Ulaznice za Rio knjižili kao zakup

DRI je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. i uslovno na usklađenost poslovanja sa propisima.
Objavljeno: 19. 10. 2017 - 06:39 Promjenite veličinu teksta: A A A

U izvještaju koji su sačinili članovi Senata DRI dr Branislav Radulović i dr Milan Dabović se navodi da Crnogorski olimpijski komitet nije obezbijedio kontrolu namjenske potrošnje budžetskih sredstava koja prenosi sportskim savezima, klubovima i pojedincima. DRI je COK-u preporučio da troškove naknada za službena putovanja prikazuje na poziciji „troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi“.

- Revizijom je utvrđeno da su na računu - troškovi zakupa u inostranstvu evidentirani troškovi ulaznica za Olimpijske igre, u iznosu 37.893 eura, što nije u skladu sa pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore i budžeta opština - navedeno je u izvještaju. COK je na poziciji - ostali poslovni rashodi, prikazao izdatke za službena putovanja od 101.731 eura.

- Na istoj poziciji prikazani su troškovi avio karata od 310.267 eura. Najveći dio izdataka za avio karte - 262.562 eura ili 84,62 odsto se odnosi na Olimpijske igre u Riu. Od toga se 95.296 eura ili 36,29% odnosi na troškove avio prevoza za goste COK-a na Olimpijskim igrama. Troškovi avio karata nadoknađivani su sportistima, predsjedniku COK-a, predsjedniku nadzornog odbora, članovima izvršnog odbora, članovima misije, novinarima - navedeno je u izvještaju. COK je kvartalno dostavljao Upravi za mlade i sport izvještaje za utrošena budžetska sredstva.

- Dostavljani su računi za avio karte koje ne prate spiskovi osoba koje su putovale (sportisti, gosti, zaposleni ). COK nije donio interne akte kojima bi se definisali kriterijumi na osnovu kojih se donose odluke o izboru gostiju kojima se mogu nadoknaditi troškovi prevoza i smještaja na Olimpijskim igrama - objašnjeno je u izvještaju.

Na naknade zaposlenima za rad na projektima, od 5.250 eura, nijesu obračunati doprinosi, što nije u skladu sa zakonom. COK-u je ostavljen rok od šest mjeseci da izvijesti DRI o preduzetim radnjama po preporukama.

Pobjeda

Komentari: 0

Novi komentar