Hronika jedne devastacije: Kako je devastiran najstariji pravoslavni hram (III)

Krajem dvadesetog vijeka, crnogorsku kulturnu baštinu zadesio je devastatorski talas čiji je cilj, bio i ostao, da se nastavi kontinuitet prekrajanja nacionalne kulturne baštine. Posebno su u tom periodu stradali sakralni spomenici kulture, najviše oni kojima gazduje MCP Srpske pravoslavne crkve. Riječ je o kontinuitetu prekrajanja koji je zabilježen na čitavoj teritoriji Crne Gore.

Početkom 2001. godine, u javnosti se pojavila informacija da je unutrašnjost Vlaške crkve potpuno devastirana intervencijama MCP SPC. Tada se pojavio problem koji je bio aktuelan i ranije, ali je sada postao više nego očigledan. Naime, mada zvuči nevjerovatno, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika, institucije odgovorne za njenu zaštitu nijesu mogli da uđu u nju...
Objavljeno: 18. 10. 2017 - 00:00 Promjenite veličinu teksta: A A A

MCP SPC sve neimarske poduhvate devedesetih u Crnoj Gori preduzimala je bez dozvole, i mimo Zakona o zaštiti spomenika kulture. Tadašnja "brojna protivpravna djelovanja SPC-a" na više od 50 objekata manifestovala su se kroz arhitekton­sko preoblikovanje, podizanje objekata na temeljima ranohrišćanskih crkava, oslikavanje novih živopisa koji nijesu stilski utemeljeni, preseljenju relikvija...

SPC ni za jedan svoj potez tada nije tražila dozvolu od Republičkog zavoda za zaštitu spomeni­ka. Zavod i Ministarstvo kulture, međutim, sa svoje strane, rijetko su podizali krivične prijave, iako je SPC kršila zakon.

Pokušaj popisivanja devastacija: Prvi ozbiljniji pokušaj da se “popišu” ove devastacije bio je dokument nazvan "Infor­macija o stanju nepokretnih spomenika kulture u Crnoj Gori" iz 2000. godine. U ovom dokumentu, između ostalog, popisani su sakralni objekti koje je devastirala SPC: Cetinjski manastir, Donji manastir Ostrog, Manastir Stanjevići, manastir Ćelija Piperska... Spisak je bio dugačak.

vlaskacrkva2

Međutim i poslije toga, MCP SPC neimari nije­su mirovali. Radovi su vršeni u Vlaškoj crkvi, na manastirima u Skadarskom jezeru - Starčevo, Kom, Beška...

Tada su brojni crnogorski intelektualci upozoravali da je to proces koji treba identifikovati i zaustaviti. Čak su iznosili i stav da tim prepravkama MCP SPC čini sve radi sveopšteg posrbljivanja, pa čak i crnogorske vjerske objekte želi da obuče u svetosavsko ruho. Unutrašnjost i djelove konstrukcije ovdašnjih crkava "prerađuje" tako da dobiju sva obilježja tipične svetosavske crkve. Uklanjaju obilježja koja potvrđuju da te crkve nije­su srpske, odnosno dograđuju ili docrtavaju freske i druge detalje koji "svjedoče" o "svevremenom" srpstvu na ovim prostorima.

Jedan od sakralnih objekata na Cetinju koji je prošao kroz pravu graditeljsku i pravno zaštitnu buru je Crkva Roždestva presvete Bogorodice, poznatija kao Vlaška crkva.

Vlaška crkva: Vlaška crkva je najstariji pravoslavni hram u Cetinjskom polju. Po crkveno-narodnom predanju podignut je 1450.godine. Na to upućuje i natpis iznad ulaza u hram. U pisanim istorijskim izvorima prvi put se pominje u povelji Ivana Crnojevića Cetinjskom manastiru iz 1485.

vlaskacrkva3

Po narodnom predanju, hram su podigli sinovi Ivana Borojevića, u narod­noj tradiciji poznatog i kao Ivan Starovlah, po kome je crkva i dobila ime Vlaška. Po drugoj varijanti hram su podigli Vlasi - stočari koji su boravili na širem prostoru Cetinja.

Vlaška crkva je tri puta obnavljana. Današnji oblik je dobila za vrijeme te­meljne obnove 1864. Tada je obnovlje­na kolektivnim prilozima Donjokrajaca i prilozima knjaza Nikole i mitropolita IIariona Roganovića. Ikonostas u hramu izradio je 1878. makedonski ikonopisac Vasilije Đinovski sa svojom braćom Teofilom i Aleksandrom.

U ovom hramu, knjaz Nikola se 27. oktobra 1860. vjenčao sa Milenom, ćerkom vojvode Petra Vukotića.

Ko je sahranjen ispred Vlaške crkve: Ispred crkve nalazi se najstarije groblje na Cetinju. Pored ostalih, na njemu su sahranjeni: mitropolit Visarion Ljubiša, narodni mudrac Sula Radov, crnogorski ministar prosvjete i crkvenih djela i prvi direktor cetinjske gimnazije Jovan Pavlović... Ispred crkvenih vra­ta, po narodnom predanju, sahranjen je Bajo Pivljanin sa svojom ženom Mandom. U samoj crkvi nalazi se grob prvog predsjednika crnogorskog Crvenog krsta, mitropolita llariona Roganovića.

Željezna ograda oko hrama formira­na je 1897. od 1444 zaplijenjenih turskih pušaka u oslobodilačkim ra­tovima 1858, 1862. i 1875-78.

Sanacija Vlaške crkve je obavljena 1985. godine, nakon zemljotresa.

Početkom 2001. godine u javnosti se pojavila informacija da je unutrašnjost Vlaške crkve potpuno devastirana intervencijama MCP SPC. Tada se pojavio problem koji je bio aktuelan i ranije, ali je sada postao više nego očigledan. Naime, iako zvuči nevjerovatno, stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika, institucije odgovorne za njenu zaštitu nijesu mogli da uđu u nju.

Vlaška crkva je tada bila zakonom zaštićeni spomenik kulture od strane Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika.

vlaskacrkva4

Priča o Radomiru Nikčeviću: Priča o Vlaškoj crkvi počela je krajem 2000. godine, kada se protojerej MCP SPC Radomir Nikčević zatvorio u nju. Za neke je on tada postao novomučenik, glas "progonjene crkve" i "umrle savjesti" demokratskih in­stitucija Crne Gore. Drugi su njegov čin drugačije tumačili.

Kako se moglo pročitati tada u medijima još za vrijeme trajanja Nikčevićevog protesta, 15. decembra 2000. godine, građani Cetinja okupljeni u Inicijativnom odboru Donjokrajaca za zaštitu istorijskog nasljeđa uputili su dopis Zavodu za zaštitu spomenika. U njemu su tvrdili da je Mitro­polija crnogorsko-primorska počela građevinske radove unutar Vlaške crkve, bez dozvole i znanja nadležnih institucija.

Možda nije zgorega za neupućene reći da je tadašnju zgradu Zavoda i Vlašku crkvu dijelilo svega par stotina metara, ali ipak radovi tolikog obima ostali su  nepoznananica za zapošljene u Zavodu. Instituciji koja je bila tada zadužena za njeno čuvanje i brigu o njoj.

Ubrzo nakon toga stigao je i odgovor iz Zavoda. Odgovor koji je konstatovao stanje o kome se do tada samo pričalo.

"Nažalost, komi­sija Zavoda za zaštitu spomenika kulture nije mogla steći uvid postojećeg stanja u unutrašnjosti crkve, budući da je bila onemogućena da uđe u hram. Naime, sveštenik koji se nalazi u objektu odbio je da otključa vrata. Na taj način su stručnjaci Zavoda bili spriječeni da uđu u crkvu", stoji u odgovoru Zavoda.

Prepiska: Prepiska između Inicijativnog odbora Donjokrajaca i Zavoda za zaštitu spomenika vođena je sve do početka februara. O "radovima" Mitropolije u Vlaškoj crkvi jedan od članova odbora Donjokra­jaca, Ivan Tomov Poček, je tada kazao:

"Saznali smo da je oštećena ograda oko crkve, da je skinuta spomen-ploča Donjokrajaca, uče­snika u Balkanskim ratovima, da je jednim dijelom demontiran ikonostas, da su obije­ni zidovi i da je podna obloga potpuno uništena. A podna obloga je veoma zna­čajna, jer su na njoj bili označeni temelji prethodne crkve, koji datiraju iz bogumil­skog perioda. Unutrašnji zidovi crkve su preuređeni u namjeri da se falsifikuje njen životopis."

I Poček je tada tvrdio da je, pod izgo­vorom uljepšavanja, cilj "obnovitelja" bio prekrajanje istorijskog pamćenja vezanog za ovaj izuzetno značajni sakralni objekat.”

Tada se je odgovorom javio i Čedomir Mark­ović, tada čelni čovjek Zavoda. U njemu se između ostalog moglo pročitati :

"Zavod nije upoznat sa izmjenama u Vlaškoj crkvi, osim onoga što smo saznali od Odbora za zaštitu kulturnog nasljeđa Donjokrajaca. Mi bismo, po službenoj dužnosti, morali da steknemo uvid u sta­nje, i pokušali smo to i da učinimo. Pis­mom smo se obratili Mitropoliji i samom mitropolitu Amfilohiju, sa zahtjevom da izdejstvuje da se Zavodu, shodno zakonu, dozvoli da njegova stručna ekipa izvrši uvid u eventualno iz­vedene radove unutar crkve. Od mitropoli­ta smo dobili negati­van odgovor, oštro in­toniran. U to vrijeme sveštenik Nikčević još je bio u crkvi", kazao je tada  Marković.

nikcevic1

Kako Donjokrajci nijesu odustajali od svojih zahtjeva, Za­vod se za pomoć obratio Ministarstvu kul­ture, da ono, kao dr­žavni organ, pokuša da uradi ono što je za Zavod, izgleda, bilo nemoguće. Da bi čitava stvar bila što sigurnija, direktor Zavoda je o svemu upoznao i predsjednika države, tražeći njegovu intervenciju. "Ministarst­vo kulture je uputilo pismo Mitropoliji. Obaviješten sam da je Mitropolija prije par dana pozitivno odgovorila i da će ko­misiji dozvoliti pristup unutrašnjosti Vlaške crkve", kazao je tada Marković.

Onda je nanovo formiran stručni tim Zavo­da, a Ministarstvo kulture je trebalo da oba­vijesti Mitropoliju da će "komisija biti ispred Vlaške crkve 16. marta u 9 sati ujutru. "Čekamo 16. mart, da naša komisija konačno legalno uđe u Vlašku crkvu i utvrdi stanje", dodao je direktor Zavoda 2001. godine. I nekako se ušlo u Vlašku crkvu i popisalo što bi bilo hitno i neophodno za popravku.

Tako da tek u martu 2001, stručna služba Zavoda, uz pratnju sveštenika SPC-a, ul­azi u crkvu koju još čuva i po­licija. Devastacija je i zvanično utvrđena - izmijenjena je podna obloga, obijen malter sa svih zidnih površina i počeo je rad na živopisanju u unutrašnjosti hrama. Najviše je tada upadao u oči novi mermerni pod visokog sjaja, koji više priliči nekom modernom kafiću nego crkvi. Njime je presvučen stariji kameni pod, koji je imao naznačene os­nove ranije crkve za koju se smatra da potiče iz bogumil­skog perioda.

Zavod 2001. godine donosi rešenje po kojem je Mitropolija dužna da enterijer crkve vrati u prvobitno stanje. U Ministarstvu kul­ture tada su kazali da je po za­konu rok da se to učini dva mjeseca. Za koga zakon važi, za ove druge “rok”  je puno rastegljiviji pojam.

Konačno je tek polovinom 2003 .godine iz Zavoda za zaštitu spomenika najavIjeno da će biti urađena restauracija ikona i popravka ograde, porte i groblja. No, do radova ne bi došlo da Zavod nije dobio odobrenje od SPC.

Naime, 2002.godine, nakon što je Zavod utvrdio da je MCP SPC izvodila nedozvoljene građevinske radove na manastiri­ma u Skadarskom jezeru, mitropolit Amfilohije je optužio ovu državnu instituciju za nekompetentnost, bezprizornost, pr­imitivizam, čak i nekrofiliju, i zabranio svaku dalju saradnju.

"Vrijeme čini svoje i jedni i drugi smo uvidjeli da zategnuti odnosi nevode dobru kulturne baštine i nadamo se da je ovo jedan od početaka kada će ti odnosi polako prestati da budu zategnuti i kada će se normalno sarađivati", kazao je tada direktor Zavoda za zaštitu spomenika Čedomir Marković.

I iz MCP SPC su tada došli pomirljivi tonovi, koji su kako je vrijeme kasnije pokazalo trajali dok njima nisu trebala drugačija “rešenja”:

"Insistirajući svaki na svome viđenju, došli smo u pat poziciju iz koje se nije moglo uraditi ništa. Životna situacija, očigledna zapuštenost Vlaške crkve, natjerala nas je da uvidimo da je neophodno nešto učiniti", rekli su tada.

Nakon što su shvatili da su  u Zavodu ipak "dosljedni" i ne odustaju od svojih ranijih rešenja: "Mi u zamjenu poda sigurno nećemo ulagati sredstva. To treba da uradi Mitropolija koja je taj posao ranije i obavila bez saglasnosti Zavoda. Dakle, i dalje stoji rešenje sa nalogom da se enterijer VIaške crkve vrati u prvobitno stanje", tvrdio je tada  Marković.

Matrica: Polako se stvarala matrica koja se danas ustalila kada je u pitanju zaštita kulturnih dobara u Crnoj Gori.

Da država i građani počnu da prihvataju saniranje nedozvoljenih prepravki i dogradnji kao da su to stvari koje su zatečene. A ne urađene nestručno, nesavjesno i protiv pozitivnih zakonskih normi.

To što se po mišljenju stručne javnosti na ovaj način prepravlja istor­ija i kulturno nasljeđe jednog naroda je, po svemu sudeći, za neimare MCP SPC - sitnica. Valjalo bi ipak obratiti pažnju da to ne bude sitnica koja će na kraju ipak napraviti razliku. Razliku u korist poštovanja pozitivnih civilizacijskih i zakonskih normi.

Ivan KERN

 

Komentari: 24

Nikšićanka

18. 10. 2017 - 01:13

Još jedno u nizu nečasnih poslova Radovića. Sramotno, besprizorno, i eto, pokazalo se - kratkovido! I šta sad? Ko će da ispravi imidž svetosavlja na crkvama koje nikad nijesu bile svetosavske? Risto Radović je napravio više štete Crnoj Gori i Crnogorcima no svi ostali posrbljenici iz Crne Gore. Ko je kriv? Risto? Ne, no mi i naša bolesna naivnost i bolećivost prema Srbijancima,koja potiče od naseljavanja hiljada porodica u pustu Šumadiju da brane srpske granice od Turaka, dok su Srbijanci išli u bježaniju u Austrougarsku. Crnogorske nepresahle veze sa svojom napaćenom "dijsporom" u Srbiji uslovile su povezanost ovih dvaju naroda i država, naravno, na štetu "manjeg potoka".
Peśa

18. 10. 2017 - 01:23

Zavod za zaštitu, zavod, zavod, nema tog Zavoda, nema države, nema ništa. SRAMOTA... Kome ova država daje plate, treba da se zovu - ZAVOD ZA DEVASTACIJU I KULTUROCID.. Crne Gore
Vjernik

18. 10. 2017 - 06:28

Sram da vas bude i jedne i druge,drzava bez zakona i morala!!Da li je ovo moguce,da jedan Amfilohije radi sve da nam prekroji istoriju i kulturne spomenike,pljuje po nama i ostaje nekaznjen?Da on daje garancije ljudima koji su optuzeni za terorizam???Jadne drzave i jos jadnijeg zakonodavstva!!Smiju vam se isti oni koje optuzujete!!
Autoru

18. 10. 2017 - 09:43

Za sledeću priliku samo promijeni redosled. Neka npr. II dio bude I, III nega bude II, a I neka bude III. Ionako stalno vrtiš jednu te istu priču.
"DEVASTACIJA"

18. 10. 2017 - 09:48

Profesionalna i objektivna obrada teme od strane autora. Šalim se naravno. Jedan od desetina tekstova, koji se gotovo u pravilnim razmacima pojavljuju zadnjih desetak godina. Nije teško prepoznati poentu i poruku - napad na Mitropoliju i Mitropolita, a time i na crnogorsku trediciju i istoriju. Ništa novo. Mitropolija obnovila 200 crkava i Manastira, nesporno je da je pri tako obimnom poslu moralo biti propusta. Devastacija, čega i od čega. Kako je to trebalo sačuvati autentičnost-orginalnost. Prepustiti zubu vremena da dovrši posao, je li na to mislio autor i autori. Komunistička posla. I oni su "čuvali autentičnost" prepu[taju'i i nadaju'i se da će zub vremena uraditi svoje. Uzaludnja nada gospodo. Kao što vidite, od tog "posla", na sreću neće biti ništa.
MOMO

18. 10. 2017 - 10:48

Kažeš da je SPC obnovila Crkve i Manastire?!? Tako ti imao obraza kako su oni "obnavljali". Sve kosovsko-pomoravski stil kakav je i hram u Podgorici. Crkve u CG nikada nijesu rađene u tom stilu. Da ne govorimo o svetosavskom gadluku, prekrečenim freskama, eloksiranoj bravariji i klima uređajima. Koliko su stručno obavljali naše Crnogorske svetinje da su ih samo ogadili. Ali nijeste vi bitni. Bitna je naša nazovi Država, koja sve to nijemo posmatra. Ako Risto poželi da na Cetinjski Manastir digne sprat, siguran sam da će dobiti građevinsku dozvolu!
Bajova Cetinje

18. 10. 2017 - 11:26

Bravo za komentar!
MOMO!

18. 10. 2017 - 12:25

Iz tvog komentara mi je jasno, koliko poznaješ kosovsko-pomoravski stil, a i druge "stilove". O tome, ja s Vama Momo, ne bih jer bih uyalud trošio i svoje i Vaše vrijeme. Ali ima nešto o čemu bih. Čak i dizanje sprata na Cetinjskom manastiru bio bi napredak u odnosu na ono šta je i kako se država i društvo do sada odnosilo i odnosi na ono što ima veze sa ovim "stilovima" koje pominješ i koji su značili i znače za Crnu Goru, što god ko pod tim imenom podrazumijevao. I ono što je najgore u svemu je što naše "stilove" nastavljaju da brane, oni koji niti su što činili niti čine na njihovom očuvanju. Naprotiv. I od toga još poraznije, što o tome govore ljudi koji bi teško mogli nabrojati razlike izmedju recimo kosovsko-moravskog stila i njemačkog proizvodjača motornih testera "STIL". Ti sam vidi kojoj grupi pripadaš. Ovoj što sam prethodno pomenuo ili ovim "devastatorima". Ja sam svakako za "devastaciju".
MOMO

18. 10. 2017 - 14:16

U pravu si, samo što ja uopšte i ne želim da upoznam kosovsko-pomoravski stil. Niti me zanima, niti pripada mojoj Državi CG. Taj stil je ustvari mješavina mnogo toga što živi u posrbicama, a na što ste posebno ponosni. Npr. Zvezde Granda i Pink, Guča i glibavi pijani trubači, Barska srbadija, novokomponovani vjernici sekte SPC sa majicama Ratka Mladića, drveni krst u autu od 25-30 cm itd. itd...To je vaš stil i to nema veze sa mojom Državom CRNOM GOROM! P.S. motorke su STIHL, a ne STIL!
spasoje

19. 10. 2017 - 20:16

Ali mi imamo prava takođe na svoju Crnu Goru rijateljku I to se neće promijeniti ...
spasoje

19. 10. 2017 - 20:19

Biće da ima još ponešto važnije od onoga što ste naveli , ali pošto su strasti uzavrele vi samo vidite ono što je lose ...
Moravac

18. 10. 2017 - 14:22

Raspisao si se poznavaoče stilova u arhitekturi. Očigledno si pun mržnje prema društvenom uređenju nekadašnje SFRJ. Sa Antifilohijem & Co. si u punom cvatu. Nego Moravac bre, da ti kažem, zbog ovoga što Antifilohije čini od crkava u CG, geaci iz južnopomoravskog regiona bi ga napunili špiceva. To se ne smije u zemlji moravskog stila, to oni samo kod nas mogu.Te, prema tome, nijesi ti tamo neki moravski geak, ti si čistokrvni sjevernocrnogorski stojser.
spasoje

19. 10. 2017 - 20:11

Ovo nije država šačice ljudi , ovo je država svih Crnogoraca, to ćete morati uzeti u obzir , jedni imaju svijest da su oni koji ne žele da se odvoje od svojih korijena , drugi žele da budu dio neo -crnogorstva koji ne žele da vide ono što je očigldno , ali problem ješto mi nećemo da nam neko određuje kako ćemo sebe da doživljavamo ....Parama se neće moći preokrenuti ono štomi osjećamo , kao ni ono što znamo , mi govorimo Srpskim jezikom , jer smo Srbi I to nećemo da mijenjamo ni za kakve pare , ni Američke ni Vatikanske , niti njihove propaganda , vremena će se mijenjati I njihova neće goretido zore ...Neka nam je viječna Crna Gora braćo Crnogorci I braćo Srbi ineka nas nikakva svijetska sila ne pokoleba da izdamo našepretke , a ni naše potomke ..Amin dace Bog ....
Ce-tinje

18. 10. 2017 - 10:06

Moze li iko razumno objasniti zasto bi sad Vlaska crkva pripala nevladinoj organizaciji koju je po njegovom svjedocenju osnovao Slavko Perovic prije dvadedet godina ? Zahvaljujem
Znaš šta....

18. 10. 2017 - 11:01

....Ivan onda kada je dobjegao na cetinjsko polje zatekao je tu taj vlaški narod, stočarski,starosjedilački narod, čiji potomci su se danas probudili i od kojih se više živjeti ne može. Oni su potpuno u pravu kada tvrde da nemaju veze sa srpskim etnosom, niti bilo kojim slovenskim. Srbi su naselili debele zemlje, došli su na debele vode (turci su ih, nažalost, kasnije potisli), a ovaj zatečeni elemenat koji se mahom stočarstvom bavio povukao se još dublje u krše. Oni samo nose to vlaško ime, ali nikakve, ama baš nikakve veze nemaju sa onim vlasima iz Negotinske krajine. (koliko ni Starina Novak sa gorom Romanijom. Koliko ni Drug Tito sa gorom Romanijom - jer tamo korakom nikada nije kročio.)Ovo u zagradi ispada iz konteksta - nema veze sa temom, ali nisam mogao odoljeti. Izvinite. veliki getsbi
Ficdžerald

18. 10. 2017 - 14:47

Teško ćeš, i to poodavno, nać' Slovena, lupom da ga tražiš. Griješiš ako misliš da je Vlaha bilo samo u Katunskoj nahiji, bilo ih je npr. i u Bjelopavlićima ihaj haj. Ti si sigurno čuo za Malonšiće - vlastelu Đurđa Crnojevića, koji su Vlasi. Crnojevići su Vlasi, Kalođurđevići njihovi srodnici, takođe. Radul(ovići), Milatovići... A što tek reći o Lužanima. Srbe ( Slovene) ćeš naći u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, bježali su tamo od Turaka. U Srbiji ih teško možeš naći. Zašto? Pa guzili su ih turski činovnici poreklom iz: Irana, Iraka, Avganistana, Sirije, Alžira, Nigerije... ko zna odakle su sve bili. Nemaju ovi naši Vlasi sa Srbima nikakve veze, potpuno si u pravu.
Slažem se .....

18. 10. 2017 - 19:39

......sa tobom. veliki getsbi
BRUKA dovjeka...

18. 10. 2017 - 13:28

Bruka i sramota za sve koji su nadležni, pojedni se boje tog ubogog čovjeka kao da je on predstava Boga ili neke Božje pravde. Konačno oće li neko stat na rep ovom nesvjesnome , nego taj se ne stidi njegova čapra na licu je beskonačne debljine. Svi griješimo, svi smo ljudi ali oni koji ne reaguju da prekore onoga koji griješi su saučesnici. Tako da ako nemate hrabrosti da poćerate onoga koji sistematski uništava sve Crnogorsko kažite javno
Blago vama

18. 10. 2017 - 18:34

u pamet!!!Stručnjaka kakih Crna Gora nije imala,jesu vi to babine diplome!?
4690

28. 10. 2017 - 11:51

Jesu li njeguški Petrovići potomci Heraka Vraneša?
1267348655

12. 11. 2017 - 08:14

Prvo pominjanje toga Heraka Vraneša u dubrovačkim izvorima zabilježeno je 12. marta 1470. godine, kada ga je hercegovački sandžak, Hamza-beg, uputio u Dubrovnik da dovede jednog Dubrovčanina da bude vještak hercegu Vlatku, sinu hercega Stjepana Vukčića Kosače, sa njegovom braćom, u stvari diobe hercegove ostavštine, da bi Turci godinu kasnije 1476. Heraku, već bivšem saradniku Hamzabegovom, dali na upravu Popovo Polje i Trebinje.
12673

12. 11. 2017 - 10:25

U prvoj fazi, sloveni su svojim dolaskom na Balkanu asimilirali sve sto su zatekli (kao i Rimljani prije njih!). Naziv za to zateceno stanovnistvo su = VLASI (1) Ali, posto je zateceno stanovnistvo zvano Vlasi asimilirano, pojam VLAH kroz srednji vijek (!) prenesen je na = STOCARSKO STANOVNISTVO (2) Znaci kroz citav srednji vijek, VLAH = STOCAR; KMET = ZEMLJORADNIK i td Kako se pored toga i s time moze termin Vlah, uporno izrazito insistirati da su Vlasi kroz cijeli srednji vijek izrazito i specificno vezano za kakvu ciju narodnost ili nacionalnost? Takodje, kako se s tim terminomn "vlah" moze etikitirati zetsko-crnogiorska vlastela, poput dinastija Balsica i Crnojevica? Po cemu je to zetski gospodar Ivan Stefanov Crnojevic ili uopste Crnojevici, nekome etikirani kao "Vlah/ Vlasi"? Stocari, sigurno nisu bili kao ni kmetovi ;) dok do duse definitivno sa siguirnoscu su bili zemljoposjednici na cija imanja su mjestani iz odredjenih naselja radili za tadasnju vladarsku porodi Crnojevic
20339

12. 11. 2017 - 11:19

U prvoj fazi, sloveni su svojim dolaskom na Balkanu asimilirali sve sto su zatekli (kao i Rimljani prije njih!). Naziv za to zateceno stanovnistvo su = VLASI (1) Ali, posto je zateceno stanovnistvo zvano Vlasi asimilirano, pojam VLAH kroz srednji vijek (!) prenesen je na = STOCARSKO STANOVNISTVO (2) Znaci kroz citav srednji vijek, VLAH = STOCAR; KMET = ZEMLJORADNIK itd. Kako se pored toga i s time moze termin Vlah, uporno izrazito insistirati da su Vlasi kroz cijeli srednji vijek izrazito i specificno vezano za kakvu ciju narodnost ili nacionalnost? Takodje, kako se s tim terminom "vlah" moze etikitirati zetsko-crnogiorska vlastela, poput dinastija Balsica i Crnojevica? Po cemu je to zetski gospodar Ivan Stefanov Crnojevic ili uopste Crnojevici, nekome etikirani kao "Vlah/ Vlasi"? Stocari, sigurno nisu bili kao ni kmetovi ;) dok doduse definitivno sa siguirnoscu su bili zemljoposjednici na cija imanja su mjestani iz odredjenih naselja radili za tadasnju vladarsku porodicu Crnojevic
12673

12. 11. 2017 - 13:07

Po cemu su vam, Crnojevici Vlasi??? Da vam moguce nisu pored Ivana alijas "starovlaha" Borojevica, takodje vlasi: Bajko - Bjelar - Nenoje? Tudor Nenojev Ivanovic sa Cetinja, nabavljac pancira u Kotoru pomocu Luke Pautinova 1. sep´ 1440. godine? Ili cetinjski knez Stjepan (Stefan) Nenojevic, koji se pominje 1489. god u povelj kao i na dvoru Ivana Crnojevica, tj sin Nenoja Ivanova a mladji brat Tudorov? Mozda su po vama vlasi: Vukota Ozrihnov, Ratko Borovina, Strgo Bogohnov i ko vam ga zna ko moze biti vlah jos po vama, ama neka svi bodu rimovlasko-arbanaskog porijekla samo da nisu slovenske krvi eeeh oca vam ´ebem ponajdalje udaljenoga od svojeg vlastitoga :))))
Novi komentar