Izrada DUP-a »Tološi 2« i DUP-a »Momišići A« vrijedna 40.000 eura

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izradu DUP-a »Tološi 2« i DUP-a »Momišići A«, u vrijednosti od 40.000,00 €.
Objavljeno: 09. 10. 2017 - 12:18 Promjenite veličinu teksta: A A A

Izmjenama i dopunama Plana „Tološi 2“ obuhvaćeno je područje površine cca 303 ha, koje podrazumijeva naselja Tološi i Mareza. Južna i jugoistočna granica se poklapa sa granicom Detaljnog urbanističkog plana “Sadine” i nastavlja ulicom Knjaza Danila, zatim kanalom Mareze ka jugozapadu do ulice Partizanski put. Ovom ulicom granica ide sve do zapadne tačke – mosta na Marezi (raskrsnica sa ul. Petra Šobajića), odakle skreće prema sjeveru granicom GUR-a Podgorice. Sjeverna granica zahvata ide cijelom dužinom podnožjem Veljeg brda do ulice Mašana Božoviće gdje skreće prema jugoistoku i spaja se sa ulicom Boška Buhe. Ulica Boška Buhe, ujedno, predstavlja istočnu granicu zahvata sve do raskrsnice sa ul. SKOJ-a, a od raskrsnice nastavlja dalje do sjeverne granice DUP-a Sadine.

Izmjenama i dopunama Plana „Momišići A“ obuhvaćeno je područje površine cca 58,5 ha, koje se nalazi u okviru katastarske opštine Podgorica I. Južnu i jugozapadnu granicu planskog dokumenta predstavlja ul. 13. jula, jugoistočnu ul. Serdara Jola Piletića i granica važećeg DUP-a “Momišići A – zona 5”. Istočnu granicu predstavlja, takođe, ul. Serdara Jola Piletića odnosno granica važećeg DUP-a “Momišići A – zona 2”, zatim nastavlja granicom, takođe, važećeg DUP-a “Momišići A dio zone 1”. Sjeveroistočnu granicu čini rijeka Morača. Sjeverna granica ide padinama Malog brda i granicom važećeg DUP-a “Momišići C”. Na zapadu granica zahvata se poklapa sa granicom susjednih planova DUP “Momišići C” i DUP “Momišići A”

Posebni cilj izrade ovih planskih dokumenata predstavlja održavanje, unaprjeđivanje i razvijanje funkcija i djelatnosti naselja uz razvoj saobraćajne i ostale infrastrukture kroz primjenu mjera urbane sanacije i urbane revitalizacije. Takođe, uspostavljanje energetske stabilnosti, povećanje učešća obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti i postizanje neophodnih  standarda zaštite životne sredine su ciljevi izrade planova.

Komentari: 0

Novi komentar