Udruženje trgovine PKCG: Rasteretiti privredu brojnih nameta

Doprinosi na zarade zaposlenih koji iznose 40 odsto veoma su visoki i treba ići na njihovo umanjenje, što će doprinijeti ne samo rasterećenju privrede, već i smanjenju sive ekonomije, ocijenili su trgovci na sjednici Odbora udruženja trgovine u Privrednoj komori Crne Gore.
Objavljeno: 23. 07. 2017 - 16:59 Promjenite veličinu teksta: A A A

Tom prilikom razmatrano je poslovanju u trgovini, kao i rezultati u tom sektoru od januara do maja 2017. godine i ocijenjeno da „prostora za snižavanje fiskaliteta postoji i kod administrativnih, sudskih, registracionih i komunalnih taksi“. Rukovoditeljka Sektora analize i istraživanja u PKCG, Nina Drakić, u okviru rasprave o poslovnom ambijentu, podsjetila je na Analizu fiskaliteta koju je PK nedavno predstavila predsjedniku Vlade Dušku Markoviću.

- Za potrebe tog dokumenta sprovedeno je istraživanje među trgovcima koji su mišljenja da bi poreze i doprinose na zarade trebalo smanjiti, a krizni porez ukinuti - navela je Drakić.

Trgovci smatraju i da bi trebalo smanjiti takse na uvoz robe, ljekova, komunalno opremanje zemljišta, naknade za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva, reklamne panoe, pokretanje stečajnog postupka, doprinose za turističke organizacije. Ona je predočila rezultate analize, koji kazuju da „ambijent u sektoru trgovine kontinuirano karakterišu otežana naplata potraživanja i blokade računa“.

- Negativan uticaj ima i siva ekonomija u dijelu neregistrovanja djelatnosti, rad „na crno“, odnosno neformalno zapošljavanje, posebno u dijelu osiguranja zaposlenih na minimalnu zaradu, uplate doprinosa za socijalno osiguranje, primanje dijela zarade „na ruke“, nelegalan rad nerezidenata, nelegalna prodaja putem novinskih oglasa, internet, društvenih mreža, nelegalna prodaja akciznih proizvoda. Propisi koji su najveća kočnica razvoju biznisa su Zakoni o radu, javnim nabavkama, i privrednim društvima, izostanak propisa koji sprečavaju nelojalnu konkurenciju i naplatu potraživanja, različite procedure koje se odnose na uvoz i carinjenje robe, odnosno papirologiju neophodnu za taj postupak, propisi i metode obračuna poreza na imovinu i promet nepokretnosti - stav je privrednih društava iz sektora trgovine.

Načelnik Direkcije za unutrašnju trgovinu Ministarstva ekonomije Dragan Vukčević govorio je o Izmjenama i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim su unaprijeđena određena rješenja za poslovanje u trgovini, a Zakon usklađen sa EU akijem u oblasti slobode pružanja usluga. Kako je kazao, dio izmjena odnosi se na trgovinu na veliko, jasnije je utvrđeno između koga se može vršiti trgovina i u kakvim uslovima. Pored toga, uvedene su određene izmjene radi usaglašavanja terminologije sa Zakonom o zaštiti potrošača koji je preuzeo evropske izvore prava vezano za distancionu prodaju. Govoreći o ambijentu u sektoru trgovine, Vukčević je naveo da se mali trgovci sa jednim ili dva maloprodajna objekta u zadnjem periodu u velikom broju gase, sve ih je manje, jer ne mogu da prate ritam i cijene velikih prodajnih lanaca.

U ministarstvu ekonomije smatraju da rješenje treba tražiti u sinergiji organa državne uprave, Privredne komore i ostalih udruženja kako bi se pokrenuo projekat „komšijske prodavnice“ gdje poslovanje opredjeljuje kvalitet usluge, više nego cjenovna politika. Takođe, mali trgovci mogli bi da se povežu sa domaćim proizvođačima hrane, što bi bilo korisno za obje strane.

Glavna tržišna inspektorka Nada Đurđić kazala je da je intencija tog Zakona obavljanje unutrašnje trgovine u skladu sa najvišim evropskim standardima

Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore, Ljiljana Filipović, navela je da je u toku javna rasprava o Zakonu o privrednim društvima i ukazala da će taj novi zakonski akt imati novi koncept i sistematiku, „ostavljajući na snazi i razrađujući standardna i u praksi potvrđena pravila kompanijskog prava“. Kako je kazala, taj zakonski akt treba da bude u cjelini usklađen sa tzv. „kompanijskim direktivama“, koje predstavljaju „ključne instrumente prava Evropske unije na harmonizaciji nacionalnih kompanijskih prava i stvaranju uslova za adekvatan razvoj Unutrašnjeg tržišta, kao ključnog mehanizma, ali i postignuća evropskih ekonomskih integracija“.

Te i brojne druge novine, među kojima su preciziranja i razrade odgovornosti direktora privrednih društava, biće razmatrane u okviru javne rasprave, početkom septembra, u Privrednoj komori, kada će biti organizovan okrugli sto tokom kojeg će privrednici moći da iskažu svoje stavove u vezi sa predloženim rješenjima i utiču na njihovo unapređenje.

Rukovodilac Sektora pravnih i opštih poslova PKCG Aleksandar Mitrović predstavio je članovima Odbora usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama. Prema njegovim riječima, njihova osnovna namjera je pojednostavljenje procedura i olakšavanje učešća zainteresovanih lica kao ponuđača u svim postupcima javnih nabavki, kao i da se uspostave kvalitetniji, efikasniji i ekonomičniji mahanizmi zaštite prava i pravnih interesa učesnika u ovom procesu, kao i javnih interesa.

Kvalitet izmjena i dopuna će se, kako je ocijenio, dodatno osigurati i unaprijediti kroz donošenje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona, koja su od neposrednog značaja za njegovu primjenu. Zakonom nijesu bili definisani slučajevi hitnih nabavki, koje se u praksi javljaju, a ukazala se i potreba za zakonskim definisanjem nabavki male vrijednosti, kao i način njihove primjene.

On je rekao da Komora pozdravlja ovakvu inicijativu i da normativno, Ministarstvo ekonomije u koordinaciji sa ostalim ministarstvima mora da promoviše model podrške malim privrednim subjektima, naročito mikro preduzećima.

Na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Odbora, Stevan Karadaglić, razmatrana je i Informacija o poslovnom ambijentu i donosena Odluka o formiranju grupacije uvoznika i trgovaca motornih vozila i rezervnih djelova. U radu Odbora učestvovali su sekretarka Odbora udruženja trgovine Milica Tomašević i tržišni inspektor Mijat Šestović.

Mina-business

Komentari: 0

Novi komentar