Vlada usvojila nekoliko Uredbi koje se odnose na planiranje i izgradnju

Vlada je danas u u cilju efikasnije primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata donijela uredbe o: minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata; visini naknada za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova i tehničkih uslova; povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave.
Objavljeno: 19. 10. 2017 - 17:53 Promjenite veličinu teksta: A A A

Takođe, Vlada je donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, radi usklađivanja sa izmijenama dosadašnje nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, izmjenama Uredbe je utvrđena nadležnost nove urbanističko-građevinske inspekcije u okviru Ministarstva održivog razvoja i turizma, umjesto tri dosadašnje inspekcije koje su se nalazile u Upravi za inspekcijske poslove.

Donijeta je Uredba o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga.

Ključne izmjene odnose se na centralizovanje javnih nabavki kako bi se ostvarile znatne uštede u budžetu, skratili postupci nabavki, kao i žalbeni postupci. Novim rješenjem propisano je  da se za sve državne organe jednim postupkom sprovodi javna nabavka robe ili usluge, osim u određenim slučajevima koji su regulisani posebnim propisima.

 

Usvojena je Informacija o praktičnom obrazovanju kod poslodavaca u školskoj 2017/2018. godini. U diskusiji je naglašeno da uvođenje praktičnog obrazovanja kod poslodavaca, odnosno dualnog obrazovanja, ima za cilj da, kroz povezivanje teorije i prakse, učenicima omogući da izgrade sistem trajnih i primjenjivih znanja, potrebnih za profesionalni i lični razvoj. Novi model sručnog obrazovanja treba da omogući lakši prelazak mladih na tržište rada i da smanji rizik od nezaposlenosti učenika koji završavaju stručno obrazovanje.  Radi podsticanja poslodavaca za aktivno uključivanje u dualni oblik obrazovanja učenika, izmjenama Zakona o stručnom obrazovanju predviđeno je da se iz Budžeta obezbjeđuju sredstva za naknade učenicima prvog i drugog razreda, dok su naknade u trećem razredu obaveza poslodavca.

Naknada za prvi razred iznosi najmanje 10 odsto prosječne neto zarade, za drugi razred najmanje 15 odsto i najmanje 20 odsto u trećem razredu.

 

Vlada je usvojila Informaciju o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima iz oblasti sporta.

U raspravi je istaknuto da je analizom podataka o stanju sportskih objekata, utvrđeno da je potrebno hitno investirati u ovoj oblasti, kroz radove na sanaciji i adaptaciji sportskih terena, izgradnji pomoćnih prostorija, nabavci sportskih rekvizita i opreme, rekonstrukciji i proširenju tribina i slično.

U tu svrhu, shodno zaključenim ugovorima o finansiranju i sufinansiranju odabranih infrastukturnih projekata, opedijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 343.478,85 eura.

 

 

Komentari: 0

Novi komentar