Unutrašnja kontrola: Postupak protiv trojice policajaca

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je tokom septembra mjeseca 2017.godine izvršilo kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika na osnovu četiri pritužbe građana na postupanje i ponašanje policijskih službenika. Unutrašnja kontrola je pokrenula disciplinski postupak protiv trojice policajaca zbog sumnje na povredu službene dužnosti, a u jednim slučajem će se baviti i Tužilaštvo.
Objavljeno: 20. 10. 2017 - 11:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

Pritužbe građana su se sadržinski odnosile na način vršenja policijskih poslova i primjenu policijskih ovlašćenja (dvije pritužbe), na ponašanje policijskog službenika u vršenju službe (jedna pritužba), dok je jedna pritužba sadržavala navode o koruptivnom postupanju policijskog službenika.

Od naznačenog broja pritužbi, u tri slučaja se radilo o pritužbama na policijske službenike policije opšte nadležnosti, dok se u jednom slučaju pritužba odnosila na policijskog službenika granične policije.

Nakon sprovedenih postupaka kontrole, u jednom slučaju je pritužba ocijenjena osnovanom, uslijed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti, te ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskog službenika.

U preostala tri slučaja pritužbe su ocijenjene neosnovanim, jer u sprovedenim postupcima kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi pritužbi, odnosno činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje i ponašanje policijskih službenika.

Međutim, u jednom od ovih slučajeva, i pored toga što u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene nesporne činjenice i dokazi koji bi ukazivali na postojanje osnova za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika u vezi sa predmetnim slučajem, zbog činjenice da se u ovom slučaju radilo o navodima o zlostavljanju od strane policijskih službenika, Izvještaj sa spisima predmeta sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje.

Pregled sadržine pritužbi: Državljanin R. Srbije P.Z. dostavio je ministru unutrašnjih poslova pritužbu na postupanje NN policijskog službenika dežurne službe SP OB Ulcinj, zbog načina ophođenja i komunikacije sa njim dana 05.08.2017.godine, oko podneva, kada je, poslije više bezuspješnih pokušaja da dobije dežurnu službu Elektrodistribucije u Ulcinju kako bi dobio informaciju kad će doći struja na Adu Bojanu, pozvao dežurnu službu policije, kojom prilikom je, kako je naveo, dežurni policajac sa kojim je razgovarao putem telefona a kasnije i neposredno u policijskoj stanici, ispoljio neprofesionalnost u komunikaciji sa njim.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi kojima bi se potvrdili navodi o neprofesionalnom postupanju policijskog službenika u konkretnom slučaju.

I pored navedenog, policijski službenici dežurne službe SP OB Ulcinj su upozoreni na dužnost vršenja policijskih poslova na način kojim neće umanjiti svoj ugled i ugled policije u cjelini, poštovanja dobrih običaja i etičkih načela u dosljednom sprovođenju zakona, kao i da u svakoj komunikaciji sa građanima budu pravedni, stručni, pristojni i korektni.

Građanin M.A. iz Podgorice, dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na policijske službenike SP CB Bar M.R. i H.A., povodom događaja koji se desio dana 12.04.2017. godine, oko 01:20 h, kada su, nakon što su on i njegov drug M.E. iz Podgorice bili zaustavljeni od strane policijske patrole na izlazu iz Bara i kojom prilikom nije bilo ništa sporno, na lice mjesta kontrole u saobraćaju pristigli pripadnici Interventnog voda, nakon čega je, kako je naveo,  policajac M.R., bez razloga upotrijebio fizičku silu prema njemu, da bi, nakon privođenja u zgradu policije, policajci M.R. i H.A. nastavili sa upotrebom sile, kojom prilikom je zadobio tjelesne povrede koje su konstatovane u medicinskoj dokumentaciji.

Imajući u vidu nesporne kontradiktornosti između, s jedne strane, sadržine izjave M.A. (u kojoj je negirao tok događaja kakav je opisan u službenoj dokumentaciji policije, kao i da je preduzimao bilo kakve radnje koje bi se mogle kvalifikovati kao omalovažavanje ili napad na policijske službenike) i izjave svjedoka događaja M.E. i, s druge strane, sadržine službene dokumentacije CB Bar sačinjene povodom predmetnog događaja i izjava policijskih službenika SP CB Bar koji su preduzimali službene mjere i radnje i primjenjivali policijska ovlašćenja u konkretnom slučaju a koji su negirali da je prema M.A. bilo nezakonite upotrebe prinude (tvrdeći da su njegove povrede nastale kao posljedica zakonite upotrebe sredstava prinude u cilju sprječavanja protivpravnog napada na policijske službenike i u cilju sprječavanja bjekstva, u događaju povodom kojeg je protiv njega podnijeta krivična prijava zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376 KZ CG), kao i očiglednih kontradiktornosti između broja, vrste i lokaliteta povreda konstatovanih u medicinskoj dokumentaciji i sadržine izjave M.A. o načinu upotrebe, vrsti i intenzitetu prinude upotrijebljene prema njemu, pri negiranju ovih navoda od strane policijskih službenika a u nedostatku drugih dokaza, u postupku unutrašnje kontrole je konstatovano da nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi predstavljali nesporan osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika zbog načina postupanja i preduzimanja službenih mjera i radnji u predmetnom slučaju.

Međutim, i pored ovako utvrđenog činjeničnog stanja u postupku unutrašnje kontrole, imajući u vidu decidne tvrdnje M.A. da su povrede koje je zadobio nastale kao posljedica nezakonite primjene sile od strane policijskih službenika, Izvještaj o izvršenim provjerama, sa spisima sačinjenim u postupku unutrašnje kontrole, dostavljen je Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju policijskih službenika CB Bar prema M.A. ima elemenata krivičnog djela zlostavljanje ili drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Državljanka Bosne i Hercegovine P.S., dostavila je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu – prijavu na NN policijskog službenika granične policije OGB Nikšić, zbog načina postupanja na graničnom prelazu, prilikom granične kontrole na izlazu iz Crne Gore dana 28.08. 2017.godine, kada je, nakon uvida u putne isprave, interesovanja o vremenu trajanja boravka u Crnoj Gori i prijavi boravka, saopštio da su ona i njen suprug počinili prekršaj, nakon čega je njen suprug u jedan od pasoša stavio novac, poslije čega im je policajac vratio pasoše a oni nastavili putovanje i prešli granicu.

Uzimajući u obzir utvrđeno činjenično stanje u postupku unutrašnje kontrole, Izvještaj o izvršenim provjerama (sa spisima sačinjenim u postupku kontrole) dostavljen je Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti državnog tužilaštva, te ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskog službenika.

Građanin K.N. iz Podgorice, dostavio je Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije pritužbu na policijskog službenika SP za BS CB Podgorica P.S., zbog načina na koji je dana 15.09.2017. godine, prilikom kontrole u saobraćaju u Ul.Zetskih vladara u Podgorici, preduzimao službene mjere i radnje prema njemu kao učesniku u saobraćaju – vozaču, uz isticanje primjedbi na način ophođenja i način komunikacije imenovanog policijskog službenika prema njemu tom prilikom.

U sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na nezakonito preduzimanje službenih mjera i radnji ili neprofesionalno ophođenje od strane policijskog službenika u konkretnom slučaju. I pored navedenog, policijski službenik P.S. je upozoren na dužnost poštovanja etičkih načela u postupanju sa građanima i obavezu poštovanja dostojanstva svakog lica prema kojem se primjenjuju policijska ovlašćenja.

Kontrole – provjere: Osim postupanja po pritužbama građana, službenici Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije su tokom septembra 2017.godine izvršili tri kontrole – provjere zakonitosti postupanja policijskih službenika, na osnovu operativnih i drugih saznanja o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu i postupanju policijskih službenika.

U jednom slučaju, izvršenom kontrolom utvrđene su činjenice i dokazi koji su ukazivali na postojanje osnovane sumnje u neprofesionalno ili nezakonito postupanje, uslijed čega je podnijet predlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv policijskih službenika T.P. i G.D., zbog težih povreda službene dužnosti iz čl.83 st.1 t.4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (zloupotreba položaja ili prekoračenje ovlašćenja u službi).

Osim toga, Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, upućen je i nadležnom državnom tužilaštvu, na dalji postupak, ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju policijskog službenika T.P., kao i policijskih službenika G.D. i J.M., ima elemenata bića krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

U jednom slučaju, izvršenom kontrolom utvrđene su činjenice i dokazi koji su ukazivali na postojanje sumnje u nezakonito postupanje policijskog službenika, uslijed čega je Izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu na dalji postupak i preduzimanje mjera i radnji iz nadležnosti, te ocjenu i odlučivanje o postojanju elemenata krivične odgovornosti u radnjama i postupanju policijskog službenika.

U jednom slučaju, u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole nijesu utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u radu, kao ni činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno i nezakonito postupanje policijskih službenika u vršenju policijskih poslova povodom kojih je sprovedena kontrola.

 P.Z.

Komentari: 1

mr

21. 10. 2017 - 08:36

A što ne kontrolišete ove visokorangirane službenike.Recimo D.K. da vidite odakle miloini, kuće, kafići, kola, a plata 700,00€.A sinovi bezbjednosno interesantna lica...
Novi komentar