Vlada od SB i MMF-a obezbijedila 124 miliona dolara garancija i podrške za MIDAS

Crnogorska Vlada napravila je značajan napredak u poboljšanju fiskalne pozicije i jačanju finansijske stabilnosti, koji se reflektuju kroz rekordan rast ekonomije i poboljšanje makroekonomskih izgleda, saopštio je potpredsjednik Svjetske banke - SB za Evropu i centralnu Aziju, Siril Muler.
Objavljeno: 16. 10. 2017 - 17:23 Promjenite veličinu teksta: A A A

- Na sastanku crnogorske delegacije sa predstavnicima SB i Međunarodnog monetarnog fonda - MMF, u okviru godišnjih sastanaka tih finansijskih institucija u Vašingtonu, ocijenjeno je i da je finansijska stabilnost unaprijeđena i podržana kroz jačanje bilansa stanja, oporavak kreditiranja i značajan pad nekvalitetnih kredita. Takođe je ocijenjeno i da je bankarski sektor, sa koeficijentima likvidnosti i solventnosti značajno iznad zakonski propisanog minimuma, kao i snažnim rastom kreditne aktivnosti, stabilan, solventan i visokolikvidan - navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore - CBCG.

Crnogorsku delegaciju činili su ministar finansija Darko Radunović, guverner CBCG Radoje Žugić i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni sistem Nikola Fabris. Oni su prvog dana godišnjih sastanaka, koji su za vikend održani u Vašingtonu, razgovarali sa Mulerom, zatim direktoricom SB za jugoistočnu Evropu, Lindom van Gelder i šefom misije MMF-a za Crnu Goru, Martinom Petrijem.

- Na sastanku sa Mulerom i Van Gelder razgovarano je o ohrabrujućim i kredibilnim rezultatima Fiskalne strategije, ali i o finansijskom sistemu, koji je ocijenjen kao relativno stabilan i siguran. Zaključeno je da zabilježeni pomaci u ekonomskoj politici stvaraju preduslove za efikasno upravljanje dugom, dok efikasno implementirana Fiskalna strategija obezbjeđuje održivost javnog duga u srednjem roku - dodaje se u saopštenju.

1610cbcgPredstavnici SB su pohvalili značajan napredak Crne Gore u ispunjavanju prioritetnih aktivnosti za dobijanje podrške te finansijske institucije, u vidu garancije od 90 miliona američkih dolara, što bi doprinijelo povoljnijem pristupu internacionalnim tržištima kapitala, kao i stabilizaciji javnog duga.

- Realna su očekivanja da će taj aranžman biti zaključen do kraja godine. Na sastanku sa Mulerom podržana je i ideja dodatnog finansiranja izuzetno uspješnog projekta MIDAS, u preliminarnom iznosu od oko 34 miliona američkih dolara, čime bi se obezbjedilo dalje pružanje podrške razvoju poljoprivrednih kapaciteta i jačanju sistema bezbjednosti hrane - navodi se u saopštenju.

Članovi crnogorske delegacije su na sastanku sa Petrijem razgovarali o snažnom rastu u prvoj polovini ove godine i pozitivnim efektima mjera usvojenih u okviru Sanacionog plana i Fiskalne strategije.

- Crnogorska delegacija zahvalila je timu MMF-a na podršci i kvalitetnim preporukama, koje su bile osnov za formiranje kredibilnog plana fiskalne konsolidacije, kao i za unaprijeđenje finansijske politike. Oni su naglasili posvećenost Crne Gore nastavku sprovođenja mjera, koje će doprinijeti preokretu trenda javnog duga u srednjem roku. Sa MMF-om je ugovorena i tehnička pomoć za nastavak implementacije srednjoročne strategije upravljanja dugom. Petri je potvrdio da je postignut značajan napredak u implementaciji preporuka FSAP misije, odnosno programa procjene finansijske stabilnosti MMF-a i SB iz prošle godine - naglašava se u saopštenju.

Na sastanku su razmijenjena i mišljenja o planu budžeta za narednu godinu, kao i o modalitetima smanjenja sive ekonomije kroz digitalnu fiskalizaciju.

CBCG

Komentari: 0

Novi komentar