Mustafić posjetio Opštinu Rožaje

Opštinu Rožaje posjetio je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić sa saradnicima. Tema razgovora bila je mogućnost prevazilaženja problema nezaposlenosti zajedničkim djelovanjem nacionane službe zapošljavanja i lokalne uprave.
Objavljeno: 04. 07. 2017 - 19:28 Promjenite veličinu teksta: A A A

Predsjednik Opštine Rožaje Ejup Nurković iznio je probleme sa kojima se susreće lokalna uprava kada je u pitanju zapošljavanje, čija dinamika je jako usporena. Takođe, predsjednik je kazao da se komunikacija između Vlade, Zavoda i lokalne uprave treba podići na veći nivo kako bi se intenziviralo zapošljavanje mladih ljudi svih obrazovnih profila uz subvencije sa državnog i lokalnog nivoa.

Lokalna uprava je spremna da bude efikasan partner Vlade i Zavoda za zapošljavanje u sprovođenju inicijative za brže i efikasnije zapošljavanje i animiranje mladih, kroz program zapošljavanja, uz olakšane uslove koje bi ponudila Vlada Crne Gore u saradnji sa institucijama.

Predsjednik je skrenuo pažnju i na veoma izražen problem neinformisanosti o određenim projektima i konkursima i javnim pozivima, na koje se ciljne grupe ne javljaju blagovremeno zbog toga što na vrijeme ne uprate informaciju, te da se na medijskom planu treba više poraditi.

Direktor ZZZ Suljo Mustafić je kazao da je ZZZ veoma veliki i kompleksan administrativni aparat, za koju se može reći da je jedna od uređenijih institucija u državi koja se trudi da prije svega bude adekvatan servis svim građanima Crne Gore.

Zdravstveno osiguranje je prebačeno u fond ZZZ te će u narednom periodu biti omogućeno realnije praćenje i evidencija nezaposlenih, ali u svakom slučaju, kazao je Mustafić, opština Rožaje prednjači u broju nezaposlenih lica i taj broj trenutno iznosi 3.508 na Zavodu za zapošljavanje.

Mustafić je dalje kazao da će se preduzeti određene radnje i  aktivnosti u cilju smanjenja broja nezaposlenih.

Pisanje i izrada projekata za profesionalno osposobljavanje treba biti na većem nivou kako bi bilo olakšano odobravanje sredstava. Zato, Zavod za zapošljavanje kao institucija, otvoren je za saradnju i pomoć u ovom segmentu i stojimo Vam na raspolaganju, naglašava Mustafić.

Naše je da radimo sa poslodavcima, da koordinaramo na najbolji mogući način, jer svako novozaposleno lice je jedan čovjek manje na zavodu. Prema tome, prepouke Vlade su da prema sjeveru Crne Gore obratimo posebnu pažnju a biće raspisan i novi grant za profesionalnu rehabilitaciju, tako da je to prilika više da se određena sredstva povuku i po tom osnovu, završio je Mustafić.

Sekretar sekretarijata za porivredu i razvoj Nezir Dacić osvrnuo se na problem sive zone i neefikasnosti inspekcijskih službi, čije nadležnosti nisu jasno definisane što se loše odražava na doprinose koje bi lokalna uprava trebala da ima po osnovu poslovanja loklanih kompanija. S toga, mišljena sam da se trebaju usaglasiti ovlašćenja lokalne i državih službi za suzbijanje rada nacrno, kazao je Dacić.

Zaključeno je da postoji pasivnost u javljanju na određene konkurse gdje se traže ljudi sa srednjom stručnom spremom koji ne žele da se odreknu određenih benefita koje imaju od zavoda i odbijaju ponuđene poslove što se automatski loše odražava na bilans stanja nezaposlenosti a samim tim, poslodavcima stvara velike probleme zbog deficita radne snage te da treba raditi na suzbijanju takvih situacija i na animiranju mladih ljudi da se prijavljuju na konkurse koje raspisuju loklane firme jer je to najefikasniji način smanjena nezaposlenosti i stvaranja novih i dugoročnih poslovnih prilika.

Komentari: 1

stripovi & trikovi

04. 07. 2017 - 20:55

Tpreba Mustafić iskoristiti barem 10% od ong śto je Marović iskoristio za Budvu.Marovićev državni kapital stečen na kriminalu preusmjeriti na zapostavljene I opljačkane opstine (kredit od MMFa je svedržavni).
Novi komentar