Novi duvanski bi da finansira komunalno opremanje Agroindustrijske zone

Preduzeće Novi duvanski kombinat predložio je da finansira izvođenje radova na komunalnom opremanju urbanističkih parcela broj 5.2,5.3,5.4 i 5.5 u zahvatu DUP-a „Agroindustrijska zona“ u Podgorici, a odluku o tome u petak će donijeti Skupština Glavnog grada.
Objavljeno: 26. 07. 2017 - 13:26 Promjenite veličinu teksta: A A A

Komunalno opremanje navedenih parcela podrazumijeva izgradnju saobraćajnice sa napojnim 10kv kablom, hidrotehničkim instalacijama, javnom rasvjetom, elektroenergetskom infrastrukturom, TK kanalizacijom, saobraćajem i saobraćajnom signalizacijom i opremom. Vrijednost radova koji su predmet ugovra iznosi 526.725 eura.

“Novi duvanski kombinat“ Podgorica obratio se Glavnog gradu inicijativom da sam izvrši komunalno opremanje navedenih urbanističkih parcela, u skladu sa Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koje po ugovoru o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta predstavlja obavezu Glavnog grada Podgorice.

Obzirom da Odlukom o budžetu Glavnog grada za tekuću godinu, nijesu bila planirana sredstva za izvođenje predmetnih radova, AD“ Novi duvanski kombinat“ Podgorica je Glavnom gradu uputio zahtjev da komunalno opremanje predmetnih urbanistčkih parcela finansira iz sopstvenih sredstava.

“Izgradnja  komunalne infrastrukture neophodan je preduslov za stvaranje uslova za rad fabrike i proizvodnju duvanskih proizvoda, a ujedno predstavlja značajno unapređenje cjelokupnog  ambijenta predmetnog lokaliteta. Imajući u vidu značaj cjelokupne investicije, kako za AD“ Novi duvanski kombinat“ Podgorica, tako i za Glavni grad, Gradonačelnik je Skupštini Glavnog grada predložio da po hitnom postupku donese  odluku o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o građenju za izvođenje radova  na komunalnom opremanju predmetnih urbanističkih parcela, kojim će se AD “Novi duvanski kombinat“ Podgorica  obavezati da obezbijedi izvođenje predmetnih radova o svom trošku”, kažu iz PG Biroa.

Komentari: 0

Novi komentar