NURKOVIĆ: Fazna izgradnja petlje Smokovac

Petlja Smokovac će biti projektovana tako da se omogući njena fazna izgradnja, pa će se trenutno izvoditi priključak koji vezuje dionicu Smokovac-Uvač-Mateševo, autoputa Bar-Boljare, sa magistralnim putem M2, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.
Objavljeno: 22. 10. 2017 - 11:36 Promjenite veličinu teksta: A A A

On je kazao da će se obezbijediti veza izvedenog dijela autoputa Bar-Boljare sa postojećim stanjem.

»U idejnom projektu koji je rađen na osnovu Detaljnog prostornog plana autoputa Bar-Boljare i generalnog projekta ove dionice, definisan je početak dionice Smokovac-Mateševo od stacionaže 0+000 kilometara iza petlje Smokovac, tako da petlja nije ni bila sastavni dio idejnog projekta«, rekao je Nurković.

Petlja Smokovac je, kako je naveo, predviđena kao veza dva autoputa, Bar-Boljare i Jadransko-jonskog, i kao veza autoputa Bar-Boljare sa magistralnim putem Podgorica-Kolašin.

»Realizacija velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata je uvijek praćena različitim načinima sagledavanja i tumačenjima pojedinih pitanja proizašlih kao posljedica kompleksnosti samih projekata«, dodao je Nurković.

Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisana je etapna realizacija tog projekta.

»Dionica Smokovac-Mateševo, dužine oko 41 kilometar, definisana je kao prva etapa realizacije projekta autoputa Bar-Boljare i počinje nakon petlje Smokovac i prostire se do lokacije Mateševa«, rekao je Nurrković.

Petlja Smokovac je, kako je naveo, sastavni dio dionice Farmaci-Smokovac koja je Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare definisana kao druga etapa realizacije.

»Svjedoci smo realizacije najvrijednijeg saobraćajnog infrastrukturnog projekta trenutno u Crnoj Gori. Vrijednost prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, čija realizacija je počela u maju 2015. godine, je oko 20 odsto crnogorskog bruto domaćeg proizvoda (BDP)«, precizirao je Nurković.

On je kazao da su, svjesni značaja projekta i novca koji se izdvaja, kao odgovoran i zahtjevan investitor, visoko postavili ljestvicu izvođaču radova, kako u odnosu na dosljednost u primjeni evropskih standarda, tako i u odnosu na sve ugovorene obaveze.

»To svakako podrazumijeva uz visok stepen odgovornosti i veoma veliku posvećenost, kako u procesu odobravanja pojedinih segmenata tehničke dokumentacije, tako i u procesu realizacije. Sve dok se projekat realizuje po važećim propisima, standardima i procedurama koje će osigurati kvalitet, mogu reći da sam zadovoljan, a bezbjednost i dugotrajnost radova su imperativ i prioritet za nas kao investitora«, poručio je Nurković.

On je kazao da je Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare predviđena etapna realizacija i za ostale dionice, osim za prioritetnu, pri čemu je urađena dokumentacija uglavnom na nivou idejnog rješenja.

»Nakon završetka izgradnje prioritetne dionice Smokovac-Mateševo koja je u toku, kao naredna etapa bi trebalo da se realizuju dionice Mateševo-Andrijevica i obilaznica oko Podgorice, odnosno Smokovac-Tološi-Farmaci, za koju je Investicioni okvir za zapadni Balkan u junu odobrio bespovratna sredstva za pripremu idejnih projekata i prateće dokumentacije i očekujemo skori početak realizacije«, precizirao je Nurković.

Kada je riječ o modalitetima realizacije, on je naveo da će se sa svim zainteresovanim partnerima razmotriti optimalni modeli, koji neće podrazumijevati novo kreditno zaduženje.

Nurković je, odovarajući na pitanje koji je stav Ministarstva povodom situacije u nacionalnom avioprevozniku Montenegro Airlinesu (MA) i na koji način će se riješiti pitanje dugovanja te kompanije, kazao da je stanje u kompaniji jako složeno.

»U stalnoj smo komunikaciji sa menadžmentom MA i Ministarstvom finansija, kako bi Vlada analizirala sve opcije i mogućnosti za održivo i dugoročno rješavanje pitanja poslovanja nacionalnog avio-prevoznika«, rekao je Nurković.

On je dodao da Vlada ne razmatra opciju stečaja, imajući u vidu značaj nacionalnog avioprevoznika generalno, ali i poslovne aranžmane koji su unaprijed ugovoreni.

“Ovakav stav je jedinstven u Vladi, a zadatak novog menadžmenta kompanije u ovom momentu je da uspješno realizuje dogovorene poslove za ovu sezonu, ali i da pripremi ozbiljan materijal koji će obuhvatiti finansijsko-komercijalni plan, kojim se mora optimizovati poslovanje kompanije i ponuditi moguća rješenja, koje bi Vlada dalje razmatrala i eventualno usvojila”, objasnio je Nurković.

On je, govoreći o najprihvaljivijim modelima valorizacije Aerodroma Crne Gore, kazao da Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Vlada intenzivno rade na iznalaženju optimalnog razvojnog rješenja za dalju modernizaciju dvije vazdušne luke u Crnoj Gori.

»Postoje jako dobri primjeri modela saradnje i investicionih ulaganja kada govorimo o dugoročnom partnerstvu, u okruženju i Evropi. Nedavna posjeta Skoplju i sastanak sa predstavnicima turske kompanije TAV, koja od 2012. godine upravlja aerodromom »Aleksandar Makedonski« bili su odlična prilika da se uvjerim u uspješnost takvog modela valorizacije vazdušnih luka«, naveo je Nurković.

Prema njegovim riječima, postoji zainteresovanost te kompanije za razgovore o potencijalima crnogorskih aerodroma, pa se uskoro očekuje održavanje radnih sastanaka po tom pitanju.

»U posljednje vrijeme često sa evropskim zvaničnicima i kolegama iz regiona razgovaram upravo na temu razvoja aerodroma. U procesu smo finansijske konsolidacije i svjesni da nova zaduživanja otežavaju poziciju u pravcu realizacije strateškog cilja – finansijske stabilnosti. Zato nam je u fokusu pažnje model partnerstva sa privatnim sektorom, koji se u okruženju i šire pokazao kao uspješan model«, rekao je Nurković.

Cilj je, kako je dodao, da se obezbijedi visok kvalitet usluga putnicima, ali i određeni benefiti državi i budžetu.

Nurković je, govoreći o značajnijim projektima u ovoj godini kada je riječ o razvoju željezničke infrastrukture, kazao da se realizuje više projekata od kojih su najznačajniji generalni remont dionice pruge Kolašin-Kos, gdje je tehnički prijem u toku, generalni remont dionice pruge kroz tunel Sozina, gdje su radovi pri kraju i prvi put primjenjeni betonski pragovi, sanacija tri tunela na barskoj pruzi što će biti završeno do kraja godine i demontaža postojećeg i ugradnja novog elektrovučnog postrojenja u stanici Trebešica.

»U ovoj godini su završeni tenderi i potpisani ugovori sa izvođačima za projekte novog signalno-sigurnosnog uređaja u stanici Podgorica i sanaciju šest kosina na dionici Podgorica-Kolašin. Sredstva za ta dva projekta su obezbijeđena iz fonda za zapadni Balkan (WBIF), koji je počeo da radi nakon inicijative u berlinskom procesu. Takođe, 50 odsto sredstava iz tog fonda je bespovratno za željezničke projekte«, objasnio je Nurković.

On je, osim tih, naveo i druge projekte koji se realizuju, posebno na državnim putevima, a koje operativno sprovodi Direkcija za saobraćaj u sklopu svog godišnjeg plana rada.

»U ovom dijelu je najvažnije da spomenemo radove na putnom pravcu Lubnice Jezerine. Ta investicija, vrijedna 35 miliona eura, omogućiće bržu i lakšu konekciju sa glavnim gradom, centralnim i južnim dijelom države za šest opština na sjeveru Crne Gore, budući da se putovanje skraćuje 30 do 40 kilometara«, zaključio je Nurković.

(Mina biznis)

Komentari: 1

...

22. 10. 2017 - 22:35

http://portalanalitika.me/clanak/282156/brajovic-petlja-smokovac-u-projektnom-zadatku
Novi komentar