Država formira privredno društvo koje će gazdovati državnim šumama

Vlada Crne Gore u sklopu radikalne promjene gazdovanja šumama planira osnivanje privrednog društva koje će se baviti ekonomskom valorizacijom šuma. Jedina dilema je da li će društvo biti formirano u okviru postojeće Uprave za šume ili će djelovati kao posebni organ. Ono što je sasvim sigurno je da će Uprava za šume dobiti više samostalnosti u okviru Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.
Objavljeno: 10. 10. 2017 - 11:14 Promjenite veličinu teksta: A A A

U Analizi koju je za potrebe Vlade uradio konsultant Franc Ferlin, navodi se da je neophodno statusno unaprjeđenje Uprave za šume u pravcu samostalnog organa u sastavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja odnosno izdvajanje privredne funkcije iz javne administracije. 

Kao jednu od opcija, Ferlin za gazdovanje državnim šumama predlaže osnivanje Zavod za državne šume Crne Gore ili Privredno društvo Državne šume Crne Gore DOO.

Ključna stavka za realizaciju svih predloga je potreba da Vlada osnuje privredno društvo na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, za gazdovanje šumama u državnom vlasništvu. 

“Ključni preduslov za osnivanje tog društva je obezbjeđivanje ekonomske samoodrživosti istog. Za ocjenu opravdanosti osnovanja društva takođe je potrebno uraditi procjenu fiskalnog uticaja. Studijom se predlaže i novi koncept finansiranja sektora šumarstva, na način što bi se od strane privrednog društva preuzela obaveza finansiranja poslova od javnog interesa u gazdovanju šumama po osnovu ostvarenih prihoda tog preduzeća, uz uslov redefinisanja finansijske podrške lokalnim samoupravama”, konstatuje se u Analizi

Takođe se predlaže osnivanje budžetskog fonda za šume, sa kojim bi upravljalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, a u kojem bi se sakupljali svi budžetski prihodi (naknade i takse) iz šuma, kao i preostatak prihoda (dobit) od gazdovanja državnim šumama.

 “Sve navedeno zahtijeva sagledavanje zakonodavnih i organizacionih mjera koje treba preduzeti u narednom period”, zaključuje se u dokumentu.

P.Z.

Komentari: 2

Freeman

10. 10. 2017 - 13:23

Gospodo,zar je za ovo trebalo angažovati stranog konsultanta ?!.Koliko je to koštalo ?.Pa kakve mi to neznalice imamo u ministarsvima i Vladi?.Pa za ovu odluku i nije trebala nikakva analiza.Gore ne može biti nego što je sada !. Jeste li analize radili kada ste usvajali Zakon o koncesijama ?.
Nick

10. 10. 2017 - 14:28

Zasto se ne objedine Nacionalni parkovi, Morsko dobro i drzavne sume u jednu jaku agenciju sa odborom direktora iz redova struke i da se od koncesija zgrnu novci.
Novi komentar