NOVA u minusu 680.000 eura, za kampanju dala 60.000

DRI je dala pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na konsolidovani finansijski izvještaj i negativno na usklađenost poslovanja sa propisima Nove srpske demokratije za prošlu godinu.
Objavljeno: 21. 10. 2017 - 09:38 Promjenite veličinu teksta: A A A

Nova je prošlu godinu završila sa gubitkom od 679.705 eura. U izvještaju koji su sačinili senatori Nikola Kovačević i dr Milan Dabović navodi se da je partija potrošila 447 hiljada eura više nego što je planirala.

Takođe se napominje da su prikazani prihodi od 841.147 eura, što je 240 hiljada manje od plana, ali nijesu evidentirani prihodi po osnovu poslaničkih mandata, jer im je Agencija za sprečavanje korupcije privremeno obustavila prenos budžetskih sredstava.

Na kraju prošle godine iskazali su da duguju 1.036.903 eura za nabavku vozila na lizing 25.303, kratkoročne kredite 13.428 eura, pozajmice fizičkim licima 26.056, opunomoćenim predstavnicima 11.610, dobavljačima 855.986, a za poreze, doprinose i prirez 104.519 eura.I u ovom izvještaju se navodi nabavka 1.500 tablet računara vrijednosti 197.294 eura uz konstataciju da se i dalje ne može smatrati da je adekvatno dokumentovano ustupanje dijela opreme na korišćenje.

“Po izjavi odgovornog lica dio tablet računara Nova je ustupila koalicionim partnerima Demokratskoj narodnoj partiji i Pokretu za promjene sa kojima je zaključila ugovore o preuzimanju dijela duga u iznosu od 98.663 eura. Revizijom je utvrđeno da je Nova isknjižila dio tableta iz poslovnih knjiga. Uvidom u ugovore utvrđeno je da ne sadrže broj ustupljenih tablet uređaja, već samo vrijednost, a revizoru nije prezentiran ni pisani dokaz o preuzimanju između Nove i koalicionih partnera. Partija je dio tablet računara ustupila aktivistima i članovima što je dokumentovala spiskovima, ali je utvrđeno da su u pojedinačnim slučajevima nedostajali potpisi lica koja su preuzela opremu ili su bili nečitki. Pojedina lica preuzela su i po šest tableta a nije obezbijeđena dokumentacija o daljem distribuiranju”, objašnjeno je u izvještaju.

Revizijom je utvrđeno da su koalicione članice 19. decembra 2016. prenijele sa računa za redovno poslovanje 52.000 eura N0VA-25.000, DNP – 17.000 i PZP 10.000 eura na račun za parlamentarne izbore.

“Konačni rezultati izbora su proglašeni 29. oktobra 2016. i Nova je bila dužna da dostavi Agenciji za sprečavanje korupcije izvještaj o porijeklu, visini i strukturi sredstava za izbornu kampanju u roku od 30 dana od dana održavanja izbora pa se konstatuje da uplate sredstava nakon završetka izborne kampanje, nijesu u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, konstatovala je državna revizija.

Utvrđeno je takođe da je Nova na isplaćene zarade i naknade po ugovorima o djelu i o zakupu obračunala porez od 27.748 eura, koji nije platila.

Nijesu evidentirali troškove u poslovnim knjigama na odgovarajuća konta. Isplatili su 103.475 eura za naknade za 37 lica, angažovanih po osnovu ugovora o djelu u iznosima od 200 eura do 10.840 eura. 0d toga 29 ugovora je zaključeno za obavljanje redovnih partijskih aktivnosti, pa je trebalo zaključiti ugovor o radu.

Pobjeda

Komentari: 4

Gantan

21. 10. 2017 - 11:23

Dakle, pozitivno misljenje. Sad neka podnesu krivičnu prijavu protiv direktora ASK, Katnica i ostalih. Ili neka DPS ugasi DRI
relativnost

21. 10. 2017 - 17:26

Zavisi gdje drze novac. U kasi stranke u CG, ili na stranom racunu, ili na privatnim racunima ....
Auuuu to je mnogo koljenica

21. 10. 2017 - 20:50

i bureka bre! Sto kazes na to, Burek Pasa?
aee, e!

21. 10. 2017 - 23:54

kolenica s leskovačku mućkalicu, pa krmeće pečenje, pa ti ili on, pa doček onih što su smješteni, pa...e, bato,...šišmiši...., pa jahte...
Novi komentar