Poreska uprava uvodi stečaj u Izbor Bar, Blue Moon, Monetepescu i Rain Management

Poreska uprava podnijeće incijativu Privrednom sudu za otvaranje stečajnog postupka kod još tri poreska obveznika, i to: doo Izbor Bar, doo Blue Moon Podgorica i doo Montepesca Podgorica, dok će se kod obveznika doo Rain Management – prostorna higijena Podgorica, koji nije izmirio jednokratnu uplatu po reprogramu, ukinuti rješenje o reprogramu, te inicirati stečajni postupak nakon što se za to steknu zakonski uslovi i ispune zakonom propisani rokovi.
Objavljeno: 31. 07. 2017 - 12:03 Promjenite veličinu teksta: A A A

Kako je saopšteno Portalu Analitika iz Poreske uprave, kod prva tri poreska obveznika u stečajnom postupku usvojeni su planovi reorganizacije, a kako obveznici nijesu poštovali definisanu dinamiku izmirivanja poreskih obaveza, u skladu sa zakonom stekli su se uslovi za otvaranje stečaja. 

-Ukupan poreski dug ovih obveznika po planovima reorganizacije iznosi 889.297,29 eura, pri čemu su dospjele, a neizmirene obaveze 799.662 eura, i to: doo Izbor Bar – iznos dospjele a neizmirene obaveze 748.751,00 eura, doo Blue Moon Podgorica – iznos dospjele, a neizmirene obaveze 38.416,76 eura i doo Montepesca Podgorica – iznos dospjele, a neizmirene obaveze: 12.494,24 eura- precizirano je u saopštenju. 

Poreski obveznik doo Rain Management – prostorna higijena Podgorica je takođe u procesu reorganizacije, a po planu reorganizacije ukupne poreske obaveze iznose 112.251,85 eura. Kompanija je aplicirala i za reprogram poreskog duga u iznosu od 107.440,09 eura. 

-Međutim, ovaj obveznik u propisanom roku nije izvršio jednokratnu uplatu u iznosu od 10.744,01 eura, zbog čega će kod njega najprije biti ukinuto rješenje o reprogramu, a zatim i iniciran stečaj.  Poreska uprava je prethodno inicirala otvaranje stečajnog postupka kod osam poreskih obveznika, uključujući i AD Radoje Dakić Podgorica i doo Ave Maria Koljčević Podgorica, a stečajni postupak kod doo Sindčel Nikšić, pokrenut takođe od strane Poreske uprave, uspješno je okončan prodajom imovine poreskog dužnika, čime će se naplatiti i poreski dug ovog lica- navedeno je u saopštenju. 

Najavljeno je da će u cilju efikasnog upravljanja poreskim dugom ova mjera biti preduzimana za obezbjeđenje potraživanja prema obveznicima koji ne izmiruju poreski dug u sistemu reprograma, kao i prema obveznicima kojima se rješenja o reprogramu ukinu u skladu sa odredbama Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

 -Javnost će po isteku roka dospijeća jednokratne uplate za sve obveznike koji su ušli u reprogram biti obaviještena o obveznicima koji ovu obavezu nijesu ispunili i kojima su rješenja o reprogramu ukinuta. Prema takvim obveznicima biće preduzete sve mjere propisane Zakonom o poreskoj administraciji i ostalim propisima za naplatu poreskih potraživanja, i to od blokiranja žiro-računa, preko uspostavljanja hipoteke nad imovinom dužnika, do iniciranja stečajnog postupka po iscrpljivanju ostalih mjera za obezbjeđenje potraživanja- ističe se u saopštenju Poreske uprave.  

Komentari: 2

Mbc televizija

31. 07. 2017 - 12:51

Blue moon ili mbc televizija 7 godina nije uplaćivan radni staz ? Koga tuziti ? Državu koja je to dozvolila ? Poslodavca koji ima veze i proces koji se vuce po sudovima do 5-6 godina .
akcionar

31. 07. 2017 - 14:39

a akcije gradjana od izbora obezvrijedjene i propale nikad se nece naplatiti
Novi komentar