet napajanja. Za stvaranje uslova za implementaciju trafo stanica 35/10kV u SCADA sistem predviđene su investicije u iznosu od 730 hiljada eura”, kazao je Đukanović.

On je dodao da je znatno podignut nivo investiranja u sekundarnu mrežu, kao i da je urađen veliki broj trafostanica i kablova, ali da se, imajući u vidu stanje mreže, mora još dosta toga uraditi kako bi se obezbijedio stabilan sistem i sigurno snabdijevanje.

„Urađen je veliki posao u prethodnom periodu, dok su za naredni najbolja strategija nove investicije i konstantno povećavanje operativne efikasnosti u svim pravcima poslovanja. Neophodan je konstantan rad na unaprijeđenju kvaliteta distribucije“, poručio je Đukanović.

On smatra da je izuzetno važno da se nastavi trend smanjenja gubitaka, ubrza realizacija investicija i popravi naplata za neovlašćenu potrošnju električne energije.

„Moramo da unaprijedimo i odnos prema korisnicima i da stvaramo firmu koja će biti omiljena u narodu. Najbolji način za postizanje povjerenja je kvalitet električne energije i kontinuirana distribucija za koju je sistem i pravljen. Od naših zaposlenih uvijek se očekuje maksimum, pa ni ja ne očekujem manje od toga, jer smo svi na istoj strani“, saopštio je Đukanović.

On je kazao da će kompanija nastaviti da posvećeno i odgovorno radi na unaprijeđenju pogonske spremnosti distributivnog sistema.

Đukanović je saopštio da jedan od prioritetnih ciljeva CEDIS-a predstavljaju jednaki uslovi isporuke i kvaliteta električne energije za sve korisnike distributivnog sistema.

„Izdvajanjem Distribucije stvorena je važna pretpostavka za to i pozitivan impuls za funkcionisanje tržišta kad se novi snabdjevači pojave. Ovdje se radi o komercijalnom interesu potencijalnih snabdjevača. Ima određenog interesovanja i mislim da je to samo pitanje vremena“, rekao je Đukanović.

On smatra da će proces definitivno ubrzati činjenica da je upravo formirana berza električne energije u Crnoj Gori, što će stvoriti uslove da berze balkanskih zemalja prerastu u regionalno tržište.

(Mina biznis)

foto: cedis.me

Komentari: 1

Meštar

08. 03. 2018 - 15:42

Ostaje nejasno, ko pljačka crnogorske potrošače električne energije, Italijani ili CEDIS, pa isti plaćaju najskuplju struju u regionu a oboje se razmeću profitom na očigled svih i još se razmeću građanima visokim platama i raznim nezasluženim benefitima.
Novi komentar